KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca BLASZKA JÓZEF            Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°08'46" - 52°31'20"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   108360│    141520 -   140640│    206900 -   206230│    248570 -   247810│    312890 -   311980│    554520 -   554720│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -        0│      1945 -        0│      1719 -       15│      1254 -       12│      1131 -       13│       727 -        6│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-06-3933│1│ciemna  │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│PL-0340-06-6397│1│czerwona│_____________________│_____________________│_____________________│ 135 S  661.12 107.66│_____________________│_____________________│

  3│PL-0340-05-4062│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  95 S  872.18  84.00│_____________________│

  4│PL-0041-05-5404│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│ 134 S  661.68 106.86│  12 S  984.01  10.61│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  2 │   35.73│       │  2 │   76.28│       │  0 │    0.00│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   554720│    345170 -   345740│    583650 -   583590│    346190 -   345740│    850260 -   849500│    376980 -   377160│    850230 -   849500│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -        6│       655 -        5│       458 -        6│       566 -        7│       319 -        5│       491 -        0│       259 -        0│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│  76 S 1052.16 116.03│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│_____________________│_____________________│   8 S 1396.04  17.47│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│       │  1 │   35.38│       │  1 │   64.01│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   377160│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -        0│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  1     35.38│  345.74│_______ _______ _______ _______│

  2│_____________________│  1     17.86│  247.81│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  2    100.68│  895.57│_______ _______ _______ _______│

  4│_____________________│  2     57.48│  559.79│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │  6 │  211.40│        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca CZAJKOWSKI KRZYSZTOF     Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°04'50" - 52°30'29"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   103700│    141520 -   136210│    206900 -   201660│    248570 -   243230│    312890 -   307490│    554520 -   550270│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       50│      1945 -       42│      1719 -       37│      1254 -        0│      1131 -        0│       727 -       34│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-02-0454│1│n.nakrap│_____________________│ 188 S  672.78  96.66│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│PL-0340-04-5741│0│niebies.│ 290 S  781.17 112.06│ 189 S  672.30  97.17│ 176 S 1001.29 102.39│_____________________│_____________________│  13 S  845.29  17.88│

  3│PL-0340-04-5733│0│niebies.│ 274 S  790.20 105.87│ 265 S  618.49 136.25│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│PL-0340-06-3300│1│niebies.│ 252 S  801.08  97.37│  83 S  764.01  42.67│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│PL-0340-06-3268│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│ 174 S 1001.79 101.22│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│PL-0340-06-5531│1│n.nakrap│ 384 S  718.50 148.38│ 187 S  673.16  96.14│ 236 S  968.67 137.29│_____________________│_____________________│ 128 S  557.88 176.07│

  7│PL-0340-06-3254│0│n.nakrap│ 265 S  795.14 102.40│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│PL-0340-06-3299│0│czerwona│_____________________│ 110 S  737.79  56.56│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│PL-0340-06-3270│0│płowa   │ 375 S  721.74 144.90│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│PL-0340-07-2522│0│niebies.│ 247 S  804.92  95.44│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│PL-0340-07-2510│0│niebies.│ 511 S  629.89 197.45│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│PL-0340-07-7586│0│niebies.│ 504 S  634.64 194.74│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│PL-0340-07-2506│0│niebies.│_____________________│  49 S  817.02  25.19│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│PL-0340-07-2508│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 131 S  556.89 180.19│

 15│PL-0340-07-2519│0│płowa   │_____________________│_____________________│ 321 S  926.39 186.74│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│PL-285-00-12337│1│niebies.│_____________________│  48 S  817.59  24.68│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  7 │  123.92│       │  7 │  131.27│       │  4 │   69.47│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  3 │  170.87│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   550270│    345170 -   341270│    583650 -   579870│    346190 -   341270│    850260 -   845410│    376980 -   373460│    850230 -   845410│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -        0│       655 -        0│       458 -        0│       566 -        0│       319 -        0│       491 -        0│       259 -        0│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   373460│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -        0│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  1     18.07│  136.21│_______ _______ _______ _______│

  2│_____________________│  4    117.71│  991.84│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  2     35.17│  239.91│_______ _______ _______ _______│

  4│_____________________│  2     37.21│  239.91│_______ _______ _______ _______│

  5│_____________________│  1     17.98│  201.66│_______ _______ _______ _______│

  6│_____________________│  4    105.99│  991.84│_______ _______ _______ _______│

  7│_____________________│  1     17.96│  103.70│_______ _______ _______ _______│

  8│_____________________│  1     18.88│  136.21│_______ _______ _______ _______│

  9│_____________________│  1     17.11│  103.70│_______ _______ _______ _______│

 10│_____________________│  1     18.10│  103.70│_______ _______ _______ _______│

 11│_____________________│  1     16.05│  103.70│_______ _______ _______ _______│

 12│_____________________│  1     16.11│  103.70│_______ _______ _______ _______│

 13│_____________________│  1     19.51│  136.21│_______ _______ _______ _______│

 14│_____________________│  1     53.34│  550.27│_______ _______ _______ _______│

 15│_____________________│  1     16.27│  201.66│_______ _______ _______ _______│

 16│_____________________│  1     19.52│  136.21│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │ 21 │  495.53│        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca BORZĘCKI JAN             Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°08'25" - 52°32'05"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   108230│    141520 -   140250│    206900 -   205970│    248570 -   247550│    312890 -   311630│    554520 -   554330│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       19│      1945 -        0│      1719 -       19│      1254 -        0│      1131 -        9│       727 -        0│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   554330│    345170 -   345370│    583650 -   582790│    346190 -   345370│    850260 -   848870│    376980 -   376340│    850230 -   848870│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -        0│       655 -        0│       458 -        0│       566 -        5│       319 -        6│       491 -       10│       259 -        5│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   376340│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -       10│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │    │        │        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca GÓRSKI ANDRZEJ           Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°02'31" - 52°29'32"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   100810│    141520 -   133620│    206900 -   198900│    248570 -   240460│    312890 -   304820│    554520 -   547650│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       59│      1945 -       66│      1719 -       62│      1254 -       58│      1131 -       48│       727 -       21│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-01-1603│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 191 S  782.02 168.88│_____________________│

  2│PL-0340-01-1668│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│PL-0340-02-2913│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 112 S  854.84  99.03│  42 S  784.92  57.77│

  4│PL-0340-03-2557│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  22 S  825.56  30.26│

  5│PL-0340-04-2003│1│n.nakrap│ 469 S  652.43A181.22│ 134 S  715.23A 68.89│ 156 S 1018.96A 90.75│_____________________│ 199 S  775.53A175.95│_____________________│

  6│PL-0340-04-2006│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│ 244 S  496.30 194.58│_____________________│  27 S  802.01C 37.14│

  7│PL-0340-04-2044│1│n.nakrap│_____________________│  47 S  817.83  24.16│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│PL-0340-04-2057│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│PL-0340-05-2312│1│n.nakrap│_____________________│ 231 S  641.72 118.77│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│PL-0340-05-2315│1│niebies.│_____________________│_____________________│ 323 S  925.91 187.90│_____________________│_____________________│  23 S  823.49  31.64│

 11│PL-0340-05-2350│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│PL-0340-05-2352│1│pstra   │ 170 S  849.16  65.69│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│PL-0340-05-3584│1│niebies.│ 431 S  689.15 166.54│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│PL-0340-05-1358│1│n.nakrap│_____________________│ 271 S  613.17 139.33│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│PL-0340-06-3819│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│ 329 S  924.11 191.39│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│PL-0340-06-3820│1│szpak   │_____________________│ 266 S  617.23 136.76│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│PL-0340-06-3822│1│niebies.│ 470 S  652.04 181.61│_____________________│_____________________│  30 S  869.45  23.92│_____________________│_____________________│

 18│PL-0340-06-3824│1│niebies.│_____________________│_____________________│ 177 S 1001.26 102.97│_____________________│_____________________│_____________________│

 19│PL-0340-06-3832│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 20│PL-0340-06-3833│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│ 172 S  612.80 137.16│_____________________│_____________________│

 21│PL-0340-06-3839│1│n.nakrap│ 237 S  811.24  91.58│_____________________│  83 S 1085.80  48.28│_____________________│_____________________│  87 S  703.10 119.67│

 22│PL-0340-06-5846│1│n.nakrap│ 390 S  713.97 150.70│  14 S  939.88   7.20│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 23│PL-0340-07-6341│1│n.nakrap│ 471 S  651.72 181.99│_____________________│_____________________│_____________________│ 221 S  744.03 195.40│_____________________│

 24│PL-0340-07-6359│1│n.nakrap│  92 S  900.22  35.55│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 25│PL-0340-07-6360│1│n.nakrap│ 267 S  793.78 103.17│ 357 S  551.45 183.55│_____________________│ 184 S  590.33 146.73│_____________________│_____________________│

 26│PL-0340-07-6375│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│ 239 S  499.49 190.59│_____________________│_____________________│

 27│PL-0343-07-3994│1│pstra   │ 308 S  773.08 119.01│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 28│PL-340-00-10356│0│n.nakrap│ 187 S  839.03  72.26│_____________________│ 208 S  983.60 121.00│_____________________│ 102 S  863.19B 90.19│ 132 S  556.88B181.57│

 29│PL-0340-01-1618│0│n.nakrap│_____________________│ 135 S  714.45  69.41│ 269 S  948.65 156.49│ 213 S  532.84 169.86│  85 S  876.97  75.15│_____________________│

 30│PL-0340-01-1639│0│n.nakrap│ 472 S  651.46 182.38│_____________________│ 270 S  948.35 157.07│  68 S  771.08  54.23│ 126 S  843.21 111.41│_____________________│

 31│PL-0340-01-1675│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│ 204 S  550.04 162.68│  84 S  877.14  74.27│_____________________│

 32│PL-0340-03-2560│0│niebies.│_____________________│  41 S  826.86  21.08│_____________________│ 123 S  681.01  98.09│_____________________│  51 S  764.70  70.15│

 33│PL-0340-03-2577│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  75 S  719.86 103.16│

 34│PL-0340-03-2592│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│  14 S  921.48  11.16│_____________________│_____________________│

 35│PL-0340-03-2607│0│niebies.│_____________________│ 293 S  593.71 150.64│_____________________│ 109 S  700.63  86.92│_____________________│_____________________│

 36│PL-0340-04-2007│0│pstra   │_____________________│_____________________│_____________________│  31 S  868.50  24.72│_____________________│_____________________│

 37│PL-0340-04-3754│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│ 226 S  518.18 180.22│_____________________│_____________________│

 38│PL-0340-05-2306│0│szpak   │ 389 S  714.12 150.31│_____________________│ 325 S  925.76 189.06│_____________________│_____________________│_____________________│

 39│PL-0340-05-2321│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 130 S  842.12 114.94│_____________________│

 40│PL-0340-05-2345│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│ 160 S 1013.50  93.08│_____________________│_____________________│_____________________│

 41│PL-0340-05-3572│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 195 S  779.26 172.41│_____________________│

 42│PL-0340-06-5838│0│niebies.│ 391 S  713.66 151.08│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 43│PL-0340-06-3818│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│  76 S  760.83  60.61│_____________________│_____________________│

 44│PL-0340-07-6323│0│n.nakrap│_____________________│ 233 S  641.38 119.79│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 45│PL-0340-07-6374│0│n.nakrap│_____________________│  45 S  822.11  23.14│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 46│PL-0340-07-6388│0│niebies.│_____________________│ 259 S  625.04 133.16│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 47│PL-345-06-15132│1│n.nakrap│_____________________│ 372 S  530.73 191.26│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  7 │  127.28│       │  7 │  133.42│       │  7 │  124.65│       │  7 │  132.90│       │  5 │  182.16│       │  4 │  250.14│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   547650│    345170 -   338630│    583650 -   577940│    346190 -   338630│    850260 -   843140│    376980 -   371570│    850230 -   843140│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -       23│       655 -       34│       458 -       22│       566 -       33│       319 -       18│       491 -       26│       259 -        9│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│_____________________│  11 S 1120.06  16.79│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│_____________________│  32 S 1093.06  48.85│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│ 118 S 1018.95A180.15│_____________________│_____________________│_____________________│  81 S 1081.72 164.97│_____________________│

  6│  67 S  889.89C162.23│_____________________│_____________________│_____________________│  64 S 1163.73C200.63│_____________________│_____________________│

  7│_____________________│  94 S 1041.14 143.51│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│_____________________│_____________________│  49 S 1349.75 106.99│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│_____________________│  59 S 1063.70  90.08│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  29 S  868.80 111.97│

 10│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  27 S  871.12 104.25│

 12│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 18│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 19│_____________________│  60 S 1063.48  91.60│  48 S 1350.27 104.80│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 20│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 21│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 22│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 23│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 24│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 25│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 26│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 27│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 28│_____________________│  95 S 1040.92B145.04│_____________________│_____________________│_____________________│  95 S 1074.42B193.48│_____________________│

 29│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 30│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 31│_____________________│  53 S 1075.13  80.92│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 32│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 33│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 34│_____________________│  10 S 1120.30  15.27│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 35│_____________________│ 107 S 1034.25 163.36│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 36│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 37│_____________________│  24 S 1100.46  36.64│  90 S 1317.34 196.51│  69 S 1416.27 121.91│_____________________│_____________________│_____________________│

 38│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 39│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 40│_____________________│_____________________│_____________________│  62 S 1421.82 109.54│_____________________│_____________________│_____________________│

 41│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 42│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 43│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 44│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 45│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 46│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 47│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      1 │   54.54│       │  5 │  192.30│       │  3 │  169.00│       │  2 │   70.87│       │  1 │   76.00│       │  2 │   65.80│       │  2 │  169.88│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   371570│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -       30│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  1     33.27│  304.82│_______ _______ _______ _______│

  2│_____________________│  1     39.38│  338.63│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  2     97.39│  852.47│_______ _______ _______ _______│

  4│_____________________│  2    101.21│  886.28│_______ _______ _______ _______│

  5│_____________________│  6    159.07│ 1448.35│ 696.96 _______ _______ _______│

  6│_____________________│  4    228.62│ 2178.90│_______ _______  400.00 _______│

  7│_____________________│  2     53.80│  472.25│_______ _______ _______ _______│

  8│_____________________│  1     58.22│  577.94│_______ _______ _______ _______│

  9│  18 S  869.44  47.12│  4    189.54│ 1686.96│_______ _______ _______ _______│

 10│_____________________│  2     79.27│  746.55│_______ _______ _______ _______│

 11│_____________________│  1     95.37│  843.14│_______ _______ _______ _______│

 12│  45 S  823.73 117.80│  2     58.80│  472.38│_______ _______ _______ _______│

 13│_____________________│  1     16.67│  100.81│_______ _______ _______ _______│

 14│_____________________│  1     17.22│  133.62│_______ _______ _______ _______│

 15│_____________________│  1     16.17│  198.90│_______ _______ _______ _______│

 16│_____________________│  1     17.27│  133.62│_______ _______ _______ _______│

 17│_____________________│  2     35.91│  341.27│_______ _______ _______ _______│

 18│_____________________│  1     17.95│  198.90│_______ _______ _______ _______│

 19│_____________________│  2     94.73│  916.57│_______ _______ _______ _______│

 20│_____________________│  1     17.26│  240.46│_______ _______ _______ _______│

 21│_____________________│  3     94.51│  847.36│_______ _______ _______ _______│

 22│_____________________│  2     36.86│  234.43│_______ _______ _______ _______│

 23│_____________________│  2     48.58│  405.63│_______ _______ _______ _______│

 24│_____________________│  1     19.30│  100.81│_______ _______ _______ _______│

 25│_____________________│  3     51.34│  474.89│_______ _______ _______ _______│

 26│_____________________│  1     16.19│  240.46│_______ _______ _______ _______│

 27│_____________________│  1     17.62│  100.81│_______ _______ _______ _______│

 28│_____________________│  6    200.12│ 1862.38│_______  610.28 _______ _______│

 29│_____________________│  4     89.13│  877.80│_______ _______ _______ _______│

 30│_____________________│  4     87.72│  844.99│_______ _______ _______ _______│

 31│_____________________│  3     90.61│  883.91│_______ _______ _______ _______│

 32│_____________________│  3     98.15│  921.73│_______ _______ _______ _______│

 33│_____________________│  1     58.37│  547.65│_______ _______ _______ _______│

 34│_____________________│  2     59.24│  579.09│_______ _______ _______ _______│

 35│_____________________│  3     68.74│  712.71│_______ _______ _______ _______│

 36│_____________________│  1     19.52│  240.46│_______ _______ _______ _______│

 37│_____________________│  4    142.59│ 1495.66│_______ _______ _______ _______│

 38│_____________________│  2     33.22│  299.71│_______ _______ _______ _______│

 39│_____________________│  1     35.43│  304.82│_______ _______ _______ _______│

 40│  35 S  843.30  91.62│  3     93.93│  909.10│_______ _______ _______ _______│

 41│_____________________│  1     33.13│  304.82│_______ _______ _______ _______│

 42│_____________________│  1     16.98│  100.81│_______ _______ _______ _______│

 43│  16 S  875.48  41.88│  2     58.91│  612.03│_______ _______ _______ _______│

 44│_____________________│  1     17.61│  133.62│_______ _______ _______ _______│

 45│_____________________│  1     19.55│  133.62│_______ _______ _______ _______│

 46│_____________________│  1     17.34│  133.62│_______ _______ _______ _______│

 47│_____________________│  1     16.18│  133.62│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      4 │  148.42│       │ 57 │ 1897.36│        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca IGNACZAK JAN             Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°08'41" - 52°32'19"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   108610│    141520 -   140560│    206900 -   206310│    248570 -   247900│    312890 -   311940│    554520 -   554640│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       64│      1945 -       56│      1719 -       30│      1254 -       31│      1131 -       31│       727 -       12│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-03-0191│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│   5 S 1018.30   4.42│_____________________│

  2│PL-0340-03-0194│0│płowa   │_____________________│_____________________│_____________________│ 205 S  548.26 163.48│_____________________│ 115 S  574.67 158.18│

  3│PL-0340-03-0198│0│niebies.│ 432 S  689.01 166.92│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│PL-0340-04-0730│0│n.nakrap│_____________________│ 331 S  565.59 170.18│_____________________│ 152 S  640.78 121.21│_____________________│_____________________│

  5│PL-0340-04-0753│0│n.nakrap│_____________________│  52 S  813.98  26.74│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│PL-0340-04-0755│1│czerwona│ 378 S  721.27 146.06│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│PL-0340-04-6250│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 171 S  807.44 151.19│_____________________│

  8│PL-0340-05-5603│0│niebies.│_____________________│  71 S  779.52  36.50│_____________________│ 232 S  509.45 185.01│  22 S  953.22  19.45│ 144 S  544.47 198.07│

  9│PL-0340-05-5645│0│n.nakrap│ 176 S  847.08  68.01│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  62 S  747.87  85.28│

 10│PL-0340-05-5655│1│n.nakrap│_____________________│ 371 S  534.85 190.75│_____________________│_____________________│ 138 S  837.65 122.02│_____________________│

 11│PL-0340-06-6924│1│n.nakrap│_____________________│ 326 S  567.59 167.61│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│PL-0340-06-6939│0│ciemna  │_____________________│ 305 S  585.32 156.81│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│PL-0340-06-4610│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 222 S  743.74 196.29│_____________________│

 14│PL-345-06-10045│0│n.nakrap│_____________________│ 100 S  745.56  51.41│ 259 S  953.81 150.67│_____________________│  50 S  914.29  44.21│_____________________│

 15│PL-345-06-10064│0│niebies.│  58 S  923.69  22.41│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│PL-345-06-10106│0│niebies.│_____________________│  77 S  769.35  39.59│ 222 S  976.54 129.14│ 237 S  500.07 189.00│_____________________│_____________________│

 17│PL-345-06-10122│1│płowa   │_____________________│_____________________│ 266 S  950.23 154.74│_____________________│_____________________│_____________________│

 18│PL-345-06-10138│0│pstra   │_____________________│ 313 S  578.85 160.93│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 19│PL-345-06-10142│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 20│PL-345-06-10444│1│niebies.│ 185 S  840.53  71.48│ 155 S  696.17  79.69│ 316 S  927.65 183.83│ 181 S  594.76 144.34│_____________________│_____________________│

 21│PL-345-06-10145│1│niebies.│ 365 S  730.50 141.04│_____________________│ 114 S 1059.27  66.32│_____________________│_____________________│_____________________│

 22│PL-345-06-10183│0│pstra   │  32 S  941.98  12.36│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 23│PL-0340-07-4904│0│ciemna  │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 24│PL-0340-07-4921│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 25│PL-0340-07-4923│1│n.nakrap│_____________________│ 332 S  564.91 170.69│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 26│PL-0340-07-4943│1│niebies.│ 386 S  716.31 149.15│_____________________│ 185 S  996.35 107.62│ 128 S  671.36 102.07│_____________________│_____________________│

 27│PL-0340-07-4962│0│ciemna  │ 225 S  817.64  86.94│  44 S  823.59  22.62│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 28│PL-0340-07-4966│1│niebies.│ 339 S  755.20 130.99│  81 S  767.18  41.65│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 29│PL-0345-07-4983│1│niebies.│ 450 S  670.29 173.88│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  7 │  129.38│       │  7 │  134.10│       │  6 │  104.18│       │  6 │  101.93│       │  5 │  186.52│       │  3 │  166.49│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   554640│    345170 -   345680│    583650 -   582940│    346190 -   345680│    850260 -   849090│    376980 -   376490│    850230 -   849090│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -       10│       655 -       34│       458 -       18│       566 -       18│       319 -       10│       491 -       20│       259 -       10│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  62 S 1096.68 126.27│_____________________│

  2│_____________________│  72 S 1054.22 109.92│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│_____________________│_____________________│_____________________│  57 S 1432.18 100.71│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│  18 S  951.82c 43.58│  36 S 1088.76B 54.96│   5 S 1405.75c 10.92│_____________________│   8 S 1245.43C 25.08│  23 S 1128.68B 46.84│_____________________│

 10│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│_____________________│  66 S 1058.47 100.76│_____________________│_____________________│  23 S 1221.33  72.10│_____________________│_____________________│

 17│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 18│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 19│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  35 S  856.21 135.14│

 20│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  32 S 1115.80  65.17│_____________________│

 21│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 22│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  83 S 1080.57 169.04│_____________________│

 23│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  12 S  891.89  46.33│

 24│_____________________│ 100 S 1039.43 152.67│  43 S 1355.99  93.89│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 25│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 26│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  60 S 1169.12 188.09│_____________________│_____________________│

 27│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 28│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 29│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      1 │   62.30│       │  4 │  143.39│       │  2 │  123.50│       │  1 │   36.04│       │  3 │  258.47│       │  4 │  144.00│       │  2 │  173.23│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   376490│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -       11│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  2     79.94│  688.43│_______ _______ _______ _______│

  2│_____________________│  3    107.15│ 1148.22│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  1     16.67│  108.61│_______ _______ _______ _______│

  4│_____________________│  2     34.18│  388.46│_______ _______ _______ _______│

  5│_____________________│  1     19.47│  140.56│_______ _______ _______ _______│

  6│_____________________│  1     17.08│  108.61│_______ _______ _______ _______│

  7│_____________________│  1     33.98│  311.94│_______ _______ _______ _______│

  8│_____________________│  5    163.05│ 1600.72│_______ _______ _______ _______│

  9│_____________________│  7    378.15│ 3372.09│_______  156.30   79.58 _______│

 10│_____________________│  2     51.34│  452.50│_______ _______ _______ _______│

 11│_____________________│  1     16.65│  140.56│_______ _______ _______ _______│

 12│_____________________│  1     16.87│  140.56│_______ _______ _______ _______│

 13│_____________________│  1     32.18│  311.94│_______ _______ _______ _______│

 14│_____________________│  3     74.24│  658.81│_______ _______ _______ _______│

 15│_____________________│  1     19.56│  108.61│_______ _______ _______ _______│

 16│_____________________│  5    184.16│ 1789.54│_______ _______ _______ _______│

 17│_____________________│  1     16.91│  206.31│_______ _______ _______ _______│

 18│_____________________│  1     16.78│  140.56│_______ _______ _______ _______│

 19│_____________________│  1     95.37│  849.09│_______ _______ _______ _______│

 20│_____________________│  5    110.52│ 1079.87│_______ _______ _______ _______│

 21│_____________________│  2     35.87│  314.92│_______ _______ _______ _______│

 22│_____________________│  2     59.84│  485.10│_______ _______ _______ _______│

 23│  77 S  753.81 201.57│  2    135.48│ 1225.58│_______ _______ _______ _______│

 24│_____________________│  2     92.97│  928.62│_______ _______ _______ _______│

 25│_____________________│  1     16.59│  140.56│_______ _______ _______ _______│

 26│_____________________│  4    148.15│ 1411.91│_______ _______ _______ _______│

 27│_____________________│  2     37.82│  249.17│_______ _______ _______ _______│

 28│_____________________│  2     36.56│  249.17│_______ _______ _______ _______│

 29│  65 S  782.02 170.16│  2     56.63│  485.10│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      2 │   65.26│       │ 53 │ 1828.79│        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca JANKOWSKI KAROL          Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°12'04" - 52°29'37"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   111510│    141520 -   144420│    206900 -   209690│    248570 -   251240│    312890 -   315630│    554520 -   558460│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       26│      1945 -       30│      1719 -       34│      1254 -       22│      1131 -       18│       727 -       17│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-04-0231│1│niebies.│ 507 S  632.74 195.90│  29 S  846.46  14.91│_____________________│ 120 S  687.67  95.69│_____________________│_____________________│

  2│PL-0340-04-0232│1│n.nakrap│ 399 S  709.19 154.17│_____________________│_____________________│ 249 S  487.68 198.56│_____________________│_____________________│

  3│PL-0340-04-5606│1│niebies.│_____________________│_____________________│ 224 S  974.32 130.31│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│PL-0340-05-0110│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 172 S  806.72 152.08│_____________________│

  5│PL-0340-05-0114│1│niebies.│ 184 S  840.63  71.10│_____________________│_____________________│ 229 S  514.48 182.62│_____________________│_____________________│

  6│PL-0340-05-0119│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│  47 S  814.92  37.48│_____________________│_____________________│

  7│PL-0340-05-0134│0│ciemna  │_____________________│_____________________│ 330 S  923.61 191.97│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│PL-0340-05-0139│0│niebies.│ 506 S  633.48 195.52│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│PL-0340-05-0147│1│pstra   │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 101 S  662.73 138.93│

 10│PL-0340-05-5281│1│niebies.│_____________________│ 296 S  589.79 152.19│  10 S 1215.71   5.82│ 196 S  570.31 156.30│  61 S  900.43  53.93│_____________________│

 11│PL-0340-06-0448│1│pstra   │_____________________│_____________________│ 223 S  974.92 129.73│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│PL-0340-06-0457│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│ 232 S  972.14 134.96│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│PL-0340-06-0464│1│niebies.│ 119 S  881.50  45.98│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│PL-345-02-14276│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  57 S  904.21  50.40│_____________________│

 15│PL-0340-04-0267│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│ 168 S 1006.75  97.73│  53 S  794.98  42.26│   1 S 1025.72   0.88│_____________________│

 16│PL-0340-05-0101│1│ciemna  │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 122 S  847.40 107.87│_____________________│

 17│PL-0340-05-0122│0│n.nakrap│_____________________│ 319 S  573.92 164.01│ 140 S 1031.94  81.44│ 215 S  529.91 171.45│_____________________│_____________________│

 18│PL-0340-05-5289│1│ciemna  │ 403 S  708.65 155.72│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 19│PL-0340-05-4304│1│ciemna  │ 246 S  806.68A 95.05│ 244 S  635.28A125.45│ 153 S 1021.63A 89.01│ 251 S  486.64 200.16│ 115 S  852.98a101.68│_____________________│

 20│PL-0340-05-4306│1│ciemna  │ 330 S  764.64 127.51│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  7 │  123.12│       │  4 │   70.88│       │  7 │  126.68│       │  7 │  122.37│       │  5 │  187.58│       │  1 │   56.03│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   558460│    345170 -   349450│    583650 -   588140│    346190 -   349450│    850260 -   853750│    376980 -   381720│    850230 -   853750│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -        7│       655 -       12│       458 -        5│       566 -       14│       319 -        0│       491 -       16│       259 -        0│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│  55 S 1073.47  83.97│_____________________│_____________________│_____________________│  47 S 1108.09  95.72│_____________________│

  2│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  92 S 1074.71 187.37│_____________________│

  3│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  33 S 1114.95  67.21│_____________________│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│_____________________│  68 S 1055.37 103.82│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│_____________________│_____________________│  64 S 1337.24 139.74│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  41 S 1110.94  83.50│_____________________│

 11│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│_____________________│  77 S 1052.14 117.56│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│  27 S  938.83  65.38│_____________________│  29 S 1368.35  63.32│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│  49 S  908.41 118.64│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 18│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 19│  31 S  934.45B 75.06│  15 S 1118.00a 22.90│  81 S 1322.90B176.86│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 20│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      3 │  178.51│       │  4 │  147.02│       │  3 │  170.84│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  4 │  142.93│       │  0 │    0.00│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   381720│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -       10│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  5    130.65│ 1238.34│_______ _______ _______ _______│

  2│_____________________│  3     73.03│  744.47│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  1     17.40│  209.69│_______ _______ _______ _______│

  4│_____________________│  1     33.95│  315.63│_______ _______ _______ _______│

  5│_____________________│  3     75.02│  744.47│_______ _______ _______ _______│

  6│_____________________│  1     19.26│  251.24│_______ _______ _______ _______│

  7│_____________________│  2     52.04│  559.14│_______ _______ _______ _______│

  8│_____________________│  2     72.19│  699.65│_______ _______ _______ _______│

  9│_____________________│  1     56.03│  558.46│_______ _______ _______ _______│

 10│_____________________│  5    131.69│ 1302.70│_______ _______ _______ _______│

 11│_____________________│  1     17.41│  209.69│_______ _______ _______ _______│

 12│_____________________│  1     17.31│  209.69│_______ _______ _______ _______│

 13│_____________________│  1     19.09│  111.51│_______ _______ _______ _______│

 14│_____________________│  1     38.02│  315.63│_______ _______ _______ _______│

 15│_____________________│  4    112.54│ 1126.01│_______ _______ _______ _______│

 16│_____________________│  3    157.64│ 1462.23│_______ _______ _______ _______│

 17│_____________________│  4    109.07│ 1163.81│_______ _______ _______ _______│

 18│_____________________│  1     16.89│  111.51│_______ _______ _______ _______│

 19│_____________________│  8    258.87│ 2528.54│ 434.09  376.50 _______ _______│

 20│_____________________│  1     17.45│  111.51│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │ 45 │ 1325.96│        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca JĘDRZEJEWSKI JANUSZ      Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°08'35" - 52°31'46"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   108300│    141520 -   140440│    206900 -   206100│    248570 -   247680│    312890 -   311800│    554520 -   554520│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       28│      1945 -        0│      1719 -        0│      1254 -        0│      1131 -        0│       727 -        0│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-05-3000│1│nakrapia│ 344 S  749.61 132.92│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│PL-0340-06-3199│1│pstra   │   7 S  981.27   2.70│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│PL-0340-06-3188│0│niebies.│  31 S  943.79  11.98│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│PL-0340-06-3181│0│niebies.│ 324 S  767.99 125.19│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│PL-0211-04-1993│0│nakrapia│ 369 S  727.42 142.58│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  5 │   91.72│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   554520│    345170 -   345550│    583650 -   583150│    346190 -   345550│    850260 -   849160│    376980 -   376700│    850230 -   849160│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -        0│       655 -        0│       458 -        0│       566 -        0│       319 -        0│       491 -        0│       259 -        0│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   376700│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -        0│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  1     17.35│  108.30│_______ _______ _______ _______│

  2│_____________________│  1     19.95│  108.30│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  1     19.77│  108.30│_______ _______ _______ _______│

  4│_____________________│  1     17.50│  108.30│_______ _______ _______ _______│

  5│_____________________│  1     17.15│  108.30│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │  5 │   91.72│        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca KAŹMIERSKI JERZY         Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°07'57" - 52°31'54"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   107650│    141520 -   139720│    206900 -   205410│    248570 -   247000│    312890 -   311090│    554520 -   553800│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -        0│      1945 -        0│      1719 -        0│      1254 -        0│      1131 -        0│       727 -        0│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   553800│    345170 -   344840│    583650 -   582390│    346190 -   344840│    850260 -   848410│    376980 -   375950│    850230 -   848410│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -        0│       655 -        0│       458 -        0│       566 -        0│       319 -        0│       491 -        0│       259 -        0│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   375950│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -        0│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │    │        │        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca KOZOWICZ JÓZEF           Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°08'15" - 52°31'58"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   108010│    141520 -   140060│    206900 -   205760│    248570 -   247350│    312890 -   311430│    554520 -   554140│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       67│      1945 -        0│      1719 -       60│      1254 -       46│      1131 -       30│       727 -       28│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-05-2088│1│ciemna  │  93 S  899.58  35.94│_____________________│_____________________│_____________________│ 145 S  831.37 128.21│_____________________│

  2│PL-0340-03-5277│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│PL-0340-02-0917│0│płowa   │ 442 S  678.89 170.79│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│PL-0340-06-5958│0│nakrapia│ 335 S  758.23 129.44│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│PL-0340-05-5137│0│czerwona│_____________________│_____________________│ 276 S  945.73 160.56│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│PL-0340-06-0763│1│nakrapia│ 336 S  757.97 129.83│_____________________│_____________________│ 105 S  708.18  83.73│ 155 S  827.28 137.05│_____________________│

  7│PL-0340-06-0746│1│nakrapia│ 440 S  679.10 170.02│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│PL-0340-04-0965│0│niebies.│_____________________│_____________________│ 320 S  926.43 186.15│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│PL-0340-06-0732│1│nakrapia│  61 S  921.85  23.57│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│PL-0340-03-1382│1│czerwona│_____________________│_____________________│_____________________│ 242 S  498.15 192.98│ 146 S  831.22 129.09│  98 S  674.20 134.80│

 11│PL-0340-05-2140│1│czerwona│ 125 S  877.06  48.30│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│PL-0340-05-5102│0│niebies.│  66 S  920.93  25.50│_____________________│_____________________│_____________________│ 223 S  740.45 197.17│_____________________│

 13│PL-0340-06-0730│1│czerwona│_____________________│_____________________│ 152 S 1024.45  88.42│ 187 S  586.02 149.12│_____________________│_____________________│

 14│PL-0340-06-0717│0│nakrapia│ 467 S  653.99 180.45│_____________________│ 162 S 1011.27  94.24│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│PL-0340-05-5129│0│płowa   │_____________________│_____________________│_____________________│  41 S  848.20  32.70│_____________________│_____________________│

 16│PL-0340-05-5156│1│niebies.│ 222 S  820.54  85.78│_____________________│ 129 S 1041.82  75.04│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│PL-0340-06-0728│0│niebies.│  94 S  899.33  36.32│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 18│PL-0340-06-0719│1│nakrapia│  65 S  921.19  25.12│_____________________│_____________________│ 198 S  559.25 157.89│_____________________│_____________________│

 19│PL-0340-03-1373│1│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 20│PL-0340-05-5185│0│nakrapia│ 284 S  783.91 109.74│_____________________│_____________________│ 116 S  693.97  92.50│_____________________│_____________________│

 21│PL-0340-07-5822│1│niebies.│ 223 S  820.23  86.17│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 22│PL-0340-07-5828│1│nakrapia│ 241 S  809.47  93.12│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 23│PL-0340-07-5806│1│niebies.│ 518 S  628.38 200.15│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 24│PL-0340-07-5825│0│nakrapia│ 489 S  643.41 188.95│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 25│PL-0340-07-5843│0│nakrapia│ 424 S  694.33 163.83│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 26│PL-0345-03-0296│1│nakrapia│ 449 S  670.63 173.49│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 27│PL-0345-06-8103│1│nakrapia│ 271 S  791.38 104.71│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 28│PL-0340-97-1261│1│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  78 S  882.07  68.97│_____________________│

 29│PL-0340-07-5819│1│nakrapia│ 129 S  876.70  49.85│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 30│PL-0340-07-5862│0│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  87 S  876.49  76.92│_____________________│

 31│PL-0340-07-5839│0│nakrapia│ 240 S  809.77  92.74│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 32│PL-345-07-18749│1│nakrapia│ 307 S  773.62 118.62│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  7 │  135.16│       │  0 │    0.00│       │  5 │   87.94│       │  6 │  105.87│       │  5 │  178.55│       │  1 │   56.30│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   554140│    345170 -   345180│    583650 -   582670│    346190 -   345180│    850260 -   848720│    376980 -   376230│    850230 -   848720│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -        0│       655 -        0│       458 -       21│       566 -        0│       319 -       17│       491 -        0│       259 -        0│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│_____________________│_____________________│  12 S 1388.19  26.20│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  37 S 1196.34 115.99│_____________________│_____________________│

  9│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│_____________________│_____________________│  59 S 1342.25 128.82│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 18│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 19│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  39 S 1196.14 122.26│_____________________│_____________________│

 20│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 21│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 22│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 23│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 24│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 25│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 26│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 27│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 28│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 29│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 30│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 31│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 32│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  2 │  120.25│       │  0 │    0.00│       │  2 │  167.68│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   376230│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -        0│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  2     54.19│  419.44│_______ _______ _______ _______│

  2│_____________________│  1     63.45│  582.67│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  1     16.59│  108.01│_______ _______ _______ _______│

  4│_____________________│  1     17.42│  108.01│_______ _______ _______ _______│

  5│_____________________│  1     16.79│  205.76│_______ _______ _______ _______│

  6│_____________________│  3     70.29│  666.79│_______ _______ _______ _______│

  7│_____________________│  1     16.60│  108.01│_______ _______ _______ _______│

  8│_____________________│  2    111.58│ 1054.48│_______ _______ _______ _______│

  9│_____________________│  1     19.54│  108.01│_______ _______ _______ _______│

 10│_____________________│  3    107.31│ 1112.92│_______ _______ _______ _______│

 11│_____________________│  1     19.04│  108.01│_______ _______ _______ _______│

 12│_____________________│  2     51.64│  419.44│_______ _______ _______ _______│

 13│_____________________│  2     35.26│  453.11│_______ _______ _______ _______│

 14│_____________________│  3     91.32│  896.44│_______ _______ _______ _______│

 15│_____________________│  1     19.36│  247.35│_______ _______ _______ _______│

 16│_____________________│  2     36.80│  313.77│_______ _______ _______ _______│

 17│_____________________│  1     19.28│  108.01│_______ _______ _______ _______│

 18│_____________________│  2     36.35│  355.36│_______ _______ _______ _______│

 19│_____________________│  1     95.30│  848.72│_______ _______ _______ _______│

 20│_____________________│  2     35.97│  355.36│_______ _______ _______ _______│

 21│_____________________│  1     18.28│  108.01│_______ _______ _______ _______│

 22│_____________________│  1     18.14│  108.01│_______ _______ _______ _______│

 23│_____________________│  1     16.00│  108.01│_______ _______ _______ _______│

 24│_____________________│  1     16.22│  108.01│_______ _______ _______ _______│

 25│_____________________│  1     16.73│  108.01│_______ _______ _______ _______│

 26│_____________________│  1     16.53│  108.01│_______ _______ _______ _______│

 27│_____________________│  1     17.91│  108.01│_______ _______ _______ _______│

 28│_____________________│  1     37.27│  311.43│_______ _______ _______ _______│

 29│_____________________│  1     19.01│  108.01│_______ _______ _______ _______│

 30│_____________________│  1     36.96│  311.43│_______ _______ _______ _______│

 31│_____________________│  1     18.15│  108.01│_______ _______ _______ _______│

 32│_____________________│  1     17.63│  108.01│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │ 28 │  851.75│        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca PATYŃSKI MAREK           Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°01'03" - 52°19'16"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -    97780│    141520 -   133820│    206900 -   196660│    248570 -   237870│    312890 -   303350│    554520 -   546350│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -        0│      1945 -        0│      1719 -        0│      1254 -        0│      1131 -        0│       727 -        0│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   546350│    345170 -   337370│    583650 -   582750│    346190 -   337370│    850260 -   845170│    376980 -   376800│    850230 -   845170│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -        0│       655 -        0│       458 -        0│       566 -        0│       319 -        0│       491 -        0│       259 -        0│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   376800│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -        0│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │    │        │        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008                Hodowca ORZECHOWSKI HENRYK       Członek sekcji  1    oddziału KOWAL    

     Współrzędne geograficzne : 19°09'18" - 52°31'51"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   109130│    141520 -   141250│    206900 -   206920│    248570 -   248500│    312890 -   312610│    554520 -   555330│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       48│      1945 -       43│      1719 -       26│      1254 -       28│      1131 -       17│       727 -       11│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-07-6008│0│n.nakrap│ 348 S  746.71 134.47│_____________________│_____________________│  36 S  857.34  28.71│_____________________│_____________________│

  2│PL-0340-07-6019│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│ 248 S  490.70 197.77│_____________________│_____________________│

  3│PL-0340-07-6059│0│niebies.│ 487 S  643.85 188.18│ 162 S  692.65  83.29│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│PL-0340-07-6014│1│biała   │_____________________│ 297 S  589.75 152.70│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│PL-0340-07-6060│1│ciemna  │_____________________│_____________________│_____________________│ 133 S  662.32 106.06│_____________________│_____________________│

  6│PL-0267-07-5866│1│niebies.│  37 S  937.14  14.30│ 315 S  576.18 161.95│_____________________│  48 S  813.24  38.28│_____________________│_____________________│

  7│PL-0340-07-6028│1│n.nakrap│ 285 S  783.51 110.12│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│PL-0252-06-7226│1│n.nakrap│ 260 S  799.29 100.46│_____________________│_____________________│_____________________│  30 S  940.84  26.53│  21 S  826.47  28.89│

  9│PL-0340-06-0367│0│niebies.│_____________________│ 343 S  560.00 176.35│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│PL-0340-06-0306│1│n.nakrap│ 459 S  664.92 177.36│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│PL-0252-06-7238│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 102 S  660.67 140.30│

 12│PL-0340-05-5885│0│n.nakrap│_____________________│  63 S  792.80  32.39│  63 S 1110.48  36.65│_____________________│ 120 S  849.83 106.10│_____________________│

 13│PL-252-04-16396│1│płowa   │_____________________│_____________________│ 340 S  917.06 197.79│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│PL-0340-04-0121│1│niebies.│_____________________│ 334 S  563.97 171.72│ 132 S 1039.89  76.79│_____________________│ 200 S  775.26 176.83│_____________________│

 15│PL-0340-03-0030│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│ 179 S  603.01 142.74│_____________________│_____________________│

 16│PL-0340-03-0066│0│n.nakrap│_____________________│ 179 S  678.27  92.03│_____________________│ 124 S  678.63  98.88│_____________________│  47 S  774.36  64.65│

 17│PL-0340-03-0036│0│ciemna  │_____________________│ 165 S  689.28  84.83│_____________________│ 174 S  608.45 138.76│_____________________│_____________________│

 18│PL-0340-00-0851│0│szpak   │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 111 S  854.87  98.14│_____________________│

 19│PL-0340-03-0010│0│pstra   │_____________________│_____________________│ 319 S  926.65 185.57│_____________________│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  6 │  105.54│       │  7 │  124.45│       │  4 │   70.09│       │  7 │  125.04│       │  4 │  143.83│       │  3 │  180.03│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   555330│    345170 -   346360│    583650 -   583870│    346190 -   346360│    850260 -   849930│    376980 -   377420│    850230 -   849930│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -       11│       655 -       19│       458 -        8│       566 -       16│       319 -        0│       491 -        0│       259 -        0│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│  56 S  902.17 135.59│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│_____________________│_____________________│   3 S 1429.71   6.55│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│  61 S  897.77 147.70│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 18│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 19│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      2 │  111.77│       │  0 │    0.00│       │  1 │   64.72│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   377420│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -        0│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  2     36.76│  357.63│_______ _______ _______ _______│

  2│_____________________│  1     16.05│  248.50│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  2     34.58│  250.38│_______ _______ _______ _______│

  4│_____________________│  1     16.95│  141.25│_______ _______ _______ _______│

  5│_____________________│  1     17.89│  248.50│_______ _______ _______ _______│

  6│_____________________│  3     55.73│  498.88│_______ _______ _______ _______│

  7│_____________________│  1     17.80│  109.13│_______ _______ _______ _______│

  8│_____________________│  4    176.46│ 1532.40│_______ _______ _______ _______│

  9│_____________________│  1     16.47│  141.25│_______ _______ _______ _______│

 10│_____________________│  1     16.46│  109.13│_______ _______ _______ _______│

 11│_____________________│  1     55.94│  555.33│_______ _______ _______ _______│

 12│_____________________│  4    139.14│ 1244.65│_______ _______ _______ _______│

 13│_____________________│  1     16.05│  206.92│_______ _______ _______ _______│

 14│_____________________│  4    123.48│ 1216.11│_______ _______ _______ _______│

 15│_____________________│  1     17.15│  248.50│_______ _______ _______ _______│

 16│_____________________│  3     97.07│  945.08│_______ _______ _______ _______│

 17│_____________________│  2     35.54│  389.75│_______ _______ _______ _______│

 18│_____________________│  1     36.11│  312.61│_______ _______ _______ _______│

 19│_____________________│  1     16.29│  206.92│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │ 34 │  925.47│        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca PARADOWSKI ANDRZEJ       Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°05'46" - 52°30'39"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   104790│    141520 -   137260│    206900 -   202740│    248570 -   244310│    312890 -   308550│    554520 -   551330│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       33│      1945 -       29│      1719 -       29│      1254 -       28│      1131 -       17│       727 -       17│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-01-0228│0│niebies.│_____________________│ 258 S  625.36 132.65│_____________________│_____________________│ 176 S  803.76 155.61│  57 S  756.72  78.40│

  2│PL-0340-01-0246│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│ 256 S  955.42 148.92│_____________________│ 105 S  859.43  92.84│_____________________│

  3│PL-0340-02-0608│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 143 S  544.84 196.70│

  4│PL-0340-02-0613│0│niebies.│_____________________│_____________________│ 297 S  935.22 172.77│  75 S  761.37  59.81│_____________________│_____________________│

  5│PL-0340-02-0637│1│n.nakrap│ 338 S  755.70 130.60│_____________________│ 288 S  939.92 167.54│  90 S  734.94  71.77│ 100 S  864.57  88.42│  92 S  697.42 126.55│

  6│PL-0340-03-1007│0│niebies.│_____________________│ 195 S  668.44 100.26│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│PL-0340-03-1031│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│PL-0340-03-1036│0│czerwona│_____________________│_____________________│ 180 S  997.98 104.71│ 199 S  556.50 158.69│  24 S  948.75  21.22│  41 S  785.00  56.40│

  9│PL-0340-04-3007│1│n.nakrap│ 347 S  747.22 134.08│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  78 S  717.90B107.29│

 10│PL-0340-04-3008│1│n.nakrap│ 447 S  674.91 172.72│_____________________│ 149 S 1026.53  86.68│ 131 S  663.09 104.47│_____________________│_____________________│

 11│PL-0340-04-3042│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│  81 S 1088.25  47.12│_____________________│   9 S  992.81B  7.96│_____________________│

 12│PL-0340-04-3058│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│  67 S 1101.85  38.98│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│PL-0340-05-1601│1│n.nakrap│ 206 S  827.83  79.60│_____________________│ 241 S  963.29 140.20│_____________________│_____________________│  96 S  689.93 132.05│

 14│PL-0340-05-1603│1│n.nakrap│ 328 S  765.17A126.74│ 351 S  555.45A180.46│ 204 S  986.57A118.67│ 132 S  662.82A105.26│ 128 S  842.76A113.17│_____________________│

 15│PL-0340-05-1632│1│niebies.│ 327 S  765.73 126.35│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│PL-0340-05-1640│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│PL-0340-05-3608│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 18│PL-0005-05-0422│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│  85 S  750.68  67.78│_____________________│ 120 S  565.52 165.06│

 19│PL-0340-06-4506│1│n.nakrap│_____________________│ 291 S  597.09 149.61│  89 S 1078.12  51.77│_____________________│_____________________│_____________________│

 20│PL-0340-06-4507│1│niebies.│ 297 S  777.57 114.76│_____________________│_____________________│  83 S  754.16  66.19│ 225 S  727.26 198.94│_____________________│

 21│PL-0340-06-4513│1│niebies.│  10 S  976.46   3.86│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 22│PL-0340-06-4529│1│n.nakrap│ 163 S  851.49  62.98│ 312 S  579.60 160.41│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 23│PL-0340-06-4531│1│n.nakrap│ 294 S  778.34 113.60│_____________________│  55 S 1124.25  32.00│  66 S  773.87  52.63│ 181 S  797.08 160.04│  80 S  713.27 110.04│

 24│PL-0340-06-4536│0│niebies.│ 351 S  741.31 135.63│_____________________│ 282 S  944.00 164.05│_____________________│_____________________│_____________________│

 25│PL-0340-07-3932│1│niebies.│_____________________│  39 S  831.63  20.05│  96 S 1073.27  55.85│_____________________│_____________________│_____________________│

 26│PL-0340-07-3936│1│n.nakrap│ 108 S  891.58  41.73│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 27│PL-0340-07-3951│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│ 107 S 1065.56  62.25│ 180 S  599.71 143.54│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  7 │  129.18│       │  6 │  105.15│       │  7 │  132.56│       │  7 │  129.53│       │  5 │  187.23│       │  4 │  237.41│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   551330│    345170 -   342330│    583650 -   580770│    346190 -   342330│    850260 -   846390│    376980 -   374360│    850230 -   846390│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -       13│       655 -       15│       458 -       13│       566 -       17│       319 -        0│       491 -        0│       259 -       17│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│_____________________│  74 S 1327.32 161.57│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│_____________________│  54 S 1074.09  82.44│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  15 S  885.82  57.92│

  8│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  31 S  864.85 119.69│

  9│_____________________│  80 S 1049.82B122.14│_____________________│  80 S 1408.28B141.34│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│  38 S  922.81  92.01│  12 S 1119.76  18.32│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  14 S  885.98  54.05│

 11│_____________________│ 110 S 1029.15 167.94│  62 S 1339.26B135.37│  25 S 1453.43B 44.17│_____________________│_____________________│  49 S  826.43 189.19│

 12│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│_____________________│_____________________│  60 S 1342.10 131.00│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│_____________________│_____________________│_____________________│  42 S 1440.38  74.20│_____________________│_____________________│_____________________│

 18│_____________________│ 117 S 1019.45 178.63│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 19│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 20│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 21│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 22│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 23│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 24│_____________________│_____________________│_____________________│ 114 S 1388.29 201.41│_____________________│_____________________│_____________________│

 25│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 26│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 27│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      1 │   59.13│       │  5 │  177.35│       │  3 │  167.72│       │  4 │  141.81│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  3 │  263.76│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   374360│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -       19│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  4    165.82│ 1577.91│_______ _______ _______ _______│

  2│_____________________│  2     53.34│  511.29│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  2     89.01│  893.66│_______ _______ _______ _______│

  4│_____________________│  2     35.36│  447.05│_______ _______ _______ _______│

  5│_____________________│  5    145.96│ 1411.72│_______ _______ _______ _______│

  6│_____________________│  1     18.00│  137.26│_______ _______ _______ _______│

  7│_____________________│  1     95.37│  846.39│_______ _______ _______ _______│

  8│_____________________│  5    230.72│ 2153.32│_______ _______ _______ _______│

  9│   5 S  898.97B 13.09│  5    185.07│ 1715.14│_______  383.86 _______ _______│

 10│  62 S  788.43 162.30│  7    286.68│ 2666.25│_______ _______ _______ _______│

 11│  51 S  818.12B133.51│  7    322.24│ 2997.47│_______  321.01 _______ _______│

 12│  14 S  878.47  36.65│  2     59.34│  577.10│_______ _______ _______ _______│

 13│  40 S  827.25 104.71│  4    132.20│ 1233.22│_______ _______ _______ _______│

 14│_____________________│  5    104.90│  997.65│ 644.30 _______ _______ _______│

 15│_____________________│  1     17.48│  104.79│_______ _______ _______ _______│

 16│_____________________│  1     56.66│  580.77│_______ _______ _______ _______│

 17│_____________________│  1     37.10│  342.33│_______ _______ _______ _______│

 18│_____________________│  3    105.85│ 1137.97│_______ _______ _______ _______│

 19│_____________________│  2     35.98│  340.00│_______ _______ _______ _______│

 20│_____________________│  3     68.47│  657.65│_______ _______ _______ _______│

 21│_____________________│  1     19.93│  104.79│_______ _______ _______ _______│

 22│_____________________│  2     35.54│  242.05│_______ _______ _______ _______│

 23│_____________________│  5    147.61│ 1411.72│_______ _______ _______ _______│

 24│  56 S  802.37 146.60│  4    106.12│ 1024.22│_______ _______ _______ _______│

 25│_____________________│  2     38.50│  340.00│_______ _______ _______ _______│

 26│_____________________│  1     19.17│  104.79│_______ _______ _______ _______│

 27│_____________________│  2     35.90│  447.05│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      5 │  183.05│       │ 57 │ 1913.88│        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca PIEŃKOWSKI MAREK         Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°08'45" - 52°32'16"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   108670│    141520 -   140630│    206900 -   206370│    248570 -   247970│    312890 -   312020│    554520 -   554710│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -        0│      1945 -        0│      1719 -        0│      1254 -        0│      1131 -       60│       727 -       48│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-01-0147│0│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  43 S  784.41c 59.15│

  2│PL-0340-02-0223│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  15 S  965.61B 13.26│ 104 S  659.92 143.05│

  3│PL-0340-02-0202│1│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  52 S  910.70B 45.98│  45 S  781.54c 61.90│

  4│PL-0340-02-0235│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│PL-0340-03-0306│1│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  48 S  771.41  66.02│

  6│PL-0340-03-0327│1│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│PL-0340-03-0312│0│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  98 S  866.04B 86.65│  28 S  800.39B 38.51│

  8│PL-0340-03-0351│0│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  97 S  868.89B 85.76│  44 S  783.45c 60.52│

  9│PL-0340-03-0352│0│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│PL-0340-03-5656│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  97 S  687.25c133.43│

 11│PL-0340-03-5971│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 168 S  810.02B148.54│_____________________│

 12│PL-0340-04-0417│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  91 S  697.90 125.17│

 13│PL-0340-04-0460│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 209 S  759.82 184.79│ 135 S  549.05 185.69│

 14│PL-0345-04-0728│0│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  39 S  785.45C 53.65│

 15│PL-0340-04-0445│1│czerwona│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│PL-0340-04-0473│1│czerwona│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│PL-0340-05-0507│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  81 S  710.79 111.42│

 18│PL-0340-05-0561│1│ciemna  │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  82 S  710.67 112.79│

 19│PL-0340-05-0506│0│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  17 S  835.22C 23.38│

 20│PL-0340-05-0511│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 208 S  760.10 183.91│_____________________│

 21│PL-0340-05-0525│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 22│PL-0340-05-0539│0│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 103 S  660.04 141.68│

 23│PL-0340-06-0615│0│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 24│PL-0340-06-0632│0│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 25│PL-0340-06-0634│0│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 210 S  757.05B185.68│  10 S  851.96B 13.76│

 26│PL-0340-06-0638│0│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 27│PL-0340-06-0654│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  55 S  908.97  48.63│_____________________│

 28│PL-0340-06-6302│0│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 189 S  791.59 167.11│_____________________│

 29│PL-0340-06-0613│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 117 S  570.01 160.94│

 30│PL-0340-06-0631│1│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 31│PL-0340-06-0663│1│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 32│PL-0340-07-7667│1│czarna  │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 33│PL-0340-07-3405│1│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 34│PL-0340-07-3442│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 35│PL-0340-07-0703│0│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 36│PL-0340-07-0719│0│czerwona│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 37│PL-0340-07-5386│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  5 │  188.95│       │  4 │  251.93│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   554710│    345170 -   345750│    583650 -   583040│    346190 -   345750│    850260 -   849180│    376980 -   376590│    850230 -   849180│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -       21│       655 -       53│       458 -       20│       566 -       51│       319 -       22│       491 -       57│       259 -       22│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│  75 S  869.09c181.60│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  67 S 1094.42B136.46│   7 S  932.14C 27.03│

  2│  58 S  900.55B140.44│_____________________│_____________________│  55 S 1432.57B 97.17│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│  72 S  883.84C174.33│  58 S 1070.49  88.55│  33 S 1362.67C 72.05│  24 S 1453.85B 42.40│  58 S 1171.61 181.82│  11 S 1142.05B 22.40│_____________________│

  4│_____________________│_____________________│_____________________│  85 S 1405.58 150.18│  61 S 1168.19 191.22│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│_____________________│  90 S 1401.59 159.01│  52 S 1180.35 163.01│_____________________│_____________________│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  18 S  884.76  69.50│

  7│  70 S  887.39B169.49│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  19 S 1226.93m 59.56│  63 S 1096.49B128.31│  22 S  881.55m 84.94│

  9│_____________________│_____________________│_____________________│  89 S 1402.45 157.24│_____________________│  61 S 1096.92 124.24│  17 S  884.89  65.64│

 10│  33 S  933.12c 79.90│  40 S 1086.69B 61.07│  67 S 1335.36c146.29│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│  69 S  889.29 167.07│  61 S 1060.31B 93.13│_____________________│_____________________│  10 S 1241.19  31.35│  45 S 1109.68B 91.65│_____________________│

 12│  65 S  892.32 157.38│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  59 S 1097.45 120.16│_____________________│

 13│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│_____________________│  92 S 1041.47 140.46│_____________________│_____________________│  24 S 1214.04m 75.24│_____________________│  26 S  871.18m100.39│

 15│_____________________│_____________________│_____________________│ 113 S 1390.32 199.65│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│_____________________│_____________________│_____________________│  99 S 1395.75 174.91│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  16 S 1232.84  50.16│_____________________│_____________________│

 18│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 19│  36 S  924.77C 87.17│_____________________│_____________________│_____________________│  38 S 1196.20C119.12│_____________________│_____________________│

 20│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 21│_____________________│_____________________│_____________________│  50 S 1434.25  88.34│  29 S 1206.79  90.91│_____________________│_____________________│

 22│  39 S  920.73  94.43│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 23│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  43 S 1110.56  87.58│_____________________│

 24│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  94 S 1074.64 191.45│_____________________│

 25│_____________________│_____________________│  57 S 1343.57B124.45│_____________________│_____________________│  77 S 1083.50B156.82│_____________________│

 26│_____________________│ 131 S 1002.13 200.00│_____________________│  54 S 1433.26  95.41│_____________________│_____________________│_____________________│

 27│_____________________│  41 S 1086.24  62.60│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 28│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 29│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 30│_____________________│_____________________│_____________________│  77 S 1410.55 136.04│_____________________│_____________________│_____________________│

 31│_____________________│ 128 S 1007.72 195.42│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 32│_____________________│_____________________│_____________________│  58 S 1431.87 102.47│_____________________│_____________________│_____________________│

 33│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  76 S 1083.97 154.79│_____________________│

 34│_____________________│  18 S 1115.62  27.48│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 35│_____________________│_____________________│_____________________│  98 S 1396.59 173.14│_____________________│  46 S 1109.14  93.69│_____________________│

 36│_____________________│  39 S 1087.21  59.54│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 37│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  68 S 1094.00 138.49│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      4 │  234.32│       │  5 │  188.24│       │  3 │  173.24│       │  5 │  183.29│       │  3 │  272.34│       │  5 │  183.76│       │  3 │  270.47│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   376590│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -       60│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│  52 S  816.99B136.13│  5    290.06│ 2711.78│_______  513.34  267.78 _______│

  2│   1 S  974.57B  2.62│  5    227.52│ 2143.78│_______  253.49 _______ _______│

  3│_____________________│  8    423.72│ 3921.75│_______  172.68  308.28 _______│

  4│  25 S  860.45  65.45│  3    169.46│ 1571.52│_______ _______ _______ _______│

  5│  29 S  851.56  75.92│  4    229.89│ 2126.23│_______ _______ _______ _______│

  6│_____________________│  1     95.37│  849.18│_______ _______ _______ _______│

  7│  50 S  818.26B130.89│  4    193.31│ 1798.03│_______  425.54 _______ _______│

  8│   3 S  920.65B  7.85│  6    368.61│ 3318.27│_______  282.44  205.02  144.50│

  9│  48 S  818.67 125.65│  4    209.33│ 1948.11│_______ _______ _______ _______│

 10│_____________________│  4    209.59│ 2038.21│_______  420.69  359.62 _______│

 11│  28 S  851.79B 73.30│  6    300.10│ 2814.84│_______  406.62 _______ _______│

 12│_____________________│  3    151.87│ 1486.01│_______ _______ _______ _______│

 13│_____________________│  2     85.62│  866.73│_______ _______ _______ _______│

 14│_____________________│  4    286.67│ 2598.82│_______ _______  229.28  175.63│

 15│_____________________│  1     32.07│  345.75│_______ _______ _______ _______│

 16│  24 S  860.71  62.83│  2     73.17│  722.34│_______ _______ _______ _______│

 17│_____________________│  2    153.13│ 1403.89│_______ _______ _______ _______│

 18│  30 S  849.13  78.53│  2     97.84│  931.30│_______ _______ _______ _______│

 19│_____________________│  3    218.32│ 1958.60│_______ _______  229.67 _______│

 20│_____________________│  1     32.67│  312.02│_______ _______ _______ _______│

 21│  57 S  801.40 149.21│  3    171.94│ 1571.52│_______ _______ _______ _______│

 22│_____________________│  2    114.83│ 1109.42│_______ _______ _______ _______│

 23│_____________________│  1     40.08│  376.59│_______ _______ _______ _______│

 24│_____________________│  1     40.08│  376.59│_______ _______ _______ _______│

 25│_____________________│  4    193.96│ 1826.36│_______  480.71 _______ _______│

 26│_____________________│  2     68.25│  691.50│_______ _______ _______ _______│

 27│  64 S  782.47 167.54│  3    115.73│ 1034.36│_______ _______ _______ _______│

 28│_____________________│  1     33.35│  312.02│_______ _______ _______ _______│

 29│  49 S  818.47 128.27│  2     94.71│  931.30│_______ _______ _______ _______│

 30│_____________________│  1     34.62│  345.75│_______ _______ _______ _______│

 31│_____________________│  1     32.18│  345.75│_______ _______ _______ _______│

 32│_____________________│  1     35.96│  345.75│_______ _______ _______ _______│

 33│_____________________│  1     40.08│  376.59│_______ _______ _______ _______│

 34│_____________________│  1     38.95│  345.75│_______ _______ _______ _______│

 35│_____________________│  2     73.21│  722.34│_______ _______ _______ _______│

 36│_____________________│  1     37.66│  345.75│_______ _______ _______ _______│

 37│_____________________│  1     40.08│  376.59│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      5 │  192.00│       │ 42 │ 2138.54│        │       │1115.23│ 663.97│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca REJWERSKI JERZY          Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°08'25" - 52°32'05"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   108230│    141520 -   140250│    206900 -   205970│    248570 -   247550│    312890 -   311630│    554520 -   554330│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       38│      1945 -       37│      1719 -       29│      1254 -       26│      1131 -       22│       727 -       13│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-02-5369│1│niebies.│  70 S  915.91A 27.05│ 309 S  580.71A158.87│  38 S 1149.49A 22.11│_____________________│ 163 S  815.61A144.12│_____________________│

  2│PL-0340-03-2566│0│niebies.│_____________________│  72 S  778.30  37.02│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│PL-0340-04-0309│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│  70 S 1094.71  40.72│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│PL-0340-04-0492│0│niebies.│_____________________│_____________________│ 302 S  932.48 175.68│_____________________│_____________________│  93 S  696.24 127.92│

  5│PL-0340-04-6284│0│niebies.│  72 S  914.62  27.82│  11 S  976.67   5.66│ 240 S  963.98 139.62│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│PL-0340-05-0447│1│n.nakrap│_____________________│ 154 S  697.20  79.18│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│PL-0340-05-0466│1│niebies.│ 508 S  632.19 196.29│_____________________│  79 S 1089.31  45.96│  62 S  779.85  49.44│  51 S  913.02  45.09│_____________________│

  8│PL-0340-05-0421│0│czerwona│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 174 S  805.56 153.85│_____________________│

  9│PL-0340-05-0405│0│niebies.│_____________________│ 253 S  627.35 130.08│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│PL-0340-06-5312│1│pstra   │ 478 S  647.99 184.70│ 152 S  697.43  78.15│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│PL-0340-06-3017│1│niebies.│ 392 S  711.72 151.47│_____________________│ 131 S 1041.04  76.21│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│PL-0340-06-3006│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│ 153 S  639.22 122.01│_____________________│_____________________│

 13│PL-0340-06-5344│1│niebies.│ 444 S  678.19 171.56│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│PL-0340-06-3040│0│niebies.│ 420 S  695.21 162.29│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│PL-0340-06-3056│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 143 S  833.31 126.44│_____________________│

 16│PL-0340-07-6212│0│ciemna  │ 318 S  769.77 122.87│_____________________│_____________________│ 209 S  543.68 166.67│_____________________│_____________________│

 17│PL-0340-07-6235│1│niebies.│ 320 S  769.04 123.65│  33 S  838.57  16.97│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 18│PL-0435-07-4122│0│niebies.│ 483 S  646.71 186.63│ 333 S  564.61 171.21│ 189 S  995.43 109.95│_____________________│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  7 │  124.30│       │  7 │  129.92│       │  7 │  127.85│       │  3 │   53.26│       │  4 │  141.35│       │  1 │   56.75│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   554330│    345170 -   345370│    583650 -   582790│    346190 -   345370│    850260 -   848870│    376980 -   376340│    850230 -   848870│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -       10│       655 -       15│       458 -       10│       566 -       19│       319 -        9│       491 -       10│       259 -        0│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│   5 S 1145.44A  7.63│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│  17 S  952.43  41.16│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│_____________________│  67 S 1418.16 118.37│  36 S 1197.17 112.85│_____________________│_____________________│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 18│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      1 │   62.46│       │  1 │   39.75│       │  0 │    0.00│       │  1 │   35.33│       │  1 │   84.44│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   376340│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -       18│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  5    129.88│ 1111.45│ 359.78 _______ _______ _______│

  2│_____________________│  2     81.73│  694.58│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  1     19.20│  205.97│_______ _______ _______ _______│

  4│_____________________│  2     73.24│  760.30│_______ _______ _______ _______│

  5│_____________________│  5    187.19│ 1648.69│_______ _______ _______ _______│

  6│_____________________│  1     18.42│  140.25│_______ _______ _______ _______│

  7│_____________________│  4     92.42│  873.38│_______ _______ _______ _______│

  8│_____________________│  1     33.88│  311.63│_______ _______ _______ _______│

  9│_____________________│  1     17.40│  140.25│_______ _______ _______ _______│

 10│_____________________│  2     34.75│  248.48│_______ _______ _______ _______│

 11│_____________________│  2     35.46│  314.20│_______ _______ _______ _______│

 12│_____________________│  1     17.57│  247.55│_______ _______ _______ _______│

 13│_____________________│  1     16.57│  108.23│_______ _______ _______ _______│

 14│_____________________│  1     16.76│  108.23│_______ _______ _______ _______│

 15│_____________________│  1     34.97│  311.63│_______ _______ _______ _______│

 16│_____________________│  2     34.22│  355.78│_______ _______ _______ _______│

 17│_____________________│  2     37.20│  248.48│_______ _______ _______ _______│

 18│_____________________│  3     50.66│  454.45│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │ 33 │  855.41│        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca WILCZYŃSKI HENRYK        Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'23" - 52°32'46"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   109560│    141520 -   141360│    206900 -   207180│    248570 -   248780│    312890 -   312770│    554520 -   555430│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       26│      1945 -       15│      1719 -       14│      1254 -       10│      1131 -        8│       727 -        0│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-05-1816│1│czarna  │ 491 S  642.28 189.72│ 334 S  563.97 171.72│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│PL-0340-04-0827│1│niebies.│_____________________│ 285 S  601.87 146.53│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│PL-0340-04-0961│1│nakrapia│ 502 S  637.35 193.97│ 220 S  650.02 113.11│ 298 S  933.87 173.36│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│PL-0340-05-1853│0│nakrapia│_____________________│_____________________│ 221 S  976.73 128.56│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│PL-0340-05-1881│0│ciemna  │_____________________│ 287 S  601.02 147.56│_____________________│_____________________│  13 S  983.86  11.49│_____________________│

  6│PL-0340-04-5694│1│czerwona│_____________________│ 346 S  557.31 177.89│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  2 │   32.33│       │  5 │   84.87│       │  2 │   33.97│       │  0 │    0.00│       │  1 │   39.58│       │  0 │    0.00│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   555430│    345170 -   346490│    583650 -   583430│    346190 -   346490│    850260 -   849720│    376980 -   376970│    850230 -   849720│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -        0│       655 -        8│       458 -        8│       566 -        6│       319 -        0│       491 -        0│       259 -        0│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│  90 S 1043.91 137.40│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│       │  1 │   34.52│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   376970│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -        0│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  3     67.30│  597.41│_______ _______ _______ _______│

  2│_____________________│  1     17.07│  141.36│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  3     50.40│  458.10│_______ _______ _______ _______│

  4│_____________________│  1     17.43│  207.18│_______ _______ _______ _______│

  5│_____________________│  2     56.63│  454.13│_______ _______ _______ _______│

  6│_____________________│  1     16.44│  141.36│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │ 11 │  225.27│        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca WILCZYŃSKI ROMAN         Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°10'04" - 52°32'55"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   110370│    141520 -   142140│    206900 -   207980│    248570 -   249570│    312890 -   313550│    554520 -   556210│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -      100│      1945 -       65│      1719 -       43│      1254 -       38│      1131 -       18│       727 -       12│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PPL-0340-003077│0│niebies.│_____________________│_____________________│ 173 S 1003.68 100.64│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│PL-0340-02-5871│1│płowa   │_____________________│_____________________│_____________________│  33 S  865.21  26.32│_____________________│_____________________│

  3│PL-0340-02-5892│1│nakrapia│_____________________│  61 S  794.74  31.36│ 201 S  987.79 116.93│ 111 S  696.96  88.52│_____________________│ 129 S  557.13 177.44│

  4│PL-0340-02-5860│1│czarna  │_____________________│_____________________│_____________________│  21 S  903.48  16.75│_____________________│_____________________│

  5│PL-0340-03-1468│0│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│PL-0340-04-1651│0│niebies.│ 321 S  768.59 124.03│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│PL-0340-04-1644│0│nakrapia│ 277 S  788.73 107.03│ 181 S  676.97  93.06│  26 S 1183.61  15.13│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│PL-0340-04-1649│1│nakrapia│ 235 S  813.04  90.80│_____________________│_____________________│_____________________│  67 S  893.69  59.24│_____________________│

  9│PL-0340-04-4526│0│nakrapia│ 213 S  825.40  82.30│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│PL-0340-05-1512│1│nakrapia│_____________________│_____________________│ 213 S  980.04 123.91│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│PL-0340-05-1518│0│niebies.│ 212 S  825.92  81.92│ 263 S  620.07 135.22│_____________________│   5 S  973.43   3.99│_____________________│_____________________│

 12│PL-0340-05-3047│0│niebies.│_____________________│_____________________│ 175 S 1001.43 101.80│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│PL-0340-05-1504│0│nakrapia│_____________________│ 209 S  656.35A107.46│ 227 S  973.16A132.05│  45 S  819.61A 35.89│ 162 S  815.83A143.24│_____________________│

 14│PL-0340-05-1560│0│nakrapia│_____________________│ 303 S  586.04 155.78│_____________________│ 166 S  619.05 132.38│  58 S  902.61  51.28│_____________________│

 15│PL-0340-05-1594│1│czerwona│ 488 S  643.73 188.56│_____________________│ 138 S 1035.76  80.28│_____________________│_____________________│  31 S  796.92C 42.64│

 16│PL-0340-05-3020│1│nakrapia│_____________________│  18 S  886.34   9.25│ 123 S 1045.56  71.55│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│PL-0340-05-1538│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 113 S  854.67  99.91│_____________________│

 18│PL-0340-06-0924│0│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│ 175 S  608.20 139.55│_____________________│_____________________│

 19│PL-0340-06-0940│0│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 20│PL-0340-06-0925│0│nakrapia│_____________________│_____________________│ 278 S  945.15 161.72│_____________________│_____________________│_____________________│

 21│PL-0340-06-5485│0│nakrapia│_____________________│_____________________│ 261 S  952.73 151.83│_____________________│_____________________│_____________________│

 22│PL-0340-06-0968│0│nakrapia│ 464 S  659.58 179.29│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 23│PL-0340-06-0995│1│nakrapia│  80 S  908.64  30.91│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 24│PL-0340-06-3087│1│nakrapia│ 276 S  789.20 106.65│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 25│PL-0340-06-0929│1│nakrapia│ 214 S  824.99  82.69│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 26│PL-0340-06-0938│1│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 27│PL-0340-06-0949│1│nakrapia│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 28│PL-0340-06-6639│0│czerwona│ 406 S  705.68 156.88│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 29│PL-0340-06-6647│1│nakrapia│ 413 S  704.01 159.58│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 30│PL-0345-06-8166│0│nakrapia│ 387 S  716.15 149.54│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 31│PL-0340-07-7597│0│nakrapia│ 305 S  774.07 117.85│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 32│PL-0340-07-3036│0│niebies.│ 293 S  780.83 113.21│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 33│PL-0340-07-7594│0│nakrapia│ 430 S  689.73 166.15│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 34│PL-0340-07-3040│0│niebies.│ 123 S  878.63  47.53│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 35│PL-0344-07-2878│0│nakrapia│ 492 S  642.09 190.11│  67 S  787.84  34.45│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 36│PL-0340-07-7585│0│nakrapia│_____________________│ 384 S  518.71 197.43│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 37│PL-0340-07-3099│0│nakrapia│ 306 S  773.71 118.24│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 38│PL-0340-07-3056│0│nakrapia│ 353 S  738.22 136.40│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 39│PL-0274-07-9241│0│nakrapia│ 295 S  778.08 113.99│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 40│PL-0340-07-3054│0│niebies.│_____________________│_____________________│  62 S 1112.09  36.07│_____________________│_____________________│_____________________│

 41│PL-0373-07-7873│0│nakrapia│ 331 S  764.51 127.90│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 42│PL-0340-07-7581│1│nakrapia│  42 S  934.68  16.23│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 43│PL-0340-07-3014│0│nakrapia│ 259 S  799.30 100.08│ 373 S  529.77 191.77│  76 S 1090.90  44.21│_____________________│_____________________│_____________________│

 44│PL-0340-07-7582│1│niebies.│  39 S  935.87  15.07│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 45│PL-0340-07-3085│1│czarna  │ 124 S  878.04  47.91│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 46│PL-0340-07-3035│1│niebies.│_____________________│ 180 S  677.13  92.54│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 47│PL-0340-07-3006│1│nakrapia│_____________________│  60 S  794.97  30.85│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 48│PL-0340-07-3013│1│niebies.│_____________________│ 260 S  623.89 133.68│ 206 S  984.44 119.84│_____________________│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  7 │  133.62│       │  7 │  132.06│       │  7 │  131.07│       │  7 │  131.23│       │  4 │  145.98│       │  2 │  115.83│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   556210│    345170 -   347270│    583650 -   584080│    346190 -   347270│    850260 -   850440│    376980 -   377620│    850230 -   850440│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -        0│       655 -       12│       458 -       15│       566 -       17│       319 -       15│       491 -       18│       259 -       15│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│_____________________│  19 S 1379.39  41.48│  11 S 1467.13  19.43│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  54 S 1179.15 169.28│_____________________│_____________________│

  4│_____________________│  13 S 1119.38  19.85│  72 S 1329.97 157.21│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│_____________________│  20 S 1111.50A 30.53│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  22 S 1222.19  68.97│_____________________│_____________________│

 15│_____________________│_____________________│  44 S 1355.91C 96.07│_____________________│  13 S 1237.45C 40.75│  28 S 1123.09  57.03│_____________________│

 16│_____________________│_____________________│  18 S 1379.93  39.30│  28 S 1445.45  49.47│_____________________│_____________________│   4 S  981.22  15.44│

 17│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 18│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  15 S 1236.13  47.02│_____________________│_____________________│

 19│_____________________│_____________________│   6 S 1402.35  13.10│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 20│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 21│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 22│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 23│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 24│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 25│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  30 S 1202.86M 94.04│_____________________│  20 S  882.38M 77.22│

 26│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  34 S 1114.69  69.25│_____________________│

 27│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  44 S 1193.29 137.93│_____________________│_____________________│

 28│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 29│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 30│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 31│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 32│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 33│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 34│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 35│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 36│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 37│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 38│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 39│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 40│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 41│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 42│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 43│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 44│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 45│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 46│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 47│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 48│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│       │  2 │   78.09│       │  4 │  248.27│       │  2 │   77.38│       │  3 │  270.83│       │  2 │   75.11│       │  2 │  181.80│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   377620│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -       17│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  3    119.74│ 1139.33│_______ _______ _______ _______│

  2│_____________________│  1     19.49│  249.57│_______ _______ _______ _______│

  3│  46 S  823.48 120.42│  6    244.22│ 2383.96│_______ _______ _______ _______│

  4│_____________________│  3    113.91│ 1180.92│_______ _______ _______ _______│

  5│  19 S  869.19  49.74│  1     40.11│  377.62│_______ _______ _______ _______│

  6│_____________________│  1     17.52│  110.37│_______ _______ _______ _______│

  7│_____________________│  3     55.72│  460.49│_______ _______ _______ _______│

  8│_____________________│  2     55.85│  423.92│_______ _______ _______ _______│

  9│_____________________│  1     18.36│  110.37│_______ _______ _______ _______│

 10│_____________________│  1     17.53│  207.98│_______ _______ _______ _______│

 11│_____________________│  3     55.60│  502.08│_______ _______ _______ _______│

 12│_____________________│  1     17.97│  207.98│_______ _______ _______ _______│

 13│_____________________│  5    127.65│ 1260.51│ 449.17 _______ _______ _______│

 14│_____________________│  4    167.53│ 1555.70│_______ _______ _______ _______│

 15│_____________________│  6    291.25│ 2686.70│_______ _______  179.46 _______│

 16│_____________________│  5    234.46│ 2131.91│_______ _______ _______ _______│

 17│_____________________│  1     36.04│  313.55│_______ _______ _______ _______│

 18│  68 S  774.71 178.01│  3    152.62│ 1477.63│_______ _______ _______ _______│

 19│_____________________│  1     64.29│  584.08│_______ _______ _______ _______│

 20│_____________________│  1     16.77│  207.98│_______ _______ _______ _______│

 21│_____________________│  1     16.97│  207.98│_______ _______ _______ _______│

 22│_____________________│  1     16.42│  110.37│_______ _______ _______ _______│

 23│_____________________│  1     19.39│  110.37│_______ _______ _______ _______│

 24│_____________________│  1     17.87│  110.37│_______ _______ _______ _______│

 25│_____________________│  3    209.03│ 1811.25│_______ _______ _______  171.26│

 26│_____________________│  1     40.08│  377.62│_______ _______ _______ _______│

 27│_____________________│  1     95.30│  850.44│_______ _______ _______ _______│

 28│_____________________│  1     16.87│  110.37│_______ _______ _______ _______│

 29│_____________________│  1     16.81│  110.37│_______ _______ _______ _______│

 30│_____________________│  1     17.01│  110.37│_______ _______ _______ _______│

 31│_____________________│  1     17.65│  110.37│_______ _______ _______ _______│

 32│_____________________│  1     17.74│  110.37│_______ _______ _______ _______│

 33│_____________________│  1     16.68│  110.37│_______ _______ _______ _______│

 34│_____________________│  1     19.06│  110.37│_______ _______ _______ _______│

 35│_____________________│  2     35.52│  252.51│_______ _______ _______ _______│

 36│_____________________│  1     16.05│  142.14│_______ _______ _______ _______│

 37│_____________________│  1     17.64│  110.37│_______ _______ _______ _______│

 38│_____________________│  1     17.28│  110.37│_______ _______ _______ _______│

 39│_____________________│  1     17.73│  110.37│_______ _______ _______ _______│

 40│_____________________│  1     19.29│  207.98│_______ _______ _______ _______│

 41│_____________________│  1     17.45│  110.37│_______ _______ _______ _______│

 42│_____________________│  1     19.68│  110.37│_______ _______ _______ _______│

 43│_____________________│  3     53.29│  460.49│_______ _______ _______ _______│

 44│_____________________│  1     19.71│  110.37│_______ _______ _______ _______│

 45│_____________________│  1     19.05│  110.37│_______ _______ _______ _______│

 46│_____________________│  1     18.15│  142.14│_______ _______ _______ _______│

 47│_____________________│  1     19.39│  142.14│_______ _______ _______ _______│

 48│_____________________│  2     34.94│  350.12│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      3 │  106.32│       │ 52 │ 1827.59│        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca ZASADA ROBERT            Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°04'56" - 52°31'38"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   104210│    141520 -   136310│    206900 -   201960│    248570 -   243550│    312890 -   307660│    554520 -   550390│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       61│      1945 -       40│      1719 -       29│      1254 -       32│      1131 -       22│       727 -       13│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-03-5583│0│niebies.│ 131 S  875.47  50.62│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│PL-0340-04-5285│1│n.nakrap│_____________________│ 301 S  586.49 154.76│  88 S 1079.04  51.19│_____________________│ 140 S  835.13 123.78│_____________________│

  3│PL-0340-05-3162│1│ciemna  │ 208 S  826.85  80.37│_____________________│  33 S 1161.80  19.20│_____________________│ 139 S  835.35 122.90│ 146 S  543.23 200.83│

  4│PL-0340-05-4404│1│czerwona│_____________________│_____________________│_____________________│  96 S  725.61  76.56│_____________________│_____________________│

  5│PL-0340-05-4418│1│n.nakrap│  67 S  920.31  25.89│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│PL-0340-05-4456│1│n.nakrap│_____________________│ 255 S  626.29 131.11│_____________________│_____________________│ 173 S  805.81 152.96│_____________________│

  7│PL-0340-05-4478│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│  74 S  761.89  59.01│  83 S  878.23  73.39│_____________________│

  8│PL-0340-06-4221│1│czerwona│_____________________│_____________________│_____________________│ 142 S  648.42 113.24│_____________________│_____________________│

  9│PL-0340-06-4227│0│niebies.│_____________________│ 142 S  706.25  73.01│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│PL-0340-06-4294│1│płowa   │_____________________│  91 S  757.63  46.79│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│PL-345-06-15407│1│niebies.│ 210 S  826.52  81.14│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│PL-0340-07-5090│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 202 S  772.79 178.60│_____________________│

 13│PL-0340-07-5507│0│n.nakrap│ 140 S  866.97  54.10│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│PL-0340-07-5514│1│n.nakrap│_____________________│ 387 S  516.47 198.97│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│PL-0340-07-5568│0│n.nakrap│  99 S  894.51  38.25│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│PL-373-05-15857│0│szpak   │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 113 S  583.34 155.43│

 17│PL-0340-07-5569│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  20 S  826.66  27.51│

 18│PL-0340-07-5583│1│niebies.│_____________________│ 225 S  647.69 115.68│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 19│PL-0340-06-4258│0│n.nakrap│ 273 S  790.97 105.49│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 20│PL-0340-06-6542│1│płowa   │_____________________│_____________________│_____________________│  86 S  750.46  68.58│_____________________│_____________________│

 21│PL-345-06-14090│1│czerwona│ 416 S  701.45 160.74│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  7 │  131.32│       │  6 │  105.62│       │  2 │   38.62│       │  4 │   73.69│       │  5 │  174.09│       │  3 │  170.26│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   550390│    345170 -   341420│    583650 -   579300│    346190 -   341420│    850260 -   845140│    376980 -   372870│    850230 -   845140│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -        8│       655 -        0│       458 -        0│       566 -        0│       319 -        0│       491 -        0│       259 -        0│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 18│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 19│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 20│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 21│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   372870│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -        0│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  1     18.99│  104.21│_______ _______ _______ _______│

  2│_____________________│  3     70.97│  645.93│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  4    125.14│ 1164.22│_______ _______ _______ _______│

  4│_____________________│  1     18.48│  243.55│_______ _______ _______ _______│

  5│_____________________│  1     19.49│  104.21│_______ _______ _______ _______│

  6│_____________________│  2     51.29│  443.97│_______ _______ _______ _______│

  7│_____________________│  2     55.93│  551.21│_______ _______ _______ _______│

  8│_____________________│  1     17.74│  243.55│_______ _______ _______ _______│

  9│_____________________│  1     18.55│  136.31│_______ _______ _______ _______│

 10│_____________________│  1     19.07│  136.31│_______ _______ _______ _______│

 11│_____________________│  1     18.38│  104.21│_______ _______ _______ _______│

 12│_____________________│  1     32.88│  307.66│_______ _______ _______ _______│

 13│_____________________│  1     18.92│  104.21│_______ _______ _______ _______│

 14│_____________________│  1     16.02│  136.31│_______ _______ _______ _______│

 15│_____________________│  1     19.24│  104.21│_______ _______ _______ _______│

 16│_____________________│  1     54.96│  550.39│_______ _______ _______ _______│

 17│_____________________│  1     63.30│  550.39│_______ _______ _______ _______│

 18│_____________________│  1     17.69│  136.31│_______ _______ _______ _______│

 19│_____________________│  1     17.90│  104.21│_______ _______ _______ _______│

 20│_____________________│  1     18.64│  243.55│_______ _______ _______ _______│

 21│_____________________│  1     16.79│  104.21│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │ 27 │  693.60│        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca SKRZYPIŃSKI RAFAŁ        Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°03'21" - 52°31'54"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   102550│    141520 -   134520│    206900 -   200230│    248570 -   241820│    312890 -   305890│    554520 -   548600│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       24│      1945 -       12│      1719 -       12│      1254 -       10│      1131 -       10│       727 -        5│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-345-01-11623│1│czerwona│ 100 S  894.46  38.64│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│PL-0303-05-1580│1│n.nakrap│ 244 S  807.48  94.28│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│PL-0037-04-0123│1│n.nakrap│ 362 S  733.60 139.88│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  3 │   54.56│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   548600│    345170 -   339630│    583650 -   577450│    346190 -   339630│    850260 -   843290│    376980 -   371020│    850230 -   843290│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -        0│       655 -        0│       458 -        0│       566 -        0│       319 -        0│       491 -        0│       259 -        0│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   371020│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -        0│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  1     19.23│  102.55│_______ _______ _______ _______│

  2│_____________________│  1     18.12│  102.55│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  1     17.21│  102.55│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │  3 │   54.56│        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca ZIÓŁKOWSKI FRANCISZEK    Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°08'19" - 52°31'58"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   108080│    141520 -   140140│    206900 -   205830│    248570 -   247420│    312890 -   311510│    554520 -   554220│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       40│      1945 -        0│      1719 -       25│      1254 -        0│      1131 -       18│       727 -        0│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   554220│    345170 -   345250│    583650 -   582740│    346190 -   345250│    850260 -   848800│    376980 -   376300│    850230 -   848800│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -        0│       655 -        0│       458 -       12│       566 -        0│       319 -        0│       491 -        0│       259 -        0│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   376300│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -        0│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │    │        │        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca NOWAKOWSKI DARIUSZ       Członek sekcji  1    oddziału KOWAL             Współrzędne geograficzne : 19°09'19" - 52°31'51"    

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   109150│    141520 -   141270│    206900 -   206940│    248570 -   248520│    312890 -   312630│    554520 -   555350│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       63│      1945 -       76│      1719 -       61│      1254 -       44│      1131 -       38│       727 -       40│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-05-2762│1│niebies.│ 157 S  857.65A 60.66│ 317 S  574.70 162.98│  58 S 1119.40A 33.74│  17 S  907.12A 13.56│  48 S  915.15a 42.44│_____________________│

  2│PL-0340-06-2368│0│n.nakrap│_____________________│  32 S  839.23  16.45│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│PL-0340-00-3525│1│czerwona│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 107 S  626.58 147.18│

  4│PL-0340-01-4912│1│n.nakrap│ 228 S  816.18  88.10│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│PL-0340-03-1137│0│niebies.│ 112 S  887.64  43.28│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│PL-0340-06-2357│0│niebies.│  85 S  904.56  32.84│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│PL-0340-03-1148│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  94 S  695.15 129.30│

  8│PL-0340-06-2366│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  74 S  720.30 101.79│

  9│PL-0340-04-3343│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  63 S  744.96c 86.66│

 10│PL-0340-07-5442│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│PL-0340-05-2704│0│pstra   │_____________________│_____________________│  21 S 1192.62  12.22│_____________________│  26 S  945.45B 22.99│_____________________│

 12│PL-0340-04-3307│0│n.nakrap│  86 S  904.18  33.23│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│PL-0340-07-5468│0│niebies.│_____________________│_____________________│  61 S 1113.48  35.49│ 193 S  575.68 153.91│_____________________│_____________________│

 14│PL-0340-05-2710│1│pstra   │_____________________│_____________________│_____________________│ 102 S  710.30  81.34│_____________________│_____________________│

 15│PL-0340-05-2722│0│n.nakrap│_____________________│ 108 S  737.92  55.53│_____________________│ 218 S  527.41 173.84│_____________________│_____________________│

 16│PL-0340-06-2325│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│PL-0340-07-5465│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 18│PL-0340-05-2752│0│pstra   │_____________________│_____________________│_____________________│  19 S  904.26  15.15│_____________________│_____________________│

 19│PL-0340-05-2737│0│niebies.│_____________________│_____________________│  18 S 1199.54  10.47│_____________________│_____________________│_____________________│

 20│PL-0340-06-2378│0│n.nakrap│ 198 S  832.47  76.51│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 140 S  547.16c192.57│

 21│PL-0340-05-2731│1│czerwona│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 22│PL-0340-06-2316│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│ 208 S  544.75 165.87│_____________________│ 121 S  565.21 166.44│

 23│PL-0340-06-2346│1│n.nakrap│_____________________│ 221 S  649.97 113.62│ 112 S 1061.87  65.15│_____________________│_____________________│_____________________│

 24│PL-0340-07-5401│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│ 221 S  524.89 176.24│  42 S  922.80  37.14│_____________________│

 25│PL-0340-03-1142│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 26│PL-0340-06-2362│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│ 206 S  547.19 164.27│_____________________│   7 S  870.70c  9.63│

 27│PL-0340-06-2333│1│n.nakrap│_____________________│  92 S  755.39  47.30│  17 S 1199.88   9.89│_____________________│_____________________│_____________________│

 28│PL-0340-06-2311│0│n.nakrap│ 135 S  872.39  52.16│ 169 S  686.66  86.89│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 29│PL-0340-06-2348│0│płowa   │ 101 S  894.43  39.03│_____________________│ 102 S 1071.12  59.34│_____________________│_____________________│_____________________│

 30│PL-0340-07-5462│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 31│PL-0340-06-2335│0│n.nakrap│ 218 S  823.26  84.23│_____________________│  13 S 1211.95   7.56│_____________________│_____________________│_____________________│

 32│PL-0340-06-2344│0│niebies.│ 234 S  813.24  90.42│_____________________│_____________________│_____________________│ 104 S  860.37B 91.95│ 138 S  547.20 189.82│

 33│PL-0340-07-5443│0│niebies.│  43 S  934.64  16.62│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 34│PL-0340-05-2751│0│niebies.│_____________________│_____________________│  64 S 1107.72  37.23│_____________________│_____________________│_____________________│

 35│PL-0340-05-2736│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 142 S  833.79B125.55│  25 S  818.42c 34.39│

 36│PL-0340-06-2359│0│niebies.│_____________________│ 318 S  574.55 163.50│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 37│PL-0340-07-5435│0│n.nakrap│_____________________│  12 S  969.15   6.17│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 38│PL-0340-06-2336│0│niebies.│_____________________│_____________________│  90 S 1077.72  52.36│_____________________│_____________________│  66 S  735.00  90.78│

 39│PL-0340-06-2371│0│niebies.│ 200 S  831.94  77.28│_____________________│  29 S 1174.57  16.87│_____________________│_____________________│_____________________│

 40│PL-0340-05-2720│0│n.nakrap│ 230 S  815.77  88.87│ 127 S  723.09  65.30│  16 S 1200.35   9.31│_____________________│_____________________│_____________________│

 41│PL-0340-07-5414│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 42│PL-0340-06-2326│0│n.nakrap│ 121 S  881.07  46.75│ 269 S  613.88 138.30│ 143 S 1029.13  83.19│_____________________│_____________________│_____________________│

 43│PL-0340-07-5403│0│n.nakrap│_____________________│ 322 S  572.65 165.55│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 44│PL-0340-05-2705│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  71 S  724.71B 97.66│

 45│PL-0340-05-2741│0│niebies.│_____________________│ 182 S  676.81  93.57│ 118 S 1052.86  68.64│_____________________│_____________________│_____________________│

 46│PL-0340-07-5427│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│  72 S  766.68  57.42│_____________________│_____________________│

 47│PL-0340-07-5406│0│n.nakrap│_____________________│  42 S  824.85  21.59│  19 S 1196.07  11.05│_____________________│_____________________│_____________________│

 48│PL-0373-04-8353│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 141 S  547.12 193.95│

 49│PL-0116-07-6677│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│  37 S  857.26  29.51│  44 S  919.14  38.90│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  7 │  134.77│       │  7 │  134.08│       │  7 │  138.53│       │  7 │  129.76│       │  5 │  190.84│       │  4 │  245.92│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   555350│    345170 -   346380│    583650 -   583890│    346190 -   346380│    850260 -   849950│    376980 -   377440│    850230 -   849950│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -       38│       655 -       42│       458 -       29│       566 -       38│       319 -       29│       491 -       43│       259 -       29│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│  15 S  963.23B 36.32│  93 S 1041.33 141.98│  20 S 1378.67  43.67│  17 S 1465.13a 30.04│_____________________│   3 S 1174.00B  6.11│_____________________│

  2│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  46 S  831.15 177.61│

  3│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│_____________________│  37 S 1088.45B 56.49│_____________________│  45 S 1439.45B 79.51│_____________________│   5 S 1163.68B 10.18│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│   1 S 1032.87   3.86│

  7│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│  68 S  889.60c164.65│_____________________│  92 S 1316.65B200.87│  78 S 1410.53B137.81│  27 S 1210.78C 84.64│_____________________│_____________________│

 10│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  90 S 1075.63 183.30│_____________________│

 11│  40 S  919.96B 96.85│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│   4 S 1172.42B  8.15│_____________________│

 12│_____________________│_____________________│  10 S 1392.81  21.83│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│_____________________│  83 S 1047.63 126.72│_____________________│ 109 S 1392.20 192.58│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  48 S  830.69 185.33│

 16│_____________________│  16 S 1117.90B 24.43│  88 S 1318.33B192.14│  43 S 1439.75B 75.97│_____________________│  30 S 1121.05B 61.10│_____________________│

 17│_____________________│_____________________│_____________________│ 100 S 1395.57 176.68│_____________________│  72 S 1090.29 146.64│_____________________│

 18│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 19│_____________________│_____________________│_____________________│   5 S 1478.68   8.83│_____________________│_____________________│_____________________│

 20│  20 S  947.21c 48.43│ 101 S 1038.67B154.20│   2 S 1438.74c  4.37│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 21│_____________________│  89 S 1043.99 135.88│_____________________│  23 S 1453.95  40.64│_____________________│_____________________│_____________________│

 22│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 23│_____________________│_____________________│_____________________│ 102 S 1395.29 180.21│  41 S 1195.46 128.53│_____________________│_____________________│

 24│_____________________│ 116 S 1019.51 177.10│_____________________│ 103 S 1395.01 181.98│_____________________│_____________________│_____________________│

 25│_____________________│_____________________│  89 S 1318.19 194.32│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 26│  24 S  943.67c 58.11│_____________________│  90 S 1317.34 196.51│  83 S 1406.33B146.64│   5 S 1258.22C 15.67│_____________________│_____________________│

 27│  77 -  867.26 186.44│  82 S 1047.78 125.19│_____________________│_____________________│_____________________│  29 S 1122.11  59.06│_____________________│

 28│_____________________│_____________________│  51 S 1346.04 111.35│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 29│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 30│_____________________│_____________________│_____________________│ 107 S 1392.58 189.05│_____________________│  93 S 1074.66 189.41│_____________________│

 31│  23 -  944.69  55.69│_____________________│_____________________│   6 S 1478.36  10.60│_____________________│_____________________│   3 S  996.72  11.58│

 32│_____________________│_____________________│_____________________│  63 S 1421.53B111.31│_____________________│  57 S 1099.18B116.09│_____________________│

 33│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 34│_____________________│  64 S 1059.70  97.71│_____________________│_____________________│_____________________│  98 S 1073.65 199.59│  36 S  853.96 139.00│

 35│_____________________│_____________________│  61 S 1339.45c133.19│_____________________│  17 S 1229.94C 53.29│_____________________│_____________________│

 36│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 37│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 38│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  40 S 1196.02 125.39│_____________________│_____________________│

 39│   9 S  969.20  21.79│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  45 S  831.94 173.75│

 40│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 41│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 42│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 43│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 44│_____________________│_____________________│  28 S 1369.03B 61.14│_____________________│_____________________│  56 S 1099.29B114.05│_____________________│

 45│  53 S  902.86C128.33│_____________________│  32 S 1363.91C 69.87│_____________________│_____________________│_____________________│   5 S  948.80C 19.31│

 46│_____________________│_____________________│_____________________│   7 S 1473.12  12.37│_____________________│_____________________│_____________________│

 47│_____________________│  88 S 1044.94 134.35│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 48│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 49│_____________________│ 129 S 1007.55 196.95│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      4 │  249.85│       │  5 │  182.95│       │  4 │  252.09│       │  5 │  196.26│       │  3 │  271.12│       │  5 │  194.61│       │  3 │  282.76│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   377440│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -       33│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│ 10    351.33│ 3227.95│ 180.44  114.91 _______ _______│

  2│_____________________│  2    115.05│  991.22│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  1     55.50│  555.35│_______ _______ _______ _______│

  4│  75 S  754.78B196.34│  5    173.10│ 1556.79│_______  342.52 _______ _______│

  5│_____________________│  1     19.14│  109.15│_______ _______ _______ _______│

  6│_____________________│  2    114.72│  959.10│_______ _______ _______ _______│

  7│_____________________│  1     56.66│  555.35│_______ _______ _______ _______│

  8│_____________________│  1     58.46│  555.35│_______ _______ _______ _______│

  9│_____________________│  5    295.81│ 2890.92│_______  589.99  335.95 _______│

 10│_____________________│  1     40.08│  377.44│_______ _______ _______ _______│

 11│   2 S  927.49B  5.24│  5    197.89│ 1829.80│_______  133.23 _______ _______│

 12│_____________________│  2     83.07│  693.04│_______ _______ _______ _______│

 13│   9 S  893.00  23.56│  5    143.64│ 1525.66│_______ _______ _______ _______│

 14│_____________________│  1     18.38│  248.52│_______ _______ _______ _______│

 15│_____________________│  3    130.80│ 1239.74│_______ _______ _______ _______│

 16│_____________________│  4    168.89│ 1654.09│_______  353.64 _______ _______│

 17│_____________________│  2     73.07│  723.82│_______ _______ _______ _______│

 18│_____________________│  1     19.71│  248.52│_______ _______ _______ _______│

 19│  38 S  840.56  99.48│  3     99.62│  930.76│_______ _______ _______ _______│

 20│_____________________│  5    231.71│ 2150.12│_______  399.57  245.37 _______│

 21│  15 S  876.14  39.27│  3    113.13│ 1070.20│_______ _______ _______ _______│

 22│_____________________│  2     70.93│  803.87│_______ _______ _______ _______│

 23│_____________________│  4    164.59│ 1544.54│_______ _______ _______ _______│

 24│  20 S  868.44  52.36│  5    160.84│ 1631.35│_______ _______ _______ _______│

 25│_____________________│  1     52.57│  583.89│_______ _______ _______ _______│

 26│  27 S  855.29B 70.68│  7    364.56│ 3516.88│_______  285.06   83.41 _______│

 27│_____________________│  5    166.92│ 1627.38│_______ _______ _______ _______│

 28│  13 S  885.56  34.03│  4    135.27│ 1211.75│_______ _______ _______ _______│

 29│_____________________│  2     38.05│  316.09│_______ _______ _______ _______│

 30│_____________________│  2     72.58│  723.82│_______ _______ _______ _______│

 31│  66 S  780.02 172.77│  6    274.82│ 2445.21│_______ _______ _______ _______│

 32│  71 S  763.25B185.86│  6    223.07│ 2078.39│_______  505.21 _______ _______│

 33│_____________________│  1     19.68│  109.15│_______ _______ _______ _______│

 34│_____________________│  4    190.84│ 1780.71│_______ _______ _______ _______│

 35│   8 S  895.72B 20.94│  5    289.79│ 2679.26│_______  314.07  220.87 _______│

 36│_____________________│  1     16.73│  141.27│_______ _______ _______ _______│

 37│_____________________│  1     19.89│  141.27│_______ _______ _______ _______│

 38│_____________________│  3    173.44│ 1612.24│_______ _______ _______ _______│

 39│_____________________│  4    197.24│ 1721.39│_______ _______ _______ _______│

 40│_____________________│  3     56.75│  457.36│_______ _______ _______ _______│

 41│  17 S  872.69  44.50│  1     40.11│  377.44│_______ _______ _______ _______│

 42│_____________________│  3     54.65│  457.36│_______ _______ _______ _______│

 43│_____________________│  1     16.69│  141.27│_______ _______ _______ _______│

 44│  26 S  855.42B 68.06│  4    200.10│ 1894.12│_______  340.91 _______ _______│

 45│  47 S  821.27 123.04│  6    289.62│ 2714.84│_______ _______  217.51 _______│

 46│_____________________│  2     58.44│  594.90│_______ _______ _______ _______│

 47│_____________________│  3     74.01│  694.59│_______ _______ _______ _______│

 48│_____________________│  1     52.45│  555.35│_______ _______ _______ _______│

 49│_____________________│  3     90.02│  907.53│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      5 │  195.58│       │ 71 │ 2799.12│        │       │ 847.27│ 521.79│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca HERMAN TOMASZ            Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°03'00" - 52°30'33"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   101680│    141520 -   134130│    206900 -   199600│    248570 -   241180│    312890 -   305410│    554520 -   548190│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       44│      1945 -       29│      1719 -       28│      1254 -       32│      1131 -        0│       727 -       22│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-07-6902│1│pstra   │_____________________│ 239 S  638.10 122.88│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│PL-0340-07-6908│1│n.nakrap│ 387 S  716.15 149.54│  19 S  878.87   9.77│  14 S 1209.45   8.14│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│PL-0340-07-6940│1│pstra   │ 282 S  784.57 108.96│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│PL-0340-06-4850│1│niebies.│ 505 S  634.52 195.13│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│PL-345-06-13851│0│n.nakrap│ 232 S  814.20  89.64│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│PL-345-06-15701│0│czerwona│ 436 S  681.21 168.47│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│PL-0340-05-2502│0│pstra   │ 266 S  794.07 102.78│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│PL-0340-05-4550│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 127 S  559.02 174.69│

  9│PL-345-05-10577│1│n.nakrap│ 493 S  641.65 190.49│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│PL-0345-05-7852│1│pstra   │ 297 S  777.57 114.76│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│PL-0228-05-8253│0│niebies.│ 429 S  690.24 165.77│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│PL-0340-04-4751│0│n.nakrap│_____________________│ 184 S  676.05  94.60│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  7 │  122.03│       │  3 │   55.47│       │  1 │   19.85│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  1 │   53.70│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   548190│    345170 -   339200│    583650 -   577860│    346190 -   339200│    850260 -   843340│    376980 -   371460│    850230 -   843340│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -       11│       655 -        0│       458 -       12│       566 -        0│       319 -        0│       491 -        0│       259 -        0│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   371460│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -        0│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  1     17.55│  134.13│_______ _______ _______ _______│

  2│_____________________│  3     56.68│  435.41│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  1     17.83│  101.68│_______ _______ _______ _______│

  4│_____________________│  1     16.10│  101.68│_______ _______ _______ _______│

  5│_____________________│  1     18.21│  101.68│_______ _______ _______ _______│

  6│_____________________│  1     16.63│  101.68│_______ _______ _______ _______│

  7│_____________________│  1     17.95│  101.68│_______ _______ _______ _______│

  8│_____________________│  1     53.70│  548.19│_______ _______ _______ _______│

  9│_____________________│  1     16.19│  101.68│_______ _______ _______ _______│

 10│_____________________│  1     17.71│  101.68│_______ _______ _______ _______│

 11│_____________________│  1     16.69│  101.68│_______ _______ _______ _______│

 12│_____________________│  1     18.11│  134.13│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │ 12 │  251.05│        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca ZIELIŃSKI ŁUKASZ         Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°07'24" - 52°29'42"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   106320│    141520 -   139140│    206900 -   204440│    248570 -   245990│    312890 -   310360│    554520 -   553180│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       72│      1945 -       58│      1719 -       50│      1254 -       40│      1131 -       33│       727 -       23│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-00-9426│0│płowa   │ 473 S  650.43 182.77│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│PL-0340-00-9434│1│czerwona│_____________________│ 345 S  558.04 177.38│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│PL-345-01-14485│0│ciemna  │_____________________│  31 S  840.05  15.94│_____________________│  82 S  756.27  65.39│ 101 S  863.71  89.30│  67 S  733.95C 92.16│

  4│PL-0340-02-2412│0│n.pstra │_____________________│ 102 S  744.65  52.44│_____________________│ 225 S  518.29 179.43│_____________________│  65 S  738.93  89.41│

  5│PL-0340-02-2413│1│ciemna  │ 110 S  889.71A 42.50│ 156 S  695.66A 80.21│ 323 S  925.91A187.90│ 185 S  587.52A147.53│ 166 S  811.05A146.77│  61 S  748.41  83.91│

  6│PL-0340-02-2419│0│ciemna  │ 130 S  875.66  50.23│ 199 S  665.87 102.31│_____________________│ 165 S  620.65 131.58│_____________________│_____________________│

  7│PL-0340-02-1464│1│czerwona│_____________________│_____________________│_____________________│ 219 S  526.89 174.64│_____________________│_____________________│

  8│PL-0340-03-0973│0│n.nakrap│ 111 S  888.72A 42.89│ 295 S  592.42A151.67│ 254 S  958.01A147.76│   6 S  972.23A  4.78│  66 S  896.95a 58.36│  95 S  692.27B130.67│

  9│PL-0340-03-0983│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 124 S  562.97C170.56│

 10│PL-0340-04-1204│0│niebies.│ 357 S  735.82 137.94│_____________________│ 108 S 1065.25  62.83│  92 S  734.15  73.37│_____________________│  40 S  785.14  55.02│

 11│PL-0340-04-1205│0│ciemna  │_____________________│ 215 S  652.47 110.54│_____________________│  79 S  758.80  63.00│  23 S  952.32  20.34│   8 S  859.46  11.00│

 12│PL-0340-04-1206│1│ciemna  │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│PL-0340-04-2938│0│ciemna  │ 356 S  736.40 137.56│_____________________│ 336 S  918.42 195.46│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│PL-0340-04-6807│1│n.nakrap│ 366 S  730.01 141.42│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│PL-0340-05-0316│1│niebies.│_____________________│_____________________│  43 S 1141.06  25.01│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│PL-0340-05-0391│1│n.nakrap│ 329 S  764.80 127.13│_____________________│ 148 S 1026.82  86.10│_____________________│_____________________│   6 S  875.03C  8.25│

 17│PL-0398-06-0797│0│niebies.│_____________________│_____________________│ 219 S  977.25 127.40│_____________________│_____________________│ 133 S  555.62 182.94│

 18│PL-0340-06-1015│1│niebies.│ 224 S  819.84A 86.55│ 141 S  706.72A 72.49│ 150 S 1026.05A 87.26│ 164 S  620.80A130.78│ 187 S  794.81A165.34│_____________________│

 19│PL-0340-06-1028│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│ 245 S  962.22 142.52│_____________________│ 182 S  795.90 160.92│_____________________│

 20│PL-0398-06-2174│0│n.nakrap│_____________________│ 206 S  659.41 105.91│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 21│PL-0340-06-1042│1│niebies.│ 257 S  799.60  99.30│_____________________│  91 S 1077.13  52.94│_____________________│_____________________│_____________________│

 22│PL-0340-06-1049│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 23│PL-0340-06-6531│0│niebies.│ 349 S  745.52 134.85│_____________________│ 308 S  930.97 179.17│_____________________│_____________________│_____________________│

 24│PL-0340-07-4701│1│niebies.│ 332 S  763.79 128.28│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 25│PL-0340-07-4705│1│ciemna  │_____________________│ 213 S  655.19 109.51│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 26│PL-0340-07-4717│0│n.nakrap│ 215 S  824.93  83.08│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 27│PL-0340-07-4720│0│niebies.│  13 S  971.11   5.02│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 28│PL-0340-07-4725│0│ciemna  │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 29│PL-0340-07-4729│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 30│PL-0340-07-4736│1│niebies.│_____________________│ 174 S  682.85  89.46│ 226 S  973.99 131.47│_____________________│_____________________│_____________________│

 31│PL-0340-07-4740│0│n.nakrap│_____________________│ 278 S  609.26 142.93│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 32│PL-0340-07-4742│0│n.nakrap│ 333 S  762.88 128.67│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 33│PL-0340-07-4745│0│płowa   │_____________________│_____________________│ 326 S  925.21 189.65│_____________________│_____________________│_____________________│

 34│PL-0340-07-4747│0│ciemna  │_____________________│_____________________│_____________________│ 136 S  660.97 108.45│_____________________│_____________________│

 35│PL-0340-07-4774│1│ciemna  │ 454 S  667.63 175.43│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 36│PL-0340-07-4791│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 37│PL-0339-01-1040│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│ 147 S  646.90 117.22│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  7 │  131.85│       │  7 │  129.68│       │  7 │  128.60│       │  7 │  128.80│       │  5 │  181.13│       │  4 │  250.04│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   553180│    345170 -   344160│    583650 -   583080│    346190 -   344160│    850260 -   848520│    376980 -   376680│    850230 -   848520│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -       19│       655 -       32│       458 -       13│       566 -       29│       319 -       18│       491 -       25│       259 -       14│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  43 S 1193.75m134.80│_____________________│   8 S  929.66m 30.89│

  4│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  11 S 1240.98  34.48│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│  63 S  896.66B152.54│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  87 S 1076.69B177.19│_____________________│

  9│  41 S  919.18C 99.27│_____________________│  85 S 1321.18C185.59│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│  35 S  929.66  84.75│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  45 S 1192.44 141.07│_____________________│_____________________│

 12│_____________________│  42 S 1085.17  64.12│_____________________│_____________________│_____________________│  88 S 1076.33 179.23│_____________________│

 13│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│_____________________│_____________________│  87 S 1318.34 189.96│  76 S 1412.04 134.28│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│  28 S  937.14C 67.80│ 112 S 1024.18 170.99│_____________________│_____________________│  55 S 1178.20C172.41│_____________________│_____________________│

 17│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 18│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  34 S 1198.84 106.58│_____________________│_____________________│

 19│_____________________│_____________________│_____________________│  75 S 1412.61 132.51│_____________________│_____________________│_____________________│

 20│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 21│_____________________│  73 S 1053.98 111.45│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 22│  45 S  913.34 108.96│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 23│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 24│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 25│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 26│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 27│_____________________│_____________________│  69 S 1331.49 150.66│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 28│_____________________│_____________________│_____________________│ 112 S 1391.01 197.88│_____________________│_____________________│_____________________│

 29│_____________________│ 109 S 1031.91 166.41│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 30│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 31│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 32│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 33│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 34│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 35│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 36│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  52 S 1102.37 105.91│_____________________│

 37│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      4 │  237.01│       │  4 │  139.57│       │  3 │  161.37│       │  3 │  101.59│       │  3 │  259.36│       │  3 │  101.72│       │  1 │   92.39│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   376680│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -        6│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  1     16.35│  106.32│_______ _______ _______ _______│

  2│_____________________│  1     16.45│  139.14│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  6    324.61│ 2945.71│_______ _______  257.85  165.69│

  4│_____________________│  4    189.94│ 1786.83│_______ _______ _______ _______│

  5│_____________________│  6    164.64│ 1559.43│ 604.91 _______ _______ _______│

  6│_____________________│  3     54.34│  491.45│_______ _______ _______ _______│

  7│_____________________│  1     16.51│  245.99│_______ _______ _______ _______│

  8│_____________________│  8    262.61│ 2489.29│ 405.46  518.76 _______ _______│

  9│_____________________│  3    165.76│ 1689.44│_______ _______  455.42 _______│

 10│  58 S  799.86 151.83│  6    215.76│ 2039.79│_______ _______ _______ _______│

 11│_____________________│  5    235.44│ 2097.19│_______ _______ _______ _______│

 12│_____________________│  2     77.56│  720.84│_______ _______ _______ _______│

 13│_____________________│  2     33.35│  310.76│_______ _______ _______ _______│

 14│_____________________│  1     17.18│  106.32│_______ _______ _______ _______│

 15│_____________________│  3    107.05│ 1131.68│_______ _______ _______ _______│

 16│_____________________│  6    289.49│ 2609.80│_______ _______  248.46 _______│

 17│_____________________│  2     70.62│  757.62│_______ _______ _______ _______│

 18│_____________________│  6    201.20│ 1854.77│ 542.42 _______ _______ _______│

 19│_____________________│  3     85.51│  858.96│_______ _______ _______ _______│

 20│_____________________│  1     17.89│  139.14│_______ _______ _______ _______│

 21│_____________________│  3     72.54│  654.92│_______ _______ _______ _______│

 22│_____________________│  1     58.02│  553.18│_______ _______ _______ _______│

 23│_____________________│  2     33.73│  310.76│_______ _______ _______ _______│

 24│_____________________│  1     17.44│  106.32│_______ _______ _______ _______│

 25│_____________________│  1     17.81│  139.14│_______ _______ _______ _______│

 26│_____________________│  1     18.34│  106.32│_______ _______ _______ _______│

 27│_____________________│  2     75.30│  689.40│_______ _______ _______ _______│

 28│_____________________│  1     32.14│  344.16│_______ _______ _______ _______│

 29│_____________________│  1     33.35│  344.16│_______ _______ _______ _______│

 30│_____________________│  2     35.59│  343.58│_______ _______ _______ _______│

 31│_____________________│  1     17.14│  139.14│_______ _______ _______ _______│

 32│_____________________│  1     17.43│  106.32│_______ _______ _______ _______│

 33│_____________________│  1     16.21│  204.44│_______ _______ _______ _______│

 34│_____________________│  1     17.84│  245.99│_______ _______ _______ _______│

 35│_____________________│  1     16.50│  106.32│_______ _______ _______ _______│

 36│_____________________│  1     40.08│  376.68│_______ _______ _______ _______│

 37│_____________________│  1     17.66│  245.99│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      1 │   34.00│       │ 59 │ 2077.11│        │       │       │ 961.73│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca KRZEMIŃSKI ALEKSANDER    Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'19" - 52°32'02"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   109210│    141520 -   141270│    206900 -   206970│    248570 -   248560│    312890 -   312640│    554520 -   555350│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       33│      1945 -       23│      1719 -       34│      1254 -       25│      1131 -       21│       727 -       13│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-05-1738│1│czerwona│_____________________│  64 S  788.85  32.90│  77 S 1090.75  44.79│_____________________│  76 S  884.66B 67.20│_____________________│

  2│PL-0340-05-1705│1│czerwona│  41 S  934.75  15.84│_____________________│  31 S 1166.03  18.03│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│PL-0340-05-1739│1│ciemna  │_____________________│ 196 S  668.34A100.77│  74 S 1091.13A 43.05│ 223 S  519.69 177.83│ 110 S  855.45a 97.26│  49 S  768.42B 67.40│

  4│PL-0340-06-3421│1│n.nakrap│ 334 S  760.96 129.06│_____________________│  25 S 1184.27  14.54│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│PL-0340-07-4144│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│ 159 S  628.34 126.79│  74 S  885.58  65.43│_____________________│

  6│PL-0340-06-5445│1│czerwona│  46 S  933.29  17.77│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│PL-0340-05-1736│1│ciemna  │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  18 S  958.97B 15.92│  46 S  776.04c 63.27│

  8│PL-0340-05-1726│1│ciemna  │_____________________│_____________________│_____________________│ 113 S  696.18  90.11│  89 S  874.68B 78.69│ 145 S  544.13B199.45│

  9│PL-0340-05-1720│1│n.nakrap│ 255 S  800.27  98.53│  65 S  788.56  33.42│  47 S 1131.60  27.34│_____________________│_____________________│  36 S  791.36  49.52│

 10│PL-0340-07-4172│1│pstra   │ 164 S  850.88  63.37│ 190 S  669.13  97.69│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│PL-0340-06-2686│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│  86 S 1083.05  50.03│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│PL-0340-07-4143│1│niebies.│_____________________│ 222 S  649.87 114.14│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│PL-0340-04-1508│1│czerwona│_____________________│_____________________│  87 S 1081.35  50.61│_____________________│ 132 S  840.20 116.71│_____________________│

 14│PL-0340-05-1729│1│czerwona│ 300 S  776.93 115.92│_____________________│  37 S 1151.54  21.52│_____________________│  21 S  954.82  18.57│_____________________│

 15│PL-0340-06-2664│1│czerwona│_____________________│  37 S  835.67  19.02│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│PL-0340-04-1503│1│n.nakrap│  45 S  934.08  17.39│_____________________│_____________________│_____________________│ 169 S  809.32 149.43│_____________________│

 17│PL-0340-07-4157│1│n.nakrap│ 169 S  849.77  65.30│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 18│PL-0340-04-4952│0│pstra   │ 404 S  707.50 156.11│ 139 S  707.90  71.47│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 19│PL-0340-06-2645│0│czerwona│ 168 S  850.32  64.91│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 20│PL-0340-06-2700│1│ciemna  │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 21│PL-0340-04-1506│0│n.nakrap│_____________________│ 147 S  703.26  75.58│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 22│PL-0340-07-4168│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 23│PL-0340-04-5425│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│  26 S  883.46  20.73│  79 S  879.52  69.85│_____________________│

 24│PL-0340-05-1733│0│ciemna  │_____________________│_____________________│_____________________│ 222 S  520.46 177.03│_____________________│_____________________│

 25│PL-0340-07-4173│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 26│PL-0340-07-4167│0│ciemna  │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 27│PL-0340-03-3427│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  7 │  133.18│       │  7 │  131.43│       │  7 │  135.68│       │  5 │   88.19│       │  5 │  190.70│       │  4 │  235.62│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   555350│    345170 -   346390│    583650 -   583780│    346190 -   346390│    850260 -   849890│    376980 -   377330│    850230 -   849890│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -       13│       655 -       25│       458 -       11│       566 -       22│       319 -       10│       491 -       25│       259 -       19│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│ 130 S 1007.09B198.47│_____________________│_____________________│   7 S 1250.82  21.94│  36 S 1114.55B 73.32│_____________________│

  2│_____________________│  35 S 1088.82  53.44│_____________________│  79 S 1408.95 139.58│_____________________│  54 S 1099.45 109.98│_____________________│

  3│_____________________│  74 S 1053.87a112.98│_____________________│  59 S 1430.38a104.24│  21 S 1223.24  65.83│  75 S 1085.74 152.75│_____________________│

  4│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  12 S 1141.52  24.44│_____________________│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│  46 S  912.63c111.38│ 126 S 1008.71 192.37│  56 S 1344.19C122.27│  64 S 1421.48B113.07│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  42 S 1110.61B 85.54│_____________________│

  9│  14 S  963.51  33.90│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│_____________________│  65 S 1059.13  99.24│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│_____________________│  85 S 1046.50 129.77│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│_____________________│   3 S 1166.56B  4.58│_____________________│   8 S 1472.85B 14.13│_____________________│  25 S 1127.65B 50.92│_____________________│

 17│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  50 S 1105.78 101.83│_____________________│

 18│_____________________│_____________________│  70 S 1331.46 152.84│_____________________│_____________________│  44 S 1109.85  89.61│  11 S  907.42  42.47│

 19│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 20│_____________________│ 111 S 1026.09 169.47│_____________________│ 106 S 1393.36 187.28│_____________________│_____________________│_____________________│

 21│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 22│_____________________│_____________________│_____________________│  52 S 1433.83  91.87│_____________________│_____________________│_____________________│

 23│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 24│_____________________│_____________________│  45 S 1355.05  98.25│_____________________│  56 S 1177.00 175.55│  97 S 1073.89 197.56│_____________________│

 25│_____________________│_____________________│_____________________│  56 S 1432.45  98.94│_____________________│_____________________│_____________________│

 26│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  14 S 1140.77  28.51│  23 S  877.58  88.80│

 27│  82 S  859.74 198.55│_____________________│  14 S 1385.01  30.57│  51 S 1434.23  90.11│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      3 │  172.97│       │  5 │  184.19│       │  4 │  234.42│       │  5 │  184.35│       │  3 │  260.57│       │  5 │  189.87│       │  2 │  178.07│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   377330│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -       15│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│  36 S  843.16B 94.24│  7    283.36│ 2611.82│_______  433.23 _______ _______│

  2│_____________________│  5    151.81│ 1386.29│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  9    357.21│ 3384.79│ 458.30  381.88 _______ _______│

  4│_____________________│  2     37.14│  316.18│_______ _______ _______ _______│

  5│  63 S  788.32 164.92│  4    135.07│ 1315.86│_______ _______ _______ _______│

  6│_____________________│  1     19.65│  109.21│_______ _______ _______ _______│

  7│_____________________│  6    283.31│ 2699.90│_______  303.64  296.92 _______│

  8│  23 S  864.28B 60.21│  5    187.37│ 1871.21│_______  423.89 _______ _______│

  9│_____________________│  5    181.64│ 1568.15│_______ _______ _______ _______│

 10│_____________________│  2     36.79│  250.48│_______ _______ _______ _______│

 11│_____________________│  1     19.01│  206.97│_______ _______ _______ _______│

 12│_____________________│  1     17.72│  141.27│_______ _______ _______ _______│

 13│_____________________│  3     90.42│  866.00│_______ _______ _______ _______│

 14│  55 S  803.46 143.98│  5    151.49│ 1352.54│_______ _______ _______ _______│

 15│  41 S  826.78 107.33│  2     59.73│  518.60│_______ _______ _______ _______│

 16│  10 S  892.10B 26.18│  6    213.28│ 1869.29│_______   95.81 _______ _______│

 17│_____________________│  2     58.78│  486.54│_______ _______ _______ _______│

 18│_____________________│  5    226.16│ 2061.48│_______ _______ _______ _______│

 19│_____________________│  1     18.71│  109.21│_______ _______ _______ _______│

 20│  69 S  767.30 180.63│  3    105.90│ 1070.11│_______ _______ _______ _______│

 21│_____________________│  1     18.49│  141.27│_______ _______ _______ _______│

 22│_____________________│  1     36.39│  346.39│_______ _______ _______ _______│

 23│_____________________│  2     56.84│  561.20│_______ _______ _______ _______│

 24│_____________________│  4    210.63│ 2059.56│_______ _______ _______ _______│

 25│_____________________│  1     36.11│  346.39│_______ _______ _______ _______│

 26│_____________________│  2    135.45│ 1227.22│_______ _______ _______ _______│

 27│_____________________│  3    151.78│ 1485.52│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      5 │  183.16│       │ 67 │ 2502.40│        │       │1205.22│       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca KACPRZYK ROMAN           Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°08'25" - 52°32'03"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   108220│    141520 -   140250│    206900 -   205960│    248570 -   247550│    312890 -   311620│    554520 -   554330│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       29│      1945 -       40│      1719 -       27│      1254 -       23│      1131 -        0│       727 -       22│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0224-98-2201│1│ciemna  │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│PL-0340-02-2335│1│niebies.│  48 S  928.40  18.55│  93 S  754.78  47.81│_____________________│  23 S  891.64  18.34│_____________________│_____________________│

  3│PL-0340-03-0402│1│niebies.│_____________________│ 365 S  540.84 187.66│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│PL-0340-03-0418│1│ciemna  │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│PL-0340-03-0421│1│ciemna  │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  29 S  799.53  39.89│

  6│PL-0340-03-0434│0│ciemna  │_____________________│  68 S  787.48  34.96│ 147 S 1027.23  85.51│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│PL-0340-03-0440│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│ 178 S  603.45 141.95│_____________________│_____________________│

  8│PL-0297-03-5443│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 129 S  557.13 177.44│

  9│PL-401-00-14006│1│niebies.│   3 S 1010.14   1.16│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│PL-0278-04-9999│1│niebies.│  55 S  925.88  21.25│_____________________│ 238 S  966.42 138.45│  11 S  929.71   8.77│_____________________│_____________________│

 11│PL-0340-05-5003│1│ciemna  │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  58 S  754.48  79.78│

 12│PL-0340-05-5047│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│ 317 S  927.33 184.41│_____________________│_____________________│ 134 S  555.28 184.32│

 13│PL-0340-06-6005│1│ciemna  │_____________________│ 210 S  656.05 107.97│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│PL-0340-06-6006│1│n.nakrap│  26 S  950.69  10.05│_____________________│_____________________│ 202 S  552.97 161.08│_____________________│  99 S  665.01 136.18│

 15│PL-0340-06-6032│0│niebies.│ 126 S  876.99  48.69│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│PL-0340-06-6047│0│n.nakrap│  35 S  937.92  13.52│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│PL-0340-06-6029│0│n.nakrap│ 258 S  799.46  99.69│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 18│PL-0340-07-7013│0│ciemna  │_____________________│ 214 S  654.02 110.03│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 19│PL-0340-07-7016│1│płowa   │_____________________│ 329 S  566.91 169.15│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 20│PL-0340-07-7086│0│n.nakrap│_____________________│  15 S  939.07   7.71│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 21│PL-0111-97-0395│0│czerwona│_____________________│ 226 S  647.05 116.20│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 22│PL-0285-02-0191│1│ciemna  │ 490 S  642.59 189.34│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 23│PL-0340-04-1142│1│niebies.│_____________________│ 385 S  517.69 197.94│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  7 │  135.79│       │  7 │  128.17│       │  3 │   51.85│       │  4 │   73.44│       │  0 │    0.00│       │  4 │  232.11│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   554330│    345170 -   345370│    583650 -   582800│    346190 -   345370│    850260 -   848880│    376980 -   376360│    850230 -   848880│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -       16│       655 -       23│       458 -       17│       566 -        0│       319 -       12│       491 -        0│       259 -       10│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│   6 S  972.34  14.53│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  63 S 1164.36 197.49│_____________________│_____________________│

  4│  66 S  891.90 159.81│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  13 S  889.44  50.19│

  7│  42 S  917.49 101.69│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│  52 S  905.18 125.91│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│_____________________│  50 S 1077.88  76.34│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  24 S  876.97  92.66│

 14│  64 S  896.20 154.96│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 18│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 19│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 20│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 21│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 22│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 23│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      4 │  234.63│       │  1 │   36.98│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  1 │   76.30│       │  0 │    0.00│       │  2 │  176.96│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   376360│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -        0│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  1     64.21│  554.33│_______ _______ _______ _______│

  2│_____________________│  3     58.34│  496.02│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  2    111.55│  989.13│_______ _______ _______ _______│

  4│_____________________│  1     54.70│  554.33│_______ _______ _______ _______│

  5│_____________________│  1     62.49│  554.33│_______ _______ _______ _______│

  6│_____________________│  3    132.98│ 1195.09│_______ _______ _______ _______│

  7│_____________________│  2     75.67│  801.88│_______ _______ _______ _______│

  8│_____________________│  2    110.44│ 1108.66│_______ _______ _______ _______│

  9│_____________________│  1     19.98│  108.22│_______ _______ _______ _______│

 10│_____________________│  3     56.66│  561.73│_______ _______ _______ _______│

 11│_____________________│  2     96.87│  899.70│_______ _______ _______ _______│

 12│_____________________│  2     69.39│  760.29│_______ _______ _______ _______│

 13│_____________________│  2    113.22│  989.13│_______ _______ _______ _______│

 14│_____________________│  4    147.82│ 1464.43│_______ _______ _______ _______│

 15│_____________________│  1     19.03│  108.22│_______ _______ _______ _______│

 16│_____________________│  1     19.74│  108.22│_______ _______ _______ _______│

 17│_____________________│  1     18.01│  108.22│_______ _______ _______ _______│

 18│_____________________│  1     17.80│  140.25│_______ _______ _______ _______│

 19│_____________________│  1     16.62│  140.25│_______ _______ _______ _______│

 20│_____________________│  1     19.86│  140.25│_______ _______ _______ _______│

 21│_____________________│  1     17.68│  140.25│_______ _______ _______ _______│

 22│_____________________│  1     16.22│  108.22│_______ _______ _______ _______│

 23│_____________________│  1     16.04│  140.25│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │ 33 │ 1146.23│        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca CIESIELSKI ZDZI.I WIES   Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°05'27" - 52°28'00"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   103670│    141520 -   137040│    206900 -   202010│    248570 -   243540│    312890 -   308100│    554520 -   550980│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       54│      1945 -       50│      1719 -       48│      1254 -       41│      1131 -       27│       727 -       20│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-00-7181│1│ciemna  │ 322 S  768.31 124.42│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│PL-0340-01-8192│0│ciemna  │_____________________│_____________________│ 275 S  945.89 159.98│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│PL-0340-02-1662│1│ciemna  │_____________________│ 185 S  673.85  95.12│_____________________│ 168 S  618.36 133.97│_____________________│_____________________│

  4│PL-0340-02-1689│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│ 272 S  946.48 158.23│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│PL-0340-03-3451│1│niebies.│ 445 S  676.79 171.95│ 323 S  571.11 166.07│ 271 S  947.00 157.65│ 101 S  710.98  80.54│_____________________│  88 S  701.20 121.05│

  6│PL-0340-03-3461│1│niebies.│ 457 S  666.27 176.58│_____________________│ 311 S  930.56 180.92│_____________________│_____________________│  14 S  845.15  19.26│

  7│PL-0340-03-3473│0│n.nakrap│ 143 S  866.44  55.26│_____________________│ 105 S 1069.02  61.08│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│PL-0340-03-3474│0│niebies.│ 415 S  703.56 160.36│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│PL-0340-04-2518│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 215 S  749.68 190.10│_____________________│

 10│PL-0340-04-2538│1│c.pstra │_____________________│_____________________│ 218 S  977.55 126.82│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│PL-0340-04-2542│0│płowa   │_____________________│_____________________│ 277 S  945.44 161.14│ 118 S  690.06  94.10│_____________________│_____________________│

 12│PL-0340-04-2575│0│niebies.│ 249 S  802.92  96.21│_____________________│_____________________│  43 S  828.60  34.29│_____________________│  11 S  850.93  15.13│

 13│PL-0340-04-4065│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│  65 S  778.17  51.83│ 109 S  856.90  96.37│_____________________│

 14│PL-0340-05-2209│1│szpak   │ 161 S  853.84  62.21│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│PL-0340-05-2214│0│niebies.│_____________________│ 337 S  563.26 173.26│  84 S 1084.23  48.87│_____________________│ 151 S  829.68 133.51│_____________________│

 16│PL-0340-05-2231│1│czerwona│ 516 S  628.62 199.38│ 211 S  655.74 108.48│ 190 S  995.21 110.53│_____________________│ 196 S  779.01 173.30│_____________________│

 17│PL-0340-05-2241│1│n.nakrap│  29 S  945.75  11.21│_____________________│_____________________│ 177 S  604.01 141.15│  53 S  910.15  46.86│ 108 S  608.86 148.56│

 18│PL-0340-05-2243│1│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 116 S  573.02 159.56│

 19│PL-0340-05-2244│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│ 224 S  518.30 178.63│_____________________│ 125 S  562.24C171.94│

 20│PL-0340-05-2245│1│niebies.│_____________________│ 166 S  688.44  85.35│_____________________│_____________________│  60 S  900.75B 53.05│  77 S  718.80B105.91│

 21│PL-0340-05-2247│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│ 150 S  644.74 119.62│_____________________│_____________________│

 22│PL-0340-05-2259│0│niebies.│ 420 S  695.21 162.29│_____________________│  54 S 1125.61  31.41│  22 S  902.06  17.54│_____________________│_____________________│

 23│PL-0340-06-2571│0│n.nakrap│_____________________│ 349 S  556.14 179.43│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 24│PL-0340-06-2589│0│niebies.│ 443 S  678.82 171.17│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 25│PL-0340-06-2590│0│płowa   │ 309 S  772.60 119.40│_____________________│ 209 S  982.70 121.58│_____________________│  47 S  916.42  41.56│_____________________│

 26│PL-0340-06-2621│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│ 212 S  982.14 123.33│_____________________│_____________________│_____________________│

 27│PL-0340-06-2626│1│niebies.│_____________________│_____________________│ 165 S 1010.30  95.99│_____________________│_____________________│  60 S  749.06  82.53│

 28│PL-0340-06-2628│0│niebies.│ 451 S  668.79 174.27│_____________________│_____________________│_____________________│ 220 S  746.10 194.52│_____________________│

 29│PL-345-06-15135│0│ciemna  │  79 S  908.85  30.53│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 30│PL-0340-07-4507│1│n.nakrap│ 427 S  691.48 164.99│_____________________│ 299 S  933.57 173.94│_____________________│_____________________│_____________________│

 31│PL-0340-07-4509│0│niebies.│ 413 S  704.01 159.58│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 32│PL-0340-07-4519│1│szpak   │_____________________│_____________________│ 296 S  938.13 172.19│_____________________│_____________________│_____________________│

 33│PL-0340-07-4523│0│ciemna  │ 146 S  865.60  56.41│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 34│PL-0340-07-4524│0│niebies.│ 383 S  718.82 147.99│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 35│PL-0340-07-4529│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│ 189 S  583.77 150.72│_____________________│_____________________│

 36│PL-0340-07-4542│0│n.nakrap│_____________________│  54 S  812.81  27.76│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 37│PL-0340-07-4543│1│niebies.│ 463 S  661.11 178.90│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 38│PL-0340-07-4562│0│n.nakrap│ 377 S  721.35 145.67│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 39│PL-0340-07-4567│0│niebies.│ 380 S  720.24 146.83│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 40│PL-0340-07-4568│0│niebies.│_____________________│ 172 S  683.23  88.43│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 41│PL-0340-07-4573│0│n.nakrap│_____________________│_____________________│  30 S 1167.58  17.45│_____________________│_____________________│_____________________│

 42│PL-0340-07-4590│1│płowa   │ 142 S  866.56  54.87│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  7 │  132.71│       │  7 │  125.15│       │  7 │  130.32│       │  7 │  129.45│       │  5 │  185.31│       │  4 │  245.83│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   550980│    345170 -   341950│    583650 -   582000│    346190 -   341950│    850260 -   846930│    376980 -   375650│    850230 -   846930│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -       18│       655 -       43│       458 -       14│       566 -       38│       319 -       11│       491 -       29│       259 -       11│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│  63 S 1059.71  96.18│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│  59 S  900.37 142.86│  45 S 1080.47  68.70│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│  73 S 1329.48 159.39│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  47 S  831.11 181.47│

  7│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│  12 S  966.55C 29.06│_____________________│  30 S 1366.20C 65.50│_____________________│  14 S 1236.70C 43.89│_____________________│_____________________│

 11│  50 S  906.24 121.07│ 102 S 1037.26 155.73│_____________________│  68 S 1416.92 120.14│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│_____________________│_____________________│_____________________│  88 S 1403.35 155.48│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│_____________________│  87 S 1045.24 132.82│_____________________│  21 S 1454.80  37.10│_____________________│  99 S 1072.93 201.63│_____________________│

 14│_____________________│_____________________│_____________________│ 108 S 1392.49 190.81│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│_____________________│_____________________│_____________________│  47 S 1436.56  83.04│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│  34 S  930.08  82.32│_____________________│_____________________│_____________________│  57 S 1175.64 178.68│_____________________│_____________________│

 17│_____________________│  44 S 1081.72  67.18│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  37 S  848.27 142.86│

 18│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 19│_____________________│  62 S 1059.87  94.66│_____________________│_____________________│  32 S 1201.83m100.31│_____________________│   2 S 1029.99m  7.72│

 20│  21 S  946.84c 50.85│_____________________│  22 S 1376.37c 48.03│_____________________│   9 S 1242.41C 28.21│_____________________│_____________________│

 21│  83 S  858.69 200.97│  81 S 1048.12 123.66│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 22│_____________________│ 104 S 1036.47 158.78│_____________________│_____________________│_____________________│  27 S 1123.41  54.99│_____________________│

 23│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 24│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 25│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 26│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 27│_____________________│  99 S 1039.52 151.15│_____________________│  61 S 1423.51 107.77│_____________________│_____________________│_____________________│

 28│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 29│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 30│_____________________│  48 S 1078.93  73.28│_____________________│  72 S 1414.09 127.21│_____________________│  34 S 1114.69  69.25│_____________________│

 31│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 32│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 33│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  85 S 1078.58 173.12│_____________________│

 34│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 35│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 36│_____________________│  26 S 1099.52  39.69│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 37│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 38│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 39│_____________________│ 114 S 1020.14 174.05│_____________________│  66 S 1419.08 116.61│_____________________│_____________________│_____________________│

 40│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  74 S 1087.11 150.71│_____________________│

 41│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 42│_____________________│_____________________│_____________________│  22 S 1454.38  38.87│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      4 │  242.09│       │  5 │  186.46│       │  3 │  177.76│       │  5 │  184.98│       │  3 │  269.32│       │  5 │  174.37│       │  3 │  254.08│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   375650│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -       25│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  2     53.70│  445.62│_______ _______ _______ _______│

  2│_____________________│  3    109.90│ 1094.94│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  2     35.43│  380.58│_______ _______ _______ _______│

  4│_____________________│  1     16.84│  202.01│_______ _______ _______ _______│

  5│_____________________│  6    180.52│ 1819.24│_______ _______ _______ _______│

  6│_____________________│  4    192.06│ 1703.59│_______ _______ _______ _______│

  7│_____________________│  2     37.69│  305.68│_______ _______ _______ _______│

  8│_____________________│  1     16.80│  103.67│_______ _______ _______ _______│

  9│_____________________│  1     32.42│  308.10│_______ _______ _______ _______│

 10│_____________________│  4    236.93│ 2181.92│_______ _______  138.45 _______│

 11│_____________________│  5    161.18│ 1680.43│_______ _______ _______ _______│

 12│_____________________│  4    135.35│ 1240.14│_______ _______ _______ _______│

 13│_____________________│  5    168.53│ 1611.19│_______ _______ _______ _______│

 14│  44 S  825.63 115.18│  3     91.29│  821.27│_______ _______ _______ _______│

 15│   7 S  896.40  18.32│  5    147.11│ 1364.75│_______ _______ _______ _______│

 16│_____________________│  6    239.81│ 2148.73│_______ _______ _______ _______│

 17│_____________________│  6    263.26│ 2395.17│_______ _______ _______ _______│

 18│_____________________│  1     54.69│  550.98│_______ _______ _______ _______│

 19│_____________________│  5    297.24│ 2830.33│_______ _______  279.97  108.03│

 20│_____________________│  6    333.56│ 2976.03│_______  257.84  127.09 _______│

 21│_____________________│  3    104.69│ 1136.47│_______ _______ _______ _______│

 22│_____________________│  5    129.55│ 1266.82│_______ _______ _______ _______│

 23│_____________________│  1     16.41│  137.04│_______ _______ _______ _______│

 24│_____________________│  1     16.58│  103.67│_______ _______ _______ _______│

 25│  53 S  808.57 138.74│  4    113.67│  989.43│_______ _______ _______ _______│

 26│_____________________│  1     17.54│  202.01│_______ _______ _______ _______│

 27│_____________________│  4    147.52│ 1436.89│_______ _______ _______ _______│

 28│_____________________│  2     48.77│  411.77│_______ _______ _______ _______│

 29│_____________________│  1     19.40│  103.67│_______ _______ _______ _______│

 30│_____________________│  5    145.39│ 1365.23│_______ _______ _______ _______│

 31│_____________________│  1     16.81│  103.67│_______ _______ _______ _______│

 32│_____________________│  1     16.56│  202.01│_______ _______ _______ _______│

 33│_____________________│  2     58.96│  479.32│_______ _______ _______ _______│

 34│_____________________│  1     17.04│  103.67│_______ _______ _______ _______│

 35│_____________________│  1     16.99│  243.54│_______ _______ _______ _______│

 36│_____________________│  2     57.92│  478.99│_______ _______ _______ _______│

 37│_____________________│  1     16.43│  103.67│_______ _______ _______ _______│

 38│_____________________│  1     17.09│  103.67│_______ _______ _______ _______│

 39│_____________________│  3     85.51│  787.57│_______ _______ _______ _______│

 40│_____________________│  2     58.32│  512.69│_______ _______ _______ _______│

 41│_____________________│  1     19.66│  202.01│_______ _______ _______ _______│

 42│_____________________│  2     57.42│  445.62│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      3 │  109.37│       │ 68 │ 2547.20│        │       │       │ 545.51│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca GRABCZYŃSKI JÓZEF        Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°01'22" - 52°34'11"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   101330│    141520 -   132370│    206900 -   198470│    248570 -   240080│    312890 -   303830│    554520 -   546400│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       26│      1945 -       15│      1719 -        0│      1254 -        0│      1131 -        0│       727 -        7│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0139-02-8074│1│ciemna  │ 426 S  692.28 164.61│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  1 │   16.71│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   546400│    345170 -   337500│    583650 -   574000│    346190 -   337500│    850260 -   840340│    376980 -   367550│    850230 -   840340│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -        0│       655 -        0│       458 -        0│       566 -        0│       319 -        0│       491 -        0│       259 -        0│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   367550│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -        0│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  1     16.71│  101.33│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │  1 │   16.71│        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca ZAREMBA ZDZISŁAW         Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'28" - 52°32'15"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   109460│    141520 -   141440│    206900 -   207180│    248570 -   248770│    312890 -   312820│    554520 -   555520│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       45│      1945 -       37│      1719 -        0│      1254 -       38│      1131 -        0│       727 -        0│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-02-5805│0│nakrapia│ 367 S  728.88 141.81│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│PL-0340-03-0744│1│niebies.│ 326 S  766.26 125.97│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│PL-278-04-15603│1│ciemna  │ 419 S  696.98 161.90│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│PL-0340-05-0690│0│niebies.│ 209 S  826.84  80.76│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│PL-0340-06-0894│0│nakrapia│  74 S  911.79  28.59│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│PL-0340-07-5605│1│pstra   │ 166 S  850.62  64.14│_____________________│_____________________│ 137 S  659.92 109.25│_____________________│_____________________│

  7│PL-0340-07-5653│0│niebies.│  82 S  906.88  31.68│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│PL-0340-07-5616│0│nakrapia│ 287 S  781.67 110.90│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│PL-0340-07-5642│0│nakrapia│ 412 S  704.09 159.20│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│PL-0340-07-5620│1│pstra   │ 296 S  777.60 114.37│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  7 │  128.92│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  1 │   17.82│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   555520│    345170 -   346560│    583650 -   583820│    346190 -   346560│    850260 -   849980│    376980 -   377370│    850230 -   849980│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -        0│       655 -        0│       458 -        0│       566 -        0│       319 -        0│       491 -        0│       259 -        0│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   377370│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -        0│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  1     17.17│  109.46│_______ _______ _______ _______│

  2│_____________________│  1     17.49│  109.46│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  1     16.77│  109.46│_______ _______ _______ _______│

  4│_____________________│  1     18.39│  109.46│_______ _______ _______ _______│

  5│_____________________│  1     19.44│  109.46│_______ _______ _______ _______│

  6│_____________________│  2     36.55│  358.23│_______ _______ _______ _______│

  7│_____________________│  1     19.37│  109.46│_______ _______ _______ _______│

  8│_____________________│  1     17.79│  109.46│_______ _______ _______ _______│

  9│_____________________│  1     16.82│  109.46│_______ _______ _______ _______│

 10│_____________________│  1     17.72│  109.46│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │  8 │  146.74│        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca SNOPKOWSKI RYSZARD       Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'13" - 52°31'43"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   108990│    141520 -   141150│    206900 -   206800│    248570 -   248390│    312890 -   312510│    554520 -   555230│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       49│      1945 -       47│      1719 -       20│      1254 -        0│      1131 -       20│       727 -       20│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   555230│    345170 -   346260│    583650 -   583860│    346190 -   346260│    850260 -   849880│    376980 -   377410│    850230 -   849880│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -        0│       655 -       20│       458 -       16│       566 -        0│       319 -       12│       491 -       12│       259 -       10│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   377410│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -        0│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │    │        │        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca WOJTCZAK ZBIGNIEW        Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°02'43" - 52°28'48"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   100820│    141520 -   133890│    206900 -   199020│    248570 -   240570│    312890 -   305020│    554520 -   547880│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       31│      1945 -       25│      1719 -       21│      1254 -       17│      1131 -       13│       727 -       13│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-00-3263│0│n.nakrap│  78 S  909.79  30.14│  82 S  764.07  42.16│ 267 S  949.98 155.32│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│PL-0340-0-+3258│0│szpak   │ 138 S  868.26  53.32│ 249 S  630.57 128.02│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│PL-0340-01-1333│1│czerwona│_____________________│ 216 S  651.12 111.05│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│PL-0340-01-8754│0│n.nakrap│ 303 S  775.24 117.08│_____________________│ 295 S  938.33 171.61│_____________________│_____________________│  50 S  767.63  68.78│

  5│PL-0340-04-2122│1│n.nakrap│  60 S  922.84  23.18│  17 S  892.20   8.74│  12 S 1213.04   6.98│  27 S  879.76  21.53│_____________________│_____________________│

  6│PL-0340-05-4523│0│czerwona│ 376 S  721.50 145.29│ 200 S  665.66 102.83│_____________________│  25 S  885.75  19.94│_____________________│_____________________│

  7│PL-0340-05-4506│1│pstra   │_____________________│_____________________│_____________________│  42 S  834.25  33.49│_____________________│  59 S  750.28  81.16│

  8│PL-0340-05-3255│1│n.nakrap│ 229 S  815.81  88.49│ 132 S  717.22  67.87│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│PL-0340-05-2449│0│n.nakrap│ 418 S  697.58 161.51│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 106 S  634.50 145.80│

 10│PL-0340-06-6149│0│n.nakrap│ 343 S  752.67 132.53│_____________________│ 182 S  996.84 105.88│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│PL-0340-06-6140│1│n.nakrap│_____________________│ 273 S  612.91 140.36│_____________________│ 167 S  618.98 133.17│_____________________│ 139 S  547.19 191.20│

 12│PL-0340-06-6134│1│pstra   │ 159 S  856.34  61.44│_____________________│_____________________│  40 S  850.77  31.90│_____________________│_____________________│

 13│PL-0340-06-5820│0│n.nakrap│ 134 S  873.66  51.78│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│PL-0340-06-4805│0│n.nakrap│ 428 S  691.11 165.38│_____________________│_____________________│_____________________│ 118 S  851.10 104.33│  52 S  764.06  71.53│

 15│PL-0340-07-6849│1│szpak   │ 425 S  694.18 164.22│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│PL-0340-07-6825│1│n.nakrap│_____________________│ 119 S  729.30  61.18│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│PL-345-06-15129│0│czerwona│ 193 S  835.41  74.57│ 320 S  573.50 164.52│ 283 S  943.97 164.63│  34 S  860.72  27.11│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  7 │  132.38│       │  7 │  129.60│       │  5 │   87.94│       │  6 │  114.73│       │  1 │   35.86│       │  4 │  236.43│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   547880│    345170 -   338850│    583650 -   578590│    346190 -   338850│    850260 -   843610│    376980 -   372240│    850230 -   843610│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -       11│       655 -        9│       458 -        7│       566 -        0│       319 -        0│       491 -        0│       259 -        0│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│_____________________│  27 S 1097.73  41.22│  86 S 1320.13 187.77│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│  65 S 1336.80 141.92│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│       │  1 │   38.40│       │  2 │  108.95│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   372240│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -        0│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  3     55.47│  433.73│_______ _______ _______ _______│

  2│_____________________│  2     36.38│  234.71│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  1     17.78│  133.89│_______ _______ _______ _______│

  4│_____________________│  5    186.23│ 1765.16│_______ _______ _______ _______│

  5│_____________________│  5    134.79│ 1252.89│_______ _______ _______ _______│

  6│_____________________│  3     54.66│  475.28│_______ _______ _______ _______│

  7│_____________________│  2     79.14│  788.45│_______ _______ _______ _______│

  8│_____________________│  2     36.89│  234.71│_______ _______ _______ _______│

  9│_____________________│  2     72.36│  648.70│_______ _______ _______ _______│

 10│_____________________│  2     35.24│  299.84│_______ _______ _______ _______│

 11│_____________________│  3     87.17│  922.34│_______ _______ _______ _______│

 12│_____________________│  2     38.15│  341.39│_______ _______ _______ _______│

 13│_____________________│  1     18.97│  100.82│_______ _______ _______ _______│

 14│_____________________│  3    112.98│  953.72│_______ _______ _______ _______│

 15│_____________________│  1     16.72│  100.82│_______ _______ _______ _______│

 16│_____________________│  1     18.78│  133.89│_______ _______ _______ _______│

 17│_____________________│  4     71.41│  674.30│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │ 33 │  884.29│        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca ZIMIN EDWARD             Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'09" - 52°31'59"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   109010│    141520 -   141080│    206900 -   206770│    248570 -   248360│    312890 -   312450│    554520 -   555160│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04.05.2008 -  7:15:00│11.05.2008 -  6:30:00│18.05.2008 -  7:10:00│25.05.2008 -  6:30:00│01.06.2008 -  7:15:00│

   │Il.wł.goł. w oddz.-hodowcy│      2588 -       40│      1945 -       30│      1719 -       24│      1254 -       17│      1131 -       14│       727 -        6│

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-01-9502│1│ciemna  │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 119 S  850.13 105.22│_____________________│

  2│PL-0340-02-4419│0│nakrapia│_____________________│_____________________│ 313 S  929.58 182.08│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│PL-0340-03-2863│1│ciemna  │_____________________│ 208 S  656.86 106.94│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│PL-0340-04-4476│0│niebies.│_____________________│ 330 S  566.42 169.67│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│PL-0340-04-4479│1│niebies.│ 496 S  640.71 191.65│_____________________│_____________________│ 182 S  593.79 145.14│ 192 S  781.84 169.76│_____________________│

  6│PL-0340-04-4486│1│nakrapia│_____________________│_____________________│ 178 S  999.77 103.55│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│PL-0340-04-4508│1│ciemna  │ 103 S  892.79  39.80│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│PL-0340-04-4556│1│niebies.│ 205 S  828.34  79.21│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  18 S  833.80  24.76│

  9│PL-0340-04-4564│1│niebies.│_____________________│ 348 S  556.40 178.92│ 231 S  972.27 134.38│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│PL-0340-05-2083│1│nakrapia│_____________________│ 175 S  682.08  89.97│ 122 S 1047.11  70.97│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│PL-226-05-11881│1│pstra   │_____________________│_____________________│_____________________│  93 S  731.99  74.16│_____________________│_____________________│

 12│PL-0340-06-6406│1│ciemna  │_____________________│ 212 S  655.29 109.00│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│PL-0340-06-6404│1│ciemna  │_____________________│_____________________│ 315 S  928.26 183.25│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│PL-345-06-15758│1│niebies.│_____________________│  10 S  983.82   5.14│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│PL-345-06-15751│1│niebies.│_____________________│ 347 S  556.44 178.41│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│PL-345-06-15738│0│nakrapia│  71 S  915.67  27.43│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│PL-345-06-15741│1│ciemna  │  69 S  916.18  26.66│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 18│PL-0377-06-3174│1│niebies.│_____________________│ 325 S  569.23 167.10│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  5 │   92.73│       │  7 │  123.51│       │  5 │   86.55│       │  2 │   35.63│       │  2 │   69.06│       │  1 │   63.48│       │

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - HELMSTEDT - 2  │  8 - FURSTENWALDE   │  9 - LUBEKA         │ 10 - FURSTENWALDE - │ 11 - GRONINGEN      │ 12 - STRASBURG      │ 13 - GRONINGEN - 2  │

        554230 -   555160│    345170 -   346200│    583650 -   583630│    346190 -   346200│    850260 -   849720│    376980 -   377180│    850230 -   849720│

    08.06.2008 -  5:15:00│15.06.2008 -  6:30:00│21.06.2008 -  5:15:00│29.06.2008 -  5:45:00│05.07.2008 -  6:00:00│12.07.2008 -  5:45:00│19.07.2008 - 11:00:00│

           413 -        0│       655 -        0│       458 -        0│       566 -        0│       319 -        0│       491 -        0│       259 -        0│

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  8│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  9│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 10│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 14│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 16│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 18│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │  0 │    0.00│       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - STRASBURG - 2  │     P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A     │

        378120 -   377180│   ODDZIAŁU  │             R E G I O N U              │

    26.07.2008 -  5:15:00│             │     baza obliczania konkursu - 20%     │

           382 -        0│             │        │          COEFICJENT           │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  1     35.82│  312.45│_______ _______ _______ _______│

  2│_____________________│  1     16.36│  206.77│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  1     17.87│  141.08│_______ _______ _______ _______│

  4│_____________________│  1     16.61│  141.08│_______ _______ _______ _______│

  5│_____________________│  3     66.51│  669.82│_______ _______ _______ _______│

  6│_____________________│  1     17.94│  206.77│_______ _______ _______ _______│

  7│_____________________│  1     19.21│  109.01│_______ _______ _______ _______│

  8│_____________________│  2     81.90│  664.17│_______ _______ _______ _______│

  9│_____________________│  2     33.74│  347.85│_______ _______ _______ _______│

 10│_____________________│  2     36.80│  347.85│_______ _______ _______ _______│

 11│_____________________│  1     18.53│  248.36│_______ _______ _______ _______│

 12│_____________________│  1     17.82│  141.08│_______ _______ _______ _______│

 13│_____________________│  1     16.34│  206.77│_______ _______ _______ _______│

 14│_____________________│  1     19.91│  141.08│_______ _______ _______ _______│

 15│_____________________│  1     16.43│  141.08│_______ _______ _______ _______│

 16│_____________________│  1     19.46│  109.01│_______ _______ _______ _______│

 17│_____________________│  1     19.47│  109.01│_______ _______ _______ _______│

 18│_____________________│  1     16.66│  141.08│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │ 22 │  470.96│        │       │       │       │       │

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2008

     Hodowca RYBACKI MAREK            Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°02'23" - 52°29'38"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość     │  1 - WRZEŚNIA       │  2 - POZNAŃ         │  3 - NOWY TOMYŚL    │  4 - ŚWIEBODZIN     │  5 - SŁUBICE        │  6 - HELMSTEDT      │

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    109380 -   100690│    141520 -   133460│    206900 -   198760│    248570 -   240320│    312890 -   304680│    554520 -   547500│

   │Data - godzina lotu       │01.05.2008 -  6:30:00│04