┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

CZAJKOWSKI KRZYSZTOF 247 S PL-0340-07-2522 8:38:50 804.92 18.10 95.44 18.10

sek. 1 odl.= 103700 m 252 S PL-0340-06-3300 8:39:27 801.08 18.06 97.37 18.06

WRZE君IA 265 S PL-0340-06-3254 8:40:25 795.14 17.96 102.40 17.96

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 274 S PL-0340-04-5733 8:41:14 790.20 17.89 105.87 17.89

W-K-S = 50- 9- 7 290 S PL-0340-04-5741 8:42:45 781.17 17.76 112.06 17.76

375 S PL-0340-06-3270 9:01:33 721.74 17.11 144.90 17.11

384 S PL-0340-06-5531 9:02:14 718.50 17.04 148.38 17.04

504 S PL-0340-07-7586 9:22:21 634.64 16.11 194.74 16.11

511 S PL-0340-07-2510 9:23:39 629.89 16.05 197.45 16.05

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 123.92

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 32 konk. 7 pkt. 123.92

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

GモRSKI ANDRZEJ 92 S PL-0340-07-6359 8:21:59 900.22 19.30 35.55 19.30

sek. 1 odl.= 100810 m 170 S PL-0340-05-2352 8:28:43 849.16 18.69 65.69 18.69

WRZE君IA 187 S PL-340-00-10356 8:30:09 839.03 18.56 72.26 18.56

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 237 S PL-0340-06-3839 8:34:16 811.24 18.17 91.58 18.17

W-K-S = 59- 14- 7 267 S PL-0340-07-6360 8:37:00 793.78 17.94 103.17 17.94

308 S PL-0343-07-3994 8:40:24 773.08 17.62 119.01 17.62

389 S PL-0340-05-2306 9:03:10 714.12 17.00 150.31

390 S PL-0340-06-5846 9:03:12 713.97 16.99 150.70 16.99

391 S PL-0340-06-5838 9:03:16 713.66 16.98 151.08

431 S PL-0340-05-3584 9:08:43 689.15 16.67 166.54 16.67

469 S PL-0340-04-2003 9:17:39 652.43 16.38 181.22 16.38

470 S PL-0340-06-3822 9:17:45 652.04 16.37 181.61 16.37

471 S PL-0340-07-6341 9:17:50 651.72 16.36 181.99 16.36

472 S PL-0340-01-1639 9:17:54 651.46 16.36 182.38 16.36

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 127.28

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 27 konk. 7 pkt. 127.28

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

IGNACZAK JAN 32 S PL-345-06-10183 8:25:18 941.98 19.76 12.36

sek. 1 odl.= 108610 m 58 S PL-345-06-10064 8:27:35 923.69 19.56 22.41 19.56

WRZE君IA 176 S PL-0340-05-5645 8:38:13 847.08 18.65 68.01 18.65

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 185 S PL-345-06-10444 8:39:13 840.53 18.58 71.48 18.58

W-K-S = 64- 11- 7 225 S PL-0340-07-4962 8:42:50 817.64 18.27 86.94

339 S PL-0340-07-4966 8:53:49 755.20 17.38 130.99

365 S PL-345-06-10145 8:59:44 730.50 17.18 141.04 17.18

378 S PL-0340-04-0755 9:01:39 721.27 17.08 146.06 17.08

386 S PL-0340-07-4943 9:02:42 716.31 17.02 149.15

432 S PL-0340-03-0198 9:08:45 689.01 16.67 166.92 16.67

450 S PL-0345-07-4983 9:13:11 670.29 16.53 173.88

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 129.38

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 23 konk. 7 pkt. 129.38

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

JANKOWSKI KAROL 119 S PL-0340-06-0464 8:36:30 881.50 19.09 45.98 19.09

sek. 1 odl.= 111510 m 184 S PL-0340-05-0114 8:42:39 840.63 18.58 71.10 18.58

WRZE君IA 246 S PL-0340-05-4304 8:48:14 806.68 18.10 95.05

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 330 S PL-0340-05-4306 8:55:50 764.64 17.45 127.51

W-K-S = 26- 8- 7 399 S PL-0340-04-0232 9:04:14 709.19 16.92 154.17 16.92

403 S PL-0340-05-5289 9:04:21 708.65 16.89 155.72

506 S PL-0340-05-0139 9:22:40 633.48 16.09 195.52 16.09

507 S PL-0340-04-0231 9:22:52 632.74 16.09 195.90 16.09

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 123.12

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 33 konk. 7 pkt. 123.12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

JハDRZEJEWSKI JANUSZ 7 S PL-0340-06-3199 8:20:22 981.27 19.95 2.70 19.95

sek. 1 odl.= 108300 m 31 S PL-0340-06-3188 8:24:45 943.79 19.77 11.98 19.77

WRZE君IA 324 S PL-0340-06-3181 8:51:01 767.99 17.50 125.19 17.50

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 344 S PL-0340-05-3000 8:55:55 749.61 17.35 132.92 17.35

W-K-S = 28- 5- 5 369 S PL-0211-04-1993 9:00:22 727.42 17.15 142.58 17.15

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 91.72

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 37 konk. 5 pkt. 91.72

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

KOZOWICZ JモZEF 61 S PL-0340-06-0732 8:27:10 921.85 19.54 23.57 19.54

sek. 1 odl.= 108010 m 65 S PL-0340-06-0719 8:27:15 921.19 19.50 25.12 19.50

WRZE君IA 66 S PL-0340-05-5102 8:27:17 920.93 19.50 25.50 19.50

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 93 S PL-0340-05-2088 8:30:04 899.58 19.29 35.94 19.29

W-K-S = 67- 23- 7 94 S PL-0340-06-0728 8:30:06 899.33 19.28 36.32 19.28

125 S PL-0340-05-2140 8:33:09 877.06 19.04 48.30 19.04

129 S PL-0340-07-5819 8:33:12 876.70 19.01 49.85

222 S PL-0340-05-5156 8:41:38 820.54 18.29 85.78 18.29

223 S PL-0340-07-5822 8:41:41 820.23 18.28 86.17 18.28

240 S PL-0340-07-5839 8:43:23 809.77 18.15 92.74

241 S PL-0340-07-5828 8:43:26 809.47 18.14 93.12 18.14

271 S PL-0345-06-8103 8:46:29 791.38 17.91 104.71

284 S PL-0340-05-5185 8:47:47 783.91 17.81 109.74 17.81

307 S PL-345-07-18749 8:49:37 773.62 17.63 118.62

335 S PL-0340-06-5958 8:52:27 758.23 17.42 129.44 17.42

336 S PL-0340-06-0763 8:52:30 757.97 17.41 129.83 17.41

424 S PL-0340-07-5843 9:07:32 694.33 16.73 163.83 16.73

440 S PL-0340-06-0746 9:11:04 679.10 16.60 170.02 16.60

442 S PL-0340-02-0917 9:11:07 678.89 16.59 170.79 16.59

449 S PL-0345-03-0296 9:13:06 670.63 16.53 173.49 16.53

467 S PL-0340-06-0717 9:17:15 653.99 16.39 180.45 16.39

489 S PL-0340-07-5825 9:20:00 643.41 16.22 188.95 16.22

518 S PL-0340-07-5806 9:24:04 628.38 16.00 200.15 16.00

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 135.16

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 5 konk. 7 pkt. 135.16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

ORZECHOWSKI HENRYK 37 S PL-0267-07-5866 8:26:27 937.14 19.72 14.30 19.72

sek. 1 odl.= 109130 m 260 S PL-0252-06-7226 8:46:32 799.29 18.00 100.46 18.00

WRZE君IA 285 S PL-0340-07-6028 8:49:17 783.51 17.80 110.12 17.80

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 348 S PL-0340-07-6008 8:56:29 746.71 17.32 134.47 17.32

W-K-S = 48- 6- 6 459 S PL-0340-06-0306 9:14:30 664.92 16.46 177.36 16.46

487 S PL-0340-07-6059 9:19:53 643.85 16.24 188.18 16.24

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 105.54

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 35 konk. 6 pkt. 105.54

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

PARADOWSKI ANDRZEJ 10 S PL-0340-06-4513 8:17:19 976.46 19.93 3.86 19.93

sek. 1 odl.= 104790 m 108 S PL-0340-07-3936 8:27:32 891.58 19.17 41.73 19.17

WRZE君IA 163 S PL-0340-06-4529 8:33:04 851.49 18.75 62.98 18.75

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 206 S PL-0340-05-1601 8:36:35 827.83 18.41 79.60 18.41

W-K-S = 33- 12- 7 294 S PL-0340-06-4531 8:44:38 778.34 17.73 113.60 17.73

297 S PL-0340-06-4507 8:44:46 777.57 17.71 114.76 17.71

327 S PL-0340-05-1632 8:46:51 765.73 17.48 126.35 17.48

328 S PL-0340-05-1603 8:46:57 765.17 17.47 126.74 17.47

338 S PL-0340-02-0637 8:48:40 755.70 17.39 130.60 17.39

347 S PL-0340-04-3007 8:56:23 747.22 17.32 134.08 17.32

351 S PL-0340-06-4536 8:57:33 741.31 17.29 135.63 17.29

447 S PL-0340-04-3008 9:12:04 674.91 16.55 172.72 16.55

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 129.18

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 24 konk. 7 pkt. 129.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

REJWERSKI JERZY 70 S PL-0340-02-5369 8:28:10 915.91 19.47 27.05 19.47

sek. 1 odl.= 108230 m 72 S PL-0340-04-6284 8:28:20 914.62 19.45 27.82 19.45

WRZE君IA 318 S PL-0340-07-6212 8:50:36 769.77 17.55 122.87 17.55

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 320 S PL-0340-07-6235 8:50:44 769.04 17.53 123.65 17.53

W-K-S = 38- 10- 7 392 S PL-0340-06-3017 9:03:41 711.72 16.97 151.47 16.97

420 S PL-0340-06-3040 9:07:20 695.21 16.76 162.29 16.76

444 S PL-0340-06-5344 9:11:17 678.19 16.57 171.56 16.57

478 S PL-0340-06-5312 9:18:48 647.99 16.31 184.70 16.31

483 S PL-0435-07-4122 9:19:08 646.71 16.27 186.63 16.27

508 S PL-0340-05-0466 9:23:01 632.19 16.08 196.29 16.08

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 124.30

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 31 konk. 7 pkt. 124.30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

WILCZYムSKI HENRYK 491 S PL-0340-05-1816 9:20:18 642.28 16.21 189.72 16.21

sek. 1 odl.= 109560 m 502 S PL-0340-04-0961 9:21:37 637.35 16.12 193.97 16.12

WRZE君IA ------------------------------------------------------

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 32.33

W-K-S = 26- 2- 2 ------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 46 konk. 2 pkt. 32.33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

WILCZYムSKI ROMAN 39 S PL-0340-07-7582 8:27:56 935.87 19.71 15.07

sek. 1 odl.= 110370 m 42 S PL-0340-07-7581 8:28:05 934.68 19.68 16.23

WRZE君IA 80 S PL-0340-06-0995 8:31:28 908.64 19.39 30.91 19.39

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 123 S PL-0340-07-3040 8:35:37 878.63 19.06 47.53

W-K-S = 100- 26- 7 124 S PL-0340-07-3085 8:35:42 878.04 19.05 47.91

212 S PL-0340-05-1518 8:43:38 825.92 18.37 81.92 18.37

213 S PL-0340-04-4526 8:43:43 825.40 18.36 82.30 18.36

214 S PL-0340-06-0929 8:43:47 824.99 18.35 82.69 18.35

235 S PL-0340-04-1649 8:45:45 813.04 18.19 90.80 18.19

259 S PL-0340-07-3014 8:48:05 799.30 18.00 100.08

276 S PL-0340-06-3087 8:49:51 789.20 17.87 106.65 17.87

277 S PL-0340-04-1644 8:49:56 788.73 17.86 107.03 17.86

293 S PL-0340-07-3036 8:51:21 780.83 17.74 113.21

295 S PL-0274-07-9241 8:51:51 778.08 17.73 113.99

305 S PL-0340-07-7597 8:52:35 774.07 17.65 117.85

306 S PL-0340-07-3099 8:52:39 773.71 17.64 118.24

321 S PL-0340-04-1651 8:53:36 768.59 17.52 124.03 17.52

331 S PL-0373-07-7873 8:54:22 764.51 17.45 127.90

353 S PL-0340-07-3056 8:58:10 738.22 17.28 136.40

387 S PL-0345-06-8166 9:02:44 716.15 17.01 149.54

406 S PL-0340-06-6639 9:05:00 705.68 16.87 156.88 16.87

413 S PL-0340-06-6647 9:05:22 704.01 16.81 159.58 16.81

430 S PL-0340-07-7594 9:08:35 689.73 16.68 166.15

464 S PL-0340-06-0968 9:15:50 659.58 16.42 179.29 16.42

488 S PL-0340-05-1594 9:19:55 643.73 16.23 188.56 16.23

492 S PL-0344-07-2878 9:20:21 642.09 16.20 190.11

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 133.62

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 8 konk. 7 pkt. 133.62

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

ZASADA ROBERT 67 S PL-0340-05-4418 8:23:14 920.31 19.49 25.89 19.49

sek. 1 odl.= 104210 m 99 S PL-0340-07-5568 8:26:30 894.51 19.24 38.25 19.24

WRZE君IA 131 S PL-0340-03-5583 8:29:02 875.47 18.99 50.62 18.99

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 140 S PL-0340-07-5507 8:30:12 866.97 18.92 54.10 18.92

W-K-S = 61- 8- 7 208 S PL-0340-05-3162 8:36:02 826.85 18.40 80.37 18.40

210 S PL-345-06-15407 8:36:05 826.52 18.38 81.14 18.38

273 S PL-0340-06-4258 8:41:45 790.97 17.90 105.49

416 S PL-345-06-14090 9:05:56 701.45 16.79 160.74

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 131.32

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 17 konk. 7 pkt. 131.32

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

SKRZYPIムSKI RAFA」 100 S PL-345-01-11623 8:24:39 894.46 19.23 38.64 19.23

sek. 1 odl.= 102550 m 244 S PL-0303-05-1580 8:37:00 807.48 18.12 94.28 18.12

WRZE君IA 362 S PL-0037-04-0123 8:59:06 733.60 17.21 139.88 17.21

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 ------------------------------------------------------

W-K-S = 24- 3- 3 Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 54.56

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 45 konk. 3 pkt. 54.56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

NOWAKOWSKI DARIUSZ 43 S PL-0340-07-5443 8:26:47 934.64 19.68 16.62

sek. 1 odl.= 109150 m 85 S PL-0340-06-2357 8:30:40 904.56 19.35 32.84 19.35

WRZE君IA 86 S PL-0340-04-3307 8:30:43 904.18 19.34 33.23 19.34

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 101 S PL-0340-06-2348 8:32:02 894.43 19.23 39.03

W-K-S = 63- 14- 7 112 S PL-0340-03-1137 8:32:58 887.64 19.14 43.28 19.14

121 S PL-0340-06-2326 8:33:53 881.07 19.07 46.75

135 S PL-0340-06-2311 8:35:07 872.39 18.96 52.16

157 S PL-0340-05-2762 8:37:16 857.65 18.79 60.66 18.79

198 S PL-0340-06-2378 8:41:07 832.47 18.48 76.51 18.48

200 S PL-0340-06-2371 8:41:12 831.94 18.46 77.28

218 S PL-0340-06-2335 8:42:35 823.26 18.32 84.23

228 S PL-0340-01-4912 8:43:44 816.18 18.24 88.10 18.24

230 S PL-0340-05-2720 8:43:48 815.77 18.23 88.87

234 S PL-0340-06-2344 8:44:13 813.24 18.20 90.42

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 134.77

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 6 konk. 7 pkt. 134.77

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

HERMAN TOMASZ 232 S PL-345-06-13851 8:34:53 814.20 18.21 89.64 18.21

sek. 1 odl.= 101680 m 266 S PL-0340-05-2502 8:38:03 794.07 17.95 102.78 17.95

WRZE君IA 282 S PL-0340-07-6940 8:39:36 784.57 17.83 108.96 17.83

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 297 S PL-0345-05-7852 8:40:46 777.57 17.71 114.76 17.71

W-K-S = 44- 9- 7 387 S PL-0340-07-6908 9:02:44 716.15 17.01 149.54 17.01

429 S PL-0228-05-8253 9:08:28 690.24 16.69 165.77

436 S PL-345-06-15701 9:10:34 681.21 16.63 168.47 16.63

493 S PL-345-05-10577 9:20:28 641.65 16.19 190.49 16.19

505 S PL-0340-06-4850 9:22:23 634.52 16.10 195.13 16.10

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 122.03

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 34 konk. 7 pkt. 122.03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

ZIELIムSKI 」UKASZ 13 S PL-0340-07-4720 8:19:29 971.11 19.91 5.02 19.91

sek. 1 odl.= 106320 m 110 S PL-0340-02-2413 8:29:30 889.71 19.16 42.50 19.16

WRZE君IA 111 S PL-0340-03-0973 8:29:38 888.72 19.15 42.89 19.15

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 130 S PL-0340-02-2419 8:31:25 875.66 19.00 50.23 19.00

W-K-S = 72- 16- 7 215 S PL-0340-07-4717 8:38:53 824.93 18.34 83.08 18.34

224 S PL-0340-06-1015 8:39:41 819.84 18.27 86.55 18.27

257 S PL-0340-06-1042 8:42:58 799.60 18.02 99.30 18.02

329 S PL-0340-05-0391 8:49:01 764.80 17.46 127.13 17.46

332 S PL-0340-07-4701 8:49:12 763.79 17.44 128.28 17.44

333 S PL-0340-07-4742 8:49:22 762.88 17.43 128.67

349 S PL-0340-06-6531 8:56:43 745.52 17.31 134.85 17.31

356 S PL-0340-04-2938 8:58:32 736.40 17.25 137.56 17.25

357 S PL-0340-04-1204 8:58:39 735.82 17.25 137.94 17.25

366 S PL-0340-04-6807 8:59:50 730.01 17.18 141.42 17.18

454 S PL-0340-07-4774 9:13:50 667.63 16.50 175.43

473 S PL-0340-00-9426 9:18:10 650.43 16.35 182.77 16.35

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 131.85

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 14 konk. 7 pkt. 131.85

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

KRZEMIムSKI ALEKSANDER 41 S PL-0340-05-1705 8:26:50 934.75 19.69 15.84 19.69

sek. 1 odl.= 109210 m 45 S PL-0340-04-1503 8:26:55 934.08 19.66 17.39 19.66

WRZE君IA 46 S PL-0340-06-5445 8:27:01 933.29 19.65 17.77 19.65

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 164 S PL-0340-07-4172 8:38:21 850.88 18.74 63.37 18.74

W-K-S = 33- 10- 7 168 S PL-0340-06-2645 8:38:26 850.32 18.71 64.91 18.71

169 S PL-0340-07-4157 8:38:31 849.77 18.70 65.30 18.70

255 S PL-0340-05-1720 8:46:28 800.27 18.03 98.53 18.03

300 S PL-0340-05-1729 8:50:34 776.93 17.69 115.92 17.69

334 S PL-0340-06-3421 8:53:31 760.96 17.42 129.06 17.42

404 S PL-0340-04-4952 9:04:36 707.50 16.88 156.11 16.88

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 133.18

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 9 konk. 7 pkt. 133.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

KACPRZYK ROMAN 3 S PL-401-00-14006 8:17:08 1010.14 19.98 1.16 19.98

sek. 1 odl.= 108220 m 26 S PL-0340-06-6006 8:23:50 950.69 19.81 10.05 19.81

WRZE君IA 35 S PL-0340-06-6047 8:25:23 937.92 19.74 13.52 19.74

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 48 S PL-0340-02-2335 8:26:34 928.40 19.64 18.55 19.64

W-K-S = 29- 8- 7 55 S PL-0278-04-9999 8:26:53 925.88 19.58 21.25 19.58

126 S PL-0340-06-6032 8:33:24 876.99 19.03 48.69 19.03

258 S PL-0340-06-6029 8:45:22 799.46 18.01 99.69 18.01

490 S PL-0285-02-0191 9:20:13 642.59 16.22 189.34

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 135.79

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 3 konk. 7 pkt. 135.79

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

CIESIELSKI ZDZI.I WIES 29 S PL-0340-05-2241 8:19:37 945.75 19.78 11.21 19.78

sek. 1 odl.= 103670 m 79 S PL-345-06-15135 8:24:04 908.85 19.40 30.53 19.40

WRZE君IA 142 S PL-0340-07-4590 8:29:38 866.56 18.91 54.87

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 143 S PL-0340-03-3473 8:29:39 866.44 18.90 55.26 18.90

W-K-S = 54- 22- 7 146 S PL-0340-07-4523 8:29:46 865.60 18.88 56.41 18.88

161 S PL-0340-05-2209 8:31:25 853.84 18.76 62.21 18.76

249 S PL-0340-04-2575 8:39:07 802.92 18.08 96.21 18.08

309 S PL-0340-06-2590 8:44:11 772.60 17.62 119.40 17.62

322 S PL-0340-00-7181 8:44:56 768.31 17.52 124.42 17.52

377 S PL-0340-07-4562 9:01:38 721.35 17.09 145.67

380 S PL-0340-07-4567 9:01:52 720.24 17.07 146.83

383 S PL-0340-07-4524 9:02:10 718.82 17.04 147.99 17.04

413 S PL-0340-07-4509 9:05:22 704.01 16.81 159.58 16.81

415 S PL-0340-03-3474 9:05:28 703.56 16.80 160.36 16.80

420 S PL-0340-05-2259 9:07:20 695.21 16.76 162.29 16.76

427 S PL-0340-07-4507 9:08:11 691.48 16.70 164.99 16.70

443 S PL-0340-06-2589 9:11:08 678.82 16.58 171.17 16.58

445 S PL-0340-03-3451 9:11:37 676.79 16.56 171.95 16.56

451 S PL-0340-06-2628 9:13:33 668.79 16.52 174.27 16.52

457 S PL-0340-03-3461 9:14:10 666.27 16.47 176.58 16.47

463 S PL-0340-07-4543 9:15:27 661.11 16.43 178.90

516 S PL-0340-05-2231 9:24:00 628.62 16.02 199.38 16.02

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 132.71

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 12 konk. 7 pkt. 132.71

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

GRABCZYムSKI JモZEF 426 S PL-0139-02-8074 9:08:00 692.28 16.71 164.61 16.71

sek. 1 odl.= 101330 m ------------------------------------------------------

WRZE君IA Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 16.71

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 ------------------------------------------------------

W-K-S = 26- 1- 1 Po locie nr 01 poz. 47 konk. 1 pkt. 16.71

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

ZAREMBA ZDZIS」AW 74 S PL-0340-06-0894 8:30:03 911.79 19.44 28.59 19.44

sek. 1 odl.= 109460 m 82 S PL-0340-07-5653 8:30:42 906.88 19.37 31.68 19.37

WRZE君IA 166 S PL-0340-07-5605 8:38:41 850.62 18.72 64.14 18.72

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 209 S PL-0340-05-0690 8:42:23 826.84 18.39 80.76 18.39

W-K-S = 45- 10- 7 287 S PL-0340-07-5616 8:50:02 781.67 17.79 110.90 17.79

296 S PL-0340-07-5620 8:50:46 777.60 17.72 114.37 17.72

326 S PL-0340-03-0744 8:52:51 766.26 17.49 125.97 17.49

367 S PL-0340-02-5805 9:00:04 728.88 17.17 141.81 17.17

412 S PL-0340-07-5642 9:05:21 704.09 16.82 159.20 16.82

419 S PL-278-04-15603 9:06:56 696.98 16.77 161.90 16.77

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 128.92

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 25 konk. 7 pkt. 128.92

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

WOJTCZAK ZBIGNIEW 60 S PL-0340-04-2122 8:19:15 922.84 19.54 23.18 19.54

sek. 1 odl.= 100820 m 78 S PL-0340-00-3263 8:20:49 909.79 19.40 30.14 19.40

WRZE君IA 134 S PL-0340-06-5820 8:25:24 873.66 18.97 51.78 18.97

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 138 S PL-0340-0-+3258 8:26:07 868.26 18.94 53.32 18.94

W-K-S = 31- 13- 7 159 S PL-0340-06-6134 8:27:44 856.34 18.78 61.44 18.78

193 S PL-345-06-15129 8:30:41 835.41 18.51 74.57 18.51

229 S PL-0340-05-3255 8:33:35 815.81 18.24 88.49 18.24

303 S PL-0340-01-8754 8:40:03 775.24 17.66 117.08 17.66

343 S PL-0340-06-6149 8:43:57 752.67 17.35 132.53 17.35

376 S PL-0340-05-4523 9:01:36 721.50 17.10 145.29 17.10

418 S PL-0340-05-2449 9:06:48 697.58 16.77 161.51 16.77

425 S PL-0340-07-6849 9:07:34 694.18 16.72 164.22 16.72

428 S PL-0340-06-4805 9:08:16 691.11 16.70 165.38 16.70

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 132.38

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 13 konk. 7 pkt. 132.38

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

ZIMIN EDWARD 69 S PL-345-06-15741 8:28:59 916.18 19.47 26.66 19.47

sek. 1 odl.= 109010 m 71 S PL-345-06-15738 8:29:03 915.67 19.46 27.43 19.46

WRZE君IA 103 S PL-0340-04-4508 8:32:06 892.79 19.21 39.80 19.21

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 205 S PL-0340-04-4556 8:41:36 828.34 18.42 79.21 18.42

W-K-S = 40- 5- 5 496 S PL-0340-04-4479 9:20:43 640.71 16.17 191.65 16.17

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 92.73

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 36 konk. 5 pkt. 92.73

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

B」ASZCZYK W」ADYS」AW 512 S PL-0340-06-5717 9:23:40 629.83 16.05 197.84 16.05

sek. 1 odl.= 108550 m 513 S PL-0340-06-5714 9:23:44 629.59 16.04 198.22 16.04

WRZE君IA 514 S PL-0340-06-6940 9:23:53 629.04 16.03 198.61 16.03

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 515 S PL-345-06-14646 9:23:57 628.80 16.02 199.00 16.02

W-K-S = 55- 5- 5 517 S PL-0340-05-4193 9:24:02 628.50 16.01 199.77 16.01

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 80.15

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 40 konk. 5 pkt. 80.15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

NAKONOWSKI SYLWESTER 4 S PL-0340-07-4206 8:22:32 995.17 19.98 1.55 19.98

sek. 1 odl.= 111990 m 24 S PL-0340-07-4221 8:27:10 955.82 19.82 9.27 19.82

WRZE君IA 59 S PL-0340-07-4234 8:31:18 923.25 19.55 22.80 19.55

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 117 S DERBY-07-016084 8:36:53 882.62 19.10 45.21 19.10

W-K-S = 21- 7- 7 160 S PL-0340-07-4219 8:40:51 855.87 18.77 61.82 18.77

177 S PL-0340-07-4233 8:42:28 845.42 18.64 68.39 18.64

243 S PL-0340-07-4236 8:48:27 808.88 18.13 93.89 18.13

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 133.99

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 7 konk. 7 pkt. 133.99

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

WO蒐ICA LESZEK 136 S PL-0340-06-1434 8:27:09 870.85 18.96 52.55 18.96

sek. 1 odl.= 102020 m 165 S PL-0340-05-4683 8:29:55 850.76 18.73 63.76 18.73

WRZE君IA 242 S PL-0340-07-5166 8:36:03 809.36 18.14 93.51 18.14

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 279 S PL-0340-07-5197 8:39:38 786.99 17.85 107.81 17.85

W-K-S = 34- 9- 7 299 S PL-0340-06-1433 8:41:13 777.49 17.69 115.53 17.69

346 S PL-0340-07-1751 8:56:08 748.49 17.33 133.69 17.33

423 S PL-0340-06-1431 9:07:26 694.77 16.74 163.45 16.74

456 S PL-0340-06-1447 9:14:09 666.34 16.48 176.20 16.48

475 S PL-0340-05-4684 9:18:34 648.88 16.33 183.54 16.33

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 125.44

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 30 konk. 7 pkt. 125.44

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

MUSZYムSKI PIOTR 173 S PL-0340-07-2760 8:39:11 848.48 18.67 66.85 18.67

sek. 1 odl.= 109610 m 261 S PL-0340-07-2761 8:47:25 797.65 17.99 100.85 17.99

WRZE君IA 319 S PL-0340-07-2769 8:52:31 769.10 17.54 123.26 17.54

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 341 S PL-0340-07-2662 8:55:35 752.90 17.37 131.76 17.37

W-K-S = 42- 4- 4 ------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 71.57

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 42 konk. 4 pkt. 71.57

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

PAPROCKI MARIUSZ I JAN 83 S PL-0340-05-4846 8:21:04 906.57 19.37 32.07

sek. 1 odl.= 100690 m 88 S PL-0340-03-2656 8:21:35 902.38 19.33 34.00 19.33

WRZE君IA 155 S PL-0340-06-4914 8:27:20 858.15 18.81 59.89

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 196 S PL-0340-06-4922 8:30:48 833.53 18.49 75.73

W-K-S = 92- 17- 7 216 S PL-0340-03-2540 8:32:04 824.88 18.34 83.46 18.34

270 S PL-0340-06-4917 8:37:11 791.69 17.92 104.33

340 S PL-0340-04-2757 8:43:35 753.76 17.38 131.38 17.38

359 S PL-0340-04-2744 8:58:51 734.83 17.23 138.72 17.23

364 S PL-0187-03-2077 8:59:42 730.66 17.19 140.65 17.19

373 S PL-187-04-21563 9:01:12 723.41 17.12 144.13 17.12

381 S PL-0340-05-4896 9:01:55 720.00 17.06 147.22

434 S PL-0340-03-2418 9:09:21 686.41 16.65 167.70 16.65

452 S PL-0340-05-4729 9:13:43 668.11 16.51 174.65

455 S PL-0340-04-2706 9:13:51 667.56 16.49 175.81 16.49

461 S PL-0340-07-6507 9:14:42 664.12 16.44 178.13

509 S PL-0340-06-4905 9:23:21 630.98 16.07 196.68

510 S PL-0340-04-4632 9:23:25 630.74 16.06 197.06 16.06

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 129.64

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 22 konk. 7 pkt. 129.64

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

ZEFERT JANUSZ 28 S PL-0340-06-0249 8:24:49 949.60 19.79 10.82 19.79

sek. 1 odl.= 109030 m 76 S PL-0340-05-0081 8:29:49 909.97 19.42 29.37 19.42

WRZE君IA 118 S PL-0340-06-0239 8:33:36 882.12 19.09 45.60 19.09

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 172 S PL-0340-06-1354 8:38:28 848.70 18.68 66.46 18.68

W-K-S = 57- 15- 7 174 S PL-0340-06-0271 8:38:31 848.37 18.66 67.23 18.66

370 S PL-0340-07-0149 9:01:02 724.21 17.15 142.97 17.15

371 S PL-0340-06-0266 9:01:05 723.97 17.14 143.35 17.14

372 S PL-345-03-12479 9:01:06 723.89 17.13 143.74 17.13

393 S PL-0340-07-0155 9:03:44 711.49 16.97 151.85 16.97

438 S PL-0340-06-0218 9:10:55 679.73 16.62 169.24 16.62

439 S PL-0340-07-0120 9:10:57 679.59 16.61 169.63 16.61

440 S PL-0340-05-0071 9:11:04 679.10 16.60 170.02 16.60

458 S PL-0340-03-3376 9:14:28 665.06 16.46 176.97 16.46

476 S PL-0340-06-0247 9:18:46 648.11 16.32 183.93 16.32

481 S PL-0187-03-2350 9:18:50 647.86 16.29 185.86 16.29

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 129.93

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 20 konk. 7 pkt. 129.93

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

OG」ODZIムSKI PAWE」 64 S PL-0340-06-1385 8:27:36 921.26 19.51 24.73 19.51

sek. 1 odl.= 108340 m 114 S PL-0340-06-1377 8:32:14 886.34 19.13 44.05 19.13

WRZE君IA 115 S PL-0340-06-1367 8:32:19 885.73 19.12 44.44 19.12

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 149 S PL-278-00-14707 8:35:24 863.96 18.85 57.57 18.85

W-K-S = 42- 12- 7 226 S PL-0340-06-3595 8:42:37 816.94 18.26 87.33 18.26

227 S PL-0340-05-2926 8:42:40 816.63 18.25 87.71 18.25

254 S PL-0340-06-6372 8:45:22 800.35 18.04 98.15

264 S PL-0340-06-6965 8:46:03 796.33 17.97 102.01

312 S PL-0340-05-3183 8:50:32 770.92 17.59 120.56 17.59

385 S PL-0340-05-2953 9:02:29 717.32 17.03 148.76 17.03

437 S PL-0340-06-1375 9:10:52 679.94 16.63 168.86 16.63

460 S PL-0340-04-1312 9:14:33 664.72 16.45 177.74 16.45

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 131.16

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 18 konk. 7 pkt. 131.16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

KWIATKOWSKI JAN 221 S PL-0340-06-2656 8:43:23 820.72 18.30 85.39 18.30

sek. 1 odl.= 109470 m 286 S PL-0340-06-2651 8:49:48 783.05 17.79 110.51 17.79

WRZE君IA 288 S PL-0340-07-2805 8:50:03 781.65 17.78 111.28 17.78

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 363 S PL-0340-07-2815 8:59:30 731.64 17.20 140.26 17.20

W-K-S = 30- 5- 5 379 S PL-0340-07-2804 9:01:49 720.47 17.08 146.45 17.08

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 88.15

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 38 konk. 5 pkt. 88.15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

WYRWA GRZEGORZ 21 S PL-0340-07-3198 8:26:28 962.08 19.85 8.11 19.85

sek. 1 odl.= 112050 m 105 S PL-0278-07-5108 8:35:35 892.24 19.20 40.57 19.20

WRZE君IA 151 S PL-0340-04-2304 8:40:05 861.37 18.84 58.35 18.84

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 251 S PL-0340-05-1174 8:49:47 801.60 18.07 96.99 18.07

W-K-S = 38- 9- 7 292 S PL-0340-06-1246 8:53:30 780.84 17.75 112.83 17.75

354 S PL-0340-07-3107 8:58:16 737.73 17.27 136.79 17.27

435 S PL-0340-07-3165 9:09:53 684.12 16.64 168.08 16.64

466 S PL-187-05-17927 9:16:51 655.56 16.40 180.06 16.40

494 S PL-0340-07-3139 9:20:29 641.59 16.19 190.88 16.19

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 127.62

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 26 konk. 7 pkt. 127.62

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

OLAKOWSKI TOMASZ 5 S PL-278-05-12568 8:27:09 986.77 19.97 1.93

sek. 2 odl.= 115600 m 8 S PL-0278-05-7386 8:28:11 978.14 19.95 3.09 19.95

WRZE君IA 11 S PL-0120-04-2043 8:28:51 972.65 19.92 4.25 19.92

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 12 S PL-0340-06-6978 8:29:02 971.16 19.91 4.64

W-K-S = 67- 25- 7 16 S PL-0340-07-1926 8:29:42 965.75 19.88 6.18 19.88

18 S PL-0340-07-1780 8:29:52 964.41 19.87 6.96 19.87

19 S PL-0340-07-1997 8:30:02 963.07 19.86 7.34 19.86

23 S PL-0340-06-2929 8:30:47 957.09 19.83 8.89

27 S PL-0340-07-1922 8:31:38 950.40 19.80 10.43 19.80

33 S PL-0340-06-6983 8:33:02 939.58 19.75 12.75

34 S PL-345-06-15630 8:33:09 938.69 19.74 13.14

36 S PL-0340-07-1948 8:33:19 937.42 19.73 13.91 19.73

40 S PL-345-06-15625 8:33:32 935.78 19.70 15.46 19.70

50 S PL-0340-07-1479 8:34:35 927.89 19.62 19.32 19.62

57 S PL-0340-07-1953 8:35:08 923.81 19.57 22.02 19.57

137 S PL-0278-07-2697 8:43:06 868.52 18.95 52.94 18.95

147 S PL-0340-04-6841 8:43:36 865.27 18.87 56.80 18.87

154 S PL-0340-07-1955 8:44:38 858.63 18.82 59.51 18.82

162 S PL-0340-07-1904 8:45:44 851.67 18.75 62.60 18.75

175 S PL-0340-07-1937 8:46:22 847.71 18.65 67.62 18.65

183 S PL-0340-06-2931 8:47:15 842.26 18.59 70.71 18.59

207 S PL-345-06-15628 8:49:42 827.49 18.41 79.98

256 S PL-0120-04-2015 8:54:34 799.63 18.03 98.92 18.03

275 S PL-0340-04-7295 8:56:23 789.71 17.88 106.26 17.88

289 S PL-0340-06-5879 8:57:54 781.61 17.77 111.67 17.77

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 139.36

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 1 konk. 7 pkt. 139.36

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

MA鍬ANKA JモZEF 1 S PL-0340-06-1897 8:19:46 1055.33 20.00 0.39 20.00

sek. 2 odl.= 115840 m 2 S PL-0340-04-7787 8:23:55 1016.88 19.99 0.77 19.99

WRZE君IA 6 S PL-0340-06-1890 8:27:38 984.76 19.96 2.32 19.96

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 14 S PL-0340-07-0354 8:29:22 970.46 19.90 5.41

W-K-S = 83- 40- 7 14 S PL-0340-04-7757 8:29:22 970.46 19.90 5.41 19.90

25 S PL-0340-07-0370 8:31:47 951.20 19.81 9.66 19.81

49 S PL-0340-06-1815 8:34:48 928.21 19.63 18.93 19.63

51 S PL-0340-06-1802 8:34:55 927.34 19.61 19.71 19.61

52 S PL-0340-04-7763 8:35:02 926.47 19.61 20.09 19.61

54 S PL-0340-07-0327 8:35:05 926.10 19.59 20.87

81 S PL-0340-05-6698 8:37:44 906.89 19.38 31.30 19.38

132 S PL-0340-06-1831 8:42:24 874.92 18.99 51.00 18.99

133 S PL-0340-07-0345 8:42:25 874.81 18.98 51.39

141 S PL-0340-06-1806 8:43:38 866.85 18.92 54.48 18.92

148 S PL-0340-07-0301 8:44:03 864.16 18.86 57.19

158 S PL-0340-06-1899 8:45:08 857.23 18.79 61.05 18.79

178 S PL-0340-07-0351 8:47:11 844.42 18.63 68.78

181 S PL-0340-04-7769 8:47:25 842.98 18.61 69.94 18.61

182 S PL-0340-04-7788 8:47:32 842.27 18.60 70.32 18.60

188 S PL-0340-07-0303 8:48:07 838.71 18.55 72.64

192 S PL-345-06-15504 8:48:38 835.59 18.52 74.19 18.52

197 S PL-0340-06-1823 8:48:59 833.48 18.48 76.12 18.48

202 S PL-0340-06-1805 8:49:43 829.11 18.44 78.05 18.44

203 S PL-0340-07-0321 8:49:49 828.51 18.44 78.44

211 S PL-0340-07-0342 8:50:14 826.05 18.38 81.53

220 S PL-0340-07-3313 8:50:46 822.92 18.31 85.01

238 S PL-0340-04-7774 8:52:51 810.92 18.17 91.96 18.17

245 S PL-0340-05-6692 8:53:36 806.69 18.11 94.67 18.11

262 S PL-0340-03-2139 8:55:18 797.25 17.98 101.24 17.98

263 S PL-0340-07-0310 8:55:23 796.79 17.97 101.62

283 S PL-0340-04-7779 8:57:39 784.56 17.82 109.35 17.82

302 S PL-0340-07-0341 8:59:21 775.63 17.67 116.69

315 S PL-0340-06-1804 9:00:21 770.47 17.57 121.72 17.57

316 S PL-0340-07-0317 9:00:22 770.38 17.56 122.10

342 S PL-0340-07-0360 9:03:53 752.78 17.36 132.15

358 S PL-0340-05-6661 8:58:48 735.08 17.24 138.33 17.24

468 S PL-0340-07-0366 9:17:37 652.56 16.39 180.83

476 S PL-0340-04-7724 9:18:46 648.11 16.32 183.93 16.32

500 S PL-0340-07-0335 9:21:16 638.65 16.14 193.20

501 S PL-0340-07-0362 9:21:25 638.09 16.13 193.59

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 139.19

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 2 konk. 7 pkt. 139.19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

W」ODARZEWSKI ANDRZEJ 30 S PL-0340-07-1386 8:32:36 944.86 19.78 11.59

sek. 2 odl.= 115840 m 47 S PL-0340-07-1302 8:34:19 931.81 19.64 18.16 19.64

WRZE君IA 77 S PL-0340-06-2261 8:37:19 909.86 19.41 29.75 19.41

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 95 S PL-0340-07-1787 8:38:54 898.68 19.27 36.71 19.27

W-K-S = 63- 22- 7 96 S PL-0340-07-1384 8:38:57 898.33 19.26 37.09 19.26

103 S PL-0340-07-1366 8:39:45 892.79 19.21 39.80 19.21

106 S PL-0340-07-1321 8:39:51 892.11 19.19 40.96 19.19

120 S PL-0340-07-1331 8:41:28 881.14 19.08 46.37 19.08

150 S PL-0340-07-1394 8:44:05 863.94 18.85 57.96 18.85

233 S PL-0340-07-1352 8:52:18 814.06 18.21 90.03 18.21

269 S PL-0340-05-6038 8:56:19 791.71 17.93 103.94 17.93

278 S PL-0340-05-6037 8:56:53 788.65 17.86 107.42 17.86

291 S PL-0340-07-1385 8:58:20 780.94 17.76 112.44 17.76

396 S PL-0340-07-1781 9:04:09 709.57 16.94 153.01

397 S PL-0340-06-6456 9:04:12 709.34 16.94 153.40 16.94

401 S PL-0340-05-6029 9:04:16 709.03 16.91 154.95 16.91

407 S PL-0340-07-1311 9:05:04 705.37 16.86 157.26 16.86

409 S PL-0340-07-1308 9:05:07 705.15 16.84 158.04 16.84

453 S PL-0278-02-2065 9:13:49 667.70 16.50 175.04 16.50

462 S PL-0340-07-1353 9:14:52 663.45 16.43 178.52 16.43

497 S PL-0340-07-0091 9:20:50 640.27 16.16 192.04 16.16

498 S PL-0340-07-2111 9:20:53 640.09 16.15 192.43 16.15

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 135.76

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 4 konk. 7 pkt. 135.76

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

SPYCHALSKI GRZEGORZ 9 S PL-0340-05-6741 8:28:06 977.56 19.94 3.48 19.94

sek. 2 odl.= 115450 m 63 S PL-0026-05-3644 8:35:18 921.39 19.52 24.34

WRZE君IA 107 S PL-0340-05-6704 8:39:25 892.08 19.18 41.34 19.18

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 113 S PL-0340-04-7626 8:40:15 886.37 19.13 43.66 19.13

W-K-S = 32- 12- 7 201 S PL-278-05-18752 8:49:06 829.98 18.45 77.67 18.45

204 S PL-0278-02-1463 8:49:21 828.49 18.43 78.83 18.43

239 S DV-126-01-09782 8:52:30 810.18 18.16 92.35 18.16

317 S PL-0340-05-6927 8:59:57 769.92 17.56 122.49 17.56

402 S PL-0340-05-6926 9:04:17 708.96 16.90 155.33 16.90

465 S PL-0340-06-5155 9:16:17 657.79 16.41 179.68 16.41

478 S PL-0340-04-7650 9:18:48 647.99 16.31 184.70 16.31

481 S PL-0340-04-7608 9:18:50 647.86 16.29 185.86 16.29

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 132.81

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 11 konk. 7 pkt. 132.81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

SZYMCZAK ANDRZEJ 53 S PL-0187-04-6265 8:34:35 926.29 19.60 20.48 19.60

sek. 2 odl.= 115400 m 145 S PL-041-05-19733 8:43:18 865.72 18.89 56.03 18.89

WRZE君IA 156 S PL-0278-02-2402 8:44:29 858.10 18.80 60.28 18.80

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 ------------------------------------------------------

W-K-S = 27- 3- 3 Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 57.29

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 43 konk. 3 pkt. 57.29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

ZIELIムSKI TOMASZ 73 S PL-340-06-04701 8:37:41 913.20 19.44 28.21 19.44

sek. 2 odl.= 116600 m 97 S PL-340-06-04707 8:40:05 896.35 19.26 37.48 19.26

WRZE君IA 127 S PL-340-07-00012 8:42:59 876.80 19.03 49.07 19.03

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 152 S PL-340-07-00006 8:45:30 860.52 18.83 58.73 18.83

W-K-S = 27- 11- 7 199 S PL-278-02-02178 8:50:05 832.36 18.47 76.89 18.47

217 S PL-345-07-04133 8:51:25 824.51 18.33 83.85 18.33

219 S PL-340-07-00002 8:51:38 823.25 18.31 84.62 18.31

250 S PL-340-07-04727 8:55:21 802.20 18.07 96.60 18.07

301 S PL-278-04-10591 9:00:06 776.82 17.68 116.31 17.68

395 S PL-345-07-04131 9:04:04 709.95 16.95 152.63 16.95

398 S PL-345-02-08498 9:04:13 709.26 16.93 153.79 16.93

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 131.67

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 16 konk. 7 pkt. 131.67

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

SKOWROムSKI RYSZ I TOMA 68 S PL-0340-06-0505 8:33:39 919.45 19.48 26.28 19.48

sek. 2 odl.= 113690 m 179 S PL-0278-05-6422 8:44:40 844.23 18.62 69.17 18.62

WRZE君IA 180 S PL-0340-07-1754 8:44:46 843.61 18.62 69.55

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 190 S PL-0278-02-1901 8:45:49 837.08 18.54 73.42 18.54

W-K-S = 69- 20- 7 195 S PL-278-05-12327 8:46:21 833.81 18.50 75.35 18.50

248 S PL-0278-03-1026 8:51:30 803.46 18.09 95.83 18.09

272 S PL-0278-04-9125 8:53:40 791.35 17.90 105.10 17.90

280 S PL-0340-07-0525 8:54:37 786.15 17.84 108.19

281 S PL-0340-06-0514 8:54:51 784.88 17.83 108.58 17.83

310 S PL-0340-06-0547 8:57:12 772.35 17.61 119.78 17.61

337 S PL-0106-99-6471 9:00:26 755.75 17.40 130.22

360 S PL-0340-06-0531 8:58:55 734.51 17.22 139.10

382 S PL-0340-06-0515 9:02:07 719.05 17.05 147.60 17.05

417 S PL-0340-06-6535 9:06:01 701.08 16.78 161.13

433 S PL-0278-04-9114 9:09:03 687.71 16.66 167.31 16.66

446 S PL-0278-03-1020 9:12:01 675.12 16.56 172.33 16.56

474 S PL-0278-01-6953 9:18:32 649.01 16.34 183.15 16.34

478 S PL-278-99-13040 9:18:48 647.99 16.31 184.70 16.31

495 S PL-0340-06-0543 9:20:36 641.15 16.18 191.27 16.18

499 S PL-0340-06-0506 9:20:55 639.96 16.15 192.81 16.15

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 129.75

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 21 konk. 7 pkt. 129.75

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

GRZYBOWSKI RADOS」AW 89 S PL-0340-07-1607 8:40:54 902.29 19.32 34.39 19.32

sek. 2 odl.= 118110 m 98 S PL-0340-07-7708 8:41:53 895.56 19.25 37.87

WRZE君IA 102 S PL-0175-04-1090 8:42:04 894.32 19.22 39.41 19.22

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 116 S PL-0187-07-0182 8:43:29 884.83 19.11 44.82

W-K-S = 60- 7- 7 144 S PL-0119-06-7247 8:46:24 865.91 18.89 55.64 18.89

194 S PL-0340-07-7706 8:51:35 834.21 18.51 74.96

323 S PL-0340-07-1632 9:03:46 768.11 17.51 124.81 17.51

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 131.81

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 15 konk. 7 pkt. 131.81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

LAZAROWSKI EUGENIUSZ 38 S PL-UA-04-003386 8:37:21 936.55 19.71 14.68 19.71

sek. 2 odl.= 119270 m 84 S PL-0340-07-0653 8:41:44 905.39 19.36 32.46 19.36

WRZE君IA 87 S PL-0340-07-0655 8:42:04 903.10 19.33 33.62 19.33

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 167 S PL-0340-07-0076 8:50:15 850.41 18.72 64.53 18.72

W-K-S = 37- 8- 7 189 S PL-0001-06-6119 8:52:13 838.65 18.55 73.03 18.55

345 S PL-0340-07-0603 8:56:03 748.92 17.34 133.31 17.34

394 S PL-0340-07-0621 9:03:49 711.11 16.96 152.24 16.96

400 S PL-0340-07-0638 9:04:15 709.11 16.91 154.56 16.91

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 129.97

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 19 konk. 7 pkt. 129.97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

FALKOWSKI WOJCIECH 122 S PL-0340-07-1016 8:40:58 878.70 19.06 47.14 19.06

sek. 2 odl.= 115080 m 236 S PL-0340-07-1003 8:51:42 812.14 18.18 91.19 18.18

WRZE君IA 405 S PL-0281-06-6710 9:04:57 705.91 16.87 156.49 16.87

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 484 S PL-0340-07-1035 9:19:20 645.95 16.26 187.02 16.26

W-K-S = 32- 5- 5 503 S PL-0340-07-1066 9:21:47 636.73 16.12 194.36 16.12

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 86.49

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 39 konk. 5 pkt. 86.49

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

RUSICKI BOGDAN 17 S PL-0340-05-6442 8:30:20 964.65 19.88 6.57 19.88

sek. 2 odl.= 116080 m 22 S PL-0340-07-0401 8:31:17 957.10 19.84 8.50

WRZE君IA 56 S PL-0340-07-0440 8:35:27 925.31 19.57 21.64

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 62 S PL-0340-06-5022 8:35:57 921.64 19.53 23.96 19.53

W-K-S = 81- 16- 7 109 S PL-0340-06-5034 8:40:28 889.73 19.16 42.12 19.16

311 S PL-0340-07-0450 9:00:31 771.21 17.60 120.17

313 S PL-0340-07-0462 9:00:35 770.87 17.59 120.94

314 S PL-0340-05-6476 9:00:38 770.61 17.58 121.33 17.58

368 S PL-0340-02-2359 9:00:05 728.80 17.16 142.19 17.16

374 S PL-0340-07-0453 9:01:16 723.09 17.11 144.51

408 S PL-0340-06-5038 9:05:05 705.30 16.85 157.65 16.85

410 S PL-0340-07-0441 9:05:08 705.07 16.84 158.42

411 S PL-0340-07-0458 9:05:12 704.77 16.83 158.81

420 S PL-0340-06-1462 9:07:20 695.21 16.76 162.29 16.76

448 S PL-0278-03-0423 9:12:55 671.39 16.54 173.11 16.54

486 S PL-0340-07-0439 9:19:50 644.04 16.25 187.79

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 133.17

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 10 konk. 7 pkt. 133.17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

LOBA ZBIGNIEW I MARIUS 138 S PL-0278-04-2997 8:37:27 868.26 18.94 53.32 18.94

sek. 2 odl.= 110660 m 153 S PL-0340-07-4322 8:38:45 859.50 18.82 59.12 18.82

WRZE君IA 231 S PL-0340-07-4358 8:45:54 814.28 18.22 89.26 18.22

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 253 S PL-278-05-12357 8:48:10 800.92 18.05 97.76 18.05

W-K-S = 77- 7- 7 325 S PL-0340-07-4364 8:54:10 767.58 17.49 125.58 17.49

350 S PL-0340-06-5379 8:56:51 744.84 17.30 135.24 17.30

352 S PL-0340-07-4344 8:58:09 738.31 17.28 136.01 17.28

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 126.10

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 28 konk. 7 pkt. 126.10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

JハDRZEJCZAK JACEK 20 S PL-0340-07-0907 8:31:29 962.60 19.85 7.73

sek. 2 odl.= 116940 m 191 S PL-0345-04-5309 8:49:56 835.68 18.53 73.80 18.53

WRZE君IA 268 S PL-0340-07-0560 8:57:23 793.44 17.93 103.55

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 ------------------------------------------------------

W-K-S = 40- 3- 3 Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 56.31

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 44 konk. 3 pkt. 56.31

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

ULANOWICZ MARCIN 44 S PL-0345-06-6437 8:32:53 934.38 19.67 17.00 19.67

sek. 2 odl.= 114820 m 75 S PL-345-05-10096 8:35:58 911.51 19.43 28.98 19.43

WRZE君IA 186 S PL-0340-07-1121 8:46:46 839.53 18.57 71.87 18.57

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 304 S PL-0345-03-8155 8:58:18 774.24 17.66 117.47 17.66

W-K-S = 30- 7- 7 355 S PL-0340-07-1119 8:58:21 737.31 17.26 137.17 17.26

361 S PL-0340-07-1178 8:59:04 733.77 17.21 139.49 17.21

485 S PL-0279-04-4656 9:19:23 645.75 16.26 187.40

------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 126.06

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 29 konk. 7 pkt. 126.06

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│ NAZWISKO i IMIハ │Kol.│S│ Nr OBR・CZKI │ CZAS │ SZYBK │ PKTy │COEFI-│ GMP │

│ HODOWCY │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU│ m/min │ GO」ハBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

GRABSKI ROBERT I PAWE」 90 S PL-0297-03-0431 8:41:07 901.64 19.31 34.78

sek. 2 odl.= 118220 m 91 S PL-0278-03-0954 8:41:17 900.50 19.30 35.16 19.30

WRZE君IA 128 S PL-0340-07-0854 8:44:50 876.79 19.02 49.46

WウGoウ/Konk5= 2588/ 518 171 S PL-0340-07-0842 8:49:14 849.08 18.68 66.07

W-K-S = 42- 4- 4 ------------------------------------------------------

Lot nr 01 z dn.01.05.2008 * pkt hodowcy 76.31

------------------------------------------------------

Po locie nr 01 poz. 41 konk. 4 pkt. 76.31

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -