┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 CZAJKOWSKI KRZYSZTOF     13 S PL-0340-04-5741  1-18:05:59  845.29   63.92  17.88 63.92

 sek. 1  odl.= 550270 m  128 S PL-0340-06-5531  2- 5:48:59  557.88   53.61 176.07 53.61

    HELMSTEDT            131 S PL-0340-07-2508  2- 5:50:45  556.89   53.34 180.19 53.34

 WłGoł/Konk5=  727/ 146 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  34-  3- 3      Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   170.87

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.  31   konk. 21    pkt.   495.53

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 GÓRSKI ANDRZEJ           22 S PL-0340-03-2557  1-18:18:22  825.56   63.12  30.26 63.12

 sek. 1  odl.= 547650 m   23 S PL-0340-05-2315  1-18:20:02  823.49   63.03  31.64 63.03

    HELMSTEDT             27 S PL-0340-04-2006  1-18:37:51  802.01   62.67  37.14 62.67

 WłGoł/Konk5=  727/ 146   42 S PL-0340-02-2913  1-18:52:43  784.92   61.32  57.77 61.32

  W-K-S =  21-  8- 4      51 S PL-0340-03-2560  1-19:11:10  764.70   60.52  70.15 60.52

                          75 S PL-0340-03-2577  1-20:05:19  719.86   58.37 103.16 58.37

                          87 S PL-0340-06-3839  1-20:23:41  703.10   57.29 119.67 57.29

                         132 S PL-340-00-10356  2- 5:50:46  556.88   53.26 181.57 53.26

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   250.14

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.   6   konk. 37    pkt.   950.55

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 IGNACZAK JAN             62 S PL-0340-05-5645  1-19:36:28  747.87   59.53  85.28 59.53

 sek. 1  odl.= 554640 m  115 S PL-0340-03-0194  2- 5:19:56  574.67   54.78 158.18 54.78

    HELMSTEDT            144 S PL-0340-05-5603  2- 6:13:27  544.47   52.18 198.07 52.18

 WłGoł/Konk5=  727/ 146 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  12-  3- 3      Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   166.49

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.  14   konk. 34    pkt.   822.60

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 JANKOWSKI KAROL         101 S PL-0340-05-0147  1-21:11:43  662.73   56.03 138.93 56.03

 sek. 1  odl.= 558460 m ---------------------------------------------------------

    HELMSTEDT             Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy    56.03

 WłGoł/Konk5=  727/ 146 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  17-  1- 1      Po locie nr 06     poz.  21   konk. 31    pkt.   686.66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 KOZOWICZ JÓZEF           98 S PL-0340-03-1382  1-20:57:29  674.20   56.30 134.80 56.30

 sek. 1  odl.= 554140 m ---------------------------------------------------------

    HELMSTEDT             Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy    56.30

 WłGoł/Konk5=  727/ 146 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  28-  1- 1      Po locie nr 06     poz.  29   konk. 24    pkt.   563.82

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 ORZECHOWSKI HENRYK       21 S PL-0252-06-7226  1-18:26:56  826.47   63.21  28.89 63.21

 sek. 1  odl.= 555330 m   47 S PL-0340-03-0066  1-19:12:09  774.36   60.88  64.65     

    HELMSTEDT            102 S PL-0252-06-7238  1-21:14:20  660.67   55.94 140.30 55.94

 WłGoł/Konk5=  727/ 146 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  11-  3- 3      Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   180.03

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.  17   konk. 31    pkt.   748.98

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 PARADOWSKI ANDRZEJ       41 S PL-0340-03-1036  1-18:57:20  785.00   61.41  56.40 61.41

 sek. 1  odl.= 551330 m   57 S PL-0340-01-0228  1-19:23:35  756.72   59.98  78.40 59.98

    HELMSTEDT             78 S PL-0340-04-3007  1-20:07:25  717.90   58.10 107.29 58.10

 WłGoł/Konk5=  727/ 146   80 S PL-0340-06-4531  1-20:12:26  713.27   57.92 110.04 57.92

  W-K-S =  17-  8- 4      92 S PL-0340-02-0637  1-20:30:06  697.42   56.84 126.55 56.84

                          96 S PL-0340-05-1601  1-20:38:44  689.93   56.48 132.05 56.48

                         120 S PL-0005-05-0422  2- 5:35:33  565.52   54.33 165.06 54.33

                         143 S PL-0340-02-0608  2- 6:12:46  544.84   52.27 196.70 52.27

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   237.41

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.   9   konk. 36    pkt.   921.06

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 PIEŃKOWSKI MAREK         10 S PL-0340-06-0634  1-18:06:06  851.96   64.19  13.76 64.19

 sek. 1  odl.= 554710 m   17 S PL-0340-05-0506  1-18:19:09  835.22   63.57  23.38 63.57

    HELMSTEDT             28 S PL-0340-03-0312  1-18:48:03  800.39   62.58  38.51 62.58

 WłGoł/Konk5=  727/ 146   39 S PL-0345-04-0728  1-19:01:14  785.45   61.59  53.65 61.59

  W-K-S =  48- 16- 4      43 S PL-0340-01-0147  1-19:02:10  784.41   61.23  59.15 61.23

                          44 S PL-0340-03-0351  1-19:03:02  783.45   61.14  60.52 61.14

                          45 S PL-0340-02-0202  1-19:04:46  781.54   61.06  61.90 61.06

                          48 S PL-0340-03-0306  1-19:14:05  771.41   60.79  66.02 60.79

                          81 S PL-0340-05-0507  1-20:15:09  710.79   57.83 111.42 57.83

                          82 S PL-0340-05-0561  1-20:15:17  710.67   57.74 112.79 57.74

                          91 S PL-0340-04-0417  1-20:29:33  697.90   56.93 125.17 56.93

                          97 S PL-0340-03-5656  1-20:41:52  687.25   56.39 133.43 56.39

                         103 S PL-0340-05-0539  1-21:15:08  660.04   55.86 141.68 55.86

                         104 S PL-0340-02-0223  1-21:15:17  659.92   55.77 143.05 55.77

                         117 S PL-0340-06-0613  2- 5:27:50  570.01   54.60 160.94 54.60

                         135 S PL-0340-04-0460  2- 6:04:58  549.05   52.99 185.69 52.99

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   251.93

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.  34   konk.  9    pkt.   440.88

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 REJWERSKI JERZY          93 S PL-0340-04-0492  1-20:31:27  696.24   56.75 127.92 56.75

 sek. 1  odl.= 554330 m ---------------------------------------------------------

    HELMSTEDT             Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy    56.75

 WłGoł/Konk5=  727/ 146 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  13-  1- 1      Po locie nr 06     poz.  27   konk. 29    pkt.   633.43

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 WILCZYŃSKI ROMAN         31 S PL-0340-05-1594  1-18:52:57  796.92   62.31  42.64 62.31

 sek. 1  odl.= 556210 m  129 S PL-0340-02-5892  2- 5:50:19  557.13   53.52 177.44 53.52

    HELMSTEDT           ---------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  727/ 146   Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   115.83

  W-K-S =  12-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.  15   konk. 34    pkt.   789.79

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 ZASADA ROBERT            20 S PL-0340-07-5569  1-18:20:48  826.66   63.30  27.51     

 sek. 1  odl.= 550390 m  113 S PL-373-05-15857  2- 5:05:36  583.34   54.96 155.43 54.96

    HELMSTEDT            146 S PL-0340-05-3162  2- 6:15:47  543.23   52.00 200.83 52.00

 WłGoł/Konk5=  727/ 146 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  13-  3- 3      Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   170.26

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.  20   konk. 27    pkt.   693.60

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 NOWAKOWSKI DARIUSZ        7 S PL-0340-06-2362  1-17:52:49  870.70   64.46   9.63 64.46

 sek. 1  odl.= 555350 m   25 S PL-0340-05-2736  1-18:33:34  818.42   62.85  34.39     

    HELMSTEDT             63 S PL-0340-04-3343  1-19:39:22  744.96   59.44  86.66 59.44

 WłGoł/Konk5=  727/ 146   66 S PL-0340-06-2336  1-19:49:27  735.00   59.17  90.78     

  W-K-S =  40- 12- 4      71 S PL-0340-05-2705  1-20:00:10  724.71   58.72  97.66     

                          74 S PL-0340-06-2366  1-20:04:51  720.30   58.46 101.79 58.46

                          94 S PL-0340-03-1148  1-20:32:42  695.15   56.66 129.30 56.66

                         107 S PL-0340-00-3525  1-22:52:08  626.58   55.50 147.18 55.50

                         121 S PL-0340-06-2316  2- 5:36:05  565.21   54.24 166.44 54.24

                         138 S PL-0340-06-2344  2- 6:08:23  547.20   52.72 189.82     

                         140 S PL-0340-06-2378  2- 6:08:27  547.16   52.54 192.57 52.54

                         141 S PL-0373-04-8353  2- 6:08:31  547.12   52.45 193.95     

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   245.92

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.   2   konk. 37    pkt.   973.90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 HERMAN TOMASZ           127 S PL-0340-05-4550  2- 5:46:57  559.02   53.70 174.69 53.70

 sek. 1  odl.= 548190 m ---------------------------------------------------------

    HELMSTEDT             Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy    53.70

 WłGoł/Konk5=  727/ 146 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  22-  1- 1      Po locie nr 06     poz.  43   konk. 12    pkt.   251.05

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 ZIELIŃSKI ŁUKASZ          6 S PL-0340-05-0391  1-17:47:11  875.03   64.55   8.25 64.55

 sek. 1  odl.= 553180 m    8 S PL-0340-04-1205  1-17:58:38  859.46   64.37  11.00 64.37

    HELMSTEDT             40 S PL-0340-04-1204  1-18:59:34  785.14   61.50  55.02 61.50

 WłGoł/Konk5=  727/ 146   61 S PL-0340-02-2413  1-19:35:56  748.41   59.62  83.91 59.62

  W-K-S =  23-  9- 4      65 S PL-0340-02-2412  1-19:45:26  738.93   59.26  89.41 59.26

                          67 S PL-345-01-14485  1-19:50:32  733.95   59.08  92.16 59.08

                          95 S PL-0340-03-0973  1-20:36:01  692.27   56.57 130.67 56.57

                         124 S PL-0340-03-0983  2- 5:39:59  562.97   53.97 170.56 53.97

                         133 S PL-0398-06-0797  2- 5:53:01  555.62   53.17 182.94 53.17

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   250.04

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.   7   konk. 37    pkt.   950.10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER    36 S PL-0340-05-1720  1-18:56:46  791.36   61.86  49.52 61.86

 sek. 1  odl.= 555350 m   46 S PL-0340-05-1736  1-19:10:37  776.04   60.97  63.27 60.97

    HELMSTEDT             49 S PL-0340-05-1739  1-19:17:43  768.42   60.70  67.40 60.70

 WłGoł/Konk5=  727/ 146  145 S PL-0340-05-1726  2- 6:14:06  544.13   52.09 199.45 52.09

  W-K-S =  13-  4- 4    ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   235.62

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.  10   konk. 35    pkt.   914.80

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 KACPRZYK ROMAN           29 S PL-0340-03-0421  1-18:48:19  799.53   62.49  39.89 62.49

 sek. 1  odl.= 554330 m   58 S PL-0340-05-5003  1-19:29:43  754.48   59.89  79.78 59.89

    HELMSTEDT             99 S PL-0340-06-6006  1-21:08:51  665.01   56.21 136.18 56.21

 WłGoł/Konk5=  727/ 146  129 S PL-0297-03-5443  2- 5:50:19  557.13   53.52 177.44 53.52

  W-K-S =  22-  5- 4     134 S PL-0340-05-5047  2- 5:53:38  555.28   53.08 184.32 53.08

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   232.11

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.  28   konk. 25    pkt.   621.36

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 CIESIELSKI ZDZI.I WIES   11 S PL-0340-04-2575  1-18:02:30  850.93   64.10  15.13 64.10

 sek. 1  odl.= 550980 m   14 S PL-0340-03-3461  1-18:06:56  845.15   63.83  19.26 63.83

    HELMSTEDT             60 S PL-0340-06-2626  1-19:35:17  749.06   59.71  82.53 59.71

 WłGoł/Konk5=  727/ 146   77 S PL-0340-05-2245  1-20:06:27  718.80   58.19 105.91 58.19

  W-K-S =  20-  8- 4      88 S PL-0340-03-3451  1-20:25:49  701.20   57.20 121.05 57.20

                         108 S PL-0340-05-2241  2- 4:25:45  608.86   55.41 148.56 55.41

                         116 S PL-0340-05-2243  2- 5:22:43  573.02   54.69 159.56 54.69

                         125 S PL-0340-05-2244  2- 5:41:16  562.24   53.88 171.94 53.88

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   245.83

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.   8   konk. 37    pkt.   948.77

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 WOJTCZAK ZBIGNIEW        50 S PL-0340-01-8754  1-19:08:44  767.63   60.61  68.78 60.61

 sek. 1  odl.= 547880 m   52 S PL-0340-06-4805  1-19:12:04  764.06   60.43  71.53 60.43

    HELMSTEDT             59 S PL-0340-05-4506  1-19:25:14  750.28   59.80  81.16 59.80

 WłGoł/Konk5=  727/ 146  106 S PL-0340-05-2449  1-21:48:57  634.50   55.59 145.80 55.59

  W-K-S =  13-  5- 4     139 S PL-0340-06-6140  2- 6:08:24  547.19   52.63 191.20 52.63

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   236.43

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.  19   konk. 30    pkt.   736.94

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 ZIMIN EDWARD             18 S PL-0340-04-4556  1-18:20:49  833.80   63.48  24.76 63.48

 sek. 1  odl.= 555160 m ---------------------------------------------------------

    HELMSTEDT             Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy    63.48

 WłGoł/Konk5=  727/ 146 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =   6-  1- 1      Po locie nr 06     poz.  33   konk. 22    pkt.   470.96

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 BŁASZCZYK WŁADYSŁAW      19 S PL-0340-04-4293  1-18:24:47  827.97   63.39  26.13 63.39

 sek. 1  odl.= 554560 m   38 S PL-0340-04-3980  1-18:59:14  787.47   61.68  52.27 61.68

    HELMSTEDT             83 S PL-0340-04-3977  1-20:15:31  710.45   57.65 114.17 57.65

 WłGoł/Konk5=  727/ 146  137 S PL-0340-04-3989  2- 6:07:41  547.57   52.81 188.45 52.81

  W-K-S =  15-  4- 4    ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   235.53

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.  13   konk. 33    pkt.   856.03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 KEMPARA BOGUSŁAW         33 S PL-0340-05-4164  1-18:52:28  794.78   62.13  45.39 62.13

 sek. 1  odl.= 554330 m ---------------------------------------------------------

    HELMSTEDT             Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy    62.13

 WłGoł/Konk5=  727/ 146 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  11-  1- 1      Po locie nr 06     poz.  41   konk. 11    pkt.   318.94

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 WOŹNICA LESZEK           15 S PL-345-04-13462  1-18:08:27  838.67   63.74  20.63 63.74

 sek. 1  odl.= 548030 m   54 S PL-0340-05-4683  1-19:15:02  761.12   60.25  74.28 60.25

    HELMSTEDT             56 S PL-0340-06-1407  1-19:17:56  758.06   60.07  77.03 60.07

 WłGoł/Konk5=  727/ 146   70 S PL-0340-06-1417  1-19:58:38  726.16   58.81  96.29 58.81

  W-K-S =  13-  4- 4    ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   242.87

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.  23   konk. 25    pkt.   666.42

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 MUSZYŃSKI PIOTR          12 S PL-0340-06-4668  1-18:11:07  848.08   64.01  16.51 64.01

 sek. 1  odl.= 556440 m   24 S PL-0340-05-2782  1-18:31:41  822.31   62.94  33.01 62.94

    HELMSTEDT             86 S PL-0340-05-1396  1-20:23:07  703.60   57.38 118.29 57.38

 WłGoł/Konk5=  727/ 146  100 S PL-0340-06-4682  1-21:11:04  663.25   56.12 137.55 56.12

  W-K-S =  12-  4- 4    ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   240.45

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.  18   konk. 27    pkt.   747.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 PAPROCKI MARIUSZ I JAN   64 S PL-0340-05-4745  1-19:41:21  742.98   59.35  88.03     

 sek. 1  odl.= 547500 m  122 S PL-0340-03-2508  2- 5:36:21  565.06   54.15 167.81 54.15

    HELMSTEDT            142 S PL-0343-06-1893  2- 6:09:08  546.79   52.36 195.32     

 WłGoł/Konk5=  727/ 146 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  27-  3- 3      Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   165.86

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.  12   konk. 36    pkt.   856.19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 ZEFERT JANUSZ            32 S PL-0340-06-0228  1-18:52:57  795.19   62.22  44.02 62.22

 sek. 1  odl.= 555000 m   68 S PL-0340-01-7444  1-19:51:55  732.60   58.99  93.54 58.99

    HELMSTEDT            114 S PL-345-03-12479  2- 5:16:23  576.79   54.87 156.81 54.87

 WłGoł/Konk5=  727/ 146 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  22-  3- 3      Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   176.08

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.  25   konk. 28    pkt.   661.35

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 PRZYGODZIŃSKI SŁAWOMIR   30 S PL-187-07-18025  1-18:38:28  797.93   62.40  41.27 62.40

 sek. 1  odl.= 545360 m   55 S PL-187-05-12012  1-19:14:23  758.09   60.16  75.65     

    HELMSTEDT            105 S PL-187-05-12041  1-21:37:11  643.16   55.68 144.43      

 WłGoł/Konk5=  727/ 146 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  15-  3- 3      Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   178.24

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.  22   konk. 26    pkt.   676.12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 MAŚLANKA JÓZEF            1 S PL-0340-06-1897  1-17:36:11  904.61   65.00   1.38 65.00

 sek. 2  odl.= 561930 m    5 S PL-0340-06-1899  1-17:56:24  876.10   64.64   6.88 64.64

    HELMSTEDT              9 S PL-0340-06-1870  1-18:11:22  856.12   64.28  12.38 64.28

 WłGoł/Konk5=  727/ 146   26 S PL-0340-04-7788  1-18:51:14  807.10   62.76  35.76 62.76

  W-K-S =  31-  8- 4      69 S PL-0340-05-6694  1-19:56:15  728.43   58.90  94.91 58.90

                         110 S PL-0340-03-2139  2- 4:50:12  592.94   55.23 151.31 55.23

                         118 S PL-0340-06-1881  2- 5:29:10  569.23   54.51 162.31 54.51

                         123 S PL-0340-06-1831  2- 5:39:42  563.14   54.06 169.19 54.06

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   256.68

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.   1   konk. 37    pkt.  1007.40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 WŁODARZEWSKI ANDRZEJ      2 S PL-0340-07-1326  1-17:42:43  895.20   64.91   2.75 64.91

 sek. 2  odl.= 561930 m    3 S PL-0278-02-2065  1-17:45:18  891.53   64.82   4.13 64.82

    HELMSTEDT             84 S PL-0340-06-2219  1-20:15:51  710.15   57.56 115.54 57.56

 WłGoł/Konk5=  727/ 146  126 S PL-0340-06-2227  2- 5:44:42  560.29   53.79 173.31 53.79

  W-K-S =  15-  4- 4    ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   241.08

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.   4   konk. 37    pkt.   961.69

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 SPYCHALSKI GRZEGORZ       4 S PL-0340-04-7650  1-17:47:18  889.64   64.73   5.50 64.73

 sek. 2  odl.= 562520 m   76 S PL-0103-06-2795  1-20:05:38  719.56   58.28 104.54 58.28

    HELMSTEDT            111 S DV-126-01-09782  2- 4:55:36  589.54   55.14 152.68 55.14

 WłGoł/Konk5=  727/ 146 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  18-  3- 3      Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   178.15

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.  11   konk. 36    pkt.   889.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 SZYMCZAK ANDRZEJ         89 S PL-0340-04-7222  1-20:26:17  700.79   57.11 122.42 57.11

 sek. 2  odl.= 562480 m  136 S PL-0340-06-1937  2- 6:05:18  548.87   52.90 187.07 52.90

    HELMSTEDT           ---------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  727/ 146   Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   110.01

  W-K-S =  16-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.  40   konk. 10    pkt.   339.98

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 ZIELIŃSKI TOMASZ         90 S PL-340-04-07351  1-20:27:39  699.58   57.02 123.80 57.02

 sek. 2  odl.= 562800 m ---------------------------------------------------------

    HELMSTEDT             Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy    57.02

 WłGoł/Konk5=  727/ 146 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  10-  1- 1      Po locie nr 06     poz.  16   konk. 33    pkt.   755.12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 SKOWROŃSKI RYSZ I TOMA   35 S PL-0278-04-9107  1-19:01:41  793.33   61.95  48.14 61.95

 sek. 2  odl.= 560630 m   37 S PL-0278-02-1922  1-19:03:37  791.16   61.77  50.89 61.77

    HELMSTEDT             73 S PL-0340-06-0505  1-20:03:53  721.20   58.54 100.41 58.54

 WłGoł/Konk5=  727/ 146   79 S PL-0340-06-0551  1-20:08:51  716.57   58.01 108.67 58.01

  W-K-S =  25-  5- 4     112 S PL-0278-03-1026  2- 5:00:53  586.25   55.05 154.06 55.05

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   240.27

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.   5   konk. 37    pkt.   960.53

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 RUSICKI BOGDAN           16 S PL-0278-03-0411  1-18:25:49  838.10   63.66  22.01 63.66

 sek. 2  odl.= 562210 m   72 S PL-0340-04-7434  1-20:03:00  722.03   58.63  99.04 58.63

    HELMSTEDT             85 S PL-0340-06-5035  1-20:21:55  704.67   57.47 116.92 57.47

 WłGoł/Konk5=  727/ 146  109 S PL-0165-00-1247  2- 4:40:36  599.09   55.32 149.93 55.32

  W-K-S =  20-  5- 4     119 S PL-0340-05-6442  2- 5:29:51  568.83   54.42 163.69 54.42

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   235.08

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.   3   konk. 37    pkt.   962.90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 GRABSKI ROBERT I PAWEŁ   34 S PL-0345-02-6474  1-19:05:52  794.24   62.04  46.77 62.04

 sek. 2  odl.= 564600 m   53 S PL-278-00-14309  1-19:35:25  762.54   60.34  72.90 60.34

    HELMSTEDT           ---------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  727/ 146   Lot nr 06 z dn.01.06.2008        * pkt hodowcy   122.38

  W-K-S =   9-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 06     poz.  24   konk. 27    pkt.   662.72

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -