┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 BLASZKA JÓZEF            76 S PL-0340-06-3933 11:58:36 1052.16   35.38 116.03 35.38

 sek. 1  odl.= 345740 m ------------------------------------------------------

    FURSTENWALDE          Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy    35.38

 WłGoł/Konk5=  655/ 131 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   5-  1- 1      Po locie nr 08    poz.  46   konk.  5  pkt.   147.39

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 GÓRSKI ANDRZEJ           10 S PL-0340-03-2592 11:32:16 1120.30   39.45  15.27 39.45

 sek. 1  odl.= 338630 m   11 S PL-0340-01-1668 11:32:20 1120.06   39.38  16.79 39.38

    FURSTENWALDE          24 S PL-0340-04-3754 11:37:43 1100.46   38.58  36.64     

 WłGoł/Konk5=  655/ 131   32 S PL-0340-03-2557 11:39:48 1093.06   38.09  48.85 38.09

  W-K-S =  34- 11- 5      53 S PL-0340-01-1675 11:44:58 1075.13   36.80  80.92 36.80

                          59 S PL-0340-05-2312 11:48:21 1063.70   36.43  90.08 36.43

                          60 S PL-0340-06-3832 11:48:25 1063.48   36.37  91.60 36.37

                          94 S PL-0340-04-2044 11:55:15 1041.14   34.28 143.51 34.28

                          95 S PL-340-00-10356 11:55:19 1040.92   34.22 145.04 34.22

                         107 S PL-0340-03-2607 11:57:25 1034.25   33.48 163.36 33.48

                         118 S PL-0340-04-2003 12:02:20 1018.95   32.80 180.15 32.80

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy   192.30

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.   9   konk. 43  pkt.  1197.39

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 IGNACZAK JAN             36 S PL-0340-05-5645 11:47:30 1088.76   37.85  54.96 37.85

 sek. 1  odl.= 345680 m   66 S PL-345-06-10106 11:56:35 1058.47   36.00 100.76 36.00

    FURSTENWALDE          72 S PL-0340-03-0194 11:57:54 1054.22   35.63 109.92 35.63

 WłGoł/Konk5=  655/ 131  100 S PL-0340-07-4921 12:02:34 1039.43   33.91 152.67     

  W-K-S =  34-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy   143.39

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  13   konk. 39  pkt.  1028.29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 JANKOWSKI KAROL          15 S PL-0340-05-4304 11:42:34 1118.00   39.14  22.90     

 sek. 1  odl.= 349450 m   55 S PL-0340-04-0231 11:55:32 1073.47   36.68  83.97 36.68

    FURSTENWALDE          68 S PL-0340-05-0134 12:01:07 1055.37   35.88 103.82 35.88

 WłGoł/Konk5=  655/ 131   77 S PL-0340-04-0267 12:02:08 1052.14   35.32 117.56     

  W-K-S =  12-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy   147.02

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  15   konk. 38  pkt.  1012.19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 PARADOWSKI ANDRZEJ       12 S PL-0340-04-3008 11:35:43 1119.76   39.32  18.32 39.32

 sek. 1  odl.= 342330 m   54 S PL-0340-02-0608 11:48:43 1074.09   36.74  82.44 36.74

    FURSTENWALDE          80 S PL-0340-04-3007 11:56:05 1049.82   35.14 122.14 35.14

 WłGoł/Konk5=  655/ 131  110 S PL-0340-04-3042 12:02:38 1029.15   33.29 167.94 33.29

  W-K-S =  15-  5- 5     117 S PL-0005-05-0422 12:05:48 1019.45   32.86 178.63 32.86

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy   177.35

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  10   konk. 42  pkt.  1157.54

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 PIEŃKOWSKI MAREK         18 S PL-0340-07-3442 11:39:55 1115.62   38.95  27.48     

 sek. 1  odl.= 345750 m   39 S PL-0340-07-0719 11:48:01 1087.21   37.66  59.54     

    FURSTENWALDE          40 S PL-0340-03-5656 11:48:10 1086.69   37.60  61.07 37.60

 WłGoł/Konk5=  655/ 131   41 S PL-0340-06-0654 11:48:18 1086.24   37.54  62.60 37.54

  W-K-S =  53-  9- 5      58 S PL-0340-02-0202 11:52:59 1070.49   36.49  88.55 36.49

                          61 S PL-0340-03-5971 11:56:05 1060.31   36.31  93.13 36.31

                          92 S PL-0345-04-0728 12:01:59 1041.47   34.40 140.46 34.40

                         128 S PL-0340-06-0663 12:13:06 1007.72   32.18 195.42     

                         131 S PL-0340-06-0638 12:15:01 1002.13   32.00 200.00 32.00

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy   188.24

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  19   konk. 18  pkt.   863.44

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 REJWERSKI JERZY           5 S PL-0340-02-5369 11:31:31 1145.44   39.75   7.63 39.75

 sek. 1  odl.= 345370 m ------------------------------------------------------

    FURSTENWALDE          Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy    39.75

 WłGoł/Konk5=  655/ 131 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  15-  1- 1      Po locie nr 08    poz.  25   konk. 31  pkt.   735.64

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 WILCZYŃSKI HENRYK        90 S PL-0340-05-1816 12:01:55 1043.91   34.52 137.40 34.52

 sek. 1  odl.= 346490 m ------------------------------------------------------

    FURSTENWALDE          Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy    34.52

 WłGoł/Konk5=  655/ 131 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   8-  1- 1      Po locie nr 08    poz.  44   konk. 11  pkt.   225.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 WILCZYŃSKI ROMAN         13 S PL-0340-02-5860 11:40:14 1119.38   39.26  19.85 39.26

 sek. 1  odl.= 347270 m   20 S PL-0340-05-1504 11:42:26 1111.50   38.83  30.53 38.83

    FURSTENWALDE        ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  655/ 131   Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy    78.09

  W-K-S =  12-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  18   konk. 36  pkt.   867.88

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 NOWAKOWSKI DARIUSZ       16 S PL-0340-06-2325 11:39:51 1117.90   39.08  24.43 39.08

 sek. 1  odl.= 346380 m   37 S PL-0340-01-4912 11:48:14 1088.45   37.78  56.49 37.78

    FURSTENWALDE          64 S PL-0340-05-2751 11:56:52 1059.70   36.12  97.71     

 WłGoł/Konk5=  655/ 131   82 S PL-0340-06-2333 12:00:35 1047.78   35.02 125.19     

  W-K-S =  42- 11- 5      83 S PL-0340-07-5468 12:00:38 1047.63   34.95 126.72 34.95

                          88 S PL-0340-07-5406 12:01:29 1044.94   34.65 134.35     

                          89 S PL-0340-05-2731 12:01:47 1043.99   34.58 135.88 34.58

                          93 S PL-0340-05-2762 12:02:38 1041.33   34.34 141.98 34.34

                         101 S PL-0340-06-2378 12:03:29 1038.67   33.85 154.20 33.85

                         116 S PL-0340-07-5401 12:09:45 1019.51   32.92 177.10 32.92

                         129 S PL-0116-07-6677 12:13:47 1007.55   32.12 196.95     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy   182.95

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.   3   konk. 46  pkt.  1406.70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 ZIELIŃSKI ŁUKASZ         42 S PL-0340-04-1206 11:47:09 1085.17   37.48  64.12 37.48

 sek. 1  odl.= 344160 m   73 S PL-0340-06-1042 11:56:32 1053.98   35.57 111.45 35.57

    FURSTENWALDE         109 S PL-0340-07-4729 12:03:31 1031.91   33.35 166.41 33.35

 WłGoł/Konk5=  655/ 131  112 S PL-0340-05-0391 12:06:02 1024.18   33.17 170.99 33.17

  W-K-S =  32-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy   139.57

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.   5   konk. 45  pkt.  1326.68

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER     3 S PL-0340-04-1503 11:26:56 1166.56   39.88   4.58 39.88

 sek. 1  odl.= 346390 m   35 S PL-0340-05-1705 11:48:08 1088.82   37.91  53.44 37.91

    FURSTENWALDE          65 S PL-0340-04-1508 11:57:03 1059.13   36.06  99.24 36.06

 WłGoł/Konk5=  655/ 131   74 S PL-0340-05-1739 11:58:41 1053.87   35.51 112.98 35.51

  W-K-S =  25-  8- 5      85 S PL-0340-05-1729 12:01:00 1046.50   34.83 129.77 34.83

                         111 S PL-0340-06-2700 12:07:35 1026.09   33.23 169.47 33.23

                         126 S PL-0340-05-1736 12:13:24 1008.71   32.31 192.37 32.31

                         130 S PL-0340-05-1738 12:13:57 1007.09   32.06 198.47 32.06

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy   184.19

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.   6   konk. 43  pkt.  1271.96

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 KACPRZYK ROMAN           50 S PL-0340-05-5003 11:50:25 1077.88   36.98  76.34 36.98

 sek. 1  odl.= 345370 m ------------------------------------------------------

    FURSTENWALDE          Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy    36.98

 WłGoł/Konk5=  655/ 131 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  23-  1- 1      Po locie nr 08    poz.  17   konk. 30  pkt.   892.97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 CIESIELSKI ZDZI.I WIES   26 S PL-0340-07-4542 11:41:00 1099.52   38.46  39.69     

 sek. 1  odl.= 341950 m   44 S PL-0340-05-2241 11:46:07 1081.72   37.35  67.18 37.35

    FURSTENWALDE          45 S PL-0340-01-8192 11:46:29 1080.47   37.29  68.70 37.29

 WłGoł/Konk5=  655/ 131   48 S PL-0340-07-4507 11:46:56 1078.93   37.11  73.28 37.11

  W-K-S =  43- 12- 5      62 S PL-0340-05-2244 11:52:38 1059.87   36.25  94.66 36.25

                          63 S PL-0340-00-7181 11:52:41 1059.71   36.18  96.18 36.18

                          81 S PL-0340-05-2247 11:56:15 1048.12   35.08 123.66 35.08

                          87 S PL-0340-04-4065 11:57:09 1045.24   34.71 132.82 34.71

                          99 S PL-0340-06-2626 11:58:57 1039.52   33.97 151.15 33.97

                         102 S PL-0340-04-2542 11:59:40 1037.26   33.78 155.73 33.78

                         104 S PL-0340-05-2259 11:59:55 1036.47   33.66 158.78 33.66

                         114 S PL-0340-07-4567 12:05:12 1020.14   33.05 174.05     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy   186.46

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.   4   konk. 46  pkt.  1377.32

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 WOJTCZAK ZBIGNIEW        27 S PL-0340-01-8754 11:38:41 1097.73   38.40  41.22 38.40

 sek. 1  odl.= 338850 m ------------------------------------------------------

    FURSTENWALDE          Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy    38.40

 WłGoł/Konk5=  655/ 131 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   9-  1- 1      Po locie nr 08    poz.  23   konk. 31  pkt.   775.34

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 WOŹNICA LESZEK           91 S PL-0340-04-2955 11:55:30 1041.69   34.46 138.93 34.46

 sek. 1  odl.= 339070 m  115 S PL-0340-06-1405 12:02:28 1019.86   32.98 175.57 32.98

    FURSTENWALDE         123 S PL-0340-07-5178 12:04:55 1012.40   32.49 187.79 32.49

 WłGoł/Konk5=  655/ 131 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  14-  3- 3      Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy    99.93

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  16   konk. 31  pkt.   940.43

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 PAPROCKI MARIUSZ I JAN   19 S PL-187-04-22059 11:33:31 1115.19   38.89  29.01 38.89

 sek. 1  odl.= 338480 m  125 S PL-0340-05-4745 12:05:23 1009.23   32.37 190.84     

    FURSTENWALDE        ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  655/ 131   Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy    71.26

  W-K-S =  28-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  12   konk. 40  pkt.  1033.67

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 OGŁODZIŃSKI PAWEŁ        51 S PL-0340-06-3592 11:50:50 1076.79   36.92  77.86 36.92

 sek. 1  odl.= 345470 m   52 S PL-0278-03-1964 11:50:54 1076.57   36.86  79.39 36.86

    FURSTENWALDE         113 S PL-0340-05-2941 12:08:02 1022.00   33.11 172.52 33.11

 WłGoł/Konk5=  655/ 131 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  26-  3- 3      Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy   106.89

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  30   konk. 29  pkt.   590.55

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 PRZYGODZIŃSKI SŁAWOMIR  103 S PL-0340-05-3262 11:54:27 1036.68   33.72 157.25 33.72

 sek. 1  odl.= 336350 m  108 S PL-0340-06-1599 11:55:46 1032.49   33.42 164.89 33.42

    FURSTENWALDE        ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  655/ 131   Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy    67.14

  W-K-S =  10-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  21   konk. 30  pkt.   848.21

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 MAŚLANKA JÓZEF            1 S PL-0340-05-6698 11:32:13 1167.97   40.00   1.53 40.00

 sek. 2  odl.= 352980 m    2 S PL-0340-06-1897 11:32:23 1167.33   39.94   3.05 39.94

    FURSTENWALDE           6 S PL-0340-04-7788 11:39:31 1140.42   39.69   9.16 39.69

 WłGoł/Konk5=  655/ 131    7 S PL-0340-06-1821 11:41:22 1133.65   39.63  10.69 39.63

  W-K-S =  31- 17- 5      22 S PL-0340-06-1871 11:48:52 1106.98   38.71  33.59 38.71

                          30 S PL-0340-05-6692 11:52:41 1093.89   38.22  45.80 38.22

                          47 S PL-0340-06-1899 11:56:48 1080.11   37.17  71.76 37.17

                          56 S PL-0340-07-0345 11:59:07 1072.51   36.62  85.50     

                          69 S PL-0340-04-7774 12:04:29 1055.30   35.82 105.34 35.82

                          69 S PL-0340-04-7763 12:04:29 1055.30   35.82 105.34 35.82

                          75 S PL-0340-06-1870 12:05:21 1052.57   35.45 114.50 35.45

                          84 S PL-0340-06-1831 12:07:14 1046.69   34.89 128.24 34.89

                          86 S PL-0340-05-6678 12:07:26 1046.07   34.77 131.30 34.77

                         106 S PL-0340-05-6694 12:11:14 1034.42   33.54 161.83 33.54

                         119 S PL-0340-07-0303 12:16:49 1017.77   32.74 181.68      

                         120 S PL-0340-07-0301 12:17:38 1015.38   32.68 183.21     

                         124 S PL-0340-04-7769 12:18:58 1011.50   32.43 189.31 32.43

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy   197.97

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.   1   konk. 46  pkt.  1459.35

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 WŁODARZEWSKI ANDRZEJ      8 S PL-0340-06-2227 11:41:23 1133.59   39.57  12.21 39.57

 sek. 2  odl.= 352980 m   25 S PL-0278-02-2065 11:50:56 1099.85   38.52  38.17 38.52

    FURSTENWALDE          43 S PL-0340-07-1326 11:55:44 1083.65   37.42  65.65 37.42

 WłGoł/Konk5=  655/ 131  105 S PL-0340-06-2219 12:10:52 1035.54   33.60 160.31 33.60

  W-K-S =  13-  5- 5     122 S PL-0340-07-7793 12:18:18 1013.44   32.55 186.26     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy   181.66

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.   7   konk. 44  pkt.  1264.94

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 SPYCHALSKI GRZEGORZ      38 S PL-345-06-15798 11:55:05 1087.41   37.72  58.02 37.72

 sek. 2  odl.= 353500 m   71 S DV-126-01-09782 12:05:14 1054.49   35.69 108.40 35.69

    FURSTENWALDE        ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  655/ 131   Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy    73.41

  W-K-S =  18-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  14   konk. 39  pkt.  1018.53

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 SKOWROŃSKI RYSZ I TOMA   33 S PL-0278-04-9114 11:51:48 1092.67   38.03  50.38 38.03

 sek. 2  odl.= 351620 m   34 S PL-0340-06-0551 11:52:42 1089.62   37.97  51.91 37.97

    FURSTENWALDE          46 S PL-0340-06-0547 11:55:31 1080.19   37.23  70.23 37.23

 WłGoł/Konk5=  655/ 131   49 S PL-0340-06-0505 11:56:10 1078.04   37.05  74.81 37.05

  W-K-S =  28-  6- 5      78 S PL-0278-04-9107 12:04:20 1051.71   35.26 119.08 35.26

                         121 S PL-0278-04-9110 12:16:41 1014.24   32.62 184.73 32.62

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy   185.54

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.   8   konk. 44  pkt.  1261.80

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 RUSICKI BOGDAN            4 S PL-0340-05-6442 11:37:59 1147.01   39.82   6.11 39.82

 sek. 2  odl.= 353260 m    9 S PL-0340-04-7434 11:45:08 1120.99   39.51  13.74 39.51

    FURSTENWALDE          14 S PL-0340-06-5018 11:45:58 1118.03   39.20  21.37 39.20

 WłGoł/Konk5=  655/ 131   17 S PL-0165-00-1247 11:46:02 1117.79   39.02  25.95 39.02

  W-K-S =  32- 16- 5      21 S PL-0278-03-0430 11:49:01 1107.34   38.77  32.06 38.77

                          23 S PL-0340-07-0439 11:50:48 1101.18   38.65  35.11     

                          28 S PL-0278-03-0423 11:52:49 1094.31   38.34  42.75 38.34

                          29 S PL-0340-02-2359 11:52:54 1094.02   38.28  44.27 38.28

                          31 S PL-0340-06-5045 11:52:57 1093.85   38.15  47.33 38.15

                          57 S PL-0340-06-5048 11:59:35 1071.84   36.55  87.02 36.55

                          67 S PL-0187-07-0217 12:03:46 1058.40   35.94 102.29 35.94

                          79 S PL-0278-03-0411 12:06:00 1051.37   35.20 120.61 35.20

                          96 S PL-0340-06-5035 12:09:42 1039.92   34.15 146.56 34.15

                          97 S PL-0340-05-6476 12:09:45 1039.76   34.09 148.09 34.09

                          98 S PL-0340-06-5028 12:09:47 1039.66   34.03 149.62 34.03

                         127 S PL-0278-03-0414 12:20:16 1008.55   32.25 193.89 32.25

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.15.06.2008     * pkt hodowcy   196.32

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.   2   konk. 46  pkt.  1416.20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

&l0H