┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 BLASZKA JÓZEF             8 S PL-0340-05-4062 12:13:02 1396.04   64.01  17.47 64.00

 sek. 1  odl.= 583590 m ------------------------------------------------------

    LUBEKA                Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy    64.01

 WłGoł/Konk5=  458/  92 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   6-  1- 1      Po locie nr 09    poz.  45   konk.  6  pkt.   211.40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 GÓRSKI ANDRZEJ           48 S PL-0340-06-3832 12:23:01 1350.27   58.36 104.80 58.29

 sek. 1  odl.= 577940 m   49 S PL-0340-04-2057 12:23:11 1349.75   58.22 106.99 58.14

    LUBEKA                90 S PL-0340-04-3754 12:33:43 1317.34   52.42 196.51     

 WłGoł/Konk5=  458/  92 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  22-  3- 3      Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   169.00

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.   9   konk. 46  pkt.  1366.39

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 IGNACZAK JAN              5 S PL-0340-05-5645 12:09:41 1405.75   64.43  10.92 64.43

 sek. 1  odl.= 582940 m   43 S PL-0340-07-4921 12:24:54 1355.99   59.07  93.89     

    LUBEKA              ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  458/  92   Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   123.50

  W-K-S =  18-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  14   konk. 41  pkt.  1151.79

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 JANKOWSKI KAROL          29 S PL-0340-05-0101 12:24:49 1368.35   61.04  63.32     

 sek. 1  odl.= 588140 m   64 S PL-0340-05-0139 12:34:49 1337.24   56.10 139.74 56.00

    LUBEKA                81 S PL-0340-05-4304 12:39:35 1322.90   53.70 176.86     

 WłGoł/Konk5=  458/  92 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   5-  3- 3      Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   170.84

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  12   konk. 41  pkt.  1183.03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 KOZOWICZ JÓZEF           12 S PL-0340-03-5277 12:14:44 1388.19   63.45  26.20 63.43

 sek. 1  odl.= 582670 m   59 S PL-0340-06-0717 12:29:06 1342.25   56.80 128.82 56.71

    LUBEKA              ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  458/  92   Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   120.25

  W-K-S =  21-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  28   konk. 26  pkt.   684.07

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 ORZECHOWSKI HENRYK        3 S PL-0340-05-5885 12:03:23 1429.71   64.72   6.55 64.71

 sek. 1  odl.= 583870 m ------------------------------------------------------

    LUBEKA                Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy    64.72

 WłGoł/Konk5=  458/  92 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   8-  1- 1      Po locie nr 09    poz.  19   konk. 34  pkt.   925.47

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 PARADOWSKI ANDRZEJ       60 S PL-0340-05-1640 12:27:44 1342.10   56.66 131.00 56.57

 sek. 1  odl.= 580770 m   62 S PL-0340-04-3042 12:28:39 1339.26   56.38 135.37 56.29

    LUBEKA                74 S PL-0340-01-0228 12:32:33 1327.32   54.68 161.57 54.57

 WłGoł/Konk5=  458/  92 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  13-  3- 3      Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   167.72

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  10   konk. 45  pkt.  1325.26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 PIEŃKOWSKI MAREK         33 S PL-0340-02-0202 12:22:52 1362.67   60.48  72.05 60.43

 sek. 1  odl.= 583040 m   57 S PL-0340-06-0634 12:28:57 1343.57   57.09 124.45 57.00

    LUBEKA                67 S PL-0340-03-5656 12:31:37 1335.36   55.67 146.29 55.57

 WłGoł/Konk5=  458/  92 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  20-  3- 3      Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   173.24

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  17   konk. 21  pkt.  1036.68

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 WILCZYŃSKI ROMAN          6 S PL-0340-06-0940 12:11:30 1402.35   64.29  13.10 64.29

 sek. 1  odl.= 584080 m   18 S PL-0340-05-3020 12:18:16 1379.93   62.60  39.30 62.57

    LUBEKA                19 S PPL-0340-003077 12:18:26 1379.39   62.46  41.48 62.43

 WłGoł/Konk5=  458/  92   44 S PL-0340-05-1594 12:25:46 1355.91   58.92  96.07 58.86

  W-K-S =  15-  5- 4      72 S PL-0340-02-5860 12:34:10 1329.97   54.97 157.21 54.86

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   248.27

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  15   konk. 40  pkt.  1116.15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 NOWAKOWSKI DARIUSZ        2 S PL-0340-06-2378 12:00:50 1438.74   64.86   4.37 64.86

 sek. 1  odl.= 583890 m   10 S PL-0340-04-3307 12:14:13 1392.81   63.73  21.83 63.71

    LUBEKA                20 S PL-0340-05-2762 12:18:31 1378.67   62.32  43.67 62.29

 WłGoł/Konk5=  458/  92   28 S PL-0340-05-2705 12:21:30 1369.03   61.18  61.14     

  W-K-S =  29- 11- 4      32 S PL-0340-05-2741 12:23:06 1363.91   60.62  69.87     

                          51 S PL-0340-06-2311 12:28:47 1346.04   57.93 111.35     

                          61 S PL-0340-05-2736 12:30:55 1339.45   56.52 133.19     

                          88 S PL-0340-06-2325 12:37:54 1318.33   52.71 192.14 52.57

                          89 S PL-0340-03-1142 12:37:57 1318.19   52.57 194.32 52.43

                          90 S PL-0340-06-2362 12:38:14 1317.34   52.42 196.51 52.29

                          92 S PL-0340-04-3343 12:38:28 1316.65   52.14 200.87 52.00

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   252.09

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.   3   konk. 50  pkt.  1658.79

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 ZIELIŃSKI ŁUKASZ         69 S PL-0340-07-4720 12:32:55 1331.49   55.39 150.66 55.29

 sek. 1  odl.= 583080 m   85 S PL-0340-03-0983 12:36:20 1321.18   53.13 185.59 53.00

    LUBEKA                87 S PL-0340-05-0316 12:37:17 1318.34   52.85 189.96 52.71

 WłGoł/Konk5=  458/  92 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  13-  3- 3      Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   161.37

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.   7   konk. 48  pkt.  1488.05

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER    14 S PL-0340-03-3427 12:16:30 1385.01   63.16  30.57 63.14

 sek. 1  odl.= 583780 m   45 S PL-0340-05-1733 12:25:49 1355.05   58.78  98.25 58.71

    LUBEKA                56 S PL-0340-05-1736 12:29:18 1344.19   57.23 122.27 57.14

 WłGoł/Konk5=  458/  92   70 S PL-0340-04-4952 12:33:27 1331.46   55.25 152.84 55.14

  W-K-S =  11-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   234.42

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.   5   konk. 47  pkt.  1506.38

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 CIESIELSKI ZDZI.I WIES   22 S PL-0340-05-2245 12:17:51 1376.37   62.03  48.03 62.00

 sek. 1  odl.= 582000 m   30 S PL-0340-04-2538 12:21:00 1366.20   60.90  65.50 60.86

    LUBEKA                73 S PL-0340-03-3451 12:32:46 1329.48   54.83 159.39 54.71

 WłGoł/Konk5=  458/  92 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  14-  3- 3      Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   177.76

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.   4   konk. 49  pkt.  1555.08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 WOJTCZAK ZBIGNIEW        65 S PL-0340-04-2122 12:27:49 1336.80   55.96 141.92 55.86

 sek. 1  odl.= 578590 m   86 S PL-0340-01-8754 12:33:17 1320.13   52.99 187.77 52.86

    LUBEKA              ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  458/  92   Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   108.95

  W-K-S =   7-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  22   konk. 33  pkt.   884.29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 BŁASZCZYK WŁADYSŁAW       9 S PL-0340-04-3977 12:12:59 1394.43   63.87  19.65 63.86

 sek. 1  odl.= 582850 m   23 S PL-0340-04-4293 12:18:30 1376.27   61.89  50.22 61.86

    LUBEKA                38 S PL-0340-04-3989 12:24:27 1357.20   59.77  82.97 59.71

 WłGoł/Konk5=  458/  92   71 S PL-0345-00-7963 12:32:46 1331.42   55.11 155.02 55.00

  W-K-S =  18-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   240.64

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  11   konk. 40  pkt.  1284.06

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 KEMPARA BOGUSŁAW         66 S PL-0340-04-4083 12:31:04 1336.49   55.82 144.10 55.71

 sek. 1  odl.= 582800 m ------------------------------------------------------

    LUBEKA                Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy    55.82

 WłGoł/Konk5=  458/  92 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   4-  1- 1      Po locie nr 09    poz.  36   konk. 13  pkt.   438.81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 WOŹNICA LESZEK           17 S PL-0340-06-1433 12:12:48 1380.76   62.74  37.12 62.71

 sek. 1  odl.= 576880 m   83 S PL-0340-05-4683 12:31:18 1322.21   53.41 181.22 53.29

    LUBEKA              ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  458/  92   Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   116.15

  W-K-S =  11-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  16   konk. 33  pkt.  1056.58

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 PAPROCKI MARIUSZ I JAN    4 S PL-0340-05-4745 12:03:28 1414.41   64.58   8.73     

 sek. 1  odl.= 577740 m   36 S PL-187-04-22058 12:19:40 1360.46   60.05  78.60 60.00

    LUBEKA              ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  458/  92   Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   124.63

  W-K-S =  18-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  13   konk. 42  pkt.  1158.30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 OGŁODZIŃSKI PAWEŁ        46 S PL-0278-03-1957 12:25:25 1354.15   58.64 100.44 58.57

 sek. 1  odl.= 582850 m   55 S PL-0340-05-2941 12:28:30 1344.52   57.37 120.09 57.29

    LUBEKA              ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  458/  92   Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   116.01

  W-K-S =  17-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  26   konk. 31  pkt.   706.56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 PRZYGODZIŃSKI SŁAWOMIR   58 S PL-0340-05-3262 12:23:35 1343.19   56.95 126.64 56.86

 sek. 1  odl.= 575670 m ------------------------------------------------------

    LUBEKA                Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy    56.95

 WłGoł/Konk5=  458/  92 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   9-  1- 1      Po locie nr 09    poz.  20   konk. 31  pkt.   905.16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 MAŚLANKA JÓZEF            1 S PL-0340-06-1871 12:03:30 1443.75   65.00   2.18 65.00

 sek. 2  odl.= 589770 m    7 S PL-0340-05-6694 12:16:25 1399.49   64.15  15.28 64.14

    LUBEKA                15 S PL-0340-05-6698 12:21:07 1384.06   63.02  32.75 63.00

 WłGoł/Konk5=  458/  92   24 S PL-0340-06-1897 12:23:34 1376.15   61.75  52.40 61.71

  W-K-S =  21- 13- 4      25 S PL-0340-04-7763 12:24:31 1373.10   61.61  54.59 61.57

                          34 S PL-0340-06-1891 12:27:49 1362.63   60.34  74.24 60.29

                          40 S PL-0340-06-1821 12:29:38 1356.94   59.49  87.34 59.43

                          42 S PL-0340-06-1831 12:29:55 1356.05   59.21  91.70 59.14

                          47 S PL-0340-04-7774 12:31:07 1352.32   58.50 102.62 58.43

                          52 S PL-0340-04-7788 12:33:21 1345.43   57.79 113.54 57.71

                          53 S PL-0340-05-6692 12:33:22 1345.38   57.65 115.72 57.57

                          82 S PL-0340-05-6678 12:41:02 1322.26   53.55 179.04 53.43

                          92 S PL-0340-04-7769 12:42:56 1316.65   52.14 200.87 52.00

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   253.92

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.   1   konk. 50  pkt.  1713.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 WŁODARZEWSKI ANDRZEJ     41 S PL-0340-05-6037 12:29:50 1356.31   59.35  89.52 59.29

 sek. 2  odl.= 589770 m   68 S PL-0340-06-2219 12:36:42 1335.23   55.53 148.47 55.43

    LUBEKA                80 S PL-0278-02-2065 12:40:41 1323.29   53.84 174.67 53.71

 WłGoł/Konk5=  458/  92 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  10-  3- 3      Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   168.72

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.   8   konk. 47  pkt.  1433.66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 SZYMCZAK ANDRZEJ         13 S PL-0003-05-9538 12:22:13 1386.07   63.30  28.38 63.29

 sek. 2  odl.= 592150 m   21 S PL-0340-04-7222 12:25:10 1376.56   62.17  45.85 62.14

    LUBEKA                35 S PL-0340-06-1945 12:30:10 1360.74   60.20  76.42 60.14

 WłGoł/Konk5=  458/  92 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   8-  3- 3      Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   185.67

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  32   konk. 13  pkt.   525.65

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 SKOWROŃSKI RYSZ I TOMA   11 S PL-0278-05-6413 12:19:40 1389.65   63.59  24.02 63.57

 sek. 2  odl.= 590140 m   37 S PL-0278-04-9110 12:28:59 1359.82   59.91  80.79 59.86

    LUBEKA                75 S PL-0278-03-1020 12:39:48 1326.75   54.54 163.76 54.43

 WłGoł/Konk5=  458/  92   78 S PL-278-05-12327 12:40:42 1324.07   54.12 170.31 54.00

  W-K-S =  22-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   232.16

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.   6   konk. 48  pkt.  1493.96

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 RUSICKI BOGDAN           16 S PL-0340-06-5018 12:22:07 1381.57   62.88  34.93 62.86

 sek. 2  odl.= 590090 m   26 S PL-0165-00-1247 12:24:55 1372.57   61.47  56.77 61.43

    LUBEKA                27 S PL-0278-03-0411 12:25:01 1372.25   61.33  58.95 61.29

 WłGoł/Konk5=  458/  92   31 S PL-0340-06-5045 12:27:33 1364.21   60.76  67.69 60.71

  W-K-S =  23- 12- 4      39 S PL-0340-06-6778 12:29:50 1357.05   59.63  85.15 59.57

                          50 S PL-0340-06-5048 12:32:26 1348.98   58.08 109.17 58.00

                          54 S PL-0340-06-5030 12:33:38 1345.29   57.51 117.90 57.43

                          63 S PL-0340-04-7434 12:35:57 1338.22   56.24 137.55 56.14

                          76 S PL-0340-05-6476 12:40:12 1325.45   54.40 165.94 54.29

                          77 S PL-0278-03-0423 12:40:18 1325.15   54.26 168.12 54.14

                          79 S PL-0278-03-0414 12:40:54 1323.37   53.98 172.49 53.86

                          84 S PL-0340-02-2359 12:41:38 1321.20   53.27 183.41 53.14

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.21.06.2008     * pkt hodowcy   246.44

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.   2   konk. 50  pkt.  1662.64

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -