┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 GÓRSKI ANDRZEJ           64 S PL-0340-04-2006 18:04:31 1163.73   76.00 200.63 52.00

 sek. 1  odl.= 843140 m ------------------------------------------------------

    GRONINGEN             Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy    76.00

 WłGoł/Konk5=  319/  64 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  18-  1- 1      Po locie nr 11    poz.  10   konk. 49  pkt.  1513.26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 IGNACZAK JAN              8 S PL-0340-05-5645 17:21:46 1245.43   92.89  25.08 63.56

 sek. 1  odl.= 849090 m   23 S PL-345-06-10106 17:35:13 1221.33   88.37  72.10 60.46

    GRONINGEN             60 S PL-0340-07-4943 18:06:16 1169.12   77.21 188.09     

 WłGoł/Konk5=  319/  64 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  10-  3- 3      Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy   258.47

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 11    poz.  14   konk. 45  pkt.  1446.30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 KOZOWICZ JÓZEF           37 S PL-0340-04-0965 17:49:26 1196.34   84.14 115.99 57.57

 sek. 1  odl.= 848720 m   39 S PL-0340-03-1373 17:49:33 1196.14   83.54 122.26 57.16

    GRONINGEN           ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  319/  64   Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy   167.68

  W-K-S =  17-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 11    poz.  25   konk. 28  pkt.   851.75

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 PIEŃKOWSKI MAREK         10 S PL-0340-03-5971 17:24:10 1241.19   92.29  31.35 63.14

 sek. 1  odl.= 849180 m   16 S PL-0340-05-0507 17:28:48 1232.84   90.48  50.16 61.90

    GRONINGEN             19 S PL-0340-03-0351 17:32:07 1226.93   89.57  59.56 61.29

 WłGoł/Konk5=  319/  64   24 S PL-0345-04-0728 17:39:28 1214.04   88.06  75.24 60.25

  W-K-S =  22-  9- 3      29 S PL-0340-05-0525 17:43:40 1206.79   86.56  90.91 59.22

                          38 S PL-0340-05-0506 17:49:54 1196.20   83.84 119.12 57.37

                          52 S PL-0340-03-0306 17:59:26 1180.35   79.62 163.01 54.48

                          58 S PL-0340-02-0202 18:04:48 1171.61   77.81 181.82 53.24

                          61 S PL-0340-02-0235 18:06:55 1168.19   76.90 191.22 52.62

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy   272.34

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 11    poz.  11   konk. 29  pkt.  1492.31

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 REJWERSKI JERZY          36 S PL-0340-04-6284 17:49:04 1197.17   84.44 112.85 57.78

 sek. 1  odl.= 848870 m ------------------------------------------------------

    GRONINGEN             Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy    84.44

 WłGoł/Konk5=  319/  64 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   9-  1- 1      Po locie nr 11    poz.  24   konk. 33  pkt.   855.41

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 WILCZYŃSKI ROMAN         13 S PL-0340-05-1594 17:27:15 1237.45   91.38  40.75 62.52

 sek. 1  odl.= 850440 m   15 S PL-0340-06-0924 17:27:59 1236.13   90.78  47.02 62.11

    GRONINGEN             22 S PL-0340-05-1560 17:35:50 1222.19   88.67  68.97 60.67

 WłGoł/Konk5=  319/  64   30 S PL-0340-06-0929 17:47:01 1202.86   86.25  94.04 59.02

  W-K-S =  15-  6- 3      44 S PL-0340-06-0949 17:52:41 1193.29   82.03 137.93 56.13

                          54 S PL-0340-02-5892 18:01:14 1179.15   79.02 169.28 54.06

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy   270.83

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 11    poz.  13   konk. 45  pkt.  1464.36

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 NOWAKOWSKI DARIUSZ        5 S PL-0340-06-2362 17:15:31 1258.22   93.79  15.67 64.17

 sek. 1  odl.= 849950 m   17 S PL-0340-05-2736 17:31:03 1229.94   90.17  53.29     

    GRONINGEN             27 S PL-0340-04-3343 17:41:59 1210.78   87.16  84.64 59.63

 WłGoł/Konk5=  319/  64   40 S PL-0340-06-2336 17:50:39 1196.02   83.24 125.39     

  W-K-S =  29-  5- 3      41 S PL-0340-06-2346 17:50:59 1195.46   82.94 128.53 56.75

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy   271.12

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 11    poz.   2   konk. 58  pkt.  2126.17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 ZIELIŃSKI ŁUKASZ         11 S PL-0340-02-2412 17:23:45 1240.98   91.98  34.48 62.94

 sek. 1  odl.= 848520 m   34 S PL-0340-06-1015 17:47:47 1198.84   85.05 106.58 58.19

    GRONINGEN             43 S PL-345-01-14485 17:50:48 1193.75   82.33 134.80 56.33

 WłGoł/Konk5=  319/  64   45 S PL-0340-04-1205 17:51:35 1192.44   81.73 141.07 55.92

  W-K-S =  18-  5- 3      55 S PL-0340-05-0391 18:00:11 1178.20   78.71 172.41 53.86

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy   259.36

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 11    poz.   7   konk. 54  pkt.  1849.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER     7 S PL-0340-05-1738 17:19:28 1250.82   93.19  21.94 63.76

 sek. 1  odl.= 849890 m   21 S PL-0340-05-1739 17:34:47 1223.24   88.97  65.83 60.87

    GRONINGEN             56 S PL-0340-05-1733 18:02:05 1177.00   78.41 175.55 53.65

 WłGoł/Konk5=  319/  64 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  10-  3- 3      Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy   260.57

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 11    poz.   5   konk. 55  pkt.  1951.30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 KACPRZYK ROMAN           63 S PL-0340-03-0402 18:09:03 1164.36   76.30 197.49 52.21

 sek. 1  odl.= 848880 m ------------------------------------------------------

    GRONINGEN             Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy    76.30

 WłGoł/Konk5=  319/  64 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  12-  1- 1      Po locie nr 11    poz.  20   konk. 31  pkt.   969.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 CIESIELSKI ZDZI.I WIES    9 S PL-0340-05-2245 17:21:41 1242.41   92.59  28.21 63.35

 sek. 1  odl.= 846930 m   14 S PL-0340-04-2538 17:24:50 1236.70   91.08  43.89 62.32

    GRONINGEN             32 S PL-0340-05-2244 17:44:42 1201.83   85.65 100.31 58.60

 WłGoł/Konk5=  319/  64   57 S PL-0340-05-2231 18:00:24 1175.64   78.11 178.68 53.44

  W-K-S =  11-  4- 3    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy   269.32

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 11    poz.   4   konk. 57  pkt.  2009.38

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 BŁASZCZYK WŁADYSŁAW      33 S PL-0340-04-4293 17:47:06 1200.68   85.35 103.45 58.40

 sek. 1  odl.= 849000 m   35 S PL-0340-04-3980 17:48:38 1198.08   84.75 109.72 57.98

    GRONINGEN             42 S PL-0340-04-3977 17:51:00 1194.09   82.63 131.66 56.54

 WłGoł/Konk5=  319/  64 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  11-  3- 3      Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy   252.73

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 11    poz.   9   konk. 47  pkt.  1683.62

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 KEMPARA BOGUSŁAW         47 S PL-0340-04-5771 17:53:17 1190.10   81.13 147.34 55.51

 sek. 1  odl.= 848880 m ------------------------------------------------------

    GRONINGEN             Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy    81.13

 WłGoł/Konk5=  319/  64 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   5-  1- 1      Po locie nr 11    poz.  33   konk. 16  pkt.   585.78

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 WOŹNICA LESZEK           48 S PL-0340-05-4691 17:49:40 1187.47   80.83 150.47 55.30

 sek. 1  odl.= 842710 m   49 S PL-0340-06-1407 17:49:44 1187.36   80.52 153.61 55.10

    GRONINGEN           ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  319/  64   Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy   161.35

  W-K-S =  10-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 11    poz.  15   konk. 39  pkt.  1356.76

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 MUSZYŃSKI PIOTR          53 S PL-0340-04-3379 18:02:11 1179.27   79.32 166.14 54.27

 sek. 1  odl.= 851650 m ------------------------------------------------------

    GRONINGEN             Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy    79.32

 WłGoł/Konk5=  319/  64 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   9-  1- 1      Po locie nr 11    poz.  19   konk. 33  pkt.  1026.33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 MAŚLANKA JÓZEF            1 S PL-0340-06-1870 16:57:00 1303.21   95.00   3.13 65.00

 sek. 2  odl.= 856210 m    3 S PL-0340-04-7769 17:09:05 1279.68   94.40   9.40 64.59

    GRONINGEN             51 S PL-0340-06-1897 18:04:58 1181.03   79.92 159.87 54.68

 WłGoł/Konk5=  319/  64 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  19-  3- 3      Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy   269.32

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 11    poz.   1   konk. 58  pkt.  2179.26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 WŁODARZEWSKI ANDRZEJ      4 S PL-0340-06-6456 17:14:45 1268.93   94.10  12.54 64.38

 sek. 2  odl.= 856210 m   25 S PL-0340-06-2219 17:45:30 1213.62   87.76  78.37 60.05

    GRONINGEN           ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  319/  64   Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy   181.86

  W-K-S =   6-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 11    poz.   8   konk. 51  pkt.  1690.49

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 SPYCHALSKI GRZEGORZ      12 S DV-126-01-09782 17:31:25 1240.68   91.68  37.62 62.73

 sek. 2  odl.= 857830 m ------------------------------------------------------

    GRONINGEN             Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy    91.68

 WłGoł/Konk5=  319/  64 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   1-  1- 1      Po locie nr 11    poz.  17   konk. 42  pkt.  1184.40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 SZYMCZAK ANDRZEJ         59 S PL-0340-04-7222 18:12:14 1171.50   77.51 184.95 53.03

 sek. 2  odl.= 857810 m ------------------------------------------------------

    GRONINGEN             Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy    77.51

 WłGoł/Konk5=  319/  64 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  10-  1- 1      Po locie nr 11    poz.  26   konk. 18  pkt.   755.24

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 SKOWROŃSKI RYSZ I TOMA   18 S PL-0340-06-0505 17:36:52 1228.14   89.87  56.43 61.49

 sek. 2  odl.= 855850 m   31 S PL-0340-06-0515 17:51:36 1202.71   85.95  97.18 58.81

    GRONINGEN             50 S PL-0278-04-9107 18:03:21 1183.18   80.22 156.74 54.89

 WłGoł/Konk5=  319/  64 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  20-  3- 3      Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy   256.04

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 11    poz.   6   konk. 56  pkt.  1943.14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │  CZAS  │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 RUSICKI BOGDAN            2 S PL-0340-06-5030 17:07:47 1282.63   94.70   6.27 64.79

 sek. 2  odl.= 856520 m    6 S PL-0340-06-5035 17:24:39 1251.03   93.49  18.81 63.97

    GRONINGEN             20 S PL-0278-03-0411 17:39:08 1225.12   89.27  62.70 61.08

 WłGoł/Konk5=  319/  64   26 S PL-0340-06-5018 17:46:42 1212.00   87.46  81.50 59.84

  W-K-S =  15-  7- 3      28 S PL-0278-03-0423 17:48:12 1209.43   86.86  87.77 59.43

                          46 S PL-0340-06-5028 17:58:34 1191.98   81.43 144.20 55.71

                          62 S PL-0278-03-0414 18:13:26 1167.82   76.60 194.36 52.41

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 11 z dn.05.07.2008     * pkt hodowcy   277.46

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 11    poz.   3   konk. 58  pkt.  2120.63

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -