┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 GÓRSKI ANDRZEJ           27 S PL-0340-05-2350  2- 9:07:53  871.12   85.31 104.25 58.37

 sek. 1  odl.= 843140 m   29 S PL-0340-05-2312  2- 9:10:28  868.80   84.57 111.97 57.86

    GRONINGEN - 2       ---------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  259/  52   Lot nr 13 z dn.19.07.2008        * pkt hodowcy   169.88

  W-K-S =   9-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 13     poz.  12   konk. 53    pkt.  1748.94

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 IGNACZAK JAN             12 S PL-0340-07-4904  2- 8:52:01  891.89   90.90  46.33     

 sek. 1  odl.= 849090 m   35 S PL-345-06-10142  2- 9:31:41  856.21   82.33 135.14 56.33

    GRONINGEN - 2       ---------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  259/  52   Lot nr 13 z dn.19.07.2008        * pkt hodowcy   173.23

  W-K-S =  10-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 13     poz.  11   konk. 51    pkt.  1763.53

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 PARADOWSKI ANDRZEJ       14 S PL-0340-04-3008  2- 8:55:19  885.98   90.16  54.05 61.69

 sek. 1  odl.= 846390 m   15 S PL-0340-03-1031  2- 8:55:29  885.82   89.78  57.92 61.43

    GRONINGEN - 2         31 S PL-0340-03-1036  2- 9:18:39  864.85   83.82 119.69 57.35

 WłGoł/Konk5=  259/  52   49 S PL-0340-04-3042  2-10:04:09  826.43   77.12 189.19 52.76

  W-K-S =  17-  4- 3    ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 13 z dn.19.07.2008        * pkt hodowcy   263.76

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 13     poz.  13   konk. 52    pkt.  1730.83

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 PIEŃKOWSKI MAREK          7 S PL-0340-01-0147  2- 8:11:00  932.14   92.76  27.03 63.47

 sek. 1  odl.= 849180 m   17 S PL-0340-03-0352  2- 8:59:39  884.89   89.04  65.64 60.92

    GRONINGEN - 2         18 S PL-0340-03-0327  2- 8:59:47  884.76   88.67  69.50 60.67

 WłGoł/Konk5=  259/  52   22 S PL-0340-03-0351  2- 9:03:17  881.55   87.18  84.94 59.65

  W-K-S =  22-  5- 3      26 S PL-0345-04-0728  2- 9:14:45  871.18   85.69 100.39 58.63

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 13 z dn.19.07.2008        * pkt hodowcy   270.47

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 13     poz.  10   konk. 37    pkt.  1946.54

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 WILCZYŃSKI ROMAN          4 S PL-0340-05-3020  2- 7:26:43  981.22   93.88  15.44 64.24

 sek. 1  odl.= 850440 m   20 S PL-0340-06-0929  2- 9:03:48  882.38   87.92  77.22 60.16

    GRONINGEN - 2       ---------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  259/  52   Lot nr 13 z dn.19.07.2008        * pkt hodowcy   181.80

  W-K-S =  15-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 13     poz.  14   konk. 49    pkt.  1721.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 NOWAKOWSKI DARIUSZ        1 S PL-0340-06-2357  2- 6:42:54 1032.87   95.00   3.86 65.00

 sek. 1  odl.= 849950 m    3 S PL-0340-06-2335  2- 7:12:45  996.72   94.25  11.58     

    GRONINGEN - 2          5 S PL-0340-05-2741  2- 7:55:49  948.80   93.51  19.31     

 WłGoł/Konk5=  259/  52   36 S PL-0340-05-2751  2- 9:35:18  853.96   81.96 139.00     

  W-K-S =  29-  7- 3      45 S PL-0340-06-2371  2-10:01:39  831.94   78.61 173.75     

                          46 S PL-0340-06-2368  2-10:02:37  831.15   78.24 177.61 53.53

                          48 S PL-0340-05-2722  2-10:03:11  830.69   77.49 185.33 53.02

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 13 z dn.19.07.2008        * pkt hodowcy   282.76

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 13     poz.   2   konk. 66    pkt.  2603.54

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 ZIELIŃSKI ŁUKASZ          8 S PL-345-01-14485  2- 8:12:43  929.66   92.39  30.89 63.22

 sek. 1  odl.= 848520 m ---------------------------------------------------------

    GRONINGEN - 2         Lot nr 13 z dn.19.07.2008        * pkt hodowcy    92.39

 WłGoł/Konk5=  259/  52 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  14-  1- 1      Po locie nr 13     poz.   8   konk. 58    pkt.  2043.11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER    11 S PL-0340-04-4952  2- 8:36:36  907.42   91.27  42.47 62.45

 sek. 1  odl.= 849890 m   23 S PL-0340-07-4167  2- 9:08:27  877.58   86.80  88.80 59.39

    GRONINGEN - 2       ---------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  259/  52   Lot nr 13 z dn.19.07.2008        * pkt hodowcy   178.07

  W-K-S =  19-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 13     poz.   6   konk. 62    pkt.  2319.24

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 KACPRZYK ROMAN           13 S PL-0340-03-0434  2- 8:54:24  889.44   90.53  50.19 61.94

 sek. 1  odl.= 848880 m   24 S PL-0340-06-6005  2- 9:07:58  876.97   86.43  92.66 59.14

    GRONINGEN - 2       ---------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  259/  52   Lot nr 13 z dn.19.07.2008        * pkt hodowcy   176.96

  W-K-S =  10-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 13     poz.  19   konk. 33    pkt.  1146.23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 CIESIELSKI ZDZI.I WIES    2 S PL-0340-05-2244  2- 6:42:16 1029.99   94.63   7.72 64.75

 sek. 1  odl.= 846930 m   37 S PL-0340-05-2241  2- 9:38:25  848.27   81.59 142.86 55.82

    GRONINGEN - 2         47 S PL-0340-03-3461  2- 9:59:02  831.11   77.86 181.47 53.27

 WłGoł/Konk5=  259/  52 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  11-  3- 3      Lot nr 13 z dn.19.07.2008        * pkt hodowcy   254.08

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 13     poz.   4   konk. 65    pkt.  2437.83

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 BŁASZCZYK WŁADYSŁAW       6 S PL-0340-04-3977  2- 8:09:31  933.46   93.14  23.17 63.73

 sek. 1  odl.= 849000 m   41 S PL-0340-04-3980  2- 9:47:15  842.89   80.10 158.30 54.80

    GRONINGEN - 2         52 S PL-0340-04-4293  2-10:08:07  825.78   76.00 200.77 52.00

 WłGoł/Konk5=  259/  52 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =   8-  3- 3      Lot nr 13 z dn.19.07.2008        * pkt hodowcy   249.24

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 13     poz.   7   konk. 55    pkt.  2112.95

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 KEMPARA BOGUSŁAW         19 S PL-0340-06-5279  2- 8:59:49  884.42   88.29  73.36 60.41

 sek. 1  odl.= 848880 m   43 S PL-0340-04-3847  2- 9:57:25  834.35   79.35 166.02 54.29

    GRONINGEN - 2       ---------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  259/  52   Lot nr 13 z dn.19.07.2008        * pkt hodowcy   167.64

  W-K-S =   8-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 13     poz.  28   konk. 18    pkt.   753.42

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 MUSZYŃSKI PIOTR          50 S PL-0340-04-3399  2-10:10:42  826.28   76.75 193.05 52.51

 sek. 1  odl.= 851650 m ---------------------------------------------------------

    GRONINGEN - 2         Lot nr 13 z dn.19.07.2008        * pkt hodowcy    76.75

 WłGoł/Konk5=  259/  52 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =   7-  1- 1      Po locie nr 13     poz.  20   konk. 35    pkt.  1139.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 MAŚLANKA JÓZEF           21 S PL-0340-06-1897  2- 9:10:39  882.10   87.55  81.08 59.90

 sek. 2  odl.= 856210 m   28 S PL-0340-04-7788  2- 9:23:25  870.65   84.94 108.11 58.12

    GRONINGEN - 2         33 S PL-0340-04-7769  2- 9:37:07  858.69   83.08 127.41 56.84

 WłGoł/Konk5=  259/  52   38 S PL-0340-06-1899  2- 9:53:12  845.06   81.22 146.72 55.57

  W-K-S =  15-  5- 3      39 S PL-0340-05-6698  2- 9:54:07  844.29   80.84 150.58 55.31

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 13 z dn.19.07.2008        * pkt hodowcy   255.57

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 13     poz.   1   konk. 66    pkt.  2633.20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 WŁODARZEWSKI ANDRZEJ     32 S PL-0340-06-2219  2- 9:34:58  860.54   83.45 123.55 57.10

 sek. 2  odl.= 856210 m   40 S PL-0340-06-2227  2- 9:55:04  843.50   80.47 154.44 55.06

    GRONINGEN - 2       ---------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  259/  52   Lot nr 13 z dn.19.07.2008        * pkt hodowcy   163.92

  W-K-S =   4-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 13     poz.   9   konk. 56    pkt.  1958.16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 SKOWROŃSKI RYSZ I TOMA   16 S PL-0340-06-0514  2- 9:07:10  884.90   89.41  61.78 61.18

 sek. 2  odl.= 855850 m   25 S PL-0340-06-0522  2- 9:21:52  871.66   86.06  96.53     

    GRONINGEN - 2         30 S PL-0340-06-0505  2- 9:28:47  865.56   84.20 115.83 57.61

 WłGoł/Konk5=  259/  52 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  20-  3- 3      Lot nr 13 z dn.19.07.2008        * pkt hodowcy   259.67

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 13     poz.   5   konk. 64    pkt.  2390.49

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────┐

│   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │   CZAS    │ SZYBK │  PKTy │COEFI-│ GMP │

│       HODOWCY        │    │ │    RODOWEJ    │ PRZYLOTU  │ m/min │ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

 RUSICKI BOGDAN            9 S PL-0340-06-5030  2- 8:35:42  915.38   92.02  34.75 62.96

 sek. 2  odl.= 856520 m   10 S PL-0165-00-1247  2- 8:41:54  909.35   91.65  38.61 62.71

    GRONINGEN - 2         34 S PL-0278-05-6589  2- 9:37:31  858.65   82.71 131.27 56.59

 WłGoł/Konk5=  259/  52   42 S PL-0278-03-0414  2-10:00:30  839.31   79.73 162.16 54.55

  W-K-S =  16-  6- 3      44 S PL-0278-03-0411  2-10:08:01  833.18   78.98 169.88 54.04

                          51 S PL-0340-05-6476  2-10:17:05  825.89   76.37 196.91 52.25

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 13 z dn.19.07.2008        * pkt hodowcy   266.38

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 13     poz.   3   konk. 66    pkt.  2580.57

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -