┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WILCZYŃSKI HENRYK         5 S PL-0340-09-1914  9:42:34  1711.89   14.92   6.57 19.89

 sek. 1  odl.= 226940 m ------------------------------------------------------

    DREZDENKO             Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    14.92

 WłGoł/Konk5=  761/ 153 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  10-  1- 1      Po locie nr 04    poz.  28   konk.  9  pkt.   126.01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WILCZYŃSKI ROMAN         13 S PL-0340-09-0247  9:43:48  1701.42   14.76  17.08 19.68

 sek. 1  odl.= 227650 m   35 S PL-0340-09-0212  9:45:23  1681.52   14.33  45.99 19.11

    DREZDENKO             35 S PL-0340-09-0266  9:45:23  1681.52   14.33  45.99     

 WłGoł/Konk5=  761/ 153   54 S PL-0340-09-0283  9:46:42  1665.33   13.95  70.96     

  W-K-S =  34-  8- 5     108 S PL-0340-09-0336  9:50:34  1619.52   12.89 141.92     

                         118 S PL-0340-09-0203  9:51:04  1613.78   12.69 155.06 16.92

                         119 S PL-0340-09-0216  9:51:07  1613.20   12.67 156.37 16.89

                         132 S PL-0340-09-0233  9:52:26  1598.29   12.41 173.46 16.55

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    70.26

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   6   konk. 20  pkt.   281.46

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 NOWAKOWSKI DARIUSZ       55 S PL-0340-09-3407  9:46:48  1660.45   13.93  72.27 18.58

 sek. 1  odl.= 227150 m   60 S PL-0340-09-3411  9:47:19  1654.21   13.84  78.84 18.45

    DREZDENKO             61 S PL-0340-09-3443  9:47:22  1653.60   13.82  80.16 18.42

 WłGoł/Konk5=  761/ 153   63 S PL-0340-09-3446  9:47:48  1648.40   13.78  82.79 18.37

  W-K-S =  34- 13- 5      63 S PL-0340-09-3406  9:47:48  1648.40   13.78  82.79 18.37

                          65 S PL-0340-09-3426  9:47:49  1648.20   13.74  85.41 18.32

                          68 S PL-0340-09-3445  9:48:01  1645.82   13.68  89.36 18.24

                          88 S PL-0340-09-3451  9:49:18  1630.65   13.28 115.64 17.71

                          92 S PL-0340-09-3414  9:49:32  1627.93   13.20 120.89 17.61

                          95 S PL-0340-09-3437  9:49:44  1625.60   13.14 124.84 17.53

                          96 S PL-0340-09-3458  9:49:52  1624.05   13.13 126.15 17.50

                         112 S PL-0340-09-3429  9:50:26  1617.49   12.81 147.17 17.08

                         131 S PL-0340-09-3404  9:51:50  1601.53   12.43 172.14 16.58

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    69.15

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   5   konk. 20  pkt.   284.57

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MUSZYŃSKI PIOTR          76 S PL-0340-09-1455  9:49:54  1635.81   13.52  99.87 18.03

 sek. 1  odl.= 228850 m ------------------------------------------------------

    DREZDENKO             Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    13.52

 WłGoł/Konk5=  761/ 153 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   8-  1- 1      Po locie nr 04    poz.  40   konk.  7  pkt.    91.34

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WYRWA GRZEGORZ           49 S PL-0340-09-1575  9:46:40  1674.15   14.05  64.39     

 sek. 1  odl.= 228800 m   50 S PL-0340-09-1509  9:46:44  1673.33   14.03  65.70 18.71

    DREZDENKO             51 S PL-0340-09-1580  9:46:53  1671.50   14.01  67.02     

 WłGoł/Konk5=  761/ 153  110 S PL-0340-09-1510  9:51:25  1617.91   12.85 144.55 17.13

  W-K-S =  31-  7- 5     123 S PL-0340-09-1548  9:52:06  1610.13   12.59 161.63 16.79

                         128 S PL-0340-09-1525  9:52:13  1608.81   12.49 168.20 16.66

                         150 S PL-0340-09-1503  9:55:10  1576.12   12.06 197.11 16.08

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    67.53

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  13   konk. 17  pkt.   235.85

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MAŚLANKA JÓZEF            4 S PL-0340-09-5006  9:46:22  1712.81   14.94   5.26     

 sek. 2  odl.= 233570 m   16 S PL-0340-09-5036  9:47:25  1699.72   14.70  21.02 19.61

    DREZDENKO             52 S PL-0340-09-5011  9:49:52  1669.95   13.99  68.33     

 WłGoł/Konk5=  761/ 153   66 S PL-0340-09-5042  9:51:44  1647.95   13.72  86.73 18.29

  W-K-S =  36- 10- 5      81 S PL-0340-09-5098  9:53:05  1632.41   13.42 106.44     

                          83 S PL-0340-09-5079  9:53:08  1631.84   13.38 109.07     

                          86 S PL-0340-09-5077  9:53:10  1631.46   13.32 113.01 17.76

                          91 S PL-0340-09-5063  9:53:21  1629.37   13.22 119.58 17.63

                         144 S PL-0340-09-5092  9:57:30  1583.53   12.18 189.22     

                         145 S PL-0278-09-1468  9:57:31  1583.35   12.16 190.54 16.21

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    70.77

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   4   konk. 20  pkt.   289.93

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WŁODARZEWSKI ANDRZEJ     17 S PL-0042-09-5093  9:47:25  1698.70   14.68  22.34     

 sek. 2  odl.= 233430 m   20 S PL-0340-09-4665  9:48:03  1690.91   14.62  26.28 19.50

    DREZDENKO             22 S PL-0340-09-4684  9:48:10  1689.48   14.59  28.91 19.45

 WłGoł/Konk5=  761/ 153   25 S PL-370-09-12816  9:48:16  1688.26   14.53  32.85     

  W-K-S =  79- 27- 5      26 S PL-370-09-12820  9:48:24  1686.63   14.51  34.17     

                          33 S PL-0042-09-5054  9:48:43  1682.78   14.37  43.36     

                          38 S PL-0042-09-5064  9:48:54  1680.56   14.27  49.93     

                          40 S PL-0042-09-5074  9:48:56  1680.16   14.23  52.56     

                          41 S PL-0042-09-5088  9:48:59  1679.55   14.21  53.88     

                          42 S PL-042-09-22844  9:49:00  1679.35   14.19  55.19     

                          72 S PL-0340-09-4625  9:52:05  1642.91   13.60  94.61     

                          73 S PL-278-09-18578  9:52:07  1642.52   13.58  95.93 18.11

                          79 S PL-0042-09-5065  9:52:50  1634.28   13.46 103.81     

                          80 S PL-370-09-12817  9:52:51  1634.09   13.44 105.12     

                          87 S PL-278-09-18581  9:53:07  1631.05   13.30 114.32     

                          89 S PL-370-09-12920  9:53:11  1630.29   13.26 116.95     

                          90 S PL-370-09-13310  9:53:13  1629.91   13.24 118.27     

                          93 S PL-370-09-13302  9:53:25  1627.64   13.18 122.21     

                          94 S PL-370-09-13311  9:53:26  1627.45   13.16 123.52     

                         102 S PL-0340-09-4619  9:53:56  1621.79   13.01 134.03     

                         104 S PL-370-09-12827  9:53:58  1621.42   12.97 136.66 17.29

                         121 S PL-0340-09-4796  9:54:43  1613.01   12.63 159.00 16.84

                         122 S PL-0340-09-5965  9:54:54  1610.97   12.61 160.32     

                         125 S PL-0340-09-4680  9:55:01  1609.68   12.55 164.26     

                         126 S PL-0340-09-4644  9:55:02  1609.49   12.53 165.57     

                         129 S PL-0042-09-5087  9:55:10  1608.01   12.47 169.51     

                         143 S PL-370-09-12916  9:57:23  1583.83   12.20 187.91     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    72.93

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   1   konk. 20  pkt.   296.64

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SEKLECKI LECH           100 S PL-0433-09-3078  9:54:46  1621.85   13.05 131.41 17.39

 sek. 2  odl.= 234790 m  105 S PL-0340-09-5915  9:54:49  1621.29   12.95 137.98 17.26

    DREZDENKO            107 S PL-0340-09-5909  9:54:50  1621.11   12.91 140.60 17.21

 WłGoł/Konk5=  761/ 153  109 S PL-0340-09-5939  9:55:00  1619.24   12.87 143.23 17.16

  W-K-S =  16-  5- 5     136 S PL-0340-09-5911  9:57:20  1593.60   12.34 178.71 16.45

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    64.12

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  18   konk. 13  pkt.   171.64

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZIELIŃSKI TOMASZ         46 S PL-0340-09-0003  9:49:47  1676.60   14.11  60.45 18.82

 sek. 2  odl.= 234360 m   47 S PL-0340-09-0007  9:49:49  1676.20   14.09  61.76 18.79

    DREZDENKO             83 S PL-0340-09-0009  9:53:37  1631.84   13.38 109.07 17.84

 WłGoł/Konk5=  761/ 153   85 S PL-0340-09-0075  9:53:39  1631.47   13.34 111.70     

  W-K-S =  17-  8- 5     141 S PL-0340-09-0057  9:57:35  1587.98   12.24 185.28 16.32

                         147 S PL-0340-09-0060  9:58:23  1579.42   12.12 193.17 16.16

                         152 S PL-0340-09-0067  9:59:06  1571.83   12.02 199.74 16.03

                         153 S PL-0275-09-0353  9:59:09  1571.30   12.00 201.05     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    67.16

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   8   konk. 20  pkt.   278.14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SKOWROŃSKI RYSZARD      137 S PL-0278-09-0069  9:56:19  1592.78   12.32 180.03 16.42

 sek. 2  odl.= 233050 m  139 S PL-0278-09-0045  9:56:33  1590.24   12.28 182.65 16.37

    DREZDENKO           ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  761/ 153   Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    24.60

  W-K-S =  21-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  16   konk. 14  pkt.   188.21

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 GRZYBOWSKI RADOSŁAW      56 S PL-0340-09-5150  9:52:25  1657.67   13.91  73.59 18.55

 sek. 2  odl.= 236080 m   58 S PL-0340-09-5103  9:52:28  1657.09   13.88  76.22 18.50

    DREZDENKO           ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  761/ 153   Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    27.79

  W-K-S =  17-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  17   konk. 13  pkt.   186.56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 LAZAROWSKI EUGENIUSZ     71 S PL-0340-09-4164  9:54:32  1643.01   13.62  93.30 18.16

 sek. 2  odl.= 237470 m ------------------------------------------------------

    DREZDENKO             Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    13.62

 WłGoł/Konk5=  761/ 153 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  13-  1- 1      Po locie nr 04    poz.  20   konk. 11  pkt.   151.60

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 FALKOWSKI WOJCIECH       53 S PL-0340-09-4088  9:47:49  1666.49   13.97  69.65     

 sek. 2  odl.= 229670 m   69 S PL-0340-09-4053  9:49:35  1645.40   13.66  90.67 18.21

    DREZDENKO            133 S PL-0340-09-4011  9:53:50  1596.78   12.39 174.77 16.53

 WłGoł/Konk5=  761/ 153 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  29-  3- 3      Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    40.02

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  14   konk. 16  pkt.   226.24

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SKOWROŃSKI TOMASZ        37 S PL-0278-09-0016  9:48:40  1680.65   14.29  48.62 19.05

 sek. 2  odl.= 233050 m   45 S PL-0278-09-0015  9:49:00  1676.62   14.13  59.13 18.84

    DREZDENKO             62 S PL-0278-09-0006  9:51:20  1648.94   13.80  81.47 18.39

 WłGoł/Konk5=  761/ 153  142 S PL-0278-09-0018  9:56:50  1587.17   12.22 186.60 16.29

  W-K-S =  21-  5- 5     151 S PL-0278-09-0026  9:57:57  1575.19   12.04 198.42 16.05

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    66.48

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  10   konk. 20  pkt.   271.56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 JĘDRZEJCZAK JACEK         1 S PL-0340-09-5627  9:44:21  1724.90   15.00   1.31 20.00

 sek. 2  odl.= 231740 m   21 S PL-0340-09-5628  9:47:07  1690.09   14.61  27.60 19.47

    DREZDENKO             23 S PL-0340-09-5619  9:47:12  1689.07   14.57  30.22 19.42

 WłGoł/Konk5=  761/ 153   48 S PL-0340-09-5530  9:48:21  1675.03   14.07  63.07 18.76

  W-K-S =  13-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    58.25

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  12   konk. 18  pkt.   253.84

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WOŹNICA LESZEK          138 S PL-0340-09-6728  9:48:17  1590.29   12.30 181.34 16.39

 sek. 3  odl.= 219910 m ------------------------------------------------------

    DREZDENKO             Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    12.30

 WłGoł/Konk5=  761/ 153 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   8-  1- 1      Po locie nr 04    poz.  55   konk.  5  pkt.    62.24

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ANTONIEWICZ DARIUSZ      74 S PL-0340-09-6108  9:47:29  1640.93   13.56  97.24 18.08

 sek. 3  odl.= 225600 m   75 S PL-0340-09-6039  9:47:40  1638.74   13.54  98.55     

    DREZDENKO             99 S PL-0340-09-6109  9:49:05  1622.05   13.07 130.09 17.42

 WłGoł/Konk5=  761/ 153  115 S PL-0340-09-6041  9:49:38  1615.66   12.75 151.12 17.00

  W-K-S =  46- 11- 5     124 S PL-0340-09-6066  9:50:07  1610.09   12.57 162.94     

                         127 S PL-0340-09-6071  9:50:12  1609.13   12.51 166.89     

                         130 S PL-0340-09-6036  9:50:18  1607.98   12.45 170.83     

                         134 S PL-0340-09-6062  9:51:27  1594.91   12.37 176.08     

                         135 S PL-0340-09-6076  9:51:31  1594.16   12.36 177.40     

                         140 S PL-0340-09-6111  9:52:02  1588.36   12.26 183.97 16.34

                         148 S PL-0340-09-6112  9:53:06  1576.52   12.10 194.48 16.13

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    65.49

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   9   konk. 20  pkt.   273.70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI   CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WROCŁAWSKI ROBERT        10 S PL-0340-09-2675  9:36:40  1702.18   14.82  13.14     

 sek. 4  odl.= 215610 m   15 S PL-0340-09-2213  9:36:50  1699.95   14.72  19.71 19.63

    DREZDENKO             18 S PL-0340-09-2214  9:37:09  1695.71   14.66  23.65 19.55

 WłGoł/Konk5=  761/ 153   67 S PL-0340-09-2250  9:40:53  1647.35   13.70  88.04 18.26

  W-K-S =  25-  7- 5      70 S PL-0345-09-4440  9:41:08  1644.20   13.64  91.98     

                         120 S PL-0340-09-2202  9:43:40  1613.04   12.65 157.69 16.87

                         149 S PL-0345-09-4415  9:46:47  1576.29   12.08 195.80     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    71.54

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  11   konk. 19  pkt.   269.96

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 LASKOWSKI RADOSŁAW       11 S PL-0340-09-2827  9:40:16  1701.43   14.80  14.45     

 sek. 4  odl.= 221640 m   11 S PL-278-09-17669  9:40:16  1701.43   14.80  14.45 19.74

    DREZDENKO             44 S PL-278-09-17689  9:42:07  1677.61   14.15  57.82     

 WłGoł/Konk5=  761/ 153   82 S PL-278-09-17667  9:45:47  1632.31   13.40 107.75 17.87

  W-K-S =  33-  5- 5     117 S PL-278-09-17688  9:47:15  1614.86   12.71 153.75     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    69.86

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   7   konk. 20  pkt.   280.03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SUDOMIR JAROSŁAW          2 S PL-0340-09-2655  9:36:16  1722.23   14.98   2.63     

 sek. 4  odl.= 217460 m    3 S PL-0340-09-2649  9:36:18  1721.77   14.96   3.94 19.95

    DREZDENKO              6 S PL-0340-09-2691  9:37:21  1707.58   14.90   7.88 19.87

 WłGoł/Konk5=  761/ 153    6 S PL-0340-09-2690  9:37:21  1707.58   14.90   7.88 19.87

  W-K-S =  41- 16- 5       8 S PL-0340-09-2622  9:37:32  1705.12   14.86  10.51     

                           8 S PL-0340-09-2659  9:37:32  1705.12   14.86  10.51 19.82

                          14 S PL-0340-09-2685  9:37:53  1700.46   14.74  18.40 19.66

                          19 S PL-0033-09-6598  9:38:31  1692.08   14.64  24.97     

                          24 S PL-345-09-14151  9:38:48  1688.35   14.55  31.54     

                          27 S PL-0340-09-2634  9:39:07  1684.21   14.49  35.48     

                          43 S PL-0340-09-2682  9:39:30  1679.23   14.17  56.50 18.89

                          57 S PL-0340-09-2615  9:41:12  1657.47   13.89  74.90     

                          59 S PL-0340-09-2605  9:41:14  1657.05   13.86  77.53 18.47

                          97 S PL-0340-09-2628  9:44:00  1622.84   13.11 127.46 17.47

                          98 S PL-0340-09-2613  9:44:03  1622.23   13.09 128.78 17.45

                         106 S PL-0340-09-2664  9:44:08  1621.22   12.93 139.29 17.24

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    74.60

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   2   konk. 20  pkt.   294.21

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIEŃKOWSKI MAREK         28 S PL-0340-09-0943  9:44:26  1683.96   14.47  36.79 19.29

 sek. 4  odl.= 226380 m   28 S PL-0340-09-0958  9:44:26  1683.96   14.47  36.79 19.29

    DREZDENKO             30 S PL-0340-09-0963  9:44:27  1683.75   14.43  39.42     

 WłGoł/Konk5=  761/ 153   31 S PL-0340-09-0911  9:44:28  1683.54   14.41  40.74 19.21

  W-K-S =  49- 16- 5      32 S PL-0340-09-0906  9:44:30  1683.12   14.39  42.05 19.18

                          34 S PL-0340-09-0919  9:44:33  1682.50   14.35  44.68 19.13

                          39 S PL-0340-09-0957  9:44:44  1680.21   14.25  51.25 19.00

                          77 S PL-0340-09-0924  9:48:25  1635.50   13.50 101.18 18.00

                          77 S PL-0340-09-0970  9:48:25  1635.50   13.50 101.18     

                         101 S PL-0340-09-0903  9:49:35  1621.83   13.03 132.72 17.37

                         103 S PL-0340-09-0956  9:49:37  1621.44   12.99 135.35 17.32

                         111 S PL-0340-09-0967  9:49:56  1617.77   12.83 145.86     

                         113 S PL-0340-09-0923  9:49:58  1617.39   12.79 148.49 17.05

                         114 S PL-0340-09-0917  9:50:04  1616.23   12.77 149.80 17.03

                         116 S PL-0340-09-0925  9:50:07  1615.65   12.73 152.43 16.97

                         146 S PL-0340-09-0964  9:53:13  1580.68   12.14 191.85     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.06.09.2009     * pkt hodowcy    72.17

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   3   konk. 20  pkt.   292.37

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

&l0H