┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BLASZKA JÓZEF           104 S PL-0340-07-3458 10:34:23  1206.05   37.43  64.72 18.72

 sek. 1  odl.= 330920 m  316 S PL-0340-06-5949 10:52:18  1132.12   32.15 196.64 16.07

    ORZECHÓW K/CEDY     ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322   Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy    69.58

  W-K-S =  15-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  51   konk.  8  pkt.   170.08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 DARMASZEK LEOPOLD        64 S PL-278-08-18157 10:32:57  1230.30   38.43  39.83 19.21

 sek. 1  odl.= 335810 m ------------------------------------------------------

    ORZECHÓW K/CEDY       Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy    38.43

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   7-  1- 1      Po locie nr 04    poz.  59   konk.  5  pkt.   109.52

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 IGNACZAK JAN             83 S PL-345-06-10106 10:31:31  1217.42   37.96  51.65 18.98

 sek. 1  odl.= 330550 m   85 S PL-345-06-10144 10:31:54  1215.70   37.91  52.89 18.95

    ORZECHÓW K/CEDY     ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322   Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy    75.87

  W-K-S =  22-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  38   konk. 17  pkt.   343.24

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 JANKOWSKI KAROL          60 S PL-0340-07-5216 10:32:13  1231.08   38.53  37.34     

 sek. 1  odl.= 335120 m   75 S PL-0340-05-0162 10:33:30  1225.30   38.16  46.67 19.08

    ORZECHÓW K/CEDY      118 S PL-0340-05-5281 10:40:05  1196.50   37.08  73.43 18.54

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  16-  3- 3      Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   113.77

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  36   konk. 17  pkt.   369.29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KOWALEWSKI JAN           31 S PL-0340-04-2352 10:24:16  1251.16   39.25  19.29 19.63

 sek. 1  odl.= 330640 m  185 S PL-0340-02-3728 10:41:46  1173.45   35.41 115.12 17.71

    ORZECHÓW K/CEDY      219 S PL-0340-01-2704 10:44:05  1163.88   34.57 136.28 17.28

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  306 S PL-0340-04-0157 10:51:14  1135.31   32.40 190.42 16.20

  W-K-S =  18-  5- 5     308 S PL-0340-04-5824 10:51:22  1134.79   32.35 191.66 16.17

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   173.98

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  46   konk.  8  pkt.   227.93

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ORZECHOWSKI - RUDZIŃSK   45 S PL-0340-07-6033 10:27:18  1239.69   38.90  28.00 19.45

 sek. 1  odl.= 331370 m   47 S PL-0267-07-5866 10:27:26  1239.08   38.85  29.25 19.43

    ORZECHÓW K/CEDY       79 S PL-0340-05-0234 10:31:18  1221.42   38.06  49.16 19.03

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  105 S PL-0340-07-6020 10:34:55  1205.35   37.41  65.34 18.70

  W-K-S =  27-  8- 5     125 S PL-0252-06-7226 10:37:36  1193.70   36.91  77.78 18.45

                         151 S PL-0340-07-6040 10:39:24  1186.01   36.26  93.96 18.13

                         173 S PL-0340-07-6018 10:41:01  1179.18   35.71 107.65 17.86

                         203 S PL-0340-03-0036 10:43:22  1169.40   34.97 126.32     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   190.13

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  17   konk. 19  pkt.   441.23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 REJWERSKI JERZY         132 S PL-0340-05-0421 10:37:24  1190.77   36.74  82.14 18.37

 sek. 1  odl.= 330320 m  143 S PL-0340-05-5361 10:37:54  1188.63   36.46  88.99 18.23

    ORZECHÓW K/CEDY      176 S PL-0340-06-3008 10:40:39  1176.98   35.64 109.52 17.82

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  179 S PL-0340-06-3031 10:40:48  1176.35   35.56 111.39 17.78

  W-K-S =  32-  7- 5     240 S PL-0340-05-1473 10:45:40  1156.31   34.04 149.35 17.02

                         242 S PL-0340-04-6284 10:46:11  1154.23   33.99 150.59 17.00

                         305 S PL-0340-03-2566 10:50:55  1135.45   32.42 189.79 16.21

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   178.44

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  25   konk. 18  pkt.   414.13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WILCZYŃSKI HENRYK        50 S PL-0340-07-6747 10:27:47  1236.86   38.78  31.11 19.39

 sek. 1  odl.= 331210 m  133 S PL-0340-05-1816 10:38:13  1190.48   36.71  82.76 18.36

    ORZECHÓW K/CEDY     ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322   Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy    75.49

  W-K-S =   8-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  49   konk.  8  pkt.   178.86

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WILCZYŃSKI ROMAN         44 S PL-0340-05-3045 10:27:31  1240.78   38.93  27.38 19.46

 sek. 1  odl.= 331930 m   89 S PL-0340-07-3037 10:33:41  1212.83   37.81  55.38 18.90

    ORZECHÓW K/CEDY      114 S PL-0340-05-3020 10:36:57  1198.52   37.18  70.94 18.59

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  314 S PL-0340-06-0925 10:53:06  1132.48   32.20 195.40 16.10

  W-K-S =  22-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   146.12

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  23   konk. 19  pkt.   419.92

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZIÓŁKOWSKI FRANCISZEK   165 S PL-0345-04-0592 10:39:49  1180.20   35.91 102.68 17.96

 sek. 1  odl.= 330240 m ------------------------------------------------------

    ORZECHÓW K/CEDY       Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy    35.91

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  18-  1- 1      Po locie nr 04    poz.  50   konk.  9  pkt.   172.64

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 NOWAKOWSKI DARIUSZ        3 S PL-0340-06-2375 10:12:15  1313.74   39.95   1.87 19.98

 sek. 1  odl.= 331390 m   14 S PL-0340-07-5442 10:21:22  1267.91   39.68   8.71 19.84

    ORZECHÓW K/CEDY       36 S PL-0340-06-2335 10:26:18  1244.42   39.13  22.40 19.56

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322   48 S PL-0340-05-2762 10:27:34  1238.53   38.83  29.87 19.41

  W-K-S =  36- 20- 5      65 S PL-0340-07-4296 10:29:29  1229.72   38.40  40.45 19.20

                          69 S PL-0340-07-5401 10:29:56  1227.67   38.31  42.94 19.15

                          76 S PL-0373-04-8353 10:30:48  1223.74   38.13  47.29     

                          82 S PL-0340-05-2731 10:32:10  1217.60   37.98  51.03 18.99

                          88 S PL-0340-06-2368 10:33:12  1212.99   37.83  54.76 18.92

                          96 S PL-0340-06-2371 10:33:46  1210.48   37.63  59.74 18.82

                         120 S PL-0340-06-2326 10:37:03  1196.14   37.03  74.67 18.52

                         122 S PL-0340-06-2311 10:37:22  1194.77   36.98  75.92 18.49

                         123 S PL-0340-07-5432 10:37:31  1194.13   36.96  76.54 18.48

                         127 S PL-0340-05-2741 10:37:40  1193.48   36.86  79.03 18.43

                         138 S PL-0340-07-7505 10:38:41  1189.13   36.59  85.87 18.29

                         164 S PL-0340-06-2325 10:40:39  1180.79   35.94 102.05 17.97

                         174 S PL-0340-05-2736 10:41:03  1179.11   35.69 108.28 17.84

                         212 S PL-0340-07-5462 10:44:02  1166.73   34.74 131.92 17.37

                         274 S PL-0340-07-5427 10:49:53  1143.18   33.20 170.50 16.60

                         312 S PL-0340-05-2737 10:52:34  1132.70   32.25 194.15 16.12

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   195.99

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   4   konk. 20  pkt.   487.83

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER    63 S PL-0340-04-1503 10:29:10  1230.98   38.45  39.20 19.23

 sek. 1  odl.= 331340 m  187 S PL-0340-06-2664 10:42:34  1172.61   35.36 116.37 17.68

    ORZECHÓW K/CEDY      301 S PL-0340-07-4172 10:51:38  1136.15   32.52 187.31 16.26

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  310 S PL-0340-04-4952 10:52:21  1133.37   32.30 192.91 16.15

  W-K-S =  11-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   138.63

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  26   konk. 19  pkt.   413.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KACPRZYK ROMAN           19 S PL-0340-06-6043 10:21:19  1264.06   39.55  11.82 19.78

 sek. 1  odl.= 330320 m  159 S PL-0340-02-2335 10:39:07  1183.45   36.06  98.94 18.03

    ORZECHÓW K/CEDY      189 S PL-0340-05-5047 10:41:47  1172.25   35.31 117.61 17.66

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  192 S PL-0340-08-0120 10:41:53  1171.83   35.24 119.48 17.62

  W-K-S =  25-  7- 5     206 S PL-0340-03-0418 10:42:38  1168.72   34.89 128.19 17.45

                         293 S PL-0340-05-5003 10:49:58  1139.17   32.72 182.33 16.36

                         295 S PL-0340-05-5004 10:50:08  1138.51   32.67 183.57 16.34

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   181.05

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  33   konk. 16  pkt.   373.74

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CIESIELSKI ZDZI.I WIES   30 S PL-0340-05-2241 10:22:07  1252.27   39.28  18.67 19.64

 sek. 1  odl.= 328240 m   73 S PL-0340-05-2209 10:27:42  1226.15   38.21  45.43 19.10

    ORZECHÓW K/CEDY       74 S PL-0340-04-2538 10:27:48  1225.69   38.18  46.05 19.09

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  107 S PL-0340-04-4065 10:32:46  1203.37   37.36  66.58 18.68

  W-K-S =  31- 11- 5     142 S PL-0340-05-2231 10:36:08  1188.70   36.49  88.36 18.24

                         166 S PL-0340-06-2590 10:38:12  1179.87   35.89 103.30 17.94

                         205 S PL-0340-07-4568 10:40:49  1168.88   34.92 127.57 17.46

                         210 S PL-0340-07-4523 10:41:14  1167.15   34.79 130.68 17.40

                         214 S PL-0340-03-3461 10:41:26  1166.32   34.69 133.17 17.35

                         215 S PL-0340-07-4509 10:41:33  1165.83   34.67 133.79 17.33

                         270 S PL-0340-07-4507 10:46:36  1145.29   33.30 168.01 16.65

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   189.52

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   7   konk. 20  pkt.   477.29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZAREMBA ZDZISŁAW         15 S PL-0340-05-0662 10:21:33  1267.21   39.65   9.33 19.83

 sek. 1  odl.= 331440 m  167 S PL-0340-06-6945 10:40:55  1179.85   35.86 103.92 17.93

    ORZECHÓW K/CEDY      273 S PL-0340-06-0856 10:49:52  1143.42   33.22 169.88 16.61

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  309 S PL-0340-07-5652 10:52:05  1134.74   32.32 192.28 16.16

  W-K-S =  27-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   141.05

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  31   konk. 18  pkt.   387.01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZIMIN EDWARD            103 S PL-0340-04-4479 10:34:31  1206.34   37.46  64.09 18.73

 sek. 1  odl.= 331160 m  163 S PL-0337-06-3073 10:40:21  1181.24   35.96 101.43 17.98

    ORZECHÓW K/CEDY      296 S PL-0340-04-4556 10:51:02  1137.88   32.65 184.19 16.32

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   8-  3- 3      Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   106.07

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  43   konk. 11  pkt.   252.43

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 NAKONOWSKI SYLWESTER     12 S PL-0340-08-6583 10:23:49  1269.29   39.73   7.47 19.86

 sek. 1  odl.= 334860 m  162 S PL-0340-07-4222 10:43:16  1182.14   35.99 100.81 17.99

    ORZECHÓW K/CEDY      177 S PL-0187-07-0257 10:44:38  1176.46   35.61 110.14 17.81

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  13-  3- 3      Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   111.33

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  58   konk.  3  pkt.   111.33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MUSZYŃSKI - RAIFART      78 S PL-0340-06-4666 10:32:28  1222.24   38.08  48.54 19.04

 sek. 1  odl.= 333020 m  250 S PL-0340-04-3379 10:49:23  1150.79   33.79 155.57 16.90

    ORZECHÓW K/CEDY      252 S PL-0340-04-3395 10:49:34  1150.06   33.74 156.81 16.87

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  27-  3- 3      Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   105.61

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  32   konk. 18  pkt.   386.41

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KWIATKOWSKI JAN         178 S PL-0340-06-2683 10:41:39  1176.42   35.59 110.77 17.79

 sek. 1  odl.= 331340 m  263 S PL-0340-06-1499 10:48:57  1146.70   33.47 163.66 16.74

    ORZECHÓW K/CEDY      322 S PL-0340-03-3417 10:52:57  1131.05   32.00 200.37 16.00

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  15-  3- 3      Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   101.06

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  41   konk. 13  pkt.   279.38

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WYRWA GRZEGORZ          180 S PL-0340-05-1236 10:43:19  1175.68   35.54 112.01 17.77

 sek. 1  odl.= 333090 m  181 S PL-0340-04-2304 10:43:32  1174.78   35.51 112.63 17.76

    ORZECHÓW K/CEDY      182 S PL-0340-07-3127 10:43:36  1174.51   35.49 113.25 17.74

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  217 S PL-0340-07-3166 10:46:01  1164.58   34.62 135.03 17.31

  W-K-S =  27-  5- 5     258 S PL-0340-07-3198 10:50:19  1147.33   33.60 160.55 16.80

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   174.76

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  24   konk. 18  pkt.   419.46

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 OLAKOWSKI TOMASZ         18 S PL-0278-05-7386 10:27:54  1264.84   39.58  11.20 19.79

 sek. 2  odl.= 338850 m   51 S PL-0340-07-1986 10:33:58  1236.83   38.75  31.74 19.38

    ORZECHÓW K/CEDY       56 S PL-0340-04-7295 10:34:44  1233.38   38.63  34.85 19.31

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322   71 S PL-278-05-12568 10:36:20  1226.24   38.26  44.18 19.13

  W-K-S =  32- 12- 5      77 S PL-278-05-12557 10:37:02  1223.14   38.11  47.92 19.05

                         116 S PL-0340-04-7834 10:43:03  1197.14   37.13  72.18 18.57

                         129 S PL-0340-07-1949 10:44:24  1191.46   36.81  80.27 18.40

                         134 S PL-0340-07-1922 10:44:45  1189.99   36.69  83.39 18.34

                         148 S PL-0340-04-6841 10:45:20  1187.56   36.34  92.10 18.17

                         201 S PL-0340-06-5870 10:49:45  1169.46   35.02 125.08 17.51

                         280 S PL-0340-07-1997 10:56:38  1142.32   33.05 174.24 16.52

                         321 S PL-0278-05-6577 10:59:33  1131.20   32.02 199.75 16.01

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   193.33

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   6   konk. 20  pkt.   481.37

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MAŚLANKA JÓZEF            1 S PL-0340-04-7788 10:14:55  1325.30   40.00   0.62 20.00

 sek. 2  odl.= 337840 m    2 S PL-0340-06-1871 10:15:00  1324.86   39.98   1.24 19.99

    ORZECHÓW K/CEDY        4 S PL-0340-07-0301 10:20:49  1295.32   39.93   2.49 19.96

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322    7 S PL-0340-06-1881 10:21:54  1289.96   39.85   4.36 19.93

  W-K-S =  36- 19- 5      11 S PL-0340-07-0317 10:25:34  1272.15   39.75   6.85 19.88

                          13 S PL-0340-05-6698 10:26:13  1269.04   39.70   8.09 19.85

                          24 S PL-0340-04-7724 10:29:15  1254.74   39.43  14.93 19.71

                          51 S PL-0340-07-0325 10:33:09  1236.83   38.75  31.74 19.38

                          90 S PL-0340-04-7763 10:38:47  1211.84   37.78  56.00 18.89

                          92 S PL-0340-07-0303 10:38:52  1211.48   37.73  57.25 18.87

                          93 S PL-0340-08-2887 10:38:54  1211.33   37.71  57.87 18.85

                          94 S PL-0340-04-7769 10:38:55  1211.26   37.68  58.49 18.84

                         100 S PL-0340-06-1870 10:39:33  1208.51   37.53  62.23 18.77

                         144 S PL-0340-07-0394 10:44:14  1188.60   36.44  89.61 18.22

                         150 S PL-0340-07-0385 10:44:50  1186.10   36.29  93.34 18.14

                         207 S PL-0340-06-1821 10:49:06  1168.59   34.87 128.81 17.43

                         257 S PL-0340-08-3919 10:54:13  1148.27   33.62 159.93 16.81

                         265 S PL-0340-07-0310 10:54:39  1146.58   33.42 164.90 16.71

                         287 S PL-0340-07-0330 10:56:18  1140.20   32.87 178.59 16.44

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   199.51

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   1   konk. 20  pkt.   495.98

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WŁODARZEWSKI ANDRZEJ     10 S UA-07-000018707 10:25:18  1272.94   39.78   6.22 19.89

 sek. 2  odl.= 337710 m   25 S PL-0340-07-1353 10:29:11  1254.57   39.40  15.56 19.70

    ORZECHÓW K/CEDY       37 S PL-0340-07-1393 10:31:25  1244.25   39.10  23.02 19.55

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322   49 S PL-0340-07-1331 10:32:41  1238.47   38.80  30.49 19.40

  W-K-S =  29- 11- 5     155 S PL-0340-06-2219 10:45:05  1184.60   36.16  96.45 18.08

                         197 S PL-0340-08-2947 10:48:21  1171.18   35.12 122.59 17.56

                         199 S PL-0340-08-2943 10:48:35  1170.23   35.07 123.83 17.53

                         227 S PL-0340-08-3027 10:50:52  1161.05   34.37 141.26 17.18

                         230 S PL-0340-08-2942 10:51:21  1159.12   34.29 143.12 17.15

                         248 S PL-0340-08-3101 10:53:14  1151.68   33.84 154.32 16.92

                         251 S PL-0278-02-2065 10:53:30  1150.63   33.77 156.19 16.88

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   193.24

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   5   konk. 20  pkt.   484.35

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SZYMCZAK ANDRZEJ        292 S PL-041-05-19733 10:57:42  1139.34   32.75 181.71 16.37

 sek. 2  odl.= 339180 m ------------------------------------------------------

    ORZECHÓW K/CEDY       Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy    32.75

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  16-  1- 1      Po locie nr 04    poz.  45   konk. 13  pkt.   249.15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SEKLECKI LECH            42 S PL-0340-06-3719 10:32:55  1242.06   38.98  26.14 19.49

 sek. 2  odl.= 338980 m  141 S PL-0433-07-1684 10:45:08  1188.85   36.51  87.74 18.26

    ORZECHÓW K/CEDY      262 S PL-0278-03-0389 10:55:30  1147.14   33.50 163.04 16.75

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   9-  3- 3      Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   108.99

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  42   konk. 11  pkt.   253.37

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZIELIŃSKI TOMASZ         84 S PL-0345-02-8498 10:38:11  1217.33   37.93  52.27 18.97

 sek. 2  odl.= 338640 m  101 S PL-0340-07-1081 10:40:36  1206.84   37.51  62.85 18.75

    ORZECHÓW K/CEDY      245 S PL-0340-04-7351 10:53:45  1152.82   33.92 152.46 16.96

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  11-  3- 3      Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   109.36

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  48   konk.  7  pkt.   184.39

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SKOWROŃSKI RYSZ I TOMA   35 S PL-0340-06-0505 10:30:47  1245.39   39.15  21.78 19.58

 sek. 2  odl.= 337230 m  124 S PL-0278-03-1020 10:42:28  1193.88   36.93  77.16 18.47

    ORZECHÓW K/CEDY      161 S PL-0278-05-6413 10:45:12  1182.43   36.01 100.19 18.01

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  211 S PL-0340-07-1752 10:49:01  1166.82   34.77 131.30 17.38

  W-K-S =  31-  7- 5     232 S PL-0278-04-9107 10:51:08  1158.34   34.24 144.37 17.12

                         249 S PL-0340-07-0503 10:52:51  1151.55   33.82 154.95 16.91

                         253 S PL-0340-07-0505 10:53:26  1149.26   33.72 157.44 16.86

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   181.10

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  11   konk. 20  pkt.   471.35

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 GRZYBOWSKI RADOSŁAW     128 S PL-0340-07-1622 10:45:27  1192.29   36.83  79.65 18.42

 sek. 2  odl.= 340340 m  261 S PL-0340-07-7701 10:56:41  1147.15   33.52 162.41 16.76

    ORZECHÓW K/CEDY      267 S PL-0340-07-1762 10:56:52  1146.44   33.37 166.15 16.69

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  303 S PL-0340-07-1634 10:59:34  1136.11   32.47 188.55 16.24

  W-K-S =  17-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   136.19

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  27   konk. 18  pkt.   402.62

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 FALKOWSKI WOJCIECH       55 S PL-0340-07-1070 10:30:24  1235.28   38.65  34.23 19.33

 sek. 2  odl.= 334020 m  110 S PL-0340-08-2030 10:37:55  1201.87   37.28  68.45 18.64

    ORZECHÓW K/CEDY      111 S PL-0345-06-3873 10:38:00  1201.51   37.26  69.07 18.63

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  149 S PL-0345-08-0139 10:41:36  1186.15   36.31  92.72 18.16

  W-K-S =  18-  7- 5     153 S PL-0342-05-4775 10:41:42  1185.73   36.21  95.21 18.11

                         275 S PL-0345-06-3853 10:52:14  1142.99   33.17 171.13 16.59

                         315 S PL-0345-06-3862 10:54:57  1132.46   32.17 196.02 16.09

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   185.71

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  35   konk. 15  pkt.   370.16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 RUSICKI BOGDAN            5 S PL-0340-06-5022 10:21:27  1292.83   39.90   3.11 19.95

 sek. 2  odl.= 338010 m    6 S PL-0340-07-0456 10:21:58  1290.28   39.88   3.73 19.94

    ORZECHÓW K/CEDY        9 S PL-0278-03-0430 10:24:13  1279.29   39.80   5.60 19.90

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322   16 S PL-0340-07-0440 10:27:03  1265.72   39.63   9.96 19.81

  W-K-S =  38- 21- 5      20 S PL-0278-02-2024 10:27:52  1261.86   39.53  12.45 19.76

                          26 S PL-0340-07-0458 10:29:28  1254.37   39.38  16.18 19.69

                          33 S PL-0278-03-0411 10:30:16  1250.65   39.20  20.54 19.60

                          86 S PL-0340-08-3428 10:38:11  1215.06   37.88  53.52     

                          99 S PL-0340-07-0439 10:39:20  1210.06   37.56  61.61 18.78

                         120 S PL-0340-06-5035 10:42:35  1196.14   37.03  74.67 18.52

                         140 S PL-0278-03-0414 10:44:18  1188.92   36.54  87.12 18.27

                         152 S PL-0340-07-0417 10:45:00  1186.00   36.24  94.59 18.12

                         160 S PL-0340-06-1463 10:45:50  1182.54   36.04  99.56 18.02

                         198 S PL-0340-07-0426 10:48:45  1170.60   35.09 123.21 17.55

                         208 S PL-0340-04-7429 10:49:26  1167.83   34.84 129.43 17.42

                         216 S PL-0340-06-5030 10:50:05  1165.22   34.64 134.41 17.32

                         221 S PL-0340-07-0424 10:50:27  1163.75   34.52 137.52 17.26

                         223 S PL-0340-06-5028 10:50:42  1162.75   34.47 138.77 17.23

                         231 S PL-0340-06-5047 10:51:37  1159.09   34.27 143.75 17.13

                         235 S PL-0340-07-0438 10:51:59  1157.63   34.17 146.24 17.08

                         299 S PL-0340-07-0429 10:57:25  1136.49   32.57 186.06 16.29

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   198.74

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   2   konk. 20  pkt.   488.52

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 GRABSKI ROBERT I PAWEŁ  190 S PL-0344-05-4527 10:50:34  1172.05   35.29 118.23 17.64

 sek. 2  odl.= 340560 m  195 S PL-0340-07-0842 10:50:44  1171.38   35.17 121.34 17.58

    ORZECHÓW K/CEDY      272 S PL-0345-02-0647 10:57:44  1143.84   33.25 169.26 16.62

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  12-  3- 3      Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   103.71

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  39   konk. 13  pkt.   284.85

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BŁASZCZYK WŁADYSŁAW      39 S PL-0340-06-5720 10:25:48  1243.27   39.05  24.27 19.53

 sek. 3  odl.= 330460 m  113 S PL-0340-08-6076 10:35:29  1199.56   37.21  70.32 18.60

    ORZECHÓW K/CEDY      220 S PL-0340-05-4193 10:43:56  1163.87   34.54 136.90 17.27

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  222 S PL-345-02-14061 10:44:02  1163.46   34.49 138.15 17.25

  W-K-S =  31-  7- 5     284 S PL-0340-04-3989 10:49:36  1141.09   32.95 176.73 16.47

                         300 S PL-0373-07-8975 10:50:48  1136.38   32.55 186.68 16.27

                         304 S PL-345-03-10133 10:50:53  1136.06   32.45 189.17 16.22

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   178.24

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  29   konk. 17  pkt.   391.47

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CZAJKOWSKI KRZYSZTOF    313 S PL-0340-06-5531 10:48:32  1132.56   32.22 194.77 16.11

 sek. 3  odl.= 326780 m  317 S PL-0340-04-5741 10:48:39  1132.10   32.12 197.26 16.06

    ORZECHÓW K/CEDY     ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322   Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy    64.34

  W-K-S =  24-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  40   konk. 14  pkt.   280.79

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PARADOWSKI ANDRZEJ       28 S PL-0340-06-4507 10:21:37  1252.86   39.33  17.42 19.66

 sek. 3  odl.= 327770 m   41 S PL-0340-07-3951 10:23:51  1242.26   39.00  25.51 19.50

    ORZECHÓW K/CEDY      170 S PL-0340-04-3008 10:37:52  1179.59   35.79 105.79 17.89

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  302 S PL-0340-04-3042 10:48:30  1136.12   32.50 187.93 16.25

  W-K-S =  19-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   146.62

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  22   konk. 19  pkt.   427.62

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PRZYGODZIŃSKI SŁAWOMIR   62 S PL-0187-06-3439 10:21:43  1230.99   38.48  38.58 19.24

 sek. 3  odl.= 322170 m  281 S PL-187-05-12018 10:42:16  1141.37   33.02 174.86 16.51

    ORZECHÓW K/CEDY      291 S PL-0340-06-1599 10:42:45  1139.42   32.77 181.08 16.39

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  30-  3- 3      Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   104.27

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  34   konk. 18  pkt.   373.23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WOŹNICA LESZEK          115 S PL-0340-06-1433 10:30:41  1197.45   37.16  71.56 18.58

 sek. 3  odl.= 324130 m  172 S PL-0340-07-5178 10:34:50  1179.37   35.74 107.03 17.87

    ORZECHÓW K/CEDY      196 S PL-0340-06-1425 10:36:44  1171.27   35.14 121.97 17.57

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  233 S PL-0340-05-4691 10:39:52  1158.16   34.22 144.99 17.11

  W-K-S =  21-  5- 5     247 S PL-0340-06-1417 10:41:25  1151.78   33.87 153.70 16.93

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   176.13

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  14   konk. 20  pkt.   449.54

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WOJTCZAK ZBIGNIEW        91 S PL-0340-04-2122 10:28:11  1211.63   37.76  56.63 18.88

 sek. 3  odl.= 324940 m ------------------------------------------------------

    ORZECHÓW K/CEDY       Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy    37.76

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  14-  1- 1      Po locie nr 04    poz.  44   konk. 13  pkt.   251.93

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 GÓRSKI ANDRZEJ           40 S PL-0340-06-3811 10:21:03  1242.98   39.03  24.89 19.51

 sek. 3  odl.= 324480 m  237 S PL-0340-04-2006 10:40:25  1157.14   34.12 147.48 17.06

    ORZECHÓW K/CEDY      294 S PL-0340-03-2557 10:44:56  1138.79   32.70 182.95 16.35

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  40-  3- 3      Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   105.85

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  30   konk. 18  pkt.   387.81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PAPROCKI MARIUSZ I JAN  109 S PL-0187-06-5162 10:29:46  1202.15   37.31  67.83 18.65

 sek. 3  odl.= 324300 m  183 S PL-187-04-22058 10:36:09  1174.36   35.46 113.88 17.73

    ORZECHÓW K/CEDY      186 S PL-0340-03-2418 10:36:24  1173.30   35.39 115.74 17.69

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  191 S PL-0340-07-6561 10:36:42  1172.03   35.26 118.86 17.63

  W-K-S =  57-  7- 5     243 S PL-0340-08-6117 10:41:03  1153.89   33.97 151.21     

                         254 S PL-187-05-29385 10:42:11  1149.25   33.69 158.06 16.85

                         298 S PL-0340-05-4745 10:45:13  1137.03   32.60 185.44 16.30

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   177.39

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  13   konk. 20  pkt.   460.15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZIELIŃSKI ŁUKASZ        156 S PL-0340-02-2419 10:38:30  1184.49   36.14  97.08 18.07

 sek. 3  odl.= 329880 m  204 S PL-0340-04-1206 10:42:09  1169.17   34.94 126.94 17.47

    ORZECHÓW K/CEDY      241 S PL-0340-07-4725 10:45:32  1155.31   34.02 149.97 17.01

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  246 S PL-0340-07-4731 10:46:14  1152.49   33.89 153.08 16.95

  W-K-S =  32-  6- 5     255 S PL-0340-02-2412 10:47:09  1148.81   33.67 158.68 16.83

                         260 S PL-340-01-14485 10:47:33  1147.21   33.55 161.79 16.77

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   172.66

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  16   konk. 20  pkt.   446.49

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ANTONIEWICZ DARIUSZ      34 S PL-0340-04-4151 10:24:03  1248.82   39.18  21.16 19.59

 sek. 3  odl.= 329750 m   70 S PL-0340-03-3359 10:28:41  1227.28   38.28  43.56 19.14

    ORZECHÓW K/CEDY      224 S PL-0340-06-0803 10:43:45  1162.11   34.44 139.39 17.22

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  238 S PL-0340-07-2325 10:45:07  1156.54   34.09 148.10 17.05

  W-K-S =  19-  6- 5     271 S PL-0340-06-6918 10:48:03  1144.77   33.27 168.64 16.64

                         311 S PL-0340-06-0818 10:51:02  1133.03   32.27 193.53 16.14

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   179.26

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  19   konk. 19  pkt.   435.43

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 HOFFMAN - FORNALEWICZ    32 S PL-345-03-12012 10:19:08  1250.98   39.23  19.91 19.61

 sek. 4  odl.= 324170 m   97 S PL-0345-04-2598 10:27:49  1210.42   37.61  60.36 18.80

    ORZECHÓW K/CEDY       98 S PL-0345-04-0461 10:27:51  1210.27   37.58  60.98 18.79

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  108 S PL-0345-07-5459 10:29:35  1202.49   37.33  67.21 18.67

  W-K-S =  38-  9- 5     168 S PL-345-06-13477 10:34:46  1179.80   35.84 104.54 17.92

                         188 S PL-0345-04-0130 10:36:32  1172.26   35.34 116.99 17.67

                         193 S PL-345-01-11886 10:36:39  1171.77   35.21 120.10 17.61

                         244 S PL-0345-02-6178 10:40:59  1153.70   33.94 151.84 16.97

                         266 S PL-0345-04-0470 10:42:45  1146.49   33.40 165.53     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   187.59

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   8   konk. 20  pkt.   476.34

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 RADZIK KAZIMIERZ         43 S PL-0340-06-2972 10:21:04  1241.60   38.95  26.76 19.48

 sek. 4  odl.= 324140 m  154 S PL-345-03-12078 10:33:28  1185.30   36.19  95.83 18.09

    ORZECHÓW K/CEDY      200 S PL-0340-06-2989 10:37:07  1169.69   35.04 124.46 17.52

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  256 S PL-0340-08-6932 10:42:12  1148.62   33.64 159.30 16.82

  W-K-S =  20-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   143.82

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  54   konk.  4  pkt.   143.82

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PAWIŃSKI STANISŁAW       21 S PL-0345-07-4457 10:17:16  1259.94   39.50  13.07 19.75

 sek. 4  odl.= 324140 m   80 S PL-0345-05-6652 10:25:52  1219.18   38.03  49.78 19.02

    ORZECHÓW K/CEDY      102 S PL-0345-07-4498 10:28:38  1206.63   37.48  63.47 18.74

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  135 S PL-0345-02-7591 10:32:24  1189.94   36.66  84.01 18.33

  W-K-S =  34-  7- 5     136 S PL-345-06-12570 10:32:29  1189.58   36.64  84.63 18.32

                         236 S PL-0345-04-0806 10:40:05  1157.30   34.14 146.86 17.07

                         307 S PL-0345-07-4470 10:45:35  1135.01   32.37 191.04 16.19

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   188.31

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  10   konk. 20  pkt.   471.40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WROCŁAWSKI ROBERT        67 S PL-0345-05-5335 10:20:21  1228.65   38.36  41.69 19.18

 sek. 4  odl.= 319880 m   87 S PL-0345-07-3466 10:23:30  1213.97   37.86  54.14 18.93

    ORZECHÓW K/CEDY      202 S PL-0345-07-3421 10:33:32  1169.44   34.99 125.70 17.50

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  209 S PL-0345-07-3456 10:34:02  1167.30   34.82 130.06 17.41

  W-K-S =  24-  5- 5     234 S PL-0345-07-3465 10:36:19  1157.66   34.19 145.61 17.10

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   180.22

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  18   konk. 19  pkt.   435.47

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KWIATKOWSKI GRZEGORZ    213 S PL-0345-04-2718 10:36:45  1166.69   34.72 132.55 17.36

 sek. 4  odl.= 322880 m  218 S PL-0345-07-4967 10:37:16  1164.51   34.59 135.66 17.30

    ORZECHÓW K/CEDY      229 S PL-278-03-14329 10:38:14  1160.47   34.32 142.50 17.16

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  277 S PL-0345-07-4980 10:42:34  1142.67   33.12 172.37 16.56

  W-K-S =  40-  6- 5     279 S PL-0345-07-4965 10:42:37  1142.47   33.07 173.62 16.54

                         289 S PL-0345-07-4961 10:43:18  1139.71   32.82 179.84 16.41

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   169.82

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  12   konk. 20  pkt.   463.03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KACZMAREK ZDZISŁAW      112 S PL-0340-04-4250 10:28:50  1200.97   37.23  69.70 18.62

 sek. 4  odl.= 322860 m  320 S PL-345-03-11030 10:45:19  1131.59   32.05 199.13 16.02

    ORZECHÓW K/CEDY     ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322   Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy    69.28

  W-K-S =  34-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  37   konk. 17  pkt.   350.71

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BRYKALSKI JERZY         126 S PL-0345-02-7805 10:27:35  1193.61   36.88  78.41 18.44

 sek. 4  odl.= 319390 m ------------------------------------------------------

    ORZECHÓW K/CEDY       Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy    36.88

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  18-  1- 1      Po locie nr 04    poz.  57   konk.  6  pkt.   121.34

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KRASUCKI JAN             17 S PL-345-06-11935 10:13:17  1264.95   39.60  10.58 19.80

 sek. 4  odl.= 320390 m   22 S PL-345-01-12238 10:14:49  1257.34   39.48  13.69 19.74

    ORZECHÓW K/CEDY       27 S PL-0345-05-7886 10:15:40  1253.16   39.35  16.80 19.68

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322   38 S PL-0345-02-6280 10:17:34  1243.91   39.08  23.65 19.54

  W-K-S =  42- 16- 5      46 S PL-0345-05-7538 10:18:27  1239.66   38.88  28.62 19.44

                          54 S PL-0345-05-7599 10:19:18  1235.60   38.68  33.60 19.34

                          59 S PL-345-03-12244 10:20:12  1231.32   38.55  36.71 19.28

                          72 S PL-0345-04-0934 10:21:17  1226.22   38.23  44.80 19.12

                          95 S PL-345-03-12245 10:24:36  1210.85   37.66  59.12 18.83

                         117 S PL-345-06-11954 10:27:44  1196.68   37.11  72.81 18.55

                         131 S PL-345-03-12369 10:29:01  1190.97   36.76  81.52 18.38

                         228 S PL-345-06-12992 10:36:03  1160.62   34.34 141.88 17.17

                         269 S PL-345-06-11936 10:39:40  1145.61   33.32 167.39 16.66

                         282 S PL-0345-02-6278 10:40:43  1141.33   33.00 175.48 16.50

                         290 S PL-345-06-11933 10:41:09  1139.57   32.80 180.46 16.40

                         297 S PL-0345-04-1422 10:41:45  1137.14   32.62 184.82 16.31

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   196.39

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   3   konk. 20  pkt.   488.04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MICZEK ADRIAN             8 S PL-0345-07-4355 10:13:02  1286.19   39.83   4.98 19.91

 sek. 4  odl.= 325450 m   53 S PL-0340-02-0311 10:23:12  1236.51   38.70  32.98 19.35

    ORZECHÓW K/CEDY      119 S PL-345-05-10574 10:32:01  1196.43   37.06  74.05 18.53

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  145 S PL-345-06-13615 10:33:52  1188.35   36.41  90.23 18.21

  W-K-S =  20-  8- 5     194 S PL-0345-07-4358 10:37:49  1171.46   35.19 120.72 17.60

                         259 S PL-0345-05-3276 10:43:40  1147.30   33.57 161.17 16.79

                         286 S PL-0345-07-4334 10:45:23  1140.40   32.90 177.97 16.45

                         288 S PL-0345-08-9545 10:45:27  1140.13   32.85 179.22 16.42

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   187.19

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  21   konk. 18  pkt.   428.29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 LASKOWSKI RADOSŁAW       29 S PL-0345-05-4758 10:20:10  1252.62   39.30  18.05 19.65

 sek. 4  odl.= 325890 m   66 S PL-345-06-14942 10:25:07  1229.23   38.38  41.07 19.19

    ORZECHÓW K/CEDY      146 S PL-0345-07-4261 10:34:19  1188.01   36.39  90.85 18.19

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  147 S PL-345-06-14938 10:34:21  1187.86   36.36  91.47 18.18

  W-K-S =  26-  6- 5     157 S PL-345-05-14483 10:35:12  1184.19   36.11  97.70 18.06

                         184 S PL-0340-07-7293 10:37:35  1174.03   35.44 114.50 17.72

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   186.54

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  20   konk. 19  pkt.   432.15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KOBIELSKI HENRYK        137 S PL-345-06-11179 10:30:39  1189.51   36.61  85.25 18.31

 sek. 4  odl.= 321940 m  283 S PL-0345-04-0675 10:42:06  1141.23   32.97 176.10 16.49

    ORZECHÓW K/CEDY      285 S PL-345-06-11141 10:42:09  1141.02   32.92 177.35 16.46

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  318 S PL-0345-07-3373 10:44:26  1131.86   32.10 197.88 16.05

  W-K-S =  24-  5- 5     319 S PL-0345-07-3351 10:44:30  1131.60   32.07 198.51 16.04

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   166.67

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  28   konk. 18  pkt.   398.61

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SUDOMIR JAROSŁAW         57 S PL-345-08-15330 10:21:03  1232.48   38.60  35.47 19.30

 sek. 4  odl.= 321740 m   58 S PL-345-06-12065 10:21:06  1232.25   38.58  36.09 19.29

    ORZECHÓW K/CEDY       68 S PL-0345-04-0364 10:22:02  1227.86   38.33  42.31 19.17

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  138 S PL-345-06-12045 10:30:34  1189.13   36.59  85.87 18.29

  W-K-S =  40-  8- 5     171 S PL-0345-07-3538 10:32:46  1179.54   35.76 106.41 17.88

                         175 S PL-345-06-13947 10:33:11  1177.74   35.66 108.90 17.83

                         239 S PL-345-06-12014 10:38:13  1156.44   34.07 148.72 17.03

                         268 S PL-345-03-11936 10:40:47  1145.87   33.35 166.77 16.67

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   187.86

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  15   konk. 19  pkt.   447.03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIEŃKOWSKI MAREK         23 S PL-0340-03-0351 10:22:59  1257.27   39.45  14.31 19.73

 sek. 4  odl.= 330640 m   61 S PL-0340-07-0708 10:28:35  1231.05   38.50  37.96     

    ORZECHÓW K/CEDY       81 S PL-0340-04-0445 10:31:13  1219.10   38.01  50.40 19.00

 WłGoł/Konk5= 1607/ 322  106 S PL-0340-06-0615 10:34:22  1205.10   37.38  65.96 18.69

  W-K-S =  51- 12- 5     130 S PL-0340-07-3402 10:37:36  1191.07   36.79  80.90 18.39

                         158 S PL-0340-07-3445 10:39:13  1184.17   36.09  98.32 18.04

                         169 S PL-0340-03-0352 10:40:17  1179.66   35.81 105.16 17.91

                         225 S PL-0340-07-7669 10:44:34  1161.91   34.42 140.01 17.21

                         226 S PL-0340-07-3430 10:44:43  1161.30   34.39 140.63 17.20

                         264 S PL-0340-07-3412 10:48:21  1146.66   33.45 164.28 16.72

                         276 S PL-0340-07-3442 10:49:20  1142.77   33.15 171.75 16.57

                         278 S PL-0340-05-0539 10:49:24  1142.50   33.10 172.99 16.55

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.24.05.2009     * pkt hodowcy   190.13

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   9   konk. 20  pkt.   475.74

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -