┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIECZKOWSKI HUBERT       43 S PL-187-10-14322 10:21:40  1042.36   23.81  48.42     

 sek. 1  odl.= 210210 m   45 S PL-187-10-14428 10:21:42  1042.19   23.76  50.68     

    NOWY TOMYŚL           84 S PL-187-10-14359 10:27:30  1013.06   22.66  94.59     

 WłGoł/Konk5=  888/ 178  136 S PL-187-10-14366 10:42:42   943.92   21.19 153.15     

  W-K-S =  38-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy    91.42

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  16   konk. 14  pkt.   260.01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 IGNACZAK JAN            120 S PL-0340-10-0891 10:33:32   969.83   21.64 135.14 17.31

 sek. 1  odl.= 207090 m  146 S PL-0340-10-0862 10:42:31   930.67   20.90 164.41 16.72

    NOWY TOMYŚL          166 S PL-0340-10-0876 10:49:50   901.04   20.34 186.94 16.27

 WłGoł/Konk5=  888/ 178 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  26-  3- 3      Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy    62.88

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  19   konk. 13  pkt.   231.07

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ANTONIEWICZ DAR I JÓZ    14 S PL-0340-10-8927 10:11:57  1068.35   24.63  15.77     

 sek. 1  odl.= 205070 m   36 S PL-0340-10-8966 10:15:57  1046.54   24.01  40.54     

    NOWY TOMYŚL           56 S PL-0340-10-8953 10:17:53  1036.32   23.45  63.06     

 WłGoł/Konk5=  888/ 178 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  29-  3- 3      Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy    72.09

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  18   konk. 13  pkt.   242.89

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KOWALEWSKI JAN           17 S PL-0344-10-9209 10:14:32  1064.91   24.55  19.14 19.64

 sek. 1  odl.= 207160 m   55 S PL-0340-10-0346 10:19:42  1037.36   23.47  61.94 18.78

    NOWY TOMYŚL          129 S PL-0340-10-0308 10:36:31   956.79   21.38 145.27 17.11

 WłGoł/Konk5=  888/ 178  148 S PL-0344-10-9216 10:44:03   924.62   20.85 166.67 16.68

  W-K-S =  17-  5- 5     163 S PL-0340-10-0399 10:49:04   904.37   20.42 183.56 16.34

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy   110.67

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  27   konk. 11  pkt.   202.51

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KACPRZYK IRENEUSZ        63 S PL-340-10-10003 10:21:36  1032.74   23.25  70.95 18.60

 sek. 1  odl.= 208200 m  106 S PL-340-10-10112 10:32:15   980.92   22.03 119.37 17.63

    NOWY TOMYŚL         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  888/ 178   Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy    45.28

  W-K-S =   8-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  29   konk. 10  pkt.   172.51

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WILCZYŃSKI ROMAN         74 S PL-0340-10-2251 10:24:10  1022.50   22.94  83.33 18.35

 sek. 1  odl.= 208760 m   81 S PL-0340-10-2299 10:25:50  1014.22   22.74  91.22     

    NOWY TOMYŚL           83 S PL-0340-10-2231 10:25:59  1013.48   22.68  93.47 18.15

 WłGoł/Konk5=  888/ 178  103 S PL-0340-10-2217 10:31:57   984.95   22.12 115.99 17.69

  W-K-S =  25-  5- 5     149 S PL-0340-10-2253 10:46:01   923.65   20.82 167.79     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy   111.30

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   6   konk. 15  pkt.   284.54

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 NOWAKOWSKI DARIUSZ       16 S PL-0340-10-9543 10:14:49  1066.23   24.58  18.02 19.66

 sek. 1  odl.= 207720 m   19 S PL-0340-10-9552 10:15:12  1064.14   24.49  21.40 19.59

    NOWY TOMYŚL           32 S PL-0340-10-9580 10:17:30  1051.75   24.12  36.04 19.30

 WłGoł/Konk5=  888/ 178   34 S PL-0340-10-9540 10:18:06  1048.56   24.07  38.29 19.25

  W-K-S =  39- 11- 5      35 S PL-0340-10-9585 10:18:26  1046.80   24.04  39.41 19.23

                          72 S PL-0340-10-9567 10:22:18  1026.79   22.99  81.08 18.40

                         107 S PL-0340-10-9587 10:31:49   980.66   22.01 120.50 17.60

                         108 S PL-0340-10-9534 10:31:55   980.20   21.98 121.62 17.58

                         109 S PL-0340-10-9529 10:32:01   979.73   21.95 122.75 17.56

                         115 S PL-0340-10-9566 10:33:07   974.68   21.78 129.50 17.42

                         174 S PL-0340-10-9521 10:54:46   884.79   20.11 195.95 16.09

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy   121.30

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   4   konk. 15  pkt.   292.67

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER    31 S PL-340-10-10780 10:17:31  1051.81   24.15  34.91 19.32

 sek. 1  odl.= 207750 m   69 S PL-340-10-10776 10:21:53  1029.06   23.08  77.70 18.46

    NOWY TOMYŚL           96 S PL-340-10-10774 10:28:32   996.24   22.32 108.11 17.85

 WłGoł/Konk5=  888/ 178  116 S PL-340-10-10784 10:33:24   973.52   21.75 130.63 17.40

  W-K-S =  19-  5- 5     143 S PL-340-10-10772 10:41:51   936.44   20.99 161.04 16.79

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy   112.29

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  13   konk. 15  pkt.   270.46

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KWIATKOWSKI JAN          47 S PL-340-10-10540 10:19:34  1041.96   23.70  52.93 18.96

 sek. 1  odl.= 207940 m   73 S PL-340-10-10554 10:23:21  1022.57   22.97  82.21 18.37

    NOWY TOMYŚL           75 S PL-340-10-10534 10:23:32  1021.65   22.91  84.46 18.33

 WłGoł/Konk5=  888/ 178  117 S PL-0340-10-2996 10:33:42   973.05   21.72 131.76     

  W-K-S =  26-  7- 5     121 S PL-340-10-10544 10:34:25   969.79   21.61 136.26 17.29

                         122 S PL-340-10-10545 10:34:26   969.72   21.58 137.39 17.27

                         125 S PL-340-10-10556 10:36:33   960.24   21.50 140.77 17.20

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy   112.91

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   9   konk. 15  pkt.   281.08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 OLAKOWSKI TOMASZ         90 S PL-278-10-14699 10:33:27  1004.87   22.49 101.35     

 sek. 2  odl.= 214490 m   95 S PL-0340-10-9681 10:35:17   996.32   22.34 106.98     

    NOWY TOMYŚL         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  888/ 178   Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy    44.83

  W-K-S =  23-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  25   konk. 12  pkt.   216.31

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MAŚLANKA JÓZEF I SYLWI    3 S PL-0340-10-7739 10:18:01  1083.29   24.94   3.38 19.95

 sek. 2  odl.= 214510 m    6 S PL-0340-10-7786 10:19:08  1077.22   24.86   6.76     

    NOWY TOMYŚL            9 S PL-0340-10-7719 10:20:10  1071.66   24.77  10.14     

 WłGoł/Konk5=  888/ 178   13 S PL-0340-10-7752 10:20:31  1069.79   24.66  14.64 19.73

  W-K-S =  40- 18- 5      15 S PL-0340-10-7743 10:20:50  1068.10   24.60  16.89     

                          26 S PL-0340-10-7748 10:23:22  1054.79   24.29  29.28     

                          28 S PL-0340-10-7731 10:23:51  1052.29   24.24  31.53 19.39

                          29 S PL-0340-10-7723 10:23:54  1052.04   24.21  32.66 19.37

                          40 S PL-0340-10-7763 10:25:24  1044.35   23.90  45.05     

                          79 S PL-0340-10-7718 10:30:48  1017.60   22.80  88.96 18.24

                          82 S PL-0340-10-7784 10:31:36  1013.75   22.71  92.34     

                         101 S PL-0340-10-7775 10:36:38   990.20   22.18 113.74     

                         124 S PL-0340-10-7766 10:43:12   961.07   21.53 139.64 17.22

                         170 S PL-0340-10-7730 11:01:34   888.00   20.23 191.44 16.18

                         171 S PL-0340-10-7725 11:01:54   886.77   20.20 192.57 16.16

                         172 S PL-0340-10-7781 11:01:57   886.59   20.17 193.69 16.14

                         173 S PL-0340-10-9621 11:02:04   886.16   20.14 194.82     

                         175 S PL-0340-10-7800 11:02:41   883.91   20.08 197.07     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy   123.83

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   1   konk. 15  pkt.   298.30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WŁODARZEWSKI ANDRZEJ      1 S PL-340-10-10979 10:17:26  1085.84   25.00   1.13     

 sek. 2  odl.= 214380 m    4 S PL-0340-10-7526 10:18:45  1078.64   24.92   4.50     

    NOWY TOMYŚL           10 S PL-0340-10-7586 10:20:05  1071.45   24.75  11.26     

 WłGoł/Konk5=  888/ 178   21 S PL-0340-10-7529 10:21:49  1062.25   24.44  23.65 19.55

  W-K-S =  35- 10- 5      93 S PL-0340-10-7533 10:34:40   998.66   22.40 104.73 17.92

                          94 S PL-0340-10-7568 10:34:44   998.35   22.37 105.86 17.90

                         102 S PL-0340-10-7559 10:36:48   988.84   22.15 114.86 17.72

                         113 S PL-0340-10-7588 10:39:32   976.53   21.84 127.25     

                         160 S PL-0340-10-7508 10:55:41   909.61   20.51 180.18 16.41

                         176 S PL-0340-10-7554 11:04:05   878.31   20.06 198.20 16.05

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy   121.51

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   3   konk. 15  pkt.   294.23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SPYCHALSKI GRZEGORZ      18 S PL-0340-10-6999 10:21:27  1064.58   24.52  20.27 19.62

 sek. 2  odl.= 214460 m   62 S PL-0340-10-6880 10:27:30  1033.54   23.28  69.82 18.62

    NOWY TOMYŚL           85 S PL-0340-10-6995 10:32:44  1008.12   22.63  95.72 18.10

 WłGoł/Konk5=  888/ 178  105 S PL-340-10-10818 10:38:17   982.48   22.06 118.24 17.65

  W-K-S =  23-  6- 5     111 S PL-340-10-10822 10:39:11   978.45   21.89 125.00 17.51

                         144 S PL-340-10-10825 10:49:57   932.64   20.96 162.16 16.77

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy   114.38

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   7   konk. 15  pkt.   283.45

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SZYMCZAK ANDRZEJ         49 S PL-0340-10-6724 10:25:52  1041.55   23.64  55.18 18.92

 sek. 2  odl.= 214420 m   64 S PL-0340-10-6717 10:27:57  1031.11   23.22  72.07 18.58

    NOWY TOMYŚL           65 S PL-0340-10-6704 10:28:10  1030.04   23.19  73.20 18.55

 WłGoł/Konk5=  888/ 178  119 S PL-0340-10-6740 10:40:36   971.99   21.67 134.01 17.33

  W-K-S =  18-  5- 5     147 S PL-0340-10-6723 10:51:39   925.62   20.88 165.54 16.70

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy   112.60

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   8   konk. 15  pkt.   281.29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZIELIŃSKI TOMASZ          2 S PL-0340-10-0121 10:18:32  1083.95   24.97   2.25 19.98

 sek. 2  odl.= 215200 m    7 S PL-0340-10-0103 10:20:37  1072.69   24.83   7.88 19.86

    NOWY TOMYŚL            8 S PL-0340-10-0143 10:20:39  1072.51   24.80   9.01 19.84

 WłGoł/Konk5=  888/ 178   11 S PL-0340-10-0120 10:20:52  1071.36   24.72  12.39 19.77

  W-K-S =  30- 10- 5      12 S PL-0340-10-0160 10:20:58  1070.82   24.69  13.51 19.75

                          76 S PL-0340-10-0168 10:30:39  1021.60   22.88  85.59     

                          86 S PL-0340-10-0178 10:33:31  1007.88   22.60  96.85     

                         126 S PL-0340-10-0166 10:44:12   959.86   21.47 141.89     

                         145 S PL-0340-10-0155 10:51:01   931.53   20.93 163.29 16.75

                         167 S PL-0340-10-0125 10:58:57   900.61   20.31 188.06 16.25

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy   124.01

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   2   konk. 15  pkt.   297.76

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 FALKOWSKI WOJCIECH       70 S PL-0340-10-7052 10:26:46  1028.84   23.05  78.83 18.44

 sek. 2  odl.= 212730 m   71 S PL-0340-10-7063 10:26:51  1028.43   23.02  79.95 18.42

    NOWY TOMYŚL           92 S PL-0340-10-7042 10:31:46  1004.55   22.43 103.60 17.94

 WłGoł/Konk5=  888/ 178  123 S PL-0340-10-7033 10:40:41   963.96   21.55 138.51 17.24

  W-K-S =  18-  5- 5     138 S PL-0340-10-7076 10:45:36   942.95   21.13 155.41     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy   111.18

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  11   konk. 15  pkt.   278.29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SKOWROŃSKI TOMASZ         5 S PL-0340-10-7682 10:17:14  1078.06   24.89   5.63 19.91

 sek. 2  odl.= 212630 m   39 S PL-0340-10-7670 10:23:31  1044.78   23.93  43.92 19.14

    NOWY TOMYŚL           67 S PL-0340-10-7664 10:26:33  1029.44   23.14  75.45 18.51

 WłGoł/Konk5=  888/ 178  162 S PL-0340-10-7663 10:54:49   905.52   20.45 182.43 16.36

  W-K-S =  15-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy    92.41

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  15   konk. 14  pkt.   261.15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CHEŁMINIAK MARCIN        41 S PL-0340-10-8274 10:30:35  1044.05   23.87  46.17 19.10

 sek. 2  odl.= 219860 m   80 S PL-0340-10-8230 10:36:34  1015.21   22.77  90.09 18.21

    NOWY TOMYŚL         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  888/ 178   Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy    46.64

  W-K-S =   7-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  26   konk. 12  pkt.   208.62

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ULANOWICZ MARCIN        127 S PL-0340-10-8338 10:41:37   958.68   21.44 143.02 17.15

 sek. 2  odl.= 212460 m  157 S PL-0340-10-9619 10:52:17   914.66   20.59 176.80     

    NOWY TOMYŚL          158 S PL-0340-10-8316 10:52:20   914.46   20.56 177.93 16.45

 WłGoł/Konk5=  888/ 178  159 S PL-0340-10-8308 10:52:26   914.07   20.54 179.05 16.43

  W-K-S =  19-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy    83.13

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  20   konk. 13  pkt.   230.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 URBAŃSKI RADOSŁAW        44 S PL-0340-10-1334 10:11:39  1042.21   23.79  49.55 19.03

 sek. 3  odl.= 199740 m  140 S PL-0340-10-1301 10:32:39   939.29   21.07 157.66 16.86

    NOWY TOMYŚL          142 S PL-0340-10-1337 10:32:50   938.48   21.02 159.91 16.81

 WłGoł/Konk5=  888/ 178 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  16-  3- 3      Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy    65.88

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  22   konk. 13  pkt.   226.15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 RYBACKI MAREK           100 S PL-0340-10-1160 10:16:45   992.43   22.20 112.61     

 sek. 3  odl.= 195260 m  133 S PL-0340-10-1135 10:25:57   948.09   21.27 149.77 17.02

    NOWY TOMYŚL         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  888/ 178   Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy    43.47

  W-K-S =  17-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  28   konk. 11  pkt.   179.02

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PRZYGODZIŃSKI SŁAWOMIR   42 S PL-0340-10-2540 10:09:14  1043.26   23.84  47.30 19.07

 sek. 3  odl.= 197420 m   46 S PL-0340-10-2524 10:09:28  1041.98   23.73  51.80 18.98

    NOWY TOMYŚL          110 S PL-0340-10-2572 10:21:41   978.86   21.92 123.87     

 WłGoł/Konk5=  888/ 178  118 S PL-0340-10-2515 10:22:55   972.91   21.69 132.88 17.36

  W-K-S =  23-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy    91.18

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  21   konk. 12  pkt.   229.06

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PAPROCKI MARIUSZ I JAN   38 S PL-188-10-15256 10:10:55  1045.12   23.95  42.79     

 sek. 3  odl.= 199530 m   99 S PL-0340-10-1575 10:20:53   993.26   22.23 111.49     

    NOWY TOMYŚL          104 S PL-0340-10-1535 10:22:48   983.88   22.09 117.12 17.67

 WłGoł/Konk5=  888/ 178  114 S PL-0340-10-1525 10:24:20   976.49   21.81 128.38 17.45

  W-K-S =  24-  7- 5     131 S PL-0340-10-1521 10:30:03   949.92   21.33 147.52 17.06

                         134 S PL-0340-10-1537 10:30:33   947.66   21.24 150.90 16.99

                         178 S PL-0340-10-1513 10:47:21   877.63   20.00 200.45 16.00

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy   111.41

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  12   konk. 15  pkt.   277.64

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZIELIŃSKI ŁUKASZ         57 S PL-0340-10-1827 10:18:03  1036.10   23.42  64.19 18.73

 sek. 3  odl.= 205200 m   59 S PL-0340-10-1811 10:18:11  1035.41   23.36  66.44 18.69

    NOWY TOMYŚL          169 S PL-0340-10-1817 10:48:28   898.16   20.25 190.32 16.20

 WłGoł/Konk5=  888/ 178 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  22-  3- 3      Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy    67.03

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  23   konk. 13  pkt.   224.52

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SKRZYPIŃSKI RAFAŁ       135 S PL-0340-10-0935 10:32:10   947.42   21.21 152.03 16.97

 sek. 3  odl.= 201010 m  151 S PL-0340-10-0929 10:37:41   923.41   20.76 170.05 16.61

    NOWY TOMYŚL          153 S PL-0340-10-0949 10:37:46   923.05   20.71 172.30 16.56

 WłGoł/Konk5=  888/ 178  154 S PL-0340-10-0982 10:38:32   919.81   20.68 173.42     

  W-K-S =  21-  5- 5     177 S PL-0340-10-0908 10:48:54   878.16   20.03 199.32     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy   103.39

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  17   konk. 14  pkt.   247.20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 GAWRYSIAK ARKADIUSZ      91 S PL-0343-10-1455 10:16:33  1004.83   22.46 102.48 17.97

 sek. 3  odl.= 197500 m  161 S PL-0340-10-1442 10:37:12   909.30   20.48 181.31 16.38

    NOWY TOMYŚL          165 S PL-0340-10-1464 10:38:41   903.13   20.37 185.81 16.29

 WłGoł/Konk5=  888/ 178 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  15-  3- 3      Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy    63.31

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  34   konk. 10  pkt.   161.89

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 HERMAN TOMASZ            37 S PL-0340-10-1742 10:11:35  1045.86   23.98  41.67 19.19

 sek. 3  odl.= 200370 m  164 S PL-0340-10-8655 10:41:36   904.20   20.40 184.68     

    NOWY TOMYŚL          168 S PL-0340-10-8671 10:42:50   899.19   20.28 189.19     

 WłGoł/Konk5=  888/ 178 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  15-  3- 3      Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy    64.66

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  24   konk. 13  pkt.   222.21

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BŁASIAK WIESŁAW          22 S PL-0340-10-5087 10:07:31  1062.09   24.41  24.77     

 sek. 4  odl.= 199160 m   23 S PL-0340-10-5079 10:07:38  1061.43   24.38  25.90 19.50

    NOWY TOMYŚL           24 S PL-0340-10-5032 10:07:40  1061.24   24.35  27.03 19.48

 WłGoł/Konk5=  888/ 178   48 S PL-0340-10-5114 10:11:10  1041.81   23.67  54.05     

  W-K-S =  59- 17- 5      50 S PL-0340-10-5015 10:11:14  1041.45   23.62  56.31     

                          52 S PL-0340-10-5030 10:11:22  1040.72   23.56  58.56 18.85

                          53 S PL-0340-10-5052 10:11:27  1040.27   23.53  59.68 18.82

                          54 S PL-0340-10-5085 10:11:56  1037.65   23.50  60.81     

                          87 S PL-0340-10-7795 10:18:00  1005.86   22.57  97.97 18.06

                          88 S PL-0340-10-5116 10:18:04  1005.52   22.54  99.10 18.03

                          89 S PL-0340-10-5065 10:18:06  1005.35   22.51 100.23 18.01

                         132 S PL-0340-10-5082 10:29:52   948.98   21.30 148.65     

                         137 S PL-0340-10-5126 10:31:11   943.07   21.16 154.28     

                         139 S PL-0340-10-5068 10:31:14   942.84   21.10 156.53     

                         141 S PL-0340-10-5101 10:32:05   939.07   21.05 158.78 16.84

                         155 S PL-0340-10-5043 10:37:09   917.15   20.65 174.55     

                         156 S PL-0340-10-5046 10:37:28   915.82   20.62 175.68     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy   120.43

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   5   konk. 15  pkt.   290.43

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KOBUS WŁODZIMIERZ        20 S PL-0340-10-4855 10:07:47  1062.45   24.46  22.52 19.57

 sek. 4  odl.= 199510 m   77 S PL-0340-10-4879 10:15:24  1021.03   22.85  86.71 18.28

    NOWY TOMYŚL         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  888/ 178   Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy    47.31

  W-K-S =   9-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  30   konk. 10  pkt.   166.83

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIEŃKOWSKI MAREK         25 S PL-0340-10-5956 10:15:20  1060.55   24.32  28.15 19.46

 sek. 4  odl.= 207160 m   27 S PL-0340-10-5921 10:16:48  1052.64   24.27  30.41 19.41

    NOWY TOMYŚL           30 S PL-0340-10-5930 10:16:57  1051.84   24.18  33.78 19.34

 WłGoł/Konk5=  888/ 178   33 S PL-0340-10-5937 10:16:59  1051.66   24.10  37.16 19.28

  W-K-S =  32- 12- 5      51 S PL-0340-10-5909 10:19:00  1041.01   23.59  57.43 18.87

                          58 S PL-0340-10-5968 10:20:02  1035.63   23.39  65.32     

                          60 S PL-0340-10-5951 10:20:06  1035.28   23.33  67.57 18.67

                          61 S PL-0340-10-5962 10:20:11  1034.85   23.31  68.69     

                          66 S PL-0340-10-5932 10:21:10  1029.79   23.16  74.32 18.53

                          68 S PL-0340-10-5905 10:21:15  1029.37   23.11  76.58 18.49

                          97 S PL-0340-10-5953 10:28:30   993.57   22.29 109.23 17.83

                          98 S PL-0340-10-5971 10:28:32   993.41   22.26 110.36     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy   120.46

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  10   konk. 15  pkt.   280.19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SIKORSKI CZESŁAW         78 S PL-0340-10-5458 10:14:02  1020.44   22.82  87.84 18.26

 sek. 4  odl.= 198000 m ------------------------------------------------------

    NOWY TOMYŚL           Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy    22.82

 WłGoł/Konk5=  888/ 178 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  17-  1- 1      Po locie nr 03    poz.  41   konk.  8  pkt.   142.04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY                RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 LASKOWSKI DARIUSZ       112 S PL-0340-10-4939 10:27:08   977.82   21.86 126.13 17.49

 sek. 4  odl.= 202540 m  128 S PL-0340-10-4946 10:31:27   957.86   21.41 144.14 17.13

    NOWY TOMYŚL          130 S PL-0340-10-4933 10:32:13   954.40   21.36 146.40 17.08

 WłGoł/Konk5=  888/ 178  150 S PL-0340-10-4617 10:39:19   923.51   20.79 168.92     

  W-K-S =  23-  5- 5     152 S PL-0340-10-6363 10:39:22   923.29   20.73 171.17     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.29.08.2010     * pkt hodowcy   106.15

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  14   konk. 15  pkt.   269.56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -