┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIECZKOWSKI HUBERT        4 S  9:59:25   855.76   24.96   2.36     

 sek. 1  odl.= 179210 m   21 S 10:06:18   828.53   24.70  12.41 19.76

    ZŁOTÓW                47 S 10:25:52   759.79   24.32  27.78     

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339   69 S 10:34:22 10:24:20   23.99  40.78     

  W-K-S =  47- 10- 5      85 S 10:38:19 10:28:17   23.76  50.24     

                          95 S 10:39:40 10:29:38   23.61  56.15     

                         204 S 10:55:26 10:45:24   22.00 120.57     

                         248 S 11:03:15 10:53:13   21.35 146.57     

                         301 S 11:11:53 11:01:51   20.56 177.90     

                         320 S 11:14:29 11:04:27   20.28 189.13 16.22

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   121.73

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   5   konk. 15  pkt.   292.61

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SZCZEPANIAK KRZYSZTOF    97 S 10:27:08 10:30:03   23.58  57.33 18.86

 sek. 1  odl.= 169500 m  144 S 10:34:20 10:37:15   22.88  85.11 18.31

    ZŁOTÓW               201 S 10:41:31 10:44:26   22.04 118.79 17.63

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  231 S 10:46:49 10:49:44   21.60 136.52 17.28

  W-K-S =  40-  5- 5     251 S 10:51:23 10:54:18   21.30 148.35 17.04

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   111.40

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  40   konk. 10  pkt.   197.94

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 JANKOWSKI KAROL          72 S 10:29:51 10:26:14   23.95  42.55 19.16

 sek. 1  odl.= 174400 m   76 S 10:30:45 10:27:08   23.89  44.92 19.11

    ZŁOTÓW               314 S 11:06:50 11:03:13   20.37 185.58 16.30

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  10-  3- 3      Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy    68.21

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  36   konk. 12  pkt.   209.50

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KOZOWICZ JÓZEF            1 S  9:34:12   914.06   25.00   0.59 20.00

 sek. 1  odl.= 168370 m    2 S  9:34:14   913.90   24.99   1.18     

    ZŁOTÓW                 3 S  9:34:16   913.73   24.97   1.77     

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  140 S 10:32:32 10:36:58   22.94  82.74 18.36

  W-K-S =  51- 10- 5     141 S 10:32:34 10:37:00   22.93  83.33 18.34

                         152 S 10:33:34 10:38:00   22.77  89.83 18.21

                         187 S 10:38:05 10:42:31   22.25 110.52     

                         188 S 10:38:07 10:42:33   22.23 111.11 17.79

                         193 S 10:38:41 10:43:07   22.16 114.07     

                         195 S 10:38:44 10:43:10   22.13 115.25 17.70

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   120.83

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  13   konk. 15  pkt.   284.13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PRUSZKIEWICZ MAR - JAN   17 S  9:53:30   837.45   24.76  10.05     

 sek. 1  odl.= 170420 m   36 S 10:10:31   772.82   24.48  21.28     

    ZŁOTÓW               119 S 10:31:34 10:33:16   23.25  70.33     

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  121 S 10:31:39 10:33:21   23.22  71.51 18.58

  W-K-S =  50-  8- 5     123 S 10:32:13 10:33:55   23.20  72.70 18.56

                         146 S 10:35:47 10:37:29   22.86  86.29 18.28

                         153 S 10:36:21 10:38:03   22.75  90.43 18.20

                         157 S 10:36:38 10:38:20   22.69  92.79 18.15

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   118.91

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  14   konk. 15  pkt.   283.89

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 REJWERSKI JERZY         125 S 10:30:12 10:34:35   23.17  73.88 18.53

 sek. 1  odl.= 168400 m  226 S 10:44:45 10:49:08   21.67 133.57 17.34

    ZŁOTÓW               228 S 10:44:54 10:49:17   21.64 134.75 17.31

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  258 S 10:50:55 10:55:18   21.20 152.48 16.96

  W-K-S =  16-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy    87.68

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  35   konk. 13  pkt.   225.64

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WILCZYŃSKI HENRYK        37 S 10:08:13   772.63   24.47  21.87 19.57

 sek. 1  odl.= 168600 m   74 S 10:22:40 10:26:47   23.92  43.74 19.14

    ZŁOTÓW               100 S 10:26:06 10:30:13   23.54  59.10 18.83

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  219 S 10:43:56 10:48:03   21.78 129.43 17.42

  W-K-S =  16-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy    93.71

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  31   konk. 14  pkt.   252.03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 NOWAKOWSKI DARIUSZ       11 S  9:51:07   842.74   24.85   6.50 19.88

 sek. 1  odl.= 169490 m   43 S 10:11:12   766.23   24.38  25.41 19.50

    ZŁOTÓW                90 S 10:26:27 10:29:23   23.68  53.19     

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  104 S 10:27:35 10:30:31   23.48  61.47 18.78

  W-K-S =  41- 16- 5     107 S 10:28:05 10:31:01   23.43  63.24 18.75

                         127 S 10:31:52 10:34:48   23.14  75.06 18.51

                         145 S 10:34:30 10:37:26   22.87  85.70 18.30

                         146 S 10:34:33 10:37:29   22.86  86.29     

                         191 S 10:39:54 10:42:50   22.19 112.88 17.75

                         194 S 10:40:13 10:43:09   22.14 114.66 17.72

                         209 S 10:43:13 10:46:09   21.92 123.52 17.54

                         221 S 10:45:08 10:48:04   21.75 130.61 17.40

                         233 S 10:47:13 10:50:09   21.57 137.71 17.25

                         254 S 10:51:44 10:54:40   21.26 150.12 17.01

                         324 S 11:01:42 11:04:38   20.22 191.49     

                         328 S 11:01:59 11:04:55   20.16 193.85 16.13

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   119.82

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  10   konk. 15  pkt.   286.51

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER   215 S 10:44:17 10:47:28   21.83 127.07 17.47

 sek. 1  odl.= 169300 m  264 S 10:53:34 10:56:45   21.11 156.03 16.89

    ZŁOTÓW              ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339   Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy    42.94

  W-K-S =  11-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  42   konk. 12  pkt.   189.84

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 REIFART JERZY           143 S 10:38:10 10:37:14   22.90  84.52     

 sek. 1  odl.= 172390 m  312 S 11:03:59 11:03:03   20.40 184.40     

    ZŁOTÓW               313 S 11:04:04 11:03:08   20.38 184.99     

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  31-  3- 3      Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy    63.68

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  34   konk. 13  pkt.   225.98

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KWIATKOWSKI JAN          30 S 10:04:29   787.80   24.57  17.73 19.66

 sek. 1  odl.= 168970 m   88 S 10:25:33 10:29:11   23.71  52.01 18.97

    ZŁOTÓW                89 S 10:25:39 10:29:17   23.70  52.60 18.96

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339   91 S 10:25:46 10:29:24   23.67  53.78 18.93

  W-K-S =  32-  7- 5     106 S 10:26:54 10:30:32   23.45  62.65 18.76

                         176 S 10:36:58 10:40:36   22.41 104.02 17.93

                         196 S 10:39:42 10:43:20   22.12 115.84 17.69

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   119.10

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  22   konk. 15  pkt.   276.09

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WYRWA GRZEGORZ           35 S 10:09:09   773.17   24.50  20.69 19.60

 sek. 1  odl.= 169440 m   91 S 10:26:24 10:29:24   23.67  53.78     

    ZŁOTÓW               103 S 10:27:29 10:30:29   23.49  60.87 18.79

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  158 S 10:35:21 10:38:21   22.68  93.38 18.14

  W-K-S =  25- 10- 5     184 S 10:39:05 10:42:05   22.29 108.75 17.83

                         255 S 10:51:42 10:54:42   21.24 150.71 16.99

                         256 S 10:51:47 10:54:47   21.23 151.30 16.98

                         291 S 10:57:32 11:00:32   20.71 171.99 16.57

                         296 S 10:58:25 11:01:25   20.64 174.94 16.51

                         316 S 11:00:35 11:03:35   20.34 186.76 16.27

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   116.63

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  23   konk. 15  pkt.   275.97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SPYCHALSKI HUBERT        13 S  9:58:29   841.55   24.82   7.68     

 sek. 1  odl.= 175450 m   14 S  9:58:33   841.29   24.81   8.27 19.85

    ZŁOTÓW                15 S  9:58:36   841.08   24.79   8.87 19.83

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339   23 S 10:02:44   824.74   24.67  13.59     

  W-K-S =  49- 11- 5      25 S 10:06:58   808.65   24.64  14.78 19.72

                          58 S 10:25:44 10:20:43   24.16  34.28 19.33

                          94 S 10:34:30 10:29:29   23.62  55.56 18.90

                         156 S 10:43:16 10:38:15   22.71  92.20 18.17

                         235 S 10:56:38 10:51:37   21.54 138.89 17.23

                         259 S 11:00:41 10:55:40   21.18 153.07     

                         302 S 11:07:02 11:02:01   20.55 178.49     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   123.73

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   1   konk. 15  pkt.   297.85

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KRAWIECKA ANETA          18 S 10:01:40   835.84   24.75  10.64     

 sek. 1  odl.= 176920 m   37 S 10:18:59   772.63   24.47  21.87 19.57

    ZŁOTÓW               148 S 10:44:28 10:37:30   22.83  87.47 18.26

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  168 S 10:46:33 10:39:35   22.53  99.29 18.02

  W-K-S =  28-  7- 5     243 S 10:59:39 10:52:41   21.42 143.62     

                         281 S 11:05:32 10:58:34   20.86 166.08 16.69

                         297 S 11:08:37 11:01:39   20.62 175.53 16.50

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   116.00

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  11   konk. 15  pkt.   284.77

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZWIERZCHOWSKI HUBERT     12 S 10:04:51   841.94   24.84   7.09     

 sek. 1  odl.= 180890 m   16 S 10:05:09   840.76   24.78   9.46     

    ZŁOTÓW                33 S 10:23:23   775.08   24.53  19.50 19.62

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339   68 S 10:36:31 10:24:15   24.01  40.19     

  W-K-S =  22-  5- 5     115 S 10:45:02 10:32:46   23.31  67.97     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   121.47

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   4   konk. 15  pkt.   294.91

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KOTARSKI BARTŁOMIEJ      45 S 10:21:33   762.51   24.35  26.60 19.48

 sek. 1  odl.= 176560 m   64 S 10:30:01 10:23:31   24.07  37.83 19.25

    ZŁOTÓW                70 S 10:31:06 10:24:36   23.98  41.37 19.18

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  112 S 10:38:57 10:32:27   23.36  66.19 18.69

  W-K-S =  13-  9- 5     149 S 10:44:17 10:37:47   22.81  88.06 18.25

                         168 S 10:46:05 10:39:35   22.53  99.29 18.02

                         177 S 10:47:18 10:40:48   22.40 104.61 17.92

                         199 S 10:50:49 10:44:19   22.07 117.61 17.66

                         278 S 11:04:50 10:58:20   20.90 164.30 16.72

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   118.57

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   9   konk. 15  pkt.   287.22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIWIŃSKA JOLANTA          9 S  9:58:50   844.26   24.88   5.32     

 sek. 1  odl.= 176310 m   10 S  9:58:52   844.13   24.87   5.91     

    ZŁOTÓW                39 S 10:18:40   771.04   24.44  23.05     

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339   50 S 10:23:39   754.59   24.28  29.55     

  W-K-S =  60- 14- 5      83 S 10:34:09 10:27:59   23.79  49.05     

                         110 S 10:38:05 10:31:55   23.39  65.01 18.71

                         111 S 10:38:08 10:31:58   23.37  65.60     

                         155 S 10:44:23 10:38:13   22.72  91.61     

                         199 S 10:50:29 10:44:19   22.07 117.61     

                         232 S 10:55:57 10:49:47   21.58 137.12     

                         262 S 11:02:22 10:56:12   21.14 154.85     

                         289 S 11:06:29 11:00:19   20.74 170.80     

                         299 S 11:07:54 11:01:44   20.59 176.71     

                         318 S 11:10:19 11:04:09   20.31 187.94     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   122.26

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   2   konk. 15  pkt.   295.83

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WOJCIECHOWSKA NATALIA    20 S 10:00:48   828.61   24.72  11.82 19.78

 sek. 1  odl.= 174670 m   22 S 10:00:54   828.21   24.69  13.00 19.75

    ZŁOTÓW                71 S 10:29:17 10:25:19   23.96  41.96 19.17

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339   96 S 10:33:44 10:29:46   23.59  56.74 18.88

  W-K-S =  33-  8- 5     109 S 10:35:47 10:31:49   23.40  64.42 18.72

                         138 S 10:40:36 10:36:38   22.97  81.56 18.38

                         139 S 10:40:40 10:36:42   22.96  82.15     

                         192 S 10:47:02 10:43:04   22.17 113.48 17.74

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   120.36

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   3   konk. 15  pkt.   294.96

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 LING KINGA                6 S  9:56:27   847.13   24.93   3.55 19.94

 sek. 1  odl.= 174890 m    7 S  9:56:28   847.06   24.91   4.14 19.93

    ZŁOTÓW                 8 S  9:56:30   846.93   24.90   4.73 19.92

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  260 S 11:00:04 10:55:48   21.17 153.66 16.93

  W-K-S =  32-  5- 5     261 S 11:00:07 10:55:51   21.15 154.26 16.92

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   117.06

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   7   konk. 15  pkt.   291.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MAŚLANKA JÓZEF I SYLWI   31 S 10:12:34   783.72   24.56  18.32 19.64

 sek. 2  odl.= 174430 m   81 S 10:31:32 10:27:53   23.82  47.87 19.05

    ZŁOTÓW               108 S 10:35:20 10:31:41   23.42  63.83 18.73

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  128 S 10:38:38 10:34:59   23.12  75.65     

  W-K-S =  27-  9- 5     198 S 10:47:10 10:43:31   22.09 117.02 17.67

                         236 S 10:55:32 10:51:53   21.52 139.48     

                         238 S 10:55:43 10:52:04   21.49 140.66 17.20

                         250 S 10:57:08 10:53:29   21.32 147.75 17.05

                         275 S 11:01:31 10:57:52   20.95 162.53 16.76

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   117.01

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  17   konk. 15  pkt.   279.70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WŁODARZEWSKI ANDRZEJ     28 S 10:10:45   789.58   24.60  16.55 19.68

 sek. 2  odl.= 174300 m   34 S 10:15:00   774.67   24.51  20.09     

    ZŁOTÓW                60 S 10:24:30 10:21:01   24.13  35.46     

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339   66 S 10:27:38 10:24:09   24.04  39.01     

  W-K-S =  59- 25- 5      78 S 10:31:01 10:27:32   23.86  46.10 19.09

                          87 S 10:32:23 10:28:54   23.73  51.42     

                          98 S 10:33:37 10:30:08   23.57  57.92     

                         122 S 10:37:08 10:33:39   23.21  72.10     

                         130 S 10:38:35 10:35:06   23.09  76.83     

                         170 S 10:43:16 10:39:47   22.50 100.47 18.00

                         171 S 10:43:29 10:40:00   22.49 101.06     

                         246 S 10:56:22 10:52:53   21.38 145.39 17.10

                         247 S 10:56:25 10:52:56   21.36 145.98     

                         253 S 10:58:03 10:54:34   21.27 149.53      

                         267 S 11:00:50 10:57:21   21.07 157.80     

                         268 S 11:00:54 10:57:25   21.05 158.39     

                         272 S 11:01:05 10:57:36   20.99 160.76 16.79

                         279 S 11:01:56 10:58:27   20.89 164.89     

                         285 S 11:03:31 11:00:02   20.80 168.44 16.64

                         292 S 11:04:08 11:00:39   20.70 172.58 16.56

                         294 S 11:04:14 11:00:45   20.67 173.76     

                         298 S 11:05:12 11:01:43   20.61 176.12     

                         303 S 11:05:32 11:02:03   20.53 179.08     

                         309 S 11:06:18 11:02:49   20.44 182.62     

                         330 S 11:08:28 11:04:59   20.13 195.04     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   121.14

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   6   konk. 15  pkt.   291.76

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZIELIŃSKI TOMASZ I OLA   99 S 10:34:59 10:30:12   23.55  58.51 18.84

 sek. 2  odl.= 175280 m  100 S 10:35:00 10:30:13   23.54  59.10 18.83

    ZŁOTÓW               102 S 10:35:09 10:30:22   23.51  60.28 18.80

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  133 S 10:40:48 10:36:01   23.05  78.61 18.44

  W-K-S =  23- 12- 5     136 S 10:40:52 10:36:05   23.00  80.38 18.40

                         163 S 10:43:34 10:38:47   22.60  96.34 18.08

                         166 S 10:44:06 10:39:19   22.56  98.11 18.05

                         189 S 10:47:32 10:42:45   22.22 111.70 17.78

                         257 S 11:00:02 10:55:15   21.21 151.89 16.97

                         274 S 11:02:37 10:57:50   20.96 161.94 16.77

                         304 S 11:07:08 11:02:21   20.52 179.67     

                         323 S 11:09:22 11:04:35   20.24 190.90 16.19

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   116.65

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  18   konk. 15  pkt.   278.42

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 LAZAROWSKI EUGENIUSZ     40 S 10:21:27   770.97   24.42  23.64     

 sek. 2  odl.= 178440 m   56 S 10:29:19 10:20:19   24.19  33.10 19.35

    ZŁOTÓW                84 S 10:37:14 10:28:14   23.77  49.65 19.02

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  161 S 10:47:29 10:38:29   22.63  95.15     

  W-K-S =  14-  7- 5     249 S 11:02:25 10:53:25   21.33 147.16 17.07

                         306 S 11:11:28 11:02:28   20.49 180.85 16.39

                         337 S 11:14:51 11:05:51   20.03 199.17 16.02

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   116.34

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  29   konk. 14  pkt.   260.15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 FALKOWSKI WOJCIECH       27 S  9:58:04   806.71   24.62  15.96 19.69

 sek. 2  odl.= 167850 m   46 S 10:10:09   762.43   24.33  27.19 19.47

    ZŁOTÓW               104 S 10:25:24 10:30:31   23.48  61.47 18.78

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  181 S 10:36:40 10:41:47   22.34 106.97     

  W-K-S =  20-  6- 5     265 S 10:51:48 10:56:55   21.09 156.62 16.88

                         305 S 10:57:18 11:02:25   20.50 180.26 16.40

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   115.86

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  30   konk. 14  pkt.   255.05

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SKOWROŃSKI TOMASZ       117 S 10:38:52 10:33:01   23.28  69.15 18.63

 sek. 2  odl.= 176080 m  210 S 10:52:21 10:46:30   21.91 124.11 17.53

    ZŁOTÓW               263 S 11:02:17 10:56:26   21.12 155.44 16.90

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  290 S 11:06:18 11:00:27   20.72 171.39 16.58

  W-K-S =  27-  5- 5     335 S 11:11:12 11:05:21   20.06 197.99 16.05

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   107.09

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  25   konk. 15  pkt.   275.39

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 RUSICKI BOGDAN-ŁUKASZ   124 S 10:38:05 10:34:11   23.18  73.29     

 sek. 2  odl.= 174620 m  134 S 10:39:58 10:36:04   23.03  79.20     

    ZŁOTÓW               165 S 10:43:10 10:39:16   22.57  97.52 18.06

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  167 S 10:43:16 10:39:22   22.54  98.70     

  W-K-S =  34-  7- 5     182 S 10:45:52 10:41:58   22.32 107.57     

                         222 S 10:52:07 10:48:13   21.73 131.21     

                         269 S 11:01:21 10:57:27   21.04 158.98     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   113.64

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  21   konk. 15  pkt.   276.96

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 GRABSKI PAWEŁ            63 S 10:30:55 10:23:27   24.08  37.23 19.27

 sek. 2  odl.= 177290 m   79 S 10:35:10 10:27:42   23.85  46.69     

    ZŁOTÓW                80 S 10:35:17 10:27:49   23.83  47.28     

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  208 S 10:53:36 10:46:08   21.94 122.93 17.55

  W-K-S =  15-  6- 5     300 S 11:09:15 11:01:47   20.58 177.30 16.46

                         311 S 11:10:27 11:02:59   20.41 183.81 16.33

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   114.28

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  43   konk. 10  pkt.   180.03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 GOCAŁ WIESŁAW            59 S 10:16:14 10:20:44   24.14  34.87 19.31

 sek. 2  odl.= 168320 m  230 S 10:45:10 10:49:40   21.61 135.93 17.29

    ZŁOTÓW               242 S 10:48:10 10:52:40   21.43 143.03 17.15

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  12-  3- 3      Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy    67.18

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  48   konk.  8  pkt.   155.59

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WIETRZYKOWSKI MIROSŁAW   19 S  9:50:26   835.54   24.73  11.23     

 sek. 3  odl.= 167470 m   24 S  9:55:46   813.88   24.66  14.18     

    ZŁOTÓW               114 S 10:27:04 10:32:42   23.33  67.38 18.66

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  28-  3- 3      Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy    72.72

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  33   konk. 13  pkt.   237.79

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 URBAŃSKI RADOSŁAW        73 S 10:20:14 10:26:36   23.93  43.14 19.15

 sek. 3  odl.= 166910 m   86 S 10:22:14 10:28:36   23.74  50.83     

    ZŁOTÓW               134 S 10:29:42 10:36:04   23.03  79.20     

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  223 S 10:41:52 10:48:14   21.72 131.80     

  W-K-S =  33-  7- 5     276 S 10:51:34 10:57:56   20.93 163.12 16.75

                         277 S 10:51:40 10:58:02   20.92 163.71 16.73

                         321 S 10:58:08 11:04:30   20.27 189.72 16.21

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   113.35

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  19   konk. 15  pkt.   277.68

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CZAJKOWSKI KRZYSZTOF    224 S 10:41:45 10:48:16   21.70 132.39     

 sek. 3  odl.= 166800 m ------------------------------------------------------

    ZŁOTÓW                Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy    21.70

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  25-  1- 1      Po locie nr 03    poz.  45   konk. 11  pkt.   177.15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 RYBACKI MAREK           119 S 10:21:22 10:33:16   23.25  70.33 18.60

 sek. 3  odl.= 162770 m  141 S 10:25:06 10:37:00   22.93  83.33 18.34

    ZŁOTÓW               197 S 10:31:30 10:43:24   22.10 116.43     

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  239 S 10:40:11 10:52:05   21.48 141.25     

  W-K-S =  33-  7- 5     241 S 10:40:35 10:52:29   21.45 142.43     

                         315 S 10:51:35 11:03:29   20.36 186.17     

                         338 S 10:53:58 11:05:52   20.01 199.76 16.01

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   111.21

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  27   konk. 15  pkt.   271.50

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZASADA ROBERT            67 S 10:16:09 10:24:12   24.02  39.60 19.22

 sek. 3  odl.= 165650 m  178 S 10:33:14 10:41:17   22.38 105.20 17.91

    ZŁOTÓW               179 S 10:33:16 10:41:19   22.37 105.79 17.89

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  218 S 10:39:59 10:48:02   21.79 128.84 17.43

  W-K-S =  23-  6- 5     266 S 10:49:02 10:57:05   21.08 157.21 16.86

                         287 S 10:52:10 11:00:13   20.77 169.62 16.62

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   111.64

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  26   konk. 15  pkt.   273.74

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PRZYGODZIŃSKI SŁAWOMIR  132 S 10:25:07 10:35:45   23.06  78.01 18.45

 sek. 3  odl.= 163710 m  217 S 10:37:12 10:47:50   21.80 128.25     

    ZŁOTÓW               219 S 10:37:25 10:48:03   21.78 129.43 17.42

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  308 S 10:52:07 11:02:45   20.46 182.03 16.37

  W-K-S =  20-  5- 5     336 S 10:55:07 11:05:45   20.04 198.58 16.04

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   107.14

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  39   konk. 12  pkt.   205.95

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PAPROCKI MARIUSZ I JAN   26 S  9:55:04   807.05   24.63  15.37     

 sek. 3  odl.= 165500 m   55 S 10:11:36 10:19:51   24.20  32.51     

    ZŁOTÓW                62 S 10:13:43 10:21:58   24.10  36.64     

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339   75 S 10:18:39 10:26:54   23.91  44.33 19.12

  W-K-S =  54- 12- 5      77 S 10:19:06 10:27:21   23.88  45.51     

                         154 S 10:29:50 10:38:05   22.74  91.02 18.19

                         237 S 10:43:42 10:51:57   21.51 140.07 17.21

                         240 S 10:44:11 10:52:26   21.46 141.84 17.17

                         245 S 10:44:31 10:52:46   21.39 144.80     

                         273 S 10:49:34 10:57:49   20.98 161.35     

                         283 S 10:50:41 10:58:56   20.83 167.26 16.66

                         326 S 10:56:32 11:04:47   20.19 192.67     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   120.72

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   8   konk. 15  pkt.   288.63

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZIELIŃSKI ŁUKASZ         52 S 10:16:13   751.49   24.25  30.73 19.40

 sek. 3  odl.= 170000 m  113 S 10:30:15 10:32:30   23.34  66.78 18.67

    ZŁOTÓW              ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339   Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy    47.59

  W-K-S =  33-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  38   konk. 12  pkt.   208.17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 GAWRYSIAK ARKADIUSZ     131 S 10:26:17 10:35:37   23.08  77.42 18.46

 sek. 3  odl.= 164690 m  212 S 10:37:34 10:46:54   21.88 125.30 17.50

    ZŁOTÓW               244 S 10:43:23 10:52:43   21.41 144.21 17.12

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  251 S 10:44:58 10:54:18   21.30 148.35 17.04

  W-K-S =  39-  6- 5     331 S 10:55:41 11:05:01   20.12 195.63     

                         333 S 10:55:44 11:05:04   20.09 196.81 16.07

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   107.79

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  28   konk. 15  pkt.   266.46

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 HERMAN TOMASZ           306 S 10:53:37 11:02:28   20.49 180.85 16.39

 sek. 3  odl.= 165050 m  310 S 10:53:59 11:02:50   20.43 183.22 16.34

    ZŁOTÓW               317 S 10:55:12 11:04:03   20.33 187.35     

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  20-  3- 3      Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy    61.25

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  44   konk. 11  pkt.   179.67

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BOBROWSKI ANDRZEJ       234 S 10:41:44 10:51:06   21.55 138.30 17.24

 sek. 4  odl.= 164670 m  295 S 10:51:41 11:01:03   20.65 174.35 16.52

    ZŁOTÓW              ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339   Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy    42.20

  W-K-S =  20-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  53   konk.  7  pkt.   127.74

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KACZMAREK SŁAWOMIR       42 S 10:04:12   768.77   24.39  24.82     

 sek. 4  odl.= 164670 m  180 S 10:32:17 10:41:39   22.35 106.38     

    ZŁOTÓW               271 S 10:48:09 10:57:31   21.01 160.17 16.80

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  319 S 10:54:48 11:04:10   20.30 188.53     

  W-K-S =  18-  5- 5     339 S 10:56:41 11:06:03   20.00 200.35     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   108.05

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  24   konk. 15  pkt.   275.68

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZAJĄCZKOWSKI ZBIGNIEW    51 S 10:02:39   753.63   24.26  30.14 19.41

 sek. 4  odl.= 160260 m  203 S 10:29:45 10:44:59   22.01 119.98 17.61

    ZŁOTÓW               288 S 10:45:00 11:00:14   20.75 170.21 16.60

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  13-  3- 3      Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy    67.02

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  41   konk. 12  pkt.   197.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SIKORSKI CZESŁAW         44 S 10:05:45   762.55   24.36  26.00 19.49

 sek. 4  odl.= 164520 m  286 S 10:50:34 11:00:08   20.78 169.03 16.63

    ZŁOTÓW              ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339   Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy    45.14

  W-K-S =  22-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  37   konk. 12  pkt.   209.07

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PAWIŃSKI SEBASTIAN       41 S 10:00:38   768.82   24.41  24.23     

 sek. 4  odl.= 161940 m   48 S 10:03:41   757.85   24.30  28.37     

    ZŁOTÓW                49 S 10:04:31   754.91   24.29  28.96 19.43

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339   61 S 10:08:20 10:21:20   24.11  36.05     

  W-K-S =  45- 17- 5     150 S 10:24:53 10:37:53   22.80  88.65 18.24

                         158 S 10:25:21 10:38:21   22.68  93.38     

                         164 S 10:26:06 10:39:06   22.59  96.93     

                         206 S 10:33:02 10:46:02   21.97 121.75 17.57

                         207 S 10:33:07 10:46:07   21.95 122.34 17.56

                         213 S 10:33:55 10:46:55   21.86 125.89     

                         270 S 10:44:28 10:57:28   21.02 159.57     

                         280 S 10:45:28 10:58:28   20.87 165.48     

                         281 S 10:45:34 10:58:34   20.86 166.08 16.69

                         284 S 10:46:41 10:59:41   20.81 167.85     

                         327 S 10:51:51 11:04:51   20.18 193.26 16.14

                         329 S 10:51:58 11:04:58   20.15 194.44 16.12

                         334 S 10:52:06 11:05:06   20.07 197.40 16.06

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   119.91

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  12   konk. 15  pkt.   284.57

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 LASKOWSKI DARIUSZ        29 S  9:58:25   788.28   24.59  17.14 19.67

 sek. 4  odl.= 164290 m   57 S 10:10:48 10:20:40   24.17  33.69 19.34

    ZŁOTÓW               115 S 10:22:54 10:32:46   23.31  67.97 18.65

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  137 S 10:26:20 10:36:12   22.99  80.97 18.39

  W-K-S =  43-  9- 5     151 S 10:28:04 10:37:56   22.78  89.24 18.22

                         172 S 10:30:14 10:40:06   22.47 101.65 17.98

                         173 S 10:30:23 10:40:15   22.46 102.25 17.96

                         190 S 10:32:56 10:42:48   22.20 112.29     

                         214 S 10:37:26 10:47:18   21.85 126.48 17.48

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   117.84

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  32   konk. 13  pkt.   242.44

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KACPRZYK IRENEUSZ         5 S  9:49:33   847.46   24.94   2.96 19.95

 sek. 4  odl.= 169110 m  174 S 10:37:08 10:40:34   22.44 102.84 17.95

    ZŁOTÓW               183 S 10:38:37 10:42:03   22.31 108.16 17.85

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  211 S 10:43:08 10:46:34   21.89 124.70 17.51

  W-K-S =  18-  5- 5     225 S 10:45:20 10:48:46   21.69 132.98 17.35

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   113.27

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  20   konk. 15  pkt.   277.56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KACPRZYK ROMAN           32 S 10:06:41   777.36   24.54  18.91 19.63

 sek. 4  odl.= 168440 m   54 S 10:15:10 10:19:30   24.22  31.91      

    ZŁOTÓW                65 S 10:19:29 10:23:49   24.05  38.42     

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339   82 S 10:23:38 10:27:58   23.80  48.46 19.04

  W-K-S =  38- 14- 5     160 S 10:34:02 10:38:22   22.65  94.56 18.12

                         162 S 10:34:21 10:38:41   22.62  95.74 18.09

                         175 S 10:36:15 10:40:35   22.43 103.43     

                         186 S 10:38:02 10:42:22   22.26 109.93 17.81

                         202 S 10:40:31 10:44:51   22.03 119.39 17.62

                         205 S 10:41:19 10:45:39   21.98 121.16     

                         216 S 10:43:26 10:47:46   21.82 127.66 17.46

                         229 S 10:45:11 10:49:31   21.63 135.34 17.30

                         325 S 11:00:24 11:04:44   20.21 192.08     

                         331 S 11:00:41 11:05:01   20.12 195.63 16.09

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   119.26

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  16   konk. 15  pkt.   282.50

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZEFERT JANUSZ            53 S 10:14:56 10:19:23   24.23  31.32     

 sek. 4  odl.= 168350 m   93 S 10:24:58 10:29:25   23.64  54.96 18.91

    ZŁOTÓW               118 S 10:28:38 10:33:05   23.27  69.74     

 WłGoł/Konk5= 1692/ 339  126 S 10:30:12 10:34:39   23.15  74.47     

  W-K-S =  29-  9- 5     129 S 10:30:35 10:35:02   23.11  76.24     

                         185 S 10:37:39 10:42:06   22.28 109.34     

                         227 S 10:44:42 10:49:09   21.66 134.16 17.33

                         293 S 10:56:16 11:00:43   20.68 173.17 16.54

                         321 S 11:00:03 11:04:30   20.27 189.72     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.28.08.2011     * pkt hodowcy   117.40

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  15   konk. 15  pkt.   283.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -