┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 BŁASZCZYK WŁADYSŁAW      16 S 13:35:21   974.43   19.81   9.88

 sek. 1  odl.= 112400 m  162 S 14:12:17 14:12:33   18.01 100.00

    ŻNIN                 190 S 14:16:32 14:16:48   17.66 117.28

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  256 S 14:27:17 14:27:33   16.84 158.02

  W-K-S =  21-  6- 5     283 S 14:31:36 14:31:52   16.51 174.69

                         292 S 14:33:03 14:33:19   16.40 180.25

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    88.83

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  27   konk.  5  pkt.    88.83

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 PIECZKOWSKI HUBERT       45 S 13:56:55   882.95   19.46  27.78

 sek. 1  odl.= 120890 m   77 S 14:09:32   808.45   19.06  47.53

    ŻNIN                  78 S 14:09:42   807.55   19.05  48.15

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324   88 S 14:12:21   793.50   18.92  54.32

  W-K-S =  28- 11- 5      92 S 14:13:10   789.27   18.87  56.79

                         122 S 14:17:30   767.56   18.50  75.31

                         148 S 14:20:58   751.03   18.18  91.36

                         214 S 14:31:36 14:20:33   17.36 132.10

                         234 S 14:35:20 14:24:17   17.11 144.44

                         252 S 14:38:06 14:27:03   16.89 155.56

                         265 S 14:40:22 14:29:19   16.73 163.58

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    95.36

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.   7   konk.  5  pkt.    95.36

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 IGNACZAK JAN             37 S 13:44:21   904.62   19.55  22.84

 sek. 1  odl.= 112490 m   65 S 13:56:21   825.01   19.21  40.12

    ŻNIN                  67 S 13:56:45   822.60   19.18  41.36

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  150 S 14:09:56   750.27   18.15  92.59

  W-K-S =  34-  6- 5     205 S 14:18:59 14:19:08   17.47 126.54

                         208 S 14:19:09 14:19:18   17.44 128.40

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    93.56

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  13   konk.  5  pkt.    93.56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 JANKOWSKI KAROL         132 S 14:14:24   762.63   18.38  81.48

 sek. 1  odl.= 117750 m  286 S 14:39:01 14:32:09   16.47 176.54

    ŻNIN                ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324   Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    34.85

  W-K-S =  14-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  45   konk.  2  pkt.    34.85

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 ANTONIEWICZ DAR I JÓZ   100 S 14:04:24   779.92   18.77  61.73

 sek. 1  odl.= 112620 m  282 S 14:31:48 14:31:46   16.52 174.07

    ŻNIN                ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324   Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    35.29

  W-K-S =  15-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  43   konk.  2  pkt.    35.29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

 

 

 

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 MIKOŁAJEWSKI WIESŁAW    152 S 14:06:35 14:10:25   18.13  93.83

 sek. 1  odl.= 109720 m  167 S 14:09:28 14:13:18   17.94 103.09

    ŻNIN                 175 S 14:10:21 14:14:11   17.85 108.02

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  232 S 14:19:57 14:23:47   17.14 143.21

  W-K-S =  17-  5- 5     290 S 14:29:19 14:33:09   16.42 179.01

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    87.48

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  30   konk.  5  pkt.    87.48

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 PRUSZKIEWICZ MAR - JAN    5 S 13:31:22  1028.58   19.95   3.09

 sek. 1  odl.= 114550 m   30 S 13:44:55   917.01   19.64  18.52

    ŻNIN                  44 S 13:49:04   887.53   19.47  27.16

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  271 S 14:32:37 14:30:01   16.66 167.28

  W-K-S =  21-  5- 5     273 S 14:32:53 14:30:17   16.63 168.52

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    92.35

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  17   konk.  5  pkt.    92.35

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 ORZECHOWSKI - RUDZIŃSK   17 S 13:39:02   952.93   19.80  10.49

 sek. 1  odl.= 113430 m   57 S 13:54:28   843.56   19.31  35.19

    ŻNIN                  99 S 14:05:12   781.20   18.79  61.11

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  143 S 14:09:48   757.21   18.24  88.27

  W-K-S =  12-  8- 5     188 S 14:16:59 14:15:53   17.68 116.05

                         236 S 14:25:35 14:24:29   17.09 145.68

                         251 S 14:28:07 14:27:01   16.90 154.94

                         267 S 14:30:30 14:29:24   16.71 164.81

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    93.82

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  11   konk.  5  pkt.    93.82

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 WILCZYŃSKI HENRYK       124 S 14:07:24   766.55   18.48  76.54

 sek. 1  odl.= 112990 m  126 S 14:07:27   766.29   18.45  77.78

    ŻNIN                 187 S 14:16:19 14:15:48   17.70 115.43

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  261 S 14:29:11 14:28:40   16.78 161.11

  W-K-S =  25-  6- 5     262 S 14:29:28 14:28:57   16.77 161.73

                         281 S 14:32:16 14:31:45   16.53 173.46

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    88.18

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  29   konk.  5  pkt.    88.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 WILCZYŃSKI ROMAN          8 S 13:31:02  1023.48   19.91   4.94

 sek. 1  odl.= 113640 m    9 S 13:31:03  1023.32   19.90   5.56

    ŻNIN                  12 S 13:31:09  1022.40   19.86   7.41

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324   41 S 13:47:15   893.05   19.50  25.31

  W-K-S =  26-  9- 5     125 S 14:08:15   766.54   18.46  77.16

                         140 S 14:10:02   757.43   18.28  86.42

                         142 S 14:10:03   757.35   18.25  87.65

                         144 S 14:10:07   757.01   18.23  88.89

                         220 S 14:22:24 14:21:01   17.29 135.80

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    97.63

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.   4   konk.  5  pkt.    97.63

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 NOWAKOWSKI DARIUSZ        2 S 13:29:19  1037.81   19.99   1.23

 sek. 1  odl.= 113450 m    4 S 13:29:39  1034.66   19.96   2.47

    ŻNIN                  38 S 13:45:41   902.67   19.54  23.46

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324   43 S 13:47:48   887.72   19.48  26.54

  W-K-S =  41- 15- 5      53 S 13:53:27   850.13   19.36  32.72

                          71 S 13:58:50   817.17   19.13  43.83

                         104 S 14:05:44   778.48   18.72  64.20

                         118 S 14:07:17   770.28   18.55  72.84

                         173 S 14:15:04 14:13:56   17.87 106.79

                         176 S 14:15:20 14:14:12   17.83 108.64

                         192 S 14:17:58 14:16:50   17.63 118.52

                         223 S 14:22:32 14:21:24   17.25 137.65

                         240 S 14:26:09 14:25:01   17.04 148.15

                         250 S 14:28:07 14:26:59   16.92 154.32

                         270 S 14:31:07 14:29:59   16.67 166.67

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    98.33

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.   3   konk.  5  pkt.    98.33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER    58 S 13:55:00   839.56   19.29  35.80

 sek. 1  odl.= 113340 m   60 S 13:55:36   835.84   19.27  37.04

    ŻNIN                  63 S 13:56:52   828.11   19.23  38.89

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324   91 S 14:03:26   790.19   18.89  56.17

  W-K-S =  19-  8- 5     191 S 14:17:48 14:16:49   17.65 117.90

                         196 S 14:18:43 14:17:44   17.59 120.99

                         266 S 14:30:20 14:29:21   16.72 164.20

                         309 S 14:39:43 14:38:44   16.19 190.74

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    94.33

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  10   konk.  5  pkt.    94.33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 CIESIELSKI ZDZI.I WIES   35 S 13:43:16   907.54   19.58  21.60

 sek. 1  odl.= 111870 m   75 S 13:57:46   812.03   19.08  46.30

    ŻNIN                 147 S 14:08:57   751.06   18.19  90.74

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  171 S 14:12:35 14:13:33   17.89 105.56

  W-K-S =  21-  7- 5     195 S 14:16:16 14:17:14   17.60 120.37

                         263 S 14:28:10 14:29:08   16.76 162.35

                         274 S PL-0340-07-4572 14:29:49 14:30:47   16.62 169.14

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    92.34

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  18   konk.  5  pkt.    92.34

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 ZAREMBA ZDZISŁAW         40 S 13:46:52   893.62   19.52  24.69

 sek. 1  odl.= 113370 m   62 S 13:56:23   831.26   19.24  38.27

    ŻNIN                 127 S 14:08:00   766.01   18.44  78.40

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  169 S 14:14:21 14:13:19   17.92 104.32

  W-K-S =  39-  6- 5     259 S 14:28:59 14:27:57   16.80 159.88

                         268 S 14:30:49 14:29:47   16.69 165.43

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    91.92

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  21   konk.  5  pkt.    91.92

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 ZIMIN EDWARD            227 S 14:22:51 14:22:04   17.20 140.12

 sek. 1  odl.= 113190 m  314 S 14:41:38 14:40:51   16.12 193.83

    ŻNIN                ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324   Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    33.32

  W-K-S =   7-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  47   konk.  2  pkt.    33.32

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 KOWALEWSKI-MARCZEWSKI     1 S 13:28:58  1041.88   20.00   0.62

 sek. 1  odl.= 113530 m   20 S 13:40:51   939.43   19.76  12.35

    ŻNIN                  73 S 13:59:25   814.32   19.11  45.06

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324   98 S 14:05:18   781.35   18.80  60.49

  W-K-S =  39- 10- 5     109 S 14:06:07   776.98   18.66  67.28

                         129 S 14:08:16   765.72   18.41  79.63

                         156 S 14:12:01 14:10:47   18.08  96.30

                         179 S 14:16:06 14:14:52   17.80 110.49

                         181 S 14:16:11 14:14:57   17.77 111.73

                         185 S 14:16:58 14:15:44   17.72 114.20

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    96.33

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.   6   konk.  5  pkt.    96.33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 REIFART JERZY            89 S 14:06:11   791.13   18.91  54.94

 sek. 1  odl.= 115650 m  174 S 14:18:01 14:13:57   17.86 107.41

    ŻNIN                 189 S 14:20:36 14:16:32   17.67 116.67

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  201 S 14:22:27 14:18:23   17.52 124.07

  W-K-S =  21-  7- 5     219 S 14:25:00 14:20:56   17.30 135.19

                         229 S 14:27:03 14:22:59   17.18 141.36

                         302 S 14:41:17 14:37:13   16.27 186.42

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    89.26

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  24   konk.  5  pkt.    89.26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 KWIATKOWSKI JAN         209 S 14:20:42 14:19:52   17.42 129.01

 sek. 1  odl.= 113220 m  288 S 14:33:07 14:32:17   16.45 177.78

    ŻNIN                ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324   Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    33.87

  W-K-S =  18-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  46   konk.  2  pkt.    33.87

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

 

 

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 WYRWA GRZEGORZ           33 S 13:45:35   912.06   19.60  20.37

 sek. 1  odl.= 114540 m   70 S 13:59:35   820.59   19.15  43.21

    ŻNIN                  72 S 14:00:23   815.91   19.12  44.44

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324   93 S 14:05:10   789.02   18.86  57.41

  W-K-S =  24-  9- 5     116 S 14:08:37   770.71   18.58  71.60

                         153 S 14:13:02 14:10:27   18.12  94.44

                         178 S 14:17:15 14:14:40   17.81 109.88

                         300 S 14:39:18 14:36:43   16.30 185.19

                         305 S 14:40:10 14:37:35   16.24 188.27

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    95.31

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.   8   konk.  5  pkt.    95.31

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 MAŚLANKA JÓZEF I SYLWI    7 S 13:36:37  1024.55   19.93   4.32

 sek. 2  odl.= 119480 m   13 S 13:37:04  1020.62   19.85   8.02

    ŻNIN                  14 S 13:37:44  1014.84   19.84   8.64

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324   19 S 13:47:03   940.42   19.78  11.73

  W-K-S =  71- 19- 5      27 S 13:48:18   931.26   19.68  16.67

                          42 S 13:53:55   892.20   19.49  25.93

                          84 S 14:10:09   795.74   18.97  51.85

                          95 S 14:11:54   786.57   18.84  58.64

                         106 S 14:13:29   778.46   18.70  65.43

                         112 S 14:14:18   774.34   18.63  69.14

                         121 S 14:15:34   768.03   18.51  74.69

                         206 S 14:28:22 14:19:12   17.46 127.16

                         237 S 14:33:58 14:24:48   17.08 146.30

                         244 S 14:35:05 14:25:55   16.99 150.62

                         254 S 14:36:24 14:27:14   16.87 156.79

                         269 S 14:38:59 14:29:49   16.68 166.05

                         297 S 14:44:16 14:35:06   16.33 183.33

                         305 S 14:46:45 14:37:35   16.24 188.27

                         308 S 14:47:37 14:38:27   16.20 190.12

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    99.08

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.   2   konk.  5  pkt.    99.08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 WŁODARZEWSKI ANDRZEJ      3 S 13:35:19  1034.89   19.98   1.85

 sek. 2  odl.= 119340 m    6 S 13:36:12  1027.02   19.94   3.70

    ŻNIN                  21 S 13:47:46   934.05   19.75  12.96

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324   21 S 13:47:46   934.05   19.75  12.96

  W-K-S =  60- 23- 5      23 S 13:47:47   933.92   19.73  14.20

                          24 S 13:47:56   932.83   19.72  14.81

                          25 S 13:47:57   932.71   19.70  15.43

                          31 S 13:50:10   916.82   19.63  19.14

                          32 S 13:50:23   915.30   19.62  19.75

                          46 S 13:55:26   881.17   19.44  28.40

                         103 S 14:13:14   778.81   18.74  63.58

                         111 S 14:13:57   775.19   18.64  68.52

                         123 S 14:15:36   766.97   18.49  75.93

                         134 S 14:16:49   761.02   18.35  82.72

                         146 S 14:18:32   752.78   18.20  90.12

                         157 S 14:19:58 14:10:59   18.07  96.91

                         198 S 14:26:51 14:17:52   17.56 122.22

                         240 S 14:34:00 14:25:01   17.04 148.15

                         272 S 14:39:08 14:30:09   16.64 167.90

                         280 S 14:40:26 14:31:27   16.54 172.84

                         295 S 14:42:47 14:33:48   16.36 182.10

                         301 S 14:45:43 14:36:44   16.28 185.80

                         324 S 14:51:29 14:42:30   16.00 200.00

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    99.15

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.   1   konk.  5  pkt.    99.15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 SPYCHALSKI GRZEGORZ     102 S 14:16:09   779.70   18.75  62.96

 sek. 2  odl.= 121750 m  303 S 14:49:29 14:37:17   16.26 187.04

    ŻNIN                ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324   Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    35.01

  W-K-S =  13-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  44   konk.  2  pkt.    35.01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 ZIELIŃSKI TOMASZ I OLA   94 S 14:12:48   787.37   18.85  58.02

 sek. 2  odl.= 120310 m  221 S 14:31:25 14:21:08   17.28 136.42

    ŻNIN                 245 S 14:36:18 14:26:01   16.98 151.23

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  285 S 14:42:24 14:32:07   16.48 175.93

  W-K-S =  39-  5- 5     296 S 14:44:07 14:33:50   16.35 182.72

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    85.94

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  31   konk.  5  pkt.    85.94

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 LAZAROWSKI EUGENIUSZ     86 S 14:15:28   794.32   18.95  53.09

 sek. 2  odl.= 123490 m  225 S 14:36:02 14:21:31   17.23 138.89

    ŻNIN                ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324   Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    36.18

  W-K-S =  13-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  42   konk.  2  pkt.    36.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 FALKOWSKI WOJCIECH      101 S 14:07:05   779.76   18.76  62.35

 sek. 2  odl.= 114690 m  149 S 14:12:46   750.75   18.17  91.98

    ŻNIN                 260 S PL-0340-07-1015 14:30:48 14:28:01   16.79 160.49

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  29-  3- 3      Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    53.72

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  39   konk.  3  pkt.    53.72

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 SKOWROŃSKI TOMASZ        26 S 13:48:24   932.48   19.69  16.05

 sek. 2  odl.= 119730 m   52 S 14:00:35   851.67   19.37  32.10

    ŻNIN                  55 S 14:00:59   849.25   19.33  33.95

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  16-  3- 3      Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    58.39

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  37   konk.  3  pkt.    58.39

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 RUSICKI BOGDAN-ŁUKASZ    10 S 13:36:57  1023.17   19.89   6.17

 sek. 2  odl.= 119660 m   11 S 13:36:58  1023.03   19.88   6.79

    ŻNIN                 113 S 14:14:35   774.08   18.61  69.75

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  210 S 14:29:34 14:20:09   17.41 129.63

  W-K-S =  41-  7- 5     299 S 14:45:39 14:36:14   16.31 184.57

                         307 S 14:47:38 14:38:13   16.21 189.51

                         315 S 14:50:18 14:40:53   16.11 194.44

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    92.10

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  20   konk.  5  pkt.    92.10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 JĘDRZEJCZAK JACEK        54 S 13:57:27   849.47   19.34  33.33

 sek. 2  odl.= 116760 m   80 S 14:04:40   807.10   19.02  49.38

    ŻNIN                 182 S 14:20:35 14:15:02   17.76 112.35

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  193 S 14:22:28 14:16:55   17.62 119.14

  W-K-S =  32-  5- 5     320 S 14:47:35 14:42:02   16.05 197.53

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    89.79

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  23   konk.  5  pkt.    89.79

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 ULANOWICZ MARCIN         48 S 13:52:50   861.31   19.42  29.63

 sek. 2  odl.= 114410 m   59 S 13:56:42   836.94   19.28  36.42

    ŻNIN                  66 S 13:59:03   822.80   19.20  40.74

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  151 S 14:12:44 14:10:19   18.14  93.21

  W-K-S =  31-  5- 5     243 S 14:27:33 14:25:08   17.00 150.00

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    93.04

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  14   konk.  5  pkt.    93.04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 GOCAŁ WIESŁAW            97 S 14:07:40   785.35   18.81  59.88

 sek. 2  odl.= 115970 m  107 S 14:09:02   778.15   18.69  66.05

    ŻNIN                 130 S 14:11:28   765.65   18.40  80.25

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  138 S 14:12:53   758.55   18.30  85.19

  W-K-S =  35-  9- 5     141 S 14:13:07   757.40   18.27  87.04

                         155 S 14:15:10 14:10:40   18.09  95.68

                         199 S 14:22:32 14:18:02   17.55 122.84

                         246 S 14:30:57 14:26:27   16.97 151.85

                         247 S 14:31:08 14:26:38   16.95 152.47

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    92.47

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  16   konk.  5  pkt.    92.47

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 URBAŃSKI RADOSŁAW       293 S 14:27:56 14:33:21   16.38 180.86

 sek. 3  odl.= 108540 m  317 S 14:35:48 14:41:13   16.09 195.68

    ŻNIN                ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324   Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    32.47

  W-K-S =  34-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  48   konk.  2  pkt.    32.47

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 RYBACKI MAREK           139 S 13:57:09   758.29   18.29  85.80

 sek. 3  odl.= 104000 m  160 S 14:00:59 14:12:27   18.03  98.77

    ŻNIN                 213 S 14:08:54 14:20:22   17.37 131.48

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  41-  3- 3      Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    53.69

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  40   konk.  3  pkt.    53.69

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 PARADOWSKI ANDRZEJ       87 S 13:59:05   793.77   18.93  53.70

 sek. 3  odl.= 110400 m ------------------------------------------------------

    ŻNIN                  Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    18.93

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  13-  1- 1      Po locie nr 01    poz.  49   konk.  1  pkt.    18.93

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 PRZYGODZIŃSKI SŁAWOMIR   39 S 13:37:28   897.87   19.53  24.07

 sek. 3  odl.= 105470 m   50 S 13:43:29   854.12   19.39  30.86

    ŻNIN                  61 S 13:46:33   833.43   19.26  37.65

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324   85 S 13:52:37   795.30   18.96  52.47

  W-K-S =  60- 17- 5     163 S 14:03:07 14:12:37   17.99 100.62

                         180 S 14:05:26 14:14:56   17.78 111.11

                         186 S 14:06:16 14:15:46   17.71 114.81

                         204 S 14:09:28 14:18:58   17.49 125.93

                         211 S 14:10:46 14:20:16   17.40 130.25

                         216 S 14:11:13 14:20:43   17.34 133.33

                         231 S 14:14:14 14:23:44   17.15 142.59

                         238 S 14:15:26 14:24:56   17.07 146.91

                         253 S 14:17:39 14:27:09   16.88 156.17

                         258 S 14:18:06 14:27:36   16.82 159.26

                         278 S 14:21:29 14:30:59   16.57 171.60

                         291 S 14:23:42 14:33:12   16.41 179.63

                         318 S 14:31:53 14:41:23   16.07 196.30

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    95.13

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.   9   konk.  5  pkt.    95.13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 WOŹNICA LESZEK          110 S 13:57:03   776.94   18.65  67.90

 sek. 3  odl.= 106480 m  114 S 13:57:38   773.65   18.60  70.37

    ŻNIN                 117 S 13:58:11   770.57   18.56  72.22

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  294 S 14:25:24 14:33:34   16.37 181.48

  W-K-S =  15-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    72.18

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  33   konk.  4  pkt.    72.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 PAPROCKI MARIUSZ I JAN   29 S 13:35:58   927.08   19.65  17.90

 sek. 3  odl.= 107510 m   49 S 13:45:19   857.91   19.41  30.25

    ŻNIN                  51 S 13:46:11   852.01   19.38  31.48

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324   79 S 13:53:12   807.13   19.03  48.77

  W-K-S =  68- 17- 5      82 S 13:54:02   802.11   19.00  50.62

                          83 S 13:54:26   799.73   18.98  51.23

                         135 S 14:01:17   760.95   18.34  83.33

                         167 S 14:06:31 14:13:18   17.94 103.09

                         184 S 14:08:32 14:15:19   17.73 113.58

                         197 S 14:10:59 14:17:46   17.57 121.60

                         211 S 14:13:29 14:20:16   17.40 130.25

                         218 S 14:14:03 14:20:50   17.31 134.57

                         230 S 14:16:40 14:23:27   17.16 141.98

                         248 S 14:19:59 14:26:46   16.94 153.09

                         277 S 14:24:05 14:30:52   16.58 170.99

                         310 S 14:32:27 14:39:14   16.17 191.36

                         319 S 14:34:56 14:41:43   16.06 196.91

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    96.47

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.   5   konk.  5  pkt.    96.47

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 ZIELIŃSKI ŁUKASZ        119 S 14:06:35   769.19   18.54  73.46

 sek. 3  odl.= 112750 m  128 S 14:07:14   765.79   18.43  79.01

    ŻNIN                 161 S 14:12:40 14:12:28   18.02  99.38

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  215 S 14:20:49 14:20:37   17.35 132.72

  W-K-S =  30-  5- 5     263 S 14:29:20 14:29:08   16.76 162.35

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    89.10

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  26   konk.  5  pkt.    89.10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 SKRZYPIŃSKI RAFAŁ-WALD   47 S 13:42:27   874.15   19.43  29.01

 sek. 3  odl.= 107040 m  136 S 14:00:45   760.50   18.33  83.95

    ŻNIN                 249 S 14:19:27 14:26:52   16.93 153.70

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  304 S 14:29:54 14:37:19   16.25 187.65

  W-K-S =  19-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    70.94

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  36   konk.  4  pkt.    70.94

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

  NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 GAWRYSIAK ARKADIUSZ      81 S 13:51:48   805.54   19.01  50.00

 sek. 3  odl.= 106170 m  172 S 14:05:14 14:13:48   17.88 106.17

    ŻNIN                 194 S 14:08:28 14:17:02   17.61 119.75

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  200 S 14:09:48 14:18:22   17.54 123.46

  W-K-S =  36-  5- 5     312 S 14:31:50 14:40:24   16.15 192.59

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    88.19

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  28   konk.  5  pkt.    88.19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 HERMAN TOMASZ            64 S 13:50:06   826.60   19.22  39.51

 sek. 3  odl.= 107540 m   68 S 13:50:49   822.07   19.17  41.98

    ŻNIN                  69 S 13:50:53   821.65   19.16  42.59

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  154 S 14:03:48 14:10:33   18.11  95.06

  W-K-S =  32-  9- 5     235 S 14:17:36 14:24:21   17.10 145.06

                         239 S 14:18:13 14:24:58   17.05 147.53

                         284 S 14:25:10 14:31:55   16.50 175.31

                         287 S 14:25:31 14:32:16   16.46 177.16

                         322 S 14:35:32 14:42:17   16.02 198.77

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    92.76

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  15   konk.  5  pkt.    92.76

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 HOŁTYN MARIUSZ           34 S 13:37:50   910.44   19.59  20.99

 sek. 3  odl.= 107280 m  275 S 14:23:45 14:30:51   16.61 169.75

    ŻNIN                ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324   Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    36.20

  W-K-S =  12-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  41   konk.  2  pkt.    36.20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 RADZIK KAZIMIERZ        313 S 14:32:49 14:40:43   16.14 193.21

 sek. 3  odl.= 106670 m ------------------------------------------------------

    ŻNIN                  Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    16.14

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  15-  1- 1      Po locie nr 01    poz.  53   konk.  1  pkt.    16.14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 HOFFMAN MAREK            90 S 13:53:41   790.45   18.90  55.56

 sek. 4  odl.= 105670 m  131 S 13:58:26   763.33   18.39  80.86

    ŻNIN                 165 S 14:03:54 14:13:08   17.97 101.85

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  242 S 14:15:51 14:25:05   17.02 149.38

  W-K-S =  21-  5- 5     255 S 14:18:10 14:27:24   16.85 157.41

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    89.13

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  25   konk.  5  pkt.    89.13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 KACZMAREK SŁAWOMIR      202 S 14:10:03 14:18:26   17.51 124.69

 sek. 4  odl.= 106310 m  206 S 14:10:49 14:19:12   17.46 127.16

    ŻNIN                 257 S 14:19:12 14:27:35   16.83 158.64

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  289 S 14:24:00 14:32:23   16.43 178.40

  W-K-S =  24-  5- 5     321 S 14:33:50 14:42:13   16.04 198.15

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    84.27

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  32   konk.  5  pkt.    84.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 ZAJĄCZKOWSKI ZBIGNIEW    56 S 13:39:50   847.34   19.32  34.57

 sek. 4  odl.= 101540 m  104 S 13:50:26   778.48   18.72  64.20

    ŻNIN                 222 S 14:06:32 14:21:17   17.26 137.04

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  279 S 14:16:21 14:31:06   16.56 172.22

  W-K-S =  22-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    71.86

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  34   konk.  4  pkt.    71.86

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 ZAJDEL JAN              311 S 14:29:19 14:39:23   16.16 191.98

 sek. 4  odl.= 105050 m ------------------------------------------------------

    ŻNIN                  Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    16.16

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  17-  1- 1      Po locie nr 01    poz.  52   konk.  1  pkt.    16.16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 MIZIOŁEK GRZEGORZ        15 S 13:27:29   999.32   19.83   9.26

 sek. 4  odl.= 107410 m  120 S 13:59:46   768.50   18.53  74.07

    ŻNIN                 298 S 14:28:37 14:35:32   16.32 183.95

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   8-  3- 3      Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    54.68

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  38   konk.  3  pkt.    54.68

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 BIŃKOWSKI ANDRZEJ        28 S 13:32:39   927.21   19.67  17.28

 sek. 4  odl.= 104450 m  145 S 13:58:12   755.79   18.22  89.51

    ŻNIN                 203 S 14:07:53 14:18:45   17.50 125.31

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  217 S 14:09:52 14:20:44   17.33 133.95

  W-K-S =  25-  6- 5     224 S 14:10:38 14:21:30   17.24 138.27

                         233 S 14:13:01 14:23:53   17.13 143.83

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    89.96

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  22   konk.  5  pkt.    89.96

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 MICZEK WALDEMAR          18 S 13:34:14   947.53   19.79  11.11

 sek. 4  odl.= 108240 m   74 S 13:53:14   812.41   19.10  45.68

    ŻNIN                  76 S 13:53:19   811.90   19.07  46.91

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  164 S 14:07:03 14:12:52   17.98 101.23

  W-K-S =  25-  7- 5     176 S 14:08:23 14:14:12   17.83 108.64

                         316 S 14:35:07 14:40:56   16.10 195.06

                         323 S 14:36:38 14:42:27   16.01 199.38

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    93.77

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  12   konk.  5  pkt.    93.77

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 PAWIŃSKI SEBASTIAN       36 S 13:37:01   905.00   19.57  22.22

 sek. 4  odl.= 105900 m  108 S 13:56:14   777.34   18.67  66.67

    ŻNIN                 158 S 14:02:39 14:11:35   18.06  97.53

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  159 S 14:02:45 14:11:41   18.04  98.15

  W-K-S =  45-  8- 5     166 S 14:04:19 14:13:15   17.96 102.47

                         170 S 14:04:24 14:13:20   17.91 104.94

                         183 S 14:06:16 14:15:12   17.75 112.96

                         275 S 14:21:55 14:30:51   16.61 169.75

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    92.30

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  19   konk.  5  pkt.    92.30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 LASKOWSKI DARIUSZ        96 S 13:57:23   785.61   18.82  59.26

 sek. 4  odl.= 107930 m ------------------------------------------------------

    ŻNIN                  Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    18.82

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  20-  1- 1      Po locie nr 01    poz.  50   konk.  1  pkt.    18.82

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 KACPRZYK ROMAN          115 S 14:05:41   771.26   18.59  70.99

 sek. 4  odl.= 112360 m  137 S 14:08:02   759.02   18.32  84.57

    ŻNIN                 226 S 14:21:25 14:21:44   17.21 139.51

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324  228 S 14:22:31 14:22:50   17.19 140.74

  W-K-S =  25-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    71.31

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 01    poz.  35   konk.  4  pkt.    71.31

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┤

 ZEFERT JANUSZ           133 S 14:07:24   761.06   18.37  82.10

 sek. 4  odl.= 112180 m ------------------------------------------------------

    ŻNIN                  Lot nr 01 z dn.03.05.2011     * pkt hodowcy    18.37

 WłGoł/Konk5= 1620/ 324 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  12-  1- 1      Po locie nr 01    poz.  51   konk.  1  pkt.    18.37

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - -