┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BŁASZCZYK WŁADYSŁAW      53 S 10:16:04  1001.78   19.41  30.10 19.41

 sek. 1  odl.= 226470 m   54 S 10:16:08  1001.49   19.40  30.66 19.40

    DREZDENKO            122 S 10:25:05   963.36   18.62  69.28 18.62

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  127 S 10:25:30   961.66   18.57  72.12 18.57

  W-K-S =  29-  9- 5     146 S 10:27:32   953.42   18.35  82.91 18.35

                         184 S 10:30:22   942.19   17.92 104.49 17.92

                         186 S 10:30:28   941.79   17.90 105.62 17.90

                         195 S 10:30:59   939.77   17.80 110.73 17.80

                         243 S 10:35:54   920.98   17.25 137.99 17.25

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    94.35

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  13   konk. 15  pkt.   276.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIECZKOWSKI HUBERT       11 S 10:11:29  1052.04   19.89   6.25 19.89

 sek. 1  odl.= 233010 m   30 S 10:18:18  1020.63   19.67  17.04 19.67

    DREZDENKO             32 S 10:18:44  1018.70   19.65  18.17 19.65

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353   38 S 10:21:01  1008.63   19.58  21.58 19.58

  W-K-S =  43- 17- 5      40 S 10:21:08  1008.12   19.56  22.71 19.56

                          63 S 10:24:37   993.15   19.30  35.78 19.30

                          68 S 10:26:01   987.26   19.24  38.61 19.24

                         118 S 10:31:17   965.71   18.67  67.01 18.67

                         135 S 10:33:05   958.56   18.48  76.66 18.48

                         140 S 10:33:52   955.48   18.42  79.50 18.42

                         165 S 10:35:28   949.25   18.14  93.70 18.14

                         202 S 10:38:36   937.29   17.72 114.71 17.72

                         217 S 10:39:44   933.04   17.55 123.23 17.55

                         246 S 10:43:09   920.44   17.22 139.69 17.22

                         248 S 10:43:28   919.29   17.19 140.83 17.19

                         264 S 10:45:18   912.69   17.01 149.91 17.01

                         335 S 10:51:55   889.63   16.20 190.23 16.20

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    98.35

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   3   konk. 15  pkt.   292.74

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 IGNACZAK JAN            115 S 10:24:02   968.07   18.70  65.30 18.70

 sek. 1  odl.= 226560 m  170 S 10:29:06   947.55   18.08  96.54 18.08

    DREZDENKO            180 S 10:30:06   943.61   17.97 102.21 17.97

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  207 S 10:32:01   936.13   17.66 117.55 17.66

  W-K-S =  30-  9- 5     253 S 10:36:56   917.49   17.14 143.67     

                         274 S 10:39:04   909.64   16.90 155.59 16.90

                         282 S 10:40:13   905.46   16.81 160.14 16.81

                         305 S 10:43:02   895.38   16.55 173.20 16.55

                         325 S 10:44:04   891.73   16.32 184.55 16.32

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    89.55

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  20   konk. 14  pkt.   254.15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 JANKOWSKI KAROL          55 S 10:21:01  1000.84   19.39  31.23 19.39

 sek. 1  odl.= 231210 m  252 S 10:41:52   917.99   17.15 143.10 17.15

    DREZDENKO           ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353   Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    36.54

  W-K-S =  13-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  41   konk.  8  pkt.   144.74

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KOZOWICZ JÓZEF           22 S 10:09:15  1031.61   19.76  12.49     

 sek. 1  odl.= 226180 m   45 S 10:15:04  1004.95   19.50  25.55 19.50

    DREZDENKO            150 S 10:27:27   952.54   18.31  85.18 18.31

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  313 S 10:42:58   894.11   16.45 177.74 16.45

  W-K-S =  39-  5- 5     314 S 10:43:01   893.93   16.44 178.31 16.44

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    90.46

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  29   konk. 10  pkt.   186.69

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ANTONIEWICZ DAR I JÓZ     1 S  9:59:16  1079.25   20.00   0.57 20.00

 sek. 1  odl.= 225850 m    2 S  9:59:57  1075.73   19.99   1.14 19.99

    DREZDENKO             75 S 10:19:35   983.74   19.16  42.59 19.16

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  106 S 10:22:25   971.75   18.81  60.19     

  W-K-S =  43- 15- 5     123 S 10:24:27   963.32   18.61  69.85     

                         146 S 10:26:53   953.42   18.35  82.91 18.35

                         158 S 10:27:33   950.75   18.22  89.72 18.22

                         176 S 10:28:42   946.17   18.01  99.94 18.01

                         230 S 10:33:30   927.52   17.40 130.61     

                         238 S 10:34:44   922.84   17.31 135.15 17.31

                         251 S 10:36:00   918.09   17.16 142.53 17.16

                         296 S 10:41:27   898.19   16.65 168.09 16.65

                         296 S 10:41:27   898.19   16.65 168.09 16.65

                         300 S 10:41:54   896.59   16.60 170.36     

                         308 S 10:42:20   895.05   16.51 174.90 16.51

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    96.57

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  45   konk.  7  pkt.   131.86

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MIKOŁAJEWSKI WIESŁAW      4 S 10:00:31  1059.77   19.97   2.27 19.97

 sek. 1  odl.= 223100 m   16 S 10:04:49  1038.56   19.83   9.09 19.83

    DREZDENKO             20 S 10:06:02  1032.71   19.78  11.36 19.78

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353   59 S 10:14:09   995.32   19.34  33.50      

  W-K-S =  63- 13- 5      93 S 10:18:51   974.87   18.95  52.81 18.95

                          94 S 10:18:56   974.52   18.94  53.38 18.94

                         174 S 10:25:44   946.41   18.03  98.81 18.03

                         185 S 10:26:52   941.88   17.91 105.05 17.91

                         212 S 10:28:59   933.54   17.60 120.39 17.60

                         236 S 10:31:26   924.06   17.33 134.01 17.33

                         256 S 10:33:21   916.79   17.10 145.37 17.10

                         272 S 10:35:02   910.49   16.92 154.46 16.92

                         319 S 10:39:44   893.35   16.39 181.15 16.39

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    97.87

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  31   konk. 10  pkt.   185.35

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PRUSZKIEWICZ MAR - JAN   37 S 10:16:31  1009.11   19.59  21.01 19.59

 sek. 1  odl.= 228580 m  137 S 10:28:51   957.00   18.45  77.80 18.45

    DREZDENKO            267 S 10:40:29   912.56   16.98 151.62 16.98

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  13-  3- 3      Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    55.02

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  28   konk. 11  pkt.   196.94

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ORZECHOWSKI - RUDZIŃSK   29 S 10:12:26  1022.28   19.68  16.47     

 sek. 1  odl.= 227390 m   71 S 10:20:33   986.29   19.20  40.32 19.20

    DREZDENKO             99 S 10:23:41   973.07   18.89  56.22     

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  138 S 10:27:48   956.22   18.44  78.36 18.44

  W-K-S =  26-  8- 5     161 S 10:29:18   950.23   18.18  91.43     

                         206 S 10:32:48   936.53   17.67 116.98 17.67

                         222 S 10:34:18   930.78   17.49 126.06     

                         295 S 10:43:08   898.30   16.66 167.52 16.66

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    94.39

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   7   konk. 15  pkt.   281.96

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WILCZYŃSKI HENRYK       237 S 10:36:06   923.20   17.32 134.58 17.32

 sek. 1  odl.= 227200 m  349 S 10:47:09   883.53   16.05 198.18 16.05

    DREZDENKO           ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353   Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    33.37

  W-K-S =  14-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  38   konk.  9  pkt.   156.43

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WILCZYŃSKI ROMAN         25 S 10:11:12  1030.38   19.73  14.20 19.73

 sek. 1  odl.= 227920 m  199 S 10:32:48   938.72   17.75 113.00 17.75

    DREZDENKO            330 S 10:45:57   890.49   16.26 187.39 16.26

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  12-  3- 3      Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    53.74

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  27   konk. 11  pkt.   204.74

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 NOWAKOWSKI DARIUSZ        9 S 10:05:45  1054.04   19.91   5.11 19.91

 sek. 1  odl.= 227410 m   10 S 10:05:52  1053.47   19.90   5.68 19.90

    DREZDENKO             14 S 10:08:27  1041.02   19.85   7.95 19.85

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353   24 S 10:10:40  1030.56   19.74  13.63     

  W-K-S =  58- 29- 5      46 S 10:16:33  1003.80   19.49  26.12 19.49

                          47 S 10:16:35  1003.65   19.48  26.69 19.48

                          60 S 10:18:31   995.16   19.33  34.07 19.33

                          73 S 10:20:42   985.74   19.18  41.45 19.18

                          84 S 10:22:23   978.60   19.06  47.70     

                          90 S 10:22:48   976.85   18.99  51.11 18.99

                          96 S 10:23:24   974.34   18.92  54.51 18.92

                         117 S 10:25:17   966.54   18.68  66.44 18.68

                         119 S 10:25:34   965.37   18.66  67.58 18.66

                         121 S 10:25:47   964.49   18.64  68.71 18.64

                         130 S 10:26:41   960.82   18.53  73.82 18.53

                         145 S 10:28:28   953.63   18.36  82.34 18.36

                         155 S 10:29:03   951.31   18.25  88.02 18.25

                         160 S 10:29:19   950.25   18.19  90.86     

                         162 S 10:29:23   949.98   18.17  91.99 18.17

                         167 S 10:29:44   948.60   18.11  94.83     

                         211 S 10:33:15   934.88   17.61 119.82 17.61

                         247 S 10:37:13   919.88   17.20 140.26 17.20

                         276 S 10:40:44   906.98   16.88 156.73 16.88

                         285 S 10:41:45   903.32   16.77 161.84 16.77

                         286 S 10:41:56   902.66   16.76 162.41 16.76

                         311 S 10:44:11   894.67   16.48 176.60     

                         334 S 10:45:33   889.88   16.22 189.66 16.22

                         336 S 10:45:39   889.54   16.19 190.80 16.19

                         340 S 10:45:59   888.38   16.15 193.07 16.15

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    98.89

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   1   konk. 15  pkt.   296.19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER    33 S 10:13:52  1015.56   19.64  18.74 19.64

 sek. 1  odl.= 227350 m   49 S 10:16:45  1002.65   19.45  27.83 19.45

    DREZDENKO            124 S 10:26:17   962.19   18.60  70.41 18.60

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  327 S 10:45:02   891.45   16.30 185.69 16.30

  W-K-S =  17-  5- 5     350 S 10:47:28   883.03   16.03 198.75 16.03

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    90.02

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  14   konk. 15  pkt.   273.09

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CIESIELSKI ZDZI.I WIES  188 S 10:28:25   941.38   17.88 106.76 17.88

 sek. 1  odl.= 224440 m ------------------------------------------------------

    DREZDENKO             Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    17.88

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  21-  1- 1      Po locie nr 03    poz.  26   konk. 11  pkt.   206.01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZAREMBA ZDZISŁAW         89 S 10:22:47   977.09   19.00  50.54 19.00

 sek. 1  odl.= 227450 m  172 S 10:30:05   947.38   18.06  97.67 18.06

    DREZDENKO            224 S 10:34:28   930.39   17.47 127.20 17.47

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  269 S 10:39:35   911.32   16.95 152.75 16.95

  W-K-S =  28-  6- 5     320 S 10:44:38   893.25   16.38 181.71 16.38

                         324 S 10:45:03   891.79   16.33 183.99 16.33

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    87.86

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  23   konk. 13  pkt.   231.04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZIMIN EDWARD            101 S 10:23:32   972.80   18.86  57.35 18.86

 sek. 1  odl.= 227180 m  179 S 10:30:30   944.62   17.98 101.65 17.98

    DREZDENKO            183 S 10:31:01   942.59   17.93 103.92 17.93

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  14-  3- 3      Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    54.77

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  46   konk.  7  pkt.   126.93

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KOWALEWSKI-MARCZEWSKI   260 S 10:39:03   913.47   17.06 147.64 17.06

 sek. 1  odl.= 227500 m  304 S 10:44:00   895.67   16.56 172.63 16.56

    DREZDENKO            305 S 10:44:05   895.38   16.55 173.20 16.55

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  307 S 10:44:09   895.14   16.52 174.33 16.52

  W-K-S =  27-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    66.69

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  33   konk. 10  pkt.   181.58

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 REIFART JERZY           189 S 10:33:25   941.23   17.86 107.33 17.86

 sek. 1  odl.= 229110 m  294 S 10:44:58   898.59   16.67 166.95 16.67

    DREZDENKO            298 S 10:45:26   896.95   16.63 169.22 16.63

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  329 S 10:47:15   890.61   16.27 186.83 16.27

  W-K-S =  19-  5- 5     348 S 10:49:13   883.86   16.06 197.61 16.06

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    83.49

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  18   konk. 15  pkt.   268.80

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KWIATKOWSKI JAN         216 S 10:33:38   933.12   17.56 122.66 17.56

 sek. 1  odl.= 227340 m  284 S 10:41:39   903.40   16.78 161.27 16.78

    DREZDENKO            347 S 10:47:04   884.36   16.07 197.05 16.07

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  22-  3- 3      Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    50.41

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  43   konk.  8  pkt.   137.40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MAŚLANKA JÓZEF I SYLWI    6 S 10:11:11  1057.18   19.94   3.41 19.94

 sek. 2  odl.= 233830 m    7 S 10:11:12  1057.10   19.93   3.98 19.93

    DREZDENKO             23 S 10:16:51  1030.77   19.75  13.06 19.75

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353   28 S 10:18:34  1023.03   19.69  15.90 19.69

  W-K-S =  47- 21- 5      36 S 10:21:36  1009.63   19.60  20.44 19.60

                          41 S 10:21:57  1008.11   19.55  23.28 19.55

                          42 S 10:22:10  1007.16   19.53  23.85 19.53

                          56 S 10:23:39  1000.77   19.38  31.80 19.38

                          88 S 10:29:16   977.28   19.01  49.97 19.01

                          91 S 10:29:32   976.19   18.98  51.68 18.98

                         111 S 10:31:15   969.24   18.75  63.03 18.75

                         112 S 10:31:17   969.11   18.74  63.60 18.74

                         126 S 10:33:09   961.67   18.58  71.55 18.58

                         168 S 10:36:32   948.47   18.10  95.40 18.10

                         175 S 10:37:07   946.23   18.02  99.38     

                         194 S 10:38:46   939.96   17.81 110.16 17.81

                         201 S 10:39:28   937.32   17.73 114.14     

                         205 S 10:39:35   936.88   17.68 116.41 17.68

                         228 S 10:41:45   928.82   17.42 129.47 17.42

                         273 S 10:47:03   909.67   16.91 155.03 16.91

                         292 S 10:49:30   901.08   16.69 165.81 16.69

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    98.91

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   2   konk. 15  pkt.   295.13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WŁODARZEWSKI ANDRZEJ      3 S 10:08:16  1070.71   19.98   1.70 19.98

 sek. 2  odl.= 233700 m   35 S 10:21:23  1010.01   19.61  19.88 19.61

    DREZDENKO             38 S 10:21:42  1008.63   19.58  21.58 19.58

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353   58 S 10:24:26   996.87   19.35  32.94 19.35

  W-K-S =  35- 13- 5      67 S 10:26:38   987.60   19.25  38.05 19.25

                          79 S 10:28:27   980.08   19.11  44.86 19.11

                         114 S 10:31:22   968.24   18.72  64.74 18.72

                         129 S 10:33:13   960.87   18.55  73.25     

                         221 S 10:40:58   931.20   17.50 125.50 17.50

                         223 S 10:41:06   930.71   17.48 126.63 17.48

                         257 S 10:45:08   915.99   17.09 145.94 17.09

                         312 S 10:51:18   894.37   16.47 177.17     

                         328 S 10:52:18   890.96   16.28 186.26 16.28

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    97.77

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   4   konk. 15  pkt.   291.49

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SZYMCZAK ANDRZEJ         12 S 10:13:41  1051.80   19.87   6.81 19.87

 sek. 2  odl.= 235270 m   82 S 10:30:12   979.48   19.08  46.56 19.08

    DREZDENKO            301 S 10:52:31   896.21   16.59 170.93 16.59

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  21-  3- 3      Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    55.54

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  40   konk.  8  pkt.   145.51

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SEKLECKI LECH            80 S 10:29:52   979.88   19.10  45.43 19.10

 sek. 2  odl.= 235040 m  128 S 10:34:30   961.31   18.56  72.69 18.56

    DREZDENKO            142 S 10:36:08   954.93   18.40  80.64 18.40

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  249 S 10:45:46   918.96   17.18 141.40 17.18

  W-K-S =  13-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    73.24

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  55   konk.  4  pkt.    73.24

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZIELIŃSKI TOMASZ I OLA   78 S 10:29:20   980.35   19.13  44.29 19.13

 sek. 2  odl.= 234630 m  152 S 10:36:20   952.49   18.28  86.31 18.28

    DREZDENKO            293 S 10:50:36   900.35   16.68 166.38 16.68

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  22-  3- 3      Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    54.09

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  25   konk. 12  pkt.   213.81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 LAZAROWSKI EUGENIUSZ    170 S 10:40:54   947.55   18.08  96.54 18.08

 sek. 2  odl.= 237740 m  279 S 10:52:14   906.60   16.84 158.43 16.84

    DREZDENKO            309 S 10:55:41   894.82   16.50 175.47 16.50

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  16-  3- 3      Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    51.42

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  37   konk.  9  pkt.   157.41

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 FALKOWSKI WOJCIECH       66 S 10:22:30   989.03   19.26  37.48 19.26

 sek. 2  odl.= 229950 m  110 S 10:27:11   969.50   18.76  62.46 18.76

    DREZDENKO            181 S 10:33:50   943.06   17.95 102.78 17.95

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  233 S 10:38:43   924.55   17.36 132.31 17.36

  W-K-S =  24-  6- 5     245 S 10:39:46   920.66   17.23 139.13 17.23

                         351 S 10:50:28   882.84   16.02 199.32 16.02

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    90.56

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  34   konk. 10  pkt.   180.95

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SKOWROŃSKI TOMASZ        43 S 10:21:48  1006.51   19.52  24.42 19.52

 sek. 2  odl.= 233310 m  104 S 10:30:01   972.06   18.83  59.06 18.83

    DREZDENKO            209 S 10:39:19   935.80   17.64 118.68 17.64

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  14-  3- 3      Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    55.99

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  39   konk.  8  pkt.   152.03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 RUSICKI BOGDAN-ŁUKASZ    18 S 10:15:46  1036.47   19.81  10.22 19.81

 sek. 2  odl.= 234000 m   62 S 10:25:28   993.77   19.31  35.21 19.31

    DREZDENKO             64 S 10:25:42   992.79   19.28  36.34 19.28

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353   65 S 10:26:03   991.32   19.27  36.91 19.27

  W-K-S =  31- 17- 5      75 S 10:27:52   983.74   19.16  42.59 19.16

                          87 S 10:29:26   977.31   19.02  49.40 19.02

                          97 S 10:30:21   973.58   18.91  55.08 18.91

                         109 S 10:31:14   970.02   18.77  61.90 18.77

                         148 S 10:35:27   953.35   18.33  84.04 18.33

                         159 S 10:36:11   950.51   18.20  90.29 18.20

                         275 S 10:47:31   908.68   16.89 156.16 16.89

                         281 S 10:48:10   906.39   16.82 159.57 16.82

                         288 S 10:49:23   902.14   16.74 163.54 16.74

                         291 S 10:49:39   901.21   16.70 165.25 16.70

                         317 S 10:51:54   893.47   16.41 180.01 16.41

                         322 S 10:52:19   892.05   16.35 182.85 16.35

                         341 S 10:53:26   888.27   16.14 193.64 16.14

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    96.83

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   9   konk. 15  pkt.   280.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 JĘDRZEJCZAK JACEK       131 S 10:31:40   960.08   18.52  74.39 18.52

 sek. 2  odl.= 232020 m  331 S 10:50:36   890.33   16.25 187.96 16.25

    DREZDENKO           ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353   Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    34.77

  W-K-S =  22-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  35   konk. 10  pkt.   175.48

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CZAJKOWSKI KRZYSZTOF     34 S 10:09:43  1014.31   19.62  19.31 19.62

 sek. 3  odl.= 222860 m  113 S 10:20:07   968.47   18.73  64.17 18.73

    DREZDENKO            141 S 10:23:20   955.11   18.41  80.07 18.41

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  169 S 10:25:01   948.27   18.09  95.97     

  W-K-S =  28-  7- 5     239 S 10:31:36   922.43   17.30 135.72 17.30

                         342 S 10:40:57   888.07   16.12 194.21 16.12

                         343 S 10:41:01   887.83   16.11 194.78 16.11

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    92.15

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  32   konk. 10  pkt.   182.99

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 RYBACKI MAREK           182 S 10:19:37   942.88   17.94 103.35 17.94

 sek. 3  odl.= 216500 m  187 S 10:19:56   941.58   17.89 106.19 17.89

    DREZDENKO            227 S 10:23:03   928.99   17.43 128.90 17.43

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  262 S 10:27:04   913.25   17.03 148.78 17.03

  W-K-S =  20-  5- 5     277 S 10:28:43   906.93   16.86 157.30 16.86

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    87.15

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  22   konk. 13  pkt.   239.48

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PRZYGODZIŃSKI SŁAWOMIR  136 S 10:18:04   957.22   18.47  77.23 18.47

 sek. 3  odl.= 218310 m  218 S 10:23:59   933.02   17.53 123.79 17.53

    DREZDENKO            219 S 10:24:15   931.95   17.52 124.36 17.52

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  283 S 10:31:31   903.91   16.80 160.70 16.80

  W-K-S =  50-  6- 5     287 S 10:31:57   902.29   16.75 162.98 16.75

                         333 S 10:35:15   890.15   16.23 189.10 16.23

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    87.07

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  12   konk. 15  pkt.   278.08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WOŹNICA LESZEK           44 S 10:08:57  1005.57   19.51  24.99 19.51

 sek. 3  odl.= 220170 m  116 S 10:17:43   966.86   18.69  65.87 18.69

    DREZDENKO            139 S 10:20:22   955.74   18.43  78.93 18.43

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  214 S 10:25:52   933.45   17.58 121.52 17.58

  W-K-S =  23-  7- 5     231 S 10:27:39   926.45   17.39 131.18 17.39

                         235 S 10:28:13   924.24   17.34 133.45 17.34

                         244 S 10:29:08   920.70   17.24 138.56 17.24

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    91.60

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  19   konk. 14  pkt.   259.87

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PAPROCKI MARIUSZ I JAN   21 S 10:03:32  1032.34   19.77  11.93 19.77

 sek. 3  odl.= 220440 m  154 S 10:21:37   951.75   18.26  87.45 18.26

    DREZDENKO            166 S 10:22:16   949.08   18.13  94.26 18.13

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  190 S 10:24:15   941.05   17.85 107.89 17.85

  W-K-S =  47- 11- 5     234 S 10:28:30   924.28   17.35 132.88 17.35

                         250 S 10:29:58   918.63   17.17 141.96 17.17

                         280 S 10:33:11   906.48   16.83 159.00 16.83

                         309 S 10:36:21   894.82   16.50 175.47 16.50

                         316 S 10:36:40   893.68   16.42 179.44 16.42

                         338 S 10:38:00   888.87   16.17 191.94     

                         344 S 10:38:42   886.37   16.10 195.34 16.10

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    91.36

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   5   konk. 15  pkt.   286.92

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZIELIŃSKI ŁUKASZ         83 S 10:20:46   979.30   19.07  47.13 19.07

 sek. 3  odl.= 225990 m  102 S 10:22:20   972.70   18.85  57.92 18.85

    DREZDENKO            196 S 10:30:30   939.67   17.78 111.30 17.78

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  278 S 10:39:15   906.68   16.85 157.86 16.85

  W-K-S =  29-  6- 5     352 S 10:46:01   882.72   16.01 199.89 16.01

                         353 S 10:46:03   882.60   16.00 200.45 16.00

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    88.56

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  16   konk. 15  pkt.   270.02

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SKRZYPIŃSKI RAFAŁ-WALD   27 S 10:04:34  1028.82   19.70  15.33 19.70

 sek. 3  odl.= 220750 m   69 S 10:13:47   986.45   19.23  39.18 19.23

    DREZDENKO             85 S 10:15:46   977.78   19.05  48.27 19.05

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  156 S 10:22:03   951.30   18.24  88.59 18.24

  W-K-S =  25-  7- 5     191 S 10:24:38   940.83   17.84 108.46 17.84

                         255 S 10:30:40   917.24   17.11 144.80 17.11

                         266 S 10:31:54   912.57   16.99 151.05 16.99

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    94.06

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  21   konk. 13  pkt.   239.52

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 HERMAN TOMASZ            61 S 10:12:04   994.30   19.32  34.64 19.32

 sek. 3  odl.= 220800 m   77 S 10:15:08   980.75   19.14  43.73 19.14

    DREZDENKO             98 S 10:16:49   973.47   18.90  55.65 18.90

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  149 S 10:21:41   953.03   18.32  84.61 18.32

  W-K-S =  32-  6- 5     177 S 10:23:26   945.88   18.00 100.51 18.00

                         200 S 10:25:30   937.58   17.74 113.57 17.74

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    93.68

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  10   konk. 15  pkt.   280.07

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 HOŁTYN MARIUSZ           15 S 10:02:10  1038.71   19.84   8.52 19.84

 sek. 3  odl.= 220380 m   74 S 10:13:48   984.72   19.17  42.02 19.17

    DREZDENKO            100 S 10:16:29   973.05   18.88  56.79 18.88

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  241 S 10:29:13   921.26   17.27 136.85 17.27

  W-K-S =  13-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    75.16

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  49   konk.  6  pkt.   111.36

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 HOFFMAN MAREK             5 S  9:58:10  1057.52   19.95   2.84 19.95

 sek. 4  odl.= 220140 m    7 S  9:58:15  1057.10   19.93   3.98 19.93

    DREZDENKO             25 S 10:03:39  1030.38   19.73  14.20 19.73

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353   51 S 10:09:41  1002.08   19.43  28.96     

  W-K-S =  42- 16- 5      57 S 10:10:15   999.50   19.36  32.37 19.36

                          81 S 10:14:41   979.78   19.09  46.00 19.09

                         105 S 10:16:29   971.99   18.82  59.63 18.82

                         125 S 10:18:49   962.08   18.59  70.98 18.59

                         164 S 10:21:51   949.49   18.15  93.13 18.15

                         198 S 10:24:22   939.30   17.76 112.44 17.76

                         204 S 10:24:57   936.97   17.69 115.84 17.69

                         208 S 10:25:10   936.10   17.65 118.11 17.65

                         321 S 10:36:46   892.10   16.36 182.28 16.36

                         323 S 10:36:49   891.92   16.34 183.42 16.34

                         326 S 10:36:53   891.68   16.31 185.12 16.31

                         337 S 10:37:34   889.22   16.18 191.37 16.18

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    98.40

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   8   konk. 15  pkt.   280.55

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KACZMAREK SŁAWOMIR       17 S 10:01:11  1037.11   19.82   9.65     

 sek. 4  odl.= 219020 m   19 S 10:01:22  1036.21   19.80  10.79 19.80

    DREZDENKO            143 S 10:19:32   954.20   18.39  81.20 18.39

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  192 S 10:22:53   940.47   17.83 109.03 17.83

  W-K-S =  47-  7- 5     263 S 10:29:58   912.71   17.02 149.35 17.02

                         268 S 10:30:01   912.52   16.97 152.19 16.97

                         270 S 10:30:21   911.25   16.94 153.32 16.94

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    92.86

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  15   konk. 15  pkt.   271.81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZAJĄCZKOWSKI ZBIGNIEW    70 S 10:09:01   986.41   19.22  39.75 19.22

 sek. 4  odl.= 216040 m  213 S 10:21:26   933.49   17.59 120.95 17.59

    DREZDENKO            318 S 10:31:49   893.40   16.40 180.58 16.40

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  30-  3- 3      Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    53.21

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  24   konk. 12  pkt.   216.72

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BIŃKOWSKI ANDRZEJ        95 S 10:13:44   974.37   18.93  53.95 18.93

 sek. 4  odl.= 218000 m  120 S 10:15:54   965.03   18.65  68.14 18.65

    DREZDENKO            163 S 10:19:34   949.62   18.16  92.56 18.16

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  173 S 10:20:15   946.80   18.05  98.24 18.05

  W-K-S =  28-  9- 5     178 S 10:20:40   945.09   17.99 101.08 17.99

                         232 S 10:25:22   926.21   17.37 131.74 17.37

                         271 S 10:29:21   910.80   16.93 153.89 16.93

                         289 S 10:31:50   901.45   16.73 164.11 16.73

                         346 S 10:36:15   885.28   16.08 196.48 16.08

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    91.78

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  17   konk. 15  pkt.   268.83

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MICZEK WALDEMAR          72 S 10:14:43   985.86   19.19  40.89 19.19

 sek. 4  odl.= 221540 m  132 S 10:20:48   959.88   18.51  74.96 18.51

    DREZDENKO            133 S 10:20:52   959.60   18.50  75.53 18.50

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  144 S 10:22:13   954.02   18.37  81.77 18.37

  W-K-S =  30- 10- 5     151 S 10:22:35   952.52   18.30  85.75 18.30

                         197 S 10:25:47   939.59   17.77 111.87 17.77

                         215 S 10:27:22   933.32   17.57 122.09 17.57

                         240 S 10:30:18   921.93   17.28 136.29 17.28

                         242 S 10:30:29   921.23   17.26 137.42 17.26

                         299 S 10:37:04   896.68   16.61 169.79 16.61

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    92.87

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  11   konk. 15  pkt.   278.56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PAWIŃSKI SEBASTIAN       48 S 10:09:25  1003.21   19.47  27.26 19.47

 sek. 4  odl.= 220120 m   50 S 10:09:35  1002.44   19.44  28.39 19.44

    DREZDENKO             52 S 10:09:42  1001.91   19.42  29.53     

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353   86 S 10:15:10   977.59   19.03  48.84 19.03

  W-K-S =  55- 16- 5      92 S 10:15:44   975.13   18.97  52.24 18.97

                         103 S 10:16:25   972.19   18.84  58.49 18.84

                         210 S 10:25:18   935.49   17.63 119.25     

                         220 S 10:26:18   931.53   17.51 124.93     

                         229 S 10:27:16   927.73   17.41 130.04 17.41

                         254 S 10:29:58   917.29   17.12 144.24 17.12

                         261 S 10:31:01   913.30   17.05 148.21 17.05

                         265 S 10:31:12   912.60   17.00 150.48 17.00

                         302 S 10:35:37   896.19   16.58 171.49 16.58

                         303 S 10:35:42   895.89   16.57 172.06     

                         339 S 10:37:44   888.54   16.16 192.50     

                         345 S 10:38:38   885.32   16.09 195.91 16.09

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    96.33

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   6   konk. 15  pkt.   282.79

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 LASKOWSKI DARIUSZ        13 S 10:01:35  1048.76   19.86   7.38 19.86

 sek. 4  odl.= 221900 m   31 S 10:07:41  1019.37   19.66  17.60 19.66

    DREZDENKO            108 S 10:18:43   970.20   18.78  61.33 18.78

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  134 S 10:21:21   959.15   18.49  76.09 18.49

  W-K-S =  39- 10- 5     157 S 10:23:21   950.93   18.23  89.15 18.23

                         193 S 10:25:59   940.32   17.82 109.60 17.82

                         203 S 10:26:45   937.28   17.70 115.28     

                         226 S 10:28:38   929.88   17.44 128.34     

                         259 S 10:32:39   914.49   17.07 147.08 17.07

                         290 S 10:36:13   901.24   16.72 164.68 16.72

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    95.02

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  44   konk.  7  pkt.   133.49

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KACPRZYK ROMAN          107 S 10:22:59   971.49   18.80  60.76 18.80

 sek. 4  odl.= 226340 m  225 S 10:33:22   930.04   17.45 127.77 17.45

    DREZDENKO           ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353   Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    36.25

  W-K-S =  27-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  50   konk.  6  pkt.   107.56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZEFERT JANUSZ           153 S 10:27:30   952.04   18.27  86.88 18.27

 sek. 4  odl.= 226110 m  258 S 10:37:09   914.87   17.08 146.51 17.08

    DREZDENKO            315 S 10:42:57   893.89   16.43 178.88 16.43

 WłGoł/Konk5= 1761/ 353  332 S 10:44:00   890.20   16.24 188.53 16.24

  W-K-S =  21-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    68.02

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  42   konk.  8  pkt.   139.23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - -