┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 BŁASZCZYK WŁADYSŁAW      30 S 14:58:58   988.86   48.33  34.40           

 sek. 1  odl.= 532960 m   31 S 14:59:03   988.70   48.28  35.55 38.62 62.76

    SCHWERIN 1            46 S 15:07:05   974.18   47.41  52.75 37.93 61.64

 WłGoł/Konk5=  872/ 175   56 S 15:08:30   971.67   46.84  64.22 37.47 60.89

  W-K-S =  26- 10- 4      60 S 15:09:20   970.19   46.61  68.81 37.29 60.59

                          83 S 15:17:33   955.90   45.29  95.18 36.23 58.87

                          87 S 15:21:16   949.57   45.06  99.77 36.05 58.57

                         101 S 15:28:13   937.95   44.25 115.83 35.40 57.53

                         110 S 15:33:03   930.04   43.74 126.15 34.99 56.86

                         175 S 15:54:07   897.06   40.00 200.69 32.00 52.00

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   190.86

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.   8   konk. 24  pkt.   647.71

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 PIECZKOWSKI HUBERT      119 S 15:42:57   927.20   43.22 136.47 34.57 56.18

 sek. 1  odl.= 540510 m  147 S 15:52:05   912.90   41.61 168.58 33.29 54.09

    SCHWERIN 1           167 S 15:59:57   900.93   40.46 191.51 32.37 52.60

 WłGoł/Konk5=  872/ 175  173 S 16:02:16   897.46   40.11 198.39 32.09 52.15

  W-K-S =  29-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   165.40

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.   7   konk. 24  pkt.   649.13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 IGNACZAK JAN             81 S 15:17:32   956.09   45.40  92.89 36.32 59.02

 sek. 1  odl.= 533050 m   93 S 15:22:58   946.86   44.71 106.65 35.77 58.13

    SCHWERIN 1           111 S 15:33:17   929.82   43.68 127.29 34.94 56.78

 WłGoł/Konk5=  872/ 175  164 S 15:49:16   904.60   40.63 188.07 32.51 52.82

  W-K-S =  28-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   174.42

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  11   konk. 23  pkt.   610.66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 JANKOWSKI KAROL         122 S 15:41:03   926.07   43.05 139.91 34.44 55.96

 sek. 1  odl.= 538090 m ------------------------------------------------------

    SCHWERIN 1            Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy    43.05

 WłGoł/Konk5=  872/ 175 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   7-  1- 1      Po locie nr 05    poz.  47   konk.  9  pkt.   187.79

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KOZOWICZ JÓZEF           17 S 14:51:43  1001.94   49.08  19.50 39.26 63.80

 sek. 1  odl.= 532750 m   67 S 15:11:30   966.00   46.21  76.83 36.97 60.07

    SCHWERIN 1           109 S 15:32:38   930.35   43.79 125.00 35.03 56.93

 WłGoł/Konk5=  872/ 175 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  21-  3- 3      Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   139.08

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  30   konk. 16  pkt.   433.96

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ANTONIEWICZ DAR I JÓZ    16 S 14:51:33  1002.41   49.14  18.35           

 sek. 1  odl.= 532830 m   58 S 15:09:01   970.52   46.72  66.51            

    SCHWERIN 1            80 S 15:17:03   956.52   45.46  91.74 36.37 59.10

 WłGoł/Konk5=  872/ 175   97 S 15:24:33   943.81   44.48 111.24 35.59 57.83

  W-K-S =  24-  5- 4     141 S 15:41:29   916.33   41.95 161.70 33.56 54.54

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   185.80

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  19   konk. 16  pkt.   505.41

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 MIKOŁAJEWSKI WIESŁAW     69 S 15:09:53   963.82   46.09  79.13 36.87 59.92

 sek. 1  odl.= 529990 m   74 S 15:11:02   961.81   45.80  84.86 36.64 59.55

    SCHWERIN 1           128 S 15:35:03   921.64   42.70 146.79 34.16 55.51

 WłGoł/Konk5=  872/ 175  148 S 15:40:35   912.86   41.55 169.72 33.24 54.02

  W-K-S =  25-  5- 4     166 S 15:47:56   901.45   40.52 190.37 32.41 52.67

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   176.14

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  28   konk. 16  pkt.   438.05

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ORZECHOWSKI - RUDZIŃSK    1 S 14:34:00  1038.81   50.00   1.15 40.00 65.00

 sek. 1  odl.= 533950 m  133 S 15:41:32   918.18   42.41 152.52           

    SCHWERIN 1          ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  872/ 175   Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy    92.41

  W-K-S =  12-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  16   konk. 22  pkt.   551.53

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 NOWAKOWSKI DARIUSZ       15 S 14:52:11  1003.36   49.20  17.20 39.36 63.95

 sek. 1  odl.= 533970 m   22 S 14:55:06   997.89   48.79  25.23 39.03 63.43

    SCHWERIN 1            33 S 15:01:58   985.25   48.16  37.84 38.53 62.61

 WłGoł/Konk5=  872/ 175   34 S 15:01:59   985.22   48.10  38.99 38.48 62.53

  W-K-S =  30- 12- 4      43 S 15:06:06   977.79   47.59  49.31 38.07 61.86

                          44 S 15:07:31   975.26   47.53  50.46 38.02 61.79

                          50 S 15:08:28   973.57   47.18  57.34 37.75 61.34

                          79 S 15:17:50   957.22   45.52  90.60 36.41 59.17

                          89 S 15:23:24   947.76   44.94 102.06 35.95 58.43

                         114 S 15:35:28   927.89   43.51 130.73 34.80 56.56

                         137 S 15:42:10   917.21   42.18 157.11 33.75 54.84

                         145 S 15:44:39   913.32   41.72 166.28 33.38 54.24

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   194.25

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.   2   konk. 24  pkt.   689.22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER    29 S 14:59:31   989.55   48.39  33.26 38.71 62.91

 sek. 1  odl.= 533880 m   51 S 15:08:23   973.55   47.13  58.49 37.70 61.26

    SCHWERIN 1           174 S 15:54:54   897.43   40.06 199.54 32.05 52.07

 WłGoł/Konk5=  872/ 175 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  22-  3- 3      Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   135.58

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  13   konk. 23  pkt.   595.23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 CIESIELSKI ZDZI.I WIES   90 S 15:21:13   947.44   44.89 103.21 35.91 58.35

 sek. 1  odl.= 531720 m   92 S 15:21:19   947.27   44.77 105.50 35.82 58.20

    SCHWERIN 1           120 S 15:33:44   926.77   43.16 137.61 34.53 56.11

 WłGoł/Konk5=  872/ 175  153 S 15:43:31   911.23   41.26 175.46 33.01 53.64

  W-K-S =  11-  5- 4     171 S 15:51:51   898.40   40.23 196.10 32.18 52.30

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   174.08

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  15   konk. 20  pkt.   555.04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ZAREMBA ZDZISŁAW        105 S 15:32:16   933.01   44.02 120.41 35.22 57.23

 sek. 1  odl.= 533930 m  160 S 15:49:06   906.35   40.86 183.49 32.69 53.12

    SCHWERIN 1          ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  872/ 175   Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy    84.88

  W-K-S =  17-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  20   konk. 20  pkt.   495.70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ZIMIN EDWARD            126 S 15:38:13   923.05   42.82 144.50 34.25 55.66

 sek. 1  odl.= 533720 m  170 S 15:53:58   898.57   40.29 194.95 32.23 52.37

    SCHWERIN 1          ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  872/ 175   Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy    83.11

  W-K-S =  10-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  46   konk.  9  pkt.   210.04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 REIFART JERZY            12 S 14:53:09  1005.31   49.37  13.76 39.49 64.18

 sek. 1  odl.= 535980 m   68 S 15:15:55   964.14   46.15  77.98 36.92 59.99

    SCHWERIN 1            82 S 15:20:39   956.00   45.34  94.04 36.28 58.95

 WłGoł/Konk5=  872/ 175  159 S 15:50:56   907.01   40.92 182.34 32.74 53.20

  W-K-S =  16-  5- 4     172 S 15:56:43   898.22   40.17 197.25 32.14 52.22

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   181.78

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  18   konk. 21  pkt.   520.58

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 WYRWA GRZEGORZ           26 S 14:57:33   995.65   48.56  29.82 38.85 63.13

 sek. 1  odl.= 535210 m  102 S 15:31:17   936.86   44.20 116.97 35.36 57.45

    SCHWERIN 1          ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  872/ 175   Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy    92.76

  W-K-S =  10-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  22   konk. 17  pkt.   464.71

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 MAŚLANKA JÓZEF I SYLWI    3 S 14:44:23  1030.01   49.89   3.44 39.91 64.85

 sek. 2  odl.= 540120 m    4 S 14:47:06  1024.70   49.83   4.59 39.86 64.78

    SCHWERIN 1             6 S 14:48:13  1022.54   49.71   6.88 39.77 64.63

 WłGoł/Konk5=  872/ 175   10 S 14:52:49  1013.71   49.48  11.47 39.59 64.33

  W-K-S =  31- 16- 4      41 S 15:11:58   978.54   47.70  47.02 38.16 62.01

                          49 S 15:14:44   973.66   47.24  56.19 37.79 61.41

                          77 S 15:22:22   960.44   45.63  88.30 36.51 59.32

                          85 S 15:28:28   950.14   45.17  97.48 36.14 58.72

                          94 S 15:31:35   944.95   44.66 107.80 35.72 58.05

                         132 S 15:47:59   918.60   42.47 151.38 33.98 55.21

                         136 S 15:48:47   917.35   42.24 155.96 33.79 54.91

                         138 S 15:48:53   917.19   42.13 158.26 33.70 54.76

                         143 S 15:49:46   915.82   41.84 163.99 33.47 54.39

                         161 S 15:56:11   905.96   40.80 184.63 32.64 53.05

                         163 S 15:56:53   904.90   40.69 186.93 32.55 52.90

                         165 S 15:57:33   903.89   40.57 189.22 32.46 52.75

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   198.91

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.   1   konk. 24  pkt.   689.36

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 WŁODARZEWSKI ANDRZEJ     13 S 14:57:24  1004.82   49.31  14.91 39.45 64.10

 sek. 2  odl.= 539990 m   19 S 14:59:52  1000.23   48.97  21.79 39.17 63.66

    SCHWERIN 1            32 S 15:06:24   988.27   48.22  36.70 38.57 62.68

 WłGoł/Konk5=  872/ 175   38 S 15:10:27   981.00   47.87  43.58 38.30 62.24

  W-K-S =  33- 11- 4      40 S 15:11:45   978.69   47.76  45.87 38.21 62.09

                          62 S 15:16:50   969.75   46.49  71.10 37.20 60.44

                          71 S 15:20:41   963.09   45.98  81.42 36.78 59.77

                          76 S 15:22:09   960.58   45.69  87.16 36.55 59.40

                         104 S 15:37:49   934.54   44.08 119.27 35.26 57.30

                         113 S 15:41:41   928.32   43.56 129.59 34.85 56.63

                         118 S 15:42:15   927.42   43.28 135.32 34.62 56.26

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   194.37

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.   3   konk. 24  pkt.   681.92

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 SZYMCZAK ANDRZEJ         54 S 15:17:42   972.06   46.95  61.93 37.56 61.04

 sek. 2  odl.= 542120 m   57 S 15:18:29   970.70   46.78  65.37 37.43 60.82

    SCHWERIN 1            61 S 15:18:57   969.89   46.55  69.95 37.24 60.52

 WłGoł/Konk5=  872/ 175 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  15-  3- 3      Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   140.28

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  23   konk. 16  pkt.   461.70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 SEKLECKI LECH             7 S 14:50:06  1022.03   49.66   8.03 39.72 64.55

 sek. 2  odl.= 541780 m   18 S 15:01:12  1001.07   49.02  20.64 39.22 63.73

    SCHWERIN 1            59 S 15:18:15   970.50   46.67  67.66 37.33 60.67

 WłGoł/Konk5=  872/ 175  107 S 15:41:16   932.07   43.91 122.71 35.13 57.08

  W-K-S =   8-  5- 4     112 S 15:43:29   928.53   43.62 128.44 34.90 56.71

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   189.26

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  29   konk. 13  pkt.   435.45

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ZIELIŃSKI TOMASZ I OLA  125 S 15:45:40   923.65   42.87 143.35 34.30 55.74

 sek. 2  odl.= 540950 m ------------------------------------------------------

    SCHWERIN 1            Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy    42.87

 WłGoł/Konk5=  872/ 175 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   7-  1- 1      Po locie nr 05    poz.  31   konk. 18  pkt.   432.57

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 LAZAROWSKI EUGENIUSZ     21 S 15:04:40   999.00   48.85  24.08 39.08 63.51

 sek. 2  odl.= 544120 m   64 S 15:21:52   968.42   46.38  73.39 37.10 60.29

    SCHWERIN 1          ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  872/ 175   Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy    95.23

  W-K-S =  12-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  33   konk. 15  pkt.   396.15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 FALKOWSKI WOJCIECH       98 S 15:27:39   943.19   44.43 112.39 35.54 57.75

 sek. 2  odl.= 535400 m  121 S 15:38:00   926.30   43.10 138.76 34.48 56.03

    SCHWERIN 1           149 S 15:46:38   912.67   41.49 170.87 33.20 53.94

 WłGoł/Konk5=  872/ 175  157 S 15:49:37   908.05   41.03 180.05 32.83 53.34

  W-K-S =  15-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   170.05

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  17   konk. 19  pkt.   540.19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 SKOWROŃSKI TOMASZ         9 S 14:52:15  1014.79   49.54  10.32 39.63 64.40

 sek. 2  odl.= 540120 m   28 S 15:04:11   992.53   48.45  32.11 38.76 62.98

    SCHWERIN 1            39 S 15:11:15   979.81   47.82  44.72 38.25 62.16

 WłGoł/Konk5=  872/ 175   42 S 15:12:22   977.83   47.64  48.17 38.11 61.94

  W-K-S =  11-  5- 4     168 S 15:59:51   900.43   40.40 192.66 32.32 52.52

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   193.45

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  25   konk. 15  pkt.   455.40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 RUSICKI BOGDAN-ŁUKASZ     8 S 14:49:58  1019.50   49.60   9.17 39.68 64.48

 sek. 2  odl.= 540300 m   11 S 14:53:57  1011.89   49.43  12.61 39.54 64.25

    SCHWERIN 1            24 S 15:02:12   996.50   48.68  27.52 38.94 63.28

 WłGoł/Konk5=  872/ 175   53 S 15:15:41   972.32   47.01  60.78 37.61 61.11

  W-K-S =  22-  8- 4      86 S 15:28:45   949.98   45.11  98.62 36.09 58.65

                          99 S 15:33:41   941.81   44.37 113.53 35.49 57.68

                         135 S 15:48:57   917.40   42.30 154.82 33.84 54.99

                         158 S 15:55:33   907.23   40.98 181.19 32.78 53.27

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   194.72

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.   5   konk. 24  pkt.   667.62

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 JĘDRZEJCZAK JACEK        14 S 14:54:56  1004.74   49.25  16.06 39.40 64.03

 sek. 2  odl.= 537470 m  129 S 15:43:31   921.09   42.64 147.94 34.11 55.44

    SCHWERIN 1          ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  872/ 175   Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy    91.89

  W-K-S =  17-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  39   konk. 15  pkt.   365.54

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 CZAJKOWSKI KRZYSZTOF     24 S 14:51:38   996.50   48.68  27.52 38.94 63.28

 sek. 3  odl.= 529770 m  139 S 15:37:49   916.85   42.07 159.40 33.66 54.69

    SCHWERIN 1          ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  872/ 175   Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy    90.75

  W-K-S =   9-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  38   konk. 15  pkt.   372.76

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

      HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 RYBACKI MAREK            70 S 15:03:42   963.36   46.03  80.28 36.83 59.84

 sek. 3  odl.= 523780 m   73 S 15:04:25   962.09   45.86  83.72 36.69 59.62

    SCHWERIN 1          ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  872/ 175   Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy    91.89

  W-K-S =  19-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  32   konk. 17  pkt.   405.62

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 PRZYGODZIŃSKI SŁAWOMIR   48 S 14:59:25   974.11   47.30  55.05 37.84 61.49

 sek. 3  odl.= 525450 m  108 S 15:24:27   930.91   43.85 123.85 35.08 57.01

    SCHWERIN 1           115 S 15:26:18   927.87   43.45 131.88 34.76 56.48

 WłGoł/Konk5=  872/ 175 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  12-  3- 3      Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   134.60

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  14   konk. 22  pkt.   556.08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 WOŹNICA LESZEK           75 S 15:08:27   960.65   45.75  86.01 36.60 59.47

 sek. 3  odl.= 526870 m   78 S 15:09:00   959.69   45.57  89.45 36.46 59.25

    SCHWERIN 1            88 S 15:15:09   949.06   45.00 100.92 36.00 58.50

 WłGoł/Konk5=  872/ 175  140 S 15:34:47   916.64   42.01 160.55 33.61 54.61

  W-K-S =  14-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   178.33

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  12   konk. 23  pkt.   606.98

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 PAPROCKI MARIUSZ I JAN   23 S 14:49:09   996.96   48.74  26.38 38.99 63.36

 sek. 3  odl.= 527540 m   37 S 14:57:09   982.11   47.93  42.43 38.34 62.31

    SCHWERIN 1            47 S 15:01:32   974.16   47.36  53.90           

 WłGoł/Konk5=  872/ 175   96 S 15:18:45   944.14   44.54 110.09 35.63 57.90

  W-K-S =  33-  7- 4     117 S 15:28:47   927.49   43.33 134.17 34.67 56.33

                         127 S 15:32:11   921.98   42.76 145.64 34.21 55.59

                         154 S 15:40:07   909.37   41.21 176.61 32.97 53.57

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   188.57

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.   6   konk. 24  pkt.   662.87

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ZIELIŃSKI ŁUKASZ        123 S 15:35:42   925.78   42.99 141.06 34.39 55.89

 sek. 3  odl.= 532970 m ------------------------------------------------------

    SCHWERIN 1            Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy    42.99

 WłGoł/Konk5=  872/ 175 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  16-  1- 1      Po locie nr 05    poz.  37   konk. 18  pkt.   381.69

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 HERMAN TOMASZ            35 S 14:56:22   983.92   48.05  40.14 38.44 62.46

 sek. 3  odl.= 527740 m   55 S 15:03:06   971.72   46.90  63.07 37.52 60.97

    SCHWERIN 1            66 S 15:06:03   966.47   46.26  75.69 37.01 60.14

 WłGoł/Konk5=  872/ 175   72 S 15:08:23   962.36   45.92  82.57 36.74 59.70

  W-K-S =  22-  9- 4     116 S 15:28:58   927.54   43.39 133.03 34.71 56.41

                         124 S 15:30:12   925.54   42.93 142.20 34.34 55.81

                         155 S 15:40:32   909.06   41.15 177.75 32.92 53.49

                         156 S 15:40:43   908.77   41.09 178.90 32.87 53.42

                         162 S 15:43:06   905.06   40.75 185.78 32.60 52.97

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   187.13

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.   9   konk. 24  pkt.   642.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 RADZIK KAZIMIERZ        134 S 15:34:12   917.80   42.36 153.67 33.89 55.06

 sek. 3  odl.= 527000 m ------------------------------------------------------

    SCHWERIN 1            Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy    42.36

 WłGoł/Konk5=  872/ 175 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  10-  1- 1      Po locie nr 05    poz.  50   konk.  7  pkt.   149.30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 HOFFMAN MAREK             5 S 14:33:54  1024.17   49.77   5.73 39.82 64.70

 sek. 4  odl.= 526320 m   20 S 14:46:30   999.66   48.91  22.94 39.13 63.58

    SCHWERIN 1            27 S 14:49:09   994.65   48.51  30.96 38.80 63.06

 WłGoł/Konk5=  872/ 175   36 S 14:55:46   982.37   47.99  41.28 38.39 62.39

  W-K-S =  20-  9- 4      52 S 15:00:57   972.96   47.07  59.63 37.66 61.19

                          63 S 15:03:10   968.98   46.44  72.25 37.15 60.37

                         100 S 15:20:39   938.77   44.31 114.68 35.45 57.60

                         106 S 15:24:19   932.67   43.97 121.56 35.17 57.16

                         169 S 15:44:54   899.85   40.34 193.81 32.28 52.45

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   195.18

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.   4   konk. 24  pkt.   671.57

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 BĄKOWSKI PIOTR           65 S 15:03:50   967.61   46.32  74.54 37.06 60.22

 sek. 4  odl.= 526220 m ------------------------------------------------------

    SCHWERIN 1            Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy    46.32

 WłGoł/Konk5=  872/ 175 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  17-  1- 1      Po locie nr 05    poz.  56   konk.  2  pkt.    85.81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 BIŃKOWSKI ANDRZEJ       103 S 15:21:08   935.21   44.14 118.12 35.31 57.38

 sek. 4  odl.= 524780 m ------------------------------------------------------

    SCHWERIN 1            Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy    44.14

 WłGoł/Konk5=  872/ 175 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  14-  1- 1      Po locie nr 05    poz.  21   konk. 21  pkt.   493.35

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 MICZEK WALDEMAR           2 S 14:29:43  1036.79   49.94   2.29 39.95 64.93

 sek. 4  odl.= 528470 m   84 S 15:15:48   950.83   45.23  96.33 36.18 58.80

    SCHWERIN 1            91 S 15:17:49   947.39   44.83 104.36 35.86 58.28

 WłGoł/Konk5=  872/ 175  130 S 15:33:52   920.89   42.59 149.08 34.07 55.36

  W-K-S =  24-  6- 4     151 S 15:39:38   911.73   41.38 173.17 33.10 53.79

                         152 S 15:39:46   911.52   41.32 174.31 33.06 53.72

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   182.59

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  10   konk. 24  pkt.   639.63

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 LASKOWSKI DARIUSZ       144 S 15:37:57   914.34   41.78 165.14 33.43 54.32

 sek. 4  odl.= 528440 m  146 S 15:38:49   912.97   41.67 167.43 33.33 54.17

    SCHWERIN 1           150 S 15:39:17   912.23   41.44 172.02 33.15 53.87

 WłGoł/Konk5=  872/ 175 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  10-  3- 3      Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   124.89

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  26   konk. 15  pkt.   451.52

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-B│PKT-C

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ZEFERT JANUSZ            45 S 15:06:44   974.30   47.47  51.61 37.98 61.71

 sek. 4  odl.= 532680 m   95 S 15:23:48   944.80   44.60 108.94 35.68 57.98

    SCHWERIN 1           131 S 15:38:56   920.11   42.53 150.23 34.02 55.29

 WłGoł/Konk5=  872/ 175  142 S 15:41:22   916.26   41.90 162.84 33.52 54.47

  W-K-S =  16-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 05 z dn.04.06.2011     * pkt hodowcy   176.50

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 05    poz.  24   konk. 16  pkt.   457.66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -