┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 BŁASZCZYK WŁADYSŁAW       2 S 11:35:58  1074.43   39.94   2.89           

 sek. 1  odl.= 328740 m    5 S 11:57:53  1002.61   39.77   7.24           

    KOBASKOWO 2           16 S 12:04:21   983.22   39.13  23.15 19.57 39.13

 WłGoł/Konk5=  691/ 139   21 S 12:08:50   970.21   38.84  30.39 19.42 38.84

  W-K-S =  22-  6- 5      67 S 12:28:31   916.95   36.17  96.96 18.09 36.17

                          68 S 12:28:37   916.69   36.12  98.41 18.06 36.12

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy   193.85

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  10   konk. 39  pkt.  1304.46

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 PIECZKOWSKI HUBERT        9 S 12:08:39   994.39   39.54  13.02 19.77 39.54

 sek. 1  odl.= 336750 m   29 S 12:20:54   959.68   38.38  41.97           

    KOBASKOWO 2           62 S 12:36:15   919.45   36.46  89.73 18.23 36.46

 WłGoł/Konk5=  691/ 139   83 S 12:43:42   901.12   35.25 120.12 17.62 35.25

  W-K-S =  38-  7- 5      99 S 12:47:09   892.88   34.32 143.27 17.16 34.32

                         122 S 12:55:28   873.62   32.99 176.56 16.49 32.99

                         130 S 12:57:41   868.62   32.52 188.13 16.26 32.52

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy   183.95

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.   5   konk. 41  pkt.  1470.66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 IGNACZAK JAN             32 S 12:14:11   955.39   38.20  46.31 19.10 38.20

 sek. 1  odl.= 328830 m   80 S 12:32:55   906.08   35.42 115.77 17.71 35.42

    KOBASKOWO 2           96 S 12:37:50   893.96   34.49 138.93 17.25 34.49

 WłGoł/Konk5=  691/ 139  119 S 12:44:41   877.62   33.16 172.21 16.58 33.16

  W-K-S =  31-  5- 5     128 S 12:47:58   870.00   32.64 185.24 16.32 32.64

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy   173.91

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.   9   konk. 39  pkt.  1325.68

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ANTONIEWICZ DAR I JÓZ    38 S 12:18:24   943.77   37.86  54.99 18.93 37.86

 sek. 1  odl.= 328810 m   51 S 12:24:09   928.45   37.10  73.81 18.55 37.10

    KOBASKOWO 2           77 S 12:32:08   907.98   35.59 111.43 17.80 35.59

 WłGoł/Konk5=  691/ 139  112 S 12:42:24   882.95   33.57 162.08 16.78 33.57

  W-K-S =  19-  6- 5     129 S 12:48:27   868.83   32.58 186.69 16.29 32.58

                         135 S 12:53:55   856.46   32.23 195.37           

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy   176.70

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  13   konk. 29  pkt.  1131.36

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ORZECHOWSKI - RUDZIŃSK   25 S 12:12:19   963.32   38.61  36.18 19.30 38.61

 sek. 1  odl.= 329760 m   74 S 12:31:36   911.95   35.77 107.09 17.88 35.77

    KOBASKOWO 2          139 S 12:56:57   852.20   32.00 201.16 16.00 32.00

 WłGoł/Konk5=  691/ 139 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  18-  3- 3      Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy   106.38

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  24   konk. 28  pkt.   762.81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 WILCZYŃSKI HENRYK       126 S 12:47:41   872.00   32.75 182.34 16.38 32.75

 sek. 1  odl.= 329340 m ------------------------------------------------------

    KOBASKOWO 2           Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy    32.75

 WłGoł/Konk5=  691/ 139 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   7-  1- 1      Po locie nr 09    poz.  39   konk. 16  pkt.   437.90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 WILCZYŃSKI ROMAN         78 S 12:33:56   906.73   35.54 112.88 17.77 35.54

 sek. 1  odl.= 329990 m  106 S 12:41:55   887.27   33.91 153.40 16.96 33.91

    KOBASKOWO 2         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  691/ 139   Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy    69.45

  W-K-S =   6-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  36   konk. 19  pkt.   498.90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 NOWAKOWSKI DARIUSZ       23 S 12:11:58   964.36   38.72  33.29 19.36 38.72

 sek. 1  odl.= 329780 m   44 S 12:22:23   935.86   37.51  63.68 18.75 37.51

    KOBASKOWO 2           49 S 12:24:26   930.44   37.22  70.91 18.61 37.22

 WłGoł/Konk5=  691/ 139   53 S 12:26:36   924.79   36.99  76.70 18.49 36.99

  W-K-S =  32-  9- 5      61 S 12:28:40   919.46   36.52  88.28           

                          70 S 12:30:25   915.00   36.00 101.30 18.00 36.00

                          93 S 12:38:19   895.37   34.67 134.59 17.33 34.67

                         100 S 12:39:45   891.90   34.26 144.72 17.13 34.26

                         120 S 12:45:47   877.58   33.10 173.66 16.55 33.10

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy   186.96

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.   2   konk. 41  pkt.  1534.16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER    84 S 12:36:01   900.70   35.19 121.56 17.59 35.19

 sek. 1  odl.= 329670 m   85 S 12:36:20   899.92   35.13 123.01 17.57 35.13

    KOBASKOWO 2           89 S 12:37:28   897.14   34.90 128.80 17.45 34.90

 WłGoł/Konk5=  691/ 139 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  14-  3- 3      Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy   105.22

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  11   konk. 37  pkt.  1250.97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 CIESIELSKI ZDZI.I WIES   20 S 12:06:36   974.03   38.90  28.94 19.45 38.90

 sek. 1  odl.= 327860 m   65 S 12:27:19   917.56   36.29  94.07 18.14 36.29

    KOBASKOWO 2         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  691/ 139   Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy    75.19

  W-K-S =   9-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  16   konk. 29  pkt.   982.20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ZIMIN EDWARD              8 S 12:01:05   995.28   39.59  11.58 19.80 39.59

 sek. 1  odl.= 329520 m   15 S 12:04:43   984.47   39.19  21.71 19.59 39.19

    KOBASKOWO 2         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  691/ 139   Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy    78.78

  W-K-S =  10-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  38   konk. 16  pkt.   477.81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 REIFART JERZY           110 S 12:45:23   884.16   33.68 159.19 16.84 33.68

 sek. 1  odl.= 331900 m  137 S 12:58:50   853.58   32.12 198.26 16.06 32.12

    KOBASKOWO 2         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  691/ 139   Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy    65.80

  W-K-S =  14-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  19   konk. 30  pkt.   853.10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KWIATKOWSKI JAN          58 S 12:27:33   921.72   36.70  83.94 18.35 36.70

 sek. 1  odl.= 329560 m   86 S 12:36:27   899.33   35.07 124.46 17.54 35.07

    KOBASKOWO 2         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  691/ 139   Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy    71.77

  W-K-S =  14-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  33   konk. 18  pkt.   541.56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 MAŚLANKA JÓZEF I SYLWI   11 S 12:08:08   993.19   39.42  15.92 19.71 39.42

 sek. 2  odl.= 335830 m   13 S 12:09:51   988.17   39.30  18.81 19.65 39.30

    KOBASKOWO 2           37 S 12:24:40   946.89   37.91  53.55 18.96 37.91

 WłGoł/Konk5=  691/ 139   45 S 12:29:17   934.72   37.45  65.12 18.72 37.45

  W-K-S =  37- 10- 5      50 S 12:31:40   928.56   37.16  72.36 18.58 37.16

                          69 S 12:36:57   915.19   36.06  99.86 18.03 36.06

                         102 S 12:46:54   891.03   34.14 147.61           

                         116 S 12:51:23   880.56   33.33 167.87 16.67 33.33

                         127 S 12:55:42   870.70   32.70 183.79 16.35 32.70

                         138 S 13:03:37   853.19   32.06 199.71 16.03 32.06

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy   191.24

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.   1   konk. 41  pkt.  1544.96

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 WŁODARZEWSKI ANDRZEJ      3 S 11:58:17  1022.59   39.88   4.34 19.94 39.88

 sek. 2  odl.= 335700 m   33 S 12:21:57   953.83   38.14  47.76           

    KOBASKOWO 2           71 S 12:37:19   913.93   35.94 102.75 17.97 35.94

 WłGoł/Konk5=  691/ 139   87 S 12:43:24   899.04   35.01 125.90 17.51 35.01

  W-K-S =  27-  7- 5      97 S 12:45:50   893.22   34.43 140.38 17.22 34.43

                         125 S 12:54:40   872.70   32.81 180.90 16.41 32.81

                         134 S 13:01:32   857.40   32.29 193.92 16.14 32.29

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy   183.40

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.   3   konk. 41  pkt.  1508.61

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 SZYMCZAK ANDRZEJ         27 S 12:21:35   961.42   38.49  39.07 19.25 38.49

 sek. 2  odl.= 338020 m   30 S 12:23:16   956.84   38.32  43.42 19.16 38.32

    KOBASKOWO 2           64 S 12:37:55   918.74   36.35  92.62 18.17 36.35

 WłGoł/Konk5=  691/ 139 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  10-  3- 3      Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy   113.16

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  27   konk. 22  pkt.   730.83

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 SEKLECKI LECH            76 S 12:41:21   909.22   35.65 109.99 17.83 35.65

 sek. 2  odl.= 337640 m   92 S 12:47:04   895.44   34.72 133.14 17.36 34.72

    KOBASKOWO 2         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  691/ 139   Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy    70.37

  W-K-S =   8-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  14   konk. 26  pkt.  1095.67

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ZIELIŃSKI TOMASZ I OLA    6 S 12:07:50   996.53   39.71   8.68 19.86 39.71

 sek. 2  odl.= 336660 m   22 S 12:17:33   968.67   38.78  31.84 19.39 38.78

    KOBASKOWO 2         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  691/ 139   Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy    78.49

  W-K-S =  14-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  18   konk. 27  pkt.   901.12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 FALKOWSKI WOJCIECH       47 S 12:24:38   933.10   37.33  68.02 18.67 37.33

 sek. 2  odl.= 330910 m   90 S 12:39:11   896.33   34.84 130.25 17.42 34.84

    KOBASKOWO 2          101 S 12:41:17   891.26   34.20 146.16 17.10 34.20

 WłGoł/Konk5=  691/ 139  121 S 12:47:22   876.89   33.04 175.11           

  W-K-S =  18-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy   139.41

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  21   konk. 27  pkt.   825.35

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 RUSICKI BOGDAN-ŁUKASZ     7 S 12:07:36   995.29   39.65  10.13 19.83 39.65

 sek. 2  odl.= 336010 m   48 S 12:30:42   931.55   37.28  69.46 18.64 37.28

    KOBASKOWO 2           73 S 12:38:24   912.08   35.83 105.64 17.91 35.83

 WłGoł/Konk5=  691/ 139 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  25-  3- 3      Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy   112.76

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.   7   konk. 39  pkt.  1424.63

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 CZAJKOWSKI KRZYSZTOF     40 S 12:15:54   941.69   37.74  57.89 18.87 37.74

 sek. 3  odl.= 325730 m   41 S 12:15:59   941.46   37.68  59.33 18.84 37.68

    KOBASKOWO 2          107 S 12:37:37   886.06   33.86 154.85 16.93 33.86

 WłGoł/Konk5=  691/ 139  117 S 12:40:08   880.03   33.28 169.32 16.64 33.28

  W-K-S =  20-  5- 5     133 S 12:47:59   861.76   32.35 192.47 16.17 32.35

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy   174.91

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  17   konk. 26  pkt.   917.93

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 RYBACKI MAREK            52 S 12:15:12   926.80   37.04  75.25 18.52 37.04

 sek. 3  odl.= 319930 m   60 S 12:17:50   919.78   36.58  86.83 18.29 36.58

    KOBASKOWO 2          103 S 12:29:25   890.14   34.09 149.06 17.04 34.09

 WłGoł/Konk5=  691/ 139 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  14-  3- 3      Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy   107.71

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  32   konk. 21  pkt.   546.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY             │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 WOŹNICA LESZEK            4 S 11:46:31  1019.69   39.83   5.79 19.91 39.83

 sek. 3  odl.= 322750 m   12 S 11:55:24   991.86   39.36  17.37 19.68 39.36

    KOBASKOWO 2           18 S 11:59:49   978.57   39.01  26.05 19.51 39.01

 WłGoł/Konk5=  691/ 139   35 S 12:09:50   949.73   38.03  50.65 19.01 38.03

  W-K-S =  20-  9- 5      54 S 12:19:18   923.99   36.93  78.15 18.46 36.93

                          75 S 12:24:04   911.55   35.71 108.54 17.86 35.71

                         104 S 12:32:56   889.28   34.03 150.51 17.01 34.03

                         109 S 12:34:58   884.33   33.74 157.74 16.87 33.74

                         118 S 12:37:39   877.87   33.22 170.77 16.61 33.22

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy   193.16

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  12   konk. 36  pkt.  1187.90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 PAPROCKI MARIUSZ I JAN   19 S 12:00:45   978.35   38.96  27.50 19.48 38.96

 sek. 3  odl.= 323590 m   36 S 12:11:02   948.85   37.97  52.10 18.99 37.97

    KOBASKOWO 2           63 S 12:22:05   919.07   36.41  91.17 18.20 36.41

 WłGoł/Konk5=  691/ 139   72 S 12:24:44   912.21   35.88 104.20 17.94 35.88

  W-K-S =  39-  9- 5      81 S 12:28:25   902.83   35.36 117.22 17.68 35.36

                          82 S 12:29:01   901.32   35.30 118.67           

                         108 S 12:35:26   885.50   33.80 156.30 16.90 33.80

                         124 S 12:40:38   873.07   32.87 179.45 16.43 32.87

                         136 S 12:47:55   856.25   32.17 196.82 16.09 32.17

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy   184.58

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.   8   konk. 40  pkt.  1415.04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 SKRZYPIŃSKI RAFAŁ-WALD   57 S 12:20:37   922.15   36.75  82.49 18.38 36.75

 sek. 3  odl.= 323320 m ------------------------------------------------------

    KOBASKOWO 2           Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy    36.75

 WłGoł/Konk5=  691/ 139 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  14-  1- 1      Po locie nr 09    poz.  26   konk. 25  pkt.   737.62

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 HERMAN TOMASZ            79 S 12:27:07   906.48   35.48 114.33 17.74 35.48

 sek. 3  odl.= 323720 m   91 S 12:31:16   896.07   34.78 131.69 17.39 34.78

    KOBASKOWO 2          113 S 12:36:39   882.91   33.51 163.53 16.75 33.51

 WłGoł/Konk5=  691/ 139  123 S 12:40:44   873.19   32.93 178.00 16.46 32.93

  W-K-S =  21-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy   136.70

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  15   konk. 35  pkt.  1094.70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 HOFFMAN MAREK            10 S 11:54:14   993.20   39.48  14.47 19.74 39.48

 sek. 4  odl.= 322030 m   14 S 11:56:41   985.76   39.25  20.26 19.62 39.25

    KOBASKOWO 2           24 S 12:04:07   963.83   38.67  34.73 19.33 38.67

 WłGoł/Konk5=  691/ 139   42 S 12:12:22   940.60   37.62  60.78 18.81 37.62

  W-K-S =  25- 11- 5      43 S 12:13:40   937.04   37.57  62.23 18.78 37.57

                          46 S 12:14:45   934.10   37.39  66.57 18.70 37.39

                          66 S 12:21:01   917.42   36.23  95.51 18.12 36.23

                          95 S 12:30:13   893.99   34.55 137.48 17.28 34.55

                          98 S 12:30:32   893.20   34.38 141.82 17.19 34.38

                         114 S 12:35:14   881.71   33.45 164.98 16.72 33.45

                         132 S 12:41:48   866.14   32.41 191.03 16.20 32.41

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy   192.59

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.   4   konk. 41  pkt.  1491.44

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KACZMAREK SŁAWOMIR       59 S 12:20:22   919.95   36.64  85.38 18.32 36.64

 sek. 4  odl.= 322320 m  111 S 12:34:57   883.19   33.62 160.64 16.81 33.62

    KOBASKOWO 2         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  691/ 139   Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy    70.26

  W-K-S =  24-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  25   konk. 27  pkt.   757.08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 BIŃKOWSKI ANDRZEJ        28 S 12:03:39   961.19   38.43  40.52 19.22 38.43

 sek. 4  odl.= 320700 m   39 S 12:10:20   942.31   37.80  56.44 18.90 37.80

    KOBASKOWO 2         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  691/ 139   Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy    76.23

  W-K-S =  22-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  31   konk. 25  pkt.   642.70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 MICZEK WALDEMAR           1 S 11:31:42  1075.37   40.00   1.45 20.00 40.00

 sek. 4  odl.= 324440 m   17 S 12:00:09   982.71   39.07  24.60 19.54 39.07

    KOBASKOWO 2           26 S 12:07:00   962.73   38.55  37.63 19.28 38.55

 WłGoł/Konk5=  691/ 139   34 S 12:10:10   953.77   38.09  49.20 19.04 38.09

  W-K-S =  22-  9- 5      55 S 12:21:20   923.45   36.87  79.59 18.43 36.87

                          56 S 12:21:49   922.19   36.81  81.04 18.41 36.81

                          88 S 12:31:00   898.73   34.96 127.35 17.48 34.96

                          94 S 12:32:45   894.39   34.61 136.03 17.30 34.61

                         105 S 12:35:10   888.47   33.97 151.95 16.99 33.97

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy   192.58

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.   6   konk. 41  pkt.  1461.69

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KACPRZYK ROMAN          115 S 12:42:51   881.56   33.39 166.43 16.70 33.39

 sek. 4  odl.= 328690 m ------------------------------------------------------

    KOBASKOWO 2           Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy    33.39

 WłGoł/Konk5=  691/ 139 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  10-  1- 1      Po locie nr 09    poz.  47   konk.  9  pkt.   212.73

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ZEFERT JANUSZ            31 S 12:13:40   955.87   38.26  44.86 19.13 38.26

 sek. 4  odl.= 328500 m  131 S 12:48:17   868.40   32.46 189.58 16.23 32.46

    KOBASKOWO 2         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  691/ 139   Lot nr 09 z dn.03.07.2011     * pkt hodowcy    70.72

  W-K-S =  11-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 09    poz.  28   konk. 21  pkt.   689.96

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -