┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 BŁASZCZYK WŁADYSŁAW       8 S  1-19:12:05   960.78   88.41  20.00 63.85  0.00

 sek. 1  odl.= 751410 m    9 S  1-19:17:22   954.33   88.18  22.50 63.68  0.00

    CLOPPENBURG 2         34 S  1-20:08:26   896.21   82.48  85.00 59.57  0.00

 WłGoł/Konk5=  400/  80   50 S  1-20:46:10   857.61   78.84 125.00 56.94  0.00

  W-K-S =  13-  5- 3      60 S  1-21:02:02   842.36   76.56 150.00 55.29  0.00

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy   259.07

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 10     poz.   9   konk. 42    pkt.  1563.53

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 PIECZKOWSKI HUBERT       22 S  1-19:44:02   930.15   85.22  55.00 61.54  0.00

 sek. 1  odl.= 757170 m   38 S  1-20:20:51   889.90   81.57  95.00 58.91  0.00

    CLOPPENBURG 2         43 S  1-20:37:46   872.55   80.43 107.50 58.09  0.00

 WłGoł/Konk5=  400/  80 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  21-  3- 3      Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy   247.22

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 10     poz.   5   konk. 44    pkt.  1717.88

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ANTONIEWICZ DAR I JÓZ    11 S  1-19:21:12   948.58   87.72  27.50 63.35  0.00

 sek. 1  odl.= 750520 m   35 S  1-20:07:50   895.79   82.25  87.50 59.41  0.00

    CLOPPENBURG 2         61 S  1-21:01:44   841.64   76.33 152.50 55.13  0.00

 WłGoł/Konk5=  400/  80   78 S  2- 5:16:53  5:17:05   72.46 195.00 52.33  0.00

  W-K-S =  12-  4- 3    ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy   246.30

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 10     poz.  11   konk. 32    pkt.  1377.66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 MIKOŁAJEWSKI WIESŁAW      1 S  1-18:32:50  1006.73   90.00   2.50 65.00  0.00

 sek. 1  odl.= 747830 m   16 S  1-19:24:18   941.50   86.58  40.00 62.53  0.00

    CLOPPENBURG 2         40 S  1-20:16:22   883.58   81.11 100.00 58.58  0.00

 WłGoł/Konk5=  400/  80   65 S  1-21:09:25   831.46   75.42 162.50 54.47  0.00

  W-K-S =  18-  5- 3      72 S  1-22:22:00   787.19   73.82 180.00 53.32  0.00

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy   257.69

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 10     poz.  20   konk. 23    pkt.   902.67

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 WILCZYŃSKI ROMAN         66 S  1-21:17:36   829.56   75.19 165.00 54.30  0.00

 sek. 1  odl.= 752910 m ---------------------------------------------------------

    CLOPPENBURG 2         Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy    75.19

 WłGoł/Konk5=  400/  80 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =   5-  1- 1      Po locie nr 10     poz.  34   konk. 20    pkt.   574.09

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 NOWAKOWSKI DARIUSZ       12 S  1-19:23:44   947.81   87.49  30.00 63.19  0.00

 sek. 1  odl.= 752310 m   44 S  1-20:32:48   871.94   80.20 110.00 57.92  0.00

    CLOPPENBURG 2         47 S  1-20:46:01   858.79   79.52 117.50 57.43  0.00

 WłGoł/Konk5=  400/  80   48 S  1-20:46:08   858.67   79.29 120.00 57.27  0.00

  W-K-S =  21-  6- 3      55 S  1-20:58:21   846.86   77.70 137.50 56.11  0.00

                          71 S  1-21:42:02   807.17   74.05 177.50 53.48  0.00

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy   247.21

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 10     poz.   2   konk. 44    pkt.  1781.37

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER    36 S  1-20:12:40   892.73   82.03  90.00 59.24  0.00

 sek. 1  odl.= 752270 m   51 S  1-20:47:21   857.43   78.61 127.50 56.77  0.00

    CLOPPENBURG 2       ---------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  400/  80   Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy   160.64

  W-K-S =   9-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 10     poz.  10   konk. 39    pkt.  1411.61

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 CIESIELSKI ZDZI.I WIES   15 S  1-19:25:11   941.76   86.81  37.50 62.70  0.00

 sek. 1  odl.= 748870 m   24 S  1-19:37:22   927.55   84.76  60.00 61.22  0.00

    CLOPPENBURG 2         76 S  2-05:00:03  5:02:27   72.91 190.00 52.66  0.00

 WłGoł/Konk5=  400/  80 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =   6-  3- 3      Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy   244.48

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 10     poz.  16   konk. 32    pkt.  1226.68

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ZIMIN EDWARD             46 S  1-20:45:42   858.84   79.75 115.00 57.59  0.00

 sek. 1  odl.= 752090 m ---------------------------------------------------------

    CLOPPENBURG 2         Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy    79.75

 WłGoł/Konk5=  400/  80 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =   4-  1- 1      Po locie nr 10     poz.  35   konk. 17    pkt.   557.56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 REIFART JERZY            30 S  1-20:02:08   905.90   83.39  75.00 60.23  0.00

 sek. 1  odl.= 753830 m ---------------------------------------------------------

    CLOPPENBURG 2         Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy    83.39

 WłGoł/Konk5=  400/  80 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  10-  1- 1      Po locie nr 10     poz.  18   konk. 31    pkt.   936.49

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KWIATKOWSKI JAN          62 S  1-21:08:46   837.02   76.10 155.00 54.96  0.00

 sek. 1  odl.= 752290 m ---------------------------------------------------------

    CLOPPENBURG 2         Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy    76.10

 WłGoł/Konk5=  400/  80 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =   8-  1- 1      Po locie nr 10     poz.  33   konk. 19    pkt.   617.66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 MAŚLANKA JÓZEF I SYLWI    4 S  1-19:02:17   982.58   89.32  10.00 64.51  0.00

 sek. 2  odl.= 758830 m   10 S  1-19:26:40   952.51   87.95  25.00 63.52  0.00

    CLOPPENBURG 2         23 S  1-19:47:29   928.25   84.99  57.50 61.38  0.00

 WłGoł/Konk5=  400/  80   33 S  1-20:09:43   903.67   82.71  82.50 59.73  0.00

  W-K-S =  24-  6- 3      56 S  1-21:06:33   846.39   77.47 140.00 55.95  0.00

                          79 S  2-05:33:48  5:22:55   72.23 197.50 52.16  0.00

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy   262.26

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 10     poz.   1   konk. 44    pkt.  1807.22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 WŁODARZEWSKI ANDRZEJ      5 S  1-19:05:03   978.89   89.09  12.50 64.34  0.00

 sek. 2  odl.= 758690 m   19 S  1-19:43:49   932.26   85.90  47.50 62.04  0.00

    CLOPPENBURG 2         27 S  1-19:52:05   922.89   84.08  67.50 60.72  0.00

 WłGoł/Konk5=  400/  80   54 S  1-21:01:33   850.98   77.92 135.00 56.28  0.00

  W-K-S =  17-  5- 3      80 S  2-05:33:58  5:23:16   72.00 200.00 52.00  0.00

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy   259.07

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 10     poz.   3   konk. 44    pkt.  1767.68

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 SZYMCZAK ANDRZEJ         25 S  1-19:50:38   926.09   84.53  62.50 61.05  0.00

 sek. 2  odl.= 759980 m   45 S  1-20:45:33   868.00   79.97 112.50 57.76  0.00

    CLOPPENBURG 2       ---------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  400/  80   Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy   164.50

  W-K-S =   6-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 10     poz.  22   konk. 24    pkt.   895.33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 SEKLECKI LECH             3 S  1-19:01:44   984.56   89.54   7.50 64.67  0.00

 sek. 2  odl.= 759820 m   39 S  1-20:25:02   888.64   81.34  97.50 58.75  0.00

    CLOPPENBURG 2         74 S  2- 4:44:54   763.72   73.37 185.00 52.99  0.00

 WłGoł/Konk5=  400/  80 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =   6-  3- 3      Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy   244.25

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 10     poz.  14   konk. 29    pkt.  1339.92

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 RUSICKI BOGDAN-ŁUKASZ     2 S  1-18:58:00   988.27   89.77   5.00 64.84  0.00

 sek. 2  odl.= 758990 m   20 S  1-19:45:26   930.78   85.67  50.00 61.87  0.00

    CLOPPENBURG 2         21 S  1-19:45:46   930.40   85.44  52.50 61.71  0.00

 WłGoł/Konk5=  400/  80   26 S  1-19:49:43   925.92   84.30  65.00 60.89  0.00

  W-K-S =  12-  5- 3      32 S  1-20:09:50   903.74   82.94  80.00 59.90  0.00

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy   260.88

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 10     poz.   6   konk. 42    pkt.  1685.51

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 RYBACKI MAREK            41 S  1-20:09:02   883.15   80.89 102.50 58.42  0.00

 sek. 3  odl.= 740990 m   57 S  1-20:46:49   845.09   77.24 142.50 55.78  0.00

    CLOPPENBURG 2       ---------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  400/  80   Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy   158.13

  W-K-S =  12-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 10     poz.  29   konk. 23    pkt.   704.31

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 WOŹNICA LESZEK           42 S  1-20:23:37   872.79   80.66 105.00 58.25  0.00

 sek. 3  odl.= 745030 m   52 S  1-20:40:14   856.13   78.38 130.00 56.61  0.00

    CLOPPENBURG 2       ---------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  400/  80   Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy   159.04

  W-K-S =   8-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 10     poz.  12   konk. 38    pkt.  1346.94

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 PAPROCKI MARIUSZ I JAN   14 S  1-19:18:20   945.08   87.04  35.00 62.86  0.00

 sek. 3  odl.= 745040 m   18 S  1-19:23:31   938.91   86.13  45.00 62.20  0.00

    CLOPPENBURG 2         49 S  1-20:38:22   857.98   79.06 122.50 57.10  0.00

 WłGoł/Konk5=  400/  80   53 S  1-20:41:21   855.04   78.15 132.50 56.44  0.00

  W-K-S =  17-  5- 3      64 S  1-21:04:42   832.73   75.65 160.00 54.63  0.00

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy   252.23

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 10     poz.   7   konk. 43    pkt.  1667.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 HERMAN TOMASZ             6 S  1-18:57:36   971.22   88.86  15.00 64.18  0.00

 sek. 3  odl.= 745510 m   17 S  1-19:22:16   940.98   86.35  42.50 62.37  0.00

    CLOPPENBURG 2         59 S  1-20:54:52   842.51   76.78 147.50 55.46  0.00

 WłGoł/Konk5=  400/  80   67 S  1-21:12:40   825.90   74.96 167.50 54.14  0.00

  W-K-S =  15-  6- 3      68 S  1-21:13:35   825.06   74.73 170.00 53.97  0.00

                          70 S  1-21:16:11   822.69   74.28 175.00 53.65  0.00

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy   251.99

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 10     poz.  13   konk. 38    pkt.  1346.69

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 HOFFMAN MAREK            37 S  1-20:07:09   890.16   81.80  92.50 59.08  0.00

 sek. 4  odl.= 745200 m   58 S  1-20:54:08   842.86   77.01 145.00 55.62  0.00

    CLOPPENBURG 2       ---------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5=  400/  80   Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy   158.81

  W-K-S =  22-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 10     poz.   8   konk. 43    pkt.  1650.25

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 MICZEK WALDEMAR           7 S  1-19:02:56   965.49   88.63  17.50 64.01  0.00

 sek. 4  odl.= 746260 m   13 S  1-19:18:59   945.85   87.27  32.50 63.03  0.00

    CLOPPENBURG 2         28 S  1-19:44:10   916.59   83.85  70.00 60.56  0.00

 WłGoł/Konk5=  400/  80   31 S  1-19:55:18   904.23   83.16  77.50 60.06  0.00

  W-K-S =  17-  7- 3      63 S  1-21:02:46   835.90   75.87 157.50 54.80  0.00

                          69 S  1-21:15:19   824.31   74.51 172.50 53.81  0.00

                          77 S  2-05:08:21  5:14:14   72.68 192.50 52.49  0.00

                        ---------------------------------------------------------

                          Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy   259.75

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 10     poz.   4   konk. 44    pkt.  1721.44

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│   CZAS    │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            PRZYLOTU  T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M

├──────────────────────┼────┼─┼───────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 LASKOWSKI DARIUSZ        29 S  1-19:49:59   910.79   83.62  72.50 60.39  0.00

 sek. 4  odl.= 746830 m   73 S  1-22:13:11   786.14   73.59 182.50 53.15  0.00

    CLOPPENBURG 2         75 S  2- 4:42:28   752.50   73.14 187.50 52.82  0.00

 WłGoł/Konk5=  400/  80 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =   7-  3- 3      Lot nr 10 z dn.09.07.2011        * pkt hodowcy   230.35

                        ---------------------------------------------------------

                          Po locie nr 10     poz.  17   konk. 27    pkt.  1073.67

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -