KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca BŁASZCZYK WŁADYSŁAW      Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°08'37.0" - 52°32'21.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   123990│    125300 -   123990│    156750 -   155310│    198120 -   197250│    309940 -   308440│    563020 -   562710│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -   0 │  2781 -   836 -  27 │  1818 -       -  25 │  1989 -       -  58 │  1987 -   543 -  50 │  1090 -       -  26 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-08-6077│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  92sS 1024.60 169.43│ 148 S 1769.62 135.78│

  2│PL-0340-06-5720│1│n-nakrap│______________ ______│   7sS  708.50   8.37│ 102 S 1230.18  56.11│ 277 S  849.00 139.27│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-0340-08-7818│1│n-nakrap│______________ ______│  44sS  522.64  52.63│ 199 S 1110.41 109.46│ 136 S  892.94  68.38│  29sS 1072.77  53.41│ 101 S 1792.26  92.66│

  4│PL-0340-05-4172│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 206 S 1742.23 188.99│

  5│PL-0340-08-6073│0│n-nakrap│______________ ______│  86sS  437.13 102.87│______________ ______│ 358 S  829.30 179.99│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-08-6068│1│n-nakrap│______________ ______│ 103sS  413.82 123.21│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-0340-08-7806│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 195 S 1747.55 178.90│

  8│PL-0340-05-4170│1│niebies.│______________ ______│  87sS  436.95 104.07│ 331 S  985.99 182.07│______________ ______│  62sS 1047.16 114.18│______________ ______│

  9│PL-0340-05-4193│1│n-nakrap│______________ ______│ 138sS  354.17 165.07│______________ ______│ 346 S  831.58 173.96│______________ ______│______________ ______│

 10│PL-0176-09-4051│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 339 S  832.92 170.44│______________ ______│ 170 S 1760.76 155.96│

 11│PL-0340-10-9234│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 300 S  843.73 150.83│______________ ______│______________ ______│

 12│PL-0340-10-9990│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 142 S  891.86  71.39│  80sS 1033.99 147.33│______________ ______│

 13│PL-0340-10-9997│1│ciemna  │______________ ______│______________ ______│  34 S 1340.61  18.70│______________ ______│  20sS 1085.04  36.83│______________ ______│

 14│PL-0340-10-9989│1│czerwona│______________ ______│ 140sS  352.07 167.46│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│PL-0340-10-2834│0│n-nakrap│______________ ______│  97sS  429.07 116.03│ 192 S 1121.64 105.61│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│PL-0340-10-2849│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│ 338 S  982.56 185.92│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│PL-0340-10-8593│1│n-pstra │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 168 S 1761.77 154.13│

 18│PL-0340-10-9972│1│czerwona│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 19│PL-0345-09-7093│0│n-nakrap│______________ ______│   3sS  741.08   3.59│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 165 S 1763.15 151.38│

 20│PL-278-09-17285│0│czerwona│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  21sS 1082.82  38.67│______________ ______│

 21│PL-0345-09-7525│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  54sS 1052.04  99.45│______________ ______│

 22│PL-345-11-13244│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 363 S  826.99 182.50│______________ ______│______________ ______│

 23│PL-345-11-13206│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 220 S  867.48 110.61│______________ ______│ 193 S 1748.09 177.06│

 24│PL-345-11-13210│1│ciemna  │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 25│PL-345-11-13247│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 344 S  831.99 172.95│  19sS 1085.80  34.99│______________ ______│

 26│PL-345-11-13235│1│ciemna  │______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 100 S  906.41  50.28│ 106s_ 1010.78 195.21│______________ ______│

 27│PL-345-11-13231│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  68sS 1045.09 125.23│______________ ______│

 28│PL-0340-11-0148│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 389 S  820.22 195.58│______________ ______│______________ ______│

 29│PL-345-11-13205│1│n-pstra │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  94sS 1024.15 173.11│ 134 S 1775.02 122.94│

 30│PL-345-11-13207│1│ciemna  │______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 317 S  840.20 159.38│______________ ______│______________ ______│

 31│PL-345-11-13227│0│ciemna  │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 32│PL-345-11-13242│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 341 S  832.40 171.44│______________ ______│______________ ______│

 33│PL-345-11-13234│1│czerwona│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│         5 │   93.29│         5 │   90.61│         5 │   91.23│         5 │  183.61│         4 │  209.92│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   562710│    317650 -   316910│    751070 -   751410│    326250 -   325610│    751640 -   751410│    351180 -   349420│    751760 -   751410│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -  36 │  1432 -       -  32 │   706 -       -  15 │  1015 -       -  28 │   563 -       -   0 │   707 -       -  27 │   422 -       -   0 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 141 S 1298.88 199.43│______________ ______│

  2│ 209 S 1141.05 174.75│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│ 118 S 1338.68  82.40│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│  39 S 1437.99  27.23│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  93 S 1329.77 131.54│______________ ______│

 11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│ 193 S 1145.23 161.37│ 125 S 1334.17  87.29│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│______________ ______│ 167 S 1296.07 116.62│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 19│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│______________ ______│  62 S 1389.85  43.30│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 21│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 22│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 23│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 136 S 1301.62 192.36│______________ ______│

 24│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  98 S 1324.73 138.61│______________ ______│

 25│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 26│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 160 S  908.30 157.64│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 27│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 28│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 29│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 158 S  908.72 155.67│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 30│ 217 S 1138.97 181.44│______________ ______│ 112 S 1485.00 158.64│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 31│______________ ______│  97 S 1364.33  67.74│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 32│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 33│______________ ______│ 237 S 1245.72 165.50│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 138 S 1300.41 195.19│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      3 │  149.07│         5 │  187.80│         1 │   67.40│         2 │   67.48│         0 │    0.00│         5 │  165.91│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   325610│   ODDZIAŁU               R E G I O N U             

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -  25 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│______________ ______│  3    116.23│ 1220.57│_______ _______ _______ _______│

  2│______________ ______│  4    105.43│ 1039.26│_______ _______ _______ _______│

  3│______________ ______│  5    146.23│ 1347.70│_______ _______ _______ _______│

  4│______________ ______│  2     85.39│  879.62│_______ _______ _______ _______│

  5│______________ ______│  2     33.86│  321.24│_______ _______ _______ _______│

  6│______________ ______│  1     17.01│  123.99│_______ _______ _______ _______│

  7│______________ ______│  1     49.27│  562.71│_______ _______ _______ _______│

  8│______________ ______│  3     68.21│  587.74│_______ _______ _______ _______│

  9│  46 S  604.50  67.55│  4    108.87│  963.76│_______ _______ _______ _______│

 10│  64 S  592.02  93.98│  4    138.31│ 1434.99│_______ _______ _______ _______│

 11│______________ ______│  1     16.99│  197.25│_______ _______ _______ _______│

 12│______________ ______│  2     51.79│  505.69│_______ _______ _______ _______│

 13│______________ ______│  2     57.10│  463.75│_______ _______ _______ _______│

 14│______________ ______│  1     16.01│  123.99│_______ _______ _______ _______│

 15│______________ ______│  4    122.06│ 1158.92│_______ _______ _______ _______│

 16│______________ ______│  1     16.29│  155.31│_______ _______ _______ _______│

 17│______________ ______│  1     50.76│  562.71│_______ _______ _______ _______│

 18│______________ ______│  1     35.36│  316.91│_______ _______ _______ _______│

 19│______________ ______│  2     70.76│  686.70│_______ _______ _______ _______│

 20│______________ ______│  2     75.55│  625.35│_______ _______ _______ _______│

 21│______________ ______│  1     34.84│  308.44│_______ _______ _______ _______│

 22│______________ ______│  1     16.35│  197.25│_______ _______ _______ _______│

 23│______________ ______│  3     99.51│ 1109.38│_______ _______ _______ _______│

 24│______________ ______│  1     34.50│  349.42│_______ _______ _______ _______│

 25│______________ ______│  2     54.08│  505.69│_______ _______ _______ _______│

 26│______________ ______│  2     52.70│  831.30│_______ _______ _______ _______│

 27│______________ ______│  1     34.14│  308.44│_______ _______ _______ _______│

 28│______________ ______│  1     16.09│  197.25│_______ _______ _______ _______│

 29│______________ ______│  3    118.67│ 1196.76│_______ _______ _______ _______│

 30│______________ ______│  3    133.37│ 1511.37│_______ _______ _______ _______│

 31│______________ ______│  1     37.31│  316.91│_______ _______ _______ _______│

 32│______________ ______│  1     16.57│  197.25│_______ _______ _______ _______│

 33│______________ ______│  2     65.63│  666.33│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      2 │   73.64│       │ 42 │ 1379.96│                                   

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca BLASZKA JÓZEF            Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°08'46.0" - 52°31'20.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1        2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   124960│    125300 -   124960│    156750 -   156350│    198120 -   198220│    309940 -   309660│    563020 -   563360│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -   0 │  2781 -       -   0 │  1818 -       -  44 │  1989 -       -  30 │  1987 -   543 -  20 │  1090 -       -  16 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-10-9207│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 348 S  975.26 191.42│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0340-07-3465│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 342 S  979.13 188.12│ 319 S  839.97 160.38│______________ ______│ 204 S 1742.71 187.16│

  3│PL-0340-09-3600│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 165 S 1158.58  90.76│ 192 S  875.85  96.53│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-106-11-11768│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  51 S  934.56  25.64│______________ ______│______________ ______│

  5│PL-0340-11-8514│1│płowa   │______________ ______│______________ ______│ 346 S  976.37 190.32│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-11-8522│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 344 S  977.39 189.22│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-0340-11-8540│1│ciemna  │______________ ______│______________ ______│ 350 S  970.92 192.52│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│PL-0340-11-3995│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 315 S  840.81 158.37│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-0340-10-9469│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 167 S 1156.44  91.86│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│PL-0340-10-2543│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  57sS 1050.29 104.97│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│         0 │    0.00│         5 │   85.02│         4 │   71.22│         1 │   34.72│         1 │   48.77│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   563360│    317650 -   317690│    751070 -   751800│    326250 -   326380│    751640 -   751800│    351180 -   350460│    751760 -   751800│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -   0 │  1432 -       -   0 │   706 -       -   0 │  1015 -       -   0 │   563 -       -   0 │   707 -       -   0 │   422 -       -   0 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   326380│   ODDZIAŁU               R E G I O N U             

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -   0 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│______________ ______│  1     16.18│  156.35│_______ _______ _______ _______│

  2│______________ ______│  3     81.81│  917.93│_______ _______ _______ _______│

  3│______________ ______│  2     36.27│  354.57│_______ _______ _______ _______│

  4│______________ ______│  1     19.50│  198.22│_______ _______ _______ _______│

  5│______________ ______│  1     16.20│  156.35│_______ _______ _______ _______│

  6│______________ ______│  1     16.22│  156.35│_______ _______ _______ _______│

  7│______________ ______│  1     16.15│  156.35│_______ _______ _______ _______│

  8│______________ ______│  1     16.84│  198.22│_______ _______ _______ _______│

  9│______________ ______│  1     18.17│  156.35│_______ _______ _______ _______│

 10│______________ ______│  1     34.72│  309.66│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │ 11 │  239.73│                                   

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca BORZĘCKI JAN             Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°08'25.0" - 52°32'05.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   124000│    125300 -   124000│    156750 -   155340│    198120 -   197260│    309940 -   308540│    563020 -   562620│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -   0 │  2781 -       -   0 │  1818 -       -   0 │  1989 -       -   0 │  1987 -       -   0 │  1090 -       -   0 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   562620│    317650 -   316860│    751070 -   751240│    326250 -   325560│    751640 -   751240│    351180 -   349450│    751760 -   751240│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -   0 │  1432 -       -   0 │   706 -       -   0 │  1015 -       -   0 │   563 -       -   0 │   707 -       -   0 │   422 -       -   0 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   325560│   ODDZIAŁU               R E G I O N U             

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -   0 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│                                                      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca SZCZEPANIAK KRZYSZTOF    Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'21.0" - 52°31'52.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   125120│    125300 -   125120│    156750 -   156460│    198120 -   198390│    309940 -   309640│    563020 -   563740│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -   0 │  2781 -       -   0 │  1818 -       -   0 │  1989 -       -   0 │  1987 -       -   0 │  1090 -       -   0 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   563740│    317650 -   317980│    751070 -   752340│    326250 -   326690│    751640 -   752340│    351180 -   350570│    751760 -   752340│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -   0 │  1432 -       -   0 │   706 -       -   0 │  1015 -       -  22 │   563 -       -   0 │   707 -       -   0 │   422 -       -   0 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   326690│   ODDZIAŁU               R E G I O N U             

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -   0 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│                                                      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca IGNACZAK JAN             Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°08'41.0" - 52°32'19.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   124080│    125300 -   124080│    156750 -   155400│    198120 -   197350│    309940 -   308540│    563020 -   562800│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -  42 │  2781 -   836 -  57 │  1818 -       -  24 │  1989 -       -  26 │  1987 -   543 -  38 │  1090 -       -  23 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-07-4904│0│ciemna  │______________ ______│______________ ______│ 320 S  997.97 176.02│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0340-07-4916│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 155 S 1167.11  85.26│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-0340-07-4934│0│n-nakrap│______________ ______│  63sS  471.75  75.36│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0340-07-4940│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│ 178 S 1139.30  97.91│______________ ______│   9sS 1118.84  16.57│______________ ______│

  5│PL-0345-07-7684│0│niebies.│______________ ______│   9sS  659.19  10.77│ 301 S 1010.84 165.57│______________ ______│  67sS 1045.43 123.39│______________ ______│

  6│PL-345-08-16533│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-345-08-16538│0│płowa   │______________ ______│ 109sS  410.99 130.38│  19 S 1369.57  10.45│______________ ______│______________ ______│ 111 S 1784.68 101.83│

  8│PL-345-08-16545│1│płowa   │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  47sS 1057.31  86.56│______________ ______│

  9│PL-0340-09-3105│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│ 143 S 1179.06  78.66│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│PL-0340-09-3117│0│n-nakrap│______________ ______│  46sS  519.10  55.02│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│PL-0340-09-3118│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│  57 S 1294.82  31.35│ 185 S  877.05  93.01│______________ ______│______________ ______│

 12│PL-0340-09-3162│1│płowa   │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  99s_ 1015.49 182.32│______________ ______│

 13│PL-0345-09-7094│1│n-nakrap│_____________________│_____________________│  15 S 1378.07   8.25│ 155 S  886.63  77.93│  13sS 1102.13B 23.94│  35 S 1841.12c 32.11│

 14│PL-0340-10-0867│1│płowa   │______________ ______│  18sS  603.71  21.53│______________ ______│ 181 S  879.06  91.00│______________ ______│ 149 S 1769.44 136.70│

 15│PL-0340-10-1228│0│czerwona│______________ ______│ 106sS  411.71 126.79│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│PL-0340-10-1234│0│n-nakrap│______________ ______│  34sS  555.04  40.67│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│PL-0340-10-9129│1│n-nakrap│______________ ______│ 118sS  397.21 141.15│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│PL-0340-10-9131│1│czerwona│______________ ______│ 110sS  408.64 131.58│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 19│PL-0345-11-1119│0│czarna  │______________ ______│  76sS  453.58  90.91│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│PL-0345-11-1132│1│n-nakrap│______________ ______│  31sS  566.47  37.08│______________ ______│______________ ______│  48sS 1056.16  88.40│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│         5 │   96.31│         5 │   95.77│         3 │   54.79│         5 │  182.26│         3 │  163.86│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   562800│    317650 -   317000│    751070 -   751490│    326250 -   325700│    751640 -   751490│    351180 -   349510│    751760 -   751490│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -  23 │  1432 -       -  20 │   706 -       -   9 │  1015 -       -  16 │   563 -       -  11 │   707 -       -  16 │   422 -       -   7 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  45 S 1449.12 106.64│

  4│ 178 S 1150.18 148.83│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│ 243 S 1241.27 169.69│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│ 131 S 1162.05 109.53│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│ 241 S 1242.00 168.30│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│  36 S 1209.67  30.10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│   6 S 1056.23  10.66│______________ ______│______________ ______│

 11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│  88 S 1497.24 124.65│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│  84 S 1181.53c 70.23│_____________________│  50 S 1524.73m 70.82│_____________________│_____________________│_____________________│  60 S 1437.48M142.18│

 14│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│  78 S 1183.43  65.22│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│______________ ______│ 162 S 1301.85 113.13│______________ ______│______________ ______│  67 S  673.96 119.01│______________ ______│______________ ______│

 19│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      4 │  223.67│         3 │  102.02│         2 │  144.57│         0 │    0.00│         2 │  149.86│         0 │    0.00│         2 │  140.38│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   325700│   ODDZIAŁU               R E G I O N U             

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -  12 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│______________ ______│  1     16.48│  155.40│_______ _______ _______ _______│

  2│______________ ______│  1     18.30│  155.40│_______ _______ _______ _______│

  3│______________ ______│  2     89.73│  875.57│_______ _______ _______ _______│

  4│______________ ______│  3    108.17│ 1026.74│_______ _______ _______ _______│

  5│______________ ______│  3     70.58│  588.02│_______ _______ _______ _______│

  6│______________ ______│  1     33.23│  317.00│_______ _______ _______ _______│

  7│ 102 S  564.38 149.78│  5    178.20│ 1730.78│_______ _______ _______ _______│

  8│______________ ______│  1     35.32│  308.54│_______ _______ _______ _______│

  9│______________ ______│  2     51.73│  472.40│_______ _______ _______ _______│

 10│______________ ______│  3    156.29│ 1438.37│_______ _______ _______ _______│

 11│______________ ______│  2     37.53│  352.75│_______ _______ _______ _______│

 12│______________ ______│  1     70.13│ 1060.03│_______ _______ _______ _______│

 13│  28 S  621.66B 41.12│  8    372.41│ 3615.57│_______  167.40  173.16  213.00│

 14│  12 S  650.36  17.62│  4    128.86│ 1209.93│_______ _______ _______ _______│

 15│______________ ______│  1     16.97│  124.08│_______ _______ _______ _______│

 16│______________ ______│  2     75.25│  686.88│_______ _______ _______ _______│

 17│______________ ______│  1     16.73│  124.08│_______ _______ _______ _______│

 18│______________ ______│  3    122.99│ 1192.57│_______ _______ _______ _______│

 19│______________ ______│  1     17.76│  124.08│_______ _______ _______ _______│

 20│______________ ______│  2     54.42│  432.62│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      3 │  111.82│       │ 37 │ 1465.31│                                   

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca JANKOWSKI KAROL          Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°12'04.0" - 52°29'37.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   129720│    125300 -   129720│    156750 -   161160│    198120 -   202980│    309940 -   314550│    563020 -   567790│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -   0 │  2781 -       -  35 │  1818 -       -   0 │  1989 -       -   0 │  1987 -       -   0 │  1090 -       -   0 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   567790│    317650 -   322280│    751070 -   755910│    326250 -   330960│    751640 -   755910│    351180 -   355260│    751760 -   755910│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -   0 │  1432 -       -   0 │   706 -       -   0 │  1015 -       -   0 │   563 -       -   0 │   707 -       -   0 │   422 -       -   0 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   330960│   ODDZIAŁU               R E G I O N U             

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -   0 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│                                                      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca KOZOWICZ JÓZEF           Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°08'15.0" - 52°31'58.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   123920│    125300 -   123920│    156750 -   155280│    198120 -   197180│    309940 -   308510│    563020 -   562490│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -   0 │  2781 -   836 -  49 │  1818 -       -   0 │  1989 -       -  41 │  1987 -   543 -  38 │  1090 -       -  32 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-03-1396│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│   6sS 1129.87  11.05│______________ ______│

  2│PL-0340-05-5185│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  90sS 1026.20 165.75│______________ ______│

  3│PL-0340-05-5107│1│niebies.│______________ ______│ 108sS  411.30 129.19│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0340-05-5165│0│niebies.│______________ ______│  67sS  463.89  80.14│______________ ______│______________ ______│  89sS 1026.37 163.90│______________ ______│

  5│PL-0340-06-0730│1│czerwona│______________ ______│  29sS  570.64  34.69│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PUA-08-00003624│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-0340-09-1278│1│ciemna  │______________ ______│   1sS  885.56   1.20│______________ ______│______________ ______│  45sS 1057.75  82.87│______________ ______│

  8│PL-0340-09-1250│0│n-pstra │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-0340-09-1257│0│czerwona│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  50 S  935.61  25.14│  44sS 1057.87  81.03│______________ ______│

 10│PL-0340-09-1279│1│n-nakrap│______________ ______│  90sS  434.93 107.66│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│PUA-09-00002830│0│niebies.│______________ ______│  57sS  476.18  68.18│______________ ______│______________ ______│  88sS 1026.54 162.06│______________ ______│

 12│PL-0340-10-3634│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 326 S  836.10 163.90│______________ ______│______________ ______│

 13│PL-0340-10-9181│1│niebies.│______________ ______│  68sS  463.80  81.34│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│PL-0345-10-5721│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│PL-0345-10-9292│0│n-pstra │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│PL-0340-11-2729│0│n-nakrap│______________ ______│  69sS  462.77  82.54│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│PL-0340-11-2711│1│ciemna  │______________ ______│  36sS  547.63  43.06│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│PL-0340-11-2725│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│   8sS 1120.63  14.73│______________ ______│

 19│PL-106-11-11602│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  43sS 1057.99  79.19│______________ ______│

 20│PL-0340-11-2713│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 327 S  836.04 164.40│  46sS 1057.63  84.71│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│         5 │   94.41│         0 │    0.00│         3 │   52.96│         5 │  184.65│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   562490│    317650 -   316750│    751070 -   751080│    326250 -   325450│    751640 -   751080│    351180 -   349390│    751760 -   751080│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -  29 │  1432 -       -  25 │   706 -       -  20 │  1015 -       -   0 │   563 -       -   0 │   707 -       -   0 │   422 -       -   0 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│  13 S 1482.91   9.08│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│  63 S 1511.68  89.24│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│  17 S 1472.23  11.87│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│  42 S 1206.93  35.12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│______________ ______│  54 S 1398.97  37.71│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│______________ ______│  13 S 1482.91   9.08│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│______________ ______│  49 S 1411.02  34.22│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 19│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      1 │   57.94│         5 │  196.05│         1 │   72.96│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   325450│   ODDZIAŁU               R E G I O N U             

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -   0 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│______________ ______│  1     39.31│  308.51│_______ _______ _______ _______│

  2│______________ ______│  1     32.44│  308.51│_______ _______ _______ _______│

  3│______________ ______│  1     16.96│  123.92│_______ _______ _______ _______│

  4│______________ ______│  2     50.42│  432.43│_______ _______ _______ _______│

  5│______________ ______│  2     58.90│  440.67│_______ _______ _______ _______│

  6│______________ ______│  1     72.96│  751.08│_______ _______ _______ _______│

  7│______________ ______│  2     55.36│  432.43│_______ _______ _______ _______│

  8│______________ ______│  1     39.55│  316.75│_______ _______ _______ _______│

  9│______________ ______│  2     54.94│  505.69│_______ _______ _______ _______│

 10│______________ ______│  1     17.43│  123.92│_______ _______ _______ _______│

 11│______________ ______│  3    108.62│  994.92│_______ _______ _______ _______│

 12│______________ ______│  1     16.73│  197.18│_______ _______ _______ _______│

 13│______________ ______│  1     17.95│  123.92│_______ _______ _______ _______│

 14│______________ ______│  1     38.52│  316.75│_______ _______ _______ _______│

 15│______________ ______│  1     39.66│  316.75│_______ _______ _______ _______│

 16│______________ ______│  1     17.92│  123.92│_______ _______ _______ _______│

 17│______________ ______│  1     19.04│  123.92│_______ _______ _______ _______│

 18│______________ ______│  2     77.73│  625.26│_______ _______ _______ _______│

 19│______________ ______│  1     35.45│  308.51│_______ _______ _______ _______│

 20│______________ ______│  2     52.07│  505.69│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │ 20 │  658.97│                                   

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca ANTONIEWICZ DAR-JÓZEF    Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°07'17.0" - 52°29'43.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   124820│    125300 -   124820│    156750 -   156360│    198120 -   198050│    309940 -   310030│    563020 -   562520│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -  66 │  2781 -   836 -  79 │  1818 -       -  40 │  1989 -       -  30 │  1987 -   543 -  55 │  1090 -       -  25 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-09-6113│1│niebies.│ 218 S  606.31  89.79│  77sS  453.03  92.11│  79 S 1258.09  43.45│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0340-09-6041│1│n-nakrap│______________ ______│ 155s_  330.00 185.41│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-0340-09-6108│1│n-nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  66 S 1814.48c 60.55│

  4│PL-0340-09-7339│1│n-nakrap│ 180 S  630.71  74.14│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  71sS 1039.09 130.76│______________ ______│

  5│PL-0340-10-8829│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-10-8886│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-0340-10-8992│1│niebies.│ 143 S  661.04  58.90│  14sS  614.43  16.75│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│PL-0340-10-8895│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-0340-10-8880│0│niebies.│______________ ______│ 125sS  384.32 149.52│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│PL-0340-10-8802│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│  46 S 1309.00  25.30│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│PL-0340-10-8830│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 153 S 1173.29  84.16│ 199 S  874.46 100.05│______________ ______│______________ ______│

 12│PL-0340-10-8803│0│n-nakrap│ 149 S  657.10  61.37│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│PL-0340-10-8899│0│n-nakrap│______________ ______│   6sS  724.98   7.18│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│PL-0340-10-8820│0│niebies.│ 247 S  578.19 101.73│  40sS  534.23  47.85│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│PL-0340-10-8807│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│PL-0340-09-6045│1│n-pstra │______________ ______│______________ ______│ 259 S 1045.30 142.46│______________ ______│  23sS 1081.50  42.36│______________ ______│

 17│PL-0340-07-2325│0│niebies.│ 140 S  662.15  57.66│ 127sS  381.70 151.91│______________ ______│  88 S  910.23  44.24│______________ ______│______________ ______│

 18│PL-0340-09-6087│0│niebies.│  57 S  751.93  23.48│   4sS  738.82   4.78│ 138 S 1183.65  75.91│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 19│PL-0340-09-6066│0│ciemna  │_____________________│_____________________│_____________________│ 313 S  840.86 157.37│  58sS 1049.88B106.81│  27 S 1848.47B 24.77│

 20│PL-0340-09-6918│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 109s_ 1007.35 200.74│ 208 S 1740.83 190.83│

 21│PL-0340-05-2159│1│ciemna  │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 22│PL-0340-05-8918│1│niebies.│______________ ______│ 149s_  342.49 178.23│______________ ______│ 235 S  860.46 118.15│______________ ______│______________ ______│

 23│PL-0340-05-2197│0│ciemna  │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 24│PL-278-08-17572│1│niebies.│ 119 S  684.35  49.01│______________ ______│ 281 S 1027.78 154.57│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 25│PL-0340-09-6030│0│niebies.│______________ ______│  83sS  443.51  99.28│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 26│PL-0340-11-2045│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 27│PL-0340-11-2035│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 28│PL-0340-11-2076│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│   3sS 1160.44   5.52│______________ ______│

 29│PL-0340-11-8421│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 30│PL-0340-11-2028│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 31│PL-0340-11-2063│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│   4sS 1145.15   7.37│______________ ______│

 32│PL-0340-11-2002│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 33│PL-0340-11-2008│0│n-nakrap│______________ ______│   8sS  702.86   9.57│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 34│PL-0340-11-2012│1│szpak   │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│   2sS 1162.76B  3.68│  67 S 1813.02B 61.47│

 35│PL-0340-11-2077│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  16sS 1087.82  29.47│______________ ______│

 36│PL-0340-11-2017│0│niebies.│______________ ______│  15sS  614.33  17.94│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 37│PL-0340-11-2024│1│n-nakrap│  44 S  767.49  18.12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 38│PL-0340-11-2091│1│ciemna  │______________ ______│______________ ______│______________ ______│  82 S  911.90  41.23│______________ ______│______________ ______│

 39│PL-0340-10-8950│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 40│PL-0340-10-8916│1│niebies.│ 263 S  570.44A108.32│ 160s_  314.58 191.39│ 275 S 1031.17A151.27│ 180 S  879.31A 90.50│  40sS 1060.78a 73.66│ 182 S 1753.31c166.97│

 41│PL-0340-11-2092│0│ciemna  │ 343 S  530.19 141.27│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  81sS 1032.86 149.17│______________ ______│

 42│PL-0340-11-2067│0│niebies.│______________ ______│  88sS  436.02 105.26│ 311 S 1004.35 171.07│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 43│PL-0340-11-2100│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 44│PL-0340-11-2084│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 45│PL-0340-01-2624│1│niebies.│ 400 S  499.07 164.74│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 46│PL-0340-00-2845│1│n-nakrap│______________ ______│ 135sS  364.53 161.48│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  22 S 1851.82  20.18│

 47│PL-0327-09-3066│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│ 292 S 1020.18 160.62│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  5 │   95.90│         5 │   98.52│         5 │   92.62│         5 │   92.15│         5 │  193.70│         4 │  230.16│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   562520│    317650 -   317130│    751070 -   750510│    326250 -   325790│    751640 -   750510│    351180 -   350420│    751760 -   750510│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -  23 │  1432 -       -  30 │   706 -       -  14 │  1015 -       -  35 │   563 -       -  12 │   707 -       -  27 │   422 -       -  15 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│  85 S 1374.34  59.36│______________ ______│ 173 S  904.72 170.44│  97 S  635.42 172.29│______________ ______│______________ ______│

  3│_____________________│ 148 S 1311.18B103.35│_____________________│_____________________│  83 S  659.40m147.42│  20 S 1389.73B 28.29│  49 S 1446.81m116.11│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 192 S  895.60 189.16│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│  18 S 1230.85  15.05│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 105 S 1319.10 148.51│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│______________ ______│  25 S 1454.28  17.46│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│ 104 S 1174.04  86.96│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  18 S 1489.75  42.65│

 17│______________ ______│______________ ______│  84 S 1500.27 118.98│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│______________ ______│______________ ______│  53 S 1518.48  75.07│  76 S  939.60  74.88│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 19│  34 S 1214.03B 28.43│ 135 S 1324.59B 94.27│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 20│ 207 S 1141.55 173.08│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 21│______________ ______│ 277 S 1217.55 193.44│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 22│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 107 S  927.52 105.42│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 23│  58 S 1192.62  48.49│______________ ______│   6 S 1587.09   8.50│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 24│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 25│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 26│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 106 S  927.87 104.43│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 27│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 113 S 1312.03 159.83│______________ ______│

 28│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 29│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 30│______________ ______│______________ ______│______________ ______│   1 S 1084.40   0.99│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 31│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 32│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 33│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 34│_____________________│ 133 S 1326.53B 92.88│  96 S 1493.26 135.98│  21 S  964.83B 20.69│_____________________│_____________________│_____________________│

 35│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 36│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 37│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 38│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 39│______________ ______│  28 S 1451.06  19.55│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  50 S 1365.45  70.72│______________ ______│

 40│  81 S 1182.18c 67.73│ 154 S 1306.59a107.54│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  40 S 1455.18C 94.79│

 41│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 42│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 43│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 44│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  38 S 1375.01  53.75│______________ ______│

 45│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 46│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 47│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      4 │  230.61│         5 │  188.78│         3 │  224.11│         5 │  187.88│         2 │  134.58│         5 │  181.79│         3 │  220.19│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   325790│   ODDZIAŁU               R E G I O N U             

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -  29 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│  55 S  598.06  80.76│  4     91.93│  731.79│_______ _______ _______ _______│

  2│______________ ______│  3    137.13│ 1518.25│_______ _______ _______ _______│

  3│  13 S  642.60B 19.09│  6    309.66│ 3056.88│_______  211.28  324.08  263.53│

  4│______________ ______│  3     84.65│  760.64│_______ _______ _______ _______│

  5│______________ ______│  1     59.15│  562.52│_______ _______ _______ _______│

  6│  15 S  641.55  22.03│  1     39.18│  325.79│_______ _______ _______ _______│

  7│______________ ______│  2     38.41│  249.64│_______ _______ _______ _______│

  8│ 136 S  538.01 199.71│  2     66.16│  676.21│_______ _______ _______ _______│

  9│______________ ______│  1     16.54│  124.82│_______ _______ _______ _______│

 10│______________ ______│  1     19.50│  156.36│_______ _______ _______ _______│

 11│  14 S  641.74  20.56│  3     75.58│  680.20│_______ _______ _______ _______│

 12│______________ ______│  1     18.78│  124.82│_______ _______ _______ _______│

 13│______________ ______│  1     19.78│  124.82│_______ _______ _______ _______│

 14│______________ ______│  2     36.90│  249.64│_______ _______ _______ _______│

 15│ 137 S  537.74 201.17│  2     71.33│  642.92│_______ _______ _______ _______│

 16│______________ ______│  4    185.89│ 1779.42│_______ _______ _______ _______│

 17│______________ ______│  4    125.02│ 1198.20│_______ _______ _______ _______│

 18│______________ ______│  5    168.98│ 1482.30│_______ _______ _______ _______│

 19│_____________________│  5    204.65│ 1950.25│_______  254.28 _______ _______│

 20│______________ ______│  2     98.21│ 1435.07│_______ _______ _______ _______│

 21│______________ ______│  1     32.28│  317.13│_______ _______ _______ _______│

 22│______________ ______│  2     53.44│  648.66│_______ _______ _______ _______│

 23│______________ ______│  2    136.57│ 1313.03│_______ _______ _______ _______│

 24│______________ ______│  2     35.94│  281.18│_______ _______ _______ _______│

 25│______________ ______│  1     17.56│  124.82│_______ _______ _______ _______│

 26│______________ ______│  1     35.84│  325.79│_______ _______ _______ _______│

 27│  99 S  565.87 145.37│  2     67.89│  676.21│_______ _______ _______ _______│

 28│______________ ______│  1     39.70│  310.03│_______ _______ _______ _______│

 29│ 126 S  548.15 185.02│  1     32.65│  325.79│_______ _______ _______ _______│

 30│______________ ______│  1     40.00│  325.79│_______ _______ _______ _______│

 31│______________ ______│  1     39.48│  310.03│_______ _______ _______ _______│

 32│  71 S  585.36 104.26│  1     35.88│  325.79│_______ _______ _______ _______│

 33│______________ ______│  1     19.76│  124.82│_______ _______ _______ _______│

 34│_____________________│  5    240.85│ 2265.98│_______  178.72 _______ _______│

 35│  75 S  580.21 110.13│  2     73.27│  635.82│_______ _______ _______ _______│

 36│______________ ______│  1     19.58│  124.82│_______ _______ _______ _______│

 37│______________ ______│  1     19.65│  124.82│_______ _______ _______ _______│

 38│______________ ______│  1     19.18│  198.05│_______ _______ _______ _______│

 39│  34 S  613.12  49.93│  3    114.52│  993.34│_______ _______ _______ _______│

 40│_____________________│  8    302.89│ 3106.76│ 531.29  415.90  329.49 _______│

 41│______________ ______│  2     50.25│  434.85│_______ _______ _______ _______│

 42│______________ ______│  2     34.03│  281.18│_______ _______ _______ _______│

 43│ 128 S  545.77 187.96│  1     32.53│  325.79│_______ _______ _______ _______│

 44│______________ ______│  1     37.90│  350.42│_______ _______ _______ _______│

 45│______________ ______│  1     16.71│  124.82│_______ _______ _______ _______│

 46│______________ ______│  2     75.07│  687.34│_______ _______ _______ _______│

 47│______________ ______│  1     16.79│  156.36│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      5 │  192.59│       │ 61 │ 2363.58│               │1060.18│              

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca MIKOŁAJEWSKI WIESŁAW     Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°05'04.0" - 52°30'33.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   121880│    125300 -   121880│    156750 -   153420│    198120 -   195120│    309940 -   307090│    563020 -   559690│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -   0 │  2781 -       -   0 │  1818 -       -   0 │  1989 -       -   0 │  1987 -       -   0 │  1090 -       -   0 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0282-10-9139│0│ciemna  │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│PL-0282-10-9117│1│n-nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  3│PL-0340-07-6688│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0340-06-5632│0│n-nakrap│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  5│PL-0340-06-5537│0│ciemna  │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-04-6591│0│n-pstra │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   559690│    317650 -   314240│    751070 -   747830│    326250 -   322910│    751640 -   747830│    351180 -   347480│    751760 -   747830│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -   0 │  1432 -       -   0 │   706 -       -  20 │  1015 -       -  10 │   563 -       -  18 │   707 -       -   0 │   422 -       -  16 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  63 S  678.01M111.90│_____________________│  62 S 1435.93M146.92│

  2│_____________________│_____________________│  57 S 1514.54m 80.74│_____________________│  84 S  658.72C149.20│_____________________│  39 S 1455.21m 92.42│

  3│______________ ______│______________ ______│  59 S 1514.29  83.57│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│_____________________│_____________________│  95 S 1493.37M134.56│_____________________│  50 S  706.15M 88.81│_____________________│_____________________│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  81 S  662.04 143.87│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  67 S  673.96 119.01│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         3 │  216.40│         0 │    0.00│         3 │  214.71│         0 │    0.00│         2 │  141.14│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   322910│   ODDZIAŁU               R E G I O N U             

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -   0 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│_____________________│  2    139.52│ 1495.66│_______ _______ _______  258.82│

  2│_____________________│  3    214.55│ 2243.49│_______ _______  322.36  173.16│

  3│______________ ______│  1     73.42│  747.83│_______ _______ _______ _______│

  4│_____________________│  2    142.33│ 1495.66│_______ _______ _______  223.37│

  5│______________ ______│  1     68.57│  747.83│_______ _______ _______ _______│

  6│______________ ______│  1     70.57│  747.83│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│         8 │  572.25│                             │ 655.35│

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca PRUSZKIEWICZ MAR - JAN   Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°10'23.0" - 52°31'55.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   126140│    125300 -   126140│    156750 -   157450│    198120 -   199400│    309940 -   310540│    563020 -   564850│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -  46 │  2781 -   836 -  43 │  1818 -       -  20 │  1989 -       -  20 │  1987 -   543 -  28 │  1090 -       -  15 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-10-8501│0│ciemna  │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0340-08-6530│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-0340-09-4363│1│niebies.│______________ ______│  52sS  495.37  62.20│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0340-07-4196│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 191 S 1749.30 175.23│

  5│PL-0340-10-8522│1│niebies.│_____________________│  12sS  638.08A 14.35│ 137 S 1185.77A 75.36│ 280 S  848.33 140.77│_____________________│  70 S 1812.06c 64.22│

  6│PL-0340-07-4188│0│niebies.│ 254 S  575.66 104.61│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  24sS 1078.64  44.20│______________ ______│

  7│PL-0340-09-4356│1│ciemna  │ 193 S  624.66  79.49│______________ ______│ 162 S 1165.72  89.11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│PL-0340-07-4194│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-0340-09-4366│1│niebies.│  78 S  728.76  32.13│  10sS  638.78  11.96│ 131 S 1194.01  72.06│_____________________│  33sS 1069.05  60.77│_____________________│

 10│PL-0340-09-4362│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  63 S 1815.27  57.80│

 11│PL-0340-11-3804│0│niebies.│ 269 S  566.47 110.79│______________ ______│______________ ______│ 172 S  881.20  86.48│______________ ______│______________ ______│

 12│PL-0340-09-4360│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 164 S 1159.71  90.21│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│PL-0340-09-4368│0│niebies.│ 113 S  688.12  46.54│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  51sS 1054.88  93.92│  44 S 1828.98  40.37│

 14│PL-11-000475418│1│niebies.│ 194 S  624.40  79.90│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│PL-0340-09-4354│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│PL-0340-08-6518│0│biała   │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│PL-0340-09-4367│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 129 S 1194.76  70.96│  61 S  925.43  30.67│   5sS 1132.32   9.21│  76 S 1809.74  69.72│

 18│PL-0340-11-3871│0│niebies.│ 135 S  666.51  55.60│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 19│PL-0340-11-3897│1│ciemna  │ 268 S  566.69 110.38│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│PL-0340-11-3891│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 111 S 1220.39  61.06│ 104 S  905.40  52.29│______________ ______│ 217 S 1734.98 199.08│

 21│PL-0340-11-3825│0│niebies.│______________ ______│  11sS  638.40  13.16│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 22│PL-0340-11-3890│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  13 S 1858.77  11.93│

 23│PL-0340-11-3828│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  69 S  920.73  34.69│______________ ______│______________ ______│

 24│PL-0188-10-5118│1│niebies.│______________ ______│   5sS  733.12   5.98│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 25│PL-0436-10-4455│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 301 S  843.60 151.33│  41sS 1059.62  75.51│ 145 S 1771.06 133.03│

 26│PL-0340-11-3842│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  42sS 1059.38  77.35│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  5 │   94.16│         5 │   97.30│         5 │   92.68│         5 │   93.14│         5 │  183.71│         4 │  229.71│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   564850│    317650 -   319060│    751070 -   753490│    326250 -   327760│    751640 -   753490│    351180 -   351560│    751760 -   753490│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -  17 │  1432 -       -  25 │   706 -       -   6 │  1015 -       -  14 │   563 -       -   6 │   707 -       -  16 │   422 -       -   6 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  66 S  942.61  65.02│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│  20 S 1465.37  13.97│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│  26 S 1453.91  18.16│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│ 110 S 1170.71C 91.97│  82 S 1374.96a 57.26│   5 S 1588.80m  7.08│  28 S  961.88a 27.59│  79 S  662.70M140.32│  18 S 1392.87a 25.46│  69 S 1431.54 163.51│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│  92 S 1371.42  64.25│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│  43 S 1204.97C 35.95│_____________________│  98 S 1489.80m138.81│_____________________│  55 S  691.88m 97.69│_____________________│_____________________│

 10│ 120 S 1165.72 100.33│  58 S 1392.57  40.50│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  40 S 1372.12  56.58│______________ ______│

 16│______________ ______│  46 S 1419.31  32.12│______________ ______│ 171 S  905.12 168.47│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 19│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 21│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  63 S 1355.89  89.11│______________ ______│

 22│______________ ______│ 188 S 1280.08 131.28│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 23│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 24│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 25│______________ ______│ 186 S 1280.42 129.89│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 26│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      3 │  166.45│         5 │  193.65│         2 │  148.54│         3 │  109.63│         2 │  141.15│         3 │  113.31│         1 │   67.05│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   327760│   ODDZIAŁU               R E G I O N U             

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -  19 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│______________ ______│  1     37.43│  327.76│_______ _______ _______ _______│

  2│______________ ______│  1     39.47│  319.06│_______ _______ _______ _______│

  3│______________ ______│  1     18.43│  126.14│_______ _______ _______ _______│

  4│______________ ______│  2     88.79│  883.91│_______ _______ _______ _______│

  5│  84 S  574.61 123.35│ 12    532.36│ 5199.30│ 200.02  174.53  163.27  147.40│

  6│______________ ______│  2     54.87│  436.68│_______ _______ _______ _______│

  7│______________ ______│  2     36.65│  283.59│_______ _______ _______ _______│

  8│______________ ______│  1     37.45│  319.06│_______ _______ _______ _______│

  9│_____________________│  7    293.05│ 2792.10│_______ _______  272.45  236.50│

 10│______________ ______│  3    149.01│ 1448.76│_______ _______ _______ _______│

 11│______________ ______│  2     36.07│  325.54│_______ _______ _______ _______│

 12│______________ ______│  1     18.20│  157.45│_______ _______ _______ _______│

 13│______________ ______│  3    111.80│ 1001.53│_______ _______ _______ _______│

 14│______________ ______│  1     18.41│  126.14│_______ _______ _______ _______│

 15│  79 S  579.51 116.01│  2     73.20│  679.32│_______ _______ _______ _______│

 16│______________ ______│  2     72.01│  646.82│_______ _______ _______ _______│

 17│______________ ______│  4    133.22│ 1232.24│_______ _______ _______ _______│

 18│______________ ______│  1     18.89│  126.14│_______ _______ _______ _______│

 19│______________ ______│  1     17.80│  126.14│_______ _______ _______ _______│

 20│______________ ______│  3     85.81│  921.70│_______ _______ _______ _______│

 21│______________ ______│  2     56.17│  477.70│_______ _______ _______ _______│

 22│______________ ______│  2     94.11│  883.91│_______ _______ _______ _______│

 23│______________ ______│  1     19.31│  199.40│_______ _______ _______ _______│

 24│______________ ______│  1     19.80│  126.14│_______ _______ _______ _______│

 25│______________ ______│  4    139.42│ 1393.85│_______ _______ _______ _______│

 26│______________ ______│  1     35.55│  310.54│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      2 │   70.53│       │ 50 │ 1801.01│                                   

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca ORZECHOWSKI-RUDZIŃSKI    Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'18.0" - 52°31'51.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   125080│    125300 -   125080│    156750 -   156430│    198120 -   198350│    309940 -   309610│    563020 -   563700│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -  22 │  2781 -   836 -  42 │  1818 -       -  15 │  1989 -       -   0 │  1987 -   543 -  26 │  1090 -       -  10 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-11-0756│1│czerwona│ 447 S  469.60 184.10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0340-11-0721│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│  97 S 1233.68  53.36│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-0340-04-0121│0│niebies.│  29 S  790.73A 11.94│  81sS  446.22A 96.89│ 228 S 1077.34A125.41│_____________________│  65sS 1046.10A119.71│_____________________│

  4│PL-0340-09-0513│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│PL-0340-10-0012│0│n-pstra │  95 S  710.78  39.13│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-10-0006│0│niebies.│ 132 S  667.34  54.37│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-0340-11-0734│0│n-nakrap│______________ ______│  62sS  471.99  74.16│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│PL-0340-11-0752│0│szpak   │______________ ______│  80sS  448.89  95.69│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-0340-09-0509│0│niebies.│______________ ______│  85sS  437.57 101.67│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│PL-0340-09-0527│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  52sS 1053.69  95.76│______________ ______│

 11│PL-0340-07-6038│0│niebies.│______________ ______│ 163s_  310.86 194.98│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│PL-0267-07-5866│0│niebies.│  21 S  804.98   8.65│ 156s_  327.67 186.60│  63 S 1282.39  34.65│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│PL-0340-10-0049│0│n-nakrap│ 256 S  574.55 105.44│______________ ______│ 208 S 1102.53 114.41│______________ ______│ 107s_ 1010.26 197.05│______________ ______│

 14│PL-0340-08-0415│0│niebies.│ 310 S  544.45 127.68│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│PL-0340-05-5885│1│n-nakrap│  99 S  707.42  40.77│  71sS  461.95  84.93│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│PL-0340-03-0066│1│n-pstra │______________ ______│ 150s_  339.20 179.43│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│PL-0262-07-3846│1│n-nakrap│______________ ______│  61sS  472.14  72.97│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│PL-0340-11-0727│1│niebies.│______________ ______│ 134sS  365.28 160.29│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  5 │   96.94│         5 │   89.36│         4 │   73.48│         0 │    0.00│         2 │   69.22│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   563700│    317650 -   317940│    751070 -   752290│    326250 -   326640│    751640 -   752290│    351180 -   350540│    751760 -   752290│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -  26 │  1432 -       -  10 │   706 -       -   6 │  1015 -       -  13 │   563 -       -   0 │   707 -       -   0 │   422 -       -   0 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│_____________________│ 263 S 1226.94A183.66│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  4│______________ ______│ 217 S 1257.92 151.54│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│ 138 S 1320.81  96.37│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│______________ ______│ 220 S 1256.85 153.63│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 137 S  914.40 134.98│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│______________ ______│______________ ______│  32 S 1540.00  45.33│ 139 S  914.10 136.95│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│ 154 S 1155.24 128.76│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      1 │   52.32│         4 │  136.67│         1 │   76.48│         2 │   69.14│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   326640│   ODDZIAŁU               R E G I O N U             

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -   0 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│______________ ______│  1     16.32│  125.08│_______ _______ _______ _______│

  2│______________ ______│  1     18.94│  156.43│_______ _______ _______ _______│

  3│_____________________│  5    121.78│ 1034.14│ 537.61 _______ _______ _______│

  4│______________ ______│  1     33.96│  317.94│_______ _______ _______ _______│

  5│______________ ______│  1     19.22│  125.08│_______ _______ _______ _______│

  6│______________ ______│  1     18.92│  125.08│_______ _______ _______ _______│

  7│______________ ______│  1     18.12│  125.08│_______ _______ _______ _______│

  8│______________ ______│  1     17.63│  125.08│_______ _______ _______ _______│

  9│______________ ______│  2     53.64│  443.02│_______ _______ _______ _______│

 10│______________ ______│  1     34.98│  309.61│_______ _______ _______ _______│

 11│______________ ______│  1     33.87│  443.02│_______ _______ _______ _______│

 12│______________ ______│  2     39.16│  406.59│_______ _______ _______ _______│

 13│______________ ______│  3     70.23│  917.76│_______ _______ _______ _______│

 14│______________ ______│  1     17.45│  125.08│_______ _______ _______ _______│

 15│______________ ______│  4    148.09│ 1329.09│_______ _______ _______ _______│

 16│______________ ______│  1     52.32│  688.78│_______ _______ _______ _______│

 17│______________ ______│  1     18.12│  125.08│_______ _______ _______ _______│

 18│______________ ______│  1     16.24│  125.08│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │ 24 │  663.61│                                   

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca REJWERSKI JERZY          Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°08'25.0" - 52°32'05.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   124000│    125300 -   124000│    156750 -   155340│    198120 -   197260│    309940 -   308540│    563020 -   562620│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -  25 │  2781 -   836 -  28 │  1818 -       -  21 │  1989 -       -  22 │  1987 -   543 -  20 │  1090 -       -   0 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-04-6284│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 239 S 1064.95 131.46│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0340-05-0421│0│czerwona│  89 S  713.49  36.66│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  73sS 1037.87 134.44│______________ ______│

  3│PL-0340-05-0405│0│niebies.│______________ ______│  45sS  519.81  53.83│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0340-05-1470│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│PL-0340-06-3031│1│n-nakrap│______________ ______│ 131sS  377.90 156.70│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-06-4439│1│n-nakrap│______________ ______│ 166s_  308.62 198.56│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-345-08-14923│0│niebies.│ 144 S  660.46  59.31│______________ ______│ 242 S 1063.97 133.11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│PL-0340-08-6742│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  66sS 1046.08 121.55│______________ ______│

  9│PL-0340-09-1018│0│n-nakrap│______________ ______│ 128sS  380.16 153.11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│PL-0373-09-9924│1│n-nakrap│ 197 S  621.97  81.14│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│PL-0340-10-8552│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  37sS 1062.95  68.14│______________ ______│

 12│PL-0340-10-8553│1│niebies.│ 147 S  657.97  60.54│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  4 │   75.27│         3 │   51.62│         2 │   34.72│         0 │    0.00│         3 │  103.56│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   562620│    317650 -   316860│    751070 -   751240│    326250 -   325560│    751640 -   751240│    351180 -   349450│    751760 -   751240│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -  13 │  1432 -       -  17 │   706 -       -  10 │  1015 -       -   0 │   563 -       -   0 │   707 -       -   0 │   422 -       -   0 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│  82 S 1181.77  68.56│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│  21 S 1227.98  17.56│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│  34 S 1539.16  48.16│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│  22 S 1548.52  31.16│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      2 │  114.93│         0 │    0.00│         2 │  153.88│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   325560│   ODDZIAŁU               R E G I O N U             

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -   0 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│______________ ______│  1     17.38│  155.34│_______ _______ _______ _______│

  2│______________ ______│  3    108.75│  995.16│_______ _______ _______ _______│

  3│______________ ______│  1     18.77│  124.00│_______ _______ _______ _______│

  4│______________ ______│  1     59.00│  562.62│_______ _______ _______ _______│

  5│______________ ______│  2     92.67│  875.24│_______ _______ _______ _______│

  6│______________ ______│  1     77.62│  875.24│_______ _______ _______ _______│

  7│______________ ______│  2     36.16│  279.34│_______ _______ _______ _______│

  8│______________ ______│  1     34.22│  308.54│_______ _______ _______ _______│

  9│______________ ______│  1     16.44│  124.00│_______ _______ _______ _______│

 10│______________ ______│  1     18.38│  124.00│_______ _______ _______ _______│

 11│______________ ______│  1     35.79│  308.54│_______ _______ _______ _______│

 12│______________ ______│  1     18.80│  124.00│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │ 16 │  533.98│                                   

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca WILCZYŃSKI HENRYK        Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'23.0" - 52°32'46.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   124440│    125300 -   124440│    156750 -   155710│    198120 -   197700│    309940 -   308710│    563020 -   563360│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -  41 │  2781 -   836 -  21 │  1818 -       -  16 │  1989 -       -  14 │  1987 -   543 -  14 │  1090 -       -  11 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-05-1816│1│czarna  │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0340-08-4744│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 179 S  879.32  89.99│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-0340-09-0897│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  11sS 1109.27  20.26│______________ ______│

  4│PL-0340-10-2095│0│czerwona│______________ ______│ 113sS  405.49 135.17│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│PL-0340-11-4075│1│szpak   │______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 173 S  880.89  86.98│  97s_ 1016.39 178.64│______________ ______│

  6│PL-0340-11-4017│1│ciemna  │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-0340-11-4386│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 175 S 1757.48 160.55│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│         1 │   16.87│         0 │    0.00│         2 │   36.48│         1 │   38.81│         1 │   50.38│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   563360│    317650 -   317470│    751070 -   752170│    326250 -   326190│    751640 -   752170│    351180 -   349820│    751760 -   752170│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -  11 │  1432 -       -   8 │   706 -       -   5 │  1015 -       -   8 │   563 -       -   8 │   707 -       -   7 │   422 -       -   0 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│ 116 S 1339.07  81.01│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│ 139 S 1474.94 196.88│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│ 183 S 1148.85 153.01│______________ ______│______________ ______│ 189 S  896.17 186.21│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      1 │   50.86│         1 │   36.78│         1 │   64.34│         1 │   32.55│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   326190│   ODDZIAŁU               R E G I O N U             

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -   0 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│______________ ______│  1     36.78│  317.47│_______ _______ _______ _______│

  2│______________ ______│  1     18.21│  197.70│_______ _______ _______ _______│

  3│______________ ______│  1     38.81│  308.71│_______ _______ _______ _______│

  4│______________ ______│  1     16.87│  124.44│_______ _______ _______ _______│

  5│______________ ______│  2     82.61│ 1258.58│_______ _______ _______ _______│

  6│______________ ______│  2     83.41│  889.55│_______ _______ _______ _______│

  7│______________ ______│  1     50.38│  563.36│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│         9 │  327.07│                                   

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca WILCZYŃSKI ROMAN         Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°10'04.0" - 52°32'55.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   125030│    125300 -   125030│    156750 -   156260│    198120 -   198290│    309940 -   309190│    563020 -   564030│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -  39 │  2781 -   836 -  52 │  1818 -       -  16 │  1989 -       -   0 │  1987 -   543 -  11 │  1090 -       -   0 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-05-1560│0│niebies.│ 366 S  518.20 150.74│  25sS  583.64  29.90│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0340-08-5138│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│ 244 S 1060.35 134.21│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-0340-09-0345│0│n-nakrap│______________ ______│  33sS  560.17  39.47│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0002-09-6737│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  61sS 1047.39 112.34│______________ ______│

  5│PL-0011-10-2893│0│n-nakrap│______________ ______│  21sS  592.33  25.12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-10-2215│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-0340-11-4271│1│ciemna  │______________ ______│ 102sS  415.56 122.01│ 321 S  997.30 176.57│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  1 │   16.99│         4 │   74.92│         2 │   33.79│         0 │    0.00│         1 │   34.44│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   564030│    317650 -   318110│    751070 -   752910│    326250 -   326830│    751640 -   752910│    351180 -   350370│    751760 -   752910│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -   0 │  1432 -       -  10 │   706 -       -   0 │  1015 -       -   0 │   563 -       -  10 │   707 -       -   5 │   422 -       -   0 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  98 S  635.38 174.07│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         1 │   66.14│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   326830│   ODDZIAŁU               R E G I O N U              

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -   0 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│______________ ______│  2     36.32│  250.06│_______ _______ _______ _______│

  2│______________ ______│  1     17.32│  156.26│_______ _______ _______ _______│

  3│______________ ______│  1     19.15│  125.03│_______ _______ _______ _______│

  4│______________ ______│  1     34.44│  309.19│_______ _______ _______ _______│

  5│______________ ______│  1     19.40│  125.03│_______ _______ _______ _______│

  6│______________ ______│  1     66.14│  752.91│_______ _______ _______ _______│

  7│______________ ______│  2     33.51│  281.29│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│         9 │  226.28│                                   

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca NOWAKOWSKI DARIUSZ       Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'19.0" - 52°31'51.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   125100│    125300 -   125100│    156750 -   156440│    198120 -   198370│    309940 -   309620│    563020 -   563710│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -  47 │  2781 -   836 -  56 │  1818 -       -  41 │  1989 -       -  54 │  1987 -   543 -  48 │  1090 -       -  28 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-10-9593│0│ciemna  │______________ ______│  56sS  481.34  66.99│______________ ______│  78 S  914.50  39.22│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0340-08-7254│0│niebies.│ 375 S  513.23 154.45│______________ ______│______________ ______│ 347 S  831.28 174.46│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-0340-10-9535│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0340-08-7219│1│niebies.│______________ ______│ 101sS  416.00 120.81│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 105 S 1790.12  96.33│

  5│PL-0340-09-3435│0│n-pstra │______________ ______│______________ ______│ 266 S 1036.83 146.31│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-10-9550│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  55sS 1051.16 101.29│______________ ______│

  7│PL-0340-08-7209│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 125 S  898.21  62.85│   1sS 1165.59   1.84│ 178 S 1755.74 163.30│

  8│PL-0340-10-9564│1│niebies.│______________ ______│ 151s_  338.63 180.62│ 306 S 1008.97 168.32│ 242 S  858.81 121.67│  35sS 1065.27  64.46│______________ ______│

  9│PL-0340-10-9521│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│PL-0340-10-9523│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│PL-0340-09-3403│1│n-nakrap│ 397 S  500.68A163.51│  23sS  591.77A 27.51│_____________________│ 204 S  873.62A102.56│_____________________│  31 S 1841.79B 28.44│

 12│PL-0340-09-3441│0│n-nakrap│ 402 S  496.13 165.57│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│PL-0340-09-3414│0│niebies.│ 426 S  482.89 175.45│_____________________│_____________________│_____________________│  70sS 1042.61 128.91│  24 S 1851.67C 22.02│

 14│PL-0340-10-9555│0│niebies.│_____________________│ 100sS  416.09 119.62│_____________________│_____________________│  95sS 1024.10B174.95│_____________________│

 15│PL-0340-09-3458│1│n-nakrap│ 276 S  561.88 113.67│  66sS  467.26  78.95│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│PL-0340-09-3412│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│PL-340-10-10516│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 356 S  829.48 178.98│______________ ______│______________ ______│

 18│PL-0340-10-9556│0│n-nakrap│_____________________│ 145s_  346.17 173.44│ 240 S 1064.82 132.01│ 394 S  819.88 198.09│  72sS 1038.94 132.60│_____________________│

 19│PL-0340-09-3455│0│n-nakrap│______________ ______│  94sS  431.80 112.44│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│PL-0340-09-3437│0│ciemna  │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  57 S 1818.42  52.29│

 21│PL-0340-10-9561│0│ciemna  │______________ ______│ 117sS  398.20 139.95│______________ ______│   4 S  982.44   2.01│______________ ______│______________ ______│

 22│PL-0340-07-5427│1│niebies.│______________ ______│  53sS  491.03  63.40│ 157 S 1166.88  86.36│ 209 S  872.15 105.08│______________ ______│______________ ______│

 23│PL-0340-07-5432│0│n-nakrap│  25 S  802.44  10.30│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 24│PL-0340-10-9540│0│n-nakrap│  27 S  794.96  11.12│  84sS  443.27 100.48│______________ ______│______________ ______│  83sS 1031.84 152.85│______________ ______│

 25│PL-0340-09-3413│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  51 S 1824.50  46.79│

 26│PL-0340-09-3424│0│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  75 S 1809.95C 68.81│

 27│PL-0340-07-5401│1│n-nakrap│ 326 S  534.92 134.27│  24sS  585.36  28.71│______________ ______│ 287 S  846.83 144.29│ 105s_ 1011.06 193.37│______________ ______│

 28│PL-0340-09-3425│1│n-nakrap│ 299 S  548.67A123.15│ 159s_  314.65 190.19│_____________________│ 335 S  833.72A168.43│  22sS 1081.83a 40.52│  16 S 1855.02B 14.68│

 29│PL-0340-10-9529│1│n-nakrap│ 160 S  645.44  65.90│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  39sS 1061.43  71.82│  30 S 1841.89  27.52│

 30│PL-0340-10-9572│1│n-nakrap│  84 S  718.89  34.60│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 31│PL-0340-10-9575│0│niebies.│ 207 S  615.53  85.26│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 32│PL-0340-09-3440│1│niebies.│   3 S  898.71A  1.24│  22sS  592.10A 26.32│  93 S 1234.73A 51.16│ 138 S  892.82A 69.38│  50sS 1055.04A 92.08│ 110 S 1785.21 100.92│

 33│PL-0340-07-5462│0│n-nakrap│______________ ______│  70sS  462.54  83.73│  88 S 1240.11  48.40│ 149 S  888.36  74.91│______________ ______│ 186 S 1751.47 170.64│

 34│PL-0340-06-2362│1│niebies.│______________ ______│  99sS  416.27 118.42│______________ ______│______________ ______│  30sS 1072.65  55.25│ 207 S 1741.28 189.91│

 35│PL-11-000475817│1│niebies.│ 362 S  519.13 149.09│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  49sS 1055.40  90.24│______________ ______│

 36│PL-11-000475804│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 230 S  863.61 115.64│______________ ______│______________ ______│

 37│PL-0340-11-2835│1│niebies.│ 435 S  477.26 179.16│  58sS  475.55  69.38│______________ ______│ 274 S  849.85 137.76│______________ ______│______________ ______│

 38│PL-0340-11-2804│1│n-nakrap│ 244 S  578.68 100.49│  19sS  601.30  22.73│ 149 S 1177.27  81.96│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 39│PL-0340-11-2801│1│n-nakrap│ 126 S  669.31  51.89│ 143s_  349.18 171.05│ 142 S 1179.64  78.11│  92 S  909.05  46.25│______________ ______│______________ ______│

 40│PL-0340-11-2832│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│  38 S 1331.78  20.90│ 188 S  876.45  94.52│______________ ______│______________ ______│

 41│PL-0340-11-2821│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  23 S  958.70  11.56│______________ ______│______________ ______│

 42│PL-0340-11-2833│1│n-nakrap│ 236 S  586.70  97.20│______________ ______│______________ ______│ 116 S  900.25  58.32│______________ ______│______________ ______│

 43│PL-0340-10-9571│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 275 S  849.37 138.26│  69sS 1044.43 127.07│______________ ______│

 44│PL-0340-11-2805│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 151 S  887.56  75.92│  10sS 1115.28  18.42│______________ ______│

 45│PL-0340-11-2819│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 46│PL-0340-06-2368│0│n-nakrap│ 357 S  520.90 147.03│______________ ______│  35 S 1337.86  19.25│______________ ______│  82sS 1031.89 151.01│______________ ______│

 47│PL-0340-05-2737│1│niebies.│ 297 S  549.28 122.32│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 104s_ 1011.17 191.53│______________ ______│

 48│PL-0340-11-2834│0│n-nakrap│______________ ______│ 119sS  396.01 142.34│  71 S 1268.95  39.05│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 49│PL-0340-06-2318│1│n-nakrap│ 482 S  447.87 198.52│ 161s_  313.25 192.58│_____________________│_____________________│  84sS 1031.67 154.70│  43 S 1829.34C 39.45│

 50│PL-0340-06-2346│1│n-nakrap│ 371 S  515.24 152.80│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 51│PL-0340-06-2326│1│n-nakrap│______________ ______│ 122sS  391.94 145.93│  25 S 1356.22  13.75│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 52│PL-0340-06-2344│0│n-nakrap│______________ ______│ 141s_  349.68 168.66│  93 S 1234.73  51.16│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 53│PL-0340-11-2816│0│niebies.│______________ ______│  64sS  471.46  76.56│______________ ______│  15 S  974.47   7.54│______________ ______│______________ ______│

 54│PL-0340-05-2704│1│n-pstra │ 379 S  510.05A156.10│  98sS  427.94A117.22│_____________________│ 166 S  883.28A 83.46│  56sS 1051.04A103.13│_____________________│

 55│PL-0340-11-2811│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 205 S  873.30 103.07│______________ ______│______________ ______│

 56│PL-0340-11-2812│1│niebies.│______________ ______│ 116sS  398.39 138.76│______________ ______│ 206 S  873.11 103.57│______________ ______│______________ ______│

 57│PL-0340-11-2803│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  14sS 1094.77  25.78│______________ ______│

 58│PL-0340-11-2837│0│ciemna  │______________ ______│  26sS  581.51  31.10│______________ ______│ 176 S  880.60  88.49│______________ ______│______________ ______│

 59│PL-11-000475831│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 60│PL-0116-07-5677│1│ciemna    19 S  809.71A  7.83│ 132sS  367.85A157.89│ 105 S 1226.34A 57.76│ 250 S  856.58A125.69│  53sS 1053.49A 97.61│ 163 S 1764.17 149.54│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  5 │   98.74│         5 │   96.93│         5 │   97.23│         5 │   97.91│         5 │  190.75│         4 │  234.64│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   563710│    317650 -   317960│    751070 -   752300│    326250 -   326660│    751640 -   752300│    351180 -   350550│    751760 -   752300│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -  28 │  1432 -       -  38 │   706 -       -  24 │  1015 -       -  28 │   563 -       -  16 │   707 -       -  35 │   422 -       -  21 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│  37 S 1440.91  25.84│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│ 281 S 1215.13 196.23│ 123 S 1479.89 174.22│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│ 245 S 1239.29 171.09│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│ 159 S 1154.28 132.94│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  81 S 1421.18 191.94│

 10│______________ ______│ 228 S 1249.92 159.22│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│  73 S 1185.59B 61.04│ 226 S 1252.80a157.82│_____________________│ 123 S  921.38a121.18│_____________________│_____________________│_____________________│

 12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│ 118 S 1166.50C 98.66│_____________________│_____________________│_____________________│  51 S  702.70m 90.59│_____________________│  57 S 1438.89M135.07│

 14│  89 S 1180.22B 74.41│  77 S 1379.24B 53.77│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  58 S  687.25 103.02│______________ ______│______________ ______│

 17│______________ ______│  36 S 1441.12  25.14│  42 S 1533.85  59.49│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│  71 S 1186.63C 59.36│_____________________│  12 S 1565.93m 17.00│_____________________│_____________________│_____________________│   7 S 1506.16m 16.59│

 19│______________ ______│ 287 S 1205.23 200.42│  90 S 1495.78 127.48│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 21│______________ ______│  30 S 1450.77  20.95│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  36 S 1375.43  50.92│______________ ______│

 22│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 23│______________ ______│ 242 S 1241.63 168.99│______________ ______│______________ ______│  37 S  759.20  65.72│______________ ______│______________ ______│

 24│  44 S 1204.94  36.79│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 25│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 26│ 208 S 1141.15C173.91│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  20 S 1483.53C 47.39│

 27│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 28│_____________________│  15 S 1481.76a 10.47│  13 S 1563.71  18.41│ 153 S  909.11a150.74│_____________________│_____________________│_____________________│

 29│______________ ______│  33 S 1445.82  23.04│   1 S 1638.34   1.42│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 30│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 31│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 32│   2 S 1252.83   1.67│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 33│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 34│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 35│______________ ______│ 254 S 1232.16 177.37│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 36│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 37│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 121 S 1307.62 171.15│______________ ______│

 38│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 39│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 40│______________ ______│  29 S 1450.99  20.25│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 41│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  69 S 1351.21  97.60│______________ ______│

 42│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 43│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 174 S  903.17 171.43│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 44│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 120 S  922.46 118.23│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 45│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  37 S 1375.25  52.33│______________ ______│

 46│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 47│______________ ______│   6 S 1530.86   4.19│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 48│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 49│ 136 S 1160.97C113.71│_____________________│_____________________│_____________________│  26 S  820.97C 46.18│_____________________│_____________________│

 50│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 51│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 52│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 53│ 169 S 1151.49 141.30│   1 S 1593.78   0.70│______________ ______│______________ ______│______________ ______│   2 S 1459.11   2.83│______________ ______│

 54│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 55│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 56│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 57│   8 S 1249.50   6.69│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 58│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 59│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  34 S 1376.24  48.09│______________ ______│

 60│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      4 │  233.93│         5 │  197.88│         3 │  237.39│         4 │  137.59│         3 │  224.15│         5 │  190.18│         3 │  224.57│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   326660│   ODDZIAŁU               R E G I O N U             

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -  41 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│______________ ______│  2     37.51│  323.47│_______ _______ _______ _______│

  2│______________ ______│  2     33.43│  323.47│_______ _______ _______ _______│

  3│  73 S  581.55 107.20│  1     35.76│  326.66│_______ _______ _______ _______│

  4│______________ ______│  3    110.29│ 1006.77│_______ _______ _______ _______│

  5│______________ ______│  3    115.41│ 1226.70│_______ _______ _______ _______│

  6│______________ ______│  2     67.97│  627.58│_______ _______ _______ _______│

  7│______________ ______│  3    108.82│ 1071.70│_______ _______ _______ _______│

  8│______________ ______│  3     70.18│  789.53│_______ _______ _______ _______│

  9│ 122 S  550.19 179.15│  3    149.71│ 1642.67│_______ _______ _______ _______│

 10│______________ ______│  1     33.65│  317.96│_______ _______ _______ _______│

 11│ 133 S  541.49 195.30│  8    269.90│ 2547.27│ 572.58  368.48 _______ _______│

 12│______________ ______│  1     16.69│  125.10│_______ _______ _______ _______│

 13│_____________________│  6    305.45│ 3066.74│_______ _______  211.27  225.66│

 14│  88 S  571.59B129.22│  5    177.61│ 1643.05│_______  432.35 _______ _______│

 15│______________ ______│  2     35.73│  250.20│_______ _______ _______ _______│

 16│______________ ______│  1     71.86│  752.30│_______ _______ _______ _______│

 17│______________ ______│  3    130.79│ 1268.63│_______ _______ _______ _______│

 18│_____________________│  6    281.18│ 2857.84│_______ _______   92.95   33.59│

 19│______________ ______│  3    119.23│ 1195.36│_______ _______ _______ _______│

 20│______________ ______│  1     56.90│  563.71│_______ _______ _______ _______│

 21│______________ ______│  4    113.92│  991.98│_______ _______ _______ _______│

 22│______________ ______│  3     54.58│  479.91│_______ _______ _______ _______│

 23│______________ ______│  3    127.92│ 1195.36│_______ _______ _______ _______│

 24│______________ ______│  4    128.09│ 1123.53│_______ _______ _______ _______│

 25│______________ ______│  1     57.24│  563.71│_______ _______ _______ _______│

 26│  22 S  633.52  32.31│  4    220.66│ 2206.38│_______ _______  290.11 _______│

 27│______________ ______│  3     53.79│  758.19│_______ _______ _______ _______│

 28│_____________________│  7    282.77│ 2718.82│ 493.31  216.41 _______ _______│

 29│______________ ______│  5    231.88│ 2068.69│_______ _______ _______ _______│

 30│______________ ______│  1     19.32│  125.10│_______ _______ _______ _______│

 31│______________ ______│  1     18.30│  125.10│_______ _______ _______ _______│

 32│_____________________│  7    226.03│ 2042.05│ 240.18 _______ _______ _______│

 33│______________ ______│  4    105.23│ 1043.62│_______ _______ _______ _______│

 34│______________ ______│  3    102.17│  998.43│_______ _______ _______ _______│

 35│______________ ______│  3     85.12│  752.68│_______ _______ _______ _______│

 36│______________ ______│  1     17.69│  198.37│_______ _______ _______ _______│

 37│______________ ______│  4     85.05│  799.12│_______ _______ _______ _______│

 38│______________ ______│  3     55.85│  406.64│_______ _______ _______ _______│

 39│______________ ______│  3     56.50│  605.01│_______ _______ _______ _______│

 40│______________ ______│  3     76.93│  672.77│_______ _______ _______ _______│

 41│______________ ______│  2     55.92│  548.92│_______ _______ _______ _______│

 42│______________ ______│  2     36.90│  323.47│_______ _______ _______ _______│

 43│______________ ______│  3     84.47│  834.65│_______ _______ _______ _______│

 44│______________ ______│  3     92.75│  834.65│_______ _______ _______ _______│

 45│______________ ______│  1     37.96│  350.55│_______ _______ _______ _______│

 46│______________ ______│  3     69.64│  591.16│_______ _______ _______ _______│

 47│______________ ______│  2     57.42│  752.68│_______ _______ _______ _______│

 48│______________ ______│  2     35.94│  281.54│_______ _______ _______ _______│

 49│_____________________│  5    236.21│ 2439.54│_______ _______  199.34 _______│

 50│______________ ______│  1     16.95│  125.10│_______ _______ _______ _______│

 51│______________ ______│  2     36.38│  281.54│_______ _______ _______ _______│

 52│______________ ______│  1     18.99│  281.54│_______ _______ _______ _______│

 53│______________ ______│  5    169.46│ 1555.69│_______ _______ _______ _______│

 54│ 131 S  543.14A192.36│  5    119.58│ 1084.85│ 652.27 _______ _______ _______│

 55│______________ ______│  1     17.94│  198.37│_______ _______ _______ _______│

 56│______________ ______│  2     34.69│  323.47│_______ _______ _______ _______│

 57│______________ ______│  2     97.88│  873.33│_______ _______ _______ _______│

 58│______________ ______│  2     37.56│  323.47│_______ _______ _______ _______│

 59│  51 S  599.85  74.89│  2     75.19│  677.21│_______ _______ _______ _______│

 60│_____________________│  6    158.48│ 1478.34│ 446.78 _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      5 │  179.34│       │ 61 │ 2441.23│        │1752.85│       │ 503.56│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca KRZEMIŃSKI ALEKSANDER    Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'19.0" - 52°32'02.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   124950│    125300 -   124950│    156750 -   156280│    198120 -   198220│    309940 -   309430│    563020 -   563630│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -  20 │  2781 -   836 -  30 │  1818 -       -  19 │  1989 -       -  19 │  1987 -   543 -  25 │  1090 -       -  24 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-07-4144│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│  92 S 1235.09  50.61│  42 S  938.32  21.12│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-278-09-18335│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-0190-11-9270│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│   8 S 1417.72   4.40│______________ ______│______________ ______│  69 S 1812.51  63.30│

  4│PL-0340-08-6565│0│n-nakrap│ 252 S  575.97 103.79│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│PL-340-10-10772│0│n-nakrap│ 224 S  603.67  92.26│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-11-8086│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  77sS 1036.44 141.80│______________ ______│

  7│PL-0340-11-8088│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│PL-0340-11-8085│1│niebies.│______________ ______│  54sS  487.30  64.59│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-340-10-10775│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 152 S  887.55  76.42│  98s_ 1016.19 180.48│______________ ______│

 10│PL-278-09-18307│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  76sS 1036.62 139.96│______________ ______│

 11│PL-0340-08-6553│1│n-nakrap│ 340 S  531.66 140.03│  48sS  513.42  57.42│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│PL-0340-11-8089│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  28sS 1073.17  51.57│______________ ______│

 13│PL-0340-08-6874│1│n-nakrap│ 288 S  557.95A118.62│_____________________│  10 S 1412.59A  5.50│  49 S  936.47A 24.64│  63sS 1047.08A116.02│  72 S 1811.05  66.06│

 14│PL-0340-07-4172│1│n-pstra │ 167 S  638.07  68.78│  43sS  523.51  51.44│  30 S 1353.66  16.50│ 189 S  876.43  95.02│______________ ______│______________ ______│

 15│PL-0340-08-6540│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 325 S  836.90 163.40│______________ ______│  80 S 1809.31  73.39│

 16│PL-0340-08-6337│1│n-nakrap│______________ ______│  78sS  452.65  93.30│  96 S 1234.44  52.81│ 397 S  819.09 199.60│  64sS 1046.96 117.86│______________ ______│

 17│PL-278-09-18331│1│n-nakrap│ 235 S  587.58  96.79│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│PL-0340-11-8093│1│niebies.│_____________________│  74sS  455.17A 88.52│  11 S 1403.71A  6.05│_____________________│  78sS 1035.34A143.65│_____________________│

 19│PL-0340-11-8256│1│czerwona│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│PL-340-10-10785│1│n-nakrap│______________ ______│  73sS  455.78  87.32│______________ ______│______________ ______│  59sS 1048.50 108.66│______________ ______│

 21│PL-0340-08-6567│0│n-nakrap│ 175 S  633.22  72.08│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 22│PL-340-10-10776│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  85sS 1029.89 156.54│______________ ______│

 23│PL-340-10-10790│0│n-nakrap│_____________________│  96sS  429.61 114.83│ 255 S 1047.69 140.26│_____________________│  32sS 1069.21  58.93│_____________________│

 24│PL-0340-11-8094│1│niebies.│_____________________│  35sS  548.11A 41.87│  58 S 1293.35A 31.90│  72 S  918.39A 36.20│_____________________│  68 S 1812.90  62.39│

 25│PL-0340-10-2907│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│  17 S 1374.29   9.35│  73 S  918.25  36.70│  26sS 1075.90  47.88│______________ ______│

 26│PL-0340-11-8090│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  5 │   91.35│         5 │   92.73│         5 │   99.21│         5 │   96.14│         5 │  178.46│         4 │  224.23│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   563630│    317650 -   317850│    751070 -   752260│    326250 -   326550│    751640 -   752260│    351180 -   350390│    751760 -   752260│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -  17 │  1432 -       -  17 │   706 -       -   9 │  1015 -       -  19 │   563 -       -  13 │   707 -       -  19 │   422 -       -   9 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  63 S  943.38  62.07│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  47 S 1365.95  66.48│______________ ______│

  4│  51 S 1200.70  42.64│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  65 S 1354.08  91.94│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  18 S  869.88  31.97│______________ ______│______________ ______│

 11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│  95 S 1326.82A134.37│_____________________│

 14│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  44 S  728.69  78.15│______________ ______│______________ ______│

 15│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│_____________________│ 144 S 1313.88A100.56│_____________________│ 103 S  928.93A101.48│_____________________│_____________________│_____________________│

 19│______________ ______│  86 S 1373.00  60.06│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│   9 S 1035.39  15.99│______________ ______│______________ ______│

 21│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  39 S  743.09  69.27│______________ ______│______________ ______│

 22│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 23│ 177 S 1150.30C147.99│_____________________│_____________________│_____________________│   8 S 1038.75m 14.21│_____________________│  75 S 1423.66m177.73│

 24│_____________________│ 285 S 1212.01A199.02│_____________________│  20 S  964.84A 19.70│_____________________│_____________________│_____________________│

 25│  39 S 1209.51  32.61│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 26│______________ ______│ 122 S 1336.82  85.20│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      3 │  166.74│         4 │  142.30│         0 │    0.00│         3 │  112.75│         3 │  235.43│         3 │  108.43│         1 │   65.90│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   326550│   ODDZIAŁU               R E G I O N U             

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -  17 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│______________ ______│  2     38.59│  354.50│_______ _______ _______ _______│

  2│______________ ______│  1     37.54│  326.55│_______ _______ _______ _______│

  3│______________ ______│  3    113.55│ 1070.30│_______ _______ _______ _______│

  4│______________ ______│  2     75.42│  688.58│_______ _______ _______ _______│

  5│______________ ______│  1     18.16│  124.95│_______ _______ _______ _______│

  6│______________ ______│  1     33.41│  309.43│_______ _______ _______ _______│

  7│______________ ______│  1     36.37│  350.39│_______ _______ _______ _______│

  8│______________ ______│  1     18.35│  124.95│_______ _______ _______ _______│

  9│______________ ______│  1     18.48│  507.65│_______ _______ _______ _______│

 10│______________ ______│  2    111.00│ 1061.69│_______ _______ _______ _______│

 11│______________ ______│  2     35.89│  249.90│_______ _______ _______ _______│

 12│______________ ______│  1     36.53│  309.43│_______ _______ _______ _______│

 13│_____________________│  6    182.15│ 1702.90│ 399.15 _______ _______ _______│

 14│______________ ______│  5    149.10│ 1356.66│_______ _______ _______ _______│

 15│______________ ______│  2     72.37│  761.85│_______ _______ _______ _______│

 16│______________ ______│  4     87.02│  788.88│_______ _______ _______ _______│

 17│______________ ______│  1     18.07│  124.95│_______ _______ _______ _______│

 18│_____________________│  5    142.99│ 1235.06│ 440.26 _______ _______ _______│

 19│______________ ______│  1     37.62│  317.85│_______ _______ _______ _______│

 20│  78 S  579.56 114.54│  4    166.67│ 1513.19│_______ _______ _______ _______│

 21│ 105 S  562.02 154.19│  3    127.01│ 1203.76│_______ _______ _______ _______│

 22│______________ ______│  1     32.71│  309.43│_______ _______ _______ _______│

 23│ 125 S  548.40 183.55│  7    299.56│ 2985.36│_______ _______  339.93  191.94│

 24│_____________________│  6    185.30│ 1687.48│ 328.69 _______ _______ _______│

 25│______________ ______│  4    133.92│ 1227.56│_______ _______ _______ _______│

 26│  61 S  594.88  89.57│  2     73.09│  644.40│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      4 │  138.53│       │ 50 │ 1752.20│                                    

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca CIESIELSKI ZDZIS-WIESŁ   Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°05'27.0" - 52°28'00.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   124520│    125300 -   124520│    156750 -   156200│    198120 -   197680│    309940 -   310230│    563020 -   561360│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -  33 │  2781 -   836 -  26 │  1818 -       -  10 │  1989 -       -  22 │  1987 -   543 -  17 │  1090 -       -   0 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-06-2590│0│płowa   │ 231 S  592.92  95.14│______________ ______│______________ ______│ 295 S  844.67 148.32│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0340-07-4555│0│niebies.│ 469 S  454.50 193.16│ 107sS  411.53 127.99│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-0340-07-4568│1│niebies.│ 250 S  576.50 102.97│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0340-07-4572│0│niebies.│ 327 S  534.85 134.68│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│PL-0340-08-0920│0│niebies.│______________ ______│  41sS  532.38  49.04│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-08-0947│0│niebies.│ 226 S  601.88  93.08│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-0340-08-0966│1│n-nakrap│ 413 S  489.10 170.10│______________ ______│______________ ______│ 154 S  886.79  77.43│______________ ______│______________ ______│

  8│PL-0340-08-0977│0│n-pstra │ 304 S  547.11 125.21│  17sS  612.43  20.33│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-0340-09-3029│1│czerwona│______________ ______│ 126sS  382.27 150.72│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│PL-0340-10-0262│1│n-nakrap│ 301 S  548.15 123.97│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│PL-272-10-20447│0│niebies.│  48 S  761.20  19.77│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│PL-11-000475051│1│niebies.│ 232 S  592.78  95.55│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│PL-11-000475070│0│niebies.│ 452 S  464.14 186.16│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│PL-0340-11-0509│0│niebies.│______________ ______│  72sS  460.31  86.12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│PL-0396-11-4889│0│n-nakrap│______________ ______│ 115sS  398.45 137.56│  67 S 1272.51  36.85│ 144 S  890.99  72.40│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  5 │   91.89│         5 │   90.04│         1 │   19.27│         3 │   54.06│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   561360│    317650 -   316300│    751070 -   748870│    326250 -   324930│    751640 -   748870│    351180 -   350160│    751760 -   748870│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -   0 │  1432 -       -   0 │   706 -       -   0 │  1015 -       -   0 │   563 -       -   0 │   707 -       -   0 │   422 -       -   0 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   324930│   ODDZIAŁU               R E G I O N U             

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -   0 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│______________ ______│  2     35.14│  322.20│_______ _______ _______ _______│

  2│______________ ______│  2     33.10│  249.04│_______ _______ _______ _______│

  3│______________ ______│  1     17.95│  124.52│_______ _______ _______ _______│

  4│______________ ______│  1     17.31│  124.52│_______ _______ _______ _______│

  5│______________ ______│  1     18.90│  124.52│_______ _______ _______ _______│

  6│______________ ______│  1     18.14│  124.52│_______ _______ _______ _______│

  7│______________ ______│  2     35.06│  322.20│_______ _______ _______ _______│

  8│______________ ______│  2     37.05│  249.04│_______ _______ _______ _______│

  9│______________ ______│  1     16.49│  124.52│_______ _______ _______ _______│

 10│______________ ______│  1     17.53│  124.52│_______ _______ _______ _______│

 11│______________ ______│  1     19.61│  124.52│_______ _______ _______ _______│

 12│______________ ______│  1     18.09│  124.52│_______ _______ _______ _______│

 13│______________ ______│  1     16.28│  124.52│_______ _______ _______ _______│

 14│______________ ______│  1     17.86│  124.52│_______ _______ _______ _______│

 15│______________ ______│  3     54.60│  478.40│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │ 14 │  255.26│                                   

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca ZAREMBA ZDZISŁAW         Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'28.0" - 52°32'15.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   124930│    125300 -   124930│    156750 -   156240│    198120 -   198200│    309940 -   309340│    563020 -   563690│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -   0 │  2781 -   836 -  55 │  1818 -       -  28 │  1989 -       -  26 │  1987 -   543 -  28 │  1090 -       -   0 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-06-0856│1│niebies.│______________ ______│  79sS  452.27  94.50│ 340 S  981.00 187.02│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0340-07-5652│1│niebies.│______________ ______│  92sS  434.18 110.05│ 135 S 1188.74  74.26│ 309 S  841.44 155.35│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-0340-08-6296│0│niebies.│______________ ______│  60sS  473.66  71.77│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0340-09-0725│1│niebies.│______________ ______│ 129sS  378.76 154.31│______________ ______│______________ ______│  86sS 1029.08 158.38│______________ ______│

  5│PL-0340-11-2265│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 263 S 1038.14 144.66│ 314 S  840.84 157.87│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-11-8572│0│niebies.│______________ ______│ 124sS  386.70 148.33│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│         5 │   86.31│         3 │   51.89│         2 │   33.75│         1 │   32.64│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   563690│    317650 -   317870│    751070 -   752380│    326250 -   326580│    751640 -   752380│    351180 -   350350│    751760 -   752380│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -   0 │  1432 -       -   0 │   706 -       -   0 │  1015 -       -   0 │   563 -       -   0 │   707 -       -   0 │   422 -       -   0 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   326580│   ODDZIAŁU               R E G I O N U             

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -   0 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│______________ ______│  2     33.99│  281.17│_______ _______ _______ _______│

  2│______________ ______│  3     52.82│  479.37│_______ _______ _______ _______│

  3│______________ ______│  1     18.16│  124.93│_______ _______ _______ _______│

  4│______________ ______│  2     49.07│  434.27│_______ _______ _______ _______│

  5│______________ ______│  2     33.96│  354.44│_______ _______ _______ _______│

  6│______________ ______│  1     16.59│  124.93│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │ 11 │  204.59│                                   

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca LEWANDOWSKI TADEUSZ      Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'00.0" - 52°31'42.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1    

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   124900│    125300 -   124900│    156750 -   156260│    198120 -   198160│    309940 -   309490│    563020 -   563440│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -   0 │  2781 -       -   0 │  1818 -       -   0 │  1989 -       -   0 │  1987 -       -   0 │  1090 -       -   0 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   563440│    317650 -   317710│    751070 -   751980│    326250 -   326410│    751640 -   751980│    351180 -   350370│    751760 -   751980│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -   0 │  1432 -       -   0 │   706 -       -   0 │  1015 -       -   0 │   563 -       -   0 │   707 -       -   0 │   422 -       -   0 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│       

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   326410│   ODDZIAŁU               R E G I O N U             

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -   0 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│                                                      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca CELMER JAN               Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°03'45.0" - 52°32'02.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   119300│    125300 -   119300│    156750 -   150760│    198120 -   192560│    309940 -   304280│    563020 -   557540│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -  20 │  2781 -       -   0 │  1818 -       -   0 │  1989 -       -  14 │  1987 -       -   8 │  1090 -       -   0 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   557540│    317650 -   311910│    751070 -   746010│    326250 -   320600│    751640 -   746010│    351180 -   344850│    751760 -   746010│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -   0 │  1432 -       -  12 │   706 -       -   0 │  1015 -       -  11 │   563 -       -   0 │   707 -       -   0 │   422 -       -   0 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   320600│   ODDZIAŁU               R E G I O N U             

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -   0 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│                                                      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca ZIMIN EDWARD             Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'09.0" - 52°31'59.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   124820│    125300 -   124820│    156750 -   156160│    198120 -   198090│    309940 -   309330│    563020 -   563470│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -   0 │  2781 -   836 -  43 │  1818 -       -  12 │  1989 -       -  19 │  1987 -   543 -  12 │  1090 -       -  10 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-04-4479│1│niebies.│______________ ______│ 120sS  394.43 143.54│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  33 S 1841.41  30.28│

  2│PL-0340-04-4556│1│niebies.│______________ ______│  59sS  475.49  70.57│ 100 S 1231.55  55.01│______________ ______│  27sS 1074.56  49.72│  74 S 1809.96  67.89│

  3│PL-0337-06-3073│1│szpak   │______________ ______│  95sS  430.10 113.64│ 126 S 1197.70  69.31│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0340-08-6041│1│n-pstra │______________ ______│______________ ______│ 122 S 1203.70  67.11│______________ ______│  96sS 1022.92 176.80│______________ ______│

  5│PL-0340-08-6063│1│n-pstra │______________ ______│______________ ______│ 227 S 1080.19 124.86│______________ ______│  15sS 1092.85  27.62│ 121 S 1779.75 111.01│

  6│PL-345-08-16849│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-0340-09-7780│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 125 S 1778.63 114.68│

  8│PL-345-10-13423│1│czerwona│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 227 S  864.64 114.13│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-0340-10-2830│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 102 S 1792.21  93.58│

 10│PL-0344-10-4983│0│niebies.│______________ ______│ 123sS  387.53 147.13│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│PL-345-11-13416│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 245 S  858.40 123.18│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│         4 │   68.75│         4 │   73.71│         2 │   35.26│         3 │  106.86│         4 │  221.96│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   563470│    317650 -   317700│    751070 -   752090│    326250 -   326400│    751640 -   752090│    351180 -   350270│    751760 -   752090│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -  11 │  1432 -       -  12 │   706 -       -   0 │  1015 -       -   0 │   563 -       -   0 │   707 -       -   0 │   422 -       -   0 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│  42 S 1426.26  29.33│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│  23 S 1227.47  19.23│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│ 174 S 1150.57 145.48│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│ 210 S 1141.01 175.59│  32 S 1445.95  22.35│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      3 │  159.72│         2 │   77.98│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   326400│   ODDZIAŁU               R E G I O N U             

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -   0 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│______________ ______│  2     74.91│  688.29│_______ _______ _______ _______│

  2│______________ ______│  5    168.55│ 1471.48│_______ _______ _______ _______│

  3│______________ ______│  2     35.91│  280.98│_______ _______ _______ _______│

  4│______________ ______│  2     50.83│  465.49│_______ _______ _______ _______│

  5│______________ ______│  4    167.82│ 1592.43│_______ _______ _______ _______│

  6│______________ ______│  1     51.31│  563.47│_______ _______ _______ _______│

  7│______________ ______│  3    141.78│ 1444.64│_______ _______ _______ _______│

  8│______________ ______│  1     17.72│  198.09│_______ _______ _______ _______│

  9│______________ ______│  1     54.41│  563.47│_______ _______ _______ _______│

 10│______________ ______│  1     16.60│  124.82│_______ _______ _______ _______│

 11│______________ ______│  1     17.54│  198.09│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │ 22 │  744.24│                                   

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca KOWALEWSKI-MARCZEWSKI    Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'24.0" - 52°31'52.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬S───MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   125170│    125300 -   125170│    156750 -   156510│    198120 -   198440│    309940 -   309680│    563020 -   563800│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -  47 │  2781 -   836 -  38 │  1818 -       -  17 │  1989 -       -  13 │  1987 -       -  12 │  1090 -       -   0 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-05-5833│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 168 S  882.41  84.46│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0340-08-7121│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│ 360 S  964.03 198.02│  12 S  976.50   6.03│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-0340-09-0123│0│n-nakrap│  81 S  725.09  33.36│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0340-09-0140│1│n-nakrap│______________ ______│ 130sS  378.61 155.50│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│PL-0340-09-0169│1│n-nakrap│  15 S  828.03   6.18│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-09-0124│0│niebies.│ 308 S  546.11 126.85│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-0340-10-0335│1│n-nakrap│______________ ______│  82sS  445.35  98.09│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│PL-0340-10-0358│0│n-nakrap│______________ ______│ 111sS  407.35 132.78│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-0340-11-4418│0│n-nakrap│ 438 S  475.57 180.40│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  4 │   73.09│         3 │   50.89│         1 │   16.04│         2 │   38.21│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

      7 - ZARRENTIN 2      8 - SZCZECIN DĄBIE │  9 - CLOPPENBURG 1  │ 10 - KOŁBASKOWO 1   │ 11 - CLOPPENBURG 2  │ 12 - MIĘDZYZDROJE   │ 13 - CLOPPENBURG 3 

        562920 -   563800│    317650 -   318040│    751070 -   752390│    326250 -   326740│    751640 -   752390│    351180 -   350620│    751760 -   752390│

    10.06.2012 -  6:00:00│17.06.2012 -  5:00:00│23.06.2012 -  5:40:00│30.06.2012 -  5:00:00│07.07.2012 -  9:00:00│15.07.2012 -  6:15:00│21.07.2012 -  6:00:00│

      1196 -       -  10 │  1432 -       -  12 │   706 -       -   0 │  1015 -       -   0 │   563 -       -   0 │   707 -       -   0 │   422 -       -   0 │

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ────MR─GMP───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

     14 - KOŁBASKOWO 2        P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A    

        326590 -   326740│   ODDZIAŁU               R E G I O N U              

    29.07.2012 -  6:00:00│                  baza obliczania konkursu - 20%    

       681 -       -   0 │                               COEFICJENT          

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

    kol.│S│v m/min│coefic│Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│______________ ______│  1     18.32│  198.44│_______ _______ _______ _______│

  2│______________ ______│  2     35.93│  354.95│_______ _______ _______ _______│

  3│______________ ______│  1     19.34│  125.17│_______ _______ _______ _______│

  4│______________ ______│  1     16.42│  125.17│_______ _______ _______ _______│

  5│______________ ______│  1     19.88│  125.17│_______ _______ _______ _______│

  6│______________ ______│  1     17.47│  125.17│_______ _______ _______ _______│

  7│______________ ______│  1     17.58│  125.17│_______ _______ _______ _______│

  8│______________ ______│  1     16.89│  125.17│_______ _______ _______ _______│

  9│______________ ______│  1     16.40│  125.17│_______ _______ _______ _______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      0 │    0.00│       │ 10 │  178.23│                                   

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2012

     Hodowca KEMPARA BOGUSŁAW         Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°08'25.0" - 52°32'03.0"

   ┌──────────────────────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬────MR─GMP───────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA 1         2 - KCYNIA 2         3 - WYSOKA           4 - WAŁCZ            5 - TRZEBIATÓW       6 - ZARRENTIN 1   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124860 -   124020│    125300 -   124020│    156750 -   155370│    198120 -   197290│    309940 -   308580│    563020 -   562640│

   │Data - godzina lotu       │29.04.2012 -  5:30:00│06.05.2012 -  9:15:00│13.05.2012 -  7:30:00│20.05.2012 -  6:00:00│27.05.2012 -  7:00:00│02.06.2012 -  6:00:00│

   │Il.wł.goł.w oddz.-S/O-hod.│  2428 -       -   0 │  2781 -       -   0 │  1818 -       -   0 │  1989 -       -   0 │  1987 -       -   0 │  1090 -       -   0 │

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-07-3983│1│płowa   │_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│PL-345-10-13534│1│czerwona│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴──γ