KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2014

     Hodowca IGNACZAK JAN             Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°08'41.0" - 52°32'19.0"

   ┌──────────────────────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA           2 - PIŁA             3 - MODRZEWIE        4 - MODRZEWIE 2      5 - ZARRENTIN        6 - ZARRENTIN 2   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124920 -   124080│    173050 -   172300│    316470 -   316070│    315780 -   316070│    562220 -   562800│    562390 -   562800│

   │Data - godzina lotu       │04.05.2014 -  8:30:00│10.05.2014 -  7:00:00│18.05.2014 - 10:40:00│25.05.2014 -  9:30:00│01.06.2014 -  8:30:00│08.06.2014 -  5:30:00│

   │Il.Wł.Goł.:lista 1 - 2 - 3│ 3317 -       -      │ 3138 -       -      │ 2413 -       -      │ 1315 -       -      │ 1185 -       -      │ 1056 -       -     

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-07-4934│0│n-nakrap│ 147xS 1388.70  44.32│______________ ______│______________ ______│ 130xS 1208.22  98.86│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-345-08-16538│0│płowa   │ 209xS 1353.85  63.01│______________ ______│ 188xS  387.93  77.91│ 211xS 1177.46 160.46│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-0340-10-9131│1│czerwona│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 134xM 1205.84 101.90│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0345-11-1119│0│czarna  │ 294xM 1304.96  88.63│ 564xS 1403.67 179.73│ 549 S  296.77 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│PL-0345-11-1132│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│ 515 S  305.34 ______│ 295 S 1144.21 ______│______________ ______│ 201xS  940.27 190.34│

  6│PL-0345-11-1181│1│n-nakrap│ 617xS 1143.24 186.01│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 119xS 1243.44 100.42│ 140xS  977.25 132.58│

  7│PL-0345-11-1191│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│ 468xM  316.57 193.95│ 253xM 1160.32 192.40│______________ ______│______________ ______│

  8│PL-0340-11-8945│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│ 281xS  362.54 116.45│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-0340-13-2641│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│PL-0340-13-2656│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│ 197xM  385.30  81.64│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  4 │   54.28│         1 │   16.41│         4 │  176.55│         4 │  172.36│         1 │   54.00│         2 │  100.72│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

      7 - MODRZEWIE 3      8 - CLOPPENBURG      9 - MODRZEWIE 4    │ 10 - CLOPPENBURG 2  │ 11 - FURSTENWALDE   │ 12 - CLOPPENBURG 3  │ 13 - WALSLEBEN     

        316560 -   316070│    750470 -   751490│    316150 -   316070│    750710 -   751490│    343780 -   345010│    751010 -   751490│    439070 -   439390│

    15.06.2014 -  7:30:00│21.06.2014 -  6:30:00│28.06.2014 -  5:30:00│05.07.2014 -  5:50:00│13.07.2014 -  5:30:00│19.07.2014 -  5:30:00│27.07.2014 -  6:30:00│

     1232 -       -        632 -  8229 -      │ 1161 -       -        598 -       -        958 -       -        448 -       -        567 -       -     

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│ 133xS 1212.70 107.95│ 483yS 1661.12  96.60│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│ 210xS  894.45 180.88│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      1 │   44.63│         1 │   68.00│         1 │   40.99│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ──────────────────────────────────────────────────────────────┐

             P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A        

       ODDZIAŁU                   R E G I O N U                  

                          baza obliczania konkursu - 20%        

                                       COEFICJENT              

    ────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

    Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│KAT."R"│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│  4    172.05│ 1507.71│_______ _______ _______ _______ _______│

  2│  3    102.16│  756.22│_______ _______ _______ _______ _______│

  3│  1     44.92│  316.07│_______ _______ _______ _______ _______│

  4│  2     30.08│  296.38│_______ _______ _______ _______ _______│

  5│  1     48.63│  562.80│_______ _______ _______ _______ _______│

  6│  3    118.30│ 1249.68│_______ _______ _______ _______ _______│

  7│  2     80.69│  632.14│_______ _______ _______ _______ _______│

  8│  1     44.19│  316.07│_______ _______ _______ _______ _______│

  9│  1     40.99│  316.07│_______ _______ _______ _______ _______│

 10│  1     45.93│  316.07│_______ _______ _______ _______ _______│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

     19 │  727.94│                                          

    ────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2014

     Hodowca JANKOWSKI KAROL          Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'21.0" - 52°32'08.0"

   ┌──────────────────────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA           2 - PIŁA             3 - MODRZEWIE        4 - MODRZEWIE 2      5 - ZARRENTIN        6 - ZARRENTIN 2   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124920 -   124910│    173050 -   173130│    316470 -   316900│    315780 -   316900│    562220 -   563620│    562390 -   563620│

   │Data - godzina lotu       │04.05.2014 -  8:30:00│10.05.2014 -  7:00:00│18.05.2014 - 10:40:00│25.05.2014 -  9:30:00│01.06.2014 -  8:30:00│08.06.2014 -  5:30:00│

   │Il.Wł.Goł.:lista 1 - 2 - 3│ 3317 -       -      │ 3138 -       -      │ 2413 -       -      │ 1315 -       -      │ 1185 -       -      │ 1056 -       -     

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-09-0624│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 361xS  343.22 149.61│______________ ______│ 244 S 1201.79 ______│______________ ______│

  2│PL-0340-10-0750│1│ciemna  │______________ ______│______________ ______│ 388xS  338.91 160.80│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-11-000475489│1│n-pstra │______________ ______│ 218xS 1492.07  69.47│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0340-12-9666│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 162xM 1225.48 136.71│______________ ______│

  5│PL-0340-13-0146│1│ciemna  │ 611xM 1147.72 184.20│ 489xM 1420.07 155.83│______________ ______│ 248xM 1163.86 188.59│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-13-0120│1│n-pstra │______________ ______│ 557xM 1404.52 177.50│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-11-000475488│1│niebies.│ 622xM 1138.48 187.52│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  2 │   24.43│         3 │   51.96│         2 │   84.50│         1 │   40.57│         1 │   51.81│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

      7 - MODRZEWIE 3      8 - CLOPPENBURG      9 - MODRZEWIE 4    │ 10 - CLOPPENBURG 2  │ 11 - FURSTENWALDE   │ 12 - CLOPPENBURG 3  │ 13 - WALSLEBEN     

        316560 -   316900│    750470 -   752280│    316150 -   316900│    750710 -   752280│    343780 -   345750│    751010 -   752280│    439070 -   440180│

    15.06.2014 -  7:30:00│21.06.2014 -  6:30:00│28.06.2014 -  5:30:00│05.07.2014 -  5:50:00│13.07.2014 -  5:30:00│19.07.2014 -  5:30:00│27.07.2014 -  6:30:00│

     1232 -       -        632 -       -      │ 1161 -       -        598 -       -        958 -       -        448 -       -        567 -       -     

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ──────────────────────────────────────────────────────────────┐

             P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A        

       ODDZIAŁU                   R E G I O N U                 

                          baza obliczania konkursu - 20%        

                                       COEFICJENT              

    ────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

    Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│KAT."R"│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│  1     42.53│  316.90│_______ _______ _______ _______ _______│

  2│  1     41.97│  316.90│_______ _______ _______ _______ _______│

  3│  1     18.62│  173.13│_______ _______ _______ _______ _______│

  4│  1     51.81│  563.62│_______ _______ _______ _______ _______│

  5│  3     69.70│  614.94│_______ _______ _______ _______ _______│

  6│  1     16.45│  173.13│_______ _______ _______ _______ _______│

  7│  1     12.19│  124.91│_______ _______ _______ _______ _______│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      9 │  253.27│                                          

    ────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2014

     Hodowca CHMIELEWSKI ALEKS-HENR   Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°14'19.6" - 52°29'31.3"

   ┌──────────────────────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA           2 - PIŁA             3 - MODRZEWIE        4 - MODRZEWIE 2      5 - ZARRENTIN        6 - ZARRENTIN 2   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124920 -   132090│    173050 -   180260│    316470 -   323990│    315780 -   323990│    562220 -   570310│    562390 -   570310│

   │Data - godzina lotu       │04.05.2014 -  8:30:00│10.05.2014 -  7:00:00│18.05.2014 - 10:40:00│25.05.2014 -  9:30:00│01.06.2014 -  8:30:00│08.06.2014 -  5:30:00│

   │Il.Wł.Goł.:lista 1 - 2 - 3│ 3317 -       -      │ 3138 -       -      │ 2413 -       -      │ 1315 -       -      │ 1185 -       -      │ 1056 -       -     

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0278-09-1515│1│niebies.│ 610xS 1151.11 183.90│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0278-09-1529│1│niebies.│______________ ______│ 593xS 1394.66 188.97│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-278-10-17414│0│niebies.│______________ ______│ 531xS 1409.75 169.22│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-278-11-11504│1│szpak   │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│PL-278-11-11509│1│n-nakrap│  39xS 1470.12  11.76│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-278-11-11513│1│n-pstra │ 140xM 1394.09  42.21│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-278-11-11523│1│niebies.│ 252xM 1329.10  75.97│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│PL-278-11-11551│0│ciemna  │ 133xM 1396.79  40.10│ 608xS 1390.36 193.75│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-278-11-11571│1│n-nakrap│ 112xS 1407.21  33.77│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│PL-0278-12-6901│0│n-nakrap│  39xM 1470.12  11.76│ 496xM 1418.07 158.06│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│PL-0278-12-6903│1│n-nakrap│  13xS 1531.48   3.92│ 212xS 1493.25  67.56│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│PL-0278-12-6909│0│niebies.│ 220xM 1344.43  66.32│  34xS 1569.30  10.83│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│PL-0278-12-6918│0│czarna  │______________ ______│ 575xM 1400.62 183.24│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│PL-0278-12-6921│1│n-nakrap│ 172xM 1372.60  51.85│ 309xM 1464.73  98.47│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│PL-0278-12-6925│0│n-nakrap│______________ ______│  24xM 1585.17   7.65│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│PL-0278-12-6926│0│n-nakrap│ 279xM 1314.11  84.11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│PL-0278-12-6927│1│n-nakrap│   8xM 1540.41   2.41│  25xM 1584.47   7.97│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│PL-0278-12-6928│1│niebies.│  10xM 1540.11   3.01│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 19│PL-0278-12-6931│1│czerwona│ 536xS 1187.68 161.59│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│PL-0278-12-6937│0│n-nakrap│ 114xS 1406.21  34.37│ 596xM 1393.94 189.93│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 21│PL-0340-13-1503│1│n-nakrap│ 513xM 1202.64 154.66│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 22│PL-0340-13-1505│0│ciemna    32xM 1479.45   9.65│ 386xM 1445.74 123.01│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 23│PL-0340-13-1506│0│n-nakrap│______________ ______│ 111xM 1523.11  35.37│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 24│PL-0340-13-1515│0│szpak     26xM 1486.94   7.84│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 25│PL-0340-13-1519│0│n-pstra │  75xM 1433.68  22.61│  33xM 1569.98  10.52│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 26│PL-0340-13-1522│1│niebies.│______________ ______│ 214xM 1493.04  68.20│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 27│PL-0340-13-1532│0│n-nakrap│______________ ______│ 605xM 1390.90 192.80│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 28│PL-0340-13-1534│0│niebies.│ 469xM 1224.76 141.39│ 209xM 1494.07  66.60│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 29│PL-0340-13-1537│1│niebies.│ 218xM 1345.11  65.72│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 30│PL-0340-13-1551│1│płowa   │______________ ______│ 526xM 1410.49 167.62│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 31│PL-0340-13-1566│0│n-nakrap│ 544xM 1184.84 164.00│ 453xM 1429.69 144.36│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  5 │   74.63│         5 │   98.59│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

      7 - MODRZEWIE 3      8 - CLOPPENBURG      9 - MODRZEWIE 4    │ 10 - CLOPPENBURG 2  │ 11 - FURSTENWALDE   │ 12 - CLOPPENBURG 3  │ 13 - WALSLEBEN     

        316560 -   323990│    750470 -   758470│    316150 -   323990│    750710 -   758470│    343780 -   351290│    751010 -   758470│    439070 -   446490│

    15.06.2014 -  7:30:00│21.06.2014 -  6:30:00│28.06.2014 -  5:30:00│05.07.2014 -  5:50:00│13.07.2014 -  5:30:00│19.07.2014 -  5:30:00│27.07.2014 -  6:30:00│

     1232 -       -        632 -       -      │ 1161 -       -        598 -       -        958 -       -        448 -       -        567 -       -     

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│ 118xM 1218.70  95.78│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│ 290 M 1164.66 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 19│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 21│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 22│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 23│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 24│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 25│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 26│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 27│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 28│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 29│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 30│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 31│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      1 │   45.24│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ──────────────────────────────────────────────────────────────┐

             P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A        

       ODDZIAŁU                   R E G I O N U                 

                          baza obliczania konkursu - 20%        

                                       COEFICJENT              

    ────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

    Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│KAT."R"│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│  1     12.24│  132.09│_______ _______ _______ _______ _______│

  2│  1     16.22│  180.26│_______ _______ _______ _______ _______│

  3│  1     16.62│  180.26│_______ _______ _______ _______ _______│

  4│  1     45.24│  323.99│_______ _______ _______ _______ _______│

  5│  1     14.83│  132.09│_______ _______ _______ _______ _______│

  6│  1     14.37│  132.09│_______ _______ _______ _______ _______│

  7│  1     13.86│  132.09│_______ _______ _______ _______ _______│

  8│  2     30.53│  312.35│_______ _______ _______ _______ _______│

  9│  1     14.50│  132.09│_______ _______ _______ _______ _______│

 10│  2     31.67│  312.35│_______ _______ _______ _______ _______│

 11│  2     33.60│  312.35│_______ _______ _______ _______ _______│

 12│  2     33.80│  312.35│_______ _______ _______ _______ _______│

 13│  1     16.34│  180.26│_______ _______ _______ _______ _______│

 14│  2     32.27│  312.35│_______ _______ _______ _______ _______│

 15│  1     19.85│  180.26│_______ _______ _______ _______ _______│

 16│  1     13.74│  132.09│_______ _______ _______ _______ _______│

 17│  2     34.82│  312.35│_______ _______ _______ _______ _______│

 18│  1     14.96│  132.09│_______ _______ _______ _______ _______│

 19│  1     12.58│  132.09│_______ _______ _______ _______ _______│

 20│  2     30.69│  312.35│_______ _______ _______ _______ _______│

 21│  1     12.68│  132.09│_______ _______ _______ _______ _______│

 22│  2     32.40│  312.35│_______ _______ _______ _______ _______│

 23│  1     19.30│  180.26│_______ _______ _______ _______ _______│

 24│  1     14.89│  132.09│_______ _______ _______ _______ _______│

 25│  2     34.47│  312.35│_______ _______ _______ _______ _______│

 26│  1     18.64│  180.26│_______ _______ _______ _______ _______│

 27│  1     16.15│  180.26│_______ _______ _______ _______ _______│

 28│  2     31.55│  312.35│_______ _______ _______ _______ _______│

 29│  1     14.02│  132.09│_______ _______ _______ _______ _______│

 30│  1     16.65│  180.26│_______ _______ _______ _______ _______│

 31│  2     29.66│  312.35│_______ _______ _______ _______ _______│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

     11 │  218.46│                                          

    ────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2014

     Hodowca ANTONIEWICZ DAR-JÓZEF    Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°07'17.0" - 52°29'43.0"

   ┌──────────────────────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA           2 - PIŁA             3 - MODRZEWIE        4 - MODRZEWIE 2      5 - ZARRENTIN        6 - ZARRENTIN 2   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124920 -   124820│    173050 -   172890│    316470 -   316550│    315780 -   316550│    562220 -   562520│    562390 -   562520│

   │Data - godzina lotu       │04.05.2014 -  8:30:00│10.05.2014 -  7:00:00│18.05.2014 - 10:40:00│25.05.2014 -  9:30:00│01.06.2014 -  8:30:00│08.06.2014 -  5:30:00│

   │Il.Wł.Goł.:lista 1 - 2 - 3│ 3317 -       -      │ 3138 -       -      │ 2413 -       -      │ 1315 -       -      │ 1185 -       -      │ 1056 -       -     

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-09-6041│1│n-nakrap│______________ ______│ 483xM 1421.40 153.92│______________ ______│  32xS 1261.74  24.33│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0340-09-7339│1│n-nakrap│ 720 S 1084.76 ______│______________ ______│______________ ______│  54xS 1248.31  41.06│ 147xS 1230.27 124.05│ 166xM  960.70 157.20│

  3│PL-0340-10-8829│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 166xM 1223.71 140.08│______________ ______│

  4│PL-0340-10-8830│0│niebies.│   9xS 1540.35   2.71│ 156xS 1502.09  49.71│______________ ______│  36xS 1259.48  27.38│______________ ______│______________ ______│

  5│PL-0340-10-8807│0│niebies.│ 135xS 1396.46  40.70│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-10-8842│0│niebies.│ 240xM 1333.31  72.35│______________ ______│ 337xS  350.45 139.66│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-0340-11-2025│1│niebies.│ 116xS 1404.31  34.97│ 102xS 1530.23  32.50│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│PL-0340-11-2002│0│n-nakrap│ 212xS 1352.57  63.91│______________ ______│ 595 S  283.33 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-0340-11-2014│1│n-nakrap│ 598xM 1159.14 180.28│______________ ______│______________ ______│  13xM 1287.66   9.89│______________ ______│______________ ______│

 10│PL-0340-12-8905│0│n-nakrap│______________ ______│ 366xM 1452.04 116.63│ 597 S  283.28 ______│  76xS 1234.03  57.79│______________ ______│______________ ______│

 11│PL-0340-12-4817│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│PL-0340-12-4813│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 156xM 1227.85 131.65│ 228 M  927.72 ______│

 13│AU-12-000004399│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│PL-0340-09-6045│0│n-pstra │ 169xS 1374.67  50.95│_____________________│ 576 S  288.94 ______│  56xS 1246.42  42.59│_____________________│_____________________│

 15│PL-0340-10-8950│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│PL-0340-10-8916│1│niebies.│ 141xS 1393.86  42.51│ 195xS 1496.02  62.14│ 536 S  301.29 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│PL-0340-10-8918│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 103xM 1222.04  78.33│______________ ______│  39xM 1017.86  36.93│

 18│PL-0340-10-8934│0│płowa   │______________ ______│______________ ______│  38xM  652.36  15.75│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 19│PL-0340-11-2055│0│niebies.│______________ ______│ 598xM 1392.96 190.57│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│PL-0340-11-2084│0│niebies.│ 278xM 1314.13  83.81│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 21│PL-0340-11-8427│0│niebies.│ 556xM 1181.26 167.62│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 22│PL-0340-11-2083│1│niebies.│ 464xM 1228.75 139.89│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 23│PL-0340-11-2068│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 24│PL-0340-12-8955│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│  39xM  651.15  16.16│______________ ______│______________ ______│ 207xM  938.03 196.02│

 25│PL-340-12-10110│1│n-nakrap│  21xM 1501.14   6.33│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 26│PL-0340-12-8930│0│n-nakrap│______________ ______│ 221xM 1491.50  70.43│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 27│PL-0340-13-0694│1│niebies.│______________ ______│ 400xM 1442.95 127.47│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 28│PL-340-12-10029│1│n-pstra │______________ ______│ 480xM 1422.18 152.96│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 29│PL-084-09-11644│1│n-nakrap│ 344xM 1285.70 103.71│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 30│PL-0340-13-2995│0│n-nakrap│______________ ______│  89xM 1533.85  28.36│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  5 │   73.11│         5 │   95.17│         3 │  141.47│         5 │  242.90│         3 │  156.31│         3 │  156.74│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

      7 - MODRZEWIE 3      8 - CLOPPENBURG      9 - MODRZEWIE 4    │ 10 - CLOPPENBURG 2  │ 11 - FURSTENWALDE   │ 12 - CLOPPENBURG 3  │ 13 - WALSLEBEN     

        316560 -   316550│    750470 -   750510│    316150 -   316550│    750710 -   750510│    343780 -   343320│    751010 -   750510│    439070 -   438560│

    15.06.2014 -  7:30:00│21.06.2014 -  6:30:00│28.06.2014 -  5:30:00│05.07.2014 -  5:50:00│13.07.2014 -  5:30:00│19.07.2014 -  5:30:00│27.07.2014 -  6:30:00│

     1232 -       -        632 -  8229 -      │ 1161 -       -        598 -  7739 -        958 -       -        448 -  5298 -        567 -       -     

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│1606yS 1602.97 321.20│______________ ______│______________ ______│  97xM 1334.06 101.25│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│1600yM 1603.14 320.00│ 219xS  892.86 188.63│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  43xS 1372.00  44.89│ 244yS  939.39  48.80│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│ 193xS  898.44 166.24│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│______________ ______│______________ ______│ 190xS  899.46 163.65│______________ ______│ 167xS 1299.88 174.32│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│ 194xS  898.31 167.10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│______________ ______│______________ ______│ 154xM  907.32 132.64│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│_____________________│ 521yS 1658.95M104.20│_____________________│ 805yM  867.86M161.00│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 189xS 1286.97 197.29│______________ ______│______________ ______│

 16│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│ 119xM 1218.28  96.59│ 642yS 1651.59 128.40│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 19│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 21│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 22│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 23│______________ ______│1025yS 1628.95 205.00│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 24│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 25│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 26│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 27│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 28│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 29│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 30│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      1 │   45.20│         3 │  197.78│         5 │  209.26│         1 │   65.29│         4 │  174.24│         1 │   69.21│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ──────────────────────────────────────────────────────────────┐

             P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A        

       ODDZIAŁU                   R E G I O N U                 

                          baza obliczania konkursu - 20%        

                                       COEFICJENT              

    ────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

    Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│KAT."R"│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│  4    168.61│ 1583.27│_______ _______ _______ _______ _______│

  2│  3    151.18│ 1441.59│_______ _______ _______ _______ _______│

  3│  3    150.21│ 1629.58│_______ _______ _______ _______ _______│

  4│  3     82.63│  614.26│_______ _______ _______ _______ _______│

  5│  1     14.39│  124.82│_______ _______ _______ _______ _______│

  6│  2     56.95│  441.37│_______ _______ _______ _______ _______│

  7│  4    150.85│ 1391.54│_______ _______ _______ _______ _______│

  8│  2     55.77│  441.37│_______ _______ _______ _______ _______│

  9│  2     61.84│  441.37│_______ _______ _______ _______ _______│

 10│  2     64.81│  489.44│_______ _______ _______ _______ _______│

 11│  2     83.16│  659.87│_______ _______ _______ _______ _______│

 12│  2     93.80│  879.07│_______ _______ _______ _______ _______│

 13│  1     43.41│  316.55│_______ _______ _______ _______ _______│

 14│  4    195.10│ 1942.39│_______ _______ _______  265.20 _______│

 15│  1     40.16│  343.32│_______ _______ _______ _______ _______│

 16│  2     33.13│  297.71│_______ _______ _______ _______ _______│

 17│  4    215.59│ 1946.13│_______ _______ _______ _______ _______│

 18│  1     49.23│  316.55│_______ _______ _______ _______ _______│

 19│  1     16.19│  172.89│_______ _______ _______ _______ _______│

 20│  1     13.75│  124.82│_______ _______ _______ _______ _______│

 21│  1     12.49│  124.82│_______ _______ _______ _______ _______│

 22│  1     12.90│  124.82│_______ _______ _______ _______ _______│

 23│  1     63.67│  750.51│_______ _______ _______ _______ _______│

 24│  2     97.49│  879.07│_______ _______ _______ _______ _______│

 25│  1     14.91│  124.82│_______ _______ _______ _______ _______│

 26│  1     18.60│  172.89│_______ _______ _______ _______ _______│

 27│  1     17.45│  172.89│_______ _______ _______ _______ _______│

 28│  1     16.94│  172.89│_______ _______ _______ _______ _______│

 29│  1     13.45│  124.82│_______ _______ _______ _______ _______│

 30│  1     19.44│  172.89│_______ _______ _______ _______ _______│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

     39 │ 1626.68│                                          

    ────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2014

     Hodowca PROSZKIEWICZ TADEUSZ     Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'18.0" - 52°31'51.0"

   ┌──────────────────────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA           2 - PIŁA             3 - MODRZEWIE        4 - MODRZEWIE 2      5 - ZARRENTIN        6 - ZARRENTIN 2   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124920 -   125080│    173050 -   173290│    316470 -   317050│    315780 -   317050│    562220 -   563700│    562390 -   563700│

   │Data - godzina lotu       │04.05.2014 -  8:30:00│10.05.2014 -  7:00:00│18.05.2014 - 10:40:00│25.05.2014 -  9:30:00│01.06.2014 -  8:30:00│08.06.2014 -  5:30:00│

   │Il.Wł.Goł.:lista 1 - 2 - 3│ 3317 -       -      │ 3138 -       -      │ 2413 -       -      │ 1315 -       -      │ 1185 -       -      │ 1056 -       -     

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-10-9950│1│n-nakrap│______________ ______│ 332xS 1459.90 105.80│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0340-12-9921│1│n-nakrap│______________ ______│  30xS 1571.08   9.56│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-0340-12-9908│1│ciemna  │______________ ______│ 527xS 1410.39 167.94│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0340-12-9904│1│n-nakrap│______________ ______│ 228xS 1487.89  72.66│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│PL-11-000475953│1│n-nakrap│______________ ______│ 577xM 1400.13 183.88│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-13-2536│0│n-nakrap│______________ ______│ 378xM 1449.52 120.46│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-340-13-21133│0│czerwona│______________ ______│  50xM 1554.64  15.93│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│         5 │   93.53│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

      7 - MODRZEWIE 3      8 - CLOPPENBURG      9 - MODRZEWIE 4    │ 10 - CLOPPENBURG 2  │ 11 - FURSTENWALDE   │ 12 - CLOPPENBURG 3  │ 13 - WALSLEBEN     

        316560 -   317050│    750470 -   752290│    316150 -   317050│    750710 -   752290│    343780 -   345680│    751010 -   752290│    439070 -   440210│

    15.06.2014 -  7:30:00│21.06.2014 -  6:30:00│28.06.2014 -  5:30:00│05.07.2014 -  5:50:00│13.07.2014 -  5:30:00│19.07.2014 -  5:30:00│27.07.2014 -  6:30:00│

     1232 -       -        632 -       -      │ 1161 -       -        598 -       -        958 -       -        448 -       -        567 -       -     

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ──────────────────────────────────────────────────────────────┐

             P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A        

       ODDZIAŁU                   R E G I O N U                  

                          baza obliczania konkursu - 20%        

                                       COEFICJENT              

    ────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

    Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│KAT."R"│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│  1     17.89│  173.29│_______ _______ _______ _______ _______│

  2│  1     19.81│  173.29│_______ _______ _______ _______ _______│

  3│  1     16.64│  173.29│_______ _______ _______ _______ _______│

  4│  1     18.55│  173.29│_______ _______ _______ _______ _______│

  5│  1     16.33│  173.29│_______ _______ _______ _______ _______│

  6│  1     17.59│  173.29│_______ _______ _______ _______ _______│

  7│  1     19.69│  173.29│_______ _______ _______ _______ _______│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      5 │   93.53│                                          

    ────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2014

     Hodowca PRUSZKIEWICZ MAR - JAN   Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°10'23.0" - 52°31'55.0"

   ┌──────────────────────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA           2 - PIŁA             3 - MODRZEWIE        4 - MODRZEWIE 2      5 - ZARRENTIN        6 - ZARRENTIN 2   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124920 -   126140│    173050 -   174360│    316470 -   318130│    315780 -   318130│    562220 -   564850│    562390 -   564850│

   │Data - godzina lotu       │04.05.2014 -  8:30:00│10.05.2014 -  7:00:00│18.05.2014 - 10:40:00│25.05.2014 -  9:30:00│01.06.2014 -  8:30:00│08.06.2014 -  5:30:00│

   │Il.Wł.Goł.:lista 1 - 2 - 3│ 3317 -       -      │ 3138 -       -      │ 2413 -       -      │ 1315 -       -      │ 1185 -       -      │ 1056 -       -     

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-09-4367│0│niebies.│ 328xS 1289.56  98.88│ 785 S 1352.68 ______│ 223xS  377.66  92.42│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0340-09-4354│1│niebies.│  54xS 1451.83  16.28│ 317xS 1462.34 101.02│ 472xS  316.13 195.61│______________ ______│ 151xS 1228.60 127.43│ 124xS  983.40 117.42│

  3│PL-0340-09-4366│1│niebies.│ 194xS 1360.73  58.49│______________ ______│ 570 S  291.10 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0436-10-4455│1│n-nakrap│_____________________│  29xM 1577.21   9.24│ 332xS  351.04B137.59│  42xS 1254.37B 31.94│_____________________│ 153xM  969.01B144.89│

  5│PL-186-10-10660│0│szpak   │______________ ______│______________ ______│  65xM  603.01  26.94│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-11-3807│1│ciemna  │_____________________│_____________________│ 496 M  309.62 ______│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│PL-0340-11-3873│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 145xS 1202.76 110.27│ 291 M 1188.32 ______│______________ ______│

  8│PL-11-000475422│0│n-nakrap│ 333xS 1287.58 100.39│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-0340-11-3808│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│PL-0245-11-7413│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 149xS 1229.85 125.74│ 262 S  908.00 ______│

 11│PL-0340-12-9415│0│n-nakrap│ 330xM 1288.46  99.49│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│PL-0340-12-9604│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  13xS 1309.90  10.97│  15xM 1043.80  14.20│

 13│PL-0340-12-9406│1│n-nakrap│ 539xS 1186.83 162.50│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│PL-0340-13-1275│0│n-nakrap│ 191xM 1361.47  57.58│ 324xM 1461.53 103.25│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│PL-0340-13-1287│0│niebies.│______________ ______│ 494xM 1418.33 157.43│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│PL-0340-13-1268│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  56xS 1012.52  53.03│

 17│PL-0340-13-2379│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│PL-0340-13-2400│1│niebies.│______________ ______│ 278xM 1472.01  88.59│______________ ______│______________ ______│ 194xS 1214.95 163.71│______________ ______│

 19│PL-0340-13-2380│1│n-nakrap│ 174xM 1371.34  52.46│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│PL-340-13-10934│0│czerwona│______________ ______│  20xM 1590.15   6.37│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 21│PL-0340-13-2366│0│niebies.│ 308xM 1298.85  92.85│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 22│PL-0340-13-1489│0│niebies.│______________ ______│ 616xM 1388.77 196.30│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 23│PL-0340-13-2359│1│ciemna  │______________ ______│ 281xM 1471.19  89.55│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 24│PL-0340-13-2444│1│ciemna  │______________ ______│ 396xM 1443.58 126.20│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 25│PL-0340-12-8849│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  43xM 1017.20  40.72│

 26│PL-0340-13-2365│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 452xM  322.22 187.32│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 27│PL-0340-13-1651│1│ciemna  │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 28│PL-0340-13-1288│1│szpak   │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  62xM 1267.43  52.32│______________ ______│

 29│PL-0340-13-1295│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 211xM 1177.46 160.46│______________ ______│______________ ______│

 30│PL-0340-13-1269│1│niebies.│ 204xM 1356.83  61.50│ 365xM 1452.60 116.32│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 31│PL-0340-13-1270│1│n-pstra │ 542xM 1185.71 163.40│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  84xM  998.79  79.55│

 32│PL-0252-11-5454│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 289xM  359.69 119.77│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 33│PL-0340-12-9429│0│n-nakrap│______________ ______│ 103xM 1529.70  32.82│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 34│PL-0340-12-9421│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 386xM  339.11 159.97│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 35│PL-0340-13-1291│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 172xM 1221.78 145.15│______________ ______│

 36│PL-0340-10-9919│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 262xM  366.26 108.58│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  5 │   71.33│         5 │   95.49│         5 │  225.80│         3 │  134.92│         4 │  221.13│         4 │  228.96│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

      7 - MODRZEWIE 3      8 - CLOPPENBURG      9 - MODRZEWIE 4    │ 10 - CLOPPENBURG 2  │ 11 - FURSTENWALDE   │ 12 - CLOPPENBURG 3  │ 13 - WALSLEBEN     

        316560 -   318130│    750470 -   753490│    316150 -   318130│    750710 -   753490│    343780 -   346910│    751010 -   753490│    439070 -   441400│

    15.06.2014 -  7:30:00│21.06.2014 -  6:30:00│28.06.2014 -  5:30:00│05.07.2014 -  5:50:00│13.07.2014 -  5:30:00│19.07.2014 -  5:30:00│27.07.2014 -  6:30:00│

     1232 -       -        632 -  8229 -      │ 1161 -       -        598 -  7739 -        958 -       -        448 -  5298 -        567 -       -     

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 147 S  666.43 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 119xS 1324.93B124.22│_____________________│_____________________│

  5│ 302 S 1160.35 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│ 772yS  871.86M154.40│_____________________│ 845yS  829.48M169.00│_____________________│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  79xS 1346.44  82.46│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  40xS 1374.99  41.75│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│______________ ______│______________ ______│ 142xM  912.20 122.31│ 233yS  950.68  46.60│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 102xS  830.79 179.89│

 18│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 19│ 109xS 1222.87  88.47│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 21│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 22│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 23│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 24│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 25│ 176xS 1202.15 142.86│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 26│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 27│  77xM 1238.26  62.50│ 812yM 1640.52 162.40│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 28│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 134xM 1315.63 139.87│______________ ______│______________ ______│

 29│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 30│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 31│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 32│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 33│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 34│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 945yM  848.57 189.00│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 35│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 36│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      3 │  135.41│         1 │   65.22│         1 │   43.92│         3 │  198.94│         4 │  180.74│         1 │   62.45│         1 │   49.27│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ──────────────────────────────────────────────────────────────┐

             P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A        

       ODDZIAŁU                   R E G I O N U                 

                          baza obliczania konkursu - 20%        

                                       COEFICJENT              

    ────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

    Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│KAT."R"│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│  2     58.91│  444.27│_______ _______ _______ _______ _______│

  2│  5    178.34│ 1748.33│_______ _______ _______ _______ _______│

  3│  1     14.13│  126.14│_______ _______ _______ _______ _______│

  4│  5    206.57│ 1722.38│_______  438.64 _______ _______ _______│

  5│  1     48.67│  318.13│_______ _______ _______ _______ _______│

  6│  2    128.10│ 1506.98│_______ _______ _______  323.40 _______│

  7│  1     44.50│  318.13│_______ _______ _______ _______ _______│

  8│  1     13.50│  126.14│_______ _______ _______ _______ _______│

  9│  1     45.92│  346.91│_______ _______ _______ _______ _______│

 10│  1     52.47│  564.85│_______ _______ _______ _______ _______│

 11│  2     61.47│  473.05│_______ _______ _______ _______ _______│

 12│  2    118.59│ 1129.70│_______ _______ _______ _______ _______│

 13│  1     12.57│  126.14│_______ _______ _______ _______ _______│

 14│  2     32.08│  300.50│_______ _______ _______ _______ _______│

 15│  1     16.85│  174.36│_______ _______ _______ _______ _______│

 16│  3    170.20│ 1636.47│_______ _______ _______ _______ _______│

 17│  1     49.27│  441.40│_______ _______ _______ _______ _______│

 18│  2     68.42│  739.21│_______ _______ _______ _______ _______│

 19│  2     59.83│  444.27│_______ _______ _______ _______ _______│

 20│  1     19.88│  174.36│_______ _______ _______ _______ _______│

 21│  1     13.61│  126.14│_______ _______ _______ _______ _______│

 22│  1     16.08│  174.36│_______ _______ _______ _______ _______│

 23│  1     18.21│  174.36│_______ _______ _______ _______ _______│

 24│  1     17.48│  174.36│_______ _______ _______ _______ _______│

 25│  2    100.50│  882.98│_______ _______ _______ _______ _______│

 26│  1     40.64│  318.13│_______ _______ _______ _______ _______│

 27│  2    112.13│ 1071.62│_______ _______ _______ _______ _______│

 28│  2     99.94│  911.76│_______ _______ _______ _______ _______│

 29│  1     41.98│  318.13│_______ _______ _______ _______ _______│

 30│  2     31.76│  300.50│_______ _______ _______ _______ _______│

 31│  2     67.83│  690.99│_______ _______ _______ _______ _______│

 32│  1     44.02│  318.13│_______ _______ _______ _______ _______│

 33│  1     19.35│  174.36│_______ _______ _______ _______ _______│

 34│  2    105.89│ 1071.62│_______ _______ _______ _______ _______│

 35│  1     51.31│  564.85│_______ _______ _______ _______ _______│

 36│  1     44.59│  318.13│_______ _______ _______ _______ _______│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

     40 │ 1713.58│                                          

    ────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2014

     Hodowca RUTKOWSKI FRANCISZEK     Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°10'04.0" - 52°31'41.0"

   ┌──────────────────────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA           2 - PIŁA             3 - MODRZEWIE        4 - MODRZEWIE 2      5 - ZARRENTIN        6 - ZARRENTIN 2   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124920 -   126000│    173050 -   174210│    316470 -   317970│    315780 -   317970│    562220 -   564610│    562390 -   564610│

   │Data - godzina lotu       │04.05.2014 -  8:30:00│10.05.2014 -  7:00:00│18.05.2014 - 10:40:00│25.05.2014 -  9:30:00│01.06.2014 -  8:30:00│08.06.2014 -  5:30:00│

   │Il.Wł.Goł.:lista 1 - 2 - 3│ 3317 -       -      │ 3138 -       -      │ 2413 -       -      │ 1315 -       -      │ 1185 -       -      │ 1056 -       -     

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-08-1498│1│niebies.│ 444xS 1241.18 133.86│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0340-09-1644│0│niebies.│______________ ______│ 393xS 1444.53 125.24│ 360xS  343.42 149.19│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-0340-11-2498│1│płowa     51xS 1452.73  15.38│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0340-11-8641│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 217xS  379.82  89.93│______________ ______│______________ ______│ 218 S  931.98 ______│

  5│PL-0345-11-7888│0│biała     50xS 1453.85  15.07│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0345-11-7848│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│  53xS  626.47  21.96│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-0345-11-7868│1│n-nakrap│______________ ______│ 499xS 1417.30 159.02│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│PL-0340-12-9512│1│niebies.│  17xM 1517.16   5.13│ 459xM 1428.54 146.27│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-340-12-10555│1│biała   │ 517xM 1199.81 155.86│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│PL-0340-13-2780│1│n-pstra │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 139xS  978.95 131.63│

 11│PL-0345-13-5866│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│ 382xM  339.34 158.31│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│PL-0340-13-2763│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 262xM 1157.10 199.24│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  5 │   70.15│         3 │   51.40│         4 │  179.09│         1 │   40.04│         0 │    0.00│         1 │   52.15│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

      7 - MODRZEWIE 3      8 - CLOPPENBURG      9 - MODRZEWIE 4    │ 10 - CLOPPENBURG 2  │ 11 - FURSTENWALDE   │ 12 - CLOPPENBURG 3  │ 13 - WALSLEBEN     

        316560 -   317970│    750470 -   753180│    316150 -   317970│    750710 -   753180│    343780 -   346540│    751010 -   753180│    439070 -   441110│

    15.06.2014 -  7:30:00│21.06.2014 -  6:30:00│28.06.2014 -  5:30:00│05.07.2014 -  5:50:00│13.07.2014 -  5:30:00│19.07.2014 -  5:30:00│27.07.2014 -  6:30:00│

     1232 -       -        632 -       -      │ 1161 -       -        598 -       -        958 -       -        448 -       -        567 -       -     

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 155xM 1305.56 161.80│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 124 M  805.58 ______│

 11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         1 │   41.94│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ──────────────────────────────────────────────────────────────┐

             P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A        

       ODDZIAŁU                   R E G I O N U                 

                          baza obliczania konkursu - 20%        

                                       COEFICJENT              

    ────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

    Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│KAT."R"│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│  1     13.00│  126.00│_______ _______ _______ _______ _______│

  2│  2     60.05│  492.18│_______ _______ _______ _______ _______│

  3│  2     56.71│  472.54│_______ _______ _______ _______ _______│

  4│  1     45.52│  317.97│_______ _______ _______ _______ _______│

  5│  1     14.78│  126.00│_______ _______ _______ _______ _______│

  6│  1     48.92│  317.97│_______ _______ _______ _______ _______│

  7│  1     16.82│  174.21│_______ _______ _______ _______ _______│

  8│  2     32.01│  300.21│_______ _______ _______ _______ _______│

  9│  1     12.67│  126.00│_______ _______ _______ _______ _______│

 10│  1     52.15│  564.61│_______ _______ _______ _______ _______│

 11│  1     42.10│  317.97│_______ _______ _______ _______ _______│

 12│  1     40.04│  317.97│_______ _______ _______ _______ _______│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

     15 │  434.77│                                          

    ────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2014

     Hodowca REJWERSKI-BLASZKA        Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°08'25.0" - 52°32'05.0"

   ┌──────────────────────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA           2 - PIŁA             3 - MODRZEWIE        4 - MODRZEWIE 2      5 - ZARRENTIN        6 - ZARRENTIN 2   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124920 -   124000│    173050 -   172200│    316470 -   315960│    315780 -   315960│    562220 -   562620│    562390 -   562620│

   │Data - godzina lotu       │04.05.2014 -  8:30:00│10.05.2014 -  7:00:00│18.05.2014 - 10:40:00│25.05.2014 -  9:30:00│01.06.2014 -  8:30:00│08.06.2014 -  5:30:00│

   │Il.Wł.Goł.:lista 1 - 2 - 3│ 3317 -       -      │ 3138 -       -      │ 2413 -       -      │ 1315 -       -      │ 1185 -       -      │ 1056 -       -     

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-05-1470│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 282 S 1192.20 ______│______________ ______│

  2│PL-0340-06-4439│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 301 S 1142.78 ______│ 158xS 1227.67 133.33│______________ ______│

  3│PL-0340-06-3031│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│  89xS  571.64  36.88│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0340-09-1016│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 296 S 1185.42 ______│______________ ______│

  5│PL-0340-10-9008│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 152xS 1198.79 115.59│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-11-8549│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-0340-12-9999│0│niebies.│______________ ______│ 336xM 1458.91 107.07│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│PL-0340-13-2103│1│niebies.│______________ ______│ 224xM 1489.19  71.38│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-106-11-11768│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  53xM 1275.73  44.73│______________ ______│

 10│PL-0340-11-8522│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  86xM 1256.41  72.57│______________ ______│

 11│PL-123-13-11831│1│czerwona│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 138xM 1204.42 104.94│______________ ______│______________ ______│

 12│PL-340-13-10867│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│         2 │   36.44│         1 │   48.17│         2 │   89.01│         3 │  165.06│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

      7 - MODRZEWIE 3      8 - CLOPPENBURG      9 - MODRZEWIE 4    │ 10 - CLOPPENBURG 2  │ 11 - FURSTENWALDE   │ 12 - CLOPPENBURG 3  │ 13 - WALSLEBEN     

        316560 -   315960│    750470 -   751240│    316150 -   315960│    750710 -   751240│    343780 -   344700│    751010 -   751240│    439070 -   439150│

    15.06.2014 -  7:30:00│21.06.2014 -  6:30:00│28.06.2014 -  5:30:00│05.07.2014 -  5:50:00│13.07.2014 -  5:30:00│19.07.2014 -  5:30:00│27.07.2014 -  6:30:00│

     1232 -       -        632 -  8229 -      │ 1161 -       -        598 -  7739 -        958 -       -        448 -       -        567 -       -     

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│ 121 S 1598.50 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│ 222xM 1188.49 180.19│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 117 S  686.67 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 127xM 1318.58 132.57│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 147xM 1308.90 153.44│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      1 │   41.02│         1 │   56.67│         0 │    0.00│         1 │   56.35│         2 │   85.76│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ──────────────────────────────────────────────────────────────┐

             P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A        

       ODDZIAŁU                   R E G I O N U                 

                          baza obliczania konkursu - 20%        

                                       COEFICJENT              

    ────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

    Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│KAT."R"│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│  1     56.67│________│_______ _______ _______ _______ _______│

  2│  2     93.04│  878.58│_______ _______ _______ _______ _______│

  3│  1     48.17│  315.96│_______ _______ _______ _______ _______│

  4│  1     56.35│________│_______ _______ _______ _______ _______│

  5│  1     44.24│  315.96│_______ _______ _______ _______ _______│

  6│  1     43.40│  344.70│_______ _______ _______ _______ _______│

  7│  1     17.86│  172.20│_______ _______ _______ _______ _______│

  8│  1     18.58│  172.20│_______ _______ _______ _______ _______│

  9│  1     57.36│  562.62│_______ _______ _______ _______ _______│

 10│  1     55.68│  562.62│_______ _______ _______ _______ _______│

 11│  1     44.77│  315.96│_______ _______ _______ _______ _______│

 12│  1     42.36│  344.70│_______ _______ _______ _______ _______│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

     13 │  578.48│                                          

    ────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2014

     Hodowca ULANOWICZ MARCIN         Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°12'34.0" - 52°36'50.0"

   ┌──────────────────────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA           2 - PIŁA             3 - MODRZEWIE        4 - MODRZEWIE 2      5 - ZARRENTIN        6 - ZARRENTIN 2   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124920 -   124810│    173050 -   173150│    316470 -   316940│    315780 -   316940│    562220 -   564990│    562390 -   564990│

   │Data - godzina lotu       │04.05.2014 -  8:30:00│10.05.2014 -  7:00:00│18.05.2014 - 10:40:00│25.05.2014 -  9:30:00│01.06.2014 -  8:30:00│08.06.2014 -  5:30:00│

   │Il.Wł.Goł.:lista 1 - 2 - 3│ 3317 -       -      │ 3138 -       -      │ 2413 -       -      │ 1315 -       -      │ 1185 -       -      │ 1056 -       -     

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-09-4250│1│niebies.│______________ ______│ 530xM 1410.02 168.90│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0345-10-4162│0│ciemna    27xM 1483.77   8.14│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-0340-11-6753│0│n-pstra │______________ ______│ 313xM 1463.65  99.75│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0340-12-2531│0│n-nakrap│ 189xM 1361.56  56.98│ 625xM 1386.68 199.17│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│PL-0340-13-4479│1│n-nakrap│   2xM 1611.14   0.60│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  3 │   44.03│         3 │   50.66│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

      7 - MODRZEWIE 3      8 - CLOPPENBURG      9 - MODRZEWIE 4    │ 10 - CLOPPENBURG 2  │ 11 - FURSTENWALDE   │ 12 - CLOPPENBURG 3  │ 13 - WALSLEBEN     

        316560 -   316940│    750470 -   754880│    316150 -   316940│    750710 -   754880│    343780 -   349720│    751010 -   754880│    439070 -   442580│

    15.06.2014 -  7:30:00│21.06.2014 -  6:30:00│28.06.2014 -  5:30:00│05.07.2014 -  5:50:00│13.07.2014 -  5:30:00│19.07.2014 -  5:30:00│27.07.2014 -  6:30:00│

     1232 -       -        632 -       -      │ 1161 -       -        598 -       -        958 -       -        448 -       -        567 -       -     

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ──────────────────────────────────────────────────────────────┐

             P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A        

       ODDZIAŁU                   R E G I O N U                 

                          baza obliczania konkursu - 20%        

                                       COEFICJENT               

    ────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

    Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│KAT."R"│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│  1     16.63│  173.15│_______ _______ _______ _______ _______│

  2│  1     14.88│  124.81│_______ _______ _______ _______ _______│

  3│  1     18.01│  173.15│_______ _______ _______ _______ _______│

  4│  2     30.17│  297.96│_______ _______ _______ _______ _______│

  5│  1     15.00│  124.81│_______ _______ _______ _______ _______│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

      6 │   94.69│                                          

    ────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2014

     Hodowca WILCZYŃSKI HENRYK        Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'23.0" - 52°32'46.0"

   ┌──────────────────────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA           2 - PIŁA             3 - MODRZEWIE        4 - MODRZEWIE 2      5 - ZARRENTIN        6 - ZARRENTIN 2   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124920 -   124440│    173050 -   172690│    316470 -   316470│    315780 -   316470│    562220 -   563360│    562390 -   563360│

   │Data - godzina lotu       │04.05.2014 -  8:30:00│10.05.2014 -  7:00:00│18.05.2014 - 10:40:00│25.05.2014 -  9:30:00│01.06.2014 -  8:30:00│08.06.2014 -  5:30:00│

   │Il.Wł.Goł.:lista 1 - 2 - 3│ 3317 -       -      │ 3138 -       -      │ 2413 -       -      │ 1315 -       -      │ 1185 -       -      │ 1056 -       -     

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-345-08-17541│1│n-nakrap│  38xM 1470.34  11.46│ 205xS 1494.72  65.33│ 451xS  322.65 186.90│ 267 S 1155.28 ______│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0340-09-1939│1│n-nakrap│ 417xS 1252.75 125.72│______________ ______│ 527 S  302.65 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-0042-09-1189│0│płowa   │ 741 M 1073.53 ______│______________ ______│ 340xM  349.25 140.90│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0340-11-4034│1│czerwona│ 177xS 1368.48  53.36│ 656 S 1379.13 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│PL-0340-11-4075│1│szpak   │ 618xS 1142.00 186.31│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-11-4386│0│n-nakrap│ 241xM 1333.29  72.66│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-0340-12-8513│0│czarna  │______________ ______│______________ ______│ 362xS  343.18 150.02│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│PL-0340-12-8546│1│n-nakrap│ 375xM 1269.58 113.05│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-0340-12-8551│1│niebies.│ 600xS 1157.76 180.89│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│PL-0340-13-8319│1│ciemna  │______________ ______│ 537xM 1408.56 171.13│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│PL-0340-13-0905│0│n-nakrap│______________ ______│ 402xM 1442.09 128.11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│PL-0406-10-9247│0│niebies.│______________ ______│ 149xM 1508.65  47.48│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  5 │   69.37│         4 │   71.78│         3 │  126.14│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

      7 - MODRZEWIE 3      8 - CLOPPENBURG      9 - MODRZEWIE 4    │ 10 - CLOPPENBURG 2  │ 11 - FURSTENWALDE   │ 12 - CLOPPENBURG 3  │ 13 - WALSLEBEN     

        316560 -   316470│    750470 -   752170│    316150 -   316470│    750710 -   752170│    343780 -   345820│    751010 -   752170│    439070 -   440050│

    15.06.2014 -  7:30:00│21.06.2014 -  6:30:00│28.06.2014 -  5:30:00│05.07.2014 -  5:50:00│13.07.2014 -  5:30:00│19.07.2014 -  5:30:00│27.07.2014 -  6:30:00│

     1232 -       -        632 -       -      │ 1161 -       -        598 -       -        958 -       -        448 -       -        567 -       -     

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ──────────────────────────────────────────────────────────────┐

             P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A        

       ODDZIAŁU                   R E G I O N U                 

                          baza obliczania konkursu - 20%        

                                       COEFICJENT              

    ────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

    Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│KAT."R"│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│  3     74.19│  613.60│_______ _______ _______ _______ _______│

  2│  1     13.12│  124.44│_______ _______ _______ _______ _______│

  3│  1     42.97│  316.47│_______ _______ _______ _______ _______│

  4│  1     14.20│  124.44│_______ _______ _______ _______ _______│

  5│  1     12.21│  124.44│_______ _______ _______ _______ _______│

  6│  1     13.91│  124.44│_______ _______ _______ _______ _______│

  7│  1     42.51│  316.47│_______ _______ _______ _______ _______│

  8│  1     13.31│  124.44│_______ _______ _______ _______ _______│

  9│  1     12.29│  124.44│_______ _______ _______ _______ _______│

 10│  1     16.58│  172.69│_______ _______ _______ _______ _______│

 11│  1     17.44│  172.69│_______ _______ _______ _______ _______│

 12│  1     19.06│  172.69│_______ _______ _______ _______ _______│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

     12 │  267.29│                                          

    ────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2014

     Hodowca WILCZYŃSKI ROMAN         Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°10'04.0" - 52°32'55.0"

   ┌──────────────────────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA           2 - PIŁA             3 - MODRZEWIE        4 - MODRZEWIE 2      5 - ZARRENTIN        6 - ZARRENTIN 2   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124920 -   125030│    173050 -   173280│    316470 -   317070│    315780 -   317070│    562220 -   564030│    562390 -   564030│

   │Data - godzina lotu       │04.05.2014 -  8:30:00│10.05.2014 -  7:00:00│18.05.2014 - 10:40:00│25.05.2014 -  9:30:00│01.06.2014 -  8:30:00│08.06.2014 -  5:30:00│

   │Il.Wł.Goł.:lista 1 - 2 - 3│ 3317 -       -      │ 3138 -       -      │ 2413 -       -      │ 1315 -       -      │ 1185 -       -      │ 1056 -       -     

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-09-0316│0│niebies.│ 102xS 1417.31  30.75│ 326xS 1461.25 103.89│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0340-10-2311│1│n-pstra │ 455xM 1234.46 137.17│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-0340-10-2260│1│czerwona│ 159xS 1382.82  47.93│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0340-10-2893│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│ 368xS  342.15 152.51│______________ ______│ 285 S 1190.69 ______│______________ ______│

  5│PL-0340-12-0245│0│ciemna  │______________ ______│ 450xS 1429.90 143.40│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-12-4696│0│n-nakrap│______________ ______│  49xM 1555.24  15.62│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-0340-12-4695│0│niebies.│______________ ______│ 414xM 1436.62 131.93│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│PL-0340-12-4832│0│n-nakrap│______________ ______│ 615xM 1389.20 195.98│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-0340-12-4564│0│n-nakrap│______________ ______│ 346xM 1456.54 110.26│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│PL-0340-12-9186│1│n-nakrap│ 406xS 1256.58 122.40│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│PL-0340-12-0283│1│niebies.│ 368xS 1274.08 110.94│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│PL-0340-13-2930│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 233xM  374.78  96.56│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│PL-0340-13-2225│1│niebies.│ 395xM 1261.66 119.08│ 569xM 1402.32 181.33│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│PL-0340-13-2239│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 219xM  379.74  90.76│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│PL-0340-13-6640│0│n-nakrap│______________ ______│  65xM 1547.37  20.71│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│PL-0340-13-2959│1│n-pstra │ 403xM 1257.43 121.50│ 424xM 1434.83 135.12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│PL-0340-13-2271│0│n-nakrap│ 284xM 1312.19  85.62│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│PL-0340-13-2219│1│niebies.│______________ ______│ 464xM 1427.35 147.86│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 19│PL-0340-13-2272│1│niebies.│ 324xM 1290.52  97.68│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│PL-0340-13-2289│0│ciemna  │______________ ______│  54xM 1554.31  17.21│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 21│PL-0340-13-2267│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│ 397xM  336.97 164.53│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 22│PL-0340-13-2223│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  87xM 1255.45  73.42│______________ ______│

 23│PL-0340-13-2208│1│niebies.│ 543xM 1184.93 163.70│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 24│PL-0340-13-2228│0│niebies.│______________ ______│ 569xM 1402.32 181.33│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  5 │   69.43│         5 │   94.67│         4 │  174.84│         0 │    0.00│         1 │   55.63│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

      7 - MODRZEWIE 3      8 - CLOPPENBURG      9 - MODRZEWIE 4    │ 10 - CLOPPENBURG 2  │ 11 - FURSTENWALDE   │ 12 - CLOPPENBURG 3  │ 13 - WALSLEBEN     

        316560 -   317070│    750470 -   752910│    316150 -   317070│    750710 -   752910│    343780 -   346600│    751010 -   752910│    439070 -   440770│

    15.06.2014 -  7:30:00│21.06.2014 -  6:30:00│28.06.2014 -  5:30:00│05.07.2014 -  5:50:00│13.07.2014 -  5:30:00│19.07.2014 -  5:30:00│27.07.2014 -  6:30:00│

     1232 -       -        632 -       -      │ 1161 -       -        598 -       -        958 -       -        448 -       -        567 -       -     

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 19│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 21│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 22│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 23│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 24│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ──────────────────────────────────────────────────────────────┐

             P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A        

       ODDZIAŁU                   R E G I O N U                 

                          baza obliczania konkursu - 20%         

                                       COEFICJENT              

    ────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

    Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│KAT."R"│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│  2     32.47│  298.31│_______ _______ _______ _______ _______│

  2│  1     12.95│  125.03│_______ _______ _______ _______ _______│

  3│  1     14.29│  125.03│_______ _______ _______ _______ _______│

  4│  1     42.39│  317.07│_______ _______ _______ _______ _______│

  5│  1     17.14│  173.28│_______ _______ _______ _______ _______│

  6│  1     19.69│  173.28│_______ _______ _______ _______ _______│

  7│  1     17.37│  173.28│_______ _______ _______ _______ _______│

  8│  1     16.08│  173.28│_______ _______ _______ _______ _______│

  9│  1     17.80│  173.28│_______ _______ _______ _______ _______│

 10│  1     13.17│  125.03│_______ _______ _______ _______ _______│

 11│  1     13.34│  125.03│_______ _______ _______ _______ _______│

 12│  1     45.19│  317.07│_______ _______ _______ _______ _______│

 13│  2     29.60│  298.31│_______ _______ _______ _______ _______│

 14│  1     45.48│  317.07│_______ _______ _______ _______ _______│

 15│  1     19.59│  173.28│_______ _______ _______ _______ _______│

 16│  2     30.48│  298.31│_______ _______ _______ _______ _______│

 17│  1     13.72│  125.03│_______ _______ _______ _______ _______│

 18│  1     17.05│  173.28│_______ _______ _______ _______ _______│

 19│  1     13.54│  125.03│_______ _______ _______ _______ _______│

 20│  1     19.66│  173.28│_______ _______ _______ _______ _______│

 21│  1     41.78│  317.07│_______ _______ _______ _______ _______│

 22│  1     55.63│  564.03│_______ _______ _______ _______ _______│

 23│  1     12.55│  125.03│_______ _______ _______ _______ _______│

 24│  1     16.38│  173.28│_______ _______ _______ _______ _______│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

     15 │  394.57│                                          

    ────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2014

     Hodowca NOWAKOWSKI DARIUSZ       Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'19.0" - 52°31'51.0"

   ┌──────────────────────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA           2 - PIŁA             3 - MODRZEWIE        4 - MODRZEWIE 2      5 - ZARRENTIN        6 - ZARRENTIN 2   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124920 -   125100│    173050 -   173310│    316470 -   317070│    315780 -   317070│    562220 -   563710│    562390 -   563710│

   │Data - godzina lotu       │04.05.2014 -  8:30:00│10.05.2014 -  7:00:00│18.05.2014 - 10:40:00│25.05.2014 -  9:30:00│01.06.2014 -  8:30:00│08.06.2014 -  5:30:00│

   │Il.Wł.Goł.:lista 1 - 2 - 3│ 3317 -       -      │ 3138 -       -      │ 2413 -       -      │ 1315 -       -      │ 1185 -       -      │ 1056 -       -     

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-08-7209│1│n-nakrap│ 752 S 1068.47 ______│ 233xM 1487.21  74.25│ 139xM  520.95  57.60│ 102xS 1222.16  77.57│______________ ______│ 117xM  986.40 110.80│

  2│PL-0340-09-3424│0│niebies.│______________ ______│ 284xM 1470.39  90.50│ 357xM  343.92 147.95│______________ ______│______________ ______│  92xM  996.19  87.12│

  3│PL-0340-09-3455│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  87xS  998.22  82.39│

  4│PL-0340-10-9544│0│n-nakrap│ 479xM 1218.70 144.41│ 347xM 1456.39 110.58│ 542 M  299.20 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│PL-0340-10-9556│0│n-nakrap│  52xM 1452.68  15.68│ 143xS 1512.52  45.57│ 387xM  339.05 160.38│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-10-9564│1│niebies.│______________ ______│ 409xM 1438.46 130.34│ 546 M  297.85 ______│______________ ______│ 239 M 1202.75 ______│______________ ______│

  7│PL-0340-09-3441│0│n-nakrap│  67xM 1441.24  20.20│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 142xM 1231.93 119.83│______________ ______│

  8│PL-0340-10-9571│1│niebies.│ 532xS 1189.92A160.39│  91xM 1533.49A 29.00│_____________________│_____________________│  61xM 1269.57B 51.48│_____________________│

  9│PL-0340-10-9550│1│n-nakrap│ 472xM 1223.47 142.30│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│PL-340-10-10516│0│n-nakrap│ 759 M 1060.62 ______│ 358xM 1453.54A114.09│_____________________│  12xM 1289.34a  9.13│  33xS 1290.55c 27.85│  59xS 1011.59C 55.87│

 11│PL-0340-10-9533│1│n-nakrap│______________ ______│ 474xM 1423.88 151.05│ 504 M  307.81 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│PL-0340-11-2811│0│niebies.│ 489xM 1213.58 147.42│   7xM 1601.76   2.23│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│PL-0340-11-2816│0│niebies.│ 478xM 1219.30 144.11│ 147xS 1509.67  46.85│ 279xM  362.72 115.62│______________ ______│______________ ______│ 110xM  987.61 104.17│

 14│PL-0340-11-2842│0│niebies.│  29xM 1480.77   8.74│ 172xS 1500.52  54.81│ 365xS  342.53B151.26│_____________________│ 112xS 1245.77B 94.51│  80xS 1000.28B 75.76│

 15│PL-0340-11-2843│1│niebies.│ 356xM 1278.92 107.33│______________ ______│  44xM  638.67  18.23│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│PL-0340-11-2833│1│n-nakrap│ 445xM 1241.07A134.16│ 274xM 1472.68A 87.32│  76xM  587.29a 31.50│ 116xS 1214.36a 88.21│_____________________│  28xM 1028.79B 26.52│

 17│PL-0340-11-2821│0│niebies.│ 139xM 1394.65  41.91│______________ ______│______________ ______│  66xM 1239.93  50.19│______________ ______│______________ ______│

 18│PL-0340-11-8653│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 19│PL-11-000475804│1│niebies.│ 653xS 1121.64 196.86│ 176xS 1500.30A 56.09│ 150xS  503.97A 62.16│  74xS 1235.42a 56.27│  97xS 1252.27C 81.86│  38xS 1018.48c 35.98│

 20│PL-11-000475820│1│ciemna  │ 647xM 1125.84 195.06│ 271xM 1475.40  86.36│ 235xS  374.60  97.39│_____________________│  20xM 1299.47C 16.88│  67xS 1007.13C 63.45│

 21│PL-11-000475831│1│n-nakrap│_____________________│_____________________│   1xS  813.07B  0.41│   2xS 1318.20B  1.52│  98xS 1251.48C 82.70│   1xS 1075.10c  0.95│

 22│PL-0340-12-9034│1│n-nakrap│  30xS 1480.47A  9.04│  92xS 1533.26A 29.32│_____________________│  99xM 1222.79a 75.29│ 110xS 1246.55c 92.83│_____________________│

 23│PL-0340-12-9035│0│n-nakrap│ 442xM 1241.48 133.25│______________ ______│______________ ______│  20xM 1270.48  15.21│ 247 S 1201.04 ______│______________ ______│

 24│PL-0340-12-9001│0│n-pstra │ 637xM 1131.10 192.04│ 411xM 1437.26 130.98│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 25│PL-0340-12-9026│0│niebies.│ 475xM 1221.68 143.20│ 655 M 1379.67 ______│ 518 M  304.29 ______│______________ ______│ 263 M 1195.61 ______│______________ ______│

 26│PL-0340-12-9038│1│niebies.│_____________________│ 457xM 1428.58 145.63│_____________________│   9xM 1291.09B  6.84│ 209xS 1212.06c176.37│   7xS 1060.54c  6.63│

 27│PL-0340-12-9042│1│niebies.│ 363xM 1275.23 109.44│ 660 M 1378.94 ______│ 502 M  308.05 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 28│PL-0340-12-9032│0│n-nakrap│ 156xM 1384.87  47.03│ 419xS 1435.87 133.52│_____________________│  18xS 1272.86B 13.69│ 128xS 1239.01B108.02│  98xS  994.58B 92.80│

 29│PL-0340-12-9030│0│n-nakrap│ 315xM 1295.03  94.97│ 154xS 1503.12  49.08│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 30│PL-0340-12-9067│1│ciemna  │ 830 M 1009.55 ______│______________ ______│ 547 M  297.31 ______│______________ ______│ 201xM 1214.15 169.62│______________ ______│

 31│PL-0340-12-9059│0│niebies.│ 276xS 1316.61  83.21│ 256xS 1478.96  81.58│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 32│PL-0340-12-9053│0│niebies.│______________ ______│ 609xM 1390.19 194.07│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 33│PL-0340-13-0604│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 34│PL-0340-13-0608│0│n-nakrap│______________ ______│ 129xM 1515.17  41.11│ 392xM  337.69 162.45│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 35│PL-0340-13-0623│1│niebies.│______________ ______│ 100xM 1530.56  31.87│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 36│PL-0340-13-2617│0│płowa   │______________ ______│  15xM 1594.88   4.78│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 37│PL-0340-13-0632│1│n-nakrap│ 654xM 1120.97 197.17│ 478xM 1422.52 152.33│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 38│PL-0340-13-2612│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 39│PL-0340-13-0629│0│n-nakrap│______________ ______│ 442xM 1432.12 140.85│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 40│PL-0340-13-2639│0│n-nakrap│ 378xM 1268.76 113.96│  62xM 1549.49  19.76│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 41│PL-0340-10-9540│0│n-nakrap│ 625xM 1135.90 188.42│______________ ______│ 553 M  295.78 ______│______________ ______│ 148xM 1230.23 124.89│______________ ______│

 42│PL-0340-12-9004│0│niebies.│ 153xM 1385.64  46.13│ 320xM 1462.12 101.98│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 43│PL-0340-13-0625│0│niebies.│______________ ______│ 280xM 1471.22  89.23│ 234xM  374.62  96.97│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 44│PL-0340-13-2616│1│niebies.│ 350xM 1282.20U105.52│  14xM 1595.37U  4.46│ 108xM  552.64U 44.76│_____________________│_____________________│ 244 M  920.82 ______│

 45│PL-0340-13-0644│0│n-nakrap│______________ ______│ 121xM 1519.15  38.56│ 470xM  316.40 194.78│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 46│PL-0340-13-2608│0│niebies.│______________ ______│  16xM 1594.63   5.10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 47│PL-0340-13-2610│1│płowa   │______________ ______│ 422xM 1435.28 134.48│ 375xM  340.89 155.41│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 48│PL-0340-13-0617│0│n-nakrap│ 321xM 1292.13U 96.77│ 179xM 1499.87U 57.04│_____________________│ 169xM 1192.59U128.52│_____________________│_____________________│

 49│PL-340-13-10924│0│płowa   │______________ ______│______________ ______│  43xM  645.18  17.82│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 50│PL-0340-13-0620│0│n-nakrap│_____________________│ 512xM 1413.43U163.16│_____________________│  51xM 1249.87u 38.78│_____________________│_____________________│

 51│PL-0340-13-0635│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│ 349xM  346.26 144.63│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 52│PL-0340-13-2633│0│n-nakrap│______________ ______│  16xM 1594.63   5.10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 53│PL-0340-13-0605│0│niebies.│ 769 M 1053.77 ______│   9xM 1600.77   2.87│ 506 M  307.16 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 54│PL-0340-13-0603│1│n-pstra │_____________________│ 101xM 1530.33R 32.19│   9xM  764.98V  3.73│  11xM 1290.39V  8.37│ 174xM 1221.56V146.84│_____________________│

 55│PL-0340-13-2621│0│n-nakrap│______________ ______│ 375xM 1450.29 119.50│ 312xM  353.95 129.30│ 296 M 1143.97 ______│______________ ______│______________ ______│

 56│PL-0340-13-2627│0│n-nakrap│______________ ______│  13xM 1595.61   4.14│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 57│PL-0340-13-0643│0│niebies.│ 706 M 1090.35 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  32xM 1022.08  30.30│

 58│PL-0340-13-2615│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 59│PL-0340-13-2606│0│czerwona│______________ ______│ 136xM 1513.40  43.34│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 60│PL-0340-13-2604│1│szpak   │______________ ______│ 370xM 1450.70 117.91│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 61│PL-0343-13-5169│0│n-pstra │______________ ______│______________ ______│ 422xM  332.83 174.89│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 62│PL-0340-10-9141│0│n-pstra │______________ ______│ 339xM 1458.22 108.03│______________ ______│ 306 M 1141.09 ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  5 │   73.59│         5 │   99.66│         5 │  246.51│         5 │  248.20│         4 │  229.47│         4 │  236.36│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

      7 - MODRZEWIE 3      8 - CLOPPENBURG      9 - MODRZEWIE 4    │ 10 - CLOPPENBURG 2  │ 11 - FURSTENWALDE   │ 12 - CLOPPENBURG 3  │ 13 - WALSLEBEN     

        316560 -   317070│    750470 -   752300│    316150 -   317070│    750710 -   752300│    343780 -   345700│    751010 -   752300│    439070 -   440220│

    15.06.2014 -  7:30:00│21.06.2014 -  6:30:00│28.06.2014 -  5:30:00│05.07.2014 -  5:50:00│13.07.2014 -  5:30:00│19.07.2014 -  5:30:00│27.07.2014 -  6:30:00│

     1232 -       -        632 -  8229 -      │ 1161 -       -        598 -  7739 -        958 -       -        448 -  5298 -        567 -       -     

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│1241yM  735.46 248.20│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│ 243 M  884.68 ______│______________ ______│______________ ______│ 106 M  635.31 ______│  22xS  913.89  38.80│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│ 737yM 1644.97 147.40│ 184xM  901.15 158.48│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│  72xM  951.31  62.02│ 912yM  854.77 182.40│ 234 M 1270.57 ______│ 108 M  634.17 ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│ 237 M  885.84 ______│ 290yM  940.77  58.00│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│  32xM 1254.23a 25.97│1000yS 1630.18 200.00│  16xS  995.51a 13.78│ 103 S  695.97 ______│ 158xS 1304.53a164.93│_____________________│_____________________│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│  28xS 1256.80a 22.73│1227yS 1619.30C245.40│ 178xS  902.13A153.32│ 118 S  686.66 ______│  61xS 1362.81A 63.67│  82 S  667.80 ______│  24xS  909.42B 42.33│

 11│ 186xM 1199.58 150.97│1438yM 1609.71 287.60│ 249 M  883.49 ______│______________ ______│ 109xM 1327.32 113.78│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│  33xM  982.55  28.42│______________ ______│  24xS 1396.67  25.05│______________ ______│  41xS  887.87  72.31│

 13│______________ ______│______________ ______│______________ ______│1022yM  834.81 204.40│______________ ______│  88 S  662.11 ______│   8xM  955.41  14.11│

 14│_____________________│_____________________│  22xS  989.35B 18.95│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 15│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│ 101xS 1226.50a 81.98│ 133 S 1594.19 ______│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 17│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│_____________________│ 785yM 1642.34M157.00│_____________________│ 120 M  685.39 ______│_____________________│ 651yM  872.59M130.20│_____________________│

 19│  26xS 1257.30a 21.10│ 524yS 1658.75M104.80│  73xS  951.02  62.88│ 319yS  935.29m 63.80│  21xS 1400.45a 21.92│  99 S  639.34 ______│  51xS  879.24  89.95│

 20│_____________________│ 874yS 1637.10C174.80│_____________________│_____________________│_____________________│  90 S  657.44 ______│_____________________│

 21│_____________________│ 397yS 1668.07C 79.40│  37xS  978.51B 31.87│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 22│  71xS 1241.38a 57.63│_____________________│ 137xS  914.67a118.00│ 184yS  958.34m 36.80│ 159xS 1303.95 165.97│ 333yS  921.96m 66.60│_____________________│

 23│______________ ______│1233yM 1619.07 246.60│  11xS  999.85   9.47│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  37xS  890.50  65.26│

 24│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 25│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 26│  36xS 1252.83B 29.22│  80yS 1703.39C 16.00│_____________________│ 142 S  669.92 ______│_____________________│_____________________│_____________________│

 27│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 28│_____________________│_____________________│  21xS  989.50B 18.09│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 29│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 30│______________ ______│ 136 M 1593.41 ______│  91xM  937.29  78.38│______________ ______│  47xM 1371.46  49.06│______________ ______│______________ ______│

 31│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 32│______________ ______│______________ ______│ 224xM  891.02 192.94│ 417yM  919.12  83.40│ 174xM 1296.29 181.63│______________ ______│______________ ______│

 33│______________ ______│______________ ______│ 170xM  904.15 146.43│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 34│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 35│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 36│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 37│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 38│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  93xM  846.09 164.02│

 39│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 40│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 41│  40xM 1250.36  32.47│______________ ______│ 254 M  882.67 ______│______________ ______│  45xM 1371.64  46.97│______________ ______│______________ ______│

 42│______________ ______│______________ ______│ 112xM  923.46  96.47│1153yM  801.20 230.60│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 43│ 187xM 1199.43 151.79│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 44│_____________________│_____________________│  97xM  933.11U 83.55│_____________________│ 175xM 1295.81U182.67│_____________________│_____________________│

 45│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 46│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 47│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 48│  41xM 1249.78U 33.28│_____________________│  48xM  968.99U 41.34│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

 49│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 50│  98xM 1226.58u 79.55│_____________________│  66xM  954.41u 56.85│_____________________│  91xM 1337.85u 94.99│_____________________│_____________________│

 51│______________ ______│______________ ______│  27xM  986.17  23.26│______________ ______│  80xM 1346.36  83.51│______________ ______│______________ ______│

 52│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 53│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 54│ 247xM 1181.48V200.49│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 138 M  789.16 ______│

 55│______________ ______│______________ ______│  95xM  934.07  81.83│______________ ______│  31xM 1387.43  32.36│______________ ______│______________ ______│

 56│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 57│ 266 M 1176.08 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  33xM 1386.40  34.45│______________ ______│  18xM  925.35  31.75│

 58│______________ ______│______________ ______│  28xM  986.02  24.12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 59│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 60│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│   8xM 1419.32   8.35│______________ ______│______________ ______│

 61│______________ ______│______________ ______│  23xM  989.30  19.81│______________ ______│  32xM 1386.87  33.40│______________ ______│______________ ______│

 62│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      5 │  243.61│         3 │  205.55│         5 │  246.20│         3 │  206.59│         5 │  244.19│         3 │  189.40│         4 │  232.78│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ──────────────────────────────────────────────────────────────┐

             P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A        

       ODDZIAŁU                   R E G I O N U                  

                          baza obliczania konkursu - 20%        

                                       COEFICJENT              

    ────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

    Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│KAT."R"│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│  5    226.27│ 2123.46│_______ _______ _______ _______ _______│

  2│  4    173.39│ 1494.31│_______ _______ _______ _______ _______│

  3│  1     55.11│  563.71│_______ _______ _______ _______ _______│

  4│  2     30.63│  298.41│_______ _______ _______ _______ _______│

  5│  5    183.74│ 1684.85│_______ _______ _______ _______ _______│

  6│  3    128.69│ 1242.68│_______ _______ _______ _______ _______│

  7│  3    136.35│ 1441.11│_______ _______ _______ _______ _______│

  8│  8    350.74│ 2594.26│ 394.07  256.16 _______ _______ _______│

  9│  1     12.87│  125.10│_______ _______ _______ _______ _______│

 10│ 11    553.45│ 3790.16│ 362.94  102.04  329.12 _______ _______│

 11│  4    163.92│ 1588.38│_______ _______ _______ _______ _______│

 12│  5    185.92│ 1401.40│_______ _______ _______ _______ _______│

 13│  7    308.45│ 2371.71│_______ _______ _______ _______ _______│

 14│  6    235.19│ 2059.97│_______  340.48 _______ _______ _______│

 15│  2     62.50│  442.17│_______ _______ _______ _______ _______│

 16│  6    229.69│ 1813.33│ 423.17  228.21 _______ _______ _______│

 17│  2     61.90│  442.17│_______ _______ _______ _______ _______│

 18│  3    185.78│ 1504.60│_______ _______ _______  287.20 _______│

 19│ 12    573.27│ 4984.63│ 217.54  135.27  181.64  168.60 _______│

 20│  7    311.35│ 2495.20│_______ _______  255.13 _______ _______│

 21│  6    331.70│ 2830.93│_______   34.75  163.05 _______ _______│

 22│  9    405.36│ 3663.63│ 289.28  343.75  196.23  103.40 _______│

 23│  5    229.69│ 1951.76│_______ _______ _______ _______ _______│

 24│  2     29.50│  298.41│_______ _______ _______ _______ _______│

 25│  1     12.86│  125.10│_______ _______ _______ _______ _______│

 26│  6    294.33│ 2687.17│_______  219.06  199.00 _______ _______│

 27│  1     13.36│  125.10│_______ _______ _______ _______ _______│

 28│  6    238.14│ 2059.97│_______  232.60 _______ _______ _______│

 29│  2     32.60│  298.41│_______ _______ _______ _______ _______│

 30│  3    143.54│ 1226.48│_______ _______ _______ _______ _______│

 31│  2     32.13│  298.41│_______ _______ _______ _______ _______│

 32│  4    164.98│ 1588.38│_______ _______ _______ _______ _______│

 33│  1     42.72│  317.07│_______ _______ _______ _______ _______│

 34│  2     61.07│  490.38│_______ _______ _______ _______ _______│

 35│  1     19.37│  173.31│_______ _______ _______ _______ _______│

 36│  1     19.91│  173.31│_______ _______ _______ _______ _______│

 37│  2     29.01│  298.41│_______ _______ _______ _______ _______│

 38│  1     50.23│  440.22│_______ _______ _______ _______ _______│

 39│  1     17.19│  173.31│_______ _______ _______ _______ _______│

 40│  2     32.90│  298.41│_______ _______ _______ _______ _______│

 41│  4    160.82│ 1351.58│_______ _______ _______ _______ _______│

 42│  4    139.14│ 1367.78│_______ _______ _______ _______ _______│

 43│  3    105.83│  807.45│_______ _______ _______ _______ _______│

 44│  5    167.87│ 1278.25│ 420.96 _______ _______ _______  420.96│

 45│  2     59.50│  490.38│_______ _______ _______ _______ _______│

 46│  1     19.90│  173.31│_______ _______ _______ _______ _______│

 47│  2     59.55│  490.38│_______ _______ _______ _______ _______│

 48│  5    172.34│ 1249.62│ 356.95 _______ _______ _______  356.95│

 49│  1     49.13│  317.07│_______ _______ _______ _______ _______│

 50│  5    203.38│ 1470.22│ 433.33  270.17 _______ _______  433.33│

 51│  3    137.52│  979.84│_______ _______ _______ _______ _______│

 52│  1     19.90│  173.31│_______ _______ _______ _______ _______│

 53│  1     19.95│  173.31│_______ _______ _______ _______ _______│

 54│  5    210.01│ 1688.23│_______  359.43 _______ _______  391.62│

 55│  4    155.54│ 1153.15│_______ _______ _______ _______ _______│

 56│  1     19.92│  173.31│_______ _______ _______ _______ _______│

 57│  3    164.75│ 1349.63│_______ _______ _______ _______ _______│

 58│  1     48.84│  317.07│_______ _______ _______ _______ _______│

 59│  1     19.14│  173.31│_______ _______ _______ _______ _______│

 60│  2     67.28│  519.01│_______ _______ _______ _______ _______│

 61│  3    138.70│  979.84│_______ _______ _______ _______ _______│

 62│  1     17.84│  173.31│_______ _______ _______ _______ _______│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

     56 │ 2702.11│        │1226.71│ 491.12│ 540.92│ 559.20│1602.86│

    ────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2014

     Hodowca KRZEMIŃSKI - SICIŃSKI    Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'19.0" - 52°32'02.0"

   ┌──────────────────────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA           2 - PIŁA             3 - MODRZEWIE        4 - MODRZEWIE 2      5 - ZARRENTIN        6 - ZARRENTIN 2   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124920 -   124950│    173050 -   173170│    316470 -   316930│    315780 -   316930│    562220 -   563630│    562390 -   563630│

   │Data - godzina lotu       │04.05.2014 -  8:30:00│10.05.2014 -  7:00:00│18.05.2014 - 10:40:00│25.05.2014 -  9:30:00│01.06.2014 -  8:30:00│08.06.2014 -  5:30:00│

   │Il.Wł.Goł.:lista 1 - 2 - 3│ 3317 -       -      │ 3138 -       -      │ 2413 -       -      │ 1315 -       -      │ 1185 -       -      │ 1056 -       -     

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-11-000475566│0│n-nakrap│ 248xS 1330.67  74.77│ 232xM 1487.29  73.93│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0190-11-9270│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 272 M 1151.36 ______│ 279 M 1193.04 ______│  78xM 1002.10  73.86│

  3│PL-0340-08-6874│1│n-nakrap│ 279xM 1314.11  84.11│_____________________│ 523 S  303.66 ______│_____________________│ 185xS 1217.74B156.12│  95xM  995.55B 89.96│

  4│PL-0340-08-6337│1│n-nakrap│ 264xM 1323.16  79.59│______________ ______│______________ ______│ 100xS 1222.65  76.05│______________ ______│  82xM  999.52  77.65│

  5│PL-0340-11-8265│1│niebies.│ 785 M 1046.19 ______│ 519xM 1412.29 165.39│______________ ______│ 184xM 1186.93 139.92│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-11-8093│1│niebies.│ 235xS 1335.41  70.85│_____________________│_____________________│_____________________│ 117xS 1243.90C 98.73│  62xM 1010.36C 58.71│

  7│PL-0340-11-8256│1│czerwona│ 355xM 1280.66 107.02│ 258xM 1478.61  82.22│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│PL-340-10-10785│1│n-nakrap│ 476xM 1221.21 143.50│______________ ______│______________ ______│ 174xM 1190.65 132.32│ 280 M 1192.57 ______│______________ ______│

  9│PL-340-10-10790│0│niebies.│ 787 M 1043.86 ______│_____________________│ 385xM  339.19 159.55│_____________________│ 242 M 1202.24 ______│_____________________│

 10│PL-0340-11-8094│1│niebies.│ 129xM 1397.65  38.89│_____________________│_____________________│  72xM 1236.32  54.75│_____________________│_____________________│

 11│PL-0340-11-2340│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 214xM 1177.23 162.74│______________ ______│______________ ______│

 12│PL-0177-11-5325│0│n-nakrap│_____________________│ 428xM 1434.32 136.39│ 574 M  289.15 ______│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│PL-0340-12-9590│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 115xM 1244.35B 97.05│_____________________│

 14│PL-0340-12-9561│0│n-nakrap│ 419xM 1252.42 126.32│______________ ______│______________ ______│ 172xM 1191.39 130.80│______________ ______│______________ ______│

 15│PL-340-10-10797│0│n-nakrap│ 117xS 1404.20  35.27│ 187xM 1499.09  59.59│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│PL-0340-11-8086│1│niebies.│ 160xM 1382.19  48.24│_____________________│_____________________│  97xS 1222.96  73.76│ 237xS 1203.27C200.00│ 120xS  984.36C113.64│

 17│PL-0340-11-8090│0│niebies.│   6xM 1543.55   1.81│ 216xM 1492.63  68.83│ 160xS  419.27  66.31│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│PL-0280-11-9263│0│n-pstra │______________ ______│______________ ______│ 493 M  309.74 ______│ 126xM 1210.43  95.82│______________ ______│ 235 M  924.72 ______│

 19│PL-0340-11-8088│0│n-nakrap│ 477xM 1219.62 143.80│ 171xM 1500.61  54.49│______________ ______│  24xM 1267.64  18.25│______________ ______│______________ ______│

 20│PL-036-13-11196│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│  55xM  623.57  22.79│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 21│PL-0340-13-2810│1│niebies.│ 446xM 1241.02 134.46│ 578xM 1400.11 184.19│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 22│PL-0340-13-2813│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 275 S 1150.87 ______│______________ ______│______________ ______│

 23│PL-0340-13-2805│1│n-nakrap│ 290xS 1307.92  87.43│ 202xM 1495.21  64.37│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 24│PL-0340-13-2823│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 25│PL-0340-13-2825│1│n-nakrap│______________ ______│  63xM 1548.93  20.08│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 26│PL-0340-13-2801│1│czerwona│_____________________│_____________________│_____________________│   3xM 1313.52V  2.28│ 164xS 1225.24V138.40│ 102xM  992.39V 96.59│

 27│PL-0340-13-2809│1│niebies.│______________ ______│ 545xM 1406.74 173.68│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 28│PL-0340-13-2807│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 175xM 1221.34 147.68│______________ ______│

 29│PL-340-13-10879│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 30│PL-0340-13-2829│1│niebies.│  95xM 1423.12  28.64│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  5 │   72.73│         5 │   94.68│         3 │  137.61│         5 │  238.89│         4 │  211.16│         4 │  222.19│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

      7 - MODRZEWIE 3      8 - CLOPPENBURG      9 - MODRZEWIE 4    │ 10 - CLOPPENBURG 2  │ 11 - FURSTENWALDE   │ 12 - CLOPPENBURG 3  │ 13 - WALSLEBEN     

        316560 -   316930│    750470 -   752260│    316150 -   316930│    750710 -   752260│    343780 -   345710│    751010 -   752260│    439070 -   440170│

    15.06.2014 -  7:30:00│21.06.2014 -  6:30:00│28.06.2014 -  5:30:00│05.07.2014 -  5:50:00│13.07.2014 -  5:30:00│19.07.2014 -  5:30:00│27.07.2014 -  6:30:00│

     1232 -       -        632 -  8229 -      │ 1161 -       -        598 -  7739 -        958 -       -        448 -  5298 -        567 -       -     

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│  41xM  972.77  35.31│ 144yM  968.39  28.80│ 110xM 1327.02 114.82│______________ ______│______________ ______│

  3│  75xM 1238.81B 60.88│_____________________│_____________________│_____________________│  41xM 1372.50B 42.80│_____________________│_____________________│

  4│ 259 M 1178.40 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  54xM 1368.07  56.37│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│_____________________│_____________________│_____________________│1489yM  701.25C297.80│_____________________│_____________________│_____________________│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 207 M 1280.09 ______│ 404yS  909.86  80.80│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│ 213xM  893.85 183.46│1535yM  697.56 307.00│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│ 124xM 1217.01 100.65│1237yM 1618.98M247.40│_____________________│ 124 M  684.02 ______│_____________________│ 738yS  857.72M147.60│_____________________│

 10│_____________________│1451yM 1609.28M290.20│ 214xM  893.47 184.32│1036yM  832.76M207.20│_____________________│_____________________│_____________________│

 11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│_____________________│1029yM 1628.86M205.80│ 276 M  876.99 ______│ 857yM  861.09M171.40│_____________________│_____________________│_____________________│

 13│  62xM 1243.68B 50.32│1311yM 1614.93 262.20│  68xM  953.89B 58.57│_____________________│ 165xM 1300.72B172.23│_____________________│_____________________│

 14│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  62 S  702.47 ______│______________ ______│

 15│ 191xM 1197.70 155.03│______________ ______│ 264 M  879.71 ______│ 115 M  690.45 ______│  72xM 1353.96  75.16│______________ ______│______________ ______│

 16│ 270 M 1174.61 ______│1242yM 1618.75M248.40│_____________________│ 291yM  940.46m 58.20│ 194 M 1284.69 ______│_____________________│_____________________│

 17│ 194xM 1197.24 157.47│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 19│ 225xM 1187.52 182.63│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 21│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 22│______________ ______│______________ ______│ 116xM  922.11  99.91│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 23│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  62xM 1361.06  64.72│______________ ______│______________ ______│

 24│ 240xM 1183.68 194.81│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 25│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 26│ 284 M 1165.83 ______│_____________________│ 171xM  903.49R147.29│_____________________│  67xM 1356.52V 69.94│_____________________│_____________________│

 27│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 28│ 129xM 1214.14 104.71│______________ ______│ 174xM  903.06 149.87│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 29│  70xM 1241.97  56.82│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 30│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      5 │  231.51│         3 │  186.11│         5 │  225.64│         3 │  203.53│         5 │  234.77│         3 │  190.96│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ──────────────────────────────────────────────────────────────┐

             P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A        

       ODDZIAŁU                   R E G I O N U                 

                          baza obliczania konkursu - 20%        

                                       COEFICJENT              

    ────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

    Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│KAT."R"│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│  2     32.41│  298.12│_______ _______ _______ _______ _______│

  2│  4    218.07│ 1978.53│_______ _______ _______ _______ _______│

  3│  5    213.93│ 1914.85│_______  349.76 _______ _______ _______│

  4│  4    162.65│ 1351.22│_______ _______ _______ _______ _______│

  5│  2     59.72│  490.10│_______ _______ _______ _______ _______│

  6│  4    183.86│ 2004.47│_______ _______  455.24 _______ _______│

  7│  3     98.93│ 1050.38│_______ _______ _______ _______ _______│

  8│  4    155.58│ 1511.07│_______ _______ _______ _______ _______│

  9│  4    211.86│ 2138.38│_______ _______ _______  395.00 _______│

 10│  5    224.91│ 2263.33│_______ _______ _______  497.40 _______│

 11│  1     41.87│  316.93│_______ _______ _______ _______ _______│

 12│  3    145.78│ 1677.69│_______ _______ _______  377.20 _______│

 13│  5    250.68│ 2295.46│_______  378.17 _______ _______ _______│

 14│  3    116.98│  441.88│_______ _______ _______ _______ _______│

 15│  5    178.44│  960.76│_______ _______ _______ _______ _______│

 16│  6    291.67│ 3073.66│_______ _______  371.84  306.60 _______│

 17│  4    122.46│  931.98│_______ _______ _______ _______ _______│

 18│  1     45.23│  316.93│_______ _______ _______ _______ _______│

 19│  4    121.78│  931.98│_______ _______ _______ _______ _______│

 20│  1     48.88│  316.93│_______ _______ _______ _______ _______│

 21│  2     29.31│  298.12│_______ _______ _______ _______ _______│

 22│  1     45.04│  316.93│_______ _______ _______ _______ _______│

 23│  3     79.22│  643.83│_______ _______ _______ _______ _______│

 24│  1     40.28│  316.93│_______ _______ _______ _______ _______│

 25│  1     19.60│  173.17│_______ _______ _______ _______ _______│

 26│  5    245.10│ 2106.83│_______  307.21 _______ _______  454.50│

 27│  1     16.53│  173.17│_______ _______ _______ _______ _______│

 28│  3    138.49│ 1197.49│_______ _______ _______ _______ _______│

 29│  1     47.20│  316.93│_______ _______ _______ _______ _______│

 30│  1     14.57│  124.95│_______ _______ _______ _______ _______│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

     50 │ 2249.78│                             │1078.80│      

    ────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2014

     Hodowca CIESIELSKI ZDZIS-WIESŁ   Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°05'27.0" - 52°28'00.0"

   ┌──────────────────────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA           2 - PIŁA             3 - MODRZEWIE        4 - MODRZEWIE 2      5 - ZARRENTIN        6 - ZARRENTIN 2   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124920 -   124520│    173050 -   172440│    316470 -   315980│    315780 -   315980│    562220 -   561360│    562390 -   561360│

   │Data - godzina lotu       │04.05.2014 -  8:30:00│10.05.2014 -  7:00:00│18.05.2014 - 10:40:00│25.05.2014 -  9:30:00│01.06.2014 -  8:30:00│08.06.2014 -  5:30:00│

   │Il.Wł.Goł.:lista 1 - 2 - 3│ 3317 -       -      │ 3138 -       -      │ 2413 -       -      │ 1315 -       -      │ 1185 -       -      │ 1056 -       -     

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-08-0936│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 139xM 1204.35 105.70│ 267 S 1195.19 ______│______________ ______│

  2│PL-0340-08-0966│1│ciemna    19xS 1506.29   5.73│______________ ______│ 421xS  332.88 174.47│______________ ______│ 196xS 1214.67 165.40│______________ ______│

  3│PL-0340-10-0252│1│n-nakrap│______________ ______│ 105xS 1525.34  33.46│______________ ______│______________ ______│ 208xS 1212.92 175.53│______________ ______│

  4│PL-0340-10-0254│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│  90xM  569.19  37.30│ 291 M 1144.86 ______│______________ ______│  81xS 1000.05  76.70│

  5│PL-0340-10-0270│1│n-n-pst.│ 635xM 1131.66 191.44│______________ ______│ 486 M  310.87 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-272-10-20447│0│niebies.│ 249xS 1330.11  75.07│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-0340-11-0509│1│niebies.│______________ ______│ 188xS 1498.39  59.91│______________ ______│  14xS 1282.82  10.65│______________ ______│ 170xS  959.73 160.98│

  8│PL-11-000475051│1│niebies.│ 238xS 1334.86  71.75│ 199xS 1495.58  63.42│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-11-000475916│1│n-nakrap│______________ ______│ 126xM 1517.07  40.15│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│PL-0340-12-8011│0│niebies.│ 642xM 1129.09 193.55│ 524xM 1410.74 166.99│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│PL-0340-12-8018│0│czerwona│ 300xM 1302.06  90.44│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│PL-0340-12-8025│0│niebies.│ 437xM 1244.16 131.75│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 193xM  941.91 182.77│

 13│PL-0340-12-8026│0│niebies.│______________ ______│ 282xM 1470.91  89.87│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│PL-0340-12-8047│0│niebies.│  18xS 1513.00   5.43│______________ ______│ 501 S  308.44 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│PL-0340-12-8053│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│ 403xM  336.13 167.01│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│PL-0340-12-8075│0│n-nakrap│ 277xS 1314.89  83.51│ 470xS 1425.52 149.78│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│PL-0340-12-8077│1│n-nakrap│ 246xM 1331.53  74.16│ 430xM 1433.62 137.03│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│PL-0340-12-8092│0│n-pstra │  80xM 1430.17  24.12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 19│PL-0340-12-8100│1│n-nakrap│ 453xM 1237.77 136.57│______________ ______│ 331xM  351.34 137.17│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│PL-340-12-10425│1│n-pstra │______________ ______│______________ ______│ 231xM  375.02  95.73│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 21│PL-340-12-10426│0│n-n-pst.│ 253xS 1328.92  76.27│______________ ______│______________ ______│ 151xS 1199.85 114.83│______________ ______│______________ ______│

 22│PL-0340-12-8014│1│ciemna  │______________ ______│  93xM 1533.25  29.64│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 23│PL-0340-13-0328│1│niebies.│______________ ______│ 222xM 1490.62  70.75│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 24│PL-0340-13-0364│1│płowa   │ 670 M 1109.97 ______│ 528xM 1410.17 168.26│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 25│PL-0340-13-0371│1│n-n-pst.│______________ ______│  23xM 1586.87   7.33│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 26│PL-0340-13-0456│1│niebies.│______________ ______│  55xM 1554.21  17.53│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 27│PL-0340-13-0478│1│czerwona│______________ ______│ 412xM 1437.00 131.29│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 28│PL-0340-13-0314│0│niebies.│ 370xM 1272.56 111.55│ 226xM 1488.69  72.02│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 29│PL-0340-13-0329│1│niebies.│______________ ______│  59xM 1550.72  18.80│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 30│PL-0340-13-0337│0│n-nakrap│ 460xM 1230.64 138.68│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 31│PL-0340-13-0360│0│n-pstra │______________ ______│ 602xM 1391.77 191.84│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 32│PL-0340-13-0449│0│niebies.│______________ ______│  96xM 1532.35  30.59│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 33│PL-0340-13-0490│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  52xM 1248.93  39.54│______________ ______│______________ ______│

 34│PL-0340-13-0497│0│n-nakrap│  79xM 1430.44  23.82│ 229xM 1487.83  72.98│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  5 │   73.06│         5 │   97.95│         5 │  219.48│         4 │  186.55│         2 │   99.55│         3 │  154.92│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

      7 - MODRZEWIE 3      8 - CLOPPENBURG      9 - MODRZEWIE 4    │ 10 - CLOPPENBURG 2  │ 11 - FURSTENWALDE   │ 12 - CLOPPENBURG 3  │ 13 - WALSLEBEN     

        316560 -   315980│    750470 -   748870│    316150 -   315980│    750710 -   748870│    343780 -   341220│    751010 -   748870│    439070 -   437020│

    15.06.2014 -  7:30:00│21.06.2014 -  6:30:00│28.06.2014 -  5:30:00│05.07.2014 -  5:50:00│13.07.2014 -  5:30:00│19.07.2014 -  5:30:00│27.07.2014 -  6:30:00│

     1232 -       -        632 -       -      │ 1161 -       -        598 -       -        958 -       -        448 -       -        567 -       -     

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 19│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 21│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 22│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 23│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 24│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 25│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 26│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 27│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 28│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 29│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 30│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 31│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 32│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 33│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 34│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ──────────────────────────────────────────────────────────────┐

             P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A        

       ODDZIAŁU                   R E G I O N U                 

                          baza obliczania konkursu - 20%        

                                       COEFICJENT              

    ────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

    Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│KAT."R"│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│  1     44.73│  315.98│_______ _______ _______ _______ _______│

  2│  3    106.29│ 1001.86│_______ _______ _______ _______ _______│

  3│  2     68.81│  733.80│_______ _______ _______ _______ _______│

  4│  2    103.60│  877.34│_______ _______ _______ _______ _______│

  5│  1     12.13│  124.52│_______ _______ _______ _______ _______│

  6│  1     13.88│  124.52│_______ _______ _______ _______ _______│

  7│  3    118.70│ 1049.78│_______ _______ _______ _______ _______│

  8│  2     32.67│  296.96│_______ _______ _______ _______ _______│

  9│  1     19.20│  172.44│_______ _______ _______ _______ _______│

 10│  2     28.76│  296.96│_______ _______ _______ _______ _______│

 11│  1     13.65│  124.52│_______ _______ _______ _______ _______│

 12│  2     62.11│  685.88│_______ _______ _______ _______ _______│

 13│  1     18.21│  172.44│_______ _______ _______ _______ _______│

 14│  1     14.92│  124.52│_______ _______ _______ _______ _______│

 15│  1     41.66│  315.98│_______ _______ _______ _______ _______│

 16│  2     30.76│  296.96│_______ _______ _______ _______ _______│

 17│  2     31.15│  296.96│_______ _______ _______ _______ _______│

 18│  1     14.64│  124.52│_______ _______ _______ _______ _______│

 19│  2     56.10│  440.50│_______ _______ _______ _______ _______│

 20│  1     45.23│  315.98│_______ _______ _______ _______ _______│

 21│  2     58.13│  440.50│_______ _______ _______ _______ _______│

 22│  1     19.41│  172.44│_______ _______ _______ _______ _______│

 23│  1     18.59│  172.44│_______ _______ _______ _______ _______│

 24│  1     16.64│  172.44│_______ _______ _______ _______ _______│

 25│  1     19.86│  172.44│_______ _______ _______ _______ _______│

 26│  1     19.66│  172.44│_______ _______ _______ _______ _______│

 27│  1     17.38│  172.44│_______ _______ _______ _______ _______│

 28│  2     31.89│  296.96│_______ _______ _______ _______ _______│

 29│  1     19.63│  172.44│_______ _______ _______ _______ _______│

 30│  1     12.92│  124.52│_______ _______ _______ _______ _______│

 31│  1     16.17│  172.44│_______ _______ _______ _______ _______│

 32│  1     19.39│  172.44│_______ _______ _______ _______ _______│

 33│  1     48.05│  315.98│_______ _______ _______ _______ _______│

 34│  2     33.20│  296.96│_______ _______ _______ _______ _______│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

     24 │  831.51│                                          

    ────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2014

     Hodowca GRABCZYŃSKI JÓZEF        Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°01'22.0" - 52°34'11.0"

   ┌──────────────────────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA           2 - PIŁA             3 - MODRZEWIE        4 - MODRZEWIE 2      5 - ZARRENTIN        6 - ZARRENTIN 2   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124920 -   115120│    173050 -   163340│    316470 -   307100│    315780 -   307100│    562220 -   553920│    562390 -   553920│

   │Data - godzina lotu       │04.05.2014 -  8:30:00│10.05.2014 -  7:00:00│18.05.2014 - 10:40:00│25.05.2014 -  9:30:00│01.06.2014 -  8:30:00│08.06.2014 -  5:30:00│

   │Il.Wł.Goł.:lista 1 - 2 - 3│ 3317 -       -      │ 3138 -       -      │ 2413 -       -      │ 1315 -       -      │ 1185 -       -      │ 1056 -       -     

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

      7 - MODRZEWIE 3      8 - CLOPPENBURG      9 - MODRZEWIE 4    │ 10 - CLOPPENBURG 2  │ 11 - FURSTENWALDE   │ 12 - CLOPPENBURG 3  │ 13 - WALSLEBEN     

        316560 -   307100│    750470 -   742860│    316150 -   307100│    750710 -   742860│    343780 -   336860│    751010 -   742860│    439070 -   430700│

    15.06.2014 -  7:30:00│21.06.2014 -  6:30:00│28.06.2014 -  5:30:00│05.07.2014 -  5:50:00│13.07.2014 -  5:30:00│19.07.2014 -  5:30:00│27.07.2014 -  6:30:00│

     1232 -       -        632 -       -      │ 1161 -       -        598 -       -        958 -       -        448 -       -        567 -       -     

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ──────────────────────────────────────────────────────────────┐

             P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A        

       ODDZIAŁU                   R E G I O N U                 

                          baza obliczania konkursu - 20%        

                                       COEFICJENT              

    ────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

    Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│KAT."R"│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

                                                          

    ────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2014

     Hodowca ZAREMBA ZDZISŁAW         Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'28.0" - 52°32'15.0"

   ┌──────────────────────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA           2 - PIŁA             3 - MODRZEWIE        4 - MODRZEWIE 2      5 - ZARRENTIN        6 - ZARRENTIN 2   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124920 -   124930│    173050 -   173160│    316470 -   316930│    315780 -   316930│    562220 -   563690│    562390 -   563690│

   │Data - godzina lotu       │04.05.2014 -  8:30:00│10.05.2014 -  7:00:00│18.05.2014 - 10:40:00│25.05.2014 -  9:30:00│01.06.2014 -  8:30:00│08.06.2014 -  5:30:00│

   │Il.Wł.Goł.:lista 1 - 2 - 3│ 3317 -       -      │ 3138 -       -      │ 2413 -       -      │ 1315 -       -      │ 1185 -       -      │ 1056 -       -     

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-12-8718│0│niebies.│ 369xS 1273.50 111.25│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0340-12-8713│1│niebies.│______________ ______│ 510xM 1413.94 162.52│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-340-12-10004│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│  75xM  589.44  31.08│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0340-12-8716│0│niebies.│ 229xM 1338.78  69.04│ 627xS 1386.39 199.81│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│PL-0340-10-3140│1│niebies.│ 301xM 1301.58  90.74│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-11-2258│0│niebies.│ 211xM 1352.79  63.61│______________ ______│ 363xS  342.82 150.44│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-0340-11-2265│1│niebies.│ 281xM 1313.67  84.72│______________ ______│  18xS  733.67   7.46│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│PL-0340-13-1348│0│niebies.│ 186xM 1363.37  56.07│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-345-11-14270│0│niebies.│ 299xM 1302.26  90.14│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│PL-0004-11-6859│1│niebies.│ 458xM 1232.46 138.08│ 736 M 1361.86 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│PL-11-000234782│1│n-nakrap│ 266xM 1322.24  80.19│______________ ______│ 193xM  387.15  79.98│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│PL-0399-09-6928│0│n-nakrap│ 360xM 1277.19 108.53│______________ ______│ 174xM  399.61  72.11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  5 │   69.71│         2 │   32.76│         5 │  233.03│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

      7 - MODRZEWIE 3      8 - CLOPPENBURG      9 - MODRZEWIE 4    │ 10 - CLOPPENBURG 2  │ 11 - FURSTENWALDE   │ 12 - CLOPPENBURG 3  │ 13 - WALSLEBEN     

        316560 -   316930│    750470 -   752380│    316150 -   316930│    750710 -   752380│    343780 -   345890│    751010 -   752380│    439070 -   440280│

    15.06.2014 -  7:30:00│21.06.2014 -  6:30:00│28.06.2014 -  5:30:00│05.07.2014 -  5:50:00│13.07.2014 -  5:30:00│19.07.2014 -  5:30:00│27.07.2014 -  6:30:00│

     1232 -       -        632 -       -      │ 1161 -       -        598 -       -        958 -       -        448 -       -        567 -       -     

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ──────────────────────────────────────────────────────────────┐

             P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A        

       ODDZIAŁU                   R E G I O N U                 

                          baza obliczania konkursu - 20%        

                                       COEFICJENT              

    ────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

    Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│KAT."R"│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│  1     13.33│  124.93│_______ _______ _______ _______ _______│

  2│  1     16.75│  173.16│_______ _______ _______ _______ _______│

  3│  1     48.46│  316.93│_______ _______ _______ _______ _______│

  4│  2     29.98│  298.09│_______ _______ _______ _______ _______│

  5│  1     13.64│  124.93│_______ _______ _______ _______ _______│

  6│  2     56.54│  441.86│_______ _______ _______ _______ _______│

  7│  2     63.38│  441.86│_______ _______ _______ _______ _______│

  8│  1     14.16│  124.93│_______ _______ _______ _______ _______│

  9│  1     13.65│  124.93│_______ _______ _______ _______ _______│

 10│  1     12.93│  124.93│_______ _______ _______ _______ _______│

 11│  2     59.82│  441.86│_______ _______ _______ _______ _______│

 12│  2     59.79│  441.86│_______ _______ _______ _______ _______│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

     12 │  335.50│                                          

    ────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2014

     Hodowca ZIMIN EDWARD             Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'09.0" - 52°31'59.0"

   ┌──────────────────────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA           2 - PIŁA             3 - MODRZEWIE        4 - MODRZEWIE 2      5 - ZARRENTIN        6 - ZARRENTIN 2   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124920 -   124820│    173050 -   173040│    316470 -   316800│    315780 -   316800│    562220 -   563470│    562390 -   563470│

   │Data - godzina lotu       │04.05.2014 -  8:30:00│10.05.2014 -  7:00:00│18.05.2014 - 10:40:00│25.05.2014 -  9:30:00│01.06.2014 -  8:30:00│08.06.2014 -  5:30:00│

   │Il.Wł.Goł.:lista 1 - 2 - 3│ 3317 -       -      │ 3138 -       -      │ 2413 -       -      │ 1315 -       -      │ 1185 -       -      │ 1056 -       -     

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-08-6063│1│n-pstra │ 797 S 1036.57 ______│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│

  2│PL-0340-08-6041│1│n-pstra │______________ ______│ 192xS 1497.10  61.19│ 380xS  339.70 157.48│______________ ______│ 268 S 1195.06 ______│______________ ______│

  3│PL-345-10-13423│1│czerwona│______________ ______│  94xS 1533.14  29.96│______________ ______│______________ ______│ 223xS 1207.82 188.19│______________ ______│

  4│PL-0340-10-2830│1│n-nakrap│ 467xS 1226.33 140.79│ 487xS 1420.69 155.19│_____________________│_____________________│_____________________│ 198xS  940.87c187.50│

  5│PL-11-000475117│0│niebies.│ 524xM 1195.79 157.97│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  53xS 1013.68  50.19│

  6│PL-340-12-10659│0│ciemna  │______________ ______│ 244xS 1484.05  77.76│ 554 S  295.45 ______│______________ ______│  17xS 1300.97  14.35│______________ ______│

  7│PL-340-12-10668│0│ciemna  │______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│PL-340-12-10680│0│n-nakrap│ 786 M 1044.08 ______│ 574xM 1401.32 182.92│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-340-12-10683│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 228xM 1206.44 192.41│ 155xS  968.66 146.78│

 10│PL-414-12-24622│1│n-nakrap│______________ ______│ 360xM 1453.30 114.72│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│PL-0345-13-8778│1│n-pstra │______________ ______│  99xM 1530.88  31.55│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│PL-0345-13-8779│1│n-pstra │______________ ______│ 110xM 1523.69  35.05│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│PL-0340-13-8753│1│n-nakrap│______________ ______│ 200xM 1495.38  63.73│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│PL-0340-13-8794│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 15│PL-0340-13-8790│0│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│PL-0340-13-0779│1│niebies.│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│PL-0343-13-0694│1│n-nakrap│______________ ______│ 131xM 1514.79  41.75│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│PL-0018-13-1243│0│n-nakrap│______________ ______│ 123xM 1518.12  39.20│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  2 │   25.52│         5 │   96.47│         1 │   42.14│         0 │    0.00│         3 │  156.36│         3 │  157.08│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

      7 - MODRZEWIE 3      8 - CLOPPENBURG      9 - MODRZEWIE 4    │ 10 - CLOPPENBURG 2  │ 11 - FURSTENWALDE   │ 12 - CLOPPENBURG 3  │ 13 - WALSLEBEN     

        316560 -   316800│    750470 -   752090│    316150 -   316800│    750710 -   752090│    343780 -   345520│    751010 -   752090│    439070 -   440000│

    15.06.2014 -  7:30:00│21.06.2014 -  6:30:00│28.06.2014 -  5:30:00│05.07.2014 -  5:50:00│13.07.2014 -  5:30:00│19.07.2014 -  5:30:00│27.07.2014 -  6:30:00│

     1232 -       -        632 -  8229 -      │ 1161 -       -        598 -  7739 -        958 -       -        448 -  5298 -        567 -       -     

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│ 195xS 1197.20B158.28│1617yS 1602.52C323.40│ 215xS  893.36B185.19│ 119yS  973.79m 23.80│   7xS 1419.56B  7.31│ 575yS  886.01m115.00│  45xS  883.77B 79.37│

  2│______________ ______│ 666yS 1649.56 133.20│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  85 S  664.32 ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 645yS  889.29 129.00│ 219 S 1276.79 ______│______________ ______│______________ ______│

  4│_____________________│ 864yS 1637.53m172.80│  51xS  966.74B 43.93│_____________________│  99xS 1333.02B103.34│ 523yS  892.99m104.60│  75xS  857.59B132.28│

  5│ 305 S 1158.04 ______│1042yS 1628.25 208.40│ 165xS  905.53 142.12│ 138 S  672.02 ______│______________ ______│______________ ______│ 135 S  793.10 ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│ 126 S 1597.19 ______│______________ ______│ 870yS  859.37 174.00│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│ 306 S 1157.90 ______│______________ ______│______________ ______│ 794yS  869.22 158.80│ 168xS 1299.35 175.37│______________ ______│  31xS  895.77  54.67│

 11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 148xM 1308.38 154.49│______________ ______│______________ ______│

 15│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  79xS  856.50 139.33│

 16│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 105xM 1329.09 109.60│______________ ______│______________ ______│

 17│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      1 │   42.11│         3 │  194.22│         3 │  131.55│         3 │  201.88│         5 │  222.67│         3 │  187.67│         4 │  216.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ──────────────────────────────────────────────────────────────┐

             P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A        

       ODDZIAŁU                   R E G I O N U                 

                          baza obliczania konkursu - 20%        

                                       COEFICJENT              

    ────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

    Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│KAT."R"│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│  7    380.86│ 3675.39│_______  430.15  462.20  138.80 _______│

  2│  4    183.93│ 1241.93│_______ _______ _______ _______ _______│

  3│  3    134.59│ 1488.60│_______ _______ _______ _______ _______│

  4│  8    353.71│ 3467.83│_______  467.05  464.90  277.40 _______│

  5│  4    175.93│ 1757.18│_______ _______ _______ _______ _______│

  6│  2     77.64│  736.51│_______ _______ _______ _______ _______│

  7│  2    120.70│  752.09│_______ _______ _______ _______ _______│

  8│  1     16.34│  173.04│_______ _______ _______ _______ _______│

  9│  2     99.70│ 1126.94│_______ _______ _______ _______ _______│

 10│  4    181.19│ 1710.65│_______ _______ _______ _______ _______│

 11│  1     19.37│  173.04│_______ _______ _______ _______ _______│

 12│  1     19.30│  173.04│_______ _______ _______ _______ _______│

 13│  1     18.73│  173.04│_______ _______ _______ _______ _______│

 14│  1     42.30│  345.52│_______ _______ _______ _______ _______│

 15│  1     51.72│  440.00│_______ _______ _______ _______ _______│

 16│  1     44.55│  345.52│_______ _______ _______ _______ _______│

 17│  1     19.17│  173.04│_______ _______ _______ _______ _______│

 18│  1     19.22│  173.04│_______ _______ _______ _______ _______│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

     36 │ 1673.67│                                          

    ────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2014

     Hodowca KOWALEWSKI-MARCZEWSKI    Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°09'24.0" - 52°31'52.0"

   ┌──────────────────────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA           2 - PIŁA             3 - MODRZEWIE        4 - MODRZEWIE 2      5 - ZARRENTIN        6 - ZARRENTIN 2   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124920 -   125170│    173050 -   173380│    316470 -   317140│    315780 -   317140│    562220 -   563800│    562390 -   563800│

   │Data - godzina lotu       │04.05.2014 -  8:30:00│10.05.2014 -  7:00:00│18.05.2014 - 10:40:00│25.05.2014 -  9:30:00│01.06.2014 -  8:30:00│08.06.2014 -  5:30:00│

   │Il.Wł.Goł.:lista 1 - 2 - 3│ 3317 -       -      │ 3138 -       -      │ 2413 -       -      │ 1315 -       -      │ 1185 -       -      │ 1056 -       -     

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-08-7121│0│n-nakrap│ 270xM 1320.59  81.40│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│PL-0340-09-0111│0│n-nakrap│ 110xM 1407.72  33.16│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-0340-09-0140│1│n-nakrap│ 283xS 1312.74  85.32│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0340-09-0123│0│n-nakrap│ 593xS 1164.19 178.78│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│PL-0340-09-3981│1│n-nakrap│ 658xM 1118.75 198.37│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│PL-0340-09-0184│0│szpak   │ 293xM 1305.44  88.33│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-0340-10-0864│1│niebies.│ 576xM 1172.00 173.65│ 684 S 1374.58 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│PL-0340-11-4408│1│czerwona│ 631xM 1133.79 190.23│______________ ______│ 463xS  317.63 191.88│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-0340-11-4453│0│niebies.│______________ ______│ 498xM 1417.66 158.70│ 453xS  322.21 187.73│______________ ______│______________ ______│  74xS 1003.53  70.08│

 10│PL-0340-11-4410│1│ciemna  │ 563xM 1176.96 169.73│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│PL-0340-11-4418│0│n-nakrap│ 366xM 1274.43 110.34│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│PL-0340-12-8647│0│n-nakrap│  15xM 1525.22   4.52│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│PL-0340-12-8639│0│niebies.│ 795 M 1038.18 ______│ 497xM 1418.05 158.38│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│PL-0340-13-0093│1│n-nakrap│ 338xM 1286.87 101.90│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  5 │   70.63│         2 │   33.67│         2 │   81.03│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         1 │   55.85│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

      7 - MODRZEWIE 3      8 - CLOPPENBURG      9 - MODRZEWIE 4    │ 10 - CLOPPENBURG 2  │ 11 - FURSTENWALDE   │ 12 - CLOPPENBURG 3  │ 13 - WALSLEBEN     

        316560 -   317140│    750470 -   752390│    316150 -   317140│    750710 -   752390│    343780 -   345800│    751010 -   752390│    439070 -   440310│

    15.06.2014 -  7:30:00│21.06.2014 -  6:30:00│28.06.2014 -  5:30:00│05.07.2014 -  5:50:00│13.07.2014 -  5:30:00│19.07.2014 -  5:30:00│27.07.2014 -  6:30:00│

     1232 -       -        632 -       -      │ 1161 -       -        598 -       -        958 -       -        448 -       -        567 -       -     

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│         0 │    0.00│      

    ────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    ──────────────────────────────────────────────────────────────┐

             P U N K T A C J A  DO  M I S T R Z O S T W A        

       ODDZIAŁU                   R E G I O N U                 

                          baza obliczania konkursu - 20%        

                                       COEFICJENT              

    ────┬────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

    Konk│ Punkty │Konk.-km│KAT."A"│KAT."B"│KAT."C"│KAT."M"│KAT."R"│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

  1│  1     13.78│  125.17│_______ _______ _______ _______ _______│

  2│  1     14.51│  125.17│_______ _______ _______ _______ _______│

  3│  1     13.72│  125.17│_______ _______ _______ _______ _______│

  4│  1     12.32│  125.17│_______ _______ _______ _______ _______│

  5│  1     12.03│  125.17│_______ _______ _______ _______ _______│

  6│  1     13.68│  125.17│_______ _______ _______ _______ _______│

  7│  1     12.40│  125.17│_______ _______ _______ _______ _______│

  8│  2     52.56│  442.31│_______ _______ _______ _______ _______│

  9│  3    113.30│ 1054.32│_______ _______ _______ _______ _______│

 10│  1     12.46│  125.17│_______ _______ _______ _______ _______│

 11│  1     13.35│  125.17│_______ _______ _______ _______ _______│

 12│  1     14.94│  125.17│_______ _______ _______ _______ _______│

 13│  1     16.84│  173.38│_______ _______ _______ _______ _______│

 14│  1     13.48│  125.17│_______ _______ _______ _______ _______│

    ────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

     10 │  241.18│                                          

    ────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

&l0H     KARTA WYNIKÓW z lotów gołębi starych w roku 2014

     Hodowca REIFART JERZY            Członek sekcji  1    oddziału KOWAL

     Współrzędne geograficzne : 19°10'17.0" - 52°29'57.0"

   ┌──────────────────────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─ MP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

   │Nr Lotu - Miejscowość       1 - KCYNIA           2 - PIŁA             3 - MODRZEWIE        4 - MODRZEWIE 2      5 - ZARRENTIN        6 - ZARRENTIN 2   

   │Odległość w [m] oddz.-goł.│    124920 -   127640│    173050 -   175770│    316470 -   319480│    315780 -   319480│    562220 -   565680│    562390 -   565680│

   │Data - godzina lotu       │04.05.2014 -  8:30:00│10.05.2014 -  7:00:00│18.05.2014 - 10:40:00│25.05.2014 -  9:30:00│01.06.2014 -  8:30:00│08.06.2014 -  5:30:00│

   │Il.Wł.Goł.:lista 1 - 2 - 3│ 3317 -       -      │ 3138 -       -      │ 2413 -       -      │ 1315 -       -      │ 1185 -       -      │ 1056 -       -     

   ├───────────────┬─┬────────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

   │Nr obr. rodowej│P│ Barwa  │kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

   ├───────────────┼─┼────────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│PL-0340-11-2564│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 220xS 1208.72 185.65│ 104xS  992.10  98.48│

  2│PL-0340-11-2572│0│niebies.│______________ ______│ 539xS 1407.66 171.77│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  3│PL-0340-11-2533│0│n-nakrap│ 491xS 1213.31 148.03│______________ ______│______________ ______│ 233xS 1168.97 177.19│______________ ______│______________ ______│

  4│PL-0340-11-2528│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│ 586 M  286.60 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  5│PL-340-12-10742│1│niebies.│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│_____________________│ 165xS  962.18C156.25│

  6│PL-0340-05-1396│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 219xS 1172.83 166.54│______________ ______│______________ ______│

  7│PL-340-12-10752│0│n-nakrap│ 606xS 1153.37 182.70│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│PL-340-12-10718│0│n-nakrap│ 311xS 1297.59  93.76│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  9│PL-340-12-10758│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 157xM 1227.83 132.49│______________ ______│

 10│PL-0340-08-4080│0│n-nakrap│ 274xM 1318.82  82.60│ 223xS 1489.37  71.06│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│PL-0340-08-4057│0│n-nakrap│______________ ______│ 698 S 1371.06 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 192xM  943.46 181.82│

 12│PL-340-12-10713│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│  55xS 1012.61  52.08│

 13│PL-340-12-10737│1│n-nakrap│______________ ______│ 591xM 1395.18 188.34│ 395xM  337.21 163.70│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│PL-0340-08-4031│1│n-nakrap│  24xM 1490.54A  7.24│ 398xS 1443.50A126.83│  94xM  566.68a 38.96│ 241xS 1165.99a183.27│ 289 S 1189.78 ______│_____________________│

 15│PL-340-12-10734│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 175xM  954.12 165.72│

 16│PL-0340-05-2793│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│ 446xM  325.57 184.83│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│PL-340-12-10753│0│czarna  │ 545xM 1184.78 164.31│______________ ______│______________ ______│  26xM 1266.35  19.77│______________ ______│ 118xM  985.36 111.74│

 18│PL-0340-05-2782│0│n-nakrap│_____________________│ 651 S 1381.12 ______│ 248xM  370.97 102.78│_____________________│_____________________│_____________________│

 19│PL-0340-13-2583│0│n-nakrap│______________ ______│ 328xM 1461.10 104.53│ 481xM  311.51 199.34│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│PL-0340-13-1111│0│n-nakrap│ 381xM 1267.32 114.86│ 756 M 1358.87 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 21│PL-0340-13-1106│1│niebies.│ 573xM 1172.26 172.75│______________ ______│ 413xM  333.72 171.16│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 22│PL-0340-13-1079│0│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│ 134xM  525.09  55.53│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 23│PL-0340-13-1081│1│n-nakrap│______________ ______│ 156xM 1502.09  49.71│ 228xM  375.72  94.49│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 24│PL-0340-13-1093│1│n-nakrap│______________ ______│______________ ______│ 111xM  550.93  46.00│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 25│PL-0340-13-1078│1│n-nakrap│ 162xM 1379.40  48.84│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 26│PL-0340-13-2576│1│szpak   │______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 128xM 1210.15  97.34│______________ ______│______________ ______│

 27│PL-0340-13-1110│0│niebies.│______________ ______│ 426xM 1434.66 135.76│ 184xM  391.13  76.25│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 28│PL-0340-13-6627│1│płowa   │______________ ______│ 201xM 1495.28  64.05│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 29│PL-340-12-10716│1│niebies.│ 381xM 1267.32 114.86│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

   ├───────────────┴─┴────────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

   │Konk./pkt hod./Saldo rozl.│  5 │   69.81│         5 │   91.69│         5 │  234.52│         5 │  217.87│         2 │  100.93│         4 │  215.09│      

   └──────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴

&l0H

 

 

    D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬DO────MR─GMP─────────┬D─────MR─GMP─────────┬

      7 - MODRZEWIE 3      8 - CLOPPENBURG      9 - MODRZEWIE 4    │ 10 - CLOPPENBURG 2  │ 11 - FURSTENWALDE   │ 12 - CLOPPENBURG 3  │ 13 - WALSLEBEN     

        316560 -   319480│    750470 -   753830│    316150 -   319480│    750710 -   753830│    343780 -   346730│    751010 -   753830│    439070 -   441840│

    15.06.2014 -  7:30:00│21.06.2014 -  6:30:00│28.06.2014 -  5:30:00│05.07.2014 -  5:50:00│13.07.2014 -  5:30:00│19.07.2014 -  5:30:00│27.07.2014 -  6:30:00│

     1232 -       -        632 -  8229 -      │ 1161 -       -        598 -  7739 -        958 -       -        448 -  5298 -        567 -       -     

    ────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼────┬─┬───────┬──────┼

    kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│kol.│S│v m/min│coefic│

    ────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼────┼─┼───────┼──────┼

  1│______________ ______│ 117 S 1599.92 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  2│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 128 M  801.84 ______│

  3│  14xM 1266.44  11.36│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  4│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 748yM  854.73 149.60│______________ ______│

  5│_____________________│_____________________│_____________________│1189yS  777.14m237.80│  98xS 1333.32 102.30│ 879yM  820.48m175.80│_____________________│

  6│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  7│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

  8│______________ ______│1435yM 1609.77 287.00│______________ ______│ 127 S  681.50 ______│ 224 S 1274.27 ______│______________ ______│______________ ______│

  9│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 10│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 11│______________ ______│1307yS 1615.06 261.40│______________ ______│______________ ______│ 121xM 1323.82 126.30│______________ ______│______________ ______│

 12│______________ ______│______________ ______│______________ ______│ 869yS  859.39 173.80│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 13│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 14│ 283 S 1166.13 ______│ 150 S 1587.85 ______│_____________________│ 114 S  691.52 ______│ 179xS 1290.64a186.85│ 468yM  901.08  93.60│  58xM  872.31B102.29│

 15│ 293 M 1163.30 ______│ 125 M 1597.44 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 16│______________ ______│ 135 M 1594.06 ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 17│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 18│_____________________│_____________________│_____________________│ 763yS  872.88M152.60│ 103xS 1330.59 107.52│ 870yM  824.08M174.00│  82xM  854.73 144.62│

 19│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 20│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 21│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 22│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 23│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 24│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 25│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 26│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 27│ 117xM 1219.00  94.97│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 28│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

 29│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│______________ ______│

    ────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼────┼─┴──────┬┴──────┼

      2 │   94.75│         3 │  178.00│         0 │    0.00│         3 │  191.88│         4 │  173.98│         3 │  191.91│         2 │  105.35│      

    ────┴────────┴───────┴────┴───