Mistrzostwo Oddziału Kowal PZHGP w sezonie 2015
Supermistrz Oddziału Kowal
Mistrz Nowakowski Dariusz 60 konk. 2781 coef
V-ce Mistrz Maślanka Józef-Sylwia 60 konk. 3750 coef.
II V-ce Mistrz Pawiński - Zasada 57 konk. 5166 coef.
kategoria A - gołębie stare
Mistrz Piwiński Stanisław 20 konk. 1010 coef.
V-ce Mistrz Maślanka Józef-Sylwia 20 konk. 1201 coef.
II V-ce Mistrz Nowakowski Dariusz 20 konk. 1299 coef.
1 Przodownik Hoffman Marek 18 konk. 1592 coef.
2 Wyrwa Grzegorz 17 konk. 1488 coef.
3 Pawiński - Zasada 17 konk. 1526 coef.
kategoria B - gołębie stare
Mistrz Hołtyn Mariusz 16 konk. 355 coef.
V-ce Mistrz Nowakowski dariusz 16 konk. 517 coef.
II V-ce Mistrz Wyrwa Grzegorz 16 konk. 712 coef.
1 Przodownik Krzemiński - Siciński 16 konk. 843 coef.
2 Hoffman Marek 16 konk. 1341 coef.
3 Pawiński - Zasada 16 konk. 1394 coef.
4 Paprocki Mariusz-Jan 16 konk. 1435 coef.
5 Maślanka Józef-Sylwia 16 konk. 1551 coef.
6 Piwiński Stanisław 16 konk. 1678 coef.
kategoria C - gołębie stare
Mistrz Maślanka Józef-Sylwia 9 konk. 262 coef.
V-ce Mistrz Laskowski Dariusz 9 konk. 374 coef.
II V-ce Mistrz Nowakowski dariusz 9 konk. 503 coef.
1 Przodownik Hoffman Marek 9 konk. 794 coef.
2 Pawiński - Zasada 9 konk. 865 coef.
3 Piwiński Stanisław 9 konk. 942 coef.
4 Paprocki Mariusz-Jan 9 konk. 964 coef.
5 Rybacki marek 8 konk. 555 coef.
6 Wyrwa Grzegorz 6 konk. 573 coef.
kategoria D - gołębie stare
Mistrz Nowakowski Dariusz 45 konk. 2319 coef.
V-ce Mistrz Maślanka Józef-Sylwia 45 konk. 3014 coef.
II V-ce Mistrz Piwiński Stanisław 45 konk. 3630 coef.
kategoria Maraton - gołębie stare
Mistrz Piwiński Stanisław 6 konk. 241 coef.
V-ce Mistrz Paprocki Mariusz-Jan 6 konk. 279 coef.
II V-ce Mistrz Hoffman Marek 6 konk. 304 coef.
1 Przodownik Miczek Waldemar 6 konk. 431 coef.
2 Rybacki Marek 6 konk. 505 coef.
3 Herman Tomasz 5 konk. 319 coef.
kategoria OPEN - gołębie stare
Mistrz Hoffman Marek 2871,79 pkt
V-ce Mistrz Maślanka Józef-Sylwia 2871,20 pkt
II-V-ce Mistrz Pawiński - Zasada 2820,28 pkt
1 Przodownik Piwiński Stanisław 2814 pkt
2 Paprocki Mariusz-Jan 2772 pkt
3 Rybacki marek 2711 pkt
4 Nowakowski Dariusz 2705 pkt
5 Gawrysiak - Kwiatkowski 2638 pkt
6 Laskowski Dariusz 2625 pkt
7 Wyrwa Grzegorz 2581 pkt
8 Krzemiński - Siciński 2509 pkt
9 Miczek Waldemar 2180 pkt
10 Kacprzyk Roman-Ireneusz 2155 pkt
kategoria WG TYPOWAŃ - gołębie stare
Mistrz Nowakowski Dariusz 3037 pkt
V-ce Mistrz Piwiński Stanisław 2885 pkt
II-V-ce Mistrz Wyrwa Grzegorz 2577 pkt
1 Przodownik Hoffman Marek 2558 pkt
2 Rybacki Marek 2519 pkt
3 Paprocki Mariusz-Jan 2214 pkt
4 Pawiński - Zasada 2151 pkt
5 Laskowski Dariusz 2097 pkt
6 Hołtyn Mariusz 2012 pkt
7 Herman Tomasz 1770 pkt
8 Kacprzyk Roman-Ireneusz 1659 pkt
9 Ciesielski Zdzisław-Wiesław 1628 pkt
10 Miczek Waldemar 1396 pkt
kategoria WG SERYJNOŚCI - gołębie stare
Mistrz Maślanka Józef-Sylwia 2845 pkt
V-ce Mistrz Hoffman Marek 2877 pkt
II-V-ce Mistrz Piwiński Stanisław 2811 pkt
1 Przodownik Pawiński - Zasada 2744 pkt
2 Paprocki Mariusz-Jan 2712 pkt
3 Nowakowski Dariusz 2697 pkt
4 Wyrwa grzegorz 2591 pkt
5 Krzemiński - Siciński 2509 pkt
6 Rybacki Marek 2429 pkt
7 Gawrysiak - Kwiatkowski 2398 pkt
8 Laskowski Dariusz 2374 pkt
9 Miczek Waldemar 2104 pkt
10 Hołtyn Mariusz 2043 pkt
Najlepszy lotnik kategoria A
Nowakowski Dariusz  PL-0340-12-9004 5 konk. 97 coef.
Najlepszy lotnik kategoria B
Krzemiński - Siciński  PL-0340-11-8094 4 konk. 22 coef.
Najlepszy lotnik kategoria C
Maślanka Józef-Sylwia  PL-0340-11-6044 3 konk. 60 coef.
Najlepszy lotnik kategoria M
Hoffman Marek  PL-0340-09-2022 2 konk. 20 coef.
Najlepszy lotnik samiec
Piwiński Stanisław  PL-278-09-23290 10 konk. 4672 k/km
Najlepszy lotnik samiczka
Gawrysiak - Kwiatkowski  PL-0340-11-4538 9 konk. 4335 k/km
Najlepszy lotnik roczny samiec
Laskowski Dariusz  PL-0340-14-3078 6 konk. 2685 k/km
Najlepszy lotnik roczny samiczka
Nowakowski Dariusz  PL-0340-14-8909 5 konk. 1914 k/km
kategoria OPEN - gołębie młode
Mistrz Nowakowski Dariusz 448 pkt
V-ce Mistrz Ogłodziński Paweł 442,99 pkt
II-V-ce Mistrz Miczek Waldemar 442,91 pkt
1 Przodownik Kacprzyk Roman-Ireneusz 441 pkt
2 Pruszkiewicz Marcin 433,82 pkt
3 Maślanka Józef-Sylwia 433,54 pkt
4 Korpusiński Roman 433,24 pkt
5 Zimin Edward 432 pkt
6 Krzemiński - Siciński 430 pkt
7 Laskowski Dariusz 429 pkt
8 Pawiński - Zasada 428 pkt
9 Jankowski - Tuszyński 424 pkt
10 Antoniewicz Dariusz-Józef 423 pkt
kategoria WG SERYJNOŚCI - gołębie młode
Mistrz Nowakowski Dariusz 446 pkt
V-ce Mistrz Kacprzyk Roman-Ireneusz 442 pkt
II-V-ce Mistrz Miczek Waldemar 434 pkt
1 Przodownik Krzemiński - Siciński 425 pkt
2 Jankowski - Tuszyński 424 pkt
3 Pruszkiewicz Marcin 423 pkt
4 Maślanka Józef-Sylwia 422 pkt
5 Krorpusiński Roman 421 pkt
6 Zimin Edward 412 pkt
7 Wyrwa Grzegorz 409 pkt
8 Laskowski Dariusz 406 pkt
9 Antoniewicz Dariusz-Józef 375 pkt
10 Pawiński - Zasada 366 pkt
kategoria A - gołębie młode
Mistrz Nowakowski Dariusz 15 konk. 460 coef.
V-ce Mistrz Miczek Waldemar 15 konk. 693 coef.
II-V-ce Mistrz Maślanka Józef-Sylwia 15 konk. 735 coef.
1 Przodownik Ogłodziński Paweł 15 konk. 806 coef.
2 Krzemiński - Siciński 15 konk. 1003,01 coef.
3 Jankowski - Tuszyński 15 konk. 1003,80 coef.
4 Korpusiński Roman 15 konk. 1083 coef.
5 Kacprzyk Roman-Ireneusz 15 konk. 1156 coef.
6 Wilczyński Roman 15 konk. 1274 coef.
7 Pawiński - Zasada 15 konk. 1379 coef.
Najlepszy lotnik kategoria OPEN - gołębie młode
Kuczyński Zbigniew  PL-0340-15-1634 4 konk 87 pkt
Najlepszy lotnik kategoria A - gołębie młode
Nowakowski Dariusz  PL-340-15-10879 3 konk. 44 coef.