┌────────────────────┬───────────────┬───────┬─┬────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│ NAZWISKO i IMIĘ       OBRĄCZKA    NrK Gol│P│OL.STAN.│SP.WY(1)│SP.WY(2)│ SP.-A│ SP.-B│SPORT-C│SPORT-D│SPORT-E│SPORT-G│SPORT-H│

├────────────────────┼───────────────┼───────┼─┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

 KUCZYŃSKI ZBIGNIEW   PL-0340-12-2490  104004 0  2753.00                                                               

 ANTONIEWICZ DAR-JÓZE PL-0340-14-9008  113012 1  2639.40  2639.40                                                      

 PRUSZKIEWICZ MAR - J PL-0340-13-1268  117007 0  6343.94  4283.34  6343.94        517.97  484.61  387.65                  307.68

                      PL-0340-14-6607  117015 0  5259.97  4695.12  5259.97        777.15  531.39                          217.72

                      PL-0340-13-2359  117063 0  3702.38  2085.92  3702.38                                              

 PIWIŃSKI STANISŁAW   PL-278-09-23290  129001 1  8077.23  3404.60  8077.23 643.32 476.99  616.17  490.59  405.54          552.93

                      PL-187-09-15558  129005 1  3276.90                                                               

                      PL-0340-12-3192  129012 0  3517.82           3517.82                                             

                      PL-0340-12-3257  129014 0  3945.86           3945.86                                             

                      PL-0340-13-9602  129018 1  4217.34                                                               

                      PL-0340-13-9735  129019 1  4051.25                                         1027.77               

                      PL-340-13-10489  129022 0  4712.03  2583.53  4712.03                       1216.69               

                      PL-0340-13-9666  129038 1  2995.72                                                               

 

 NOWAKOWSKI DARIUSZ   PL-0340-10-9571  130001 1  5828.75  4090.22  5828.75        626.34          966.52                  509.86

                      PL-0340-11-2816  130003 0  4938.70  2967.51  4938.70                        997.48                

                      PL-0340-12-9038  130006 1                                   505.97          978.35               

                      PL-0340-12-9034  130007 1  6056.44           6056.44 909.79 549.79          831.75               

                      PL-0340-12-9035  130008 0  6179.76  2833.79  6179.76        397.08  327.12  682.83               

                      PL-0340-13-0647  130014 1  3209.06                                                               

                      PL-0340-13-0643  130016 0  6416.16  3704.04  6416.16 818.17 511.89          613.62                  469.47

                      PL-0340-13-2604  130017 1  2874.92                                                               

                      PL-0340-13-2615  130018 1  3446.99  3157.41                                                         303.36

                      PL-0340-13-2612  130019 1  4728.19  2563.88  4728.19        773.93         1262.54               

                      PL-0340-13-2621  130020 0  2546.08                                                                

                      PL-0340-13-2639  130022 0  3630.63           3630.63                                             

                      PL-0340-13-0617  130023 0  3235.32                                                                

                      PL-0340-13-0630  130024 1  3643.28                                                               

                      PL-11-000475820  130025 1  7451.29  4159.56  7451.29        405.75  262.22  525.42                  245.36

                      PL-0340-12-9067  130026 1  4520.82           4520.82        503.26          908.76               

                      PL-0340-11-2833  130028 1  3436.46                                                               

                      PL-0340-14-8938  130030 0  2284.55  2284.55                                                      

                      PL-0340-14-8979  130036 0  2241.94  2241.94                                                      

                      PL-0340-14-8998  130039 0  2103.23  2103.23                                                      

                      PL-0340-14-8904  130041 0  3444.54  2769.55                                                      

                      PL-0340-14-8991  130043 0  2962.23  2425.17                                                      

                      PL-0343-13-5169  130046 0  7884.70  3902.70  7884.70        638.24  613.08  899.12  351.55          727.59

                      PL-340-15-10805  130049 0                                                                   375.86

                      PL-0340-09-3441  130057 0  3299.26                          875.75                               

                      PL-0340-14-8920  130099 0  2808.63  2808.63                                                      

 

 KRZEMIŃSKI - SICIŃSK PL-0340-11-8256  134001 1  3548.28  2622.85                                         601.59       

                      PL-0340-11-8094  134002 1  5937.07  3291.47  5937.07 333.61  50.55          118.41                  231.33

                      PL-0340-13-2811  134006 0  2685.30                                                               

                      PL-0340-13-2813  134007 1  3137.11                                                               

                      PL-0340-13-2801  134009 1  4301.75  2947.06                                1059.56               

                      PL-0340-13-2807  134011 0  5586.97  4154.84  5586.97                618.94  820.04                  363.38

                      PL-0340-13-2809  134014 1  5989.41  3746.25  5989.41        825.97  635.68 1128.37                  590.13

                      PL-340-10-10785  134015 1  4232.42                                                               

                      PL-0340-11-8086  134016 1  4760.67           4760.67        880.82  668.27                       

                      PL-0340-15-9203  134049 0                                                                   616.34

                      PL-0340-15-9206  134050 0  3040.88  2606.18                                                 133.08

 

 CIESIELSKI ZDZIS-WIE PL-0340-12-8025  137004 0  2477.62                                                               

                      PL-0340-12-8048  137007 1  3207.90                                                                

                      PL-0340-13-0478  137022 1  4000.36                          685.80          860.65               

 

 REIFART JERZY        PL-0340-13-2576  165001 1  3238.53                                                                

 

 KWIATKOWSKI JAN      PL-0340-13-2416  174001 0  2640.18                                                               

                      PL-0340-13-2421  174006 1  2729.39                                                                

                      PL-340-10-10522  174011 0  2598.84  2035.22                                                      

                      PL-0340-13-1163  174013 1  4086.72  3159.53                 780.29                                  610.72

                      PL-279-13-10895  174014 0  2799.82                                                               

 

 WYRWA GRZEGORZ       PL-0340-12-9215  182004 0  4036.29  2065.91  4036.29                                              

                      PL-0340-12-9221  182005 0  5772.24  4289.36  5772.24 704.98 546.51          571.03                  433.67

                      PL-0340-12-9276  182006 1  6222.23  3738.75  6222.23        855.68  592.50  871.31                  730.36

                      PL-0340-12-9298  182007 0  2328.02                                                               

                      PL-0340-13-0258  182013 0  2313.77                                                                

                      PL-0340-13-0260  182014 0  3513.61           3513.61                                             

                      PL-0340-13-0272  182015 0  7045.58  5050.54  7045.58        507.72  284.57  563.94                  261.77

                      PL-0340-14-7051  182022 1  3566.69  2545.00                                                      

                      PL-0340-14-8536  182027 0  5230.36  3921.46  5230.36                        998.32                  654.45

                      PL-0340-15-1423  182036 1                                                                   491.26

 

 MAŚLANKA JÓZEF-SYLWI PL-0340 13-3169  202002 0  8687.68  4923.64  8687.68 537.84  76.98  208.98  181.37  276.66          117.44

                      PL-0340 13-3184  202003 0  4332.82  3205.02  4332.82                        827.39               

                      PL-0340 11-6011  202005 0  6256.80  2999.29  6256.80 477.69 403.92          539.81               

                      PL-0340 11-7417  202006 0  4041.98           4041.98                                             

                      PL-0340 11-6002  202007 0  6418.66  2642.60  6418.66        770.11  717.62  938.47               

                      PL-0340 11-6044  202008 0  7743.43  4398.65  7743.43        379.05  266.12  422.77  139.13          277.65

                      PL-0340 13-3106  202010 1  7688.20  4734.34  7688.20        486.23  448.16  503.04                  412.87

                      PL-0340 13-3160  202013 1  5853.55           5853.55        521.32          888.33               

                      PL-0340 13-3112  202014 1  6163.60  4336.46  6163.60        737.33  626.73  802.37                  374.41

                      PL-0340 13-3175  202016 1  4704.35  2827.65  4704.35        645.60         1017.09                  748.27

                      PL-0278-13-0021  202018 1  3834.20  2894.59                                                      

                      PL-0340-13-3137  202019 0  5226.59  4046.71  5226.59                        824.39                  298.56

                      PL-0340-13-3151  202020 0  2262.88                                                               

                      PL-0340-13-3128  202022 0  3953.35  2834.75  3953.35        555.57                                  399.34

                      PL-0340-13-3183  202023 0  6177.02  3910.48  6177.02                544.00  903.14  398.43          756.25

                      PL-0340-14-9367  202033 0  2990.71  2688.86                                                      

                      PL-0340-14-9322  202036 0  4920.13  3678.67  4920.13                412.74 1017.99                  361.37

                      PL-0340-14-9368  202040 1  5020.65  4148.89  5020.65                        646.89                  373.64

                      PL-0340-14-9364  202041 1  6195.89  5129.37  6195.89        624.53  659.81  995.10                  349.40

 

 URBAŃSKI RADOSŁAW    PL-0340-11-5531  302011 0  2766.95  2209.36                                                      

                      PL-0340-13-5352  302021 0  2077.97                                                               

                      PL-0340-14-4766  302047 0  3141.68                                                               

 

 RYBACKI MAREK        PL-0340-10-1134  305009 0  2127.76                                                                

                      PL-0340-13-5874  305021 1  2624.80                                                               

                      PL-0340-14-4411  305034 1  2581.84                                                                

 

 

 PAPROCKI MARIUSZ I J PL-0340-11-5212  312008 0  2084.49                                                               

                      PL-0340-11-5294  312009 0  6256.95  3735.37  6256.95        855.57  617.29 1253.45                  762.27

                      PL-0340-11-5937  312010 1  3189.89                                                               

                      PL-0340-12-7855  312016 0  6012.44  4274.92  6012.44        759.07          915.63                  469.67

                      PL-0340-12-7806  312020 1  7182.81  4115.62  7182.81        499.16  397.35  716.28                  453.14

                      PL-345-12-13508  312022 1  5452.13  2633.80  5452.13                887.08 1431.09  542.90       

                      PL-345-12-13510  312023 0  3375.34  2272.52                                                      

                      PL-345-12-13509  312024 0  2302.04                                                                

                      PL-0340-13-6455  312027 0  4715.27  2341.65  4715.27                                             

                      PL-0340-13-6460  312029 0  2026.12                                                               

                      PL-0340-13-6818  312032 1  5246.00  3165.11  5246.00        480.91          833.33                  626.13

                      PL-0340-13-6808  312033 1  4682.60           4682.60        488.79          701.70               

                      PL-0340-13-6806  312034 1  2738.05                                                               

                      PL-0340-14-4172  312038 1  3049.40  2745.06                                                         611.09

                      PL-0340-14-4186  312044 0  2328.99  2052.08                                                      

                      PL-0340-15-8331  312048 1                                                                   423.15

 

 GAWRYSIAK KATA-ARKAD PL-0340-11-4538  317002 0  6681.83  2238.94  6681.83        495.58  390.41  700.70                

                      PL-0340-12-7432  317008 1  3137.64                                                               

                      PL-0340-13-5712  317012 0  3200.69  2238.94                                                      

                      PL-0340-13-5791  317020 0  6758.63  3888.61  6758.63        472.23  437.54  850.43                  433.93

                      PL-0340-14-3631  317037 1  2793.82                                                               

                      PL-0340-14-3676  317049 1  2592.87                                                               

 

 HERMAN TOMASZ        PL-11-000475668  319003 1  5405.20           5405.20                838.06 1079.54               

                      PL-0340-12-5299  319005 0  2197.92                                                               

 

 HOŁTYN MARIUSZ       PL-0340-13-7981  320003 0  4053.13           4053.13                        622.70                

 

 HOFFMAN MAREK        PL-0345-08-8524  323003 1  4224.42                                                               

                      PL-0340-09-2022  323004 0  7435.83  4160.54  7435.83 535.14 546.55  535.23  373.06  260.88          544.80

                      PL-0340-10-4033  323008 0  3728.67  2959.49  3728.67        672.92         1119.83                  371.66

                      PL-0340-10-4044  323009 0  3265.37                   847.72                                      

                      PL-0340-11-0306  323010 1  3884.62  2607.11                                                      

                      PL-0340-11-0312  323011 0  4933.71  3352.31  4933.71                       1449.35                  802.67

                      PL-0340-11-0342  323012 0  6820.60  3305.96  6820.60        647.26  540.46  878.52  465.89          675.44

                      PL-0340-11-0351  323013 1  4388.68  3363.39                         581.78                          617.59

                      PL-0340-12-0402  323014 0  4335.80  3171.91  4335.80        856.80                                  771.93

                      PL-0340-12-0485  323017 0  4163.07  2592.78  4163.07                                             

                      PL-0373-12-3362  323019 0  7134.90  3516.57  7134.90        547.50  320.75  787.93                  274.59

                      PL-0340-13-7707  323021 0  2533.63                                                               

                      PL-0340-13-7717  323024 1  4362.39                          499.50          749.31               

                      PL-0340-13-7734  323026 1  2855.90                                                               

                      PL-0340-13-7738  323029 1  6514.27  4576.96  6514.27        574.94  374.46  782.09                  462.20

                      PL-0340-13-7748  323030 0  2771.52                                                               

                      PL-0340-13-7766  323032 0  2845.05                                                               

                      PL-0343-13-8255  323033 0  2634.32                                                                

                      PL-0340-14-3301  323038 0  2523.57  2414.19                                                      

                      PL-0340-14-3317  323040 0  2137.36  2027.98                                                       

                      PL-0340-14-3319  323041 1  2761.08                                                               

                      PL-0340-14-3322  323042 0  3276.09                                                                

                      PL-0340-14-3327  323044 1  2567.37  2567.37                                                      

                      PL-0340-14-3332  323045 0  4688.07  3420.14  4688.07        610.10          987.20                  451.31

                      PL-0340-14-3333  323046 0  2683.78                                                               

                      PL-0340-14-3348  323049 0  3098.68  2021.37                                                       

                      PL-0340-13-7761  323056 0  2197.88                                                               

                      PL-0340-13-7763  323057 0  2045.73                                                               

                      PL-0340-14-3308  323058 1  2859.98                                                               

                      PL-0340-14-3343  323061 0  2746.95                                                               

 

 KWIATKOWSKI WŁODZIMI PL-0272-09-0220  325004 1  2770.24                                                               

                      PL-0340-12-5899  325009 0  2597.17                                                               

 

 MICZEK WALDEMAR      PL-0340-11-3406  353001 1  5151.71  2773.54  5151.71                       1153.44               

                      PL-0340-12-5022  353002 1  3443.43                                                               

                      PL-0340-14-5519  353015 0  2916.58                                                               

                      PL-0340-14-5527  353017 1  2904.28                                                               

 

 PAWIŃSKI SEBASTIAN   PL-0340-13-8048  355001 1  3959.39                          645.58                               

                      PL-0340-13-8099  355002 1  2941.40                                                               

                      PL-0340-13-8071  355004 1  5306.51           5306.51        491.58          812.30               

                      PL-0340-13-8111  355005 1  3653.78                          721.73          965.26               

                      PL-0340-13-8088  355007 0  2758.01  2592.32                                                      

                      PL-0340-13-8014  355010 0  2037.57                                                               

                      PL-0340-11-3199  355011 1  5807.44           5807.44               1038.30 1361.80  576.86       

                      PL-0340-11-3189  355012 0  2568.44                                                               

                      PL-0046-12-6083  355014 0  6547.26  3731.45  6547.26                541.40  769.11  371.31          621.89

                      PL-0340-10-4042  355015 0  3191.73  2027.64                                                      

                      PL-0340-14-5705  355016 0  3627.09  3627.09  3627.09                                                818.63

                      PL-0340-14-5772  355021 0  3986.00  2247.76  3986.00                                             

                      PL-0340-14-5716  355025 0  6228.45  4455.84  6228.45        407.72  501.89  594.78                  368.76

                      PL-0340-14-5794  355027 0  2757.78  2201.53                                                      

                      PL-0340-13-8025  355037 0  2704.73                                                                

                      PL-0340-11-3175  355039 0  4547.34  2889.78  4547.34                       1477.93               

                      PL-0046-12-6025  355040 0  3651.57           3651.57                                              

                      PL-046-12-11239  355041 1  5157.73  2587.73  5157.73                822.77                       

                      PL-0187-13-7999  355042 1  5341.33  3736.04  5341.33        551.44  693.60 1136.73                  532.90

                      PL-0046-12-6121  355043 0  2216.96                                                               

                      PL-0340-13-8062  355046 0  2987.83                                                               

                      PL-0340-15-7407  355079 0                                                                   315.57

                      PL-0340-15-7391  355085 1                                                                   503.44

 

 LASKOWSKI DARIUSZ    PL-0340-12-6024  356001 0  3473.97  2642.15                                                      

                      PL-0340-12-6055  356002 1  5564.14           5564.14        766.28  793.63  957.62               

                      PL-0340-13-7023  356005 1  3676.66                          687.12          991.57               

                      PL-0340-13-7044  356008 1  6674.52  2542.92  6674.52                388.77  990.69  420.28       

                      PL-0340-13-7069  356009 0  5781.97  3930.09  5781.97                525.76  997.83  389.87          267.85

                      PL-0340-13-7073  356010 1  3922.37                                                               

                      PL-0340-13-7082  356011 0  3347.56                                                               

                      PL-0340-12-6029  356013 0  5282.85  3113.95  5282.85                653.59 1199.51               

                      PL-0340-12-6052  356014 1  2748.62                                                               

                      PL-0340-14-3036  356016 0  3082.37  2050.61                                                       

                      PL-0340-14-3024  356018 0  2297.77                                                               

                      PL-0340-14-3078  356023 1  5258.27  2572.83  5258.27        788.99         1038.29                

                      PL-0340-11-1746  356027 0  3105.28                                                               

                      PL-0340-15-6070  356080 1                                                                   418.60

                      PL-0340-11-1237  356089 0  2798.29                                                               

 KACPRZYK IRENE.-ROMA PL-0340-11-0703  358001 0  3606.57           3606.57                                              

                      PL-0340-13-1223  358009 0  5198.59  2097.94  5198.59        838.57         1384.59