POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                 ZARZĄD OKRĘGU WŁOCŁAWEK

        

UL.KAPITULNA 88                                                                                TEL.0-54 2-341645

87 800  WŁOCŁAWEK                                                               t.kom.0603768055

 

 

l.DZ/ 8 /14                                          Włocławek 17.02 2014

 

 

 

                                                          J.O Okręgu Włocławek

                                                           

 

  Zgodnie z Statutem PZHGP  zwołuje się na dzień 16 marca 2014 godz. 10 (Centrum Handlowe PANORAMA – SZPETAL GÓRNY  ul.Włocławska 45 ) Walne Zebranie Delegatów Okręgu Włocławek.

 

 

                                                          Z Poważaniem

 

                                        Za Zarząd:

                                                                    Prezes Okręgu B.Wdowiak