POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                        ZARZĄD ODDZIAŁU WŁOCŁAWEK

               

UL.KAPITULNA 88                                                                              TEL.0-54 2-341645

87 800  WŁOCŁAWEK                                                                        t.kom.0603768055

 

 

                  MISTRZOSTWO  ODDZIAŁU   WŁOCŁAWEK ZA ROK 2011

 

 

KAT. A gołębie młode

 

Mistrz         BALCERKOWSCY KATARZYNA  i ZBIG15    109,86

I V-ce       WASILEWSKI MARCIN i J                      15      140,60

II V-ce      PIECZKOWSKI WINCENTY                    15      148,96

1 Przod.      WNUKIEWICZ KORALEWSKI                15      251,89

2                MURATOW ROMAN DAWID                  15      286,85

3 “              KOZŁOWSKI IGNACY                            15      457,27

4 “              MROCZKOWSKI WIESŁAW                   15      593,94

5 „              STASIŃSKI STANISŁAW                        15      597,49

6 „              ZŁAKOWSKI MARIUSZ                          15      636,64

7 „              PIOTROWSKI BRONISŁAW                   15      722,49

8 „              BRAUN KAZIMIERZ                                15      790,13

9 „              GACHEWICZ MIECZYSŁAW i CEZARY15      800,16

10”              LEWANDOWSKI STEFAN                      15      803,58

11               ROGOZIŃSKI DARIUSZ PAWEŁ            15      862,57

12               PRUCHNICKI REMIGIUSZ                      15      890,53

13               BUGAJ ZBIGNIEW                                   15      997,71

14               KOTRYCH KRZYSZTOF                         15      1032,20

15               NOWACKI JAN                                        15      1035,82

16               ROGALSKI ROMAN                                15      1062,94

17               JEZIORSKI EDWARD                              15      1167,07

18               KRZYŻANOWSKI EDWARD                   15      1245,67

19               PERSZYŃSKI MARIUSZ                          15      1249,75

20               BIENIECKI SOBCZAK                             15      1383,78

21               CHYLIŃSKI ZDZISŁAW                          15      1496,21

22               KRZEMIŃSJKI KRZYSZTOF                   15      1726,82

23               DERESZEWSKI MIECZYSŁAW              15      1741,57

24               POKSIŃSKI SŁAWOMIR                         15      1904,42

25               SADOWSKI STANISŁAW                       14      1186,63

26               BORKOWSKI EUGENIUSZ                     11      758,19

27               SZKOPIAK MIROSŁAW                          7       52620

 

SUERMISTRZOSTWO

 

MISTRZ     PIECZKOWSKI WINCENTY                             60      1365,89

 

CHAMPION MŁODY

 

BALCERKOWSCY KATARZYNA ZBIGNIEW  PL.0345.11.3312  5 KONK.  COEF. - 113,71