┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SIERAKOWSKI WOJCIECH    309 S 11:14:54 11:21:34   17.48 126.54 17.48

 sek. 1  odl.= 141570 m ------------------------------------------------------

    WĄGROWIEC 2           Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    17.48

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  12-  1- 1      Po locie nr 02    poz.  79   konk.  5  pkt.    84.26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WASIELEWSKI MARIAN       42 S 10:21:33   827.81   19.66  17.20 19.66

 sek. 1  odl.= 142010 m   53 S 10:25:25   809.56   19.57  21.70 19.57

    WĄGROWIEC 2           81 S 10:33:27   774.11   19.34  33.17     

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489   82 S 10:33:37   773.41   19.34  33.58 19.34

  W-K-S =  41- 17- 7     149 S 10:48:51 10:54:56   18.79  61.02     

                         154 S 10:50:06 10:56:11   18.75  63.06 18.75

                         157 S 10:50:15 10:56:20   18.72  64.29 18.72

                         214 S 10:59:50 11:05:55   18.25  87.63 18.25

                         235 S 11:02:57 11:09:02   18.08  96.23 18.08

                         254 S 11:06:00 11:12:05   17.93 104.01 17.93

                         325 S 11:21:10 11:27:15   17.34 133.09 17.34

                         374 S 11:31:28 11:37:33   16.94 153.15 16.94

                         389 S 11:35:27 11:41:32   16.82 159.30     

                         396 S 11:36:19 11:42:24   16.76 162.16 16.76

                         420 S 11:41:58 11:48:03   16.57 171.99 16.57

                         429 S 11:44:40 11:50:45   16.49 175.68 16.49

                         478 S 11:56:01 12:02:06   16.09 195.74 16.09

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   134.17

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  11   konk. 14  pkt.   268.26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZABOROWICZ MARIU-WOJCI    1 S 10:01:04   932.50   20.00   0.41 20.00

 sek. 1  odl.= 140870 m   14 S 10:09:25   883.66   19.89   5.73 19.89

    WĄGROWIEC 2           18 S 10:11:09   874.15   19.86   7.37 19.86

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489   54 S 10:24:02   809.44   19.57  22.11 19.57

  W-K-S =  38- 20- 7      59 S 10:24:29   807.36   19.52  24.16 19.52

                          77 S 10:30:59   778.36   19.38  31.53 19.38

                          92 S 10:34:33   763.32   19.25  37.67 19.25

                         121 S 10:42:12 10:49:48   19.02  49.55 19.02

                         153 S 10:48:26 10:56:02   18.75  62.65 18.75

                         176 S 10:51:18 10:58:54   18.57  72.07 18.57

                         185 S 10:53:52 11:01:28   18.49  75.76 18.49

                         198 S 10:55:31 11:03:07   18.39  81.08 18.39

                         301 S 11:12:29 11:20:05   17.54 123.26 17.54

                         310 S 11:14:37 11:22:13   17.47 126.95 17.47

                         326 S 11:19:52 11:27:28   17.34 133.50 17.34

                         330 S 11:20:12 11:27:48   17.30 135.14 17.30

                         379 S 11:31:26 11:39:02   16.90 155.20 16.90

                         403 S 11:36:12 11:43:48   16.70 165.03 16.70

                         438 S 11:44:53 11:52:29   16.42 179.36 16.42

                         453 S 11:49:04 11:56:40   16.30 185.50 16.30

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   137.47

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.   2   konk. 14  pkt.   272.53

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BIERNACKI HENRYK         45 S 10:22:08   822.04   19.64  18.43 19.64

 sek. 1  odl.= 141500 m   88 S 10:34:11   768.26   19.29  36.04 19.29

    WĄGROWIEC 2          233 S 11:01:25 11:08:11   18.10  95.41 18.10

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  275 S 11:09:04 11:15:50   17.75 112.61 17.75

  W-K-S =  29-  5- 5     378 S 11:32:15 11:39:01   16.91 154.79 16.91

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    91.69

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  38   konk. 11  pkt.   200.31

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 JANKE LEONARD            80 S 10:33:10   775.25   19.35  32.76 19.35

 sek. 1  odl.= 142000 m  200 S 10:57:15 11:03:21   18.37  81.90 18.37

    WĄGROWIEC 2         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489   Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    37.72

  W-K-S =  14-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  63   konk.  7  pkt.   128.01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KAWCZYŃSKI WALENTY       98 S 10:35:40   759.48   19.20  40.13 19.20

 sek. 1  odl.= 141010 m  303 S 11:13:38 11:21:03   17.52 124.08 17.52

    WĄGROWIEC 2          308 S 11:14:05 11:21:30   17.48 126.13 17.48

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  406 S 11:37:14 11:44:39   16.68 166.26 16.68

  W-K-S =  10-  5- 5     408 S 11:37:19 11:44:44   16.66 167.08 16.66

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    87.54

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  48   konk. 10  pkt.   176.04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CHOJNACKI ANDRZEJ        90 S 10:40:13   767.86   19.27  36.86 19.27

 sek. 1  odl.= 146060 m   97 S 10:42:12   759.94   19.21  39.72 19.21

    WĄGROWIEC 2          238 S 11:08:37 11:09:18   18.06  97.46 18.06

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   8-  3- 3      Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    56.54

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  52   konk.  9  pkt.   163.70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ROGALSKI ROMAN            6 S 10:08:47   919.87   19.96   2.46     

 sek. 1  odl.= 146060 m   47 S 10:28:07   820.02   19.62  19.25 19.62

    WĄGROWIEC 2           48 S 10:28:08   819.95   19.61  19.66 19.61

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489   86 S 10:39:29   770.83   19.30  35.22 19.30

  W-K-S =  50- 12- 7     117 S 10:47:48 10:48:29   19.05  47.91 19.05

                         144 S 10:53:55 10:54:36   18.83  58.97 18.83

                         164 S 10:56:14 10:56:55   18.66  67.16 18.66

                         183 S 10:59:50 11:00:31   18.51  74.94 18.51

                         234 S 11:07:58 11:08:39   18.09  95.82     

                         285 S 11:16:51 11:17:32   17.67 116.71 17.67

                         330 S 11:27:07 11:27:48   17.30 135.14 17.30

                         412 S 11:44:20 11:45:01   16.63 168.71     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   135.03

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.   1   konk. 14  pkt.   273.03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WŁADOWSKI-CZYŻNIAK       69 S 10:29:42   790.43   19.44  28.26 19.44

 sek. 1  odl.= 142040 m   91 S 10:36:00   763.66   19.26  37.26 19.26

    WĄGROWIEC 2          114 S 10:41:16 10:47:18   19.07  46.68 19.07

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  150 S 10:49:00 10:55:02   18.78  61.43 18.78

  W-K-S =  34-  9- 7     212 S 10:59:31 11:05:33   18.27  86.81 18.27

                         261 S 11:07:17 11:13:19   17.87 106.88     

                         280 S 11:11:04 11:17:06   17.71 114.66 17.71

                         404 S 11:37:47 11:43:49   16.70 165.44 16.70

                         426 S 11:44:01 11:50:03   16.52 174.45 16.52

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   130.40

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  16   konk. 14  pkt.   262.54

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 NOWACKI JOZEF           286 S 11:15:15 11:17:33   17.66 117.12 17.66

 sek. 1  odl.= 144840 m ------------------------------------------------------

    WĄGROWIEC 2           Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    17.66

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  14-  1- 1      Po locie nr 02    poz.  83   konk.  4  pkt.    70.41

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CZARNECKI JÓZEF         123 S 10:43:47 10:50:25   19.00  50.37     

 sek. 1  odl.= 141600 m  209 S 10:58:51 11:05:29   18.30  85.59 18.30

    WĄGROWIEC 2          218 S 10:59:33 11:06:11   18.22  89.27 18.22

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  267 S 11:08:03 11:14:41   17.82 109.34 17.82

  W-K-S =  40-  6- 6     364 S 11:28:54 11:35:32   17.02 149.06     

                         485 S 11:58:19 12:04:57   16.03 198.61 16.03

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   106.39

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  29   konk. 13  pkt.   238.90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SIERAKOWSKI ZDZISŁAW    135 S 10:45:01 10:52:35   18.90  55.28 18.90

 sek. 1  odl.= 140890 m  267 S 11:07:07 11:14:41   17.82 109.34 17.82

    WĄGROWIEC 2          353 S 11:24:41 11:32:15   17.11 144.55 17.11

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  407 S 11:37:08 11:44:42   16.67 166.67 16.67

  W-K-S =  17-  5- 5     412 S 11:37:27 11:45:01   16.63 168.71 16.63

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    87.13

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  41   konk. 11  pkt.   195.32

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SZARWAS WALDEMAR         85 S 10:39:21   771.22   19.31  34.81 19.31

 sek. 2  odl.= 146030 m ------------------------------------------------------

    WĄGROWIEC 2           Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    19.31

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   7-  1- 1      Po locie nr 02    poz.  86   konk.  4  pkt.    68.47

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KRUSIŃSKI PIOTR         245 S 11:05:40 11:10:20   18.00 100.33 18.00

 sek. 2  odl.= 143070 m  417 S 11:42:24 11:47:04   16.59 170.76 16.59

    WĄGROWIEC 2          464 S 11:53:51 11:58:31   16.20 190.01 16.20

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  25-  3- 3      Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    50.79

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  58   konk.  8  pkt.   138.28

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KĘDZIERSCY SYLW-ŁUKASZ  290 S 11:08:52 11:17:50   17.63 118.76 17.63

 sek. 2  odl.= 139840 m  454 S 11:47:45 11:56:43   16.29 185.91 16.29

    WĄGROWIEC 2         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489   Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    33.92

  W-K-S =  24-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  69   konk.  7  pkt.   122.55

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 TWARDOWSKI  ROMAN       307 S 11:12:15 11:21:28   17.49 125.72 17.49

 sek. 2  odl.= 139660 m ------------------------------------------------------

    WĄGROWIEC 2           Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    17.49

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  10-  1- 1      Po locie nr 02    poz.  96   konk.  1  pkt.    17.49

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CHLEBOWSKI IREN-SŁAWOM  335 S 11:19:33 11:28:17   17.26 137.18 17.26

 sek. 2  odl.= 140020 m ------------------------------------------------------

    WĄGROWIEC 2           Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    17.26

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  23-  1- 1      Po locie nr 02    poz.  70   konk.  7  pkt.   122.47

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 LELIT PIOTR             337 S 11:17:27 11:28:39   17.25 138.00 17.25

 sek. 2  odl.= 138170 m ------------------------------------------------------

    WĄGROWIEC 2           Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    17.25

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  13-  1- 1      Po locie nr 02    poz.  89   konk.  3  pkt.    53.79

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 HARBART ERWIN,ANDRZEJ    23 S 10:13:28   860.79   19.82   9.42 19.82

 sek. 2  odl.= 140710 m   66 S 10:27:42   791.84   19.47  27.03 19.47

    WĄGROWIEC 2           67 S 10:27:45   791.62   19.46  27.44 19.46

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  172 S 10:50:22 10:58:11   18.60  70.43 18.60

  W-K-S =  35- 10- 7     173 S 10:50:23 10:58:12   18.59  70.84 18.59

                         204 S 10:56:24 11:04:13   18.34  83.54 18.34

                         207 S 10:57:11 11:05:00   18.31  84.77 18.31

                         229 S 10:59:36 11:07:25   18.13  93.78 18.13

                         320 S 11:17:22 11:25:11   17.39 131.04 17.39

                         472 S 11:51:51 11:59:40   16.14 193.28 16.14

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   132.59

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  13   konk. 14  pkt.   265.82

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CZERWIŃSKI ANDRZ-GRZEG  108 S 10:42:21 10:45:59   19.12  44.23 19.12

 sek. 2  odl.= 143850 m  128 S 10:48:04 10:51:42   18.96  52.42 18.96

    WĄGROWIEC 2          365 S 11:32:05 11:35:43   17.02 149.47 17.02

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  434 S 11:47:49 11:51:27   16.45 177.72 16.45

  W-K-S =  22-  5- 5     442 S 11:49:44 11:53:22   16.39 181.00 16.39

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    87.94

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  35   konk. 12  pkt.   215.03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CZAJKOWSKI KAZIMIERZ     16 S 10:08:45   881.76   19.88   6.55 19.88

 sek. 2  odl.= 139980 m  186 S 10:52:45 11:01:32   18.48  76.17 18.48

    WĄGROWIEC 2          318 S 11:15:52 11:24:39   17.40 130.22     

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  419 S 11:38:57 11:47:44   16.57 171.58 16.57

  W-K-S =  23-  5- 5     481 S 11:55:24 12:04:11   16.07 196.97 16.07

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    88.40

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  34   konk. 12  pkt.   215.30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KŁOSOWSKI STANISŁAW     178 S 10:53:50 10:59:28   18.55  72.89 18.55

 sek. 2  odl.= 142350 m  401 S 11:37:46 11:43:24   16.72 164.21 16.72

    WĄGROWIEC 2          439 S 11:47:00 11:52:38   16.41 179.77 16.41

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  444 S 11:47:46 11:53:24   16.37 181.82 16.37

  W-K-S =  10-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    68.05

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  87   konk.  4  pkt.    68.05

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZBONIKOWSKI HENRYK      162 S 11:01:39 10:56:37   18.68  66.34 18.68

 sek. 2  odl.= 150340 m  184 S 11:05:38 11:00:36   18.50  75.35 18.50

    WĄGROWIEC 2          264 S 11:19:04 11:14:02   17.84 108.11 17.84

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  471 S 12:04:40 11:59:38   16.15 192.87 16.15

  W-K-S =  11-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    71.17

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  67   konk.  7  pkt.   123.28

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KAPUŚCIŃSKI JAN I JERZ  161 S 10:50:37 10:56:27   18.69  65.93 18.69

 sek. 3  odl.= 142200 m  187 S 10:55:59 11:01:49   18.48  76.58 18.48

    WĄGROWIEC 2          391 S 11:35:57 11:41:47   16.80 160.11 16.80

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  19-  3- 3      Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    53.97

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  54   konk.  9  pkt.   158.93

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MAJCHRZAK JERZY          20 S 10:13:59   871.61   19.84   8.19 19.84

 sek. 3  odl.= 142930 m  462 S 11:53:21 11:58:12   16.22 189.19 16.22

    WĄGROWIEC 2         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489   Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    36.06

  W-K-S =  24-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  49   konk.  9  pkt.   170.56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KRZYŻANOWSKI ANDRZEJ     60 S 10:27:45   801.13   19.52  24.57 19.52

 sek. 3  odl.= 142400 m  222 S 11:00:56 11:06:30   18.19  90.91 18.19

    WĄGROWIEC 2          455 S 11:51:17 11:56:51   16.28 186.32 16.28

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  13-  3- 3      Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    53.99

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  53   konk.  9  pkt.   162.47

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 GOŁĘBIEWSKI MAREK        12 S 10:09:08   894.85   19.91   4.91 19.91

 sek. 3  odl.= 142400 m  177 S 10:53:32 10:59:06   18.56  72.48 18.56

    WĄGROWIEC 2          249 S 11:05:38 11:11:12   17.97 101.97 17.97

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  15-  3- 3      Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    56.44

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  65   konk.  7  pkt.   125.17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WDOWIAK-BUDZISZEWSKI     11 S 10:08:43   894.93   19.92   4.50 19.92

 sek. 3  odl.= 142040 m   26 S 10:15:59   855.75   19.80  10.65 19.80

    WĄGROWIEC 2          132 S 10:46:06 10:52:08   18.93  54.05 18.93

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  159 S 10:50:21 10:56:23   18.70  65.11 18.70

  W-K-S =  45-  9- 7     231 S 11:01:37 11:07:39   18.11  94.59 18.11

                         251 S 11:05:17 11:11:19   17.95 102.78 17.95

                         252 S 11:05:27 11:11:29   17.94 103.19 17.94

                         368 S 11:30:08 11:36:10   16.99 150.70 16.99

                         448 S 11:48:21 11:54:23   16.34 183.46 16.34

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   131.35

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  12   konk. 14  pkt.   267.48

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 JEZIORSKI EDWARD        170 S 10:57:19 10:58:00   18.61  69.62 18.61

 sek. 3  odl.= 146060 m  174 S 10:57:32 10:58:13   18.58  71.25 18.58

    WĄGROWIEC 2          179 S 10:59:11 10:59:52   18.54  73.30 18.54

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  352 S 11:31:17 11:31:58   17.12 144.14 17.12

  W-K-S =  25-  8- 7     363 S 11:34:30 11:35:11   17.03 148.65 17.03

                         411 S 11:44:19 11:45:00   16.64 168.30 16.64

                         467 S 11:58:02 11:58:43   16.18 191.24 16.18

                         484 S 12:04:10 12:04:51   16.04 198.20 16.04

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   122.70

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  24   konk. 14  pkt.   253.10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SZKOPIAK MIROSŁAW        34 S 10:19:34   837.43   19.73  13.92 19.73

 sek. 3  odl.= 142000 m  197 S 10:56:55 11:03:01   18.39  80.67 18.39

    WĄGROWIEC 2          369 S 11:30:25 11:36:31   16.98 151.11 16.98

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  474 S 11:54:05 12:00:11   16.12 194.10 16.12

  W-K-S =  30-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    71.22

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  42   konk. 11  pkt.   193.84

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KOSAK JÓZEF             128 S 10:45:09 10:51:42   18.96  52.42 18.96

 sek. 3  odl.= 141660 m  220 S 10:59:54 11:06:27   18.20  90.09 18.20

    WĄGROWIEC 2          243 S 11:03:32 11:10:05   18.02  99.51 18.02

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  441 S 11:46:42 11:53:15   16.39 180.59 16.39

  W-K-S =  31-  7- 7     463 S 11:51:44 11:58:17   16.21 189.60 16.21

                         479 S 11:55:38 12:02:11   16.08 196.15 16.08

                         483 S 11:57:54 12:04:27   16.05 197.79 16.05

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   119.91

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  25   konk. 14  pkt.   252.62

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BINIECKI STANISŁAW       41 S 10:20:16   829.17   19.67  16.79 19.67

 sek. 3  odl.= 141180 m   55 S 10:24:36   808.59   19.56  22.52 19.56

    WĄGROWIEC 2           93 S 10:35:32   760.94   19.25  38.08 19.25

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  168 S 10:50:08 10:57:19   18.63  68.80 18.63

  W-K-S =  42-  8- 7     296 S 11:12:02 11:19:13   17.58 121.21 17.58

                         356 S 11:25:52 11:33:03   17.09 145.78 17.09

                         359 S 11:26:20 11:33:31   17.07 147.01 17.07

                         449 S 11:47:40 11:54:51   16.33 183.87 16.33

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   128.85

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  20   konk. 14  pkt.   258.71

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KORALEWSKI ANDRZEJ      340 S 11:27:46 11:28:48   17.22 139.23 17.22

 sek. 3  odl.= 145790 m ------------------------------------------------------

    WĄGROWIEC 2           Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    17.22

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  15-  1- 1      Po locie nr 02    poz.  68   konk.  7  pkt.   123.12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BŁASZCZYK JAN-PATRYK     46 S 10:23:41   821.44   19.63  18.84 19.63

 sek. 3  odl.= 142670 m   62 S 10:28:19   800.09   19.50  25.39 19.50

    WĄGROWIEC 2           75 S 10:31:57   784.12   19.39  30.71 19.39

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  105 S 10:40:11   750.17   19.15  43.00 19.15

  W-K-S =  25-  9- 7     240 S 11:04:20 11:09:32   18.04  98.28 18.04

                         314 S 11:18:26 11:23:38   17.43 128.58 17.43

                         355 S 11:27:42 11:32:54   17.10 145.37 17.10

                         377 S 11:33:39 11:38:51   16.92 154.38 16.92

                         456 S 11:51:44 11:56:56   16.27 186.73 16.27

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   130.24

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  10   konk. 14  pkt.   268.49

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 RYBICKI LECH            201 S 10:56:37 11:03:39   18.36  82.31 18.36

 sek. 3  odl.= 141290 m  258 S 11:05:21 11:12:23   17.89 105.65 17.89

    WĄGROWIEC 2          349 S 11:24:15 11:31:17   17.15 142.92 17.15

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  34-  3- 3      Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    53.40

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  45   konk. 10  pkt.   178.14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 GRALICKI EDMUND           7 S 10:09:01   917.45   19.95   2.87 19.95

 sek. 3  odl.= 145890 m  116 S 10:47:04 10:47:58   19.06  47.50 19.06

    WĄGROWIEC 2          125 S 10:50:02 10:50:56   18.98  51.19 18.98

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  140 S 10:53:05 10:53:59   18.86  57.33 18.86

  W-K-S =  13-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    76.85

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  50   konk.  9  pkt.   167.45

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WNUKIEWICZ-KORALEWSKI   450 S 11:54:04 11:55:20   16.32 184.28 16.32

 sek. 3  odl.= 145620 m ------------------------------------------------------

    WĄGROWIEC 2           Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    16.32

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  33-  1- 1      Po locie nr 02    poz.  97   konk.  1  pkt.    16.32

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KAMIŃSKI BOGDAN         270 S 11:09:14 11:14:48   17.80 110.57 17.80

 sek. 3  odl.= 142390 m  346 S 11:24:58 11:30:32   17.17 141.69 17.17

    WĄGROWIEC 2          400 S 11:37:22 11:42:56   16.73 163.80 16.73

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   7-  3- 3      Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    51.70

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  73   konk.  6  pkt.   105.97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MICHALSKI MAREK         302 S 11:23:25 11:21:01   17.53 123.67 17.53

 sek. 4  odl.= 148370 m  415 S 11:47:41 11:45:17   16.61 169.94 16.61

    WĄGROWIEC 2          451 S 11:58:43 11:56:19   16.31 184.68 16.31

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  24-  3- 3      Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    50.45

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  74   konk.  6  pkt.   104.04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIECZKOWSKI WINCENTY     29 S 10:26:32   849.75   19.77  11.88 19.77

 sek. 4  odl.= 150010 m   63 S 10:37:48   798.78   19.49  25.80     

    WĄGROWIEC 2           74 S 10:41:14   784.43   19.40  30.30     

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  102 S 10:48:42   754.96   19.17  41.77 19.17

  W-K-S =  35- 13- 7     136 S 10:57:55 10:53:20   18.89  55.69 18.89

                         189 S 11:06:43 11:02:08   18.46  77.40     

                         237 S 11:13:51 11:09:16   18.07  97.05     

                         256 S 11:16:45 11:12:10   17.91 104.83 17.91

                         289 S 11:22:19 11:17:44   17.64 118.35 17.64

                         291 S 11:22:29 11:17:54   17.62 119.16 17.62

                         348 S 11:35:32 11:30:57   17.16 142.51 17.16

                         397 S 11:47:05 11:42:30   16.75 162.57 16.75

                         460 S 12:02:09 11:57:34   16.24 188.37 16.24

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   133.25

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.   3   konk. 14  pkt.   272.51

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 LEWANDOWSKI STEFAN      188 S 11:02:14 11:01:56   18.47  76.99 18.47

 sek. 4  odl.= 146790 m  206 S 11:04:49 11:04:31   18.32  84.36 18.32

    WĄGROWIEC 2          360 S 11:33:53 11:33:35   17.06 147.42 17.06

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  367 S 11:36:17 11:35:59   17.00 150.29 17.00

  W-K-S =  26-  6- 6     380 S 11:39:34 11:39:16   16.89 155.61 16.89

                         425 S 11:49:44 11:49:26   16.52 174.04 16.52

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   104.26

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  31   konk. 13  pkt.   230.56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BORKOWSKI EUGENIUSZ     113 S 10:52:51 10:47:11   19.08  46.27 19.08

 sek. 4  odl.= 150820 m  254 S 11:17:45 11:12:05   17.93 104.01 17.93

    WĄGROWIEC 2          273 S 11:20:57 11:15:17   17.77 111.79 17.77

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  293 S 11:24:10 11:18:30   17.61 119.98 17.61

  W-K-S =  24-  6- 6     414 S 11:50:48 11:45:08   16.61 169.53 16.61

                         435 S 11:57:27 11:51:47   16.44 178.13 16.44

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   105.44

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  28   konk. 13  pkt.   239.01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ROGOZIŃSKI DARIUSZ-PAW   52 S 10:33:56   809.86   19.58  21.29 19.58

 sek. 4  odl.= 148960 m   79 S 10:41:44   776.91   19.36  32.35 19.36

    WĄGROWIEC 2          104 S 10:47:57   752.51   19.16  42.59 19.16

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  142 S 10:57:24 10:54:13   18.84  58.15 18.84

  W-K-S =  41-  9- 7     210 S 11:08:43 11:05:32   18.29  86.00 18.29

                         304 S 11:24:18 11:21:07   17.52 124.49 17.52

                         337 S 11:31:50 11:28:39   17.25 138.00 17.25

                         345 S 11:33:21 11:30:10   17.18 141.28 17.18

                         475 S 12:03:29 12:00:18   16.11 194.51 16.11

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   130.00

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  14   konk. 14  pkt.   265.06

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MAŃKOWSKI MIECZYSŁAW    111 S 10:54:50 10:46:20   19.10  45.45 19.10

 sek. 4  odl.= 152950 m  224 S 11:15:28 11:06:58   18.17  91.73 18.17

    WĄGROWIEC 2          311 S 11:31:10 11:22:40   17.46 127.35 17.46

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  366 S 11:44:28 11:35:58   17.01 149.88 17.01

  W-K-S =  14-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    71.74

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  51   konk.  9  pkt.   165.45

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BALCERKOWSCY KATA-ZBIG  126 S 10:58:01 10:51:17   18.98  51.60 18.98

 sek. 4  odl.= 151620 m  262 S 11:20:11 11:13:27   17.86 107.29 17.86

    WĄGROWIEC 2          288 S 11:24:23 11:17:39   17.65 117.94 17.65

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  27-  3- 3      Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    54.49

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  43   konk. 10  pkt.   186.13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BRAUN KAZIMIERZ          61 S 10:37:22   800.46   19.51  24.98 19.51

 sek. 4  odl.= 149980 m  130 S 10:56:35 10:52:02   18.94  53.24 18.94

    WĄGROWIEC 2          160 S 11:00:59 10:56:26   18.70  65.52 18.70

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  257 S 11:16:54 11:12:21   17.90 105.24 17.90

  W-K-S =  34- 10- 7     272 S 11:19:34 11:15:01   17.78 111.38 17.78

                         294 S 11:23:07 11:18:34   17.60 120.39 17.60

                         298 S 11:24:06 11:19:33   17.57 122.03 17.57

                         370 S 11:41:16 11:36:43   16.98 151.52 16.98

                         470 S 12:03:54 11:59:21   16.16 192.47 16.16

                         486 S 12:09:46 12:05:13   16.02 199.02 16.02

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   128.00

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  17   konk. 14  pkt.   260.17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SOŁTYSIŃSKI SŁAWOMIR    170 S 11:04:44 10:58:00   18.61  69.62 18.61

 sek. 4  odl.= 151620 m ------------------------------------------------------

    WĄGROWIEC 2           Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    18.61

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  13-  1- 1      Po locie nr 02    poz.  88   konk.  3  pkt.    53.91

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BAWEJ MAREK             300 S 11:22:55 11:20:04   17.55 122.85 17.55

 sek. 4  odl.= 148710 m  388 S 11:44:19 11:41:28   16.83 158.89 16.83

    WĄGROWIEC 2         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489   Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    34.38

  W-K-S =  14-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  92   konk.  3  pkt.    50.74

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 FURMAŃSKI KAZIMIERZ       8 S 10:26:44   913.18   19.94   3.28 19.94

 sek. 5  odl.= 161390 m   28 S 10:39:49   850.24   19.78  11.47 19.78

    WĄGROWIEC 2          305 S 11:40:56 11:21:10   17.51 124.90 17.51

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  386 S 12:00:52 11:41:06   16.84 158.07 16.84

  W-K-S =  41-  5- 5     477 S 12:21:05 12:01:19   16.10 195.33 16.10

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    90.17

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  33   konk. 12  pkt.   221.17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BARSKI ZBIGNIEW          13 S 10:32:19   885.16   19.90   5.32 19.90

 sek. 5  odl.= 161380 m   56 S 10:49:38   808.38   19.55  22.93 19.55

    WĄGROWIEC 2           87 S 10:59:43   769.51   19.30  35.63 19.30

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  227 S 11:26:59 11:07:14   18.15  92.96 18.15

  W-K-S =  28-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    76.90

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  36   konk. 11  pkt.   208.11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIETRZAKOWSKI STEFAN      3 S 10:18:59   924.17   19.98   1.23 19.98

 sek. 5  odl.= 156170 m   17 S 10:28:12   876.38   19.87   6.96 19.87

    WĄGROWIEC 2          103 S 10:57:12   753.72   19.16  42.18     

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  131 S 11:04:51 10:52:03   18.93  53.64 18.93

  W-K-S =  30- 14- 7     133 S 11:04:58 10:52:10   18.92  54.46     

                         216 S 11:18:54 11:06:06   18.24  88.45 18.24

                         241 S 11:22:22 11:09:34   18.03  98.69     

                         323 S 11:39:26 11:26:38   17.36 132.27 17.36

                         342 S 11:41:39 11:28:51   17.20 140.05 17.20

                         373 S 11:49:55 11:37:07   16.95 152.74 16.95

                         383 S 11:53:04 11:40:16   16.87 156.84 16.87

                         384 S 11:53:23 11:40:35   16.86 157.25 16.86

                         393 S 11:54:53 11:42:05   16.79 160.93 16.79

                         458 S 12:10:14 11:57:26   16.25 187.55 16.25

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   133.13

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.   8   konk. 14  pkt.   270.34

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 GACHEWICZ MIECZY-CEZAR   15 S 10:37:49   882.14   19.89   6.14 19.89

 sek. 5  odl.= 165680 m   30 S 10:45:36   847.04   19.76  12.29 19.76

    WĄGROWIEC 2           72 S 11:00:43   786.27   19.42  29.48 19.42

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489   76 S 11:01:41   782.68   19.39  31.12 19.39

  W-K-S =  25-  5- 5     100 S PL-0345-09-5720 11:09:06   756.18   19.19  40.95 19.19

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    97.65

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  32   konk. 12  pkt.   226.29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KOZŁOWSKI IGNACY          4 S 10:25:13   921.15   19.98   1.64 19.98

 sek. 5  odl.= 161400 m    5 S 10:25:24   920.18   19.97   2.05 19.97

    WĄGROWIEC 2           10 S 10:29:44   898.00   19.93   4.10 19.93

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489   22 S 10:36:53   863.64   19.83   9.01 19.83

  W-K-S =  33- 12- 7      38 S 10:43:45   833.03   19.70  15.56 19.70

                         134 S 11:12:04 10:52:18   18.91  54.87 18.91

                         145 S 11:14:24 10:54:38   18.82  59.38 18.82

                         196 S 11:22:26 11:02:40   18.40  80.26 18.40

                         299 S 11:39:30 11:19:44   17.56 122.44 17.56

                         319 S 11:44:36 11:24:50   17.39 130.63 17.39

                         408 S 12:04:30 11:44:44   16.66 167.08 16.66

                         442 S 12:13:08 11:53:22   16.39 181.00 16.39

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   137.14

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.   5   konk. 14  pkt.   270.99

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KLUCZYŃSKI PAWEŁ        236 S 11:28:43 11:09:10   18.07  96.64 18.07

 sek. 5  odl.= 161230 m  334 S 11:47:42 11:28:09   17.27 136.77 17.27

    WĄGROWIEC 2         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489   Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    35.34

  W-K-S =  13-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  55   konk.  9  pkt.   155.77

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WIŚNIEWSKI MARCIN        58 S 10:50:04   807.43   19.53  23.75     

 sek. 5  odl.= 161540 m  120 S 11:09:22 10:49:24   19.02  49.14     

    WĄGROWIEC 2         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489   Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    38.55

  W-K-S =   8-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  71   konk.  6  pkt.   115.23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WASILEWSKI MARCIN + J    78 S 11:00:56   777.17   19.37  31.94 19.37

 sek. 5  odl.= 163930 m  139 S 11:16:39 10:53:30   18.87  56.92 18.87

    WĄGROWIEC 2          147 S 11:18:03 10:54:54   18.80  60.20 18.80

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  457 S 12:20:19 11:57:10   16.26 187.14 16.26

  W-K-S =  20-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    73.30

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  39   konk. 11  pkt.   200.12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 JUSTYŃSKI - FRYCZKIE    341 S 11:47:33 11:28:50   17.21 139.64 17.21

 sek. 5  odl.= 160610 m  437 S 12:10:55 11:52:12   16.43 178.95 16.43

    WĄGROWIEC 2         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489   Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    33.64

  W-K-S =  13-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  95   konk.  2  pkt.    33.64

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WASIELEWSKI MAREK-JANU  283 S 11:36:32 11:17:20   17.69 115.89 17.69

 sek. 5  odl.= 160970 m ------------------------------------------------------

    WĄGROWIEC 2           Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    17.69

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  17-  1- 1      Po locie nr 02    poz.  93   konk.  2  pkt.    37.36

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 DERESZEWSKI MIECZYSŁAW  157 S 11:14:38 10:56:20   18.72  64.29 18.72

 sek. 5  odl.= 160300 m  164 S 11:15:13 10:56:55   18.66  67.16 18.66

    WĄGROWIEC 2          202 S 11:22:05 11:03:47   18.35  82.72 18.35

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  213 S 11:24:11 11:05:53   18.26  87.22 18.26

  W-K-S =  30-  9- 7     242 S 11:27:56 11:09:38   18.02  99.10 18.02

                         244 S 11:28:32 11:10:14   18.01  99.92 18.01

                         316 S 11:42:43 11:24:25   17.42 129.40 17.42

                         445 S 12:11:48 11:53:30   16.36 182.23 16.36

                         446 S 12:12:16 11:53:58   16.35 182.64 16.35

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   127.44

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  19   konk. 14  pkt.   259.19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MURATOW ROMAN - DAWID    33 S 10:50:56   843.12   19.74  13.51 19.74

 sek. 5  odl.= 169410 m   36 S 10:52:43   835.70   19.71  14.74 19.71

    WĄGROWIEC 2          110 S 11:16:46 10:46:19   19.11  45.05 19.11

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  398 S 12:12:58 11:42:31   16.75 162.98 16.75

  W-K-S =  30-  6- 6     421 S 12:18:33 11:48:06   16.56 172.40 16.56

                         452 S 12:26:56 11:56:29   16.30 185.09 16.30

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   108.17

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  26   konk. 13  pkt.   243.80

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CZEŚNIKOWSKI GRZEGORZ    51 S 10:48:49   811.00   19.59  20.88 19.59

 sek. 5  odl.= 161240 m  124 S 11:10:05 10:50:31   18.99  50.78 18.99

    WĄGROWIEC 2          336 S 11:47:59 11:28:25   17.25 137.59 17.25

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  25-  3- 3      Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    55.83

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  57   konk.  8  pkt.   141.69

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WITKOWSKI TEODOR         50 S 10:46:20   813.01   19.60  20.48 19.60

 sek. 5  odl.= 159620 m  151 S 11:12:41 10:55:17   18.77  61.83 18.77

    WĄGROWIEC 2          263 S 11:31:05 11:13:41   17.85 107.70 17.85

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  418 S PL-345-07-15147 12:04:51 11:47:27   16.58 171.17 16.58

  W-K-S =  15-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    72.80

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  72   konk.  6  pkt.   109.59

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ŻÓŁTOWSKI WIESŁAW         2 S 10:20:09   932.24   19.99   0.82 19.99

 sek. 5  odl.= 158620 m   21 S 10:33:07   866.22   19.84   8.60 19.84

    WĄGROWIEC 2           31 S 10:37:47   844.70   19.75  12.69 19.75

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489   73 S 10:52:03   785.05   19.41  29.89 19.41

  W-K-S =  27- 10- 7     191 S 11:18:19 11:02:15   18.44  78.21 18.44

                         193 S 11:18:22 11:02:18   18.43  79.03 18.43

                         248 S 11:27:15 11:11:11   17.98 101.56 17.98

                         402 S 11:59:30 11:43:26   16.71 164.62 16.71

                         416 S 12:01:55 11:45:51   16.60 170.35 16.60

                         424 S 12:05:20 11:49:16   16.53 173.63 16.53

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   133.84

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  18   konk. 14  pkt.   259.47

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PERSZYŃSKI MARIUSZ      112 S 11:06:45 10:46:23   19.09  45.86 19.09

 sek. 5  odl.= 161840 m  487 S 12:25:49 12:05:27   16.02 199.43 16.02

    WĄGROWIEC 2         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489   Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    35.11

  W-K-S =  16-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  64   konk.  7  pkt.   126.16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZBIGNIEW BUGAJ           39 S 11:00:42   831.80   19.69  15.97 19.69

 sek. 5  odl.= 175260 m   40 S 11:01:07   830.16   19.68  16.38 19.68

    WĄGROWIEC 2           49 S 11:05:02   815.04   19.61  20.07 19.61

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  315 S 12:02:25 11:24:10   17.43 128.99 17.43

  W-K-S =  29-  6- 6     350 S 12:09:33 11:31:18   17.14 143.33 17.14

                         422 S 12:26:45 11:48:30   16.55 172.81 16.55

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   110.10

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  27   konk. 13  pkt.   240.17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 TUROWSKI WIESŁAW         35 S 11:09:12   837.00   19.72  14.33 19.72

 sek. 5  odl.= 183470 m   37 S 11:09:55   834.27   19.70  15.15 19.70

    WĄGROWIEC 2          195 S 11:51:46 11:02:34   18.41  79.85 18.41

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  216 S 11:55:18 11:06:06   18.24  88.45 18.24

  W-K-S =  21-  7- 7     281 S 12:06:26 11:17:14   17.70 115.07 17.70

                         458 S 12:46:38 11:57:26   16.25 187.55 16.25

                         489 S 12:55:03 12:05:51   16.00 200.25 16.00

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   126.02

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  30   konk. 13  pkt.   230.83

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KĘPSKI JERZY             70 S 10:17:09   787.98   19.43  28.67 19.43

 sek. 6  odl.= 131710 m  115 S 10:27:30 10:47:19   19.07  47.09 19.07

    WĄGROWIEC 2          146 S 10:34:58 10:54:47   18.81  59.79 18.81

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  169 S 10:37:31 10:57:20   18.62  69.21 18.62

  W-K-S =  22- 10- 7     182 S 10:40:34 11:00:23   18.52  74.53 18.52

                         191 S 10:42:26 11:02:15   18.44  78.21 18.44

                         284 S 10:57:40 11:17:29   17.68 116.30 17.68

                         347 S 11:10:52 11:30:41   17.16 142.10 17.16

                         387 S 11:21:20 11:41:09   16.84 158.48 16.84

                         423 S 11:29:24 11:49:13   16.54 173.22 16.54

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   130.57

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  21   konk. 14  pkt.   256.41

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

 

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KRZYŻANOWSKI EDWARD     275 S 10:53:01 11:15:50   17.75 112.61 17.75

 sek. 6  odl.= 129460 m  321 S 11:02:49 11:25:38   17.38 131.45 17.38

    WĄGROWIEC 2          469 S 11:36:16 11:59:05   16.16 192.06 16.16

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  19-  3- 3      Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    51.29

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  44   konk. 10  pkt.   178.32

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MATUSIAK ANDRZEJ         24 S 10:05:01   858.68   19.81   9.83 19.81

 sek. 6  odl.= 133110 m   89 S 10:23:20   767.94   19.28  36.45 19.28

    WĄGROWIEC 2           94 S 10:24:58   760.77   19.24  38.49 19.24

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489   99 S 10:25:46   757.31   19.20  40.54 19.20

  W-K-S =  29-  7- 7     143 S 10:36:26 10:54:23   18.84  58.56 18.84

                         147 S 10:36:57 10:54:54   18.80  60.20 18.80

                         162 S 10:38:40 10:56:37   18.68  66.34 18.68

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   133.85

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.   9   konk. 14  pkt.   269.24

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZAKRZEWSKI JACEK        166 S 10:38:57 10:57:07   18.65  67.98 18.65

 sek. 6  odl.= 132950 m  194 S 10:44:16 11:02:26   18.42  79.44 18.42

    WĄGROWIEC 2          230 S 10:49:16 11:07:26   18.12  94.19 18.12

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  269 S 10:56:33 11:14:43   17.80 110.16 17.80

  W-K-S =  37- 13- 7     287 S 10:59:26 11:17:36   17.66 117.53 17.66

                         312 S 11:05:01 11:23:11   17.45 127.76 17.45

                         317 S 11:06:20 11:24:30   17.41 129.81 17.41

                         324 S 11:08:51 11:27:01   17.35 132.68     

                         333 S 11:09:52 11:28:02   17.28 136.36 17.28

                         428 S 11:32:33 11:50:43   16.50 175.27 16.50

                         447 S 11:36:06 11:54:16   16.34 183.05     

                         464 S 11:40:21 11:58:31   16.20 190.01 16.20

                         482 S 11:46:05 12:04:15   16.06 197.38 16.06

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   125.51

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  23   konk. 14  pkt.   253.65

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MARKOWSKI HENRYK          9 S  9:54:26   899.52   19.93   3.69     

 sek. 6  odl.= 129920 m   19 S  9:58:45   873.41   19.85   7.78 19.85

    WĄGROWIEC 2           32 S 10:03:55   844.09   19.75  13.10 19.75

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489   57 S 10:10:44   808.30   19.54  23.34 19.54

  W-K-S =  49- 19- 7      83 S 10:18:13   772.34   19.33  33.99 19.33

                         119 S 10:27:04 10:49:16   19.03  48.73 19.03

                         122 S 10:27:48 10:50:00   19.01  49.96 19.01

                         199 S 10:41:07 11:03:19   18.38  81.49 18.38

                         203 S 10:41:48 11:04:00   18.34  83.13 18.34

                         265 S 10:52:18 11:14:30   17.84 108.52 17.84

                         277 S 10:53:40 11:15:52   17.74 113.43 17.74

                         279 S 10:54:38 11:16:50   17.72 114.25 17.72

                         282 S 10:55:06 11:17:18   17.70 115.48 17.70

                         328 S 11:05:26 11:27:38   17.32 134.32 17.32

                         332 S 11:05:44 11:27:56   17.29 135.95 17.29

                         351 S 11:09:45 11:31:57   17.13 143.73 17.13

                         375 S 11:15:49 11:38:01   16.93 153.56 16.93

                         392 S 11:19:52 11:42:04   16.80 160.52 16.80

                         431 S 11:28:41 11:50:53   16.48 176.49 16.48

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   136.44

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.   4   konk. 14  pkt.   271.73

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PRZYBYLAK ADAM          106 S 10:23:13 10:45:47   19.14  43.41 19.14

 sek. 6  odl.= 129650 m  313 S 11:00:41 11:23:15   17.44 128.17 17.44

    WĄGROWIEC 2          327 S 11:05:02 11:27:36   17.33 133.91 17.33

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  329 S 11:05:13 11:27:47   17.31 134.73 17.31

  W-K-S =  11-  6- 6     385 S 11:18:05 11:40:39   16.85 157.66 16.85

                         440 S 11:30:24 11:52:58   16.40 180.18 16.40

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   104.47

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  47   konk. 10  pkt.   176.79

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KASZUBSKI WOJCIE-JAKUB  152 S 10:33:38 10:55:38   18.76  62.24 18.76

 sek. 6  odl.= 130070 m  175 S 10:36:35 10:58:35   18.57  71.66 18.57

    WĄGROWIEC 2          205 S 10:42:24 11:04:24   18.33  83.95 18.33

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  215 S 10:44:02 11:06:02   18.25  88.04 18.25

  W-K-S =  43- 11- 7     225 S 10:45:02 11:07:02   18.16  92.14 18.16

                         226 S 10:45:13 11:07:13   18.16  92.55     

                         271 S 10:52:50 11:14:50   17.79 110.97 17.79

                         274 S 10:53:21 11:15:21   17.76 112.20 17.76

                         295 S 10:57:02 11:19:02   17.59 120.80 17.59

                         357 S 11:11:23 11:33:23   17.08 146.19     

                         395 S 11:20:23 11:42:23   16.77 161.75 16.77

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   128.02

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  15   konk. 14  pkt.   263.88

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZAKRZEWSKI SŁAW-JAN      71 S 10:18:55   787.43   19.43  29.07 19.43

 sek. 6  odl.= 133010 m   95 S 10:24:55   760.42   19.23  38.90 19.23

    WĄGROWIEC 2           96 S 10:24:57   760.27   19.22  39.31 19.22

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  127 S 10:33:29 10:51:34   18.97  52.01 18.97

  W-K-S =  40- 17- 7     138 S 10:35:17 10:53:22   18.88  56.51 18.88

                         141 S 10:36:07 10:54:12   18.85  57.74 18.85

                         167 S 10:39:03 10:57:08   18.64  68.39 18.64

                         228 S 10:49:10 11:07:15   18.14  93.37 18.14

                         246 S 10:52:36 11:10:41   17.99 100.74 17.99

                         250 S 10:53:10 11:11:15   17.96 102.38 17.96

                         322 S 11:08:05 11:26:10   17.37 131.86 17.37

                         343 S 11:10:55 11:29:00   17.20 140.46 17.20

                         344 S 11:11:02 11:29:07   17.19 140.87 17.19

                         376 S 11:20:45 11:38:50   16.93 153.97 16.93

                         405 S 11:26:21 11:44:26   16.69 165.85 16.69

                         430 S 11:32:44 11:50:49   16.48 176.09 16.48

                         433 S 11:33:15 11:51:20   16.46 177.31 16.46

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   133.22

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.   6   konk. 14  pkt.   270.68

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MROCZKOWSKI WIESŁAW      84 S 10:19:29   772.23   19.32  34.40 19.32

 sek. 6  odl.= 130880 m  232 S 10:47:05 11:08:00   18.11  95.00 18.11

    WĄGROWIEC 2          410 S 11:24:03 11:44:58   16.65 167.90 16.65

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  432 S 11:30:08 11:51:03   16.47 176.90 16.47

  W-K-S =  38-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    70.55

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  37   konk. 11  pkt.   200.40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 URBAŃSKI MARIUSZ        488 S 11:47:48 12:05:49   16.01 199.84 16.01

 sek. 6  odl.= 133060 m ------------------------------------------------------

    WĄGROWIEC 2           Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    16.01

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  16-  1- 1      Po locie nr 02    poz.  85   konk.  4  pkt.    69.92

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIOTROWSKI BRONISŁAW     27 S 10:02:41   852.61   19.79  11.06 19.79

 sek. 6  odl.= 130180 m   43 S 10:07:24   827.07   19.66  17.61 19.66

    WĄGROWIEC 2           44 S 10:07:52   824.62   19.65  18.02 19.65

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489   64 S 10:13:39   795.48   19.48  26.21 19.48

  W-K-S =  52- 23- 7      65 S 10:13:43   795.15   19.48  26.62 19.48

                          68 S 10:14:27   791.61   19.45  27.85 19.45

                         106 S 10:23:56 10:45:47   19.14  43.41 19.14

                         109 S 10:24:09 10:46:00   19.11  44.64 19.11

                         118 S 10:27:12 10:49:03   19.04  48.32 19.04

                         136 S 10:31:29 10:53:20   18.89  55.69 18.89

                         181 S 10:38:25 11:00:16   18.52  74.12 18.52

                         223 S 10:44:41 11:06:32   18.18  91.32     

                         239 S 10:47:35 11:09:26   18.05  97.87 18.05

                         247 S 10:48:55 11:10:46   17.98 101.15 17.98

                         260 S 10:51:05 11:12:56   17.88 106.47     

                         278 S 10:54:19 11:16:10   17.73 113.84 17.73

                         297 S 10:57:25 11:19:16   17.57 121.62 17.57

                         354 S 11:10:53 11:32:44   17.11 144.96 17.11

                         358 S 11:11:38 11:33:29   17.07 146.60 17.07

                         371 S 11:15:03 11:36:54   16.97 151.92 16.97

                         399 S 11:20:51 11:42:42   16.74 163.39 16.74

                         461 S 11:36:16 11:58:07   16.23 188.78 16.23

                         476 S 11:39:26 12:01:17   16.11 194.92 16.11

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   136.65

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.   7   konk. 14  pkt.   270.46

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PRUCHNICKI REMIGIUSZ    190 S 10:44:20 11:02:09   18.45  77.81 18.45

 sek. 6  odl.= 133210 m  259 S 10:54:52 11:12:41   17.89 106.06 17.89

    WĄGROWIEC 2          382 S 11:22:19 11:40:08   16.88 156.43 16.88

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  14-  3- 3      Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    53.22

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  46   konk. 10  pkt.   176.94

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SKOWROŃSKI DANIEL       101 S 10:19:58   755.15   19.18  41.36 19.18

 sek. 6  odl.= 128350 m  155 S 10:31:55 10:56:13   18.74  63.47 18.74

    WĄGROWIEC 2          156 S 10:32:01 10:56:19   18.73  63.88 18.73

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  219 S 10:42:04 11:06:22   18.21  89.68 18.21

  W-K-S =  30-  9- 7     394 S 11:18:01 11:42:19   16.78 161.34 16.78

                         427 S 11:26:01 11:50:19   16.51 174.86 16.51

                         436 S 11:27:44 11:52:02   16.43 178.54 16.43

                         464 S 11:34:13 11:58:31   16.20 190.01 16.20

                         473 S 11:35:49 12:00:07   16.13 193.69 16.13

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   124.58

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  66   konk.  7  pkt.   124.58

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KOTRYCH KRZYSZTOF       180 S 10:34:15 11:00:01   18.53  73.71 18.53

 sek. 6  odl.= 127250 m  292 S 10:52:16 11:18:02   17.61 119.57 17.61

    WĄGROWIEC 2          468 S 11:33:05 11:58:51   16.17 191.65 16.17

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  23-  3- 3      Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    52.31

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  56   konk.  8  pkt.   141.77

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZAKRZEWSKI JACEK II     208 S 10:46:50 11:05:05   18.30  85.18 18.30

 sek. 6  odl.= 132880 m  266 S 10:56:21 11:14:36   17.83 108.93 17.83

    WĄGROWIEC 2          339 S 11:10:26 11:28:41   17.23 138.82 17.23

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  362 S 11:16:02 11:34:17   17.04 148.24 17.04

  W-K-S =  33-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    70.40

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  40   konk. 11  pkt.   195.56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ŻYCHLEWICZ EDWARD        25 S 10:02:05   857.42   19.80  10.24 19.80

 sek. 6  odl.= 130400 m  210 S 10:43:58 11:05:32   18.29  86.00 18.29

    WĄGROWIEC 2          221 S 10:44:55 11:06:29   18.20  90.50 18.20

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489  253 S 10:50:12 11:11:46   17.93 103.60     

  W-K-S =  42-  9- 7     306 S 10:59:39 11:21:13   17.50 125.31 17.50

                         361 S 11:12:06 11:33:40   17.05 147.83 17.05

                         381 S 11:18:00 11:39:34   16.89 156.02 16.89

                         390 S 11:20:10 11:41:44   16.81 159.71 16.81

                         480 S 11:40:39 12:02:13   16.07 196.56 16.07

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy   125.66

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 02    poz.  22   konk. 14  pkt.   255.95

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PAWLAK STEFAN           372 S 11:27:26 11:36:59   16.96 152.33 16.96

 sek. 6  odl.= 139410 m ------------------------------------------------------

    WĄGROWIEC 2           Lot nr 02 z dn.08.05.2011     * pkt hodowcy    16.96

 WłGoł/Konk5= 2442/ 489 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  10-  1- 1      Po locie nr 02    poz.  75   konk.  5  pkt.    89.22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -