┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SIERAKOWSKI WOJCIECH    326 S 11:55:33   806.44   17.26 137.32 17.26

 sek. 1  odl.= 141570 m  351 S 11:58:37   792.59   17.05 147.85 17.05

    WĄGROWIEC 3          414 S 12:04:36   766.90   16.51 174.39 16.51

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  10-  3- 3      Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    50.82

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  73   konk.  8  pkt.   135.08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WASIELEWSKI MARIAN       87 S 11:22:53   993.89   19.27  36.65 19.27

 sek. 1  odl.= 142010 m  205 S 11:42:14   875.34   18.28  86.35 18.28

    WĄGROWIEC 3          216 S 11:43:23   869.18   18.19  90.99     

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  218 S 11:43:33   868.30   18.17  91.83 18.17

  W-K-S =  41- 15- 7     229 S 11:44:30   863.28   18.08  96.46 18.08

                         331 S 11:56:33   804.36   17.22 139.43     

                         363 S 12:00:25   787.12   16.95 152.91 16.95

                         377 S 12:01:29   782.50   16.83 158.80 16.83

                         402 S 12:04:14   770.82   16.62 169.33 16.62

                         405 S 12:04:16   770.68   16.59 170.60 16.59

                         406 S 12:04:18   770.54   16.58 171.02     

                         437 S 12:07:30   757.39   16.32 184.08     

                         453 S 12:09:23 12:15:48   16.19 190.82     

                         469 S 12:11:16 12:17:41   16.05 197.56 16.05

                         472 S 12:11:45 12:18:10   16.03 198.82     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   126.16

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  11   konk. 21  pkt.   394.42

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZABOROWICZ MARIU-WOJCI   78 S 11:20:48  1000.50   19.35  32.86 19.35

 sek. 1  odl.= 140870 m  105 S 11:26:40   960.48   19.12  44.23 19.12

    WĄGROWIEC 3          154 S 11:35:59   903.11   18.71  64.87 18.71

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  220 S 11:42:50   865.12   18.15  92.67 18.15

  W-K-S =  42- 12- 7     222 S 11:42:53   864.85   18.14  93.51     

                         302 S 11:50:54   824.28   17.46 127.21 17.46

                         355 S 11:58:01   791.33   17.01 149.54 17.01

                         356 S 11:58:16   790.22   17.00 149.96 17.00

                         391 S 12:01:53   774.51   16.71 164.70 16.71

                         409 S 12:03:13   768.87   16.56 172.28 16.56

                         432 S 12:05:12   760.64   16.36 181.97 16.36

                         455 S 12:08:23 12:16:19   16.17 191.66 16.17

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   127.94

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   6   konk. 21  pkt.   400.47

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BIERNACKI HENRYK         15 S 10:55:17  1227.41   19.88   6.32 19.88

 sek. 1  odl.= 141500 m  150 S 11:35:46   908.41   18.74  63.18 18.74

    WĄGROWIEC 3          428 S 12:05:58   760.89   16.40 180.29 16.40

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  431 S 12:05:59   760.82   16.37 181.55 16.37

  W-K-S =  25-  5- 5     444 S 12:07:50   753.33   16.26 187.03 16.26

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    87.65

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  37   konk. 16  pkt.   287.96

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 JANKE LEONARD           244 S 11:46:10   854.56   17.95 102.78 17.95

 sek. 1  odl.= 142000 m ------------------------------------------------------

    WĄGROWIEC 3           Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    17.95

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  11-  1- 1      Po locie nr 03    poz.  69   konk.  8  pkt.   145.96

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KAWCZYŃSKI WALENTY      319 S 11:53:59   810.48   17.32 134.37 17.32

 sek. 1  odl.= 141010 m  332 S 11:55:39   802.79   17.21 139.85 17.21

    WĄGROWIEC 3          463 S 12:09:33 12:17:18   16.10 195.03 16.10

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  15-  3- 3      Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    50.63

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  46   konk. 13  pkt.   226.67

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CHOJNACKI ANDRZEJ        13 S 10:57:49  1239.72   19.90   5.48 19.90

 sek. 1  odl.= 146060 m   64 S 11:24:00  1014.31   19.47  26.96 19.47

    WĄGROWIEC 3           80 S 11:26:05   999.84   19.33  33.70 19.33

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475   83 S 11:26:41   995.75   19.31  34.96 19.31

  W-K-S =   9-  6- 6     221 S 11:48:53   864.86   18.14  93.09 18.14

                         403 S 12:09:30   770.77   16.61 169.76 16.61

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   112.76

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  39   konk. 15  pkt.   276.46

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ROGALSKI ROMAN           16 S 10:59:10  1225.68   19.87   6.74 19.87

 sek. 1  odl.= 146060 m   28 S 11:07:02  1149.78   19.77  11.79 19.77

    WĄGROWIEC 3           31 S 11:09:48  1125.27   19.75  13.06 19.75

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475   90 S 11:27:44   988.67   19.25  37.91     

  W-K-S =  55- 19- 7     125 S 11:37:17   928.64   18.95  52.65 18.95

                         158 S 11:41:56   901.98   18.68  66.55 18.68

                         159 S 11:42:29   898.92   18.67  66.98 18.67

                         266 S 11:53:19   842.74   17.76 112.05 17.76

                         286 S 11:55:12   833.68   17.59 120.47 17.59

                         289 S 11:55:27   832.49   17.57 121.74 17.57

                         291 S 11:55:31   832.17   17.55 122.58 17.55

                         301 S 11:57:11   824.34   17.47 126.79     

                         304 S 11:57:27   823.11   17.44 128.05     

                         317 S 11:59:56   811.75   17.33 133.53 17.33

                         358 S 12:05:02   789.37   16.99 150.80     

                         411 S 12:10:02   768.60   16.54 173.13 16.54

                         438 S 12:12:51   757.38   16.31 184.50     

                         439 S 12:12:57   756.98   16.30 184.92     

                         445 S 12:13:54   753.28   16.25 187.45     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   134.94

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   3   konk. 21  pkt.   407.97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WŁADOWSKI-CZYŻNIAK       43 S 11:14:47  1053.84   19.65  18.11 19.65

 sek. 1  odl.= 142040 m   53 S 11:18:08  1028.28   19.56  22.33 19.56

    WĄGROWIEC 3           54 S 11:18:10  1028.03   19.55  22.75 19.55

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  130 S 11:33:50   923.34   18.91  54.76 18.91

  W-K-S =  29- 12- 7     182 S 11:40:03   887.47   18.47  76.66 18.47

                         249 S 11:46:34   852.75   17.91 104.89 17.91

                         259 S 11:47:45   846.74   17.82 109.10 17.82

                         333 S 11:57:08   801.88   17.20 140.27 17.20

                         334 S 11:57:10   801.73   17.19 140.69 17.19

                         344 S 11:58:24   796.19   17.11 144.90 17.11

                         424 S 12:06:27   761.81   16.43 178.60 16.43

                         425 S 12:06:30   761.61   16.42 179.02     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   131.87

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  12   konk. 21  pkt.   394.41

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 NOWACKI JOZEF            41 S 11:16:47  1058.90   19.66  17.27 19.66

 sek. 1  odl.= 144840 m  388 S 12:06:40   775.93   16.73 163.44 16.73

    WĄGROWIEC 3         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475   Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    36.39

  W-K-S =  16-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  81   konk.  6  pkt.   106.80

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CZARNECKI JÓZEF          21 S 10:58:43  1192.76   19.83   8.85 19.83

 sek. 1  odl.= 141600 m   30 S 11:05:33  1127.84   19.76  12.64 19.76

    WĄGROWIEC 3           33 S 11:06:15  1121.58   19.73  13.90 19.73

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475   93 S 11:24:08   982.42   19.22  39.17 19.22

  W-K-S =  31-  8- 7     207 S 11:41:55   874.52   18.26  87.19 18.26

                         272 S 11:48:18   841.35   17.71 114.57     

                         329 S 11:55:57   804.77   17.23 138.58 17.23

                         398 S 12:03:23   772.15   16.65 167.65 16.65

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   131.74

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  20   konk. 20  pkt.   370.64

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SADOWSKI STANISŁAW       52 S 11:24:30  1029.69   19.57  21.90 19.57

 sek. 1  odl.= 148790 m  161 S 11:45:37   898.40   18.65  67.82 18.65

    WĄGROWIEC 3          281 S 11:58:03   835.66   17.64 118.37 17.64

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  10-  3- 3      Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    55.86

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  74   konk.  7  pkt.   133.22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SZARWAS WALDEMAR        354 S 12:04:29   791.56   17.02 149.12 17.02

 sek. 2  odl.= 146030 m  458 S 12:15:49 12:16:52   16.14 192.92 16.14

    WĄGROWIEC 3         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475   Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    33.16

  W-K-S =  16-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  84   konk.  6  pkt.   101.63

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KRUSIŃSKI PIOTR         165 S 11:39:35   896.52   18.62  69.50 18.62

 sek. 2  odl.= 143070 m  300 S 11:53:27   824.85   17.48 126.37 17.48

    WĄGROWIEC 3          318 S 11:56:22   811.21   17.32 133.95 17.32

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  34-  3- 3      Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    53.42

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  62   konk. 11  pkt.   191.70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KĘDZIERSCY SYLW-ŁUKASZ  194 S 11:38:45   880.88   18.37  81.72 18.37

 sek. 2  odl.= 139840 m  195 S 11:38:53   880.14   18.36  82.14 18.36

    WĄGROWIEC 3          219 S 11:41:25   866.33   18.16  92.25 18.16

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  242 S 11:43:34   854.94   17.97 101.94 17.97

  W-K-S =  17-  5- 5     350 S 11:56:25   792.67   17.05 147.43 17.05

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    89.91

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  54   konk. 12  pkt.   212.46

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CHLEBOWSKI IREN-SŁAWOM  172 S 11:36:59   891.94   18.56  72.45 18.56

 sek. 2  odl.= 140020 m  275 S 11:46:41   840.04   17.69 115.84 17.69

    WĄGROWIEC 3          276 S 11:46:47   839.53   17.68 116.26 17.68

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  12-  3- 3      Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    53.93

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  65   konk. 10  pkt.   176.40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 HARBART ERWIN,ANDRZEJ    62 S 11:18:22  1016.94   19.49  26.12 19.49

 sek. 2  odl.= 140710 m  132 S 11:32:31   922.59   18.89  55.60 18.89

    WĄGROWIEC 3          138 S 11:33:37   915.98   18.84  58.13 18.84

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  191 S 11:39:15   883.58   18.40  80.45 18.40

  W-K-S =  34-  9- 7     239 S 11:44:21   856.16   17.99 100.67 17.99

                         240 S 11:44:23   855.99   17.98 101.10 17.98

                         307 S 11:51:44   819.35   17.42 129.32 17.42

                         310 S 11:51:52   818.72   17.39 130.58     

                         359 S 11:58:20   789.03   16.98 151.22 16.98

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   129.01

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  10   konk. 21  pkt.   394.83

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CZERWIŃSKI ANDRZ-GRZEG   60 S 11:20:48  1021.66   19.50  25.27 19.50

 sek. 2  odl.= 143850 m   75 S 11:23:13  1004.42   19.38  31.59 19.38

    WĄGROWIEC 3          128 S 11:35:26   925.48   18.93  53.92 18.93

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  135 S 11:36:43   917.90   18.87  56.87 18.87

  W-K-S =  25-  6- 6     215 S 11:45:21   869.97   18.19  90.56 18.19

                         470 S 12:13:45 12:17:43   16.04 197.98 16.04

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   110.91

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  31   konk. 18  pkt.   325.94

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CZAJKOWSKI KAZIMIERZ     84 S 11:20:44   994.65   19.30  35.38 19.30

 sek. 2  odl.= 139980 m  173 S 11:37:04   891.21   18.55  72.87 18.55

    WĄGROWIEC 3          243 S 11:43:44   854.93   17.96 102.36 17.96

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  21-  3- 3      Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    55.81

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  40   konk. 15  pkt.   271.11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KŁOSOWSKI STANISŁAW     288 S 11:50:55   832.86   17.58 121.31 17.58

 sek. 2  odl.= 142350 m  342 S 11:58:39   796.81   17.12 144.06 17.12

    WĄGROWIEC 3         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475   Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    34.70

  W-K-S =  10-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  83   konk.  6  pkt.   102.75

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIASECKI RYSZARD        460 S 12:08:58 12:17:07   16.13 193.77 16.13

 sek. 2  odl.= 140710 m ------------------------------------------------------

    WĄGROWIEC 3           Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    16.13

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  10-  1- 1      Po locie nr 03    poz.  99   konk.  1  pkt.    16.13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KAPUŚCIŃSKI JAN I JERZ  153 S 11:37:17   904.10   18.72  64.45 18.72

 sek. 3  odl.= 142200 m  225 S 11:44:41   863.48   18.11  94.78 18.11

    WĄGROWIEC 3          389 S 12:03:27   775.14   16.73 163.86 16.73

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  24-  3- 3      Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    53.56

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  53   konk. 12  pkt.   212.49

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CHYLIŃSKI ZDZISŁAW      147 S 11:35:47   910.88   18.77  61.92 18.77

 sek. 3  odl.= 141900 m  152 S 11:36:46   905.17   18.73  64.03 18.73

    WĄGROWIEC 3          170 S 11:38:53   893.11   18.57  71.61 18.57

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  295 S 11:51:15   828.61   17.52 124.26 17.52

  W-K-S =  29-  7- 7     299 S 11:51:24   827.89   17.49 125.95 17.49

                         360 S 11:59:55   788.70   16.97 151.64 16.97

                         408 S 12:04:31   769.04   16.57 171.86 16.57

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   124.62

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  52   konk. 12  pkt.   212.80

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MAJCHRZAK JERZY          37 S 11:12:09  1081.57   19.70  15.59 19.70

 sek. 3  odl.= 142930 m   89 S 11:24:13   991.08   19.26  37.49 19.26

    WĄGROWIEC 3          328 S 11:57:31   805.16   17.24 138.16 17.24

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  336 S 11:58:27   800.95   17.17 141.53 17.17

  W-K-S =  34-  9- 7     423 S 12:07:33   762.09   16.44 178.18 16.44

                         429 S 12:07:51   760.87   16.39 180.71 16.39

                         451 S 12:10:14   751.34   16.20 189.97 16.20

                         457 S 12:11:33 12:16:44   16.15 192.50 16.15

                         470 S 12:12:32 12:17:43   16.04 197.98 16.04

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   122.40

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  36   konk. 16  pkt.   292.96

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KRZYŻANOWSKI ANDRZEJ    187 S 11:41:07   883.83   18.43  78.77 18.43

 sek. 3  odl.= 142400 m  202 S 11:42:29   876.40   18.30  85.09 18.30

    WĄGROWIEC 3          264 S 11:48:45   843.85   17.78 111.20 17.78

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  306 S 11:53:42   819.80   17.43 128.90 17.43

  W-K-S =  20-  7- 7     323 S 11:56:08   808.48   17.28 136.06 17.28

                         347 S 11:59:31   793.24   17.08 146.17 17.08

                         361 S 12:00:34   788.63   16.96 152.06 16.96

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   123.26

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  38   konk. 16  pkt.   285.73

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WDOWIAK-BUDZISZEWSKI    123 S 11:32:50   929.38   18.97  51.81 18.97

 sek. 3  odl.= 142040 m  129 S 11:33:33   925.04   18.92  54.34 18.92

    WĄGROWIEC 3          228 S 11:44:31   863.38   18.08  96.04 18.08

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  265 S 11:48:27   843.22   17.77 111.63 17.77

  W-K-S =  32-  6- 6     298 S 11:51:32   828.06   17.49 125.53 17.49

                         309 S 11:53:24   819.15   17.40 130.16 17.40

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   108.63

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  19   konk. 20  pkt.   376.11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 JEZIORSKI EDWARD         44 S 11:18:56  1051.30   19.64  18.53 19.64

 sek. 3  odl.= 146060 m   97 S 11:30:05   973.19   19.19  40.86 19.19

    WĄGROWIEC 3          117 S 11:35:17   940.60   19.02  49.28 19.02

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  134 S 11:38:38   920.74   18.88  56.44 18.88

  W-K-S =  31-  6- 6     278 S 11:54:43   835.98   17.66 117.10 17.66

                         393 S 12:08:49   773.55   16.69 165.54 16.69

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   111.08

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  23   konk. 20  pkt.   364.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SZKOPIAK MIROSŁAW       273 S 11:48:50   841.07   17.70 115.00 17.70

 sek. 3  odl.= 142000 m  283 S 11:50:02   835.13   17.62 119.21 17.62

    WĄGROWIEC 3          330 S 11:56:28   804.68   17.22 139.01 17.22

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  28-  3- 3      Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    52.54

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  41   konk. 14  pkt.   246.38

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KOSAK JÓZEF              34 S 11:09:46  1091.65   19.72  14.32 19.72

 sek. 3  odl.= 141660 m   45 S 11:14:53  1050.24   19.63  18.96 19.63

    WĄGROWIEC 3          102 S 11:26:20   968.06   19.15  42.97 19.15

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  104 S 11:27:18   961.71   19.13  43.81 19.13

  W-K-S =  41- 12- 7     137 S 11:34:38   916.10   18.85  57.71 18.85

                         155 S 11:36:57   902.58   18.70  65.29     

                         188 S 11:40:18   883.72   18.42  79.19 18.42

                         211 S 11:42:19   872.74   18.23  88.88 18.23

                         269 S 11:48:13   842.13   17.74 113.31 17.74

                         308 S 11:52:54   819.32   17.41 129.74     

                         371 S 12:00:27   785.04   16.88 156.28 16.88

                         404 S 12:03:48   770.73   16.60 170.18 16.60

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   133.60

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  15   konk. 21  pkt.   386.22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BINIECKI STANISŁAW       99 S 11:25:36   969.64   19.17  41.70 19.17

 sek. 3  odl.= 141180 m  124 S 11:31:57   929.12   18.96  52.23 18.96

    WĄGROWIEC 3          279 S 11:48:54   835.88   17.65 117.52 17.65

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  314 S 11:53:04   815.76   17.36 132.27 17.36

  W-K-S =  35-  5- 5     448 S 12:07:33   752.76   16.23 188.71 16.23

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    89.37

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  27   konk. 19  pkt.   348.08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BŁASZCZYK JAN-PATRYK     26 S 11:01:23  1175.37   19.79  10.95 19.79

 sek. 3  odl.= 142670 m   47 S 11:17:06  1040.63   19.61  19.80     

    WĄGROWIEC 3          148 S 11:36:40   910.66   18.76  62.34     

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  162 S 11:38:56   897.67   18.64  68.24 18.64

  W-K-S =  50-  8- 7     212 S 11:43:34   872.24   18.22  89.30 18.22

                         285 S 11:51:03   834.08   17.60 120.05 17.60

                         287 S 11:51:11   833.43   17.59 120.89 17.59

                         374 S 12:01:55   784.26   16.85 157.54     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   130.21

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   8   konk. 21  pkt.   398.70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 GRALICKI EDMUND         126 S 11:37:30   926.29   18.95  53.07 18.95

 sek. 3  odl.= 145890 m  370 S 12:05:49   785.13   16.89 155.86 16.89

    WĄGROWIEC 3          385 S 12:07:55   776.36   16.76 162.17 16.76

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  390 S 12:08:19   774.71   16.72 164.28 16.72

  W-K-S =  11-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    69.32

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  42   konk. 13  pkt.   236.77

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WNUKIEWICZ-KORALEWSKI    19 S 11:01:24  1199.51   19.85   8.00 19.85

 sek. 3  odl.= 145620 m   20 S 11:01:33  1198.03   19.84   8.42     

    WĄGROWIEC 3          178 S 11:43:44   889.37   18.51  74.98 18.51

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  180 S 11:43:48   889.01   18.49  75.82     

  W-K-S =  44-  7- 7     379 S 12:06:29   780.87   16.81 159.65 16.81

                         416 S 12:10:10   765.75   16.50 175.23 16.50

                         441 S 12:12:44   755.55   16.29 185.76 16.29

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   126.29

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  71   konk.  8  pkt.   142.61

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MICHALSKI MAREK          12 S 10:59:17  1243.85   19.91   5.05 19.91

 sek. 4  odl.= 148370 m  157 S 11:44:29   902.04   18.68  66.13 18.68

    WĄGROWIEC 3          174 S 11:46:29   891.20   18.54  73.29 18.54

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  353 S 12:07:23   791.80   17.03 148.69 17.03

  W-K-S =  19-  5- 5     449 S 12:17:09   752.57   16.22 189.13 16.22

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    90.38

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  61   konk. 11  pkt.   194.42

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIECZKOWSKI WINCENTY      7 S 10:59:46  1252.52   19.95   2.95     

 sek. 4  odl.= 150010 m    8 S 11:00:00  1250.08   19.94   3.37     

    WĄGROWIEC 3           14 S 11:01:35  1233.80   19.89   5.90 19.89

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475   17 S 11:03:51  1211.22   19.86   7.16 19.86

  W-K-S =  33- 22- 7      22 S 11:05:47  1192.61   19.82   9.27 19.82

                          23 S 11:05:53  1191.66   19.81   9.69 19.81

                          61 S 11:26:55  1021.06   19.49  25.70 19.49

                          70 S 11:28:44  1008.58   19.42  29.49 19.42

                          72 S 11:28:49  1008.02   19.40  30.33 19.40

                          73 S 11:28:55  1007.34   19.39  30.75 19.39

                         113 S 11:38:18   947.63   19.05  47.60 19.05

                         131 S 11:42:30   923.14   18.90  55.18 18.90

                         164 S 11:47:17   896.74   18.62  69.08 18.62

                         176 S 11:48:30   890.27   18.52  74.14 18.52

                         208 S 11:51:38   874.01   18.25  87.62 18.25

                         230 S 11:53:47   863.20   18.07  96.88 18.07

                         247 S 11:55:52   852.98   17.92 104.04     

                         248 S 11:55:53   852.90   17.92 104.47 17.92

                         258 S 11:57:07   846.96   17.83 108.68 17.83

                         297 S 12:01:09   828.10   17.50 125.11 17.50

                         459 S 12:21:20 12:17:05   16.14 193.34 16.14

                         464 S 12:21:38 12:17:23   16.09 195.45     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   138.76

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   1   konk. 21  pkt.   411.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 LEWANDOWSKI STEFAN        6 S 10:56:53  1255.87   19.96   2.53 19.96

 sek. 4  odl.= 146790 m   24 S 11:03:45  1186.18   19.81  10.11 19.81

    WĄGROWIEC 3          163 S 11:43:33   897.52   18.63  68.66     

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  169 S 11:43:54   895.61   18.58  71.19 18.58

  W-K-S =  24-  8- 7     197 S 11:47:18   877.41   18.35  82.98 18.35

                         217 S 11:48:56   868.92   18.18  91.41 18.18

                         421 S 12:12:33   762.35   16.46 177.34 16.46

                         456 S 12:16:26 12:16:28   16.16 192.08 16.16

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   129.97

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  25   konk. 20  pkt.   360.53

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BORKOWSKI EUGENIUSZ      27 S 11:10:33  1155.27   19.78  11.37 19.78

 sek. 4  odl.= 150820 m   71 S 11:29:34  1008.38   19.41  29.91 19.41

    WĄGROWIEC 3          127 S 11:42:54   925.84   18.94  53.50 18.94

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  199 S 11:51:58   877.03   18.33  83.82 18.33

  W-K-S =  22-  9- 7     251 S 11:56:57   852.33   17.89 105.73 17.89

                         252 S 11:57:13   851.05   17.88 106.15 17.88

                         255 S 11:57:25   850.09   17.86 107.41 17.86

                         362 S 12:11:36   787.16   16.95 152.49 16.95

                         382 S 12:13:39   778.83   16.78 160.91 16.78

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   130.09

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  21   konk. 20  pkt.   369.10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ROGOZIŃSKI DARIUSZ-PAW   94 S 11:31:41   982.05   19.22  39.60 19.22

 sek. 4  odl.= 148960 m  122 S 11:39:58   931.19   18.98  51.39 18.98

    WĄGROWIEC 3          167 S 11:46:16   895.91   18.60  70.35 18.60

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  167 S 11:46:16   895.91   18.60  70.35 18.60

  W-K-S =  26- 12- 7     261 S 11:56:16   845.08   17.81 109.94 17.81

                         274 S 11:57:07   841.03   17.70 115.42 17.70

                         303 S 12:00:56   823.29   17.45 127.63 17.45

                         311 S 12:02:04   818.16   17.38 131.00 17.38

                         313 S 12:02:19   817.04   17.37 131.84 17.37

                         339 S 12:06:29   798.78   17.15 142.80 17.15

                         399 S 12:12:57   772.01   16.64 168.07 16.64

                         400 S 12:13:00   771.81   16.63 168.49 16.63

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   128.36

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  13   konk. 21  pkt.   393.42

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BARAŃSKI WŁODZIMIERZ    146 S 11:43:25   910.92   18.78  61.50     

 sek. 4  odl.= 148860 m  151 S 11:44:12   906.58   18.73  63.61 18.73

    WĄGROWIEC 3          189 S 11:48:27   883.70   18.41  79.61 18.41

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  192 S 11:48:36   882.92   18.39  80.88 18.39

  W-K-S =  36-  8- 7     325 S 12:04:25   807.19   17.27 136.90     

                         357 S 12:08:27   789.92   17.00 150.38 17.00

                         386 S 12:11:45   776.32   16.75 162.59 16.75

                         419 S 12:15:04   763.12   16.47 176.50 16.47

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   125.33

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  59   konk. 11  pkt.   198.74

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MAŃKOWSKI MIECZYSŁAW    282 S 12:03:08   835.18   17.63 118.79 17.63

 sek. 4  odl.= 152950 m  292 S 12:03:59   831.33   17.54 123.00 17.54

    WĄGROWIEC 3          323 S 12:09:11   808.48   17.28 136.06 17.28

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  394 S 12:17:44   773.52   16.68 165.96 16.68

  W-K-S =  14-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    69.13

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  44   konk. 13  pkt.   234.58

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MAJCHRZAK ROMAN           2 S 10:56:31  1262.22   19.99   0.84 19.99

 sek. 4  odl.= 147070 m    3 S 10:56:40  1260.60   19.98   1.26 19.98

    WĄGROWIEC 3           29 S 11:09:58  1131.60   19.76  12.22 19.76

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475   65 S 11:25:04  1013.81   19.46  27.38 19.46

  W-K-S =  20-  6- 6     284 S 11:56:16   834.36   17.61 119.63 17.61

                         446 S 12:15:15   753.24   16.24 187.87 16.24

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   113.04

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  58   konk. 11  pkt.   199.71

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BALCERKOWSCY KATA-ZBIG  140 S 11:45:43   914.94   18.83  58.97 18.83

 sek. 4  odl.= 151620 m  466 S 12:23:56 12:17:32   16.08 196.29 16.08

    WĄGROWIEC 3         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475   Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    34.91

  W-K-S =  12-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  49   konk. 12  pkt.   221.04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BRAUN KAZIMIERZ          48 S 11:24:33  1037.57   19.60  20.22 19.60

 sek. 4  odl.= 149980 m  145 S 11:44:34   911.36   18.78  61.08 18.78

    WĄGROWIEC 3          241 S 11:55:19   855.48   17.97 101.52 17.97

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  246 S 11:55:40   853.78   17.93 103.62 17.93

  W-K-S =  29-  7- 7     260 S 11:57:10   846.55   17.81 109.52 17.81

                         433 S 12:17:11   760.61   16.35 182.39 16.35

                         461 S 12:21:30 12:17:17   16.12 194.19 16.12

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   124.56

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  17   konk. 21  pkt.   384.73

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY           │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BAWEJ MAREK             349 S 12:07:36   792.70   17.06 147.01 17.06

 sek. 4  odl.= 148710 m  415 S 12:14:09   765.95   16.51 174.81 16.51

    WĄGROWIEC 3         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475   Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    33.57

  W-K-S =  12-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  87   konk.  5  pkt.    84.31

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIETRZAKOWSKI STEFAN     36 S 11:24:22  1081.76   19.70  15.16 19.70

 sek. 5  odl.= 156170 m   39 S 11:25:49  1071.00   19.68  16.43     

    WĄGROWIEC 3          133 S 11:49:34   920.99   18.89  56.02 18.89

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  181 S 11:55:45   888.59   18.48  76.24 18.48

  W-K-S =  27-  8- 7     305 S 12:10:19   820.58   17.43 128.48 17.43

                         321 S 12:13:07   808.68   17.30 135.21 17.30

                         322 S 12:13:09   808.54   17.29 135.64 17.29

                         474 S 12:30:56 12:18:28   16.01 199.66 16.01

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   128.77

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   7   konk. 21  pkt.   399.11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 GACHEWICZ MIECZY-CEZAR   79 S 11:45:42   999.88   19.34  33.28 19.34

 sek. 5  odl.= 165680 m  118 S 11:56:32   938.52   19.01  49.71 19.01

    WĄGROWIEC 3          256 S 12:14:54   850.08   17.85 107.83 17.85

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  293 S 12:19:48   829.23   17.54 123.42 17.54

  W-K-S =  18-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    73.74

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  35   konk. 16  pkt.   300.03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KOZŁOWSKI IGNACY          1 S 11:07:15  1268.37   20.00   0.42 20.00

 sek. 5  odl.= 161400 m   25 S 11:16:23  1183.43   19.80  10.53 19.80

    WĄGROWIEC 3           95 S 11:45:38   974.44   19.21  40.02 19.21

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475   96 S 11:45:43   973.95   19.20  40.44 19.20

  W-K-S =  26- 12- 7     101 S 11:46:43   968.11   19.16  42.54 19.16

                         106 S 11:48:59   955.12   19.11  44.65 19.11

                         110 S 11:49:30   952.21   19.08  46.34 19.08

                         183 S 12:02:13   885.76   18.46  77.09 18.46

                         185 S 12:02:29   884.46   18.45  77.93 18.45

                         213 S 12:05:29   870.16   18.21  89.72 18.21

                         337 S 12:21:32   800.86   17.16 141.95 17.16

                         373 S 12:25:39   784.83   16.86 157.12 16.86

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   135.56

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   4   konk. 21  pkt.   406.55

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WIŚNIEWSKI MARCIN       171 S 12:01:02   892.32   18.57  72.03     

 sek. 5  odl.= 161540 m  175 S 12:01:24   890.52   18.53  73.72     

    WĄGROWIEC 3         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475   Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    37.10

  W-K-S =  23-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  68   konk.  8  pkt.   152.33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WASILEWSKI MARCIN + J    74 S 11:43:00  1005.71   19.38  31.17 19.38

 sek. 5  odl.= 163930 m   98 S 11:48:49   971.05   19.18  41.28 19.18

    WĄGROWIEC 3          166 S 12:02:58   895.96   18.61  69.92 18.61

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  320 S 12:22:40   808.87   17.31 134.79 17.31

  W-K-S =  17-  7- 7     352 S 12:26:58   792.06   17.04 148.27 17.04

                         396 S 12:32:14   772.40   16.67 166.81 16.67

                         442 S 12:37:08   754.97   16.28 186.18 16.28

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   124.47

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  32   konk. 18  pkt.   324.59

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 DERESZEWSKI MIECZYSŁAW  119 S 11:50:55   937.88   19.00  50.13 19.00

 sek. 5  odl.= 160300 m  315 S 12:16:47   814.60   17.35 132.69 17.35

    WĄGROWIEC 3          392 S 12:27:03   774.21   16.70 165.12 16.70

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  418 S 12:29:50   763.94   16.48 176.07 16.48

  W-K-S =  22-  5- 5     466 S 12:35:30 12:17:32   16.08 196.29 16.08

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    85.61

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  29   konk. 19  pkt.   344.80

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KACZMAREK JACEK         116 S 11:55:34   943.92   19.03  48.86 19.03

 sek. 5  odl.= 165720 m  121 S 11:57:12   935.21   18.99  50.97 18.99

    WĄGROWIEC 3          277 S 12:18:02   836.83   17.67 116.68 17.67

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  15-  3- 3      Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    55.69

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  90   konk.  3  pkt.    55.69

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MURATOW ROMAN - DAWID     4 S 11:14:24  1260.49   19.97   1.68 19.97

 sek. 5  odl.= 169410 m    5 S 11:14:32  1259.24   19.97   2.11 19.97

    WĄGROWIEC 3           18 S 11:20:04  1209.50   19.86   7.58 19.86

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475   57 S 11:45:11  1025.59   19.53  24.01 19.53

  W-K-S =  31- 12- 7      77 S 11:49:18  1000.65   19.36  32.43 19.36

                         100 S 11:54:43   969.63   19.16  42.12 19.16

                         144 S 12:05:51   911.54   18.79  60.66 18.79

                         231 S 12:16:25   862.50   18.06  97.30 18.06

                         238 S 12:17:51   856.26   18.00 100.25 18.00

                         268 S 12:21:07   842.35   17.75 112.89 17.75

                         395 S 12:39:19   772.44   16.68 166.39 16.68

                         443 S 12:44:40   754.05   16.27 186.60 16.27

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   136.64

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  18   konk. 20  pkt.   380.44

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CZEŚNIKOWSKI GRZEGORZ   475 S 12:37:54 12:18:40   16.00 200.08 16.00

 sek. 5  odl.= 161240 m ------------------------------------------------------

    WĄGROWIEC 3           Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    16.00

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  21-  1- 1      Po locie nr 03    poz.  66   konk.  9  pkt.   157.69

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WITKOWSKI TEODOR        340 S 12:20:15   797.10   17.14 143.22 17.14

 sek. 5  odl.= 159620 m  422 S 12:29:26   762.15   16.45 177.76 16.45

    WĄGROWIEC 3         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475   Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    33.59

  W-K-S =  12-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  70   konk.  8  pkt.   143.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ŻÓŁTOWSKI WIESŁAW       250 S 12:06:01   852.72   17.90 105.31 17.90

 sek. 5  odl.= 158620 m  397 S 12:25:22   772.37   16.66 167.23 16.66

    WĄGROWIEC 3          427 S 12:28:26   761.01   16.41 179.87 16.41

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  430 S 12:28:29   760.83   16.38 181.13 16.38

  W-K-S =  22-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    67.35

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  30   konk. 18  pkt.   326.82

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZŁAKOWSKI MARIUSZ        38 S 11:25:47  1080.78   19.69  16.01 19.69

 sek. 5  odl.= 157560 m  190 S 11:58:19   883.60   18.41  80.03 18.41

    WĄGROWIEC 3          236 S 12:03:31   858.56   18.02  99.41 18.02

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  410 S 12:24:58   768.71   16.55 172.70 16.55

  W-K-S =  28-  5- 5     412 S 12:25:13   767.77   16.53 173.55 16.53

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    89.20

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  51   konk. 12  pkt.   218.83

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PERSZYŃSKI MARIUSZ       40 S 11:31:53  1065.55   19.67  16.85 19.67

 sek. 5  odl.= 161840 m   68 S 11:40:16  1009.82   19.43  28.64 19.43

    WĄGROWIEC 3           76 S 11:41:11  1004.07   19.37  32.01 19.37

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  263 S 12:11:47   843.87   17.79 110.78 17.79

  W-K-S =  17-  6- 6     375 S 12:26:39   783.16   16.84 157.96 16.84

                         407 S 12:30:08   770.18   16.57 171.44 16.57

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   109.67

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  43   konk. 13  pkt.   235.83

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZBIGNIEW BUGAJ           42 S 11:46:13  1054.41   19.65  17.69 19.65

 sek. 5  odl.= 175260 m  235 S 12:24:02   858.98   18.03  98.99 18.03

    WĄGROWIEC 3          262 S 12:27:33   844.42   17.80 110.36 17.80

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  434 S 12:50:51   759.19   16.35 182.81 16.35

  W-K-S =  22-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    71.83

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  33   konk. 17  pkt.   312.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 TUROWSKI WIESŁAW         56 S 11:58:48  1026.12   19.54  23.59 19.54

 sek. 5  odl.= 183470 m   63 S 12:00:37  1015.80   19.48  26.54 19.48

    WĄGROWIEC 3           91 S 12:06:24   984.28   19.24  38.33 19.24

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  107 S 12:12:06   955.08   19.11  45.07 19.11

  W-K-S =  22- 11- 7     112 S 12:13:19   949.06   19.06  47.18 19.06

                         136 S 12:20:13   916.36   18.86  57.29 18.86

                         160 S 12:24:12   898.48   18.66  67.40 18.66

                         179 S 12:26:21   889.12   18.50  75.40 18.50

                         253 S 12:35:45   850.38   17.87 106.57 17.87

                         254 S 12:35:48   850.19   17.86 106.99 17.86

                         267 S 12:37:45   842.57   17.76 112.47 17.76

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   133.95

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  22   konk. 20  pkt.   364.78

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KĘPSKI JERZY             49 S 11:07:14  1035.18   19.59  20.64 19.59

 sek. 6  odl.= 131710 m  111 S 11:18:21   952.01   19.07  46.76 19.07

    WĄGROWIEC 3          119 S 11:20:26   937.88   19.00  50.13 19.00

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  193 S 11:29:12   882.78   18.38  81.30 18.38

  W-K-S =  18-  7- 7     223 S 11:32:31   863.58   18.13  93.93 18.13

                         225 S 11:32:32   863.48   18.11  94.78 18.11

                         420 S 11:52:43   762.58   16.46 176.92 16.46

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   128.74

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  16   konk. 21  pkt.   385.15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KRZYŻANOWSKI EDWARD     368 S 11:44:43   785.96   16.90 155.01 16.90

 sek. 6  odl.= 129460 m  461 S 11:54:08 12:17:17   16.12 194.19 16.12

    WĄGROWIEC 3         ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475   Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    33.02

  W-K-S =  20-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  56   konk. 12  pkt.   211.34

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MATUSIAK ANDRZEJ         92 S 11:15:22   983.33   19.23  38.75 19.23

 sek. 6  odl.= 133110 m  205 S 11:32:04   875.34   18.28  86.35 18.28

    WĄGROWIEC 3          365 S 11:49:08   787.01   16.93 153.75 16.93

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  401 S 11:52:28   771.80   16.62 168.91 16.62

  W-K-S =  17-  5- 5     473 S 12:00:07 12:18:24   16.02 199.24 16.02

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    87.08

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  26   konk. 19  pkt.   356.32

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZAKRZEWSKI JACEK        108 S 11:19:13   954.99   19.10  45.49 19.10

 sek. 6  odl.= 132950 m  114 S 11:20:41   945.03   19.05  48.02 19.05

    WĄGROWIEC 3          149 S 11:26:11   909.47   18.75  62.76 18.75

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  345 S 11:47:07   795.55   17.10 145.32 17.10

  W-K-S =  34-  6- 6     348 S 11:47:38   793.10   17.07 146.59 17.07

                         413 S 11:53:14   767.46   16.52 173.97 16.52

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   107.59

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  24   konk. 20  pkt.   361.24

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MARKOWSKI HENRYK        103 S 11:14:45   964.16   19.14  43.39 19.14

 sek. 6  odl.= 129920 m  139 S 11:21:57   915.25   18.84  58.55 18.84

    WĄGROWIEC 3          142 S 11:22:16   913.21   18.81  59.81 18.81

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  156 S 11:24:01   902.12   18.69  65.71 18.69

  W-K-S =  51-  7- 7     186 S 11:26:58   884.01   18.44  78.35 18.44

                         214 S 11:29:20   870.00   18.20  90.14 18.20

                         237 S 11:31:38   856.80   18.01  99.83 18.01

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   130.13

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   5   konk. 21  pkt.   401.86

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KASZUBSKI WOJCIE-JAKUB  335 S 11:42:22   801.09   17.18 141.11 17.18

 sek. 6  odl.= 130070 m  366 S 11:45:22   786.56   16.92 154.17 16.92

    WĄGROWIEC 3          367 S 11:45:25   786.32   16.91 154.59     

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  426 S 11:50:51   761.31   16.41 179.44 16.41

  W-K-S =  41-  5- 5     447 S 11:52:47   752.79   16.24 188.29 16.24

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    83.66

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  28   konk. 19  pkt.   347.54

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZAKRZEWSKI SŁAW-JAN     109 S 11:19:41   952.23   19.09  45.91 19.09

 sek. 6  odl.= 133010 m  115 S 11:20:53   944.11   19.04  48.44 19.04

    WĄGROWIEC 3          141 S 11:25:31   914.05   18.82  59.39 18.82

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  196 S 11:31:16   879.31   18.35  82.56 18.35

  W-K-S =  40- 10- 7     224 S 11:34:02   863.51   18.12  94.36 18.12

                         312 S 11:42:45   817.27   17.38 131.42 17.38

                         346 S 11:47:40   793.30   17.09 145.75 17.09

                         376 S 11:49:54   782.87   16.84 158.38 16.84

                         378 S 11:50:15   781.26   16.82 159.22 16.82

                         383 S 11:50:56   778.14   16.78 161.33 16.78

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   127.89

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   9   konk. 21  pkt.   398.57

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MROCZKOWSKI WIESŁAW      82 S 11:11:15   997.18   19.32  34.54     

 sek. 6  odl.= 130880 m  257 S 11:34:31   847.03   17.84 108.26 17.84

    WĄGROWIEC 3          280 S 11:36:37   835.67   17.65 117.94 17.65

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  384 S 11:48:33   776.51   16.77 161.75     

  W-K-S =  21-  6- 6     450 S 11:54:01   752.11   16.21 189.55 16.21

                         465 S 11:56:12 12:17:27   16.08 195.87 16.08

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   103.87

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  34   konk. 17  pkt.   304.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 URBAŃSKI MARIUSZ        296 S 11:40:37   828.43   17.51 124.68 17.51

 sek. 6  odl.= 133060 m  338 S 11:46:19   800.04   17.16 142.38 17.16

    WĄGROWIEC 3          440 S 11:55:47   756.95   16.30 185.34 16.30

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   9-  3- 3      Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    50.97

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  80   konk.  7  pkt.   120.89

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIOTROWSKI BRONISŁAW      9 S 10:44:12  1249.33   19.93   3.79 19.93

 sek. 6  odl.= 130180 m   10 S 10:44:17  1248.33   19.92   4.21 19.92

    WĄGROWIEC 3           11 S 10:44:19  1247.93   19.92   4.63 19.92

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475   46 S 11:04:04  1049.27   19.62  19.38 19.62

  W-K-S =  50- 24- 7      55 S 11:06:46  1026.93   19.54  23.17 19.54

                          66 S 11:08:50  1010.45   19.45  27.80 19.45

                          85 S 11:10:54   994.50   19.29  35.80 19.29

                          86 S 11:10:58   993.99   19.28  36.23 19.28

                         177 S 11:26:19   889.71   18.51  74.56 18.51

                         198 S 11:28:25   877.13   18.34  83.40 18.34

                         199 S 11:28:26   877.03   18.33  83.82 18.33

                         203 S 11:28:37   875.95   18.30  85.51 18.30

                         204 S 11:28:39   875.75   18.29  85.93 18.29

                         209 S 11:28:57   873.98   18.24  88.04     

                         210 S 11:29:04   873.30   18.24  88.46 18.24

                         233 S 11:31:31   859.18   18.04  98.15 18.04

                         234 S 11:31:33   858.99   18.03  98.57     

                         316 S 11:40:13   812.52   17.34 133.11 17.34

                         327 S 11:41:31   805.99   17.25 137.74 17.25

                         380 S 11:46:46   780.61   16.80 160.07 16.80

                         381 S 11:46:51   780.22   16.79 160.49 16.79

                         417 S 11:50:13   764.79   16.49 175.65     

                         435 S 11:51:29   759.14   16.34 183.24 16.34

                         436 S 11:51:50   757.59   16.33 183.66 16.33

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   137.67

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.   2   konk. 21  pkt.   408.13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PRUCHNICKI REMIGIUSZ    294 S 11:40:44   828.76   17.53 123.84 17.53

 sek. 6  odl.= 133210 m  452 S 11:57:24   750.90   16.19 190.40 16.19

    WĄGROWIEC 3          454 S 11:57:56 12:16:05   16.18 191.24 16.18

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  14-  3- 3      Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    49.90

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  45   konk. 13  pkt.   226.84

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SKOWROŃSKI DANIEL        32 S 10:54:06  1124.89   19.74  13.48 19.74

 sek. 6  odl.= 128350 m   51 S 11:04:32  1030.65   19.58  21.48 19.58

    WĄGROWIEC 3           81 S 11:08:38   997.80   19.32  34.12 19.32

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475   88 S 11:09:14   993.17   19.27  37.07 19.27

  W-K-S =  31-  5- 5     290 S 11:34:11   832.45   17.56 122.16 17.56

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    95.47

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  50   konk. 12  pkt.   220.05

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KOTRYCH KRZYSZTOF       341 S 11:39:41   796.89   17.13 143.64 17.13

 sek. 6  odl.= 127250 m  364 S 11:41:40   787.11   16.94 153.33 16.94

    WĄGROWIEC 3          369 S 11:42:04   785.17   16.89 155.43 16.89

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475  372 S 11:42:07   784.93   16.87 156.70 16.87

  W-K-S =  21-  5- 5     387 S 11:43:59   775.99   16.74 163.02 16.74

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    84.57

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  47   konk. 13  pkt.   226.34

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

      HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZAKRZEWSKI JACEK II     468 S 11:58:58 12:17:33   16.06 197.14 16.06

 sek. 6  odl.= 132880 m ------------------------------------------------------

    WĄGROWIEC 3           Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy    16.06

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  35-  1- 1      Po locie nr 03    poz.  55   konk. 12  pkt.   211.62

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ŻYCHLEWICZ EDWARD        35 S 11:00:18  1083.96   19.71  14.74 19.71

 sek. 6  odl.= 130400 m   50 S 11:06:28  1031.10   19.59  21.06     

    WĄGROWIEC 3           58 S 11:07:09  1025.56   19.52  24.43 19.52

 WłGoł/Konk5= 2374/ 475   59 S 11:07:15  1024.75   19.51  24.85     

  W-K-S =  43- 15- 7      67 S 11:09:04  1010.33   19.44  28.22 19.44

                          69 S 11:09:10  1009.55   19.43  29.06 19.43

                         143 S 11:23:03   911.57   18.80  60.24     

                         184 S 11:27:25   884.57   18.46  77.51     

                         201 S 11:28:47   876.44   18.31  84.67 18.31

                         227 S 11:31:02   863.39   18.09  95.62     

                         232 S 11:31:24   861.29   18.05  97.73 18.05

                         245 S 11:32:37   854.43   17.94 103.20 17.94

                         270 S 11:34:53   841.92   17.73 113.73 17.73

                         271 S 11:34:56   841.65   17.72 114.15 17.72

                         343 S 11:43:41   796.66   17.11 144.48 17.11

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 03 z dn.15.05.2011     * pkt hodowcy   136.00

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 03    poz.  14   konk. 21  pkt.   391.95

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -