┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WASIELEWSKI MARIAN       23 S  9:00:50  1073.83   19.84   8.48 19.84

 sek. 1  odl.= 161970 m   56 S  9:05:59  1038.38   19.59  20.66     

    PIŁA                 125 S  9:12:38   995.92   19.08  46.11     

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  140 S  9:13:20   991.65   18.97  51.64 18.97

  W-K-S =  48- 17- 7     210 S  9:18:20   962.20   18.46  77.46 18.46

                         211 S  9:18:22   962.01   18.45  77.83 18.45

                         212 S  9:18:28   961.44   18.44  78.20 18.44

                         235 S  9:19:41   954.54   18.27  86.68     

                         278 S  9:22:04   941.32   17.96 102.55 17.96

                         288 S  9:22:15   940.32   17.88 106.23 17.88

                         358 S  9:25:05   925.10   17.37 132.05     

                         395 S  9:26:20   918.54   17.09 145.70 17.09

                         396 S  9:26:27   917.94   17.08 146.07 17.08

                         437 S  9:28:12   908.92   16.78 161.20     

                         534 S  9:32:10   889.13   16.07 196.98     

                         539 S  9:32:16   888.64   16.03 198.82 16.03

                         542 S  9:32:21   888.24   16.01 199.93 16.01

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   132.83

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  10   konk. 28  pkt.   527.25

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZABOROWICZ MARIU-WOJCI   26 S  9:00:37  1070.40   19.82   9.59 19.82

 sek. 1  odl.= 161220 m   30 S  9:01:24  1064.86   19.79  11.07 19.79

    PIŁA                  53 S  9:04:17  1044.96   19.62  19.55 19.62

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543   55 S  9:04:38  1042.60   19.60  20.29 19.60

  W-K-S =  80- 18- 7     138 S  9:12:34   991.72   18.99  50.90 18.99

                         147 S  9:13:32   985.85   18.92  54.22 18.92

                         169 S  9:14:48   978.28   18.76  62.34 18.76

                         221 S  9:18:13   958.41   18.38  81.52 18.38

                         256 S  9:19:56   948.73   18.12  94.43     

                         264 S  9:20:05   947.89   18.06  97.38 18.06

                         317 S  9:22:32   934.43   17.67 116.93 17.67

                         338 S  9:23:36   928.69   17.51 124.68 17.51

                         347 S  9:23:51   927.35   17.45 128.00 17.45

                         385 S  9:25:10   920.38   17.17 142.01     

                         417 S  9:26:25   913.86   16.93 153.82 16.93

                         480 S  9:29:14   899.50   16.46 177.06 16.46

                         518 S  9:30:32   893.02   16.18 191.07 16.18

                         520 S  9:30:35   892.77   16.17 191.81 16.17

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   135.50

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   4   konk. 28  pkt.   535.98

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

      HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BIERNACKI HENRYK        106 S  9:09:58  1002.96   19.23  39.10 19.23

 sek. 1  odl.= 160440 m  159 S  9:13:33   980.98   18.83  58.65 18.83

    PIŁA                 279 S  9:20:28   941.18   17.95 102.91 17.95

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  389 S  9:24:25   919.87   17.14 143.49 17.14

  W-K-S =  30-  7- 7     406 S  9:25:11   915.84   17.01 149.76 17.01

                         422 S  9:25:48   912.63   16.89 155.66 16.89

                         507 S  9:29:01   896.23   16.27 187.02 16.27

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   123.32

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  33   konk. 23  pkt.   411.24

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 JANKE LEONARD            61 S  9:05:38  1034.23   19.56  22.50 19.56

 sek. 1  odl.= 160960 m ------------------------------------------------------

    PIŁA                  Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    19.56

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  11-  1- 1      Po locie nr 04    poz.  73   konk.  9  pkt.   165.52

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KAWCZYŃSKI WALENTY      403 S  9:26:00   916.48   17.03 148.65 17.03

 sek. 1  odl.= 161300 m ------------------------------------------------------

    PIŁA                  Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    17.03

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  14-  1- 1      Po locie nr 04    poz.  64   konk. 14  pkt.   243.68

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CHOJNACKI ANDRZEJ       196 S  9:20:47   965.61   18.56  72.30 18.56

 sek. 1  odl.= 164910 m  308 S  9:26:04   936.63   17.73 113.61 17.73

    PIŁA                 350 S  9:27:55   926.89   17.42 129.10 17.42

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  361 S  9:28:19   924.82   17.34 133.16 17.34

  W-K-S =  12-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    71.05

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  39   konk. 19  pkt.   347.51

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ROGALSKI ROMAN           28 S  9:04:34  1067.18   19.80  10.33 19.80

 sek. 1  odl.= 164950 m  141 S  9:16:28   990.89   18.97  52.01 18.97

    PIŁA                 182 S  9:19:47   971.53   18.66  67.13 18.66

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  204 S  9:21:08   963.87   18.50  75.25     

  W-K-S =  54- 13- 7     254 S  9:23:51   948.81   18.13  93.69 18.13

                         327 S  9:27:16   930.52   17.59 120.62 17.59

                         331 S  9:27:19   930.26   17.56 122.10 17.56

                         335 S  9:27:29   929.38   17.54 123.57     

                         353 S  9:28:03   926.43   17.40 130.21 17.40

                         367 S  9:28:34   923.74   17.30 135.37 17.30

                         409 S  9:30:19   914.78   16.99 150.87 16.99

                         446 S  9:31:47   907.40   16.72 164.51 16.72

                         505 S  9:34:00   896.47   16.28 186.28     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   129.21

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   3   konk. 28  pkt.   537.19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WŁADOWSKI-CZYŻNIAK       10 S  8:58:01  1088.12   19.93   3.69 19.93

 sek. 1  odl.= 161060 m   22 S  8:59:55  1074.33   19.85   8.12 19.85

    PIŁA                  67 S  9:06:44  1027.61   19.51  24.71 19.51

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543   68 S  9:06:46  1027.39   19.51  25.08 19.51

  W-K-S =  27- 11- 7      72 S  9:07:02  1025.64   19.48  26.56 19.48

                         162 S  9:14:20   980.08   18.81  59.76 18.81

                         276 S  9:20:59   941.96   17.97 101.81 17.97

                         346 S  9:23:38   927.59   17.45 127.63     

                         460 S  9:28:10   903.99   16.61 169.68 16.61

                         487 S  9:29:16   898.44   16.41 179.64 16.41

                         491 S  9:29:18   898.27   16.38 181.11 16.38

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   135.06

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   8   konk. 28  pkt.   529.49

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 NOWACKI JOZEF            70 S  9:09:37  1026.08   19.49  25.82 19.49

 sek. 1  odl.= 163780 m  354 S  9:26:55   925.75   17.39 130.58 17.39

    PIŁA                 464 S  9:31:17   903.45   16.58 171.15 16.58

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  483 S  9:32:08   899.23   16.44 178.16 16.44

  W-K-S =  19-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    69.90

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  71   konk. 10  pkt.   176.69

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CZARNECKI JÓZEF         239 S  9:19:20   953.56   18.24  88.16     

 sek. 1  odl.= 161470 m  318 S  9:22:49   934.34   17.66 117.30 17.66

    PIŁA                 376 S  9:25:03   922.42   17.23 138.69 17.23

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  387 S  9:25:30   920.06   17.15 142.75 17.15

  W-K-S =  38-  9- 7     399 S  9:26:00   917.44   17.06 147.18 17.06

                         457 S  9:28:35   904.17   16.63 168.57 16.63

                         463 S  9:28:41   903.67   16.59 170.79 16.59

                         476 S  9:29:19   900.47   16.49 175.58 16.49

                         516 S  9:30:46   893.25   16.20 190.34 16.20

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   120.56

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  18   konk. 27  pkt.   491.23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SADOWSKI STANISŁAW       92 S  9:16:04  1008.75   19.33  33.94 19.33

 sek. 1  odl.= 167520 m  328 S  9:30:02   930.49   17.59 120.99 17.59

    PIŁA                 356 S  9:31:00   925.53   17.38 131.32 17.38

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  398 S  9:32:32   917.75   17.07 146.81 17.07

  W-K-S =  15-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    71.37

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  69   konk. 11  pkt.   204.59

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SIERAKOWSKI ZDZISŁAW    535 S  9:30:00   889.11   16.06 197.34 16.06

 sek. 1  odl.= 160040 m ------------------------------------------------------

    PIŁA                  Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    16.06

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  21-  1- 1      Po locie nr 04    poz.  68   konk. 12  pkt.   211.38

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SZARWAS WALDEMAR        437 S  9:33:56   908.92   16.78 161.20 16.78

 sek. 2  odl.= 167180 m ------------------------------------------------------

    PIŁA                  Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    16.78

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  17-  1- 1      Po locie nr 04    poz.  85   konk.  7  pkt.   118.39

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KRUSIŃSKI PIOTR         228 S  9:22:43   956.94   18.32  84.10 18.32

 sek. 2  odl.= 165280 m  230 S  9:22:46   956.67   18.31  84.84 18.31

    PIŁA                 521 S  9:35:14   892.28   16.16 192.18 16.16

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  35-  3- 3      Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    52.79

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  63   konk. 14  pkt.   244.49

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KĘDZIERSCY SYLW-ŁUKASZ  275 S  9:20:57   942.21   17.98 101.44 17.98

 sek. 2  odl.= 161070 m  342 S  9:23:33   928.09   17.48 126.15 17.48

    PIŁA                ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543   Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    35.46

  W-K-S =  15-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  62   konk. 14  pkt.   247.95

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 HARBART ERWIN,ANDRZEJ    37 S  9:04:20  1054.21   19.73  13.65     

 sek. 2  odl.= 162700 m  154 S  9:15:32   982.88   18.87  56.81 18.87

    PIŁA                 224 S  9:19:51   957.90   18.35  82.63 18.35

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  225 S  9:19:53   957.72   18.35  83.00 18.35

  W-K-S =  42-  9- 7     259 S  9:21:33   948.41   18.10  95.54 18.10

                         372 S  9:26:11   923.47   17.26 137.22 17.26

                         443 S  9:29:11   908.01   16.74 163.41 16.74

                         452 S  9:29:33   906.15   16.67 166.73 16.67

                         531 S  9:32:50   889.88   16.09 195.87 16.09

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   127.40

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  12   konk. 28  pkt.   522.25

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CZERWIŃSKI ANDRZ-GRZEG  363 S  9:28:30   924.48   17.33 133.90 17.33

 sek. 2  odl.= 165020 m ------------------------------------------------------

    PIŁA                  Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    17.33

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  31-  1- 1      Po locie nr 04    poz.  41   konk. 19  pkt.   343.28

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CZAJKOWSKI KAZIMIERZ    127 S  9:12:18   995.38   19.07  46.85 19.07

 sek. 2  odl.= 161550 m ------------------------------------------------------

    PIŁA                  Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    19.07

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  19-  1- 1      Po locie nr 04    poz.  52   konk. 16  pkt.   290.19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KŁOSOWSKI STANISŁAW     415 S  9:28:39   914.02   16.94 153.08 16.94

 sek. 2  odl.= 163290 m  450 S  9:30:10   906.33   16.69 165.99 16.69

    PIŁA                ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543   Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    33.63

  W-K-S =  34-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  80   konk.  8  pkt.   136.38

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZBONIKOWSKI HENRYK      541 S  9:43:24   888.62   16.01 199.56 16.01

 sek. 2  odl.= 171860 m ------------------------------------------------------

    PIŁA                  Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    16.01

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  41-  1- 1      Po locie nr 04    poz.  78   konk.  8  pkt.   139.29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIASECKI RYSZARD        459 S  9:29:58   904.06   16.62 169.31 16.62

 sek. 2  odl.= 162700 m  467 S  9:30:09   903.14   16.56 172.26 16.56

    PIŁA                ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543   Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    33.18

  W-K-S =   7-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  96   konk.  3  pkt.    49.30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KAPUŚCIŃSKI JAN I JERZ  114 S  9:11:29   998.86   19.17  42.05 19.17

 sek. 3  odl.= 161300 m  208 S  9:17:34   962.60   18.47  76.72 18.47

    PIŁA                 277 S  9:21:18   941.62   17.96 102.18 17.96

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  352 S  9:24:06   926.48   17.41 129.84 17.41

  W-K-S =  20-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    73.01

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  47   konk. 18  pkt.   320.60

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CHYLIŃSKI ZDZISŁAW      189 S  9:16:19   967.61   18.61  69.72 18.61

 sek. 3  odl.= 160930 m  191 S  9:16:25   967.03   18.60  70.45 18.60

    PIŁA                 236 S  9:18:37   954.41   18.27  87.05 18.27

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  238 S  9:18:42   953.94   18.25  87.79 18.25

  W-K-S =  25- 10- 7     265 S  9:19:58   946.83   18.05  97.75 18.05

                         337 S  9:23:16   928.80   17.52 124.31 17.52

                         351 S  9:23:40   926.66   17.42 129.47 17.42

                         379 S  9:24:35   921.80   17.21 139.80 17.21

                         421 S  9:26:15   913.08   16.90 155.29 16.90

                         489 S  9:29:08   898.38   16.40 180.38 16.40

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   126.72

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  43   konk. 19  pkt.   339.49

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MAJCHRZAK JERZY         124 S  9:12:19   995.95   19.09  45.74 19.09

 sek. 3  odl.= 161660 m  168 S  9:15:13   978.47   18.77  61.97 18.77

    PIŁA                 203 S  9:17:43   963.89   18.51  74.88 18.51

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  207 S  9:17:55   962.74   18.48  76.36 18.48

  W-K-S =  30-  7- 7     223 S  9:18:45   957.99   18.36  82.26 18.36

                         349 S  9:24:24   926.95   17.43 128.73 17.43

                         381 S  9:25:28   921.31   17.20 140.54 17.20

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   127.84

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  30   konk. 23  pkt.   420.77

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KRZYŻANOWSKI ANDRZEJ    213 S  9:17:54   961.23   18.44  78.57 18.44

 sek. 3  odl.= 161390 m  310 S  9:22:25   936.05   17.72 114.35 17.72

    PIŁA                ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543   Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    36.16

  W-K-S =  20-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  46   konk. 18  pkt.   321.89

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 GOŁĘBIEWSKI MAREK       378 S  9:25:16   922.08   17.22 139.43 17.22

 sek. 3  odl.= 161610 m  383 S  9:25:27   921.12   17.18 141.28 17.18

    PIŁA                 400 S  9:26:15   916.94   17.06 147.55 17.06

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  17-  3- 3      Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    51.46

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  66   konk. 13  pkt.   230.22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WDOWIAK-BUDZISZEWSKI     54 S  9:04:28  1042.62   19.61  19.92 19.61

 sek. 3  odl.= 161050 m   87 S  9:08:46  1014.38   19.37  32.09 19.37

    PIŁA                 323 S  9:22:56   931.28   17.62 119.14 17.62

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  329 S  9:23:05   930.48   17.58 121.36 17.58

  W-K-S =  31-  7- 7     412 S  9:26:07   914.45   16.97 151.97 16.97

                         445 S  9:27:28   907.49   16.72 164.15 16.72

                         537 S  9:31:11   888.88   16.04 198.08 16.04

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   123.91

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  17   konk. 27  pkt.   500.05

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 JEZIORSKI EDWARD        253 S  9:21:34   949.25   18.14  93.32 18.14

 sek. 3  odl.= 162860 m  309 S  9:23:58   936.16   17.73 113.98     

    PIŁA                 411 S  9:28:04   914.60   16.97 151.60 16.97

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  474 S  9:30:48   900.77   16.51 174.84 16.51

  W-K-S =  35-  6- 6     523 S  9:32:39   891.65   16.15 192.92 16.15

                         532 S  9:33:09   889.22   16.08 196.24 16.08

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   101.58

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  24   konk. 26  pkt.   465.76

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SZKOPIAK MIROSŁAW       504 S  9:29:32   896.55   16.29 185.91 16.29

 sek. 3  odl.= 160960 m  540 S  9:31:08   888.63   16.02 199.19 16.02

    PIŁA                ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543   Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    32.31

  W-K-S =  29-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  55   konk. 16  pkt.   278.70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KOSAK JÓZEF             202 S  9:16:34   964.06   18.52  74.51 18.52

 sek. 3  odl.= 160580 m  216 S  9:17:14   960.22   18.41  79.68     

    PIŁA                 377 S  9:24:06   922.34   17.23 139.06 17.23

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  440 S  9:26:42   908.77   16.76 162.30     

  W-K-S =  41-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    70.92

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  26   konk. 25  pkt.   457.15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BINIECKI STANISŁAW      112 S  9:10:10   999.83   19.18  41.31 19.18

 sek. 3  odl.= 160140 m  115 S  9:10:21   998.69   19.16  42.42 19.16

    PIŁA                 143 S  9:11:51   989.43   18.95  52.75 18.95

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  177 S  9:14:19   974.58   18.70  65.29 18.70

  W-K-S =  37- 10- 7     178 S  9:14:32   973.30   18.69  65.66 18.69

                         209 S  9:16:25   962.28   18.46  77.09 18.46

                         242 S  9:18:09   952.36   18.22  89.27 18.22

                         287 S  9:20:18   940.34   17.89 105.86 17.89

                         291 S  9:20:25   939.70   17.86 107.34 17.86

                         330 S  9:22:07   930.42   17.57 121.73 17.57

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   131.36

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  20   konk. 26  pkt.   479.44

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BŁASZCZYK JAN-PATRYK     63 S  9:06:48  1031.00   19.54  23.24 19.54

 sek. 3  odl.= 161660 m   64 S  9:06:58  1029.90   19.54  23.61 19.54

    PIŁA                  80 S  9:08:18  1021.23   19.42  29.51 19.42

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  118 S  9:12:01   997.80   19.14  43.53 19.14

  W-K-S =  43- 15- 7     129 S  9:12:29   994.93   19.06  47.58 19.06

                         132 S  9:12:39   993.91   19.03  48.69     

                         148 S  9:13:59   985.83   18.92  54.59     

                         150 S  9:14:04   985.33   18.90  55.33 18.90

                         165 S  9:14:59   979.86   18.79  60.86 18.79

                         180 S  9:16:18   972.10   18.68  66.40 18.68

                         245 S  9:20:01   950.85   18.20  90.37     

                         325 S  9:23:42   930.69   17.61 119.88     

                         360 S  9:24:48   924.83   17.35 132.79 17.35

                         375 S  9:25:09   922.98   17.24 138.33     

                         522 S  9:31:18   891.67   16.15 192.55     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   134.65

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   6   konk. 28  pkt.   533.38

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 RYBICKI LECH             88 S  9:08:05  1013.71   19.36  32.46 19.36

 sek. 3  odl.= 160250 m  113 S  9:10:17   999.79   19.17  41.68 19.17

    PIŁA                 122 S  9:10:44   996.99   19.11  45.00 19.11

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  248 S  9:18:33   950.76   18.18  91.48      

  W-K-S =  68-  8- 7     290 S  9:20:27   940.16   17.87 106.97     

                         319 S  9:21:34   934.04   17.65 117.67 17.65

                         470 S  9:27:41   901.89   16.54 173.37      

                         528 S  9:29:59   890.36   16.11 194.76 16.11

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   127.88

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  50   konk. 17  pkt.   306.02

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 GRALICKI EDMUND         281 S  9:22:57   941.02   17.93 103.65 17.93

 sek. 3  odl.= 162750 m  286 S  9:23:03   940.48   17.90 105.50 17.90

    PIŁA                 299 S  9:23:28   938.22   17.80 110.29 17.80

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  493 S  9:31:11   898.26   16.37 181.85 16.37

  W-K-S =  14-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    70.00

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  49   konk. 17  pkt.   306.71

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WNUKIEWICZ-KORALEWSKI     1 S  8:53:18  1133.92   20.00   0.37     

 sek. 3  odl.= 162490 m    9 S  8:59:13  1088.95   19.94   3.32 19.94

    PIŁA                  11 S  8:59:30  1086.89   19.93   4.06 19.93

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543   43 S  9:04:28  1051.94   19.69  15.86 19.69

  W-K-S =  38- 17- 7      44 S  9:04:32  1051.49   19.68  16.23     

                          45 S  9:04:35  1051.15   19.68  16.60 19.68

                          82 S  9:09:18  1020.03   19.40  30.25 19.40

                          85 S  9:09:51  1016.52   19.38  31.35     

                         133 S  9:13:38   993.01   19.03  49.06 19.03

                         139 S  9:13:51   991.70   18.98  51.27 18.98

                         250 S  9:21:04   949.86   18.16  92.22 18.16

                         266 S  9:21:54   945.26   18.04  98.12 18.04

                         296 S  9:23:02   939.07   17.82 109.18 17.82

                         326 S  9:24:37   930.55   17.60 120.25 17.60

                         370 S  9:25:56   923.59   17.28 136.48 17.28

                         478 S  9:30:28   900.39   16.48 176.32 16.48

                         484 S  9:30:43   899.14   16.44 178.53 16.44

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   138.32

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  54   konk. 15  pkt.   280.89

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KAMIŃSKI BOGDAN         117 S  9:11:41   998.00   19.14  43.16 19.14

 sek. 3  odl.= 161360 m  410 S  9:26:25   914.65   16.98 151.24 16.98

    PIŁA                ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543   Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    36.12

  W-K-S =   7-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  76   konk.  8  pkt.   142.09

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 STASIŃSKI STANISŁAW     101 S  9:17:05  1006.26   19.26  37.26     

 sek. 4  odl.= 168130 m  110 S  9:18:07  1000.08   19.20  40.58     

    PIŁA                 237 S  9:26:13   954.11   18.26  87.42 18.26

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  306 S  9:29:28   936.83   17.75 112.87 17.75

  W-K-S =  41-  8- 7     310 S  9:29:37   936.05   17.72 114.35     

                         439 S  9:35:00   908.81   16.77 161.93 16.77

                         465 S  9:36:07   903.36   16.58 171.52 16.58

                         496 S  9:37:14   897.97   16.35 182.96 16.35

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   125.54

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  58   konk. 14  pkt.   262.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MICHALSKI MAREK          52 S  9:09:57  1045.01   19.62  19.18 19.62

 sek. 4  odl.= 167150 m  249 S  9:25:50   950.62   18.17  91.85 18.17

    PIŁA                 313 S  9:28:39   935.63   17.70 115.46 17.70

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  20-  3- 3      Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    55.49

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  61   konk. 14  pkt.   249.90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIECZKOWSKI WINCENTY      4 S  9:04:06  1093.51   19.98   1.48     

 sek. 4  odl.= 168510 m    7 S  9:04:25  1091.27   19.96   2.58 19.96

    PIŁA                  12 S  9:05:55  1080.77   19.92   4.43 19.92

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543   14 S  9:06:01  1080.08   19.90   5.16 19.90

  W-K-S =  37- 15- 7      16 S  9:06:06  1079.50   19.89   5.90 19.89

                          17 S  9:06:11  1078.92   19.88   6.27 19.88

                          21 S  9:06:38  1075.82   19.85   7.75 19.85

                          86 S  9:16:07  1014.41   19.37  31.72 19.37

                         158 S  9:21:39   981.71   18.84  58.28 18.84

                         161 S  9:21:55   980.18   18.82  59.39 18.82

                         186 S  9:23:40   970.31   18.63  68.61 18.63

                         226 S  9:25:59   957.53   18.34  83.36 18.34

                         402 S  9:33:50   916.65   17.04 148.28 17.04

                         413 S  9:34:19   914.24   16.96 152.34 16.96

                         426 S  9:34:50   911.69   16.86 157.14     

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   139.38

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   1   konk. 28  pkt.   550.68

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 LEWANDOWSKI STEFAN       18 S  9:03:19  1078.88   19.87   6.64 19.87

 sek. 4  odl.= 165410 m   96 S  9:14:08  1007.78   19.30  35.41 19.30

    PIŁA                 293 S  9:26:02   939.65   17.85 108.08 17.85

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  305 S  9:26:33   936.90   17.76 112.50 17.76

  W-K-S =  24-  8- 7     321 S  9:27:27   932.15   17.64 118.41 17.64

                         365 S  9:28:58   924.25   17.31 134.64 17.31

                         443 S  9:32:10   908.01   16.74 163.41 16.74

                         471 S  9:33:25   901.83   16.53 173.74 16.53

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   126.47

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  19   konk. 27  pkt.   487.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BORKOWSKI EUGENIUSZ     176 S  9:23:42   975.42   18.71  64.92 18.71

 sek. 4  odl.= 169430 m  215 S  9:26:21   960.76   18.42  79.31 18.42

    PIŁA                 316 S  9:31:19   934.44   17.68 116.56 17.68

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  418 S  9:35:26   913.70   16.92 154.19 16.92

  W-K-S =  24-  6- 6     430 S  9:36:12   909.94   16.83 158.61 16.83

                         432 S  9:36:17   909.53   16.82 159.35 16.82

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   105.38

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  22   konk. 26  pkt.   474.48

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ROGOZIŃSKI DARIUSZ-PAW   33 S  9:07:32  1060.60   19.76  12.17 19.76

 sek. 4  odl.= 167080 m   79 S  9:13:35  1021.38   19.42  29.14 19.42

    PIŁA                 103 S  9:16:19  1004.59   19.25  37.99 19.25

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  163 S  9:20:29   980.04   18.80  60.13 18.80

  W-K-S =  33- 12- 7     198 S  9:23:07   965.13   18.55  73.04 18.55

                         284 S  9:27:35   940.85   17.91 104.76     

                         295 S  9:27:54   939.18   17.83 108.82 17.83

                         355 S  9:30:30   925.65   17.39 130.95 17.39

                         359 S  9:30:37   925.05   17.36 132.42 17.36

                         490 S  9:36:00   898.28   16.39 180.75 16.39

                         510 S  9:36:42   894.91   16.24 188.12 16.24

                         527 S  9:37:39   890.38   16.12 194.39 16.12

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   131.52

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  11   konk. 28  pkt.   524.95

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MAJEWSKI WOJCIECH       384 S  9:31:54   920.89   17.17 141.65 17.17

 sek. 4  odl.= 167510 m  447 S  9:34:40   907.09   16.71 164.88 16.71

    PIŁA                 481 S  9:36:15   899.38   16.46 177.43 16.46

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  28-  3- 3      Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    50.34

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  95   konk.  3  pkt.    50.34

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BARAŃSKI WŁODZIMIERZ    369 S  9:31:35   923.60   17.28 136.11 17.28

 sek. 4  odl.= 167710 m ------------------------------------------------------

    PIŁA                  Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    17.28

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  38-  1- 1      Po locie nr 04    poz.  67   konk. 12  pkt.   216.01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MAŃKOWSKI MIECZYSŁAW    271 S  9:31:40   943.82   18.01  99.96 18.01

 sek. 4  odl.= 171460 m  280 S  9:32:11   941.14   17.94 103.28 17.94

    PIŁA                 524 S  9:42:18   891.63   16.14 193.29 16.14

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  11-  3- 3      Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    52.09

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  53   konk. 16  pkt.   286.67

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MAJCHRZAK ROMAN          13 S  9:03:19  1080.38   19.91   4.80 19.91

 sek. 4  odl.= 165640 m   19 S  9:03:32  1078.85   19.87   7.01 19.87

    PIŁA                 104 S  9:15:00  1003.88   19.24  38.36 19.24

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  233 S  9:23:25   955.16   18.29  85.95 18.29

  W-K-S =  20-  6- 6     283 S  9:26:03   940.87   17.92 104.39 17.92

                         436 S  9:32:11   909.19   16.79 160.83 16.79

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   112.02

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  48   konk. 17  pkt.   311.74

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BALCERKOWSCY KATA-ZBIG   24 S  9:09:06  1073.41   19.83   8.85 19.83

 sek. 4  odl.= 170780 m  134 S  9:22:03   992.62   19.02  49.43 19.02

    PIŁA                 136 S  9:22:08   992.14   19.00  50.17 19.00

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  173 S  9:24:46   977.19   18.73  63.81 18.73

  W-K-S =  21-  9- 7     297 S  9:31:53   938.95   17.82 109.55 17.82

                         343 S  9:34:03   927.90   17.48 126.52     

                         429 S  9:37:38   910.18   16.84 158.24 16.84

                         477 S  9:39:40   900.42   16.49 175.95 16.49

                         512 S  9:40:54   894.60   16.23 188.86 16.23

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   128.72

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  38   konk. 19  pkt.   349.75

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 DĄBEK RYSZARD           109 S  9:15:37  1001.17   19.20  40.21 19.20

 sek. 4  odl.= 165810 m  192 S  9:21:29   966.92   18.59  70.82 18.59

    PIŁA                 455 S  9:33:06   905.57   16.65 167.83 16.65

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  462 S  9:33:26   903.93   16.60 170.42     

  W-K-S =  19-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    71.04

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  75   konk.  8  pkt.   142.94

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BRAUN KAZIMIERZ          66 S  9:13:44  1029.05   19.52  24.35 19.52

 sek. 4  odl.= 168490 m   73 S  9:14:30  1024.26   19.47  26.93 19.47

    PIŁA                 179 S  9:23:08   973.18   18.69  66.03 18.69

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  184 S  9:23:32   970.94   18.65  67.87 18.65

  W-K-S =  32- 14- 7     201 S  9:24:45   964.18   18.52  74.14 18.52

                         243 S  9:26:57   952.19   18.21  89.63 18.21

                         298 S  9:29:28   938.84   17.81 109.92 17.81

                         322 S  9:30:46   932.09   17.63 118.78 17.63

                         393 S  9:33:22   918.87   17.11 144.96 17.11

                         419 S  9:34:25   913.64   16.92 154.56 16.92

                         456 S  9:36:17   904.48   16.64 168.20 16.64

                         482 S  9:37:21   899.33   16.45 177.79 16.45

                         503 S  9:37:55   896.62   16.30 185.54 16.30

                         517 S  9:38:38   893.21   16.19 190.70 16.19

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   130.87

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  13   konk. 28  pkt.   515.61

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SOŁTYSIŃSKI SŁAWOMIR    174 S  9:24:54   976.44   18.72  64.18     

 sek. 4  odl.= 170780 m  206 S  9:27:13   963.68   18.49  75.99 18.49

    PIŁA                 382 S  9:35:24   921.14   17.19 140.91 17.19

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  22-  3- 3      Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    54.40

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  87   konk.  6  pkt.   108.31

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 FURMAŃSKI KAZIMIERZ     151 S  9:32:11   985.05   18.89  55.70 18.89

 sek. 5  odl.= 179460 m  263 S  9:39:19   947.94   18.07  97.01 18.07

    PIŁA                 292 S  9:40:59   939.66   17.85 107.71 17.85

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  307 S  9:41:36   936.64   17.74 113.24 17.74

  W-K-S =  22-  7- 7     332 S  9:42:55   930.25   17.56 122.46 17.56

                         448 S  9:47:52   906.97   16.70 165.25 16.70

                         491 S  9:49:47   898.27   16.38 181.11 16.38

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   123.19

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  40   konk. 19  pkt.   344.36

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BARSKI ZBIGNIEW         181 S  9:34:42   972.01   18.67  66.77 18.67

 sek. 5  odl.= 179530 m  220 S  9:37:19   958.43   18.38  81.15 18.38

    PIŁA                 314 S  9:41:54   935.54   17.69 115.82 17.69

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  15-  3- 3      Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    54.74

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  57   konk. 14  pkt.   262.85

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIETRZAKOWSKI STEFAN     31 S  9:11:43  1062.72   19.78  11.43 19.78

 sek. 5  odl.= 171860 m   32 S  9:11:47  1062.29   19.77  11.80 19.77

    PIŁA                  60 S  9:16:08  1034.47   19.56  22.13 19.56

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543   83 S  9:18:30  1019.94   19.39  30.62 19.39

  W-K-S =  36- 17- 7      84 S  9:18:56  1017.32   19.39  30.98 19.39

                          93 S  9:20:24  1008.57   19.32  34.30 19.32

                          95 S  9:20:30  1007.98   19.31  35.04 19.31

                         116 S  9:22:07   998.51   19.15  42.79 19.15

                         120 S  9:22:20   997.25   19.12  44.26 19.12

                         167 S  9:25:37   978.61   18.77  61.60 18.77

                         193 S  9:27:49   966.50   18.58  71.19 18.58

                         282 S  9:32:38   941.01   17.93 104.02 17.93

                         285 S  9:32:40   940.84   17.90 105.13 17.90

                         339 S  9:35:05   928.56   17.51 125.05 17.51

                         344 S  9:35:13   927.89   17.47 126.89 17.47

                         431 S  9:38:54   909.79   16.83 158.98     

                         433 S  9:38:58   909.47   16.81 159.72 16.81

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   136.52

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   5   konk. 28  pkt.   535.66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 GACHEWICZ MIECZY-CEZAR   65 S  9:28:25  1029.22   19.53  23.98 19.53

 sek. 5  odl.= 183630 m  190 S  9:39:50   967.32   18.61  70.08 18.61

    PIŁA                 301 S  9:45:53   937.45   17.79 111.03 17.79

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  529 S  9:56:16   890.26   16.10 195.13 16.10

  W-K-S =  21-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    72.03

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  35   konk. 20  pkt.   372.07

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KOZŁOWSKI IGNACY         49 S  9:21:12  1049.12   19.65  18.07 19.65

 sek. 5  odl.= 179610 m   99 S  9:28:17  1007.44   19.28  36.52 19.28

    PIŁA                 175 S  9:34:02   975.96   18.72  64.55 18.72

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  498 S  9:50:12   897.15   16.33 183.70 16.33

  W-K-S =  28-  6- 6     508 S  9:50:32   895.66   16.26 187.38 16.26

                         536 S  9:52:01   889.09   16.05 197.71 16.05

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   106.29

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  14   konk. 27  pkt.   512.83

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KLUCZYŃSKI PAWEŁ        367 S  9:44:12   923.74   17.30 135.37 17.30

 sek. 5  odl.= 179390 m  392 S  9:45:10   919.16   17.11 144.60 17.11

    PIŁA                 404 S  9:45:46   916.35   17.03 149.02 17.03

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  451 S  9:47:58   906.16   16.68 166.36 16.68

  W-K-S =  23-  5- 5     466 S  9:48:37   903.20   16.57 171.89 16.57

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    84.69

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  65   konk. 14  pkt.   240.46

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WASILEWSKI MARCIN + J   119 S  9:32:22   997.39   19.13  43.90 19.13

 sek. 5  odl.= 181890 m  197 S  9:38:25   965.36   18.55  72.67 18.55

    PIŁA                 345 S  9:46:05   927.62   17.46 127.26 17.46

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  380 S  9:47:21   921.66   17.20 140.17 17.20

  W-K-S =  18-  5- 5     472 S  9:51:51   901.11   16.52 174.11 16.52

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    88.86

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  32   konk. 23  pkt.   413.42

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 DERESZEWSKI MIECZYSŁAW  102 S  9:27:26  1005.84   19.25  37.62 19.25

 sek. 5  odl.= 178470 m ------------------------------------------------------

    PIŁA                  Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    19.25

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  31-  1- 1      Po locie nr 04    poz.  36   konk. 20  pkt.   364.02

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KACZMAREK JACEK         214 S  9:41:07   961.04   18.43  78.94 18.43

 sek. 5  odl.= 183670 m  514 S  9:55:22   894.35   16.21 189.60 16.21

    PIŁA                ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543   Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    34.64

  W-K-S =   8-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  88   konk.  5  pkt.    90.33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MURATOW ROMAN - DAWID    39 S  9:27:58  1053.46   19.72  14.39 19.72

 sek. 5  odl.= 187480 m   57 S  9:30:53  1036.47   19.59  21.03 19.59

    PIŁA                  90 S  9:35:40  1009.77   19.34  33.20 19.34

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  107 S  9:36:57  1002.84   19.22  39.47 19.22

  W-K-S =  25- 10- 7     142 S  9:39:24   989.86   18.96  52.38 18.96

                         302 S  9:50:00   937.40   17.78 111.40 17.78

                         333 S  9:51:38   929.81   17.55 122.83 17.55

                         397 S  9:54:16   917.82   17.08 146.44 17.08

                         413 S  9:55:04   914.24   16.96 152.34 16.96

                         524 S 10:00:16   891.63   16.14 193.29 16.14

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   132.16

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  15   konk. 27  pkt.   512.60

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WITKOWSKI TEODOR        420 S  9:44:35   913.59   16.91 154.92 16.91

 sek. 5  odl.= 177770 m  428 S  9:45:15   910.47   16.85 157.88 16.85

    PIŁA                 538 S  9:50:00   888.85   16.04 198.45 16.04

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  12-  3- 3      Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    49.80

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  70   konk. 11  pkt.   192.97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ŻÓŁTOWSKI WIESŁAW        27 S  9:14:31  1069.50   19.81   9.96 19.81

 sek. 5  odl.= 175950 m   59 S  9:20:03  1034.70   19.57  21.76 19.57

    PIŁA                 261 S  9:35:34   948.18   18.08  96.27 18.08

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  454 S  9:44:16   905.71   16.66 167.47 16.66

  W-K-S =  21-  8- 7     486 S  9:45:49   898.54   16.42 179.27 16.42

                         494 S  9:45:53   898.24   16.36 182.22 16.36

                         495 S  9:45:56   898.01   16.35 182.59 16.35

                         519 S  9:47:04   892.85   16.18 191.44 16.18

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   123.25

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  27   konk. 25  pkt.   450.02

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZŁAKOWSKI MARIUSZ        40 S  9:14:26  1052.89   19.71  14.75 19.71

 sek. 5  odl.= 173130 m   41 S  9:14:30  1052.46   19.70  15.12 19.70

    PIŁA                  71 S  9:18:48  1025.65   19.48  26.19 19.48

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543   97 S  9:21:49  1007.64   19.29  35.78 19.29

  W-K-S =  23- 15- 7     170 S  9:26:59   978.23   18.75  62.71 18.75

                         171 S  9:27:02   977.95   18.75  63.08 18.75

                         172 S  9:27:04   977.77   18.74  63.45 18.74

                         199 S  9:29:28   964.69   18.54  73.40 18.54

                         200 S  9:29:31   964.42   18.53  73.77 18.53

                         267 S  9:33:15   944.78   18.04  98.49 18.04

                         324 S  9:36:00   930.81   17.62 119.51 17.62

                         423 S  9:39:43   912.57   16.89 156.03 16.89

                         424 S  9:39:45   912.41   16.88 156.40 16.88

                         530 S  9:44:32   889.98   16.10 195.50 16.10

                         533 S  9:44:43   889.14   16.07 196.61 16.07

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   134.42

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  37   konk. 19  pkt.   353.23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PERSZYŃSKI MARIUSZ       47 S  9:21:27  1049.81   19.66  17.34 19.66

 sek. 5  odl.= 179990 m  123 S  9:30:33   996.90   19.10  45.37 19.10

    PIŁA                 185 S  9:35:26   970.65   18.64  68.24 18.64

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  441 S  9:48:05   908.66   16.75 162.67 16.75

  W-K-S =  16-  6- 6     468 S  9:49:19   903.04   16.55 172.63 16.55

                         509 S  9:51:06   895.03   16.25 187.75 16.25

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   106.95

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  42   konk. 19  pkt.   342.77

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZBIGNIEW BUGAJ           58 S  9:36:51  1034.84   19.58  21.39 19.58

 sek. 5  odl.= 193360 m  187 S  9:49:22   969.87   18.63  68.98 18.63

    PIŁA                 270 S  9:54:52   943.83   18.01  99.59 18.01

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  272 S  9:54:53   943.76   18.00 100.33 18.00

  W-K-S =  25- 11- 7     304 S  9:56:19   937.20   17.76 112.14 17.76

                         312 S  9:56:37   935.84   17.70 115.09 17.70

                         357 S  9:58:58   925.32   17.37 131.69 17.37

                         374 S  9:59:29   923.03   17.25 137.96 17.25

                         458 S 10:03:52   904.12   16.63 168.94 16.63

                         461 S 10:03:54   903.97   16.61 170.05 16.61

                         499 S 10:05:33   897.05   16.32 184.06 16.32

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   127.05

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  28   konk. 24  pkt.   439.04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KRZEMIŃSKI KRZYSZTOF     94 S  9:19:20  1008.31   19.31  34.67 19.31

 sek. 5  odl.= 170740 m  128 S  9:21:33   995.28   19.06  47.22 19.06

    PIŁA                ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543   Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    38.37

  W-K-S =  10-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  86   konk.  6  pkt.   108.44

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 TUROWSKI WIESŁAW          3 S  9:33:34  1096.39   19.99   1.11 19.99

 sek. 5  odl.= 201260 m   38 S  9:40:55  1054.18   19.73  14.02 19.73

    PIŁA                  46 S  9:41:42  1049.87   19.67  16.97 19.67

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543   48 S  9:41:45  1049.60   19.65  17.71 19.65

  W-K-S =  22- 11- 7      78 S  9:46:52  1022.32   19.43  28.77 19.43

                          91 S  9:49:19  1009.75   19.34  33.57 19.34

                         130 S  9:52:24   994.37   19.05  47.95 19.05

                         131 S  9:52:29   993.96   19.04  48.32 19.04

                         157 S  9:54:59   981.84   18.85  57.91 18.85

                         205 S  9:58:49   963.81   18.49  75.62 18.49

                         303 S 10:04:43   937.33   17.77 111.77 17.77

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   136.86

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  16   konk. 27  pkt.   501.64

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KĘPSKI JERZY              8 S  8:46:14  1089.23   19.95   2.95 19.95

 sek. 6  odl.= 148390 m  160 S  9:01:22   980.34   18.83  59.02 18.83

    PIŁA                 229 S  9:05:05   956.84   18.32  84.47 18.32

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  240 S  9:05:43   952.95   18.24  88.53 18.24

  W-K-S =  20-  5- 5     488 S  9:15:10   898.43   16.41 180.01 16.41

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    91.75

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  21   konk. 26  pkt.   476.90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KRZYŻANOWSKI EDWARD      15 S  8:46:30  1079.93   19.90   5.53 19.90

 sek. 6  odl.= 147410 m  126 S  8:58:01   995.90   19.08  46.48 19.08

    PIŁA                 219 S  9:03:42   959.08   18.39  80.78 18.39

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  222 S  9:03:49   958.35   18.37  81.89 18.37

  W-K-S =  21-  6- 6     246 S  9:05:02   950.83   18.19  90.74 18.19

                         258 S  9:05:25   948.48   18.10  95.17 18.10

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   112.03

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  45   konk. 18  pkt.   323.35

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MATUSIAK ANDRZEJ        188 S  9:04:28   968.62   18.62  69.35 18.62

 sek. 6  odl.= 149620 m  274 S  9:08:44   942.59   17.99 101.07 17.99

    PIŁA                ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543   Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    36.61

  W-K-S =  18-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  34   konk. 21  pkt.   392.91

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZAKRZEWSKI JACEK         98 S  8:57:35  1007.50   19.28  36.15 19.28

 sek. 6  odl.= 148690 m  100 S  8:57:39  1007.04   19.27  36.89 19.27

    PIŁA                 149 S  9:00:52   985.57   18.91  54.96 18.91

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  32-  3- 3      Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    57.46

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  31   konk. 23  pkt.   418.67

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MARKOWSKI HENRYK        105 S  8:54:56  1003.43   19.23  38.73 19.23

 sek. 6  odl.= 145430 m  164 S  8:58:24   979.99   18.80  60.49 18.80

    PIŁA                 251 S  9:03:11   949.39   18.15  92.59     

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  50-  3- 3      Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    56.18

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  25   konk. 24  pkt.   458.05

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PRZYBYLAK ADAM           81 S  8:51:28  1020.17   19.41  29.88 19.41

 sek. 6  odl.= 144320 m  121 S  8:54:45   997.03   19.11  44.63 19.11

    PIŁA                 241 S  9:01:29   952.71   18.23  88.90 18.23

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  315 S  9:04:26   934.51   17.68 116.19 17.68

  W-K-S =  17-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    74.43

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  60   konk. 14  pkt.   251.22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KASZUBSKI WOJCIE-JAKUB   50 S  8:50:49  1048.95   19.64  18.44 19.64

 sek. 6  odl.= 147710 m  156 S  9:00:23   982.22   18.86  57.54 18.86

    PIŁA                 194 S  9:02:50   966.48   18.58  71.56 18.58

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  195 S  9:02:53   966.16   18.57  71.93 18.57

  W-K-S =  41- 12- 7     371 S  9:09:57   923.48   17.27 136.85 17.27

                         401 S  9:11:06   916.88   17.05 147.92     

                         442 S  9:12:38   908.24   16.75 163.04 16.75

                         485 S  9:14:23   898.57   16.43 178.90 16.43

                         501 S  9:14:41   896.93   16.31 184.80 16.31

                         502 S  9:14:44   896.66   16.30 185.17 16.30

                         511 S  9:15:04   894.85   16.24 188.49 16.24

                         513 S  9:15:07   894.58   16.22 189.23 16.22

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   126.72

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  23   konk. 26  pkt.   474.22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZAKRZEWSKI SŁAW-JAN      75 S  8:55:19  1023.90   19.45  27.67 19.45

 sek. 6  odl.= 148790 m  145 S  9:00:50   986.45   18.94  53.49 18.94

    PIŁA                 146 S  9:00:52   986.24   18.93  53.85 18.93

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  152 S  9:01:07   984.60   18.89  56.07 18.89

  W-K-S =  40- 16- 7     155 S  9:01:28   982.33   18.86  57.17 18.86

                         166 S  9:01:52   979.74   18.78  61.23 18.78

                         183 S  9:03:14   971.00   18.66  67.50 18.66

                         227 S  9:05:29   956.95   18.33  83.73 18.33

                         232 S  9:05:34   956.44   18.30  85.58 18.30

                         268 S  9:07:32   944.50   18.03  98.86 18.03

                         341 S  9:10:17   928.29   17.49 125.78 17.49

                         373 S  9:11:10   923.21   17.25 137.59 17.25

                         434 S  9:13:37   909.38   16.80 160.09 16.80

                         435 S  9:13:39   909.20   16.80 160.46 16.80

                         497 S  9:15:49   897.32   16.34 183.33 16.34

                         499 S  9:15:52   897.05   16.32 184.06 16.32

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   132.51

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   7   konk. 28  pkt.   531.07

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MROCZKOWSKI WIESŁAW      20 S  8:47:07  1076.89   19.86   7.38 19.86

 sek. 6  odl.= 147660 m   35 S  8:49:54  1055.47   19.75  12.91 19.75

    PIŁA                  69 S  8:53:53  1026.25   19.50  25.45     

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543   74 S  8:54:10  1024.23   19.46  27.30 19.46

  W-K-S =  27-  7- 7     300 S  9:07:28   937.72   17.79 110.66 17.79

                         416 S  9:11:34   913.93   16.94 153.45 16.94

                         475 S  9:13:58   900.55   16.50 175.21 16.50

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   129.80

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  29   konk. 24  pkt.   434.04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 URBAŃSKI MARIUSZ        231 S  9:06:25   956.61   18.30  85.21 18.30

 sek. 6  odl.= 149630 m ------------------------------------------------------

    PIŁA                  Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    18.30

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  12-  1- 1      Po locie nr 04    poz.  79   konk.  8  pkt.   139.16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIOTROWSKI BRONISŁAW      5 S  8:45:30  1092.55   19.97   1.84 19.97

 sek. 6  odl.= 148040 m    6 S  8:45:34  1092.01   19.96   2.21 19.96

    PIŁA                  51 S  8:51:32  1045.97   19.63  18.81 19.63

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543   62 S  8:53:16  1033.32   19.55  22.87 19.55

  W-K-S =  51- 23- 7      76 S  8:54:42  1023.08   19.45  28.03 19.45

                          77 S  8:54:48  1022.38   19.44  28.40 19.44

                         135 S  8:59:11   992.34   19.01  49.80 19.01

                         137 S  8:59:16   991.78   19.00  50.53 19.00

                         144 S  8:59:54   987.59   18.94  53.12     

                         218 S  9:04:16   959.64   18.40  80.41 18.40

                         255 S  9:06:02   948.77   18.13  94.06 18.13

                         262 S  9:06:09   948.06   18.07  96.64 18.07

                         289 S  9:07:27   940.24   17.87 106.60 17.87

                         334 S  9:09:16   929.51   17.54 123.20 17.54

                         336 S  9:09:21   929.02   17.53 123.94 17.53

                         340 S  9:09:26   928.54   17.50 125.41     

                         348 S  9:09:41   927.09   17.44 128.37 17.44

                         386 S  9:10:54   920.07   17.16 142.38 17.16

                         390 S  9:10:57   919.79   17.13 143.86 17.13

                         407 S  9:11:39   915.81   17.00 150.13 17.00

                         408 S  9:11:46   915.15   17.00 150.50 17.00

                         449 S  9:13:18   906.55   16.69 165.62 16.69

                         479 S  9:14:31   899.85   16.47 176.69 16.47

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   137.01

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   2   konk. 28  pkt.   545.17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PRUCHNICKI REMIGIUSZ    252 S  9:07:46   949.38   18.15  92.95 18.15

 sek. 6  odl.= 149780 m  543 S  9:18:38   888.20   16.00 200.30 16.00

    PIŁA                ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543   Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    34.15

  W-K-S =  14-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  59   konk. 15  pkt.   260.97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SKOWROŃSKI DANIEL       234 S  9:01:48   954.88   18.28  86.32 18.28

 sek. 6  odl.= 144950 m  257 S  9:02:48   948.63   18.11  94.80 18.11

    PIŁA                 320 S  9:05:22   932.95   17.65 118.04 17.65

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  405 S  9:08:12   916.25   17.02 149.39 17.02

  W-K-S =  28-  6- 6     469 S  9:10:42   901.99   16.55 173.00 16.55

                         506 S  9:11:43   896.32   16.27 186.65 16.27

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   103.88

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  44   konk. 18  pkt.   323.94

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KOTRYCH KRZYSZTOF        25 S  8:43:43  1071.00   19.82   9.22 19.82

 sek. 6  odl.= 143210 m   29 S  8:44:17  1066.48   19.79  10.70 19.79

    PIŁA                 111 S  8:53:12  1000.07   19.19  40.94 19.19

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543  364 S  9:04:55   924.43   17.32 134.27 17.32

  W-K-S =  21-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    76.12

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  51   konk. 17  pkt.   302.40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZAKRZEWSKI JACEK II     294 S  9:08:15   939.53   17.84 108.45 17.84

 sek. 6  odl.= 148680 m  391 S  9:11:44   919.29   17.12 144.23 17.12

    PIŁA                 453 S  9:14:05   906.13   16.66 167.10 16.66

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  48-  3- 3      Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy    51.62

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.  56   konk. 15  pkt.   263.23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ŻYCHLEWICZ EDWARD         2 S  8:42:41  1118.75   19.99   0.74 19.99

 sek. 6  odl.= 148440 m   34 S  8:50:27  1056.89   19.76  12.54 19.76

    PIŁA                  36 S  8:50:47  1054.39   19.74  13.28 19.74

 WłGoł/Konk5= 2711/ 543   42 S  8:51:05  1052.14   19.70  15.49 19.70

  W-K-S =  53- 22- 7      89 S  8:56:53  1010.60   19.35  32.83     

                         108 S  8:58:09  1001.96   19.21  39.84     

                         153 S  9:00:56   983.48   18.88  56.44 18.88

                         217 S  9:04:39   959.85   18.41  80.04 18.41

                         244 S  9:05:56   951.95   18.21  90.00     

                         246 S  9:06:07   950.83   18.19  90.74 18.19

                         260 S  9:06:31   948.40   18.09  95.91 18.09

                         269 S  9:07:14   944.07   18.02  99.23 18.02

                         273 S  9:07:22   943.28   17.99 100.70     

                         362 S  9:10:31   924.76   17.34 133.53 17.34

                         366 S  9:10:39   924.00   17.31 135.01     

                         388 S  9:11:21   919.99   17.14 143.12 17.14

                         394 S  9:11:34   918.75   17.10 145.33 17.10

                         425 S  9:12:46   911.98   16.87 156.77 16.87

                         427 S  9:12:56   911.05   16.86 157.51     

                         473 S  9:14:47   900.82   16.52 174.47     

                         515 S  9:16:08   893.50   16.21 189.97 16.21

                         526 S  9:16:37   890.91   16.13 194.02 16.13

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 04 z dn.22.05.2011     * pkt hodowcy   136.63

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 04    poz.   9   konk. 28  pkt.   528.60

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -