┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 WASIELEWSKI MARIAN      107 S PL-0345-07-7510 10:22:18  1118.70   37.98  51.05 18.99 37.98

 sek. 1  odl.= 315810 m  170 S PL-0345-10-3573 10:26:33  1102.11   36.78  81.11           

    KOŁBASKOWO 2         189 S PL-0345-07-7588 10:27:17  1099.30   36.42  90.17 18.21 36.41

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  190 S PL-0345-10-3532 10:27:21  1099.04   36.40  90.65 18.20 36.39

  W-K-S =  51-  8- 5     320 S PL-0345-10-3954 10:32:22  1080.18   33.92 152.67           

                         325 S PL-0345-09-4171 10:32:24  1080.06   33.83 155.06 16.91 33.81

                         328 S PL-0345-10-3553 10:32:25  1080.00   33.77 156.49           

                         380 S PL-0345-09-4108 10:34:48  1071.27   32.78 181.30 16.38 32.76

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   181.50

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  19   konk. 47  pkt.  1313.08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ZABOROWICZ MARIU-WOJCI   79 S PL-0345-07-7798 10:18:46  1129.69   38.51  37.69 19.26 38.51

 sek. 1  odl.= 314920 m   81 S PL-345-10-12266 10:18:56  1129.02   38.48  38.65 19.24 38.47

    KOŁBASKOWO 2         240 S PL-441-09-12391 10:28:51  1090.25   35.45 114.50 17.72 35.44

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  246 S PL-278-10-12242 10:29:03  1089.50   35.33 117.37           

  W-K-S =  53- 13- 5     247 S PL-345-10-12203 10:29:06  1089.31   35.31 117.84 17.65 35.30

                         281 S PL-345-09-13276 10:30:19  1084.75   34.67 134.06 17.33 34.65

                         293 S PL-345-09-14892 10:30:54  1082.57   34.44 139.79 17.21 34.42

                         294 S PL-345-10-12202 10:30:55  1082.51   34.42 140.27 17.20 34.41

                         336 S PL-0345-11-2535 10:31:59  1078.56   33.62 160.31           

                         413 S PL-345-09-14889 10:35:29  1065.78   32.15 197.04 16.07 32.13

                         417 S PL-0345-07-7792 10:35:35  1065.42   32.08 198.95 16.03 32.06

                         418 S PL-345-09-14893 10:35:39  1065.18   32.06 199.43 16.02 32.04

                         419 S PL-0345-11-2503 10:35:47  1064.70   32.04 199.90            

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   183.08

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  10   konk. 48  pkt.  1377.96

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 BIERNACKI HENRYK        256 S PL-345-10-12944 10:28:59  1088.58   35.14 122.14 17.57 35.13

 sek. 1  odl.= 314580 m  288 S PL-278-09-16378 10:30:21  1083.45   34.53 137.40 17.26 34.52

    KOŁBASKOWO 2        ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420   Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    69.67

  W-K-S =  25-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  45   konk. 35  pkt.   863.52

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 DZIEDZIC ANDRZEJ         85 S PL-345-10-12822 10:19:24  1127.49   38.40  40.55 19.20 38.40

 sek. 1  odl.= 315020 m   94 S PL-345-10-12826 10:20:39  1122.47   38.23  44.85 19.11 38.22

    KOŁBASKOWO 2         181 S PL-345-10-12825 10:26:09  1100.89   36.57  86.35 18.28 36.56

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  231 S PL-345-09-12232 10:28:16  1092.81   35.62 110.21 17.80 35.61

  W-K-S =  13-  6- 5     319 S PL-345-08-11292 10:31:38  1080.19   33.94 152.19 16.96 33.93

                         377 S PL-345-10-12817 10:34:00  1071.50   32.84 179.87 16.41 32.82

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   182.76

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  37   konk. 34  pkt.   982.97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 PIETRUSZEWSKI LUC-HANN   17 S PL-0345-11-6401 10:13:08  1164.08   39.70   8.11 19.85 39.69

 sek. 1  odl.= 317950 m   71 S PL-0345-06-0283 10:20:42  1132.70   38.67  33.87 19.33 38.66

    KOŁBASKOWO 2          95 S PL-0340-09-2289 10:23:21  1122.11   38.21  45.32 19.10 38.21

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  223 S PL-0345-07-8941 10:30:39  1093.93   35.77 106.39 17.88 35.76

  W-K-S =  31-  7- 5     313 S PL-0345-11-6497 10:34:13  1080.67   34.06 149.33           

                         367 S PL-0345-06-0214 10:36:07  1073.73   33.03 175.10 16.51 33.01

                         378 S PL-345-08-10361 10:36:47  1071.32   32.82 180.34 16.40 32.80

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   186.41

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.   7   konk. 48  pkt.  1385.26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ROGALSKI - MAZUREK      274 S PL-0345-07-9480 10:33:54  1085.85   34.80 130.73 17.39 34.79

 sek. 1  odl.= 319130 m  334 S PL-0345-11-6817 10:35:40  1079.36   33.66 159.35 16.82 33.64

    KOŁBASKOWO 2         386 S PL-0345-09-4855 10:38:14  1070.07   32.67 184.16 16.32 32.65

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  393 S PL-0345-10-3841 10:38:28  1069.23   32.53 187.50 16.26 32.52

  W-K-S =  42-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   133.66

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  25   konk. 45  pkt.  1199.93

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 WŁADOWSKI-CZYŻNIAK      167 S PL-345-08-10105 10:25:47  1102.90   36.84  79.68 18.42 36.83

 sek. 1  odl.= 315190 m  215 S PL-0345-09-4287 10:27:48  1095.17   35.92 102.58 17.96 35.91

    KOŁBASKOWO 2         217 S PL-345-08-10174 10:27:52  1094.92   35.89 103.53 17.94 35.88

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  315 S PL-0345-07-8589 10:31:44  1080.40   34.02 150.29 17.00 34.00

  W-K-S =  25-  6- 5     318 S PL-345-08-10180 10:31:46  1080.28   33.96 151.72 16.97 33.95

                         348 S PL-0345-10-3405 10:32:54  1076.10   33.39 166.03 16.69 33.37

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   176.63

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  21   konk. 47  pkt.  1300.95

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KĘDZIERSKI-KILANOWSKI   177 S PL-0343-10-1054 10:25:27  1101.49   36.65  84.45 18.32 36.64

 sek. 2  odl.= 314420 m  369 S PL-11-000475209 10:33:00  1073.11   32.99 176.05 16.49 32.97

    KOŁBASKOWO 2        ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420   Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    69.64

  W-K-S =  22-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  58   konk. 22  pkt.   590.78

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 HARBART ERWIN,ANDRZEJ   172 S PL-0345-10-5357 10:26:31  1102.00   36.74  82.06 18.37 36.74

 sek. 2  odl.= 315740 m ------------------------------------------------------

    KOŁBASKOWO 2          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    36.74

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  28-  1- 1      Po locie nr 08    poz.  31   konk. 43  pkt.  1136.31

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 CZERWIŃSKI ANDRZ-GRZEG  201 S PL-0345-09-7024 10:30:06  1097.62   36.19  95.90 18.09 36.18

 sek. 2  odl.= 318420 m ------------------------------------------------------

    KOŁBASKOWO 2          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    36.19

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  25-  1- 1      Po locie nr 08    poz.  43   konk. 35  pkt.   885.85

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 CHYLIŃSKI ZDZISŁAW      100 S PL-0345-11-0906 10:21:11  1120.44   38.11  47.71 19.05 38.11

 sek. 3  odl.= 315050 m  151 S PL-0345-11-0911 10:24:59  1105.50   37.14  72.04 18.57 37.14

    KOŁBASKOWO 2         208 S PL-0345-11-0909 10:27:18  1096.59   36.06  99.24 18.02 36.05

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  230 S PL-219-11-20889 10:28:17  1092.85   35.64 109.73           

  W-K-S =  34-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   146.95

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  40   konk. 37  pkt.   904.96

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 MAJCHRZAK JERZY          90 S PL-0345-07-0808 10:21:07  1123.63   38.30  42.94 19.15 38.30

 sek. 3  odl.= 315870 m  221 S PL-0345-08-7127 10:28:41  1094.17   35.81 105.44 17.90 35.80

    KOŁBASKOWO 2         266 S PL-0345-10-8937 10:30:38  1086.83   34.95 126.91 17.47 34.94

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  272 S PL-0345-09-3256 10:30:44  1086.46   34.84 129.77 17.41 34.83

  W-K-S =  34- 10- 5     312 S PL-0345-10-8966 10:32:17  1080.70   34.08 148.85 17.03 34.06

                         317 S PL-0345-07-0819 10:32:23  1080.33   33.98 151.24 16.98 33.97

                         322 S PL-0345-10-8952 10:32:26  1080.14   33.89 153.63 16.94 33.87

                         327 S PL-0345-11-0829 10:32:28  1080.02   33.79 156.01 16.89 33.78

                         339 S PL-0345-11-0842 10:33:05  1077.75   33.56 161.74            

                         352 S PL-0241-08-5566 10:33:36  1075.85   33.31 167.94 16.65 33.30

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   177.98

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  26   konk. 40  pkt.  1198.52

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KRZYŻANOWSKI ANDRZEJ    346 S PL-0345-11-7851 10:33:08  1076.40   33.43 165.08 16.71 33.41

 sek. 3  odl.= 315530 m  351 S PL-0345-11-7811 10:33:16  1075.92   33.33 167.46 16.66 33.32

    KOŁBASKOWO 2        ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420   Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    66.76

  W-K-S =  23-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  66   konk. 22  pkt.   479.91

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 WDOWIAK-BUDZISZEWSKI    283 S PL-11-000366842 10:30:40  1084.34   34.63 135.02           

 sek. 3  odl.= 315180 m  374 S PL-0345-09-3492 10:33:50  1072.65   32.90 178.44 16.44 32.88

    KOŁBASKOWO 2        ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420   Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    67.53

  W-K-S =  28-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  49   konk. 34  pkt.   828.92

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 BINIECKI STANISŁAW      136 S PL-345-10-10686 10:23:14  1109.62   37.43  64.89 18.71 37.42

 sek. 3  odl.= 314280 m  270 S PL-345-11-11009 10:29:14  1086.60   34.88 128.82 17.43 34.86

    KOŁBASKOWO 2         275 S PL-0345-06-9480 10:29:27  1085.78   34.78 131.20 17.38 34.77

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  286 S PL-0345-06-9487 10:30:00  1083.72   34.57 136.45 17.28 34.56

  W-K-S =  53-  7- 5     353 S PL-345-11-11087 10:32:08  1075.81   33.30 168.42           

                         364 S PL-345-10-10607 10:32:33  1074.28   33.09 173.66 16.53 33.07

                         365 S PL-0345-09-3363 10:32:37  1074.03   33.07 174.14 16.53 33.05

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   174.96

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  11   konk. 48  pkt.  1366.48

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KORALEWSKI ANDRZEJ      192 S PL-0345-11-7053 10:28:49  1098.76   36.36  91.60 18.18 36.35

 sek. 3  odl.= 317340 m  232 S PL-0345-08-5151 10:30:24  1092.77   35.60 110.69 17.79 35.59

    KOŁBASKOWO 2         391 S PL-0345-11-7082 10:36:45  1069.39   32.57 186.55 16.28 32.55

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  20-  3- 3      Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   104.53

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  35   konk. 38  pkt.   991.94

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 BŁASZCZYK JAN-PATRYK    345 S PL-0345-07-1307 10:33:21  1076.53   33.45 164.60 16.72 33.43

 sek. 3  odl.= 315800 m  365 S PL-0345-07-1340 10:34:02  1074.03   33.07 174.14 16.53 33.05

    KOŁBASKOWO 2        ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420   Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    66.52

  W-K-S =  28-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  34   konk. 40  pkt.  1001.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 RYBICKI LECH            238 S PL-0345-11-7339 10:28:12  1090.84   35.49 113.55           

 sek. 3  odl.= 314380 m ------------------------------------------------------

    KOŁBASKOWO 2          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    35.49

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  20-  1- 1      Po locie nr 08    poz.  46   konk. 33  pkt.   860.39

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 GRALICKI EDMUND          77 S PL-0345-08-6263 10:20:42  1130.67   38.55  36.74 19.27 38.55

 sek. 3  odl.= 317380 m  139 S PL-0345-08-6262 10:26:23  1108.24   37.37  66.32 18.68 37.37

    KOŁBASKOWO 2        ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420   Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    75.92

  W-K-S =  15-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  52   konk. 25  pkt.   679.24

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 WNUKIEWICZ-KORALEWSKI    19 S PL-11-000480582 10:13:02  1161.47   39.66   9.06 19.83 39.66

 sek. 3  odl.= 317120 m   21 S PL-0345-06-9020 10:13:57  1157.58   39.62  10.02 19.81 39.62

    KOŁBASKOWO 2          33 S PL-0345-09-2203 10:15:47  1149.89   39.39  15.74 19.69 39.39

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420   68 S PL-11-000480600 10:19:22  1135.14   38.72  32.44           

  W-K-S =  53- 22- 5      72 S PL-0345-03-0623 10:20:03  1132.37   38.65  34.35 19.32 38.64

                          74 S PL-0345-11-0111 10:20:07  1132.10   38.61  35.31            

                          86 S PL-0345-11-0101 10:21:27  1126.74   38.38  41.03 19.19 38.38

                          99 S PL-0345-11-0156 10:23:01  1120.50   38.13  47.23 19.06 38.13

                         112 S PL-0345-08-5065 10:23:55  1116.95   37.89  53.44 18.94 37.88

                         167 S PL-0345-11-0166 10:27:32  1102.90   36.84  79.68 18.42 36.83

                         176 S PL-0345-08-5100 10:27:51  1101.69   36.67  83.97 18.33 36.66

                         195 S PL-278-07-12834 10:28:47  1098.12   36.30  93.03 18.15 36.30

                         197 S PL-0345-06-9030 10:28:50  1097.93   36.27  93.99 18.13 36.26

                         200 S PL-0345-06-9028 10:28:54  1097.68   36.21  95.42 18.10 36.20

                         203 S PL-0345-11-0110 10:28:59  1097.36   36.15  96.85           

                         234 S PL-0345-11-0164 10:30:18  1092.39   35.56 111.64           

                         294 S PL-0345-11-0180 10:32:57  1082.51   34.42 140.27           

                         354 S PL-0345-11-0181 10:34:48  1075.71   33.28 168.89 16.63 33.26

                         384 S PL-0345-06-9026 10:36:07  1070.93   32.70 183.21 16.34 32.69

                         389 S PL-0345-11-0125 10:36:30  1069.54   32.61 185.59           

                         405 S PL-0345-11-0171 10:37:17  1066.73   32.30 193.23           

                         411 S PL-0345-11-0250 10:37:30  1065.95   32.19 196.09 16.09 32.17

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   196.04

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  13   konk. 46  pkt.  1363.38

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 STASIŃSKI STANISŁAW      60 S PL-0345-11-1003 10:23:14  1138.39   38.88  28.63           

 sek. 4  odl.= 322430 m  111 S PL-0345-11-1089 10:28:39  1117.03   37.90  52.96           

    KOŁBASKOWO 2         113 S PL-0345-10-2252 10:28:41  1116.90   37.87  53.91 18.93 37.86

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  116 S PL-11-000480654 10:28:48  1116.45   37.81  55.34           

  W-K-S =  68- 18- 5     119 S PL-0345-11-1074 10:28:56  1115.93   37.75  56.77           

                         153 S PL-0345-08-0329 10:31:50  1104.84   37.10  73.00 18.55 37.10

                         199 S PL-0345-10-2267 10:33:43  1097.76   36.23  94.94 18.11 36.22

                         242 S PL-0345-06-2593 10:35:51  1089.84   35.41 115.46 17.70 35.40

                         251 S PL-0345-09-3072 10:36:04  1089.05   35.24 119.75 17.61 35.23

                         263 S PL-0345-11-4708 10:36:29  1087.52   35.01 125.48           

                         279 S PL-0345-08-0328 10:37:11  1084.95   34.70 133.11 17.35 34.69

                         298 S PL-0345-11-1088 10:37:56  1082.22   34.34 142.18           

                         321 S PL-0345-11-1057 10:38:30  1080.17   33.90 153.15           

                         331 S PL-0345-11-1032 10:38:35  1079.87   33.71 157.92           

                         392 S PL-0345-08-0324 10:41:31  1069.36   32.55 187.02 16.27 32.53

                         398 S PL-0345-11-1040 10:41:54  1068.00   32.44 189.89           

                         403 S PL-0345-10-2234 10:42:12  1066.94   32.34 192.27 16.16 32.32

                         415 S PL-0345-11-1099 10:42:35  1065.59   32.11 198.00           

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   190.21

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.   6   konk. 48  pkt.  1397.01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 MICHALSKI MAREK         409 S PL-345-11-13105 10:41:28  1066.06   32.23 195.13 16.11 32.21

 sek. 4  odl.= 321380 m ------------------------------------------------------

    KOŁBASKOWO 2          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    32.23

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  19-  1- 1      Po locie nr 08    poz.  48   konk. 30  pkt.   838.41

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 PIECZKOWSKI WINCENTY     32 S PL-0345-09-9016 10:20:41  1150.16   39.41  15.27 19.70 39.41

 sek. 4  odl.= 322830 m   53 S PL-11-000480248 10:22:26  1143.03   39.01  25.29 19.50 39.01

    KOŁBASKOWO 2          69 S PL-0345-08-0091 10:24:32  1134.59   38.70  32.92 19.35 38.70

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  101 S PL-0345-08-0052 10:28:08  1120.42   38.10  48.19 19.05 38.09

  W-K-S =  37- 19- 5     125 S PL-0345-09-9082 10:29:28  1115.26   37.64  59.64 18.82 37.63

                         131 S PL-0345-09-9022 10:30:18  1112.06   37.52  62.50 18.76 37.52

                         171 S PL-0345-10-4402 10:32:56  1102.06   36.76  81.58           

                         174 S PL-0241-06-4769 10:33:01  1101.75   36.70  83.02 18.35 36.70

                         183 S PL-0345-11-3020 10:33:22  1100.43   36.53  87.31           

                         196 S PL-0345-10-4401 10:34:02  1097.94   36.29  93.51           

                         204 S PL-0345-09-9089 10:34:12  1097.32   36.13  97.33 18.06 36.12

                         209 S PL-0241-07-7367 10:34:26  1096.45   36.04  99.71 18.01 36.03

                         214 S PL-11-000480241 10:34:39  1095.64   35.94 102.10 17.97 35.93

                         248 S PL-0345-09-9062 10:36:23  1089.23   35.30 118.32 17.64 35.28

                         254 S PL-0345-10-4420 10:36:30  1088.80   35.18 121.18 17.58 35.17

                         280 S PL-11-000480242 10:37:36  1084.78   34.69 133.59 17.34 34.67

                         284 S PL-0345-09-9056 10:37:46  1084.17   34.61 135.50 17.30 34.60

                         363 S PL-0345-09-9055 10:40:29  1074.37   33.10 173.19 16.54 33.09

                         379 S PL-0345-10-4437 10:41:21  1071.28   32.80 180.82 16.39 32.78

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   192.86

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.   2   konk. 48  pkt.  1439.57

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 LEWANDOWSKI STEFAN       80 S PL-0345-11-3851 10:22:59  1129.68   38.50  38.17           

 sek. 4  odl.= 319680 m   88 S PL-0345-11-3822 10:24:03  1125.44   38.34  41.98           

    KOŁBASKOWO 2          96 S PL-0345-11-3881 10:24:55  1122.01   38.19  45.80           

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  115 S PL-0345-11-3917 10:26:16  1116.72   37.83  54.87           

  W-K-S =  46- 10- 5     146 S PL-0345-10-4859 10:28:55  1106.48   37.24  69.66 18.62 37.23

                         278 S PL-0345-09-9319 10:34:31  1085.44   34.72 132.63 17.36 34.71

                         323 S PL-345-06-16404 10:35:58  1080.12   33.87 154.10 16.93 33.85

                         330 S PL-0345-11-3854 10:36:01  1079.94   33.73 157.44           

                         333 S PL-0345-08-1208 10:36:05  1079.70   33.68 158.87 16.83 33.66

                         343 S PL-0345-09-9346 10:36:52  1076.85   33.49 163.65 16.74 33.47

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   190.10

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  16   konk. 48  pkt.  1334.04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 BORKOWSKI EUGENIUSZ     106 S DV-0639-09-0615 10:29:04  1119.85   38.00  50.57 19.00 38.00

 sek. 4  odl.= 323710 m  148 S PL-0345-08-0261 10:32:45  1105.76   37.20  70.61 18.60 37.19

    KOŁBASKOWO 2         179 S PL-345-09-10075 10:33:54  1101.43   36.61  85.40 18.30 36.60

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  338 S PL-0345-08-0650 10:40:18  1077.96   33.58 161.26 16.78 33.57

  W-K-S =  16-  5- 5     373 S PL-345-09-10099 10:41:43  1072.89   32.91 177.96 16.45 32.90

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   178.30

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  32   konk. 41  pkt.  1107.33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ROGOZIŃSKI DARIUSZ-PAW   16 S PL-0345-07-5823 10:15:56  1165.06   39.71   7.63 19.86 39.71

 sek. 4  odl.= 321480 m   44 S PL-0345-11-3434 10:20:42  1145.28   39.18  20.99 19.59 39.18

    KOŁBASKOWO 2          83 S PL-278-11-13429 10:24:47  1128.86   38.44  39.60           

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420   87 S PL-0345-11-3440 10:25:28  1126.16   38.36  41.51 19.18 38.36

  W-K-S =  38- 14- 5      97 S PL-0345-10-4615 10:26:53  1120.60   38.17  46.28 19.08 38.17

                         161 S PL-0345-07-5913 10:31:11  1104.05   36.95  76.81 18.47 36.95

                         276 S PL-0345-07-5916 10:36:06  1085.71   34.76 131.68 17.37 34.75

                         297 S PL-0345-10-4585 10:37:03  1082.24   34.36 141.70 17.17 34.35

                         299 S PL-11-000480623 10:37:05  1082.12   34.32 142.65           

                         305 S PL-0345-09-7838 10:37:15  1081.51   34.21 145.52 17.10 34.20

                         355 S PL-0345-09-7844 10:38:56  1075.42   33.26 169.37 16.62 33.24

                         381 S PL-0345-06-3275 10:40:06  1071.24   32.76 181.77 16.37 32.74

                         382 S PL-0345-10-4584 10:40:09  1071.06   32.74 182.25 16.36 32.73

                         404 S PL-0345-09-7847 10:41:21  1066.80   32.32 192.75 16.15 32.31

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   193.86

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.   8   konk. 47  pkt.  1381.02

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 MAJEWSKI WOJCIECH       291 S PL-345-09-10129 10:37:04  1083.02   34.48 138.84 17.23 34.46

 sek. 4  odl.= 321730 m ------------------------------------------------------

    KOŁBASKOWO 2          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    34.48

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  27-  1- 1      Po locie nr 08    poz.  62   konk. 21  pkt.   532.34

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 DĄBEK RYSZARD           245 S PL-345-09-10587 10:33:46  1089.54   35.35 116.89 17.67 35.34

 sek. 4  odl.= 320070 m  249 S PL-345-007-6570 10:33:53  1089.11   35.28 118.80 17.63 35.26

    KOŁBASKOWO 2         344 S PL-0345-11-3549 10:37:15  1076.77   33.47 164.12           

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  390 S PL-345-09-10597 10:39:16  1069.51   32.59 186.07 16.29 32.57

  W-K-S =  24-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   136.69

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  38   konk. 40  pkt.   976.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 BRAUN KAZIMIERZ         332 S PL-0345-10-4302 10:38:57  1079.71   33.70 158.40 16.84 33.68

 sek. 4  odl.= 322780 m ------------------------------------------------------

    KOŁBASKOWO 2          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    33.70

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  32-  1- 1      Po locie nr 08    poz.  30   konk. 41  pkt.  1138.82

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 CHYZIŃSKI MAREK           3 S PL-0339-11-5934 10:08:34  1184.32   39.96   1.43           

 sek. 4  odl.= 318070 m    4 S PL-339-08-11000 10:08:35  1184.25   39.94   1.91 19.97 39.94

    KOŁBASKOWO 2           5 S PL-0339-11-6000 10:08:42  1183.74   39.92   2.39            

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420    6 S PL-11-000479441 10:08:45  1183.52   39.90   2.86           

  W-K-S =  56- 32- 5       7 S PL-339-08-10967 10:08:48  1183.30   39.89   3.34 19.94 39.89

                          15 S PL-0339-10-1861 10:12:28  1167.37   39.73   7.16 19.87 39.73

                          20 S PL-339-08-10964 10:14:23  1159.22   39.64   9.54 19.82 39.64

                          25 S PL-0339-06-6811 10:15:46  1153.40   39.54  11.93 19.77 39.54

                          29 S PL-0341-04-4599 10:16:15  1151.38   39.47  13.84 19.73 39.47

                          46 S PL-0339-11-5952 10:18:08  1143.59   39.14  21.95           

                          47 S PL-0339-11-5920 10:18:09  1143.52   39.12  22.42 19.56 39.12

                          50 S PL-0339-09-0809 10:18:13  1143.25   39.07  23.85 19.53 39.06

                          63 S PL-345-04-12761 10:19:40  1137.32   38.82  30.06 19.41 38.82

                          64 S PL-11-000479425 10:19:41  1137.25   38.80  30.53 19.40 38.80

                          65 S PL-0339-10-1855 10:19:59  1136.03   38.78  31.01 19.39 38.78

                          66 S PL-0339-09-0805 10:20:03  1135.76   38.76  31.49 19.38 38.76

                         108 S PL-11-000479421 10:24:20  1118.65   37.96  51.53           

                         110 S PL-0339-09-0860 10:24:36  1117.60   37.92  52.48 18.96 37.92

                         138 S PL-0339-11-5963 10:26:41  1109.48   37.39  65.84           

                         154 S PL-11-000479419 10:27:54  1104.79   37.09  73.47           

                         155 S PL-0339-09-0835 10:27:57  1104.60   37.07  73.95 18.53 37.06

                         156 S PL-11-000479429 10:27:58  1104.54   37.05  74.43           

                         158 S PL-0339-11-5948 10:27:59  1104.47   37.01  75.38           

                         159 S PL-0339-06-9214 10:28:00  1104.41   36.99  75.86 18.49 36.98

                         162 S PL-0339-10-1834 10:28:06  1104.03   36.93  77.29 18.46 36.93

                         185 S PL-0339-09-0801 10:29:16  1099.57   36.50  88.26 18.24 36.49

                         187 S PL-0339-06-9208 10:29:18  1099.45   36.46  89.22 18.22 36.45

                         218 S PL-0339-11-5914 10:30:36  1094.53   35.87 104.01 17.93 35.86

                         228 S PL-0339-10-1850 10:30:55  1093.34   35.68 108.78 17.83 35.67

                         250 S PL-0339-09-0861 10:32:03  1089.09   35.26 119.27 17.62 35.25

                         287 S PL-11-000479436 10:33:32  1083.59   34.55 136.93           

                         372 S PL-0339-11-5971 10:36:26  1072.99   32.93 177.48 16.46 32.92

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   199.61

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.   3   konk. 48  pkt.  1430.04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 PIETRZAKOWSKI STEFAN     31 S PL-0339-06-4497 10:23:58  1150.45   39.43  14.79 19.71 39.43

 sek. 5  odl.= 326690 m   51 S PL-0339-07-1704 10:25:46  1143.21   39.05  24.33 19.52 39.05

    KOŁBASKOWO 2         117 S PL-345-09-11011 10:32:40  1116.25   37.79  55.82 18.89 37.79

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  126 S PL-345-09-11026 10:32:56  1115.24   37.62  60.11 18.81 37.61

  W-K-S =  27- 12- 5     144 S PL-0345-11-8115 10:34:59  1107.49   37.28  68.70           

                         186 S PL-0345-11-8178 10:37:07  1099.53   36.48  88.74           

                         233 S PL-0339-06-4533 10:38:58  1092.73   35.58 111.16 17.79 35.57

                         237 S PL-0345-11-8145 10:39:25  1091.09   35.50 113.07           

                         273 S PL-0345-11-8101 10:40:46  1086.19   34.82 130.25 17.40 34.81

                         277 S PL-345-09-11076 10:40:58  1085.47   34.74 132.16 17.37 34.73

                         385 S PL-0345-10-1205 10:45:08  1070.65   32.69 183.68 16.33 32.67

                         416 S PL-0345-11-8142 10:46:37  1065.47   32.10 198.47 16.04 32.08

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   191.17

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.   9   konk. 48  pkt.  1379.36

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KOZŁOWSKI IGNACY        219 S PL-345-08-12319 10:45:14  1094.41   35.85 104.48 17.92 35.84

 sek. 5  odl.= 334050 m  361 S PL-0190-08-9643 10:50:54  1074.46   33.14 172.23 16.56 33.13

    KOŁBASKOWO 2        ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420   Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    68.99

  W-K-S =  20-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  33   konk. 38  pkt.  1008.40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 WASILEWSKI MARCIN + J   265 S PL-0345-09-5413 10:49:21  1087.41   34.97 126.43           

 sek. 5  odl.= 336390 m  267 S PL-0345-09-5483 10:49:32  1086.77   34.93 127.39           

    KOŁBASKOWO 2         301 S PL-0345-11-8936 10:50:53  1082.05   34.29 143.61 17.14 34.27

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  383 S PL-0345-09-5401 10:54:05  1071.02   32.72 182.73           

  W-K-S =  25-  6- 5     396 S PL-345-11-12884 10:54:44  1068.81   32.48 188.93 16.23 32.46

                         420 S PL-0345-11-8927 10:56:05  1064.24   32.02 200.38 16.00 32.00

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   169.39

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  23   konk. 45  pkt.  1207.99

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 DERESZEWSKI MIECZYSŁAW  406 S PL-345-08-12672 10:52:08  1066.56   32.29 193.70 16.13 32.27

 sek. 5  odl.= 332910 m  410 S PL-0255-11-0674 10:52:18  1065.99   32.21 195.61 16.10 32.19

    KOŁBASKOWO 2        ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420   Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    64.50

  W-K-S =  26-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  51   konk. 31  pkt.   747.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 MURATOW ROMAN - DAWID    45 S PL-345-07-14920 10:38:37  1145.21   39.16  21.47 19.58 39.16

 sek. 5  odl.= 341980 m   98 S PL-345-09-11767 10:45:12  1120.51   38.15  46.76 19.07 38.15

    KOŁBASKOWO 2         133 S PL-345-07-14922 10:47:57  1110.51   37.49  63.45 18.74 37.48

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  173 S PL-345-07-14925 10:50:23  1101.80   36.72  82.54 18.36 36.72

  W-K-S =  13-  6- 5     262 S PL-0280-08-7506 10:54:25  1087.67   35.03 125.00 17.51 35.02

                         324 S PL-345-09-11778 10:56:37  1080.11   33.85 154.58 16.92 33.83

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   186.55

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  28   konk. 43  pkt.  1169.42

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 SKIBIŃSKI KRZYSZTOF     360 S PL-0345-05-0132 10:51:05  1074.50   33.16 171.76 16.57 33.15

 sek. 5  odl.= 334260 m  414 S PL-0278-08-2017 10:53:38  1065.77   32.13 197.52 16.06 32.11

    KOŁBASKOWO 2         420 S PL-0278-08-3414 10:54:05  1064.24   32.02 200.38 16.00 32.00

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  20-  3- 3      Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    97.31

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  65   konk. 18  pkt.   488.54

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ZŁAKOWSKI MARIUSZ       316 S PL-345-06-18766 10:43:35  1080.36   34.00 150.76 16.99 33.99

 sek. 5  odl.= 327980 m  407 S PL-0345-09-5336 10:47:37  1066.20   32.27 194.18 16.12 32.25

    KOŁBASKOWO 2         408 S PL-345-07-14236 10:47:39  1066.08   32.25 194.66 16.11 32.23

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  412 S PL-345-08-12757 10:47:42  1065.91   32.17 196.56 16.08 32.15

  W-K-S =  20-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   130.69

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  20   konk. 47  pkt.  1305.99

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ZBIGNIEW BUGAJ          222 S PL-0280-06-7269 10:57:58  1094.08   35.79 105.92 17.89 35.78

 sek. 5  odl.= 347880 m  314 S PL-345-11-12240 11:01:55  1080.65   34.04 149.81            

    KOŁBASKOWO 2        ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420   Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    69.83

  W-K-S =  25-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  56   konk. 30  pkt.   620.81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KRZEMIŃSKI KRZYSZTOF    122 S PL-0345-10-1180 10:31:56  1115.46   37.70  58.21 18.84 37.69

 sek. 5  odl.= 325640 m  311 S PL-0345-11-8773 10:41:15  1080.96   34.10 148.38 17.04 34.08

    KOŁBASKOWO 2        ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420   Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    71.80

  W-K-S =  14-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  44   konk. 32  pkt.   872.45

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 TUROWSKI WIESŁAW         52 S PL-0280-07-0386 10:51:20  1143.05   39.03  24.81 19.51 39.03

 sek. 5  odl.= 355870 m   54 S PL-0208-04-6154 10:51:21  1142.99   38.99  25.76 19.49 38.99

    KOŁBASKOWO 2         205 S PL-0280-08-7395 11:04:19  1097.29   36.11  97.81 18.05 36.11

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  212 S PL-0280-09-4713 11:04:40  1096.11   35.98 101.15 17.99 35.97

  W-K-S =  22-  8- 5     243 S PL-0280-11-1161 11:06:33  1089.79   35.39 115.94           

                         306 S BELG-09-2095780 11:09:05  1081.40   34.19 145.99 17.09 34.18

                         307 S PL-0280-11-1164 11:09:08  1081.23   34.17 146.47           

                         376 S PL-11-000360608 11:12:06  1071.58   32.86 179.39 16.42 32.84

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   185.50

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  15   konk. 47  pkt.  1336.38

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KĘPSKI JERZY             75 S PL-0345-11-5410 10:07:46  1131.51   38.59  35.78 19.29 38.59

 sek. 6  odl.= 302980 m   92 S PL-083-11-13303 10:09:43  1123.33   38.27  43.89           

    KOŁBASKOWO 2         123 S PL-0345-09-0436 10:11:38  1115.40   37.68  58.68 18.84 37.67

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  164 S PL-0345-10-7487 10:14:30  1103.75   36.90  78.24 18.44 36.89

  W-K-S =  32-  8- 5     224 S PL-0345-11-5470 10:17:00  1093.79   35.75 106.87 17.87 35.74

                         227 S PL-0345-11-5413 10:17:05  1093.46   35.70 108.30 17.84 35.68

                         304 S PL-0345-08-2694 10:20:08  1081.56   34.23 145.04 17.11 34.21

                         335 S PL-0345-11-5575 10:20:51  1078.80   33.64 159.83           

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   187.19

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  24   konk. 45  pkt.  1201.86

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KRZYŻANOWSKI EDWARD      91 S PL-0345-11-5057 10:08:35  1123.41   38.29  43.42           

 sek. 6  odl.= 301730 m  102 S PL-0345-11-5034 10:09:21  1120.22   38.08  48.66 19.04 38.07

    KOŁBASKOWO 2         105 S PL-345-10-14104 10:09:23  1120.08   38.02  50.10 19.01 38.01

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  289 S PL-0345-11-5056 10:18:31  1083.35   34.51 137.88 17.25 34.50

  W-K-S =  39-  6- 5     296 S PL-0345-11-5058 10:18:45  1082.44   34.38 141.22           

                         368 S PL-0343-09-0146 10:21:08  1073.26   33.01 175.57 16.50 32.99

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   183.28

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  14   konk. 48  pkt.  1355.79

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 MATUSIAK ANDRZEJ         58 S PL-0345-11-5269 10:07:02  1139.37   38.91  27.67           

 sek. 6  odl.= 304250 m  139 S PL-0345-10-6221 10:14:32  1108.24   37.37  66.32 18.68 37.37

    KOŁBASKOWO 2         188 S PL-0345-11-5295 10:16:45  1099.37   36.44  89.69           

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  226 S PL-0345-11-5288 10:18:14  1093.51   35.71 107.82           

  W-K-S =  17-  5- 5     259 S PL-0244-10-0370 10:19:36  1088.16   35.09 123.57 17.54 35.07

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   183.52

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  22   konk. 47  pkt.  1265.79

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ZAKRZEWSKI JACEK        225 S PL-345-10-14109 10:17:25  1093.77   35.73 107.35 17.86 35.72

 sek. 6  odl.= 303430 m  244 S PL-345-11-13834 10:18:27  1089.71   35.37 116.41           

    KOŁBASKOWO 2         264 S PL-345-10-14108 10:19:02  1087.43   34.99 125.95 17.49 34.98

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  29-  3- 3      Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   106.09

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  42   konk. 35  pkt.   900.58

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 MARKOWSKI HENRYK         72 S PL-0084-10-6018 10:05:06  1132.37   38.65  34.35           

 sek. 6  odl.= 300190 m   93 S PL-013-09-11614 10:07:17  1123.12   38.25  44.37 19.12 38.24

    KOŁBASKOWO 2         150 S PL-0342-05-0812 10:11:32  1105.54   37.16  71.56 18.58 37.16

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  220 S PL-373-07-12597 10:14:20  1094.25   35.83 104.96 17.91 35.82

  W-K-S =  43-  7- 5     241 S PL-0345-10-7627 10:15:23  1090.08   35.43 114.98 17.71 35.42

                         292 S PL-0345-11-9745 10:17:17  1082.61   34.46 139.31 17.22 34.44

                         395 S PL-0345-10-7642 10:20:51  1068.86   32.50 188.45 16.24 32.48

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   185.32

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  17   konk. 48  pkt.  1328.54

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 PRZYBYLAK ADAM            8 S PL-0345-10-6321  9:53:16  1181.25   39.87   3.82 19.93  0.00

 sek. 6  odl.= 299170 m  129 S PL-0345-11-9013 10:08:41  1113.47   37.56  61.55 18.78  0.00

    KOŁBASKOWO 2         206 S PL-0345-11-9060 10:12:48  1096.66   36.10  98.28 18.04  0.00

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  267 S PL-186-11-10335 10:15:17  1086.77   34.93 127.39 17.46  0.00

  W-K-S =  19-  7- 5     299 S PL-0190-10-7100 10:16:28  1082.12   34.32 142.65 17.16  0.00

                         302 S PL-0017-09-0383 10:16:32  1081.86   34.27 144.08 17.13  0.00

                         387 S PL-345-08-17480 10:19:38  1069.87   32.65 184.64 16.32  0.00

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   182.78

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  39   konk. 35  pkt.   972.54

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KASZUBSKI WOJCIE-JAKUB   26 S PL-0345-06-6960 10:02:05  1152.69   39.52  12.40 19.76 39.52

 sek. 6  odl.= 302100 m   26 S PL-11-000482948 10:02:05  1152.69   39.52  12.40           

    KOŁBASKOWO 2          28 S PL-0345-10-7336 10:02:07  1152.54   39.49  13.36 19.74 39.48

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420   30 S PL-0345-10-7352 10:02:35  1150.49   39.45  14.31 19.72 39.45

  W-K-S =  53- 28- 5      37 S PL-0345-11-9505 10:02:50  1149.40   39.31  17.65 19.66 39.31

                          48 S PL-0345-11-9552 10:04:12  1143.45   39.10  22.90 19.55 39.10

                          59 S PL-0345-09-8179 10:05:22  1138.43   38.90  28.15 19.45 38.89

                          78 S PL-345-07-11465 10:07:22  1129.91   38.53  37.21 19.26 38.53

                          84 S PL-0345-10-7326 10:07:41  1128.57   38.42  40.08 19.21 38.42

                         103 S PL-0345-10-7330 10:09:41  1120.20   38.06  49.14 19.03 38.05

                         103 S PL-0345-10-7333 10:09:41  1120.20   38.06  49.14 19.03 38.05

                         109 S PL-278-10-10469 10:10:15  1117.85   37.94  52.00 18.97 37.94

                         124 S PL-0345-06-6963 10:10:51  1115.38   37.66  59.16 18.83 37.65

                         132 S PL-345-07-11439 10:12:01  1110.59   37.50  62.98 18.75 37.50

                         143 S PL-0345-10-7364 10:12:44  1107.68   37.30  68.23 18.64 37.29

                         169 S PL-0345-11-9544 10:13:56  1102.82   36.80  80.63           

                         174 S PL-0345-09-8121 10:14:12  1101.75   36.70  83.02 18.35 36.70

                         178 S PL-0345-06-6948 10:14:16  1101.48   36.63  84.92 18.31 36.62

                         182 S PL-0377-11-4887 10:14:29  1100.61   36.55  86.83 18.27 36.54

                         213 S PL-11-000480501 10:15:40  1095.89   35.96 101.62 17.98 35.95

                         257 S PL-0345-09-8146 10:17:35  1088.32   35.12 122.61 17.56 35.11

                         258 S PL-11-000480517 10:17:36  1088.26   35.10 123.09 17.55 35.09

                         261 S PL-0345-10-7334 10:17:44  1087.73   35.05 124.52 17.52 35.04

                         285 S PL-0345-09-8605 10:18:40  1084.09   34.59 135.97           

                         340 S PL-0345-10-7356 10:20:22  1077.52   33.54 162.21 16.76 33.53

                         341 S PL-0345-11-9562 10:20:24  1077.39   33.52 162.69 16.75 33.51

                         399 S PL-345-07-11459 10:22:57  1067.68   32.42 190.36 16.20 32.40

                         402 S PL-0345-11-9503 10:23:03  1067.30   32.36 191.79           

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   197.29

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.   4   konk. 48  pkt.  1417.73

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ZAKRZEWSKI SŁAW-JAN      14 S PL-0345-09-8403  9:59:44  1168.62   39.75   6.68 19.88 39.75

 sek. 6  odl.= 303530 m   41 S PL-0345-10-6944 10:04:30  1147.56   39.24  19.56 19.62 39.24

    KOŁBASKOWO 2          42 S PL-0345-11-5738 10:04:42  1146.69   39.22  20.04           

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420   43 S PL-0345-11-5722 10:04:57  1145.61   39.20  20.52 19.60 39.20

  W-K-S =  45- 12- 5      56 S PL-0345-08-4559 10:05:59  1141.16   38.95  26.72 19.47 38.95

                         128 S PL-11-000480961 10:12:24  1114.28   37.58  61.07           

                         269 S PL-0345-11-5705 10:19:18  1086.75   34.90 128.34 17.44 34.88

                         309 S PL-0345-10-6923 10:20:47  1081.01   34.13 147.42 17.06 34.12

                         326 S PL-0345-10-6938 10:21:02  1080.05   33.81 155.53 16.90 33.79

                         329 S PL-0345-11-5742 10:21:03  1079.99   33.75 156.97           

                         342 S PL-345-07-13639 10:21:47  1077.18   33.50 163.17 16.74 33.49

                         369 S PL-345-07-13610 10:22:51  1073.11   32.99 176.05 16.49 32.97

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   196.36

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  12   konk. 48  pkt.  1364.47

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 MROCZKOWSKI WIESŁAW      49 S PL-0345-10-6194 10:04:20  1143.41   39.09  23.38 19.54 39.08

 sek. 6  odl.= 302240 m  147 S PL-0345-11-9642 10:13:18  1105.89   37.22  70.13 18.61 37.21

    KOŁBASKOWO 2         191 S PL-0345-11-9618 10:15:03  1098.86   36.38  91.13 18.19 36.37

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  394 S PL-0345-11-9624 10:22:46  1068.87   32.51 187.98           

  W-K-S =  32-  4- 4    ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   145.20

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  27   konk. 44  pkt.  1175.78

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 URBAŃSKI MARIUSZ        180 S PL-0345-11-5859 10:16:14  1101.42   36.59  85.88 18.29 36.58

 sek. 6  odl.= 304250 m ------------------------------------------------------

    KOŁBASKOWO 2          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    36.59

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  15-  1- 1      Po locie nr 08    poz.  74   konk. 18  pkt.   337.81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 PIOTROWSKI BRONISŁAW      1 S PL-0143-08-9736  9:54:27  1188.41   40.00   0.48 20.00 40.00

 sek. 6  odl.= 302390 m   10 S PL-345-07-11010  9:57:53  1172.58   39.83   4.77 19.91 39.83

    KOŁBASKOWO 2          11 S PL-0345-09-0854  9:58:16  1170.84   39.81   5.25 19.90 39.81

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420   12 S PL-0345-11-5374  9:58:30  1169.79   39.79   5.73           

  W-K-S =  57- 39- 5      13 S PL-0345-09-8048  9:58:34  1169.49   39.77   6.20 19.89 39.77

                          22 S PL-0345-09-8043 10:01:30  1156.37   39.60  10.50 19.80 39.60

                          23 S PL-0345-10-7874 10:01:33  1156.15   39.58  10.97 19.79 39.58

                          24 S PL-0345-11-5525 10:01:35  1156.00   39.56  11.45           

                          34 S PL-0345-09-8023 10:03:00  1149.77   39.37  16.22 19.68 39.37

                          36 S PL-0345-11-5526 10:03:04  1149.48   39.33  17.18           

                          55 S PL-0345-09-8009 10:04:43  1142.32   38.97  26.24 19.48 38.97

                          61 S PL-0345-08-2212 10:05:47  1137.73   38.86  29.10 19.43 38.85

                          62 S PL-0345-11-5588 10:05:52  1137.37   38.84  29.58            

                          70 S PL-0339-09-1034 10:06:40  1133.96   38.69  33.40 19.34 38.68

                         121 S PL-345-07-11026 10:11:05  1115.49   37.71  57.73 18.85 37.71

                         127 S PL-0345-10-7896 10:11:11  1115.08   37.60  60.59 18.80 37.59

                         130 S PL-377-07-10566 10:11:43  1112.89   37.54  62.02 18.77 37.54

                         134 S PL-0345-09-0855 10:12:24  1110.10   37.47  63.93 18.73 37.46

                         141 S PL-0345-08-2208 10:12:52  1108.20   37.33  67.27 18.66 37.33

                         142 S PL-0345-11-5540 10:12:53  1108.13   37.31  67.75           

                         145 S PL-0345-11-5386 10:13:04  1107.39   37.26  69.18           

                         149 S PL-0345-10-7747 10:13:31  1105.56   37.18  71.09 18.59 37.17

                         165 S PL-0345-11-5385 10:14:07  1103.14   36.88  78.72           

                         166 S PL-11-000484311 10:14:09  1103.01   36.86  79.20           

                         184 S PL-0345-09-0827 10:14:59  1099.67   36.51  87.79 18.25 36.51

                         207 S PL-0345-11-5524 10:15:45  1096.61   36.08  98.76 18.03 36.07

                         216 S PL-0345-06-5604 10:16:07  1095.15   35.90 103.05 17.95 35.89

                         235 S PL-0377-11-5346 10:17:00  1091.66   35.54 112.12           

                         236 S PL-0345-10-7795 10:17:04  1091.40   35.52 112.60 17.76 35.51

                         239 S PL-0345-09-0813 10:17:19  1090.41   35.47 114.03 17.73 35.46

                         255 S PL-0345-10-7717 10:17:46  1088.65   35.16 121.66 17.58 35.15

                         282 S PL-0345-08-2223 10:18:51  1084.42   34.65 134.54 17.32 34.63

                         308 S PL-0345-09-0879 10:19:43  1081.06   34.15 146.95 17.07 34.14

                         310 S PL-11-000484314 10:19:44  1080.99   34.11 147.90           

                         356 S PL-0345-11-5532 10:21:14  1075.23   33.24 169.85           

                         357 S PL-0345-10-7766 10:21:18  1074.97   33.22 170.32 16.60 33.20

                         361 S PL-0345-10-7744 10:21:26  1074.46   33.14 172.23 16.56 33.13

                         375 S PL-0345-10-7736 10:22:03  1072.12   32.88 178.91 16.43 32.86

                         388 S PL-0345-09-0849 10:22:43  1069.59   32.63 185.11 16.31 32.61

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   199.20

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.   1   konk. 48  pkt.  1439.98

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 PRUCHNICKI REMIGIUSZ     35 S PL-0345-11-9404 10:04:45  1149.76   39.35  16.70 19.68 39.35

 sek. 6  odl.= 304400 m  118 S PL-11-000480264 10:12:43  1116.18   37.77  56.30 18.88 37.77

    KOŁBASKOWO 2        ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420   Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    77.12

  W-K-S =  22-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  64   konk. 23  pkt.   511.93

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 SKOWROŃSKI DANIEL       371 S PL-0345-10-7203 10:19:09  1073.01   32.95 177.00 16.47  0.00

 sek. 6  odl.= 299530 m  400 S PL-0345-11-5330 10:20:34  1067.59   32.40 190.84 16.19  0.00

    KOŁBASKOWO 2        ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420   Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    65.35

  W-K-S =  26-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  54   konk. 25  pkt.   656.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KOTRYCH KRZYSZTOF         9 S PL-0345-08-2557  9:53:50  1173.57   39.85   4.29 19.92  0.00

 sek. 6  odl.= 297890 m   18 S PL-0377-09-4033  9:56:27  1161.59   39.68   8.59 19.84  0.00

    KOŁBASKOWO 2         114 S PL-187-08-10759 10:06:45  1116.74   37.85  54.39 18.92  0.00

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  135 S PL-0345-10-6823 10:08:26  1109.74   37.45  64.41 18.72  0.00

  W-K-S =  15- 10- 5     157 S PL-345-07-12172 10:09:42  1104.52   37.03  74.90 18.51  0.00

                         210 S PL-0345-09-0534 10:11:44  1096.26   36.02 100.19 18.00  0.00

                         253 S PL-0345-08-2538 10:13:34  1088.91   35.20 120.71 17.59  0.00

                         337 S PL-0345-10-7869 10:16:13  1078.47   33.60 160.78 16.79  0.00

                         397 S PL-272-09-12817 10:18:46  1068.60   32.46 189.41 16.22  0.00

                         401 S PL-0377-10-8623 10:19:06  1067.32   32.38 191.32 16.18  0.00

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   191.86

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  29   konk. 40  pkt.  1147.40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ZAKRZEWSKI JACEK-ADAM   152 S PL-0345-11-9495 10:15:40  1104.89   37.12  72.52 18.56 37.12

 sek. 6  odl.= 304580 m  358 S PL-0345-11-9467 10:23:25  1074.67   33.20 170.80 16.59 33.18

    KOŁBASKOWO 2        ------------------------------------------------------

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420   Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy    70.32

  W-K-S =  33-  2- 2    ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  36   konk. 40  pkt.   985.04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ŻYCHLEWICZ EDWARD         2 S PL-0345-10-7944  9:55:02  1187.06   39.98   0.95 19.99 39.98

 sek. 6  odl.= 302740 m   38 S PL-0345-10-7965 10:03:33  1148.70   39.30  18.13 19.65 39.29

    KOŁBASKOWO 2          39 S PL-0345-09-1195 10:03:34  1148.63   39.28  18.61 19.64 39.27

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420   40 S PL-0345-10-7917 10:03:45  1147.83   39.26  19.08 19.63 39.26

  W-K-S =  63- 22- 5      57 S PL-0345-08-4056 10:05:30  1140.26   38.93  27.19 19.47 38.93

                          67 S PL-0377-11-5349 10:06:37  1135.49   38.74  31.97           

                          76 S PL-0345-10-7936 10:07:34  1131.46   38.57  36.26 19.28 38.57

                          89 S PL-0345-10-7906 10:09:03  1125.22   38.32  42.46 19.16 38.32

                         120 S PL-0345-10-7977 10:11:19  1115.82   37.73  57.25 18.86 37.73

                         137 S PL-345-10-14041 10:12:51  1109.55   37.41  65.36 18.70 37.40

                         160 S PL-0345-10-7961 10:14:09  1104.29   36.97  76.34 18.48 36.96

                         163 S PL-0345-11-9876 10:14:15  1103.88   36.91  77.77           

                         193 S PL-0345-08-4995 10:15:35  1098.54   36.34  92.08 18.17 36.33

                         194 S PL-0345-11-9864 10:15:37  1098.41   36.32  92.56           

                         202 S PL-0345-09-1185 10:15:52  1097.41   36.17  96.37 18.08 36.16

                         211 S PL-0342-05-0369 10:16:11  1096.16   36.00 100.67 18.00 35.99

                         229 S PL-345-10-14040 10:16:59  1092.99   35.66 109.26 17.82 35.65

                         260 S PL-0345-11-9891 10:18:16  1087.95   35.07 124.05           

                         271 S PL-0345-11-5528 10:18:37  1086.58   34.86 129.29           

                         290 S PL-345-07-11834 10:19:28  1083.28   34.50 138.36 17.24 34.48

                         350 S PL-11-000482426 10:21:22  1075.96   33.35 166.98 16.67 33.34

                         359 S PL-0345-09-1108 10:21:44  1074.56   33.18 171.28 16.58 33.16

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   196.75

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.   5   konk. 48  pkt.  1406.16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI    CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│PKT-B│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KOZIŃSKI JACEK           82 S PL-345-11-14184 10:09:38  1128.94   38.46  39.12           

 sek. 6  odl.= 304400 m  197 S PL-345-11-14076 10:17:15  1097.93   36.27  93.99            

    KOŁBASKOWO 2         252 S PL-0345-11-9108 10:19:31  1089.02   35.22 120.23           

 WłGoł/Konk5= 2096/ 420  303 S PL-0345-11-9162 10:21:26  1081.61   34.25 144.56           

  W-K-S =  63-  6- 5     347 S PL-345-11-14185 10:22:49  1076.32   33.41 165.55           

                         349 S PL-0345-11-9135 10:22:53  1076.06   33.37 166.51           

                        ------------------------------------------------------

                          Lot nr 08 z dn.16.06.2012     * pkt hodowcy   177.61

                        ------------------------------------------------------

                          Po locie nr 08    poz.  18   konk. 48  pkt.  1321.44