101 - GUTOWSKI JANUSZ         dł.=19°03'44.0" szer.=52°40'39.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-0901 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-0902 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-0903 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-0904 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-0905 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-0906 <A>[n-pstra ]

007-PL-0345-13-0907 <A>[ciemna  ]   008-PL-0345-13-0908 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-0909 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-0910 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-0911 <A>[n-pstra ]   012-PL-0345-13-0912 <A>[ciemna  ]

013-PL-0345-13-0913 <A>[ciemna  ]   014-PL-0345-13-0914 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-0915 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-0916 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-0917 <A>[ciemna  ]   018-PL-0345-13-0918 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-0919 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-0920 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-0921 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-0922 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-0923 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-0924 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-0926 <A>[ciemna  ]   026-PL-0345-13-0927 <A>[n-pstra ]   027-PL-0345-13-0928 <A>[ciemna  ]

028-PL-0345-13-0929 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-0930 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-0931 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-0932 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-0933 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-0934 <A>[ciemna  ]

034-PL-0345-13-0935 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-0936 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-0937 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-0938 <A>[n-pstra ]   038-PL-0345-13-0939 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-0941 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-0944 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-0947 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-0948 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-0949 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-0950 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-0951 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-0952 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-0953 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-0954 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-0955 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-0956 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-0958 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-0959 <->[ciemna  ]   053-PL-0345-13-0960 <->[n-pstra ]   054-PL-0345-13-0961 <->[niebies.]

055-PL-0345-13-0962 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-0963 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-0964 <->[niebies.]

058-PL-0345-13-0965 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-0966 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-0967 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-0968 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-0969 <->[niebies.]   063-PL-0345-13-0970 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-0971 <->[niebies.]   065-PL-0345-13-0972 <->[ciemna  ]   066-PL-0345-13-0973 <->[n-nakrap]

067-PL-0345-13-0974 <->[niebies.]   068-PL-0345-13-0975 <->[niebies.]   069-PL-0345-13-0976 <->[n-nakrap]

070-PL-0345-13-0977 <->[niebies.]   071-PL-0345-13-0980 <->[niebies.]   072-PL-0345-13-0981 <->[niebies.]

073-PL-0345-13-0982 <->[ciemna  ]   074-PL-0345-13-0983 <->[niebies.]   075-PL-0345-13-0984 <->[niebies.]

076-PL-0345-13-0985 <->[n-nakrap]   077-PL-0345-13-0986 <->[n-nakrap]   078-PL-0345-13-0988 <->[n-nakrap]

079-PL-0345-13-0989 <->[n-pstra ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    102 - SIERAKOWSKI WOJCIECH    dł.=19°01'32.0" szer.=52°37'02.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-7751 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-7752 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-7753 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-7754 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-7756 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-7757 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-7758 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-7759 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-7760 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-7761 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-7762 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-7763 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-7764 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-7765 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-7766 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-7767 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-7768 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-7769 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-7771 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-7772 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-7773 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-7774 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-7775 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-7776 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-7777 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-7778 <A>[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    104 - WASIELEWSKI MARIAN      dł.=19°01'52.0" szer.=52°36'46.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-7101 <A>[c-nakrap]   002-PL-0345-13-7102 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-7103 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-7105 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-7106 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-7108 <A>[czarna  ]

007-PL-0345-13-7109 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-7110 <A>[c-nakrap]   009-PL-0345-13-7111 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-7112 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-7113 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-7116 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-7117 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-7118 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-7119 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-7120 <A>[czar-pst]   017-PL-0345-13-7121 <A>[n-n-pst.]   018-PL-0345-13-7123 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-7124 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-7125 <A>[n-n-pst.]   021-PL-0345-13-7126 <A>[n-n-pst.]

022-PL-0345-13-7127 <A>[c-nakrap]   023-PL-0345-13-7128 <A>[c-nakrap]   024-PL-0345-13-7129 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-7130 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-7131 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-7132 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-7133 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-7134 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-7135 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-7136 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-7137 <A>[płowa   ]   033-PL-0345-13-7138 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-7139 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-7140 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-7141 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-7142 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-7143 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-7144 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-7145 <A>[n-n-pst.]   041-PL-0345-13-7146 <->[c-nakrap]   042-PL-0345-13-7148 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-7149 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-7150 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-7151 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-7153 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-7154 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-7155 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-7156 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-7157 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-7158 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-7159 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-7160 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-7161 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-7162 <->[n-n-pst.]   056-PL-0345-13-7163 <->[n-pstra ]   057-PL-0345-13-7164 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-7165 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-7167 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-7168 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-7169 <->[czarna  ]   062-PL-0345-13-7170 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-7171 <->[czerwona]

064-PL-0345-13-7172 <->[niebies.]   065-PL-0345-13-7173 <->[n-nakrap]   066-PL-0345-13-7174 <->[n-n-pst.]

067-PL-0345-13-7175 <->[c-nakrap]   068-PL-0345-13-7177 <->[n-nakrap]   069-PL-0345-13-7178 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-7179 <->[c-nakrap]   071-PL-0345-13-7180 <->[n-nakrap]   072-PL-0345-13-7181 <->[niebies.]

073-PL-0345-13-7182 <->[niebies.]   074-PL-0345-13-7183 <->[c-nakrap]   075-PL-0345-13-7184 <->[czerwona]

076-PL-0345-13-7186 <->[n-nakrap]   077-PL-0345-13-7188 <->[n-nakrap]   078-PL-0345-13-7189 <->[n-nakrap]

079-PL-0345-13-7190 <->[n-nakrap]   080-PL-0345-13-7191 <->[c-pstra ]   081-PL-0345-13-7192 <->[niebies.]

082-PL-0345-13-7194 <->[n-nakrap]   083-PL-0345-13-7195 <->[n-nakrap]   084-PL-0345-13-7196 <->[niebies.]

085-PL-0345-13-7199 <->[n-nakrap]   086-PL-0345-13-7200 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    105 - HOFFMAN SŁAWOMIR        dł.=19°02'09.0" szer.=52°36'41.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0343-13-8215 <A>[n-nakrap]   002-PL-0343-13-8220 <A>[ciemna  ]   003-PL-0343-13-8227 <A>[czarna  ]

004-PL-0343-13-8237 <A>[czarna  ]   005-PL-0343-13-8253 <A>[n-pstra ]   006-PL-0355-13-1108 <A>[płowa   ]

007-PL-0355-13-3334 <A>[ciemna  ]   008-PL-0355-13-3350 <A>[niebies.]   009-PL-0355-13-3361 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-7208 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-7207 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-7211 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-7213 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-7212 <A>[n-pstra ]   015-PL-0345-13-7215 <A>[ciemna  ]

016-PL-0345-13-7216 <A>[ciemna  ]   017-PL-0345-13-7214 <A>[ciemna  ]   018-PL-0345-13-7217 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-7218 <A>[płowa   ]   020-PL-0345-13-7219 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-7220 <A>[ciemna  ]

022-PL-0345-13-7221 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-7222 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-7225 <A>[ciemna  ]

025-PL-0345-13-7226 <A>[ciemna  ]   026-PL-0345-13-7227 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-7228 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-7229 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-7230 <A>[szpak   ]   030-PL-0345-13-7268 <A>[n-pstra ]

031-PL-0345-13-7269 <A>[n-pstra ]   032-PL-0345-13-7285 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-7272 <A>[ciemna  ]

034-PL-0345-13-7291 <A>[n-pstra ]   035-PL-0345-13-7292 <A>[n-pstra ]   036-PL-0345-13-7294 <A>[szpak   ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    108 - ZABOROWICZ MARIU-WOJCI  dł.=19°00'40.0" szer.=52°36'04.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-0407 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-0408 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-0409 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-0410 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-0411 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-0412 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-0413 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-0414 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-0415 <A>[ciemna  ]

010-PL-0345-13-0416 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-0417 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-0419 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-0420 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-0421 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-0422 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-0423 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-0424 <A>[czerwona]   018-PL-0345-13-0425 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-0426 <A>[ciemna  ]   020-PL-0345-13-0427 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-0430 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-0431 <A>[ciemna  ]   023-PL-0345-13-0432 <A>[ciemna  ]   024-PL-0345-13-0433 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-0434 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-0435 <A>[czerwona]   027-PL-0345-13-0436 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-0437 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-0438 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-0439 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-0440 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-0441 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-0442 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-0443 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-0444 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-0445 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-0447 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-0448 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-0451 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-0452 <A>[czerwona]   041-PL-0345-13-0454 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-0455 <->[płowa   ]

043-PL-0345-13-0458 <->[n-n-pst.]   044-PL-0345-13-0460 <->[n-pstra ]   045-PL-0345-13-0461 <->[n-pstra ]

046-PL-0345-13-0462 <->[ciemna  ]   047-PL-0345-13-0463 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-0465 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-0466 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-0467 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-0468 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-0469 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-0470 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-0472 <->[płowa   ]

055-PL-0345-13-0473 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-0477 <->[szpak   ]   057-PL-0345-13-0478 <->[szpak   ]

058-PL-0345-13-0479 <->[niebies.]   059-PL-0345-13-0481 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-0483 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-0484 <->[czerwona]   062-PL-0345-13-0485 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-0486 <->[n-n-pst.]

064-PL-0345-13-0487 <->[n-pstra ]   065-PL-0345-13-0489 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-0490 <->[ciemna  ]

067-PL-0345-13-0492 <->[n-n-pst.]   068-PL-0345-13-0493 <->[n-n-pst.]   069-PL-0345-13-0494 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-0495 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-0497 <->[n-nakrap]   072-PL-0345-13-0498 <->[n-nakrap]

073-PL-0345-13-0499 <->[n-n-pst.]   074-PL-0345-13-0500 <->[n-nakrap]   075-PL-0345-13-7441 <->[ciemna  ]

076-PL-0345-13-7442 <->[n-nakrap]   077-PL-0345-13-7444 <->[niebies.]   078-PL-0345-13-7445 <->[niebies.]

079-PL-0345-13-7447 <->[niebies.]   080-PL-0345-13-7448 <->[n-nakrap]   081-PL-0345-13-7449 <->[ciemna  ]

082-PL-0345-13-7450 <->[ciemna  ]   083-PL-0345-13-7451 <->[n-nakrap]   084-PL-0345-13-7452 <->[n-nakrap]

085-PL-0345-13-7453 <->[n-nakrap]   086-PL-0345-13-7454 <->[ciemna  ]   087-PL-0345-13-7455 <->[n-nakrap]

088-PL-0345-13-7457 <->[czerwona]   089-PL-0345-13-7458 <->[n-nakrap]   090-PL-0345-13-7460 <->[czerwona]

091-PL-0123-13-9786 <->[niebies.]   092-PL-0123-13-9787 <->[n-nakrap]   093-PL-0123-13-9788 <->[niebies.]

094-PL-0123-13-9789 <->[niebies.]   095-PL-0123-13-9790 <->[n-nakrap]   096-PL-0123-13-9791 <->[n-nakrap]

097-PL-0123-13-9792 <->[niebies.]   098-PL-0123-13-9793 <->[n-nakrap]   099-PL-0123-13-9796 <->[n-nakrap]

100-PL-0123-13-9797 <->[n-nakrap]   101-PL-0123-13-9798 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    113 - GAŁKOWSKI WOJCIECH      dł.=19°03'15.0" szer.=52°40'46.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-7502 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-7503 <A>[n-pstra ]   003-PL-0345-13-7504 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-7506 <A>[n-pstra ]   005-PL-0345-13-7507 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-7508 <A>[n-pstra ]

007-PL-0345-13-7509 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-7510 <A>[czerwona]   009-PL-0345-13-7513 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-7515 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-7518 <A>[szpak   ]   012-PL-0345-13-7520 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-7521 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-7522 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-7523 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-7526 <A>[czarna  ]   017-PL-0345-13-7527 <A>[czerwona]   018-PL-0345-13-7528 <A>[czerwona]

019-PL-0345-13-7530 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-7531 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-7533 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-7535 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-7536 <A>[n-pstra ]   024-PL-0345-13-7537 <A>[n-pstra ]

025-PL-0345-13-7538 <A>[n-pstra ]   026-PL-0345-13-7539 <A>[n-pstra ]   027-PL-0345-13-7540 <A>[ciemna  ]

028-PL-0345-13-7541 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-7542 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-7543 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-7544 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-7545 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-7546 <A>[szpak   ]

034-PL-0345-13-7548 <A>[n-pstra ]   035-PL-0345-13-7549 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-7550 <A>[szpak   ]

037-PL-0345-13-7551 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-7554 <A>[czarna  ]   039-PL-0345-13-7557 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-7559 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-7560 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-7561 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-7562 <->[n-pstra ]   044-PL-0345-13-7563 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-7565 <->[szpak   ]

046-PL-0345-13-7566 <->[n-pstra ]   047-PL-0345-13-7567 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-7570 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-7571 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-7573 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-7574 <->[n-pstra ]

052-PL-0345-13-7575 <->[niebies.]   053-PL-0345-13-7576 <->[niebies.]   054-PL-0345-13-7578 <->[n-pstra ]

055-PL-0345-13-7580 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-7581 <->[szpak   ]   057-PL-0345-13-7582 <->[szpak   ]

058-PL-0345-13-7584 <->[czerwona]   059-PL-0345-13-7585 <->[niebies.]   060-PL-0345-13-7587 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-7589 <->[szpak   ]   062-PL-0345-13-7590 <->[szpak   ]   063-PL-0345-13-7591 <->[n-pstra ]

064-PL-0345-13-7594 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-7596 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-7597 <->[n-nakrap]

067-PL-0345-13-7598 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-7599 <->[n-nakrap]   069-PL-0345-13-0922 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    114 - JANKE LEONARD           dł.=19°02'20.0" szer.=52°38'57.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-7001 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-7002 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-7003 <A>[czerwona]

004-PL-0345-13-7005 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-7006 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-7007 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-7008 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-7009 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-7011 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-7013 <A>[ciemna  ]   011-PL-0345-13-7015 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-7016 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-7017 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-7018 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-7020 <A>[ciemna  ]

016-PL-0345-13-7021 <A>[ciemna  ]   017-PL-0345-13-7022 <A>[płowa   ]   018-PL-0345-13-7024 <A>[ciemna  ]

019-PL-0345-13-7025 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-7026 <A>[ciemna  ]   021-PL-0345-13-7031 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-7032 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-7033 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-7035 <A>[ciemna  ]

025-PL-0345-13-7036 <A>[czerwona]   026-PL-0345-13-7037 <A>[czerwona]   027-PL-0345-13-7038 <A>[czerwona]

028-PL-0345-13-7039 <A>[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    116 - DZIEDZIC ANDRZEJ        dł.=19°00'50.0" szer.=52°36'12.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-7054 <A>[ciemna  ]   002-PL-0345-13-7052 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-7044 <A>[czer-n-p]

004-PL-0345-13-7045 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-7042 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-7043 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-7060 <A>[n-n-pst.]   008-PL-0345-13-7061 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-0563 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-7055 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-7050 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-7056 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-7057 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-7058 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-7059 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-7075 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-7076 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-7047 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-7071 <A>[n-pstra ]   020-PL-0345-13-7072 <A>[n-pstra ]   021-PL-0345-13-7048 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-7049 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-7041 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-7069 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-7070 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-7073 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-7074 <A>[ciemna  ]

028-PL-0345-13-7063 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-7064 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-7065 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-7066 <A>[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    119 - KAWCZYŃSKI WALENTY      dł.=19°00'50.0" szer.=52°36'12.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-7661 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-7670 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-7658 <A>[czarna  ]

004-PL-0345-13-7662 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-7896 <A>[czerwona]   006-PL-0345-13-7660 <A>[czerwona]

007-PL-0345-13-7900 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-7659 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-7653 <A>[n-pstra ]

010-PL-0345-13-7894 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-7652 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-7887 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-7671 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-7898 <A>[szpak   ]   015-PL-0345-13-7667 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-7656 <A>[ciemna  ]   017-PL-0345-13-7664 <A>[n-pstra ]   018-PL-0345-13-7666 <A>[n-pstra ]

019-PL-0345-13-7663 <A>[n-pstra ]   020-PL-0345-13-7893 <A>[n-pstra ]   021-PL-0345-13-7654 <A>[n-pstra ]

022-PL-0345-13-7655 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-7895 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-7657 <A>[czarna  ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    123 - PIETRUSZEWSKI LUCJAN    dł.=19°04'48.0" szer.=52°38'37.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-7301 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-7302 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-7303 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-7304 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-7305 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-7306 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-7308 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-7309 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-7310 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-7311 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-7312 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-7313 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-7314 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-7315 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-7316 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-7317 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-7318 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-7319 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-7320 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-7321 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-7322 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-7323 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-7324 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-7325 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-7326 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-7327 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-7328 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-7329 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-7330 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-7331 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-7332 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-7333 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-7334 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-7335 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-7336 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-7337 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-7338 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-7340 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-7341 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-7342 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-7343 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-7344 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-7345 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-7348 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-7349 <->[niebies.]

046-PL-0345-13-7350 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-7351 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-7352 <->[niebies.]

049-PL-0345-13-7354 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-7356 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-7357 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-7358 <->[niebies.]   053-PL-0345-13-7361 <->[niebies.]   054-PL-0345-13-7363 <->[niebies.]

055-PL-0345-13-7364 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-7365 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-7366 <->[niebies.]

058-PL-0345-13-7367 <->[niebies.]   059-PL-0345-13-7368 <->[niebies.]   060-PL-0345-13-7369 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-7370 <->[niebies.]   062-PL-0345-13-7371 <->[niebies.]   063-PL-0345-13-7372 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-7373 <->[niebies.]   065-PL-0345-13-7374 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-7375 <->[niebies.]

067-PL-0345-13-7376 <->[niebies.]   068-PL-0345-13-7377 <->[niebies.]   069-PL-0345-13-7378 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-7379 <->[niebies.]   071-PL-0345-13-7380 <->[niebies.]   072-PL-0345-13-7381 <->[niebies.]

073-PL-0345-13-7382 <->[niebies.]   074-PL-0345-13-7385 <->[niebies.]   075-PL-0345-13-7386 <->[niebies.]

076-PL-0345-13-7387 <->[niebies.]   077-PL-0345-13-7388 <->[niebies.]   078-PL-0345-13-7389 <->[niebies.]

079-PL-0345-13-7390 <->[niebies.]   080-PL-0345-13-7391 <->[niebies.]   081-PL-0345-13-7392 <->[niebies.]

082-PL-0345-13-7393 <->[niebies.]   083-PL-0345-13-7394 <->[niebies.]   084-PL-0345-13-7395 <->[niebies.]

085-PL-0345-13-7399 <->[niebies.]   086-PL-0345-13-7400 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    124 - CHOJNACKI ANDRZEJ       dł.=19°05'54.0" szer.=52°38'40.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-0501 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-0502 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-0503 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-0504 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-0505 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-0506 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-0507 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-0508 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-0509 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-0510 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-0511 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-0512 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-0513 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-0514 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-0515 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-0516 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-0517 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-0518 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-0519 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-0520 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-0521 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-0522 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-0523 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-0524 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-0525 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-0526 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-0527 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-0528 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-0529 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-0530 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-0531 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-0532 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-0533 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-0534 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-0535 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-0536 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-0537 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-0538 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-0539 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-0540 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-0541 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-0542 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-0543 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    127 - ROGALSKI - MAZUREK      dł.=19°05'53.0" szer.=52°38'35.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-0874 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-0803 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-0867 <A>[n-pstra ]

004-PL-0345-13-0864 <A>[n-pstra ]   005-PL-0345-13-0828 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-0839 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-0876 <A>[ciemna  ]   008-PL-0345-13-0834 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-0823 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-0802 <A>[n-pstra ]   011-PL-0345-13-0838 <A>[ciemna  ]   012-PL-0345-13-0804 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-0817 <A>[szpak   ]   014-PL-0345-13-0821 <A>[n-pstra ]   015-PL-0345-13-0808 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-0856 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-0881 <A>[ciemna  ]   018-PL-0345-13-0807 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-0868 <A>[n-pstra ]   020-PL-0345-13-0815 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-0842 <A>[n-pstra ]

022-PL-0345-13-0813 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-0843 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-0860 <A>[ciemna  ]

025-PL-0345-13-0891 <A>[płowa   ]   026-PL-0345-13-0855 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-0863 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-0845 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-0833 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-0870 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-0831 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-0872 <A>[ciemna  ]   033-PL-0345-13-0859 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-0852 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-0811 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-0862 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-0820 <A>[n-pstra ]   038-PL-0345-13-0877 <A>[ciemna  ]   039-PL-0345-13-0836 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-0801 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-0888 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-0847 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-0840 <->[n-pstra ]   044-PL-0345-13-0826 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-0844 <->[płowa   ]

046-PL-0345-13-0871 <->[n-pstra ]   047-PL-0345-13-0849 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-0816 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-0848 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-0806 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-0857 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-0810 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-0885 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-0853 <->[czerwona]

055-PL-0345-13-0875 <->[płowa   ]   056-PL-0345-13-0882 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-0880 <->[szpak   ]

058-PL-0345-13-0850 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-0832 <->[niebies.]   060-PL-0345-13-0825 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-0827 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-0846 <->[płowa   ]   063-PL-0345-13-0858 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-0873 <->[niebies.]   065-PL-0345-13-0851 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-0892 <->[niebies.]

067-PL-0345-13-0809 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-0895 <->[niebies.]   069-PL-0345-13-0865 <->[płowa   ]

070-PL-0345-13-0890 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-0854 <->[n-nakrap]   072-PL-0345-13-0893 <->[płowa   ]

073-PL-0345-13-0879 <->[szpak   ]   074-PL-0345-13-0889 <->[n-nakrap]   075-PL-0345-13-0869 <->[niebies.]

076-PL-0345-13-0894 <->[płowa   ]   077-PL-0345-13-0812 <->[niebies.]   078-PL-0345-13-0884 <->[n-pstra ]

079-PL-0345-13-0887 <->[n-nakrap]   080-PL-0345-13-0830 <->[n-nakrap]   081-PL-0345-13-0837 <->[n-nakrap]

082-PL-0345-13-0818 <->[n-nakrap]   083-PL-0345-13-0822 <->[n-pstra ]   084-PL-0345-13-0819 <->[czerwona]

085-PL-0345-13-0897 <->[płowa   ]   086-PL-0345-13-0805 <->[ciemna  ]   087-PL-0070-13-2347 <->[niebies.]

088-PL-0070-13-2330 <->[n-nakrap]   089-PL-0070-13-2661 <->[n-nakrap]   090-PL-0070-13-2342 <->[n-nakrap]

091-PL-0070-13-2341 <->[niebies.]   092-PL-0070-13-2664 <->[czerwona]   093-PL-0070-13-2348 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    128 - WICHLIŃSKI WIESŁAW      dł.=19°03'15.0" szer.=52°40'46.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-13252 <A>[n-nakrap]   002-PL-345-13-13258 <A>[szpak   ]   003-PL-345-13-13275 <A>[n-pstra ]

004-PL-345-13-13263 <A>[niebies.]   005-PL-345-13-13257 <A>[czerwona]   006-PL-345-13-13271 <A>[czerwona]

007-PL-345-13-13274 <A>[czarna  ]   008-PL-345-13-13277 <A>[niebies.]   009-PL-345-13-13266 <A>[ciemna  ]

010-PL-345-13-13265 <A>[n-pstra ]   011-PL-345-13-13256 <A>[czerwona]   012-PL-345-13-13267 <A>[płowa   ]

013-PL-345-13-13262 <A>[czarna  ]   014-PL-345-13-13253 <A>[n-pstra ]   015-PL-345-13-13251 <A>[szpak   ]

016-PL-345-13-13259 <A>[czerwona]   017-PL-345-13-13254 <A>[ciemna  ]   018-PL-345-13-13260 <A>[płowa   ]

019-PL-345-13-13264 <A>[szpak   ]   020-PL-345-13-13272 <A>[czarna  ]   021-PL-345-13-13273 <A>[płowa   ]

022-PL-345-13-13201 <A>[n-nakrap]   023-PL-345-13-13214 <A>[n-nakrap]   024-PL-345-13-13235 <A>[n-nakrap]

025-PL-345-13-13231 <A>[n-pstra ]   026-PL-345-13-13213 <A>[niebies.]   027-PL-345-13-13218 <A>[niebies.]

028-PL-345-13-13232 <A>[niebies.]   029-PL-345-13-13208 <A>[czarna  ]   030-PL-345-13-13222 <A>[szpak   ]

031-PL-345-13-13227 <A>[szpak   ]   032-PL-345-13-13230 <A>[szpak   ]   033-PL-345-13-13233 <A>[czarna  ]

034-PL-345-13-13238 <A>[ciemna  ]   035-PL-345-13-13212 <A>[n-nakrap]   036-PL-340-13-10870 <A>[czerwona]

037-PL-340-13-10875 <A>[czerwona]   038-PL-340-13-10868 <A>[czerwona]   039-PL-345-13-13216 <A>[płowa   ]

040-PL-345-13-13247 <A>[płowa   ]   041-PL-345-13-13215 <->[n-nakrap]   042-PL-340-13-10946 <->[n-pstra ]

043-PL-340-13-10943 <->[czarna  ]   044-PL-345-13-13223 <->[szpak   ]   045-PL-345-13-13220 <->[szpak   ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    129 - WŁADOWSKI-CZYŻNIAK      dł.=19°02'20.0" szer.=52°38'48.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-7801 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-7802 <A>[n-pstra ]   003-PL-0345-13-7803 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-7804 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-7808 <A>[n-pstra ]   006-PL-0345-13-7810 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-7811 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-7812 <A>[ciemna  ]   009-PL-0345-13-7813 <A>[ciemna  ]

010-PL-0345-13-7814 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-7815 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-7816 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-7817 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-7819 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-7820 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-7821 <A>[n-pstra ]   017-PL-0345-13-7822 <A>[n-pstra ]   018-PL-0345-13-7824 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-7825 <A>[ciemna  ]   020-PL-0345-13-7826 <A>[n-pstra ]   021-PL-0345-13-7827 <A>[czerwona]

022-PL-0345-13-7828 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-7829 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-7830 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-7831 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-7832 <A>[czerwona]   027-PL-0345-13-7833 <A>[ciemna  ]

028-PL-0345-13-7834 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-7835 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-7836 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-7837 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-7838 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-7839 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-7840 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-7842 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-7844 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-7845 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-7846 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-7847 <A>[czerwona]

040-PL-0345-13-7848 <A>[płowa   ]   041-PL-0345-13-7850 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-7851 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-7852 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-7855 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-7856 <->[niebies.]

046-PL-0345-13-7857 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-7858 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-7859 <->[n-nakrap]

049-PL-345-13-12761 <->[niebies.]   050-PL-345-13-12762 <->[niebies.]   051-PL-345-13-12763 <->[n-nakrap]

052-PL-345-13-12764 <->[ciemna  ]   053-PL-345-13-12766 <->[niebies.]   054-PL-345-13-12767 <->[n-nakrap]

055-PL-345-13-12768 <->[ciemna  ]   056-PL-345-13-12769 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-6836 <->[czarna  ]

058-PL-0345-13-8340 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    136 - CZARNECKI JÓZEF         dł.=19°00'19.0" szer.=52°40'39.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-7702 <A>[ciemna  ]   002-PL-0345-13-7703 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-7706 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-7707 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-7709 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-7711 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-7712 <A>[ciemna  ]   008-PL-0345-13-7714 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-7715 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-7716 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-7718 <A>[czerwona]   012-PL-0345-13-7719 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-7717 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-7720 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-7721 <A>[n-pstra ]

016-PL-0345-13-7722 <A>[ciemna  ]   017-PL-0345-13-7724 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-7725 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-7726 <A>[ciemna  ]   020-PL-0345-13-7727 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-7728 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-7729 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-7730 <A>[n-pstra ]   024-PL-0345-13-7731 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-7732 <A>[n-pstra ]   026-PL-0345-13-7734 <A>[biała   ]   027-PL-0345-13-7735 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-7736 <A>[czerwona]   029-PL-0345-13-7737 <A>[n-pstra ]   030-PL-0345-13-7738 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-7739 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-7740 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-7741 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-7742 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-7743 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-7745 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-7748 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-7749 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-7750 <A>[n-pstra ]

040-PL-0345-13-5564 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-5565 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-0590 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-0591 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-0592 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-0594 <->[n-nakrap]

046-PL-0343-13-7334 <->[płowa   ]   047-PL-0343-13-7324 <->[czerwona]   048-PL-0343-13-7325 <->[niebies.]

049-PL-0343-13-7326 <->[n-pstra ]   050-PL-0343-13-7328 <->[niebies.]   051-PL-0343-13-7335 <->[niebies.]

052-PL-0343-13-7337 <->[niebies.]   053-PL-0343-13-7338 <->[niebies.]   054-PL-0123-13-9836 <->[n-nakrap]

055-PL-0123-13-9837 <->[n-nakrap]   056-PL-0108-13-4932 <->[n-nakrap]   057-PL-0108-13-4933 <->[niebies.]

058-PL-0108-13-4935 <->[n-nakrap]   059-PL-0108-13-4938 <->[n-nakrap]   060-PL-279-13-14527 <->[szpak   ]

061-PL-279-13-14525 <->[ciemna  ]   062-PL-279-13-14528 <->[n-nakrap]   063-PL-279-13-14529 <->[n-nakrap]

064-PL-279-13-14530 <->[n-pstra ]   065-PL-279-13-14531 <->[n-nakrap]   066-PL-279-13-14532 <->[ciemna  ]

067-PL-188-13-14827 <->[ciemna  ]   068-PL-188-13-14831 <->[n-nakrap]   069-PL-188-13-14832 <->[n-nakrap]

070-PL-047-13-16697 <->[czerwona]   071-PL-047-13-16698 <->[n-nakrap]   072-PL-047-13-16701 <->[n-pstra ]

073-PL-047-13-16702 <->[n-pstra ]   074-PL-047-13-16703 <->[ciemna  ]   075-PL-047-13-16705 <->[ciemna  ]

076-PL-047-13-16706 <->[n-nakrap]   077-PL-047-13-16711 <->[niebies.]   078-PL-047-13-16718 <->[biała   ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    137 - SADOWSKI STANISŁAW      dł.=19°08'19.0" szer.=52°38'35.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-7081 <A>[ciemna  ]   002-PL-0345-13-7083 <A>[ciemna  ]   003-PL-0345-13-7089 <A>[n-pstra ]

004-PL-0345-13-7090 <A>[n-pstra ]   005-PL-0345-13-7091 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-7092 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-7093 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-7094 <A>[n-pstra ]   009-PL-0345-13-7095 <A>[n-pstra ]

010-PL-0345-13-7096 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-7097 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-7783 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-7784 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-7785 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-7786 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-7787 <A>[ciemna  ]   017-PL-0345-13-7788 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-7789 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-7790 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-7792 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-7793 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-7795 <A>[ciemna  ]   023-PL-0345-13-7796 <A>[płowa   ]   024-PL-0345-13-7797 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-7798 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-7799 <A>[n-nakrap]   027-PL-0117-13-2756 <A>[płowa   ]

028-PL-0117-13-2766 <A>[niebies.]   029-PL-0117-13-2780 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-7794 <A>[n-pstra ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    139 - KRUKOWSKI MARIUSZ       dł.=19°01'17.0" szer.=52°38'41.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0188-13-4211 <A>[czerwona]   002-PL-0188-13-4212 <A>[płowa   ]   003-PL-0188-13-4213 <A>[czerwona]

004-PL-0188-13-4214 <A>[n-nakrap]   005-PL-0188-13-4215 <A>[ciemna  ]   006-PL-0188-13-4218 <A>[czerwona]

007-PL-0188-13-4219 <A>[niebies.]   008-PL-0188-13-4220 <A>[niebies.]   009-PL-0108-13-4741 <A>[c-pstra ]

010-PL-0108-13-4742 <A>[czerwona]   011-PL-0108-13-4743 <A>[niebies.]   012-PL-0108-13-4744 <A>[niebies.]

013-PL-0108-13-4745 <A>[pł-pstra]   014-PL-0108-13-4746 <A>[czerwona]   015-PL-0345-13-7911 <A>[szpak   ]

016-PL-0345-13-7912 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-7913 <A>[n-n-pst.]   018-PL-0345-13-7914 <A>[płowa   ]

019-PL-0345-13-7916 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-7917 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-7918 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-7919 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-7921 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-7922 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-7923 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-7924 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-7925 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-7926 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-7927 <A>[biała   ]   030-PL-0345-13-7929 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-7930 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-7931 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-7933 <A>[szpak   ]

034-PL-0345-13-7935 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-7932 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-7937 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-7941 <A>[ciemna  ]   038-PL-0345-13-7945 <A>[ciemna  ]   039-PL-0345-13-7944 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-7946 <A>[szpak   ]   041-PL-0345-13-7947 <->[n-pstra ]   042-PL-0345-13-7948 <->[czarna  ]

043-PL-0345-13-7949 <->[czarna  ]   044-PL-0345-13-7971 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-7973 <->[płowa   ]

046-PL-0345-13-7975 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-7977 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-7978 <->[niebies.]

049-PL-0345-13-7979 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-7983 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-7985 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-7986 <->[niebies.]   053-PL-0345-13-7987 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-7991 <->[niebies.]

055-PL-0345-13-7992 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-7993 <->[ciemna  ]   057-PL-0345-13-7997 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-7999 <->[niebies.]   059-PL-0345-13-8000 <->[n-pstra ]   060-PL-083-13-13533 <->[czerwona]

061-PL-083-13-13537 <->[płowa   ]   062-PL-083-13-13539 <->[n-nakrap]   063-PL-083-13-13540 <->[niebies.]

064-PL-083-13-13546 <->[szpak   ]   065-PL-083-13-13548 <->[ciemna  ]   066-PL-083-13-13550 <->[niebies.]

067-PL-0292-13-5058 <->[niebies.]   068-PL-003-13-24469 <->[niebies.]   069-PL01203-13-9846 <->[czerwona]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    144 - KORPALSKI-KRZESZEWSKI   dł.=19°02'34.0" szer.=52°38'21.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0343-13-8206 <A>[n-nakrap]   002-PL-0343-13-8207 <A>[n-nakrap]   003-PL-0343-13-8209 <A>[n-nakrap]

004-PL-0343-13-8217 <A>[ciemna  ]   005-PL-0343-13-8234 <A>[niebies.]   006-PL-0343-13-8233 <A>[niebies.]

007-PL-0343-13-8242 <A>[ciemna  ]   008-PL-0343-13-8243 <A>[ciemna  ]   009-PL-0343-13-8248 <A>[niebies.]

010-PL-343-13-10108 <A>[c-nakrap]   011-PL-0345-13-4451 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-4436 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-4463 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-4473 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-4479 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-4532 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-0780 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-0766 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-0753 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-0754 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-0701 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-0704 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-0705 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-0702 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-0708 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-0709 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-0703 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-0719 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-0730 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-0741 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-0744 <A>[n-pstra ]   032-PL-0345-13-0740 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-0747 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-0746 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-0733 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-0745 <A>[n-nakrap]

037-PL-0209-13-8423 <A>[płowa   ]   038-PL-0209-13-8424 <A>[n-nakrap]   039-PL-0209-13-8426 <A>[niebies.]

040-PL-0209-13-8425 <A>[niebies.]   041-PL-0209-13-8427 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-0711 <->[n-pstra ]

043-PL-0345-13-0794 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-0760 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-0796 <->[niebies.]

046-PL-0345-13-0758 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-0752 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-0763 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-0742 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-0721 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-0795 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-0725 <->[n-n-pst.]   053-PL-0345-13-0737 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-0792 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-0764 <->[c-nakrap]   056-PL-0345-13-0734 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-0727 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-0761 <->[niebies.]   059-PL-0345-13-0771 <->[niebies.]   060-PL-0345-13-0779 <->[ciemna  ]

061-PL-0345-13-0762 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-0770 <->[szpak   ]   063-PL-0345-13-0789 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-0729 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-0772 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-0777 <->[n-nakrap]

067-PL-0345-13-0726 <->[niebies.]   068-PL-0345-13-0757 <->[niebies.]   069-PL-0345-13-0790 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-0717 <->[niebies.]   071-PL-0345-13-0778 <->[ciemna  ]   072-PL-0345-13-0769 <->[niebies.]

073-PL-0345-13-0786 <->[szpak   ]   074-PL-0345-13-0774 <->[czerwona]   075-PL-0345-13-0728 <->[n-nakrap]

076-PL-0345-13-0710 <->[niebies.]   077-PL-0345-13-0714 <->[niebies.]   078-PL-0345-13-0731 <->[niebies.]

079-PL-0345-13-0768 <->[ciemna  ]   080-PL-0345-13-0783 <->[ciemna  ]   081-PL-0345-13-0791 <->[n-nakrap]

082-PL-0345-13-0755 <->[n-n-pst.]   083-PL-0345-13-0788 <->[niebies.]   084-PL-0345-13-0787 <->[n-nakrap]

085-PL-0345-13-0765 <->[n-n-pst.]   086-PL-0345-13-0713 <->[n-nakrap]   087-PL-0345-13-0743 <->[n-nakrap]

088-PL-0345-13-0751 <->[n-nakrap]   089-PL-0345-13-0781 <->[n-nakrap]   090-PL-0345-13-0759 <->[czerwona]

091-PL-0345-13-0798 <->[niebies.]   092-PL-0345-13-0797 <->[n-n-pst.]   093-PL-0345-13-0799 <->[n-nakrap]

094-PL-0345-13-0800 <->[szpak   ]   095-PL-0345-13-0722 <->[niebies.]   096-PL-0343-13-8226 <->[szpak   ]

097-PL-0343-13-8247 <->[ciemna  ]   098-PL-0343-13-8249 <->[ciemna  ]   099-PL-0343-13-8282 <->[czarna  ]

100-PL-0343-13-8283 <->[czarna  ]   101-PL-0343-13-8292 <->[biała   ]   102-PL-0377-13-0303 <->[n-pstra ]

103-PL-0377-13-0310 <->[płowa   ]   104-PL-0377-13-0318 <->[niebies.]   105-PL-0377-13-0307 <->[ciemna  ]

106-PL-0377-13-0338 <->[n-nakrap]   107-PL-0377-13-0350 <->[czarna  ]   108-PL-0377-13-0354 <->[c-nakrap]

109-PL-0377-13-0377 <->[czerwona]   110-PL-0377-13-0388 <->[czerwona]   111-PL-278-13-18108 <->[czerwona]

112-PL-278-13-18110 <->[czerwona]   113-PL-167-13-21191 <->[ciemna  ]   114-PL-167-13-21192 <->[n-nakrap]

115-PL-167-13-21193 <->[n-nakrap]   116-PL-167-13-21194 <->[n-nakrap]   117-PL-167-13-21195 <->[n-nakrap]

118-PL-167-13-21196 <->[niebies.]   119-PL-083-13-19325 <->[c-nakrap]   120-PL-083-13-19326 <->[c-nakrap]

121-PL-0345-13-0736 <->[n-n-pst.]   122-PL-167-13-16938 <->[niebies.]   123-PL-167-13-16940 <->[n-nakrap]

124-PL-167-13-16941 <->[niebies.]   125-PL-0290-13-8432 <->[n-nakrap]   126-PL-0290-13-8431 <->[n-nakrap]

127-PL-0345-13-4563 <->[niebies.]   128-PL-0345-13-4567 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    145 - KULEWSKI SŁAWOMIR       dł.=19°01'34.0" szer.=52°37'03.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-0601 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-0602 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-0603 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-0604 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-0605 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-0607 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-0608 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-0609 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-0610 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-0611 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-0612 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-0613 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-0614 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-0615 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-0617 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-0618 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-0619 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-0620 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-0621 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-0622 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-0623 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-0624 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-0625 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-0626 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-0629 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-0630 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-0632 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-0634 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-0635 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-0636 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-0639 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-0641 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-0643 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-0644 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-0647 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-0648 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-0646 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-0650 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-0700 <A>[n-nakrap]

040-PL-0340-13-5638 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-0654 <->[n-pstra ]   042-PL-0345-13-0666 <->[n-nakrap]

043-PL-278-13-16041 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-0627 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    203 - SZARWAS WALDEMAR        dł.=19°04'34.0" szer.=52°33'28.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-12301 <A>[niebies.]   002-PL-345-13-12304 <A>[niebies.]   003-PL-345-13-12306 <A>[n-nakrap]

004-PL-345-13-12308 <A>[płowa   ]   005-PL-345-13-12309 <A>[ciemna  ]   006-PL-345-13-12310 <A>[n-nakrap]

007-PL-345-13-12361 <A>[niebies.]   008-PL-345-13-12363 <A>[niebies.]   009-PL-345-13-12362 <A>[niebies.]

010-PL-345-13-12367 <A>[czerwona]   011-PL-345-13-12368 <A>[niebies.]   012-PL-345-13-12373 <A>[n-nakrap]

013-PL-345-13-12374 <A>[n-pstra ]   014-PL-345-13-12376 <A>[niebies.]   015-PL-345-13-12377 <A>[niebies.]

016-PL-345-13-12380 <A>[niebies.]   017-PL-345-13-12381 <A>[n-nakrap]   018-PL-345-13-12383 <A>[niebies.]

019-PL-345-13-12386 <A>[czerwona]   020-PL-0340-13-7901 <A>[niebies.]   021-PL-0340-13-7903 <A>[n-nakrap]

022-PL-0340-13-7904 <A>[niebies.]   023-PL-0340-13-7907 <A>[płowa   ]   024-PL-0340-13-7916 <A>[niebies.]

025-PL-0340-13-7918 <A>[niebies.]   026-PL-0340-13-7919 <A>[n-nakrap]   027-PL-0340-13-7920 <A>[czerwona]

028-PL-0340-13-7922 <A>[niebies.]   029-PL-0340-13-7925 <A>[niebies.]   030-PL-0340-13-7926 <A>[niebies.]

031-PL-0340-13-7930 <A>[niebies.]   032-PL-0340-13-7935 <A>[niebies.]   033-PL-0340-13-7936 <A>[niebies.]

034-PL-0340-13-7937 <A>[n-nakrap]   035-PL-0340-13-7939 <A>[n-nakrap]   036-PL-0340-13-7943 <A>[niebies.]

037-PL-0340-13-7944 <A>[niebies.]   038-PL-0340-13-7948 <A>[c-nakrap]   039-PL-0340-13-7952 <A>[niebies.]

040-PL-0340-13-7953 <A>[niebies.]   041-PL-0340-13-7954 <->[n-nakrap]   042-PL-0340-13-7955 <->[niebies.]

043-PL-0340-13-7957 <->[niebies.]   044-PL-0340-13-7962 <->[niebies.]   045-PL-0340-13-7965 <->[niebies.]

046-PL-0340-13-7966 <->[niebies.]   047-PL-0340-13-7968 <->[płowa   ]   048-PL-0340-13-7969 <->[niebies.]

049-PL-0340-13-7972 <->[niebies.]   050-PL-0340-13-7975 <->[niebies.]   051-PL-0340-13-7979 <->[niebies.]

052-PL-0340-13-7995 <->[niebies.]   053-PL-0340-13-7996 <->[niebies.]   054-PL-0340-13-7997 <->[niebies.]

055-PL-0340-13-7347 <->[niebies.]   056-PL-0340-13-7361 <->[niebies.]   057-PL-0340-13-7363 <->[n-nakrap]

058-PL-0340-13-7365 <->[niebies.]   059-PL-0340-13-7368 <->[niebies.]   060-PL-0340-13-7370 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    204 - KRUSIŃSKI PIOTR         dł.=19°01'16.0" szer.=52°31'33.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-2201 <A>[n-pstra ]   002-PL-0345-13-2202 <A>[n-pstra ]   003-PL-0345-13-2203 <A>[ciemna  ]

004-PL-0345-13-2204 <A>[ciemna  ]   005-PL-0345-13-2206 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-2207 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-2208 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-2210 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-2212 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-2213 <A>[ciemna  ]   011-PL-0345-13-2214 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-2215 <A>[ciemna  ]

013-PL-0345-13-2216 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-2217 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-2218 <A>[płowa   ]

016-PL-0345-13-2220 <A>[ciemna  ]   017-PL-0345-13-2221 <A>[ciemna  ]   018-PL-0345-13-2223 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-2224 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-2225 <A>[c-pstra ]   021-PL-0345-13-2226 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-2227 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-2228 <A>[n-pstra ]   024-PL-0345-13-2230 <A>[c-pstra ]

025-PL-0345-13-2231 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-2232 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-2233 <A>[n-pstra ]

028-PL-0345-13-2234 <A>[ciemna  ]   029-PL-0345-13-2235 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-2236 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-2237 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-2238 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-2239 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-2240 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-2242 <A>[ciemna  ]   036-PL-0345-13-2243 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-2244 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-2245 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-2246 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-2247 <A>[ciemna  ]   041-PL-0345-13-2248 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-2249 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-2250 <->[n-pstra ]   044-PL-0345-13-2251 <->[c-pstra ]   045-PL-0345-13-2252 <->[n-n-pst.]

046-PL-0345-13-2253 <->[czerwona]   047-PL-0345-13-2254 <->[czerwona]   048-PL-0345-13-2264 <->[czerwona]

049-PL-0345-13-2265 <->[ciemna  ]   050-PL-0345-13-2269 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-2270 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-2271 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-2272 <->[ciemna  ]   054-PL-0345-13-2273 <->[ciemna  ]

055-PL-0345-13-2278 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-2280 <->[ciemna  ]   057-PL-0345-13-2282 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-2283 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-2284 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-2286 <->[czerwona]

061-PL-0345-13-2287 <->[czerwona]   062-PL-0345-13-2289 <->[n-pstra ]   063-PL-0345-13-2290 <->[n-nakrap]

064-PL-0345-13-2291 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-2294 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-2295 <->[n-nakrap]

067-PL-0345-13-2297 <->[ciemna  ]   068-PL-0345-13-2298 <->[n-pstra ]   069-PL-0345-13-2299 <->[c-pstra ]

070-PL-0345-13-2300 <->[ciemna  ]   071-PL-0343-13-5806 <->[czerwona]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    205 - KĘDZIERSKI-KILANOWSKI   dł.=18°59'15.0" szer.=52°34'18.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-2102 <A>[ciemna  ]   002-PL-0345-13-2103 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-2105 <A>[ciemna  ]

004-PL-0345-13-2119 <A>[n-pstra ]   005-PL-0345-13-2120 <A>[n-pstra ]   006-PL-0345-13-2121 <A>[czerwona]

007-PL-0345-13-2122 <A>[szpak   ]   008-PL-0345-13-2123 <A>[szpak   ]   009-PL-0345-13-2124 <A>[płowa   ]

010-PL-0345-13-2125 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-2130 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-2138 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-2146 <A>[ciemna  ]   014-PL-0345-13-2147 <A>[n-pstra ]   015-PL-0345-13-2150 <A>[n-pstra ]

016-PL-0345-13-2151 <A>[ciemna  ]   017-PL-0345-13-2152 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-2162 <A>[ciemna  ]

019-PL-0345-13-2170 <A>[czerwona]   020-PL-0345-13-2302 <A>[n-pstra ]   021-PL-0345-13-2304 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-2306 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-2307 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-2308 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-2310 <A>[n-pstra ]   026-PL-0345-13-2312 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-2313 <A>[n-pstra ]

028-PL-0345-13-2314 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-2315 <A>[n-pstra ]   030-PL-0345-13-2316 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-2317 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-2318 <A>[n-pstra ]   033-PL-0345-13-2319 <A>[n-pstra ]

034-PL-0345-13-2320 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-2321 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-2323 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-2325 <A>[ciemna  ]   038-PL-0345-13-2326 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-2328 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-2329 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-2331 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-2332 <->[płowa   ]

043-PL-0345-13-2333 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-2334 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-2337 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-2338 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-2340 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-2341 <->[niebies.]

049-PL-0345-13-2342 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-2343 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-2344 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-2345 <->[płowa   ]   053-PL-0345-13-2346 <->[ciemna  ]   054-PL-0345-13-2347 <->[ciemna  ]

055-PL-0345-13-2348 <->[n-pstra ]   056-PL-0345-13-2349 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-2350 <->[niebies.]

058-PL-0345-13-2351 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-2352 <->[niebies.]   060-PL-0345-13-2353 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-2354 <->[n-pstra ]   062-PL-0345-13-2355 <->[ciemna  ]   063-PL-0345-13-2356 <->[n-nakrap]

064-PL-0345-13-2357 <->[niebies.]   065-PL-0345-13-2358 <->[czerwona]   066-PL-0345-13-2359 <->[ciemna  ]

067-PL-0345-13-2360 <->[ciemna  ]   068-PL-0345-13-2361 <->[n-nakrap]   069-PL-0345-13-2362 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-2363 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-2364 <->[płowa   ]   072-PL-0345-13-2365 <->[n-nakrap]

073-PL-0345-13-2366 <->[niebies.]   074-PL-0345-13-2367 <->[niebies.]   075-PL-0345-13-2368 <->[n-nakrap]

076-PL-0345-13-2369 <->[n-nakrap]   077-PL-0345-13-2370 <->[płowa   ]   078-PL-0345-13-2371 <->[niebies.]

079-PL-0345-13-2372 <->[n-nakrap]   080-PL-0345-13-2374 <->[n-pstra ]   081-PL-0345-13-2375 <->[n-pstra ]

082-PL-0345-13-2376 <->[n-nakrap]   083-PL-0345-13-2377 <->[czerwona]   084-PL-0345-13-2378 <->[szpak   ]

085-PL-0345-13-2381 <->[ciemna  ]   086-PL-0345-13-2382 <->[ciemna  ]   087-DV-021-13-00215 <->[n-pstra ]

088-DV-021-13-00225 <->[niebies.]   089-DV-021-13-00226 <->[n-nakrap]   090-DV-021-13-00227 <->[n-pstra ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    207 - TWARDOWSKI  ROMAN       dł.=18°59'15.0" szer.=52°34'50.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-12645 <A>[n-pstra ]   002-PL-345-13-12648 <A>[ciemna  ]   003-PL-345-13-12644 <A>[niebies.]

004-PL-345-13-12641 <A>[n-nakrap]   005-PL-345-13-12642 <A>[n-nakrap]   006-PL-345-13-12651 <A>[n-nakrap]

007-PL-345-13-12652 <A>[n-nakrap]   008-PL-345-13-12653 <A>[czarna  ]   009-PL-345-13-12646 <A>[niebies.]

010-PL-345-13-12655 <A>[n-nakrap]   011-PL-345-13-12656 <A>[n-nakrap]   012-PL-345-13-12657 <A>[niebies.]

013-PL-345-13-12658 <A>[niebies.]   014-PL-345-13-12663 <A>[niebies.]   015-PL-345-13-12667 <A>[niebies.]

016-PL-345-13-12666 <A>[niebies.]   017-PL-345-13-12668 <A>[niebies.]   018-PL-345-13-12669 <A>[ciemna  ]

019-PL-345-13-12670 <A>[n-nakrap]   020-PL-345-13-12671 <A>[płowa   ]   021-PL-345-13-12662 <A>[niebies.]

022-PL-345-13-12661 <A>[niebies.]   023-PL-345-13-12664 <A>[ciemna  ]   024-PL-345-13-12665 <A>[n-nakrap]

025-PL-345-13-12650 <A>[n-nakrap]   026-PL-345-13-12676 <A>[niebies.]   027-PL-345-13-12674 <A>[ciemna  ]

028-PL-345-13-12675 <A>[n-nakrap]   029-PL-345-13-12677 <A>[n-nakrap]   030-PL-345-13-12678 <A>[n-nakrap]

031-PL-345-13-12679 <A>[n-nakrap]   032-PL-345-13-12680 <A>[n-nakrap]   033-PL-345-13-12681 <A>[niebies.]

034-PL-345-13-12682 <A>[n-nakrap]   035-PL-345-13-12683 <A>[niebies.]   036-PL-345-13-12687 <A>[n-nakrap]

037-PL-345-13-12688 <A>[niebies.]   038-PL-345-13-12689 <A>[niebies.]   039-PL-345-13-12690 <A>[czarna  ]

040-PL-345-13-12691 <A>[n-pstra ]   041-PL-345-13-12692 <->[n-pstra ]   042-PL-345-13-12693 <->[n-nakrap]

043-PL-345-13-12694 <->[n-nakrap]   044-PL-345-13-12695 <->[n-pstra ]   045-PL-345-13-12696 <->[n-nakrap]

046-PL-345-13-12697 <->[czerwona]   047-PL-345-13-12698 <->[n-nakrap]   048-PL-345-13-12699 <->[n-nakrap]

049-PL-0340-13-7171 <->[niebies.]   050-PL-0340-13-7170 <->[płowa   ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    208 - CHLEBOWSKI IREN-SŁAWOM  dł.=18°59'33.0" szer.=52°34'45.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-12221 <A>[niebies.]   002-PL-345-13-12222 <A>[niebies.]   003-PL-345-13-12223 <A>[niebies.]

004-PL-345-13-12224 <A>[ciemna  ]   005-PL-345-13-12225 <A>[n-nakrap]   006-PL-345-13-12226 <A>[n-nakrap]

007-PL-345-13-12227 <A>[czerwona]   008-PL-345-13-12228 <A>[czerwona]   009-PL-345-13-12229 <A>[czerwona]

010-PL-345-13-12230 <A>[niebies.]   011-PL-345-13-12231 <A>[niebies.]   012-PL-345-13-12233 <A>[n-nakrap]

013-PL-345-13-12234 <A>[n-nakrap]   014-PL-345-13-12237 <A>[ciemna  ]   015-PL-345-13-12238 <A>[czerwona]

016-PL-345-13-12239 <A>[n-nakrap]   017-PL-345-13-12240 <A>[niebies.]   018-PL-345-13-12241 <A>[niebies.]

019-PL-345-13-12242 <A>[n-nakrap]   020-PL-345-13-12243 <A>[n-nakrap]   021-PL-345-13-12244 <A>[czerwona]

022-PL-345-13-12245 <A>[czerwona]   023-PL-345-13-12246 <A>[n-nakrap]   024-PL-345-13-12247 <A>[n-nakrap]

025-PL-345-13-12248 <A>[n-nakrap]   026-PL-345-13-12249 <A>[n-nakrap]   027-PL-345-13-12251 <A>[n-nakrap]

028-PL-345-13-12252 <A>[n-nakrap]   029-PL-345-13-12254 <A>[niebies.]   030-PL-345-13-12256 <A>[niebies.]

031-PL-345-13-12258 <A>[n-nakrap]   032-PL-345-13-12259 <A>[n-nakrap]   033-PL-345-13-12260 <A>[czerwona]

034-PL-345-13-12261 <A>[niebies.]   035-PL-345-13-12262 <A>[n-nakrap]   036-PL-345-13-12264 <A>[n-nakrap]

037-PL-345-13-12266 <A>[n-nakrap]   038-PL-345-13-12267 <A>[czerwona]   039-PL-345-13-12268 <A>[n-nakrap]

040-PL-345-13-12269 <A>[n-nakrap]   041-PL-345-13-12272 <->[n-nakrap]   042-PL-345-13-12274 <->[n-nakrap]

043-PL-345-13-12276 <->[n-nakrap]   044-PL-345-13-12277 <->[niebies.]   045-PL-345-13-12278 <->[czerwona]

046-PL-345-13-12280 <->[ciemna  ]   047-PL-345-13-12281 <->[czerwona]   048-PL-345-13-12282 <->[ciemna  ]

049-PL-345-13-12283 <->[czerwona]   050-PL-345-13-12284 <->[ciemna  ]   051-PL-345-13-12285 <->[niebies.]

052-PL-345-13-12286 <->[ciemna  ]   053-PL-345-13-12287 <->[niebies.]   054-PL-345-13-12289 <->[n-nakrap]

055-PL-345-13-12290 <->[n-nakrap]   056-PL-345-13-13482 <->[n-nakrap]   057-PL-345-13-13483 <->[n-pstra ]

058-PL-345-13-13484 <->[niebies.]   059-PL-345-13-13485 <->[n-nakrap]   060-PL-345-13-13490 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    222 - HARBART ERWIN,ANDRZEJ   dł.=18°59'27.0" szer.=52°32'28.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-2101 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-2104 <A>[ciemna  ]   003-PL-0345-13-2106 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-2107 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-2108 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-2110 <A>[ciemna  ]

007-PL-0345-13-2111 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-2112 <A>[czerwona]   009-PL-0345-13-2113 <A>[czerwona]

010-PL-0345-13-2114 <A>[płowa   ]   011-PL-0345-13-2116 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-2117 <A>[ciemna  ]

013-PL-0345-13-2118 <A>[c-pstra ]   014-PL-0345-13-2126 <A>[ciemna  ]   015-PL-0345-13-2127 <A>[ciemna  ]

016-PL-0345-13-2128 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-2129 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-2131 <A>[n-pstra ]

019-PL-0345-13-2132 <A>[c-pstra ]   020-PL-0345-13-2133 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-2134 <A>[płowa   ]

022-PL-0345-13-2135 <A>[płowa   ]   023-PL-0345-13-2136 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-2137 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-2139 <A>[czerwona]   026-PL-0345-13-2140 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-2141 <A>[ciemna  ]

028-PL-0345-13-2142 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-2143 <A>[ciemna  ]   030-PL-0345-13-2144 <A>[ciemna  ]

031-PL-0345-13-2145 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-2149 <A>[c-pstra ]   033-PL-0345-13-2153 <A>[n-pstra ]

034-PL-0345-13-2154 <A>[n-pstra ]   035-PL-0345-13-2155 <A>[ciemna  ]   036-PL-0345-13-2156 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-2157 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-2158 <A>[ciemna  ]   039-PL-0345-13-2159 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-2160 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-2163 <->[ciemna  ]   042-PL-0345-13-2164 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-2165 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-2166 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-2167 <->[niebies.]

046-PL-0345-13-2168 <->[n-n-pst.]   047-PL-0345-13-2169 <->[n-n-pst.]   048-PL-0345-13-2171 <->[n-pstra ]

049-PL-0345-13-2172 <->[n-pstra ]   050-PL-0345-13-2173 <->[n-pstra ]   051-PL-0345-13-2174 <->[czerwona]

052-PL-0345-13-2175 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-2176 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-2177 <->[c-pstra ]

055-PL-0345-13-2178 <->[n-pstra ]   056-PL-0345-13-2179 <->[ciemna  ]   057-PL-0345-13-2180 <->[niebies.]

058-PL-0345-13-2181 <->[niebies.]   059-PL-0345-13-2182 <->[czerwona]   060-PL-0345-13-2183 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-2184 <->[c-n-pst.]   062-PL-0345-13-2185 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-2186 <->[ciemna  ]

064-PL-0345-13-2188 <->[n-pstra ]   065-PL-0345-13-2189 <->[ciemna  ]   066-PL-0345-13-2190 <->[niebies.]

067-PL-0345-13-2191 <->[ciemna  ]   068-PL-0345-13-2192 <->[ciemna  ]   069-PL-0345-13-2193 <->[n-nakrap]

070-PL-0345-13-2194 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-2195 <->[niebies.]   072-PL-0345-13-2196 <->[niebies.]

073-PL-0345-13-2197 <->[ciemna  ]   074-PL-0345-13-2198 <->[ciemna  ]   075-PL-0345-13-2199 <->[szpak   ]

076-PL-0345-13-2051 <->[n-pstra ]   077-PL-0345-13-2052 <->[n-pstra ]   078-PL-0345-13-2053 <->[czerwona]

079-PL-0345-13-2054 <->[c-pstra ]   080-PL-0345-13-2055 <->[ciemna  ]   081-PL-0345-13-2056 <->[n-nakrap]

082-PL-0345-13-2057 <->[n-n-pst.]   083-PL-0345-13-2058 <->[niebies.]   084-PL-0345-13-2059 <->[n-nakrap]

085-PL-0345-13-2060 <->[niebies.]   086-PL-0345-13-2303 <->[n-nakrap]   087-PL-0345-13-2305 <->[n-nakrap]

088-PL-0345-13-2322 <->[n-nakrap]   089-PL-0345-13-2324 <->[niebies.]   090-PL-0345-13-2330 <->[n-n-pst.]

091-PL-0345-13-2335 <->[n-nakrap]   092-PL-0345-13-2339 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    224 - CZERWIŃSKI ANDRZ-GRZEG  dł.=19°02'42.0" szer.=52°33'47.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-0201 <A>[czerwona]   002-PL-0345-13-0202 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-0203 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-0204 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-0206 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-0207 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-0208 <A>[ciemna  ]   008-PL-0345-13-0209 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-0210 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-0211 <A>[czerwona]   011-PL-0345-13-0212 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-0213 <A>[ciemna  ]

013-PL-0345-13-0214 <A>[c-pstra ]   014-PL-0345-13-0216 <A>[płowa   ]   015-PL-0345-13-0217 <A>[płowa   ]

016-PL-0345-13-0218 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-0219 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-0220 <A>[ciemna  ]

019-PL-0345-13-0221 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-0222 <A>[n-n-pst.]   021-PL-0345-13-0225 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-0226 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-0227 <A>[ciemna  ]   024-PL-0345-13-0228 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-0230 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-0231 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-0289 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-0290 <A>[ciemna  ]   029-PL-0345-13-0293 <A>[n-n-pst.]   030-PL-0345-13-0294 <A>[n-pstra ]

031-PL-0345-13-0296 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-0300 <A>[niebies.]   033-PL-0180-13-0308 <A>[niebies.]

034-PL-0180-13-0688 <A>[niebies.]   035-PL-0180-13-0689 <A>[niebies.]   036-PL-0180-13-0958 <A>[niebies.]

037-PL-0180-13-0959 <A>[czerwona]   038-PL-0345-13-2004 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-2007 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-2009 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-2010 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-2011 <->[czerwona]

043-PL-0345-13-2014 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-2015 <->[płowa   ]   045-PL-0345-13-2016 <->[czarna  ]

046-PL-0345-13-2017 <->[czarna  ]   047-PL-0345-13-2018 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-2019 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-2020 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-2021 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-2023 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-2024 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-2025 <->[n-n-pst.]   054-PL-0345-13-2026 <->[niebies.]

055-PL-0345-13-2027 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-2029 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-2031 <->[niebies.]

058-PL-0345-13-2032 <->[płowa   ]   059-PL-0345-13-2035 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-2037 <->[c-pstra ]

061-PL-0345-13-2038 <->[niebies.]   062-PL-0345-13-2040 <->[czerwona]   063-PL-0345-13-2042 <->[ciemna  ]

064-PL-0345-13-2043 <->[n-n-pst.]   065-PL-0345-13-2044 <->[ciemna  ]   066-PL-0345-13-2045 <->[niebies.]

067-PL-0345-13-2046 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-2047 <->[n-nakrap]   069-PL-0345-13-2048 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-2632 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-2635 <->[n-nakrap]   072-PL-0345-13-2539 <->[n-nakrap]

073-PL-0345-13-2664 <->[n-nakrap]   074-PL-0345-13-2677 <->[niebies.]   075-PL-0345-13-2679 <->[n-nakrap]

076-PL-0345-13-2685 <->[n-nakrap]   077-PL-0345-13-2686 <->[niebies.]   078-PL-0345-13-4496 <->[niebies.]

079-PL-0345-13-4498 <->[niebies.]   080-PL-036-13-11578 <->[niebies.]   081-PL-036-13-12017 <->[niebies.]

082-PL-036-13-12022 <->[niebies.]   083-PL-036-13-12023 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    225 - CZAJKOWSKI KAZIMIERZ    dł.=18°59'08.0" szer.=52°33'31.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-12001 <A>[niebies.]   002-PL-345-13-12002 <A>[n-nakrap]   003-PL-345-13-12005 <A>[niebies.]

004-PL-345-13-12006 <A>[n-pstra ]   005-PL-345-13-12007 <A>[niebies.]   006-PL-345-13-12008 <A>[n-pstra ]

007-PL-345-13-12009 <A>[niebies.]   008-PL-345-13-12010 <A>[płowa   ]   009-PL-345-13-12011 <A>[ciemna  ]

010-PL-345-13-12012 <A>[n-pstra ]   011-PL-345-13-12014 <A>[n-nakrap]   012-PL-345-13-12015 <A>[czerwona]

013-PL-345-13-12017 <A>[n-nakrap]   014-PL-345-13-12018 <A>[n-nakrap]   015-PL-345-13-12019 <A>[n-nakrap]

016-PL-345-13-12020 <A>[niebies.]   017-PL-345-13-12021 <A>[n-nakrap]   018-PL-345-13-12022 <A>[niebies.]

019-PL-345-13-12023 <A>[n-nakrap]   020-PL-345-13-12024 <A>[czerwona]   021-PL-345-13-12025 <A>[n-nakrap]

022-PL-345-13-12026 <A>[n-pstra ]   023-PL-345-13-12027 <A>[czarna  ]   024-PL-345-13-12028 <A>[n-nakrap]

025-PL-345-13-12029 <A>[n-nakrap]   026-PL-345-13-12030 <A>[niebies.]   027-PL-345-13-12032 <A>[niebies.]

028-PL-345-13-12033 <A>[n-nakrap]   029-PL-345-13-12034 <A>[n-nakrap]   030-PL-345-13-12035 <A>[n-nakrap]

031-PL-345-13-12036 <A>[n-nakrap]   032-PL-345-13-12037 <A>[n-nakrap]   033-PL-345-13-12039 <A>[czarna  ]

034-PL-345-13-12040 <A>[ciemna  ]   035-PL-345-13-12041 <A>[n-pstra ]   036-PL-345-13-12042 <A>[niebies.]

037-PL-345-13-12043 <A>[n-nakrap]   038-PL-345-13-12044 <A>[n-nakrap]   039-PL-345-13-12045 <A>[n-pstra ]

040-PL-345-13-12046 <A>[n-nakrap]   041-PL-345-13-12051 <->[n-nakrap]   042-PL-345-13-12054 <->[n-nakrap]

043-PL-345-13-12055 <->[czarna  ]   044-PL-345-13-12056 <->[niebies.]   045-PL-345-13-12057 <->[n-nakrap]

046-PL-345-13-12058 <->[ciemna  ]   047-PL-345-13-12059 <->[n-nakrap]   048-PL-345-13-12060 <->[niebies.]

049-PL-345-13-12061 <->[n-nakrap]   050-PL-345-13-12062 <->[n-nakrap]   051-PL-345-13-12063 <->[czarna  ]

052-PL-345-13-12064 <->[niebies.]   053-PL-345-13-12065 <->[ciemna  ]   054-PL-345-13-12067 <->[płowa   ]

055-PL-345-13-12068 <->[niebies.]   056-PL-345-13-12069 <->[n-nakrap]   057-PL-345-13-12070 <->[n-pstra ]

058-PL-345-13-12071 <->[niebies.]   059-PL-345-13-12073 <->[n-nakrap]   060-PL-345-13-12074 <->[n-nakrap]

061-PL-345-13-12075 <->[ciemna  ]   062-PL-345-13-12076 <->[czarna  ]   063-PL-345-13-12077 <->[niebies.]

064-PL-345-13-12078 <->[n-pstra ]   065-PL-345-13-12079 <->[niebies.]   066-PL-345-13-12080 <->[n-nakrap]

067-PL-345-13-12081 <->[czarna  ]   068-PL-345-13-12082 <->[n-nakrap]   069-PL-345-13-12083 <->[n-pstra ]

070-PL-345-13-12084 <->[n-nakrap]   071-PL-345-13-12085 <->[n-nakrap]   072-PL-345-13-12086 <->[n-nakrap]

073-PL-345-13-12089 <->[niebies.]   074-PL-345-13-12090 <->[niebies.]   075-PL-345-13-12091 <->[niebies.]

076-PL-345-13-12092 <->[ciemna  ]   077-PL-345-13-12093 <->[niebies.]   078-PL-345-13-12094 <->[n-nakrap]

079-PL-345-13-12095 <->[niebies.]   080-PL-345-13-12096 <->[n-nakrap]   081-PL-345-13-12097 <->[niebies.]

082-PL-345-13-12098 <->[n-nakrap]   083-PL-345-13-12099 <->[niebies.]   084-PL-345-13-12100 <->[n-nakrap]

085-PL-0187-13-7983 <->[n-pstra ]   086-PL-0187-13-7984 <->[n-pstra ]   087-PL-0187-13-7985 <->[niebies.]

088-PL-0187-13-7986 <->[niebies.]   089-PL-0187-13-7988 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    236 - ZBONIKOWSKI HENRYK      dł.=19°07'57.0" szer.=52°31'54.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0340-13-7371 <A>[c-pstra ]   002-PL-0340-13-7372 <A>[niebies.]   003-PL-0340-13-7374 <A>[niebies.]

004-PL-0340-13-7375 <A>[szpak   ]   005-PL-0340-13-7376 <A>[n-nakrap]   006-PL-0340-13-7377 <A>[n-nakrap]

007-PL-0340-13-7378 <A>[n-nakrap]   008-PL-0340-13-7379 <A>[n-nakrap]   009-PL-0340-13-7380 <A>[n-nakrap]

010-PL-0340-13-7381 <A>[ciemna  ]   011-PL-0340-13-7382 <A>[n-nakrap]   012-PL-0340-13-7383 <A>[niebies.]

013-PL-0340-13-7384 <A>[n-nakrap]   014-PL-0340-13-7385 <A>[szpak   ]   015-PL-0340-13-7386 <A>[płowa   ]

016-PL-0340-13-7387 <A>[niebies.]   017-PL-0340-13-7388 <A>[n-nakrap]   018-PL-0340-13-7389 <A>[n-nakrap]

019-PL-0340-13-7390 <A>[n-nakrap]   020-PL-0340-13-7391 <A>[n-nakrap]   021-PL-0340-13-7392 <A>[n-nakrap]

022-PL-0340-13-7393 <A>[ciemna  ]   023-PL-0340-13-7395 <A>[niebies.]   024-PL-0340-13-7398 <A>[niebies.]

025-PL-0340-13-7399 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-2401 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-2402 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-2403 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-2404 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-2406 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-2407 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-2408 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-2409 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-2413 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-2414 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-2415 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-2416 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-2418 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-2421 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-2422 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-2423 <->[n-n-pst.]   042-PL-0345-13-2424 <->[czerwona]

043-PL-0345-13-2425 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-2426 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-2427 <->[płowa   ]

046-PL-0345-13-2428 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-2429 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-2430 <->[płowa   ]

049-PL-0345-13-2431 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-2433 <->[ciemna  ]   051-PL-0345-13-2434 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-2436 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-2437 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-2438 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-2439 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-2441 <->[płowa   ]   057-PL-0345-13-2442 <->[niebies.]

058-PL-0345-13-2443 <->[niebies.]   059-PL-0345-13-2444 <->[niebies.]   060-PL-0345-13-2445 <->[płowa   ]

061-PL-0345-13-2446 <->[niebies.]   062-PL-0345-13-2447 <->[niebies.]   063-PL-0345-13-2448 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-2449 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-2450 <->[n-nakrap]   066-PL-0345-13-2451 <->[szpak   ]

067-PL-0345-13-2452 <->[szpak   ]   068-PL-0345-13-2453 <->[szpak   ]   069-PL-0345-13-2454 <->[szpak   ]

070-PL-0345-13-2457 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-2458 <->[n-nakrap]   072-PL-0345-13-2459 <->[n-nakrap]

073-PL-0345-13-2460 <->[niebies.]   074-PL-0345-13-2461 <->[szpak   ]   075-PL-0345-13-2462 <->[niebies.]

076-PL-0345-13-2463 <->[szpak   ]   077-PL-0345-13-2464 <->[szpak   ]   078-PL-0345-13-2465 <->[niebies.]

079-PL-0345-13-2466 <->[szpak   ]   080-PL-0345-13-2467 <->[niebies.]   081-PL-0345-13-2468 <->[n-nakrap]

082-PL-0345-13-2469 <->[niebies.]   083-PL-0345-13-2470 <->[niebies.]   084-PL-0345-13-2471 <->[n-n-pst.]

085-PL-0345-13-2472 <->[niebies.]   086-PL-0345-13-2473 <->[niebies.]   087-PL-0345-13-2474 <->[niebies.]

088-PL-0345-13-2475 <->[n-nakrap]   089-PL-0345-13-2476 <->[n-nakrap]   090-PL-0345-13-2478 <->[niebies.]

091-PL-0345-13-2480 <->[niebies.]   092-PL-0345-13-2481 <->[niebies.]   093-PL-0345-13-2482 <->[niebies.]

094-PL-0345-13-2483 <->[n-nakrap]   095-PL-0345-13-2484 <->[niebies.]   096-PL-0345-13-2485 <->[n-nakrap]

097-PL-0345-13-2486 <->[niebies.]   098-PL-0345-13-2487 <->[niebies.]   099-PL-0345-13-2488 <->[szpak   ]

100-PL-0345-13-2489 <->[szpak   ]   101-PL-0345-13-2490 <->[czarna  ]   102-PL-0345-13-2491 <->[n-nakrap]

103-PL-0345-13-2492 <->[niebies.]   104-PL-0345-13-2493 <->[niebies.]   105-PL-0345-13-2494 <->[n-nakrap]

106-PL-0345-13-2495 <->[szpak   ]   107-PL-0345-13-2496 <->[szpak   ]   108-PL-0345-13-2499 <->[niebies.]

109-PL-0345-13-2500 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    251 - PIASECKI RYSZARD        dł.=18°59'27.0" szer.=52°32'28.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-12581 <A>[niebies.]   002-PL-345-13-12582 <A>[niebies.]   003-PL-345-13-12583 <A>[szpak   ]

004-PL-345-13-12584 <A>[czerwona]   005-PL-345-13-12585 <A>[n-nakrap]   006-PL-345-13-12586 <A>[n-nakrap]

007-PL-345-13-12587 <A>[szpak   ]   008-PL-345-13-12588 <A>[szpak   ]   009-PL-345-13-12589 <A>[czerwona]

010-PL-345-13-12590 <A>[n-nakrap]   011-PL-345-13-12591 <A>[ciemna  ]   012-PL-345-13-12592 <A>[n-nakrap]

013-PL-345-13-12593 <A>[niebies.]   014-PL-345-13-12594 <A>[niebies.]   015-PL-345-13-12595 <A>[czarna  ]

016-PL-345-13-12596 <A>[niebies.]   017-PL-345-13-12597 <A>[niebies.]   018-PL-345-13-12598 <A>[ciemna  ]

019-PL-345-13-12599 <A>[płowa   ]   020-PL-345-13-12600 <A>[szpak   ]   021-PL-345-13-12601 <A>[niebies.]

022-PL-345-13-12602 <A>[niebies.]   023-PL-345-13-12603 <A>[płowa   ]   024-PL-345-13-12604 <A>[płowa   ]

025-PL-345-13-12605 <A>[n-nakrap]   026-PL-345-13-12606 <A>[n-nakrap]   027-PL-345-13-12607 <A>[niebies.]

028-PL-345-13-12608 <A>[niebies.]   029-PL-345-13-12609 <A>[n-nakrap]   030-PL-345-13-12610 <A>[n-nakrap]

031-PL-345-13-12611 <A>[niebies.]   032-PL-345-13-12612 <A>[n-pstra ]   033-PL-345-13-12613 <A>[n-pstra ]

034-PL-345-13-12614 <A>[niebies.]   035-PL-345-13-12615 <A>[n-nakrap]   036-PL-345-13-12616 <A>[szpak   ]

037-PL-345-13-12617 <A>[niebies.]   038-PL-345-13-12618 <A>[niebies.]   039-PL-345-13-12619 <A>[n-pstra ]

040-PL-345-13-12621 <A>[n-nakrap]   041-PL-345-13-12623 <->[szpak   ]   042-PL-345-13-12624 <->[szpak   ]

043-PL-345-13-12625 <->[n-nakrap]   044-PL-345-13-12626 <->[niebies.]   045-PL-345-13-12627 <->[czerwona]

046-PL-345-13-12628 <->[płowa   ]   047-PL-345-13-12629 <->[niebies.]   048-PL-345-13-12630 <->[n-nakrap]

049-PL-345-13-12631 <->[szpak   ]   050-PL-345-13-12632 <->[n-nakrap]   051-PL-345-13-12633 <->[szpak   ]

052-PL-345-13-12635 <->[n-nakrap]   053-PL-345-13-12636 <->[niebies.]   054-PL-345-13-12637 <->[n-pstra ]

055-PL-345-13-12638 <->[n-nakrap]   056-PL-345-13-13451 <->[niebies.]   057-PL-345-13-13452 <->[n-pstra ]

058-PL-345-13-13453 <->[n-nakrap]   059-PL-345-13-13454 <->[n-nakrap]   060-PL-345-13-13455 <->[n-nakrap]

061-PL-345-13-13456 <->[n-nakrap]   062-PL-345-13-13457 <->[szpak   ]   063-PL-345-13-13458 <->[niebies.]

064-PL-345-13-13459 <->[niebies.]   065-PL-345-13-13460 <->[szpak   ]   066-PL-345-13-13461 <->[n-nakrap]

067-PL-345-13-13462 <->[niebies.]   068-PL-345-13-13463 <->[n-nakrap]   069-PL-345-13-13467 <->[niebies.]

070-PL-345-13-13469 <->[n-nakrap]   071-PL-345-13-13470 <->[n-pstra ]   072-PL-345-13-13471 <->[n-nakrap]

073-PL-345-13-13472 <->[czer-pst]   074-PL-345-13-13473 <->[niebies.]   075-PL-345-13-13476 <->[czerwona]

076-PL-345-13-13477 <->[n-nakrap]   077-PL-345-13-13478 <->[n-pstra ]   078-PL-345-13-13479 <->[n-pstra ]

079-PL-345-13-13480 <->[szpak   ]   080-PL-345-13-12622 <->[n-pstra ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    253 - HABASIŃSKI JAN          dł.=18°59'15.0" szer.=52°34'18.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-12104 <A>[niebies.]   002-PL-345-13-12105 <A>[niebies.]   003-PL-345-13-12106 <A>[niebies.]

004-PL-345-13-12109 <A>[n-nakrap]   005-PL-345-13-12110 <A>[niebies.]   006-PL-345-13-12111 <A>[niebies.]

007-PL-345-13-12112 <A>[niebies.]   008-PL-345-13-12113 <A>[n-nakrap]   009-PL-345-13-12116 <A>[n-nakrap]

010-PL-345-13-12117 <A>[n-nakrap]   011-PL-345-13-12118 <A>[n-nakrap]   012-PL-345-13-12120 <A>[n-nakrap]

013-PL-345-13-12122 <A>[czerwona]   014-PL-345-13-12124 <A>[czerwona]   015-PL-345-13-12125 <A>[czerwona]

016-PL-345-13-12128 <A>[niebies.]   017-PL-345-13-12130 <A>[n-nakrap]   018-PL-345-13-12131 <A>[niebies.]

019-PL-345-13-12134 <A>[niebies.]   020-PL-345-13-12136 <A>[niebies.]   021-PL-345-13-12137 <A>[n-nakrap]

022-PL-345-13-12139 <A>[niebies.]   023-PL-345-13-12140 <A>[niebies.]   024-PL-345-13-12144 <A>[n-nakrap]

025-PL-345-13-12145 <A>[n-nakrap]   026-PL-345-13-12148 <A>[n-nakrap]   027-PL-345-13-12150 <A>[niebies.]

028-PL-345-13-12151 <A>[niebies.]   029-PL-345-13-12153 <A>[n-nakrap]   030-PL-345-13-12155 <A>[niebies.]

031-PL-345-13-12156 <A>[czerwona]   032-PL-345-13-12162 <A>[n-nakrap]   033-PL-345-13-12166 <A>[n-nakrap]

034-PL-345-13-12167 <A>[n-nakrap]   035-PL-345-13-12168 <A>[n-nakrap]   036-PL-345-13-12169 <A>[czerwona]

037-PL-345-13-12170 <A>[czarna  ]   038-PL-345-13-12171 <A>[niebies.]   039-PL-345-13-12176 <A>[szpak   ]

040-PL-345-13-12178 <A>[n-nakrap]   041-PL-345-13-12179 <->[n-nakrap]   042-PL-345-13-12180 <->[n-nakrap]

043-PL-345-13-12184 <->[n-nakrap]   044-PL-345-13-12185 <->[czerwona]   045-PL-345-13-12186 <->[niebies.]

046-PL-345-13-12187 <->[n-nakrap]   047-PL-345-13-12188 <->[szpak   ]   048-PL-345-13-12189 <->[szpak   ]

049-PL-345-13-12190 <->[czerwona]   050-PL-0123-13-9767 <->[n-nakrap]   051-PL-0123-13-9752 <->[n-nakrap]

052-PL-0123-13-9754 <->[płowa   ]   053-PL-0123-13-9756 <->[szpak   ]   054-PL-0123-13-9762 <->[niebies.]

055-PL-0123-13-9764 <->[niebies.]   056-PL-0123-13-9765 <->[niebies.]   057-PL-0123-13-9768 <->[czerwona]

058-PL-0123-13-9769 <->[płowa   ]   059-PL-0123-13-9770 <->[niebies.]   060-PL-345-13-12291 <->[n-nakrap]

061-PL-345-13-12292 <->[czerwona]   062-PL-345-13-12293 <->[n-nakrap]   063-PL-345-13-12294 <->[n-nakrap]

064-PL-345-13-12295 <->[n-nakrap]   065-PL-345-13-12296 <->[czerwona]   066-PL-345-13-12297 <->[n-pstra ]

067-PL-345-13-12298 <->[n-nakrap]   068-PL-345-13-12299 <->[n-nakrap]   069-PL-345-13-12300 <->[n-nakrap]

070-PL-167-13-24836 <->[n-nakrap]   071-PL-167-13-24837 <->[czerwona]   072-PL-167-13-24838 <->[niebies.]

073-PL-167-13-24839 <->[n-nakrap]   074-PL-167-13-24840 <->[niebies.]   075-PL-167-13-24841 <->[n-nakrap]

076-PL-167-13-24842 <->[n-nakrap]   077-PL-167-13-24843 <->[n-pstra ]   078-PL-167-13-24844 <->[n-nakrap]

079-PL-167-13-24845 <->[n-nakrap]   080-PL-167-13-24846 <->[niebies.]   081-PL-167-13-24847 <->[czerwona]

082-PL-167-13-24848 <->[n-nakrap]   083-PL-167-13-24849 <->[n-nakrap]   084-PL-167-13-24850 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    254 - ŚWIĄTKOWSKI TOMASZ      dł.=18°57'46.0" szer.=52°34'22.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-12501 <A>[n-nakrap]   002-PL-345-13-12502 <A>[płowa   ]   003-PL-345-13-12503 <A>[płowa   ]

004-PL-345-13-12504 <A>[n-nakrap]   005-PL-345-13-12505 <A>[szpak   ]   006-PL-345-13-12606 <A>[n-nakrap]

007-PL-345-13-12507 <A>[niebies.]   008-PL-345-13-12508 <A>[niebies.]   009-PL-345-13-12509 <A>[n-pstra ]

010-PL-345-13-12510 <A>[ciemna  ]   011-PL-345-13-12511 <A>[niebies.]   012-PL-345-13-12512 <A>[n-pstra ]

013-PL-345-13-12513 <A>[niebies.]   014-PL-345-13-12514 <A>[niebies.]   015-PL-345-13-12515 <A>[n-pstra ]

016-PL-345-13-12516 <A>[czerwona]   017-PL-345-13-12517 <A>[płowa   ]   018-PL-345-13-12518 <A>[ciemna  ]

019-PL-345-13-12519 <A>[ciemna  ]   020-PL-345-13-12520 <A>[n-nakrap]   021-PL-345-13-12521 <A>[n-nakrap]

022-PL-345-13-12522 <A>[niebies.]   023-PL-345-13-12523 <A>[n-nakrap]   024-PL-345-13-12524 <A>[czerwona]

025-PL-345-13-12525 <A>[czerwona]   026-PL-345-13-12526 <A>[płowa   ]   027-PL-345-13-12527 <A>[n-pstra ]

028-PL-345-13-12528 <A>[c-pstra ]   029-PL-345-13-12529 <A>[czerwona]   030-PL-345-13-12530 <A>[czerwona]

031-PL-345-13-12531 <A>[niebies.]   032-PL-345-13-12532 <A>[n-pstra ]   033-PL-345-13-12533 <A>[czerwona]

034-PL-345-13-12534 <A>[płowa   ]   035-PL-345-13-12535 <A>[niebies.]   036-PL-345-13-12536 <A>[n-nakrap]

037-PL-345-13-12537 <A>[niebies.]   038-PL-345-13-12538 <A>[płowa   ]   039-PL-345-13-12539 <A>[niebies.]

040-PL-345-13-12541 <A>[niebies.]   041-PL-345-13-12543 <->[ciemna  ]   042-PL-345-13-12544 <->[czerwona]

043-PL-345-13-12545 <->[n-nakrap]   044-PL-345-13-12548 <->[n-nakrap]   045-PL-345-13-12549 <->[niebies.]

046-PL-345-13-12550 <->[n-pstra ]   047-PL-345-13-12551 <->[n-nakrap]   048-PL-345-13-12552 <->[szpak   ]

049-PL-345-13-12553 <->[szpak   ]   050-PL-345-13-12554 <->[czerwona]   051-PL-345-13-12555 <->[ciemna  ]

052-PL-345-13-12556 <->[n-nakrap]   053-PL-345-13-12557 <->[płowa   ]   054-PL-345-13-12559 <->[n-nakrap]

055-PL-345-13-12561 <->[ciemna  ]   056-PL-345-13-12562 <->[n-nakrap]   057-PL-345-13-12563 <->[płowa   ]

058-PL-345-13-12564 <->[czerwona]   059-PL-345-13-12565 <->[niebies.]   060-PL-345-13-12566 <->[niebies.]

061-PL-345-13-12568 <->[niebies.]   062-PL-345-13-12569 <->[ciemna  ]   063-PL-345-13-12571 <->[niebies.]

064-PL-345-13-12572 <->[niebies.]   065-PL-345-13-12573 <->[n-pstra ]   066-PL-345-13-12574 <->[ciemna  ]

067-PL-345-13-12575 <->[ciemna  ]   068-PL-345-13-12576 <->[płowa   ]   069-PL-345-13-12577 <->[ciemna  ]

070-PL-345-13-12578 <->[niebies.]   071-PL-345-13-12579 <->[n-pstra ]   072-PL-345-13-12580 <->[n-nakrap]

073-PL-350-13-13990 <->[n-nakrap]   074-PL-350-13-13991 <->[niebies.]   075-PL-350-13-13994 <->[n-nakrap]

076-PL-350-13-13993 <->[ciemna  ]   077-PL-350-13-13988 <->[ciemna  ]   078-PL-350-13-13989 <->[czerwona]

079-PL-350-13-13995 <->[niebies.]   080-PL-350-13-13996 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    255 - FILIPIAK ROBERT         dł.=18°57'46.0" szer.=52°34'22.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-12465 <A>[n-nakrap]   002-PL-345-13-12467 <A>[n-pstra ]   003-PL-345-13-12445 <A>[niebies.]

004-PL-345-13-12449 <A>[niebies.]   005-PL-345-13-12442 <A>[niebies.]   006-PL-345-13-12490 <A>[n-pstra ]

007-PL-345-13-12448 <A>[ciemna  ]   008-PL-345-13-12479 <A>[niebies.]   009-PL-345-13-12492 <A>[szpak   ]

010-PL-345-13-12438 <A>[niebies.]   011-PL-345-13-12476 <A>[czerwona]   012-PL-345-13-12498 <A>[niebies.]

013-PL-345-13-12468 <A>[n-nakrap]   014-PL-345-13-12452 <A>[niebies.]   015-PL-345-13-12486 <A>[czerwona]

016-PL-345-13-12456 <A>[płowa   ]   017-PL-345-13-12471 <A>[płowa   ]   018-PL-345-13-12463 <A>[c-pstra ]

019-PL-345-13-12459 <A>[n-nakrap]   020-PL-345-13-12485 <A>[niebies.]   021-PL-345-13-12475 <A>[n-nakrap]

022-PL-345-13-12484 <A>[ciemna  ]   023-PL-345-13-12489 <A>[niebies.]   024-PL-345-13-12488 <A>[niebies.]

025-PL-345-13-12495 <A>[płowa   ]   026-PL-345-13-12460 <A>[szpak   ]   027-PL-345-13-12494 <A>[niebies.]

028-PL-345-13-12474 <A>[n-nakrap]   029-PL-345-13-12470 <A>[ciemna  ]   030-PL-345-13-12451 <A>[n-nakrap]

031-PL-345-13-12487 <A>[n-nakrap]   032-PL-345-13-12493 <A>[szpak   ]   033-PL-345-13-12454 <A>[czerwona]

034-PL-345-13-12478 <A>[czerwona]   035-PL-345-13-12436 <A>[niebies.]   036-PL-345-13-12444 <A>[płowa   ]

037-PL-345-13-12447 <A>[n-nakrap]   038-PL-345-13-12437 <A>[n-pstra ]   039-PL-345-13-12480 <A>[n-nakrap]

040-PL-345-13-12440 <A>[c-pstra ]   041-PL-345-13-12430 <->[n-nakrap]   042-PL-345-13-12458 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    256 - SKOWROŃSKI ANDRZEJ      dł.=18°59'15.0" szer.=52°34'18.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-13402 <A>[n-nakrap]   002-PL-345-13-13405 <A>[niebies.]   003-PL-345-13-13406 <A>[niebies.]

004-PL-345-13-13407 <A>[n-nakrap]   005-PL-345-13-13409 <A>[biała   ]   006-PL-345-13-13410 <A>[ciemna  ]

007-PL-345-13-13411 <A>[niebies.]   008-PL-345-13-13413 <A>[ciemna  ]   009-PL-345-13-13415 <A>[czerwona]

010-PL-345-13-13417 <A>[czerwona]   011-PL-345-13-13418 <A>[ciemna  ]   012-PL-345-13-13419 <A>[szpak   ]

013-PL-345-13-13420 <A>[niebies.]   014-PL-345-13-13421 <A>[niebies.]   015-PL-345-13-13422 <A>[n-nakrap]

016-PL-345-13-13423 <A>[n-nakrap]   017-PL-345-13-13424 <A>[n-nakrap]   018-PL-345-13-13425 <A>[n-nakrap]

019-PL-345-13-13426 <A>[czerwona]   020-PL-345-13-13427 <A>[biała   ]   021-PL-345-13-13428 <A>[n-nakrap]

022-PL-345-13-13430 <A>[niebies.]   023-PL-345-13-13432 <A>[ciemna  ]   024-PL-345-13-13433 <A>[ciemna  ]

025-PL-345-13-13434 <A>[niebies.]   026-PL-345-13-13435 <A>[niebies.]   027-PL-345-13-13436 <A>[n-nakrap]

028-PL-345-13-13438 <A>[niebies.]   029-PL-345-13-13441 <A>[ciemna  ]   030-PL-345-13-13444 <A>[szpak   ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    301 - KAPUŚCIŃSKI JAN I JERZ  dł.=19°02'27.0" szer.=52°38'38.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-6801 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-6802 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-6803 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-6804 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-6805 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-6806 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-6807 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-6808 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-6809 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-6810 <A>[ciemna  ]   011-PL-0345-13-6811 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-6812 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-6813 <A>[ciemna  ]   014-PL-0345-13-6814 <A>[ciemna  ]   015-PL-0345-13-6815 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-6816 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-6820 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-6821 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-6822 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-6823 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-6824 <A>[szpak   ]

022-PL-0345-13-6825 <A>[czerwona]   023-PL-0345-13-6826 <A>[czerwona]   024-PL-0345-13-6827 <A>[czerwona]

025-PL-0345-13-6830 <A>[czarna  ]   026-PL-0345-13-6831 <A>[ciemna  ]   027-PL-0345-13-6832 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-6833 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-6834 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-6835 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-6837 <A>[ciemna  ]   032-PL-0345-13-6839 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-6840 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-6841 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-6843 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-6845 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-6846 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-6847 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-6848 <A>[ciemna  ]

040-PL-0345-13-6849 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-6852 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-6854 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-6855 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-6856 <->[ciemna  ]   045-PL-0345-13-6857 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-6858 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-6859 <->[ciemna  ]   048-PL-0345-13-6860 <->[n-nakrap]

049-PL-345-13-14021 <->[ciemna  ]   050-PL-345-13-14022 <->[niebies.]   051-PL-345-13-14023 <->[niebies.]

052-PL-345-13-14024 <->[niebies.]   053-PL-345-13-14025 <->[niebies.]   054-PL-345-13-14026 <->[niebies.]

055-PL-345-13-14030 <->[ciemna  ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    302 - CHYLIŃSKI ZDZISŁAW      dł.=19°02'13.0" szer.=52°38'49.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-14151 <A>[niebies.]   002-PL-345-13-14152 <A>[niebies.]   003-PL-345-13-14153 <A>[niebies.]

004-PL-345-13-14155 <A>[n-nakrap]   005-PL-345-13-14156 <A>[niebies.]   006-PL-345-13-14158 <A>[n-nakrap]

007-PL-345-13-14163 <A>[niebies.]   008-PL-345-13-14165 <A>[niebies.]   009-PL-345-13-14166 <A>[ciemna  ]

010-PL-345-13-14167 <A>[n-nakrap]   011-PL-345-13-14168 <A>[niebies.]   012-PL-345-13-14170 <A>[n-n-pst.]

013-PL-345-13-14171 <A>[ciemna  ]   014-PL-345-13-14172 <A>[n-nakrap]   015-PL-345-13-14173 <A>[n-nakrap]

016-PL-345-13-14176 <A>[ciemna  ]   017-PL-345-13-14177 <A>[ciemna  ]   018-PL-345-13-14178 <A>[czerwona]

019-PL-345-13-14180 <A>[n-nakrap]   020-PL-345-13-14181 <A>[n-nakrap]   021-PL-345-13-14182 <A>[n-nakrap]

022-PL-345-13-14183 <A>[niebies.]   023-PL-345-13-14184 <A>[n-nakrap]   024-PL-345-13-14185 <A>[n-nakrap]

025-PL-345-13-14186 <A>[niebies.]   026-PL-345-13-14189 <A>[niebies.]   027-PL-345-13-14190 <A>[niebies.]

028-PL-345-13-14191 <A>[niebies.]   029-PL-345-13-14192 <A>[niebies.]   030-PL-345-13-14193 <A>[niebies.]

031-PL-345-13-14194 <A>[n-nakrap]   032-PL-345-13-14195 <A>[ciemna  ]   033-PL-345-13-14196 <A>[n-nakrap]

034-PL-345-13-14197 <A>[ciemna  ]   035-PL-345-13-14198 <A>[ciemna  ]   036-PL-345-13-14162 <A>[n-nakrap]

037-PL-345-13-14164 <A>[n-nakrap]   038-PL-345-13-14200 <A>[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    303 - MAJCHRZAK JERZY         dł.=19°03'14.0" szer.=52°39'20.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-5701 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-5702 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-5703 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-5704 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-5705 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-5706 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-5707 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-5708 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-5709 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-5710 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-5711 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-5712 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-5713 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-5714 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-5715 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-5716 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-5717 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-5718 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-5719 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-5720 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-5721 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-5722 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-5723 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-5724 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-5725 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-5726 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-5727 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-5728 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-5729 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-5730 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-5731 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-5732 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-5733 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-5734 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-5735 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-5736 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-5737 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-5738 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-5739 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-5740 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-5741 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-5742 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-5743 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-5744 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-5745 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-5746 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-5747 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-5748 <->[niebies.]

049-PL-0345-13-5749 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-5750 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-5751 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-5752 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-5753 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-5754 <->[niebies.]

055-PL-0345-13-5755 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-5756 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-5757 <->[niebies.]

058-PL-0345-13-5758 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-5759 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-5760 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-5761 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-5762 <->[niebies.]   063-PL-0345-13-5763 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-5764 <->[niebies.]   065-PL-0345-13-5765 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-5766 <->[niebies.]

067-PL-0345-13-5767 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-5768 <->[n-nakrap]   069-PL-0345-13-5769 <->[n-nakrap]

070-PL-0345-13-5770 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-5771 <->[niebies.]   072-PL-0345-13-5772 <->[niebies.]

073-PL-0345-13-5773 <->[niebies.]   074-PL-0345-13-5774 <->[niebies.]   075-PL-0345-13-5775 <->[n-nakrap]

076-PL-0345-13-5776 <->[n-nakrap]   077-PL-0345-13-5777 <->[n-nakrap]   078-PL-0345-13-5778 <->[niebies.]

079-PL-0345-13-5779 <->[niebies.]   080-PL-0345-13-5780 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    304 - KRZYŻANOWSKI ANDRZEJ    dł.=19°02'40.0" szer.=52°38'50.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-5801 <A>[n-pstra ]   002-PL-0345-13-5802 <A>[płowa   ]   003-PL-0345-13-5803 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-5804 <A>[płowa   ]   005-PL-0345-13-5808 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-5809 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-5810 <A>[czerwona]   008-PL-0345-13-5812 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-5813 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-5815 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-5816 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-5818 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-5819 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-5820 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-5823 <A>[płowa   ]

016-PL-0345-13-5825 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-5826 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-5827 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-5828 <A>[czerwona]   020-PL-0345-13-5829 <A>[n-pstra ]   021-PL-0345-13-5831 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-5833 <A>[czerwona]   023-PL-0345-13-5834 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-5835 <A>[biała   ]

025-PL-0345-13-5838 <A>[czerwona]   026-PL-0345-13-5840 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-5841 <A>[n-pstra ]

028-PL-0345-13-5842 <A>[n-pstra ]   029-PL-0345-13-5843 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-5844 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-5845 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-5846 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-5850 <A>[płowa   ]

034-PL-0345-13-5854 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-5859 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-5878 <A>[n-pstra ]

037-PL-0345-13-5880 <A>[czerwona]   038-PL-0345-13-5881 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-5882 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-5884 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-5885 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-5886 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-5887 <->[czerwona]   044-PL-0345-13-5888 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-5889 <->[niebies.]

046-PL-0345-13-5890 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-5893 <->[czerwona]   048-PL-0345-13-5895 <->[niebies.]

049-PL-0345-13-5896 <->[czerwona]   050-PL-0345-13-5897 <->[czerwona]   051-PL-0345-13-5898 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-5899 <->[czerwona]   053-PL-0345-13-5900 <->[niebies.]   054-PL-340-13-10801 <->[niebies.]

055-PL-340-13-10803 <->[niebies.]   056-PL-340-13-10804 <->[niebies.]   057-PL-340-13-10805 <->[n-pstra ]

058-PL-340-13-10806 <->[czerwona]   059-PL-340-13-10808 <->[czerwona]   060-PL-340-13-10811 <->[niebies.]

061-PL-340-13-10812 <->[niebies.]   062-PL-340-13-10815 <->[niebies.]   063-PL-340-13-10817 <->[n-pstra ]

064-PL-340-13-10822 <->[niebies.]   065-PL-340-13-10825 <->[niebies.]   066-PL-340-13-10827 <->[niebies.]

067-PL-340-13-10828 <->[niebies.]   068-PL-340-13-10829 <->[niebies.]   069-PL-340-13-10969 <->[niebies.]

070-PL-340-13-10087 <->[płowa   ]   071-PL-0340-13-2323 <->[niebies.]   072-PL-0340-13-2325 <->[płowa   ]

073-PL-0340-13-2326 <->[płowa   ]   074-PL-0340-13-2327 <->[niebies.]   075-PL-0340-13-2328 <->[niebies.]

076-PL-0340-13-2330 <->[niebies.]   077-PL-0340-13-2331 <->[niebies.]   078-PL-0340-13-2332 <->[czerwona]

079-PL-0340-13-2333 <->[płowa   ]   080-PL-0340-13-2335 <->[niebies.]   081-PL-0340-13-2338 <->[n-nakrap]

082-PL-0340-13-2339 <->[niebies.]   083-PL-0340-13-2340 <->[niebies.]   084-PL-0340-13-2341 <->[niebies.]

085-PL-0340-13-2343 <->[niebies.]   086-PL-0340-13-2344 <->[niebies.]   087-PL-0340-13-2345 <->[czerwona]

088-PL-0340-13-2346 <->[niebies.]   089-PL-0340-13-2347 <->[czerwona]   090-PL-0340-13-2348 <->[czerwona]

091-PL-0340-13-2350 <->[niebies.]   092-PL-0340-13-2744 <->[niebies.]   093-PL-0340-13-2764 <->[niebies.]

094-PL-0340-13-2768 <->[niebies.]   095-PL-0340-13-2769 <->[niebies.]   096-PL-0340-13-2792 <->[niebies.]

097-PL-0343-13-0978 <->[n-pstra ]   098-PL-0343-13-0983 <->[niebies.]   099-PL-0435-13-8660 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    306 - GOŁĘBIEWSKI MAREK       dł.=19°02'34.0" szer.=52°38'21.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-14326 <A>[niebies.]   002-PL-345-13-14346 <A>[n-nakrap]   003-PL-345-13-14338 <A>[n-nakrap]

004-PL-345-13-14328 <A>[n-nakrap]   005-PL-345-13-14348 <A>[niebies.]   006-PL-345-13-14329 <A>[n-nakrap]

007-PL-345-13-14323 <A>[niebies.]   008-PL-345-13-14320 <A>[n-nakrap]   009-PL-345-13-14330 <A>[ciemna  ]

010-PL-345-13-14322 <A>[c-pstra ]   011-PL-345-13-14324 <A>[ciemna  ]   012-PL-345-13-14321 <A>[szpak   ]

013-PL-345-13-14325 <A>[niebies.]   014-PL-345-13-14339 <A>[płowa   ]   015-PL-345-13-14332 <A>[n-nakrap]

016-PL-345-13-14343 <A>[niebies.]   017-PL-345-13-14350 <A>[ciemna  ]   018-PL-345-13-14336 <A>[niebies.]

019-PL-345-13-14337 <A>[niebies.]   020-PL-345-13-14318 <A>[płowa   ]   021-PL-345-13-14349 <A>[niebies.]

022-PL-345-13-14317 <A>[płowa   ]   023-PL-345-13-14319 <A>[n-nakrap]   024-PL-345-13-14331 <A>[niebies.]

025-PL-345-13-14315 <A>[niebies.]   026-PL-345-13-14327 <A>[szpak   ]   027-PL-345-13-14341 <A>[czerwona]

028-PL-345-13-14335 <A>[niebies.]   029-PL-345-13-14157 <A>[n-nakrap]   030-PL-345-13-14160 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-6842 <A>[niebies.]   032-PL-0337-13-8266 <A>[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    307 - WDOWIAK-BUDZISZEWSKI    dł.=19°02'21.0" szer.=52°38'51.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-279-13-14565 <A>[n-pstra ]   002-PL-279-13-14572 <A>[n-pstra ]   003-PL-345-13-13270 <A>[czarna  ]

004-PL-345-13-13276 <A>[ciemna  ]   005-PL-0345-13-5012 <A>[ciemna  ]   006-PL-0345-13-5014 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-5015 <A>[szpak   ]   008-PL-0345-13-5016 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-5019 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-5020 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-5021 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-5022 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-5024 <A>[n-pstra ]   014-PL-0345-13-5026 <A>[n-pstra ]   015-PL-0345-13-5027 <A>[czer-n-p]

016-PL-0345-13-5028 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-5029 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-5032 <A>[czarna  ]

019-PL-0345-13-5033 <A>[czarna  ]   020-PL-0345-13-5035 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-5037 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-5038 <A>[czer-n-p]   023-PL-0345-13-5039 <A>[ciemna  ]   024-PL-0345-13-5023 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-5041 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-5043 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-5044 <A>[czarna  ]

028-PL-0345-13-5045 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-5047 <A>[czarna  ]   030-PL-0345-13-5048 <A>[czarna  ]

031-PL-0345-13-5049 <A>[czarna  ]   032-PL-0345-13-5050 <A>[płowa   ]   033-PL-0345-13-5051 <A>[czer-n-p]

034-PL-0345-13-5052 <A>[n-pstra ]   035-PL-0345-13-5053 <A>[czerwona]   036-PL-0345-13-5054 <A>[ciemna  ]

037-PL-0345-13-5055 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-5056 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-5057 <A>[n-pstra ]

040-PL-0345-13-5058 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-5059 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-5060 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-5061 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-5062 <->[pł-pstra]   045-PL-0345-13-5064 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-5066 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-5067 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-5068 <->[czerwona]

049-PL-0345-13-5069 <->[n-pstra ]   050-PL-0345-13-5070 <->[n-pstra ]   051-PL-0345-13-5071 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-5073 <->[c-pstra ]   053-PL-0345-13-5074 <->[niebies.]   054-PL-0345-13-5075 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-5076 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-5078 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-5079 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-5080 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-5081 <->[n-pstra ]   060-PL-0345-13-5083 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-5084 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-5085 <->[niebies.]   063-PL-0345-13-5086 <->[n-pstra ]

064-PL-0345-13-5087 <->[niebies.]   065-PL-0345-13-5088 <->[c-nakrap]   066-PL-0345-13-5089 <->[niebies.]

067-PL-0345-13-5090 <->[niebies.]   068-PL-0345-13-5091 <->[niebies.]   069-PL-0345-13-5092 <->[ciemna  ]

070-PL-0345-13-5093 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-5094 <->[niebies.]   072-PL-0345-13-5095 <->[niebies.]

073-PL-0345-13-5096 <->[n-nakrap]   074-PL-0345-13-5097 <->[niebies.]   075-PL-0345-13-5098 <->[niebies.]

076-PL-0345-13-5099 <->[n-nakrap]   077-PL-0345-13-5100 <->[n-nakrap]   078-PL-0064-13-0901 <->[niebies.]

079-PL-0064-13-0904 <->[niebies.]   080-PL-0064-13-0906 <->[niebies.]   081-PL-0064-13-0907 <->[czer-n-p]

082-PL-0064-13-0915 <->[n-pstra ]   083-PL-0064-13-0919 <->[czarna  ]   084-PL-0064-13-0927 <->[n-pstra ]

085-PL-0064-13-0928 <->[niebies.]   086-PL-0064-13-0930 <->[n-pstra ]   087-PL-083-13-19311 <->[ciemna  ]

088-PL-083-13-19315 <->[płowa   ]   089-PL-083-13-19316 <->[płowa   ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    311 - JEZIORSKI EDWARD        dł.=19°06'34.0" szer.=52°43'10.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-5901 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-5902 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-5903 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-5904 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-5905 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-5906 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-5907 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-5908 <A>[n-pstra ]   009-PL-0345-13-5909 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-5910 <A>[n-pstra ]   011-PL-0345-13-5911 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-5913 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-5914 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-5915 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-5916 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-5917 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-5918 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-5919 <A>[czerwona]

019-PL-0345-13-5920 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-5922 <A>[płowa   ]   021-PL-0345-13-5924 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-5925 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-5926 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-5927 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-5928 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-5929 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-5930 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-5931 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-5932 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-5933 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-5934 <A>[n-pstra ]   032-PL-0345-13-5935 <A>[n-pstra ]   033-PL-0345-13-5936 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-5937 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-5938 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-5939 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-5940 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-5941 <A>[n-pstra ]   039-PL-0345-13-5942 <A>[n-pstra ]

040-PL-0345-13-5943 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-5944 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-5945 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-5947 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-5948 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-5946 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-5949 <->[płowa   ]   047-PL-0345-13-5950 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-5951 <->[czerwona]

049-PL-0345-13-5952 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-5954 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-5955 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-5956 <->[niebies.]   053-PL-0345-13-5957 <->[n-pstra ]   054-PL-0345-13-5958 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-5959 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-5960 <->[n-pstra ]   057-PL-0345-13-5961 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-5963 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-5964 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-5965 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-5966 <->[n-pstra ]   062-PL-0345-13-5967 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-5969 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-5971 <->[n-pstra ]   065-PL-0345-13-5972 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-5973 <->[płowa   ]

067-PL-0345-13-5974 <->[niebies.]   068-PL-0345-13-5975 <->[niebies.]   069-PL-0345-13-5976 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-5977 <->[niebies.]   071-PL-0345-13-5978 <->[n-nakrap]   072-PL-0345-13-5979 <->[czerwona]

073-PL-0345-13-5980 <->[n-nakrap]   074-PL-0345-13-5981 <->[niebies.]   075-PL-0345-13-5983 <->[n-nakrap]

076-PL-0345-13-5984 <->[niebies.]   077-PL-0345-13-5985 <->[niebies.]   078-PL-0345-13-5986 <->[n-nakrap]

079-PL-0345-13-5987 <->[n-nakrap]   080-PL-0345-13-5988 <->[n-nakrap]   081-PL-0345-13-5989 <->[n-nakrap]

082-PL-0345-13-5990 <->[n-nakrap]   083-PL-0345-13-5991 <->[n-pstra ]   084-PL-0345-13-5992 <->[n-nakrap]

085-PL-0345-13-5993 <->[n-nakrap]   086-PL-0345-13-5994 <->[n-nakrap]   087-PL-0345-13-5995 <->[n-nakrap]

088-PL-0345-13-5996 <->[n-nakrap]   089-PL-0345-13-5953 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    315 - SZKOPIAK MIROSŁAW       dł.=19°02'20.0" szer.=52°38'57.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-0301 <A>[płowa   ]   002-PL-0345-13-0303 <A>[czerwona]   003-PL-0345-13-0305 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-0306 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-0307 <A>[czerwona]   006-PL-0345-13-0308 <A>[czerwona]

007-PL-0345-13-0309 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-0310 <A>[szpak   ]   009-PL-0345-13-0311 <A>[czerwona]

010-PL-0345-13-0312 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-0313 <A>[ciemna  ]   012-PL-0345-13-0314 <A>[czerwona]

013-PL-0345-13-0315 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-0316 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-0319 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-0320 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-0321 <A>[ciemna  ]   018-PL-0345-13-0322 <A>[szpak   ]

019-PL-0345-13-0323 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-0324 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-0325 <A>[ciemna  ]

022-PL-0345-13-0326 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-0327 <A>[ciemna  ]   024-PL-0345-13-0328 <A>[n-pstra ]

025-PL-0345-13-0329 <A>[n-pstra ]   026-PL-0345-13-0330 <A>[ciemna  ]   027-PL-0345-13-0331 <A>[ciemna  ]

028-PL-0345-13-0332 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-0333 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-0334 <A>[czerwona]

031-PL-0345-13-0335 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-0336 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-0337 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-0338 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-0339 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-0340 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-0341 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-0342 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-0343 <A>[czer-szp]

040-PL-0345-13-0344 <A>[czerwona]   041-PL-0345-13-0345 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-0346 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-0347 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-0348 <->[ciemna  ]   045-PL-0345-13-0349 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-0350 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-0351 <->[n-pstra ]   048-PL-0345-13-0352 <->[czerwona]

049-PL-0345-13-0353 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-0354 <->[ciemna  ]   051-PL-0345-13-0355 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-0356 <->[niebies.]   053-PL-0345-13-0358 <->[czerwona]   054-PL-0345-13-0359 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-0360 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-0361 <->[ciemna  ]   057-PL-0345-13-0362 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-0363 <->[czerwona]   059-PL-0345-13-0364 <->[biała   ]   060-PL-0345-13-0365 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-0366 <->[czerwona]   062-PL-0345-13-0367 <->[czer-szp]   063-PL-0345-13-0368 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-0369 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-0370 <->[ciemna  ]   066-PL-0345-13-0371 <->[niebies.]

067-PL-0345-13-0372 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-0373 <->[ciemna  ]   069-PL-0345-13-0374 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-0375 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-0376 <->[czerwona]   072-PL-0345-13-0378 <->[czerwona]

073-PL-0345-13-0379 <->[n-nakrap]   074-PL-0345-13-0380 <->[n-nakrap]   075-PL-0345-13-0381 <->[płowa   ]

076-PL-0345-13-0382 <->[ciemna  ]   077-PL-0345-13-0383 <->[ciemna  ]   078-PL-0345-13-0384 <->[n-nakrap]

079-PL-0345-13-0386 <->[n-nakrap]   080-PL-0345-13-0387 <->[niebies.]   081-PL-0345-13-5191 <->[ciemna  ]

082-PL-0345-13-5192 <->[ciemna  ]   083-PL-0345-13-5193 <->[niebies.]   084-PL-0345-13-5194 <->[n-nakrap]

085-PL-0345-13-5195 <->[ciemna  ]   086-PL-0345-13-5196 <->[czerwona]   087-PL-0345-13-5198 <->[n-nakrap]

088-PL-0345-13-5199 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    316 - KOSAK JÓZEF             dł.=19°02'03.0" szer.=52°39'05.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-5501 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-5502 <A>[c-pstra ]   003-PL-0345-13-5503 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-5505 <A>[ciemna  ]   005-PL-0345-13-5506 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-5507 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-5508 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-5509 <A>[n-pstra ]   009-PL-0345-13-5510 <A>[czerwona]

010-PL-0345-13-5511 <A>[ciemna  ]   011-PL-0345-13-5512 <A>[n-pstra ]   012-PL-0345-13-5514 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-5515 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-5516 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-5517 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-5518 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-5519 <A>[ciemna  ]   018-PL-0345-13-5520 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-5521 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-5522 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-5523 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-5524 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-5525 <A>[czerwona]   024-PL-0345-13-5526 <A>[czerwona]

025-PL-0345-13-5527 <A>[szpak   ]   026-PL-0345-13-5528 <A>[szpak   ]   027-PL-0345-13-5529 <A>[n-pstra ]

028-PL-0345-13-5530 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-5531 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-5532 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-5533 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-5535 <A>[płowa   ]   033-PL-0345-13-5536 <A>[płowa   ]

034-PL-0345-13-5538 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-5539 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-5540 <A>[ciemna  ]

037-PL-0345-13-5541 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-5543 <A>[n-pstra ]   039-PL-0345-13-5544 <A>[szpak   ]

040-PL-0345-13-5546 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-5547 <->[biała   ]   042-PL-0345-13-5548 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-5550 <->[n-pstra ]   044-PL-0345-13-5551 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-5552 <->[niebies.]

046-PL-0345-13-5553 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-5554 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-5555 <->[czerwona]

049-PL-0345-13-5557 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-5558 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-5559 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-5561 <->[n-pstra ]   053-PL-0345-13-5562 <->[szpak   ]   054-PL-0345-13-5563 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-5566 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-5568 <->[n-pstra ]   057-PL-0345-13-5569 <->[ciemna  ]

058-PL-0345-13-5570 <->[niebies.]   059-PL-0345-13-5571 <->[niebies.]   060-PL-0345-13-5572 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-5573 <->[niebies.]   062-PL-0345-13-5574 <->[niebies.]   063-PL-0345-13-5575 <->[n-nakrap]

064-PL-0345-13-5577 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-5578 <->[c-pstra ]   066-PL-0345-13-5579 <->[c-pstra ]

067-PL-0345-13-5581 <->[czer-pst]   068-PL-0345-13-5580 <->[czerwona]   069-PL-0345-13-5583 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-5584 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-5585 <->[szpak   ]   072-PL-0345-13-5586 <->[n-pstra ]

073-PL-0345-13-5587 <->[niebies.]   074-PL-0345-13-5588 <->[niebies.]   075-PL-0345-13-5589 <->[niebies.]

076-PL-0345-13-5594 <->[niebies.]   077-PL-0345-13-5595 <->[n-nakrap]   078-PL-0345-13-5600 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    317 - BINIECKI - SOBCZAK      dł.=19°01'37.0" szer.=52°39'03.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-6701 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-6702 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-6703 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-6704 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-6705 <A>[n-pstra ]   006-PL-0345-13-6706 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-6790 <A>[czerwona]   008-PL-0345-13-6708 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-6709 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-6710 <A>[n-pstra ]   011-PL-0345-13-6711 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-6712 <A>[n-pstra ]

013-PL-0345-13-6713 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-6789 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-6715 <A>[n-pstra ]

016-PL-0345-13-6716 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-6717 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-6718 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-6796 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-6720 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-6769 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-6722 <A>[n-pstra ]   023-PL-0345-13-6723 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-6755 <A>[ciemna  ]

025-PL-0345-13-6756 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-6757 <A>[n-pstra ]   027-PL-0345-13-6761 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-6777 <A>[n-pstra ]   029-PL-0345-13-6729 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-6730 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-6731 <A>[ciemna  ]   032-PL-0345-13-6732 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-6749 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-6750 <A>[n-pstra ]   035-PL-0345-13-6735 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-6734 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-6737 <A>[ciemna  ]   038-PL-0345-13-6746 <A>[ciemna  ]   039-PL-0345-13-6739 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-6742 <A>[ciemna  ]   041-PL-0345-13-6744 <->[ciemna  ]   042-PL-0345-13-6719 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-6743 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-6721 <->[n-pstra ]   045-PL-0345-13-6745 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-6724 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-6727 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-6748 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-6733 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-6736 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-6741 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-6752 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-6753 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-6800 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-6797 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-6795 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-6794 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-6758 <->[niebies.]   059-PL-0345-13-6759 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-6760 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-6793 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-6762 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-6763 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-6792 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-6765 <->[n-nakrap]   066-PL-0345-13-6791 <->[n-nakrap]

067-PL-0345-13-6767 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-6768 <->[niebies.]   069-PL-0345-13-6787 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-6770 <->[czerwona]   071-PL-0345-13-6771 <->[niebies.]   072-PL-0345-13-6772 <->[n-pstra ]

073-PL-0345-13-6773 <->[czerwona]   074-PL-0345-13-6774 <->[niebies.]   075-PL-0345-13-6775 <->[niebies.]

076-PL-0345-13-6776 <->[n-nakrap]   077-PL-0345-13-6788 <->[n-nakrap]   078-PL-0345-13-6778 <->[n-nakrap]

079-PL-0345-13-6799 <->[n-pstra ]   080-PL-0345-13-6780 <->[n-pstra ]   081-PL-0345-13-6781 <->[n-nakrap]

082-PL-0345-13-6782 <->[n-nakrap]   083-PL-0345-13-6783 <->[niebies.]   084-PL-0345-13-6784 <->[ciemna  ]

085-PL-0345-13-6785 <->[ciemna  ]   086-PL-0345-13-6786 <->[n-nakrap]   087-PL-0377-13-0312 <->[niebies.]

088-PL-0377-13-0371 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    318 - KORALEWSKI ANDRZEJ      dł.=19°06'18.0" szer.=52°42'55.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-5301 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-5302 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-5303 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-5304 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-5305 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-5306 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-5307 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-5308 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-5309 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-5310 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-5311 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-5312 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-5313 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-5314 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-5315 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-5316 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-5317 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-5319 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-5320 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-5321 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-5322 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-5323 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-5324 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-5325 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-5326 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-5327 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-5328 <A>[czerwona]

028-PL-0345-13-5329 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-5330 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-5331 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-5332 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-5333 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-5334 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-5335 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-5336 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-5337 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-5338 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-5339 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-5340 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-5341 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-5342 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-5343 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-5344 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-5345 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-5346 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-5347 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-5348 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-5349 <->[niebies.]

049-PL-0345-13-5350 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-5351 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-5352 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-5353 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-5354 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-5355 <->[niebies.]

055-PL-0345-13-5356 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-5357 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-5358 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-5359 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-5360 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-5361 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-5362 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-5363 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-5364 <->[n-nakrap]

064-PL-0345-13-5365 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-5366 <->[n-nakrap]   066-PL-0345-13-5367 <->[n-nakrap]

067-PL-0345-13-5368 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-5369 <->[n-nakrap]   069-PL-0345-13-5370 <->[n-nakrap]

070-PL-0345-13-5371 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-5372 <->[n-nakrap]   072-PL-0345-13-5373 <->[niebies.]

073-PL-0345-13-5374 <->[n-nakrap]   074-PL-0345-13-5375 <->[n-nakrap]   075-PL-0345-13-5376 <->[niebies.]

076-PL-0345-13-5377 <->[niebies.]   077-PL-0345-13-5378 <->[niebies.]   078-PL-0345-13-5379 <->[n-nakrap]

079-PL-0345-13-5380 <->[n-nakrap]   080-PL-345-13-14031 <->[n-nakrap]   081-PL-345-13-14032 <->[n-nakrap]

082-PL-345-13-14033 <->[n-nakrap]   083-PL-345-13-14034 <->[n-nakrap]   084-PL-345-13-14035 <->[n-nakrap]

085-PL-345-13-14036 <->[niebies.]   086-PL-345-13-14037 <->[niebies.]   087-PL-345-13-14038 <->[niebies.]

088-PL-345-13-14039 <->[niebies.]   089-PL-345-13-14040 <->[niebies.]   090-PL-345-13-14041 <->[niebies.]

091-PL-345-13-14042 <->[niebies.]   092-PL-345-13-14043 <->[niebies.]   093-PL-345-13-14044 <->[niebies.]

094-PL-345-13-14045 <->[niebies.]   095-PL-345-13-14046 <->[n-nakrap]   096-PL-345-13-14047 <->[n-nakrap]

097-PL-345-13-14048 <->[n-nakrap]   098-PL-345-13-14049 <->[niebies.]   099-PL-345-13-14050 <->[n-nakrap]

100-PL-345-13-14051 <->[niebies.]   101-PL-345-13-14052 <->[n-nakrap]   102-PL-345-13-14053 <->[n-nakrap]

103-PL-345-13-14054 <->[niebies.]   104-PL-345-13-14055 <->[niebies.]   105-PL-345-13-14056 <->[n-nakrap]

106-PL-345-13-14057 <->[n-nakrap]   107-PL-345-13-14058 <->[niebies.]   108-PL-345-13-14059 <->[niebies.]

109-PL-345-13-14060 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    319 - POLITOWSKI LESŁAW       dł.=19°03'05.0" szer.=52°38'13.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-0194 <A>[czerwona]   002-PL-0345-13-6401 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-6402 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-6403 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-6405 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-6406 <A>[czerwona]

007-PL-0345-13-6407 <A>[czerwona]   008-PL-0345-13-6408 <A>[czerwona]   009-PL-0345-13-6409 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-6410 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-6411 <A>[ciemna  ]   012-PL-0345-13-6413 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-6415 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-6416 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-6417 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-6418 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-6419 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-6420 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-6423 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-6425 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-6426 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-6428 <A>[n-pstra ]   023-PL-0345-13-6429 <A>[n-pstra ]   024-PL-0345-13-6430 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-6432 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-6433 <A>[n-n-pst.]   027-PL-0345-13-6434 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-6435 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-6437 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-6438 <A>[n-pstra ]

031-PL-0345-13-6439 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-6440 <A>[ciemna  ]   033-PL-0345-13-6441 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-6442 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-6444 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-6446 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-6448 <A>[n-n-pst.]   038-PL-0345-13-6450 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-6452 <A>[płowa   ]

040-PL-0345-13-6453 <A>[ciemna  ]   041-PL-0345-13-6454 <->[ciemna  ]   042-PL-0345-13-6455 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-6456 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-6459 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-6460 <->[ciemna  ]

046-PL-0345-13-6461 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-6462 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-6463 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-6464 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-6465 <->[czerwona]   051-PL-0345-13-6466 <->[czerwona]

052-PL-0345-13-6467 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-6468 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-6470 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-6471 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-6472 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-6473 <->[niebies.]

058-PL-0345-13-6474 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-6475 <->[ciemna  ]   060-PL-0345-13-6476 <->[ciemna  ]

061-PL-0345-13-6477 <->[n-n-pst.]   062-PL-0345-13-6479 <->[czerwona]   063-PL-0345-13-6482 <->[n-nakrap]

064-PL-0345-13-6483 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-6486 <->[n-nakrap]   066-PL-0345-13-6487 <->[niebies.]

067-PL-0345-13-6488 <->[niebies.]   068-PL-0345-13-6489 <->[ciemna  ]   069-PL-0345-13-6490 <->[ciemna  ]

070-PL-0345-13-6491 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-6492 <->[n-pstra ]   072-PL-0345-13-6493 <->[niebies.]

073-PL-0345-13-6495 <->[n-nakrap]   074-PL-0345-13-6496 <->[niebies.]   075-PL-0345-13-6497 <->[n-nakrap]

076-PL-0345-13-6498 <->[płowa   ]   077-PL-0345-13-8304 <->[niebies.]   078-PL-0345-13-8311 <->[n-nakrap]

079-PL-0345-13-8317 <->[n-pstra ]   080-PL-345-13-14352 <->[niebies.]   081-PL-345-13-14358 <->[n-nakrap]

082-PL-345-13-14359 <->[n-nakrap]   083-PL-345-13-14360 <->[n-nakrap]   084-PL-345-13-14371 <->[czerwona]

085-PL-345-13-14372 <->[czerwona]   086-PL-345-13-14370 <->[n-nakrap]   087-PL-345-13-14377 <->[ciemna  ]

088-PL-345-13-14378 <->[ciemna  ]   089-PL-345-13-14379 <->[niebies.]   090-PL-345-13-14380 <->[niebies.]

091-PL-345-13-14384 <->[n-nakrap]   092-PL-0280-13-7139 <->[n-nakrap]   093-PL-0280-13-7152 <->[czerwona]

094-PL-0280-13-7156 <->[czerwona]   095-PL-0280-13-7157 <->[niebies.]   096-PL-0280-13-7165 <->[niebies.]

097-PL-0366-13-7014 <->[c-pstra ]   098-PL-0362-13-8602 <->[n-nakrap]   099-PL-0362-13-8603 <->[n-n-pst.]

100-PL-0362-13-8865 <->[czerwona]   101-PL-0362-13-8866 <->[n-nakrap]   102-PL-0362-13-8869 <->[n-n-pst.]

103-PL-167-13-22320 <->[n-pstra ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    320 - KWIATKOWSKI ADAM        dł.=19°02'20.0" szer.=52°38'57.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-6901 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-6902 <A>[czerwona]   003-PL-0345-13-6903 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-6904 <A>[n-pstra ]   005-PL-0345-13-6905 <A>[n-pstra ]   006-PL-0345-13-6906 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-6907 <A>[n-pstra ]   008-PL-0345-13-6908 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-6909 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-6910 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-6911 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-6912 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-6913 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-6914 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-6915 <A>[czerwona]

016-PL-0345-13-6916 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-6917 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-6918 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-6920 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-6921 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-6922 <A>[n-n-pst.]

022-PL-0345-13-6926 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-6927 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-6928 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-6929 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-6930 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-6931 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-6932 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-6933 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-6934 <A>[n-n-pst.]

031-PL-0345-13-6935 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-6936 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-6937 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-6938 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-6939 <A>[szpak   ]   036-PL-0345-13-6940 <A>[szpak   ]

037-PL-0345-13-6941 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-6942 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-6943 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-6944 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-6945 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-6946 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-6947 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-6948 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-6949 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-7805 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-7806 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-7841 <->[czerwona]

049-PL-0345-13-5145 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-5144 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-5146 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-5141 <->[niebies.]   053-PL-0345-13-5143 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-5147 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    323 - BŁASZCZYK JAN-PATRYK    dł.=19°02'54.0" szer.=52°38'48.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-0101 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-0102 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-0103 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-0105 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-0106 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-0107 <A>[czerwona]

007-PL-0345-13-0108 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-0111 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-0113 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-0114 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-0115 <A>[ciemna  ]   012-PL-0345-13-0116 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-0117 <A>[płowa   ]   014-PL-0345-13-0119 <A>[ciemna  ]   015-PL-0345-13-0120 <A>[ciemna  ]

016-PL-0345-13-0121 <A>[ciemna  ]   017-PL-0345-13-0123 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-0124 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-0125 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-0127 <A>[ciemna  ]   021-PL-0345-13-0128 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-0129 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-0130 <A>[czerwona]   024-PL-0345-13-0132 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-0133 <A>[czerwona]   026-PL-0345-13-0134 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-0139 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-0140 <A>[ciemna  ]   029-PL-0345-13-0141 <A>[ciemna  ]   030-PL-0345-13-0142 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-0145 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-0146 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-0147 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-0148 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-0149 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-0150 <A>[ciemna  ]

037-PL-0345-13-0151 <A>[ciemna  ]   038-PL-0345-13-0154 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-0155 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-0156 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-0158 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-0159 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-0160 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-0161 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-0162 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-0163 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-0164 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-0165 <->[niebies.]

049-PL-0345-13-0166 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-0167 <->[płowa   ]   051-PL-0345-13-0168 <->[czerwona]

052-PL-0345-13-0170 <->[czerwona]   053-PL-0345-13-0171 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-0172 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-0173 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-0174 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-0175 <->[niebies.]

058-PL-0345-13-0176 <->[ciemna  ]   059-PL-0345-13-0178 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-0179 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-0180 <->[czerwona]   062-PL-0345-13-0181 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-0183 <->[czerwona]

064-PL-0345-13-0187 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-0188 <->[czerwona]   066-PL-0345-13-0189 <->[ciemna  ]

067-PL-0345-13-0190 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-0191 <->[czerwona]   069-PL-0345-13-0195 <->[czerwona]

070-PL-0345-13-0196 <->[płowa   ]   071-PL-0035-13-8714 <->[n-nakrap]   072-PL-0035-13-8716 <->[czerwona]

073-PL-0035-13-8719 <->[n-nakrap]   074-PL-0035-13-8721 <->[szpak   ]   075-PL-0035-13-8724 <->[ciemna  ]

076-PL-0035-13-8761 <->[ciemna  ]   077-PL-0345-13-0317 <->[płowa   ]   078-PL-0345-13-0318 <->[ciemna  ]

079-PL-0345-13-5817 <->[n-nakrap]   080-PL-0287-13-5089 <->[niebies.]   081-PL-0035-13-8514 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    324 - RYBICKI LECH            dł.=19°01'43.0" szer.=52°39'03.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-5601 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-5602 <A>[ciemna  ]   003-PL-0345-13-5603 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-5604 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-5605 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-5606 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-5607 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-5608 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-5609 <A>[czerwona]

010-PL-0345-13-5610 <A>[płowa   ]   011-PL-0345-13-5611 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-5612 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-5613 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-5614 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-5616 <A>[ciemna  ]

016-PL-0345-13-5617 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-5618 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-5619 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-5620 <A>[szpak   ]   020-PL-0345-13-5621 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-5622 <A>[czerwona]

022-PL-0345-13-5623 <A>[czerwona]   023-PL-0345-13-5624 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-5625 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-5626 <A>[czerwona]   026-PL-0345-13-5627 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-5628 <A>[ciemna  ]

028-PL-0345-13-5629 <A>[ciemna  ]   029-PL-0345-13-5630 <A>[czerwona]   030-PL-0345-13-5631 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-5632 <A>[czerwona]   032-PL-0345-13-5634 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-5636 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-5637 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-5638 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-5639 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-5640 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-5641 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-5642 <A>[czerwona]

040-PL-0345-13-5643 <A>[czerwona]   041-PL-0345-13-5644 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-5645 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-5646 <->[ciemna  ]   044-PL-0345-13-5647 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-5650 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-5651 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-5652 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-5653 <->[ciemna  ]

049-PL-0345-13-5654 <->[płowa   ]   050-PL-0345-13-5655 <->[płowa   ]   051-PL-0345-13-5656 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-5657 <->[ciemna  ]   053-PL-0345-13-5658 <->[ciemna  ]   054-PL-0345-13-5659 <->[ciemna  ]

055-PL-0345-13-5660 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-5661 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-5662 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-5663 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-5664 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-5667 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-5668 <->[niebies.]   062-PL-0345-13-5669 <->[płowa   ]   063-PL-0345-13-5670 <->[płowa   ]

064-PL-0345-13-5671 <->[niebies.]   065-PL-0345-13-5672 <->[czerwona]   066-PL-0345-13-5673 <->[n-nakrap]

067-PL-0345-13-5674 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-5675 <->[n-nakrap]   069-PL-0345-13-5676 <->[n-nakrap]

070-PL-0345-13-5677 <->[niebies.]   071-PL-0345-13-5678 <->[n-nakrap]   072-PL-0345-13-5679 <->[niebies.]

073-PL-0345-13-5680 <->[n-nakrap]   074-PL-0345-13-5681 <->[n-nakrap]   075-PL-0345-13-5682 <->[niebies.]

076-PL-0345-13-5683 <->[n-nakrap]   077-PL-0345-13-5685 <->[n-nakrap]   078-PL-0345-13-5686 <->[n-nakrap]

079-PL-0345-13-5687 <->[niebies.]   080-PL-0345-13-5688 <->[n-nakrap]   081-PL-0345-13-5689 <->[czerwona]

082-PL-0345-13-5690 <->[n-nakrap]   083-PL-0345-13-5691 <->[n-nakrap]   084-PL-0345-13-5692 <->[n-nakrap]

085-PL-0345-13-5694 <->[niebies.]   086-PL-0345-13-5695 <->[n-nakrap]   087-PL-0345-13-5696 <->[niebies.]

088-PL-0345-13-5697 <->[niebies.]   089-PL-0345-13-5699 <->[n-nakrap]   090-PL-0345-13-5700 <->[niebies.]

091-PL-0345-13-6951 <->[n-nakrap]   092-PL-0345-13-6977 <->[n-nakrap]   093-PL-0345-13-6952 <->[niebies.]

094-PL-0345-13-6953 <->[niebies.]   095-PL-0345-13-6964 <->[niebies.]   096-PL-0345-13-6955 <->[ciemna  ]

097-PL-0345-13-6956 <->[n-nakrap]   098-PL-0345-13-6957 <->[n-nakrap]   099-PL-0345-13-6958 <->[n-nakrap]

100-PL-0345-13-6959 <->[n-nakrap]   101-PL-0345-13-6960 <->[n-nakrap]   102-PL-0345-13-6961 <->[n-nakrap]

103-PL-0345-13-6962 <->[n-nakrap]   104-PL-0345-13-6963 <->[niebies.]   105-PL-0345-13-6965 <->[niebies.]

106-PL-0345-13-6966 <->[niebies.]   107-PL-0345-13-6967 <->[niebies.]   108-PL-0345-13-6968 <->[niebies.]

109-PL-0345-13-6971 <->[n-nakrap]   110-PL-0345-13-6972 <->[n-nakrap]   111-PL-0345-13-6973 <->[niebies.]

112-PL-0345-13-6974 <->[niebies.]   113-PL-0345-13-6975 <->[n-nakrap]   114-PL-0345-13-6976 <->[n-nakrap]

115-PL-0345-13-6980 <->[szpak   ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    326 - GRALICKI EDMUND         dł.=19°06'24.0" szer.=52°43'03.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-6202 <A>[płowa   ]   002-PL-0345-13-6203 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-6204 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-6205 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-6206 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-6207 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-6208 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-6210 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-6211 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-6212 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-6213 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-6214 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-6218 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-6219 <A>[biała   ]   015-PL-0345-13-6220 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-6222 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-6223 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-6224 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-6225 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-6226 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-6227 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-6228 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-6230 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-6231 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-6232 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-6233 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-6234 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-6235 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-6238 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-6239 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-6240 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-6244 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-6245 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-6246 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-6247 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-6248 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-6249 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-6251 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-6253 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-6254 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-6255 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-6256 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-6258 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-6259 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-6260 <->[niebies.]

046-PL-0345-13-6262 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-6263 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-6265 <->[niebies.]

049-PL-0345-13-6266 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-6267 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-6268 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-6269 <->[niebies.]   053-PL-0345-13-6270 <->[niebies.]   054-PL-0345-13-6271 <->[niebies.]

055-PL-0345-13-6272 <->[płowa   ]   056-PL-0345-13-6273 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-6274 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-6275 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-6276 <->[niebies.]   060-PL-0345-13-6277 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-6278 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-6279 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-6280 <->[n-nakrap]

064-PL-0345-13-6281 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-6283 <->[n-nakrap]   066-PL-0345-13-6284 <->[n-nakrap]

067-PL-0345-13-6285 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-6286 <->[n-nakrap]   069-PL-0345-13-6287 <->[n-nakrap]

070-PL-0345-13-6288 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-6294 <->[n-nakrap]   072-PL-0345-13-6295 <->[n-nakrap]

073-PL-0345-13-6297 <->[n-nakrap]   074-PL-0345-13-6299 <->[płowa   ]   075-PL-0345-13-5184 <->[n-nakrap]

076-PL-0345-13-5185 <->[n-nakrap]   077-PL-0345-13-5188 <->[n-nakrap]   078-PL-0345-13-5189 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    327 - WNUKIEWICZ-KORALEWSKI   dł.=19°06'10.0" szer.=52°43'04.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-6017 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-6001 <A>[czerwona]   003-PL-0345-13-6063 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-6004 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-6014 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-6005 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-6027 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-6026 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-6090 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-6046 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-6023 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-6052 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-6070 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-6067 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-6011 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-6079 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-6038 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-6034 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-6097 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-6049 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-6071 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-6022 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-6084 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-6068 <A>[n-pstra ]

025-PL-0345-13-6064 <A>[czarna  ]   026-PL-0345-13-6081 <A>[czerwona]   027-PL-0345-13-6057 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-6055 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-6032 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-6031 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-6020 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-6019 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-6009 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-6037 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-6062 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-6012 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-6047 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-6025 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-6043 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-6065 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-6036 <->[płowa   ]   042-PL-0345-13-6013 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-6054 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-6050 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-6061 <->[niebies.]

046-PL-0345-13-6059 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-6045 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-6066 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-6078 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-6018 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-6053 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-6075 <->[n-pstra ]   053-PL-0345-13-6028 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-6073 <->[niebies.]

055-PL-0345-13-6015 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-6087 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-6072 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-6089 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-6006 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-6080 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-6077 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-6041 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-6040 <->[n-nakrap]

064-PL-0345-13-6093 <->[niebies.]   065-PL-0345-13-6069 <->[n-pstra ]   066-PL-0345-13-6029 <->[n-nakrap]

067-PL-0345-13-6030 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-6042 <->[niebies.]   069-PL-0345-13-6092 <->[n-pstra ]

070-PL-0345-13-6060 <->[niebies.]   071-PL-0345-13-6083 <->[niebies.]   072-PL-0345-13-6048 <->[niebies.]

073-PL-0345-13-6044 <->[n-nakrap]   074-PL-0345-13-6051 <->[n-nakrap]   075-PL-0345-13-6091 <->[n-pstra ]

076-PL-0345-13-6076 <->[n-nakrap]   077-PL-0345-13-6024 <->[n-nakrap]   078-PL-0345-13-6007 <->[niebies.]

079-PL-0345-13-6096 <->[niebies.]   080-PL-0345-13-6056 <->[niebies.]   081-PL-0345-13-6085 <->[niebies.]

082-PL-0345-13-6008 <->[niebies.]   083-PL-0345-13-6086 <->[czerwona]   084-PL-0345-13-6016 <->[niebies.]

085-PL-0345-13-6095 <->[niebies.]   086-PL-0345-13-6074 <->[n-nakrap]   087-PL-0345-13-6058 <->[n-nakrap]

088-PL-0345-13-6021 <->[n-nakrap]   089-PL-0345-13-6003 <->[n-nakrap]   090-PL-0345-13-5318 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    331 - KAMIŃSKI BOGDAN         dł.=19°02'40.0" szer.=52°38'53.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0096-13-5501 <A>[niebies.]   002-PL-0096-13-5502 <A>[niebies.]   003-PL-0096-13-5503 <A>[n-nakrap]

004-PL-0096-13-5504 <A>[n-nakrap]   005-PL-0096-13-5506 <A>[n-nakrap]   006-PL-0096-13-5508 <A>[niebies.]

007-PL-0096-13-5510 <A>[niebies.]   008-PL-0096-13-5513 <A>[n-nakrap]   009-PL-0096-13-5516 <A>[n-nakrap]

010-PL-0096-13-5524 <A>[czerwona]   011-PL-0096-13-5525 <A>[n-pstra ]   012-PL-0096-13-5526 <A>[niebies.]

013-PL-0096-13-5527 <A>[niebies.]   014-PL-0096-13-5529 <A>[ciemna  ]   015-PL-0096-13-5530 <A>[niebies.]

016-PL-0096-13-5531 <A>[niebies.]   017-PL-0096-13-5532 <A>[n-nakrap]   018-PL-0096-13-5533 <A>[niebies.]

019-PL-0096-13-5535 <A>[niebies.]   020-PL-0096-13-5536 <A>[n-nakrap]   021-PL-0096-13-5537 <A>[niebies.]

022-PL-0096-13-5538 <A>[n-nakrap]   023-PL-0096-13-5539 <A>[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    333 - GRESZKIEWICZ WIESŁAW    dł.=19°06'27.0" szer.=52°42'57.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-PL-0066-3613 <A>[niebies.]   002-PL-PL-0066-3603 <A>[niebies.]   003-PL-PL-0066-3627 <A>[niebies.]

004-PL-PL-0066-3618 <A>[niebies.]   005-PL-PL-0066-3625 <A>[niebies.]   006-PL-PL-0066-3629 <A>[niebies.]

007-PL-PL-0066-3601 <A>[niebies.]   008-PL-PL-0066-3611 <A>[n-nakrap]   009-PL-PL-0066-3606 <A>[n-nakrap]

010-PL-PL-0066-3622 <A>[n-pstra ]   011-PL-PL-0066-3615 <A>[n-nakrap]   012-PL-PL-0066-3620 <A>[n-nakrap]

013-PL-PL-0066-3610 <A>[n-nakrap]   014-PL-PL-0066-3607 <A>[czerwona]   015-PL-PL-0066-3624 <A>[czarna  ]

016-PL-PL-0066-3668 <A>[niebies.]   017-PL-PL-0066-3674 <A>[czerwona]   018-PL-PL-0066-3664 <A>[niebies.]

019-PL-PL-0066-3645 <A>[ciemna  ]   020-PL-PL-0066-3654 <A>[n-nakrap]   021-PL-PL-0066-3648 <A>[niebies.]

022-PL-PL-0066-3657 <A>[niebies.]   023-PL-PL-0066-3667 <A>[niebies.]   024-PL-PL-0066-3655 <A>[niebies.]

025-PL-PL-0066-3660 <A>[niebies.]   026-PL-PL-0066-3673 <A>[niebies.]   027-PL-PL-0066-3656 <A>[niebies.]

028-PL-PL-0066-3659 <A>[niebies.]   029-PL-PL-0066-3644 <A>[n-nakrap]   030-PL-PL-0066-3658 <A>[n-nakrap]

031-PL-PL-0066-3652 <A>[n-nakrap]   032-PL-PL-0066-3672 <A>[n-nakrap]   033-PL-PL-0066-3671 <A>[n-nakrap]

034-PL-PL-0066-3661 <A>[ciemna  ]   035-PL-345-13-14101 <A>[n-nakrap]   036-PL-345-13-14102 <A>[niebies.]

037-PL-345-13-14103 <A>[ciemna  ]   038-PL-345-13-14104 <A>[niebies.]   039-PL-345-13-14105 <A>[niebies.]

040-PL-345-13-14106 <A>[niebies.]   041-PL-345-13-14107 <->[niebies.]   042-PL-345-13-14108 <->[n-nakrap]

043-PL-345-13-14109 <->[n-nakrap]   044-PL-345-13-14110 <->[n-nakrap]   045-PL-345-13-14111 <->[n-nakrap]

046-PL-345-13-14112 <->[niebies.]   047-PL-345-13-14113 <->[niebies.]   048-PL-345-13-14114 <->[niebies.]

049-PL-345-13-14115 <->[czerwona]   050-PL-345-13-14116 <->[niebies.]   051-PL-345-13-14117 <->[n-nakrap]

052-PL-345-13-14118 <->[niebies.]   053-PL-345-13-14119 <->[niebies.]   054-PL-345-13-14120 <->[niebies.]

055-PL-345-13-14121 <->[n-nakrap]   056-PL-345-13-14122 <->[ciemna  ]   057-PL-345-13-14123 <->[czerwona]

058-PL-345-13-14124 <->[niebies.]   059-PL-345-13-14125 <->[niebies.]   060-PL-345-13-14126 <->[niebies.]

061-PL-345-13-14127 <->[n-nakrap]   062-PL-345-13-14128 <->[n-nakrap]   063-PL-345-13-14129 <->[n-nakrap]

064-PL-345-13-14130 <->[n-nakrap]   065-PL-345-13-14131 <->[niebies.]   066-PL-345-13-14132 <->[płowa   ]

067-PL-345-13-14133 <->[niebies.]   068-PL-345-13-14134 <->[niebies.]   069-PL-345-13-14135 <->[n-nakrap]

070-PL-345-13-14136 <->[n-nakrap]   071-PL-345-13-14137 <->[niebies.]   072-PL-345-13-14138 <->[niebies.]

073-PL-345-13-14139 <->[n-nakrap]   074-PL-345-13-14140 <->[n-nakrap]   075-PL-345-13-14141 <->[n-nakrap]

076-PL-345-13-14142 <->[niebies.]   077-PL-345-13-14143 <->[niebies.]   078-PL-345-13-14144 <->[niebies.]

079-PL-345-13-14145 <->[niebies.]   080-PL-345-13-14146 <->[niebies.]   081-PL-345-13-14147 <->[niebies.]

082-PL-345-13-14148 <->[niebies.]   083-PL-345-13-14149 <->[niebies.]   084-PL-345-13-14150 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    335 - KAPTEJNA STANISŁAW      dł.=19°06'34.0" szer.=52°43'10.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0287-13-5678 <A>[ciemna  ]   002-PL-0287-13-5679 <A>[niebies.]   003-PL-0339-13-1037 <A>[czerwona]

004-PL-0339-13-1053 <A>[czerwona]   005-PL-0327-13-4104 <A>[n-nakrap]   006-PL-0327-13-4115 <A>[niebies.]

007-PL-0327-13-4125 <A>[niebies.]   008-PL-0327-13-4149 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-6152 <A>[czerwona]

010-PL-0345-13-6156 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-6158 <A>[czerwona]   012-PL-0345-13-6160 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-6162 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-6163 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-6164 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-6165 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-6166 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-6167 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-6168 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-6169 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-6172 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-6175 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-6176 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-6178 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-6180 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-6301 <A>[płowa   ]   027-PL-0345-13-6303 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-6304 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-6305 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-6306 <A>[czerwona]

031-PL-0345-13-6307 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-6308 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-6309 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-6312 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-6313 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-6314 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-6315 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-6316 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-6321 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-6323 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-6324 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-6325 <->[płowa   ]

043-PL-0345-13-6327 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-6328 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-6329 <->[niebies.]

046-PL-0345-13-6330 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-6331 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-6332 <->[czerwona]

049-PL-0345-13-6335 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-6337 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-6338 <->[czerwona]

052-PL-0345-13-6339 <->[niebies.]   053-PL-0345-13-6340 <->[niebies.]   054-PL-0345-13-6341 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-6342 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-6343 <->[n-pstra ]   057-PL-0345-13-6344 <->[czerwona]

058-PL-0345-13-6345 <->[płowa   ]   059-PL-0345-13-6347 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-6348 <->[ciemna  ]

061-PL-0345-13-6993 <->[czerwona]   062-PL-0345-13-6995 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-6996 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-6997 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-6999 <->[n-nakrap]   066-PL-0339-13-7173 <->[niebies.]

067-PL-0345-13-8200 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-8669 <->[n-nakrap]   069-PL-0405-13-9644 <->[n-nakrap]

070-PL-344-13-10313 <->[niebies.]   071-PL-162-13-11822 <->[niebies.]   072-PL-162-13-11825 <->[ciemna  ]

073-PL-162-13-11826 <->[niebies.]   074-PL-162-13-11827 <->[niebies.]   075-PL-162-13-11829 <->[ciemna  ]

076-PL-162-13-11830 <->[niebies.]   077-PL-162-13-11831 <->[niebies.]   078-PL-162-13-11832 <->[ciemna  ]

079-PL-162-13-11834 <->[niebies.]   080-PL-162-13-11835 <->[niebies.]   081-PL-162-13-11836 <->[ciemna  ]

082-PL-162-13-11838 <->[niebies.]   083-PL-162-13-11839 <->[płowa   ]   084-PL-162-13-11840 <->[czerwona]

085-PL-162-13-11841 <->[czerwona]   086-PL-162-13-11842 <->[niebies.]   087-PL-162-13-11844 <->[niebies.]

088-PL-162-13-11845 <->[niebies.]   089-PL-345-13-12802 <->[niebies.]   090-PL-345-13-12803 <->[czerwona]

091-PL-345-13-12804 <->[niebies.]   092-PL-345-13-12806 <->[n-nakrap]   093-PL-345-13-12808 <->[niebies.]

094-PL-345-13-12809 <->[szpak   ]   095-PL-345-13-12811 <->[niebies.]   096-PL-345-13-12812 <->[niebies.]

097-PL-345-13-12813 <->[n-nakrap]   098-PL-345-13-12814 <->[n-nakrap]   099-PL-345-13-12815 <->[niebies.]

100-PL-345-13-12816 <->[niebies.]   101-PL-345-13-12818 <->[niebies.]   102-PL-345-13-12819 <->[n-nakrap]

103-PL-345-13-12820 <->[n-nakrap]   104-PL-345-13-12821 <->[niebies.]   105-PL-345-13-12822 <->[niebies.]

106-PL-345-13-12823 <->[czarna  ]   107-PL-345-13-12824 <->[czarna  ]   108-PL-345-13-12826 <->[niebies.]

109-PL-345-13-12827 <->[niebies.]   110-PL-345-13-12830 <->[niebies.]   111-PL-345-13-12833 <->[n-nakrap]

112-PL-345-13-12835 <->[niebies.]   113-PL-345-13-12836 <->[n-nakrap]   114-PL-345-13-12837 <->[n-nakrap]

115-PL-345-13-12840 <->[ciemna  ]   116-PL-345-13-12842 <->[niebies.]   117-PL-345-13-12843 <->[n-nakrap]

118-PL-345-13-12844 <->[niebies.]   119-PL-345-13-12846 <->[n-nakrap]   120-PL-345-13-12847 <->[n-nakrap]

121-PL-345-13-12848 <->[niebies.]   122-PL-345-13-12849 <->[niebies.]   123-PL-345-13-12852 <->[niebies.]

124-PL-345-13-12855 <->[n-nakrap]   125-PL-345-13-12856 <->[n-nakrap]   126-PL-345-13-12858 <->[niebies.]

127-PL-345-13-12859 <->[niebies.]   128-PL-345-13-12860 <->[niebies.]   129-PL-345-13-12862 <->[n-nakrap]

130-PL-345-13-12864 <->[niebies.]   131-PL-345-13-12865 <->[niebies.]   132-PL-345-13-12873 <->[n-nakrap]

133-PL-345-13-12874 <->[n-nakrap]   134-PL-345-13-12875 <->[niebies.]   135-PL-345-13-12877 <->[n-nakrap]

136-PL-345-13-12879 <->[ciemna  ]   137-PL-345-13-12881 <->[niebies.]   138-PL-345-13-12885 <->[czerwona]

139-PL-345-13-12887 <->[niebies.]   140-PL-345-13-12890 <->[niebies.]   141-PL-345-13-12891 <->[niebies.]

142-PL-345-13-12892 <->[płowa   ]   143-PL-345-13-12893 <->[czerwona]   144-PL-345-13-12894 <->[niebies.]

145-PL-345-13-12897 <->[niebies.]   146-PL-345-13-12899 <->[ciemna  ]   147-PL-345-13-12900 <->[niebies.]

148-PL-345-13-12901 <->[niebies.]   149-PL-345-13-12904 <->[n-nakrap]   150-PL-345-13-12906 <->[czerwona]

151-PL-345-13-12909 <->[szpak   ]   152-PL-345-13-12912 <->[niebies.]   153-PL-345-13-12918 <->[niebies.]

154-PL-345-13-12922 <->[niebies.]   155-PL-345-13-12924 <->[niebies.]   156-PL-345-13-12925 <->[niebies.]

157-PL-345-13-12919 <->[niebies.]   158-PL-345-13-12927 <->[niebies.]   159-PL-345-13-12931 <->[niebies.]

160-PL-345-13-12932 <->[n-nakrap]   161-PL-345-13-12933 <->[n-nakrap]   162-PL-345-13-12935 <->[niebies.]

163-PL-345-13-12942 <->[czerwona]   164-PL-345-13-12948 <->[czerwona]   165-PL-345-13-12949 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    338 - MARCINIAK - SUWAŁA      dł.=19°02'03.0" szer.=52°39'05.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-5401 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-5403 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-5404 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-5405 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-5406 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-5407 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-5408 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-5409 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-5410 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-5411 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-5412 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-5413 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-5415 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-5416 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-5417 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-5418 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-5419 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-5420 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-5421 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-5422 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-5423 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-5424 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-5426 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-5427 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-5428 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-5429 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-5430 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-5432 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-5434 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-5435 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-5436 <A>[płowa   ]   032-PL-0345-13-5437 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-5438 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-5439 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-5440 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-5441 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-5442 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-5443 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-5444 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-5445 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-5446 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-5447 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-5448 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-5449 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-5450 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-5451 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-5452 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-5453 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-5454 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-5455 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-5456 <->[płowa   ]

052-PL-0345-13-5457 <->[czerwona]   053-PL-0345-13-5458 <->[niebies.]   054-PL-0345-13-5459 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-5461 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-5462 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-5463 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-5464 <->[ciemna  ]   059-PL-0345-13-5466 <->[niebies.]   060-PL-0345-13-5467 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-5468 <->[niebies.]   062-PL-0345-13-5469 <->[niebies.]   063-PL-0345-13-5470 <->[n-nakrap]

064-PL-0345-13-5471 <->[ciemna  ]   065-PL-0345-13-5473 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-5474 <->[czerwona]

067-PL-0345-13-5475 <->[czerwona]   068-PL-0345-13-5476 <->[płowa   ]   069-PL-0345-13-5477 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-5478 <->[ciemna  ]   071-PL-0345-13-5479 <->[ciemna  ]   072-PL-0345-13-5480 <->[niebies.]

073-PL-0345-13-5481 <->[niebies.]   074-PL-0345-13-5482 <->[płowa   ]   075-PL-0345-13-5483 <->[płowa   ]

076-PL-0345-13-5484 <->[n-nakrap]   077-PL-0345-13-5485 <->[n-nakrap]   078-PL-0345-13-5486 <->[niebies.]

079-PL-0345-13-5487 <->[n-nakrap]   080-PL-0345-13-5488 <->[czerwona]   081-PL-0345-13-5489 <->[czerwona]

082-PL-0345-13-5490 <->[n-nakrap]   083-PL-0345-13-5492 <->[niebies.]   084-PL-0345-13-5494 <->[niebies.]

085-PL-0345-13-5495 <->[n-nakrap]   086-PL-0345-13-6982 <->[czarna  ]   087-PL-0345-13-6983 <->[n-nakrap]

088-PL-0345-13-6984 <->[szpak   ]   089-PL-0345-13-6986 <->[niebies.]   090-PL-0345-13-6987 <->[niebies.]

091-PL-0345-13-6988 <->[niebies.]   092-PL-0345-13-6989 <->[niebies.]   093-PL-0345-13-5465 <->[ciemna  ]

094-PL-0345-13-5491 <->[n-nakrap]   095-PL-0345-13-6990 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    341 - WNUKIEWICZ RYSZARD      dł.=19°05'59.0" szer.=52°42'43.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-6696 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-6640 <A>[n-pstra ]   003-PL-0345-13-6671 <A>[czerwona]

004-PL-0345-13-6673 <A>[szpak   ]   005-PL-0345-13-6646 <A>[szpak   ]   006-PL-0345-13-6607 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-6609 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-6649 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-6680 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-6621 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-6644 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-6619 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-6653 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-6688 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-6700 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-6612 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-6651 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-6611 <A>[szpak   ]

019-PL-0345-13-6625 <A>[czerwona]   020-PL-0345-13-6681 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-6605 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-6659 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-6658 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-6669 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-6695 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-6645 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-6672 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-6674 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-6652 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-6608 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-6686 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-6670 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-6664 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-6628 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-6693 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-6626 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-6610 <A>[czerwona]   038-PL-0345-13-6655 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-6675 <A>[płowa   ]

040-PL-0345-13-6677 <A>[czerwona]   041-PL-0345-13-6684 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-6635 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-6687 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-6637 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-6639 <->[czerwona]

046-PL-0345-13-6662 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-6697 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-6602 <->[płowa   ]

049-PL-0345-13-6632 <->[szpak   ]   050-PL-0345-13-6663 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-6699 <->[n-pstra ]

052-PL-0345-13-6654 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-6616 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-6692 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-6698 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-6627 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-6683 <->[niebies.]

058-PL-0345-13-6668 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-6660 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-6667 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-6647 <->[szpak   ]   062-PL-0345-13-6689 <->[szpak   ]   063-PL-0345-13-6618 <->[n-nakrap]

064-PL-0345-13-6622 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-6642 <->[n-nakrap]   066-PL-0345-13-6694 <->[niebies.]

067-PL-0345-13-6624 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-6613 <->[n-nakrap]   069-PL-0345-13-6601 <->[n-nakrap]

070-PL-0345-13-6614 <->[niebies.]   071-PL-0345-13-6666 <->[n-nakrap]   072-PL-0345-13-6678 <->[n-nakrap]

073-PL-0345-13-6636 <->[czerwona]   074-PL-0345-13-6690 <->[czerwona]   075-PL-0345-13-6648 <->[niebies.]

076-PL-0345-13-6657 <->[niebies.]   077-PL-0345-13-6656 <->[niebies.]   078-PL-0345-13-6665 <->[n-nakrap]

079-PL-0345-13-6641 <->[n-nakrap]   080-PL-0345-13-6620 <->[n-nakrap]   081-PL-0345-13-6623 <->[n-nakrap]

082-PL-0345-13-6682 <->[niebies.]   083-PL-0345-13-6661 <->[niebies.]   084-PL-0345-13-6631 <->[szpak   ]

085-PL-0345-13-6634 <->[niebies.]   086-PL-345-13-12778 <->[n-nakrap]   087-PL-345-13-12789 <->[niebies.]

088-PL-345-13-12782 <->[czerwona]   089-PL-345-13-12772 <->[niebies.]   090-PL-345-13-12785 <->[czerwona]

091-PL-345-13-12775 <->[czarna  ]   092-PL-345-13-12784 <->[n-nakrap]   093-PL-345-13-12787 <->[n-nakrap]

094-PL-345-13-12779 <->[n-nakrap]   095-PL-345-13-12781 <->[n-nakrap]   096-PL-345-13-12771 <->[niebies.]

097-PL-345-13-12793 <->[niebies.]   098-PL-345-13-12791 <->[czerwona]   099-PL-345-13-12790 <->[czerwona]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    343 - TEŚKA ANDRZEJ           dł.=19°05'42.0" szer.=52°45'02.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-5781 <A>[n-pstra ]   002-PL-0345-13-5782 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-5784 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-5787 <A>[czerwona]   005-PL-0345-13-5788 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-5790 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-5783 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-5791 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-5793 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-5794 <A>[płowa   ]   011-PL-0345-13-5797 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-5798 <A>[ciemna  ]

013-PL-345-13-14203 <A>[n-nakrap]   014-PL-345-13-14205 <A>[szpak   ]   015-PL-345-13-14206 <A>[niebies.]

016-PL-345-13-14212 <A>[n-nakrap]   017-PL-345-13-14213 <A>[n-nakrap]   018-PL-0042-13-6771 <A>[niebies.]

019-PL-345-13-14235 <A>[n-nakrap]   020-PL-345-13-14237 <A>[n-nakrap]   021-PL-345-13-14238 <A>[n-nakrap]

022-PL-345-13-14241 <A>[niebies.]   023-PL-345-13-14242 <A>[niebies.]   024-PL-345-13-14243 <A>[n-nakrap]

025-PL-345-13-14247 <A>[niebies.]   026-PL-345-13-14250 <A>[niebies.]   027-PL-345-13-14251 <A>[niebies.]

028-PL-345-13-14255 <A>[n-nakrap]   029-PL-345-13-14260 <A>[niebies.]   030-PL-345-13-14261 <A>[biała   ]

031-PL-345-13-14262 <A>[n-nakrap]   032-PL-345-13-14265 <A>[n-nakrap]   033-PL-345-13-14267 <A>[n-nakrap]

034-PL-345-13-14268 <A>[płowa   ]   035-PL-345-13-14271 <A>[niebies.]   036-PL-345-13-14273 <A>[n-nakrap]

037-PL-345-13-14275 <A>[n-nakrap]   038-PL-345-13-14276 <A>[n-nakrap]   039-PL-345-13-14278 <A>[n-nakrap]

040-PL-345-13-14272 <A>[niebies.]   041-PL-345-13-14280 <->[n-nakrap]   042-PL-345-13-14282 <->[n-nakrap]

043-PL-345-13-14288 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-6292 <->[niebies.]   045-PL-0343-13-1646 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    344 - BURACZYŃSKI PIOTR       dł.=19°00'00.0" szer.=52°00'00.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-6353 <A>[czerwona]   002-PL-0345-13-6354 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-6356 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-6363 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-6364 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-6365 <A>[n-pstra ]

007-PL-0345-13-6367 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-6368 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-6370 <A>[n-pstra ]

010-PL-0345-13-6371 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-6383 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-6384 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-6385 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-6388 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-6389 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-6390 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-6391 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-6392 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-6393 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-6396 <A>[n-nakrap]   021-PL-345-13-12710 <A>[n-nakrap]

022-PL-345-13-12711 <A>[niebies.]   023-PL-345-13-12713 <A>[n-nakrap]   024-PL-345-13-12714 <A>[n-pstra ]

025-PL-345-13-12715 <A>[n-nakrap]   026-PL-345-13-12721 <A>[czerwona]   027-PL-345-13-12725 <A>[n-nakrap]

028-PL-345-13-12727 <A>[n-nakrap]   029-PL-345-13-12730 <A>[n-nakrap]   030-PL-345-13-12742 <A>[n-nakrap]

031-PL-345-13-12743 <A>[n-nakrap]   032-PL-345-13-12744 <A>[n-nakrap]   033-PL-345-13-12745 <A>[n-nakrap]

034-PL-345-13-12747 <A>[n-nakrap]   035-PL-345-13-12748 <A>[n-nakrap]   036-PL-345-13-12749 <A>[n-nakrap]

037-PL-345-13-12750 <A>[n-nakrap]   038-PL-345-13-12751 <A>[n-nakrap]   039-PL-345-13-12752 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-6397 <A>[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    401 - STASIŃSKI STANISŁAW     dł.=19°09'07.0" szer.=52°38'57.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-0252 <A>[ciemna  ]   002-PL-0345-13-0253 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-0254 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-0256 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-0257 <A>[czarna  ]   006-PL-0345-13-0258 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-0259 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-0260 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-2602 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-2603 <A>[ciemna  ]   011-PL-0345-13-2605 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-2606 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-2608 <A>[n-pstra ]   014-PL-0345-13-2609 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-2610 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-2613 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-2616 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-2617 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-2620 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-2625 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-2627 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-2629 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-2630 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-2633 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-2634 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-2637 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-2641 <A>[n-pstra ]

028-PL-0345-13-2644 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-2646 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-2647 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-2649 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-2650 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-2651 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-2654 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-2655 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-2657 <A>[płowa   ]

037-PL-0345-13-2658 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-2662 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-2665 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-2666 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-2668 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-2670 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-2671 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-2673 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-2674 <->[niebies.]

046-PL-0345-13-2682 <->[ciemna  ]   047-PL-0345-13-2688 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-2689 <->[niebies.]

049-PL-0345-13-2692 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-2694 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-2695 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-2697 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-2699 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-2700 <->[czarna  ]

055-PL-0345-13-9303 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-9331 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-9341 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-9343 <->[niebies.]   059-PL-0345-13-9344 <->[czarna  ]   060-PL-0345-13-9346 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-9345 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-9347 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-9348 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-9349 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-8144 <->[ciemna  ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    405 - PIECZKOWSKI WINCENTY    dł.=19°09'29.0" szer.=52°38'57.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-2703 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-2704 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-2705 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-2706 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-2707 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-2708 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-2709 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-2710 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-2711 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-2712 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-2713 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-2714 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-2715 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-2716 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-2720 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-2721 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-2723 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-2725 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-2726 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-2728 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-2729 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-2730 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-2731 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-2733 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-2734 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-2735 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-2736 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-2738 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-2740 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-2741 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-2742 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-2744 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-2751 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-2752 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-2753 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-2754 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-2755 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-2757 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-2759 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-2760 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-2761 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-2763 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-2764 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-2766 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-2767 <->[niebies.]

046-PL-0345-13-2768 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-2769 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-2770 <->[niebies.]

049-PL-0345-13-2771 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-2772 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-2773 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-2775 <->[niebies.]   053-PL-0345-13-2776 <->[niebies.]   054-PL-0345-13-2777 <->[niebies.]

055-PL-0345-13-2778 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-2779 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-2780 <->[niebies.]

058-PL-0345-13-2781 <->[niebies.]   059-PL-0345-13-2732 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    406 - LEWANDOWSKI-KRAJEWSKI   dł.=19°06'38.0" szer.=52°39'05.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-8603 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-8604 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-8605 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-8606 <A>[czerwona]   005-PL-0345-13-8607 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-8608 <A>[czerwona]

007-PL-0345-13-8609 <A>[ciemna  ]   008-PL-0345-13-8610 <A>[czerwona]   009-PL-0345-13-8611 <A>[ciemna  ]

010-PL-0345-13-8612 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-8615 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-8617 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-8618 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-8619 <A>[czerwona]   015-PL-0345-13-8620 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-8621 <A>[ciemna  ]   017-PL-0345-13-8622 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-8623 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-8624 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-8625 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-8626 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-8627 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-8628 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-8614 <A>[czerwona]

025-PL-0345-13-8630 <A>[czerwona]   026-PL-0345-13-8633 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-8634 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-8635 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-8636 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-8639 <A>[ciemna  ]

031-PL-0345-13-8640 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-8642 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-8643 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-8644 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-8645 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-8647 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-8649 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-8650 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-8651 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-8652 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-8653 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-8654 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-8655 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-8656 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-8658 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-8659 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-8660 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-8663 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-8665 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-8666 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-8667 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-8668 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-8661 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-8662 <->[niebies.]

055-PL-0345-13-8670 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-8671 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-8674 <->[ciemna  ]

058-PL-0345-13-8675 <->[n-n-pst.]   059-PL-0345-13-8677 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-8678 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-8679 <->[niebies.]   062-PL-0345-13-8682 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-8684 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-8685 <->[niebies.]   065-PL-0345-13-8686 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-8687 <->[niebies.]

067-PL-0345-13-8689 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-8690 <->[n-nakrap]   069-PL-0345-13-8691 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-8693 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-8694 <->[niebies.]   072-PL-0345-13-8695 <->[c-nakrap]

073-PL-0345-13-8697 <->[n-nakrap]   074-PL-0345-13-8698 <->[n-nakrap]   075-PL-0345-13-8703 <->[n-nakrap]

076-PL-0345-13-8705 <->[n-nakrap]   077-PL-0345-13-8706 <->[n-nakrap]   078-PL-0345-13-8704 <->[n-nakrap]

079-PL-0345-13-8708 <->[niebies.]   080-PL-0345-13-8709 <->[n-nakrap]   081-PL-0345-13-8711 <->[niebies.]

082-PL-0345-13-8712 <->[niebies.]   083-PL-0345-13-8713 <->[n-nakrap]   084-PL-0345-13-8714 <->[n-nakrap]

085-PL-0345-13-8716 <->[niebies.]   086-PL-0345-13-8717 <->[niebies.]   087-PL-0345-13-8715 <->[n-nakrap]

088-PL-0345-13-8719 <->[ciemna  ]   089-PL-0345-13-8720 <->[n-nakrap]   090-PL-0345-13-8722 <->[n-nakrap]

091-PL-0345-13-8728 <->[n-nakrap]   092-PL-0345-13-8731 <->[n-nakrap]   093-PL-0345-13-8732 <->[n-nakrap]

094-PL-0345-13-8735 <->[ciemna  ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    408 - BORKOWSKI EUGENIUSZ     dł.=19°10'08.0" szer.=52°38'36.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0129-13-3053 <A>[niebies.]   002-PL-0129-13-3057 <A>[niebies.]   003-PL-0129-13-3059 <A>[niebies.]

004-PL-0129-13-3075 <A>[niebies.]   005-PL-0129-13-3076 <A>[niebies.]   006-PL-0129-13-3082 <A>[niebies.]

007-PL-0129-13-3083 <A>[niebies.]   008-PL-0129-13-3086 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-8401 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-8402 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-8404 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-8405 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-8406 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-8407 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-8408 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-8410 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-8411 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-8412 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-8413 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-8414 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-8415 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-8416 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-8417 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-8418 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-8419 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-8420 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-8421 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-8422 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-8423 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-8424 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-8425 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-8426 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-8427 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-8428 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-8429 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-8430 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-8431 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-8432 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-8434 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-8435 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-8436 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-8437 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-8438 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-8439 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-8440 <->[niebies.]

046-PL-0345-13-8441 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-8442 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-8444 <->[niebies.]

049-PL-0345-13-8446 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-8447 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-8448 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-8449 <->[niebies.]   053-PL-0345-13-8450 <->[niebies.]   054-PL-0345-13-8451 <->[niebies.]

055-PL-0345-13-8452 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-8453 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-8305 <->[niebies.]

058-PL-0345-13-8315 <->[niebies.]   059-PL-0345-13-8325 <->[niebies.]   060-PL-0345-13-8335 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    409 - ŻUCHOWSKI WIESŁAW       dł.=19°13'50.0" szer.=52°40'40.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-9201 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-9202 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-9204 <A>[ciemna  ]

004-PL-0345-13-9205 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-9206 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-9207 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-9209 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-9210 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-9211 <A>[ciemna  ]

010-PL-0345-13-9213 <A>[czerwona]   011-PL-0345-13-9214 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-9215 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-9216 <A>[ciemna  ]   014-PL-0345-13-9217 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-9218 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-9219 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-9220 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-9221 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-9222 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-9223 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-9224 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-9225 <A>[n-pstra ]   023-PL-0345-13-9226 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-9227 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-9228 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-9230 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-9231 <A>[n-pstra ]

028-PL-0345-13-9232 <A>[ciemna  ]   029-PL-0345-13-9233 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-9234 <A>[ciemna  ]

031-PL-0345-13-9236 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-9237 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-9238 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-9239 <A>[szpak   ]   035-PL-0345-13-9240 <A>[płowa   ]   036-PL-0345-13-9241 <A>[płowa   ]

037-PL-0345-13-9242 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-9244 <A>[ciemna  ]   039-PL-0345-13-9245 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-9246 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-9247 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-9248 <->[ciemna  ]

043-PL-0345-13-9249 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-9250 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-9251 <->[n-pstra ]

046-PL-0345-13-9252 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-9253 <->[ciemna  ]   048-PL-0345-13-9254 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-9257 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-9258 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-9259 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-9260 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-9261 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-9262 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-9263 <->[n-pstra ]   056-PL-0345-13-9264 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-9265 <->[ciemna  ]

058-PL-0345-13-9269 <->[niebies.]   059-PL-0345-13-9270 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-9271 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-9272 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-9273 <->[niebies.]   063-PL-0345-13-9274 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-9278 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-9279 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-9280 <->[n-nakrap]

067-PL-0345-13-9281 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-9282 <->[niebies.]   069-PL-0345-13-9283 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-9284 <->[niebies.]   071-PL-0345-13-9285 <->[ciemna  ]   072-PL-0345-13-9286 <->[n-pstra ]

073-PL-0345-13-9287 <->[niebies.]   074-PL-0345-13-9289 <->[niebies.]   075-PL-0345-13-9290 <->[niebies.]

076-PL-0345-13-9291 <->[ciemna  ]   077-PL-0345-13-9292 <->[n-nakrap]   078-PL-0345-13-9294 <->[n-pstra ]

079-PL-0345-13-9295 <->[niebies.]   080-PL-0345-13-9296 <->[niebies.]   081-PL-0345-13-9297 <->[niebies.]

082-PL-0345-13-9298 <->[n-pstra ]   083-PL-0345-13-9299 <->[n-nakrap]   084-PL-0345-13-9300 <->[niebies.]

085-PL-0310-13-5600 <->[n-nakrap]   086-PL-0310-13-3900 <->[n-nakrap]   087-PL-0310-13-3890 <->[niebies.]

088-PL-0310-13-3930 <->[niebies.]   089-PL-0310-13-3886 <->[n-nakrap]   090-PL-0310-13-3896 <->[ciemna  ]

091-PL-0141-13-5599 <->[n-nakrap]   092-PL-0141-13-5600 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    411 - BUSSE JERZY             dł.=19°06'04.0" szer.=52°38'39.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-8351 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-8352 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-8377 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-9144 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-9145 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-8356 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-8357 <A>[ciemna  ]   008-PL-0345-13-8390 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-8321 <A>[szpak   ]

010-PL-0345-13-8373 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-8363 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-8378 <A>[ciemna  ]

013-PL-0345-13-8386 <A>[ciemna  ]   014-PL-0345-13-8368 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-8369 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-8353 <A>[szpak   ]   017-PL-0345-13-8354 <A>[ciemna  ]   018-PL-0345-13-8400 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-8355 <A>[szpak   ]   020-PL-0345-13-8360 <A>[n-pstra ]   021-PL-0340-13-4355 <A>[n-pstra ]

022-PL-0340-13-4356 <A>[n-pstra ]   023-PL-0345-13-8385 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-8366 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-8367 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-8374 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-8375 <A>[ciemna  ]

028-PL-0345-13-8392 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-8393 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-8359 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-8398 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-8399 <A>[szpak   ]   033-PL-0345-13-8388 <A>[szpak   ]

034-PL-0345-13-8389 <A>[n-pstra ]   035-PL-0345-13-8361 <A>[n-pstra ]   036-PL-0345-13-8383 <A>[ciemna  ]

037-PL-0345-13-8384 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-9146 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-9147 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-8364 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-8365 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-8394 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-8395 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-8376 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-8362 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-8370 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-8371 <->[ciemna  ]   048-PL-0345-13-8379 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-8380 <->[n-nakrap]   050-PL-345-13-13255 <->[czerwona]   051-PL-345-13-13281 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    412 - ROGOZIŃSKI DARIUSZ-PAW  dł.=19°12'29.5" szer.=52°39'27.9" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-8501 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-8503 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-8504 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-8505 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-8506 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-8507 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-8508 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-8509 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-8510 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-8511 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-8512 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-8513 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-8514 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-8515 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-8516 <A>[płowa   ]

016-PL-0345-13-8517 <A>[płowa   ]   017-PL-0345-13-8518 <A>[czerwona]   018-PL-0345-13-8519 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-8521 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-8522 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-8523 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-8524 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-8525 <A>[ciemna  ]   024-PL-0345-13-8526 <A>[ciemna  ]

025-PL-0345-13-8527 <A>[n-n-pst.]   026-PL-0345-13-8528 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-8530 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-8531 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-8532 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-8533 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-8534 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-8535 <A>[n-pstra ]   033-PL-0345-13-8536 <A>[n-n-pst.]

034-PL-0345-13-8537 <A>[ciemna  ]   035-PL-0345-13-8538 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-8539 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-8540 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-8543 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-8544 <A>[n-pstra ]

040-PL-0345-13-8545 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-8546 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-8547 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-8548 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-8549 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-8550 <->[ciemna  ]

046-PL-0345-13-8551 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-8552 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-8554 <->[niebies.]

049-PL-0345-13-8556 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-8557 <->[n-pstra ]   051-PL-0345-13-8558 <->[n-pstra ]

052-PL-0345-13-8560 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-8561 <->[n-n-pst.]   054-PL-0345-13-8562 <->[n-n-pst.]

055-PL-0345-13-8564 <->[n-n-pst.]   056-PL-0345-13-8565 <->[n-pstra ]   057-PL-0345-13-8566 <->[n-n-pst.]

058-PL-0345-13-8567 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-8568 <->[niebies.]   060-PL-0345-13-8570 <->[ciemna  ]

061-PL-0345-13-8571 <->[szpak   ]   062-PL-0345-13-8572 <->[czerwona]   063-PL-0345-13-8573 <->[szpak   ]

064-PL-0345-13-8574 <->[szpak   ]   065-PL-0345-13-8575 <->[płowa   ]   066-PL-0345-13-8576 <->[n-n-pst.]

067-PL-0345-13-8577 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-8578 <->[n-pstra ]   069-PL-0345-13-8579 <->[n-nakrap]

070-PL-0345-13-8580 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-8581 <->[n-pstra ]   072-PL-0345-13-8582 <->[n-nakrap]

073-PL-0345-13-8584 <->[n-n-pst.]   074-PL-0345-13-8585 <->[n-pstra ]   075-PL-0345-13-8586 <->[n-nakrap]

076-PL-0345-13-8587 <->[niebies.]   077-PL-0345-13-8589 <->[n-nakrap]   078-PL-0345-13-8590 <->[n-pstra ]

079-PL-0345-13-8591 <->[n-nakrap]   080-PL-0345-13-8592 <->[niebies.]   081-PL-0345-13-8593 <->[n-nakrap]

082-PL-0345-13-8594 <->[n-nakrap]   083-PL-0345-13-8595 <->[n-n-pst.]   084-PL-0345-13-8596 <->[n-nakrap]

085-PL-0345-13-8597 <->[n-nakrap]   086-PL-0345-13-8598 <->[n-n-pst.]   087-PL-0345-13-8599 <->[niebies.]

088-PL-0345-13-8600 <->[niebies.]   089-PL-0345-13-0261 <->[czerwona]   090-PL-0345-13-0265 <->[czarna  ]

091-PL-0345-13-0266 <->[ciemna  ]   092-PL-0345-13-0267 <->[n-nakrap]   093-PL-0345-13-0268 <->[czarna  ]

094-PL-0345-13-0269 <->[czarna  ]   095-PL-0345-13-0270 <->[płowa   ]   096-PL-0345-13-0271 <->[niebies.]

097-PL-0345-13-0272 <->[ciemna  ]   098-PL-0345-13-0273 <->[płowa   ]   099-PL-0345-13-0274 <->[płowa   ]

100-PL-0345-13-0275 <->[n-nakrap]   101-PL-0345-13-0276 <->[n-nakrap]   102-PL-0345-13-8181 <->[n-n-pst.]

103-PL-0345-13-8182 <->[czerwona]   104-PL-0345-13-8184 <->[n-nakrap]   105-PL-0345-13-8185 <->[płowa   ]

106-PL-0278-13-1814 <->[szpak   ]   107-PL-0278-13-1829 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    413 - MAJEWSKI WOJCIECH       dł.=19°08'13.0" szer.=52°38'26.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-9801 <A>[szpak   ]   002-PL-0345-13-9802 <A>[szpak   ]   003-PL-0345-13-9803 <A>[ciemna  ]

004-PL-0345-13-9804 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-9805 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-9808 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-9809 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-9810 <A>[ciemna  ]   009-PL-0345-13-9811 <A>[ciemna  ]

010-PL-0345-13-9814 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-9815 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-9817 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-9818 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-9819 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-9820 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-9821 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-9822 <A>[ciemna  ]   018-PL-0345-13-9823 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-9827 <A>[szpak   ]   020-PL-0345-13-9828 <A>[ciemna  ]   021-PL-0345-13-9831 <A>[szpak   ]

022-PL-0345-13-9835 <A>[n-nakrap]   023-PL-0282-13-4486 <A>[ciemna  ]   024-PL-0278-13-0851 <A>[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    414 - BARAŃSKI WŁODZIMIERZ    dł.=19°08'20.0" szer.=52°38'19.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-9101 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-9103 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-9104 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-9105 <A>[ciemna  ]   005-PL-0345-13-9106 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-9107 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-9108 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-9109 <A>[płowa   ]   009-PL-0345-13-9110 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-9111 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-9112 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-9113 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-9114 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-9115 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-9116 <A>[czerwona]

016-PL-0345-13-9117 <A>[czerwona]   017-PL-0345-13-9118 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-9119 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-9121 <A>[ciemna  ]   020-PL-0345-13-9122 <A>[czarna  ]   021-PL-0345-13-9124 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-9125 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-9126 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-9127 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-9132 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-9133 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-9135 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-9136 <A>[czerwona]   029-PL-0345-13-9137 <A>[czerwona]   030-PL-0345-13-9138 <A>[ciemna  ]

031-PL-0345-13-9139 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-9142 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-9143 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-9149 <A>[n-pstra ]   035-PL-0345-13-9171 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-9173 <A>[czerwona]

037-PL-0345-13-9174 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-9176 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-9177 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-9178 <A>[niebies.]   041-PL-0278-13-5932 <->[niebies.]   042-PL-0278-13-5933 <->[niebies.]

043-PL-0278-13-5944 <->[ciemna  ]   044-PL-0278-13-5945 <->[ciemna  ]   045-PL-0278-13-5967 <->[czerwona]

046-PL-0345-13-8289 <->[czerwona]   047-PL-345-13-12993 <->[niebies.]   048-PL-345-13-12994 <->[niebies.]

049-PL-345-13-12997 <->[n-nakrap]   050-PL-345-13-12998 <->[niebies.]   051-PL-345-13-12999 <->[n-nakrap]

052-PL-345-13-13280 <->[czarna  ]   053-PL-344-13-15221 <->[czerwona]   054-PL-350-13-13580 <->[n-nakrap]

055-PL-167-13-22646 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    415 - MAŃKOWSKI MIECZYSŁAW    dł.=19°12'02.0" szer.=52°38'34.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-8052 <A>[ciemna  ]   002-PL-0345-13-8090 <A>[ciemna  ]   003-PL-0345-13-8022 <A>[czerwona]

004-PL-0345-13-8913 <A>[czerwona]   005-PL-0345-13-8989 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-8100 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-8053 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-8039 <A>[płowa   ]   009-PL-0345-13-8093 <A>[ciemna  ]

010-PL-0345-13-8077 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-8062 <A>[ciemna  ]   012-PL-0345-13-8084 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-8024 <A>[ciemna  ]   014-PL-0345-13-8074 <A>[ciemna  ]   015-PL-0345-13-8063 <A>[ciemna  ]

016-PL-0345-13-8068 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-8078 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-8044 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-8047 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-8071 <A>[ciemna  ]   021-PL-0345-13-8098 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-8025 <A>[ciemna  ]   023-PL-0345-13-8036 <A>[ciemna  ]   024-PL-0345-13-8029 <A>[ciemna  ]

025-PL-0345-13-8088 <A>[ciemna  ]   026-PL-0345-13-8082 <A>[ciemna  ]   027-PL-0345-13-8048 <A>[ciemna  ]

028-PL-0345-13-8038 <A>[czerwona]   029-PL-0345-13-8092 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-8037 <A>[płowa   ]

031-PL-0345-13-8034 <A>[ciemna  ]   032-PL-0345-13-8083 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-8032 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-8095 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-8099 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-8041 <A>[czerwona]

037-PL-0345-13-8064 <A>[szpak   ]   038-PL-0345-13-8030 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-8055 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-8067 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-8046 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-8050 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-8027 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-8096 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-8076 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-8073 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-8069 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-8031 <->[ciemna  ]

049-PL-0345-13-8081 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-8085 <->[ciemna  ]   051-PL-0345-13-8028 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    418 - MAJCHRZAK ROMAN         dł.=19°06'54.0" szer.=52°39'10.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-9702 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-9703 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-9705 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-9706 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-9707 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-9708 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-9709 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-9712 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-9713 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-9714 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-9715 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-9716 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-9717 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-9718 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-9719 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-9721 <A>[czerwona]   017-PL-0345-13-9722 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-9724 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-9725 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-9726 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-9727 <A>[płowa   ]

022-PL-0345-13-9728 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-9729 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-9730 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-9732 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-9734 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-9735 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-9736 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-9737 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-9738 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-9741 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-9743 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-9744 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-9745 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-9746 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-9747 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-9748 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-9751 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-9752 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-9753 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-9754 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-9755 <->[n-nakrap]

043-PL-0325-13-1909 <->[niebies.]   044-PL-0325-13-1911 <->[niebies.]   045-PL-0325-13-1923 <->[n-nakrap]

046-PL-0325-13-1928 <->[n-nakrap]   047-PL-0325-13-1930 <->[n-nakrap]   048-PL-0325-13-1935 <->[niebies.]

049-PL-0325-13-1947 <->[niebies.]   050-PL-0325-13-1949 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-2762 <->[n-nakrap]

052-PL-0433-13-6177 <->[niebies.]   053-PL-0433-13-6190 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    420 - BALCERKOWSCY KATA-ZBIG  dł.=19°10'31.0" szer.=52°37'20.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-8102 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-8103 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-8104 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-8107 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-8110 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-8112 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-8114 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-8116 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-8117 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-8118 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-8119 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-8120 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-8121 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-8125 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-8128 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-8129 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-8130 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-8131 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-8133 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-8134 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-8135 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-8138 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-8143 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-8152 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-8153 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-8154 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-8155 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-8156 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-8158 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-8162 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-8163 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-8164 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-8165 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-8166 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-8167 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-8168 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-8169 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-8170 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-8171 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-8172 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-8178 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    421 - BARCZAK JERZY           dł.=19°08'03.0" szer.=52°38'21.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-8266 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-8279 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-8293 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-8280 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-8292 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-8275 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-8261 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-8259 <A>[ciemna  ]   009-PL-0345-13-8282 <A>[ciemna  ]

010-PL-0345-13-8265 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-8263 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-8264 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-8271 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-8277 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-8278 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-8257 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-8254 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-8251 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-8274 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-8252 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-8268 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-8258 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-8267 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-8270 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-8269 <A>[ciemna  ]   026-PL-0345-13-8286 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-8290 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-8287 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-8256 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-8255 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-8260 <A>[ciemna  ]   032-PL-0345-13-8285 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-8283 <A>[szpak   ]

034-PL-0345-13-8289 <A>[czerwona]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    422 - DĄBEK RYSZARD           dł.=19°06'57.0" szer.=52°38'59.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-9501 <A>[czerwona]   002-PL-0345-13-9502 <A>[czerwona]   003-PL-0345-13-9503 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-9504 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-9505 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-9507 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-9508 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-9509 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-9510 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-9511 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-9513 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-9514 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-9515 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-9518 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-9519 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-9520 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-9521 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-9522 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-9523 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-9524 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-9525 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-9526 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-9528 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-9529 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-9530 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-9531 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-9532 <A>[czerwona]

028-PL-0345-13-9533 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-9534 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-9535 <A>[czerwona]

031-PL-0345-13-9537 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-9538 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-9539 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-9540 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-9542 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-9543 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-9544 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-9545 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-9546 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-9547 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-9548 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-9549 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-9550 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-9551 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-9553 <->[niebies.]

046-PL-0345-13-9554 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-9555 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-9557 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-9558 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-9559 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-9561 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-9562 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-9563 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-9564 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-9565 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-9566 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-9570 <->[niebies.]

058-PL-0345-13-9571 <->[niebies.]   059-PL-0345-13-9572 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-9573 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-9576 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-9578 <->[niebies.]   063-PL-0345-13-9579 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-9581 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-9582 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-9583 <->[niebies.]

067-PL-0345-13-9584 <->[niebies.]   068-PL-0345-13-9585 <->[niebies.]   069-PL-0345-13-9587 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-9588 <->[niebies.]   071-PL-0345-13-9589 <->[niebies.]   072-PL-0345-13-9590 <->[n-nakrap]

073-PL-0345-13-4489 <->[n-nakrap]   074-PL-0345-13-4487 <->[niebies.]   075-PL-0345-13-9591 <->[n-nakrap]

076-PL-0345-13-9592 <->[n-nakrap]   077-PL-0345-13-9600 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    426 - BRAUN KAZIMIERZ         dł.=19°09'26.0" szer.=52°38'56.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-12-8302 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-12-8303 <A>[niebies.]   003-PL-0345-12-8306 <A>[ciemna  ]

004-PL-0345-12-8307 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-12-8308 <A>[niebies.]   006-PL-0345-12-8309 <A>[niebies.]

007-PL-0345-12-8310 <A>[niebies.]   008-PL-0345-12-8312 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-12-8313 <A>[czerwona]

010-PL-0345-12-8314 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-12-8318 <A>[niebies.]   012-PL-0345-12-8319 <A>[niebies.]

013-PL-0345-12-8320 <A>[ciemna  ]   014-PL-0345-12-8321 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-12-8322 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-12-8323 <A>[ciemna  ]   017-PL-0345-12-8324 <A>[czerwona]   018-PL-0345-12-8326 <A>[niebies.]

019-PL-0345-12-8327 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-12-8329 <A>[niebies.]   021-PL-0345-12-8330 <A>[ciemna  ]

022-PL-0345-12-8331 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-12-8333 <A>[niebies.]   024-PL-0345-12-8334 <A>[niebies.]

025-PL-0345-12-8336 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-12-8337 <A>[niebies.]   027-PL-0345-12-8338 <A>[niebies.]

028-PL-0345-12-8341 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-12-8343 <A>[ciemna  ]   030-PL-0345-12-8344 <A>[ciemna  ]

031-PL-0345-12-8345 <A>[niebies.]   032-PL-0345-12-8346 <A>[czerwona]   033-PL-0345-12-8347 <A>[niebies.]

034-PL-0345-12-8348 <A>[niebies.]   035-PL-0345-12-8456 <A>[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    428 - KLIMCZAK JÓZEF          dł.=19°08'31.0" szer.=52°38'15.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-8463 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-8465 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-8466 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-8468 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-8469 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-8470 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-8471 <A>[czerwona]   008-PL-0345-13-8474 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-8477 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-8478 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-8479 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-8480 <A>[ciemna  ]

013-PL-0345-13-8481 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-8484 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-8482 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-8485 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-8486 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-8487 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-8488 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-8489 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-8490 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-8491 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-8492 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-8493 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-8494 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-8496 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-8497 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-8498 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-8500 <A>[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    435 - SOŁTYSIŃSKI SŁAWOMIR    dł.=19°10'34.0" szer.=52°37'14.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-9955 <A>[ciemna  ]   002-PL-0345-13-9956 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-9957 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-9958 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-9959 <A>[ciemna  ]   006-PL-0345-13-9961 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-9962 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-9963 <A>[n-pstra ]   009-PL-0345-13-9964 <A>[ciemna  ]

010-PL-0345-13-9966 <A>[czerwona]   011-PL-0345-13-9967 <A>[czerwona]   012-PL-0345-13-9968 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-9969 <A>[ciemna  ]   014-PL-0345-13-9971 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-9972 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-9973 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-9974 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-9975 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-9976 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-9978 <A>[ciemna  ]   021-PL-0345-13-9979 <A>[ciemna  ]

022-PL-0345-13-9980 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-9982 <A>[ciemna  ]   024-PL-0345-13-9983 <A>[czerwona]

025-PL-0345-13-9984 <A>[czerwona]   026-PL-0345-13-9985 <A>[ciemna  ]   027-PL-0345-13-9987 <A>[ciemna  ]

028-PL-0345-13-9988 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-9989 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-9990 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-9991 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-9993 <A>[ciemna  ]   033-PL-0345-13-9995 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-9996 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-9997 <A>[ciemna  ]   036-PL-0345-13-9998 <A>[czerwona]

037-PL-0345-13-9999 <A>[n-nakrap]   038-PL-345-13-10000 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-9130 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-9141 <A>[ciemna  ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    437 - BAWEJ MAREK             dł.=19°08'13.0" szer.=52°38'26.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-9301 <A>[ciemna  ]   002-PL-0345-13-9302 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-9304 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-9305 <A>[n-pstra ]   005-PL-0345-13-9306 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-9308 <A>[ciemna  ]

007-PL-0345-13-9309 <A>[c-pstra ]   008-PL-0345-13-9310 <A>[ciemna  ]   009-PL-0345-13-9311 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-9312 <A>[ciemna  ]   011-PL-0345-13-9314 <A>[ciemna  ]   012-PL-0345-13-9315 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-9316 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-9319 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-9320 <A>[ciemna  ]

016-PL-0345-13-9321 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-9322 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-9323 <A>[ciemna  ]

019-PL-0345-13-9324 <A>[ciemna  ]   020-PL-0345-13-9325 <A>[ciemna  ]   021-PL-0345-13-9327 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-9328 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-2618 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-2624 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-2626 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-2698 <A>[n-pstra ]   027-PL-0320-13-3680 <A>[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    440 - KWIATKOWSKI STANISŁAW   dł.=19°08'19.0" szer.=52°38'35.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-9621 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-9622 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-9623 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-9624 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-9625 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-9626 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-9627 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-9628 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-9629 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-9631 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-9632 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-9633 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-9634 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-9635 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-9636 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-9637 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-9638 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-9639 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-9640 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-9641 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-9642 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-9643 <A>[ciemna  ]   023-PL-0345-13-9644 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-9645 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-9646 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-9647 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-9648 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-9649 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-9650 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-9651 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-9652 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-9653 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-9654 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-9655 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-9656 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-9657 <A>[n-pstra ]

037-PL-0345-13-9658 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-9659 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-9660 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-9661 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-9662 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-9663 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-9664 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-9665 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-9666 <->[niebies.]

046-PL-0345-13-9667 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-9668 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-9669 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-9670 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-9671 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-9672 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-9673 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-9674 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-9675 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-9676 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-9677 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-9678 <->[niebies.]

058-PL-0345-13-9679 <->[niebies.]   059-PL-0345-13-9680 <->[niebies.]   060-PL-0345-13-9681 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-9682 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-9683 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-9684 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-9685 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-9686 <->[n-pstra ]   066-PL-0345-13-9687 <->[n-nakrap]

067-PL-0345-13-9688 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    441 - JASTRZĘBSKI TADEUSZ     dł.=19°06'38.0" szer.=52°39'05.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-8664 <A>[n-pstra ]   002-PL-0345-13-8801 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-8803 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-8805 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-8808 <A>[czerwona]   006-PL-0345-13-8809 <A>[szpak   ]

007-PL-0345-13-8810 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-8814 <A>[czerwona]   009-PL-0345-13-8815 <A>[czerwona]

010-PL-0345-13-8816 <A>[ciemna  ]   011-PL-0345-13-8817 <A>[czerwona]   012-PL-0345-13-8818 <A>[ciemna  ]

013-PL-0345-13-8847 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-8848 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-8859 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-8872 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-8877 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-8878 <A>[ciemna  ]

019-PL-0345-13-8881 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-8882 <A>[płowa   ]   021-PL-0345-13-8885 <A>[czerwona]

022-PL-0345-13-8886 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-8887 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-8888 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-8879 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-8889 <A>[płowa   ]   027-PL-0345-13-8891 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-8894 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-8895 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-8896 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-8897 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-8898 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-8899 <A>[czerwona]

034-PL-0345-13-8900 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-8901 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-8902 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-8903 <A>[ciemna  ]   038-PL-0345-13-8904 <A>[ciemna  ]   039-PL-0345-13-8905 <A>[ciemna  ]

040-PL-0345-13-8906 <A>[n-pstra ]   041-PL-0345-13-8907 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-8908 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-8909 <->[szpak   ]   044-PL-0345-13-8910 <->[ciemna  ]   045-PL-0345-13-8911 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-8912 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-8913 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-8914 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-8915 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-8916 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-8917 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-8918 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-8919 <->[n-pstra ]   054-PL-0345-13-8920 <->[niebies.]

055-PL-0345-13-8921 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-8922 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-8923 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-8924 <->[ciemna  ]   059-PL-0345-13-8925 <->[niebies.]   060-PL-0345-13-8926 <->[n-pstra ]

061-PL-0345-13-8927 <->[szpak   ]   062-PL-0345-13-8929 <->[niebies.]   063-PL-0345-13-8930 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-8931 <->[niebies.]   065-PL-0345-13-8932 <->[ciemna  ]   066-PL-0345-13-8933 <->[ciemna  ]

067-PL-0345-13-8934 <->[ciemna  ]   068-PL-0345-13-8936 <->[niebies.]   069-PL-0345-13-8937 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-8938 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-8939 <->[ciemna  ]   072-PL-0345-13-8940 <->[n-nakrap]

073-PL-0345-13-8942 <->[niebies.]   074-PL-0345-13-8944 <->[n-nakrap]   075-PL-0345-13-8945 <->[n-nakrap]

076-PL-0345-13-8946 <->[ciemna  ]   077-PL-0345-13-8947 <->[niebies.]   078-PL-0345-13-8948 <->[ciemna  ]

079-PL-0345-13-8949 <->[n-nakrap]   080-PL-0345-13-8950 <->[niebies.]   081-PL-0345-13-8951 <->[niebies.]

082-PL-0345-13-8952 <->[n-nakrap]   083-PL-0345-13-8953 <->[n-pstra ]   084-PL-0345-13-8955 <->[płowa   ]

085-PL-0345-13-8956 <->[niebies.]   086-PL-0345-13-8957 <->[n-pstra ]   087-PL-0345-13-8958 <->[szpak   ]

088-PL-0345-13-8959 <->[niebies.]   089-PL-0345-13-8962 <->[niebies.]   090-PL-0345-13-8963 <->[szpak   ]

091-PL-0345-13-8966 <->[szpak   ]   092-PL-0345-13-8967 <->[ciemna  ]   093-PL-0345-13-8971 <->[n-nakrap]

094-PL-0345-13-8972 <->[n-nakrap]   095-PL-0345-13-8977 <->[niebies.]   096-PL-0345-13-8978 <->[ciemna  ]

097-PL-0345-13-8983 <->[szpak   ]   098-PL-0345-13-8984 <->[szpak   ]   099-PL-0345-13-8985 <->[ciemna  ]

100-PL-0345-13-8987 <->[n-pstra ]   101-PL-0345-13-8988 <->[ciemna  ]   102-PL-0345-13-8990 <->[ciemna  ]

103-PL-0345-13-8992 <->[niebies.]   104-PL-0345-13-9000 <->[ciemna  ]   105-PL-0255-13-9491 <->[ciemna  ]

106-PL-0255-13-9492 <->[ciemna  ]   107-PL-0255-13-9493 <->[niebies.]   108-PL-0255-13-9496 <->[niebies.]

109-PL-0255-13-9498 <->[n-nakrap]   110-PL-0255-13-9499 <->[szpak   ]   111-PL-0255-13-9500 <->[ciemna  ]

112-PL-453-13-10660 <->[n-nakrap]   113-PL-453-13-10661 <->[niebies.]   114-PL-453-13-10662 <->[niebies.]

115-PL-453-13-10663 <->[ciemna  ]   116-PL-453-13-10570 <->[ciemna  ]   117-PL-188-13-16801 <->[niebies.]

118-PL-188-13-16802 <->[niebies.]   119-PL-188-13-16803 <->[n-nakrap]   120-PL-188-13-16804 <->[n-nakrap]

121-PL-188-13-16956 <->[ciemna  ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    442 - CHYZIŃSKI MAREK         dł.=19°08'18.0" szer.=52°45'56.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-9001 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-9002 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-9003 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-9005 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-9006 <A>[n-pstra ]   006-PL-0345-13-9007 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-9008 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-9010 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-9011 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-9012 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-9013 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-9017 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-9018 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-9019 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-9020 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-9021 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-9022 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-9025 <A>[n-pstra ]

019-PL-0345-13-9026 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-9027 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-9028 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-9029 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-9030 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-9031 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-9032 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-9033 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-9034 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-9036 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-9038 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-9039 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-9040 <A>[ciemna  ]   032-PL-0345-13-9043 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-9044 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-9045 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-9047 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-9049 <A>[n-pstra ]

037-PL-0345-13-9050 <A>[szpak   ]   038-PL-0345-13-9053 <A>[szpak   ]   039-PL-0345-13-9054 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-9055 <A>[szpak   ]   041-PL-0345-13-9056 <->[ciemna  ]   042-PL-0345-13-9057 <->[płowa   ]

043-PL-0345-13-9058 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-9061 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-9062 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-9063 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-9064 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-9065 <->[niebies.]

049-PL-0345-13-9066 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-9067 <->[n-pstra ]   051-PL-0345-13-9068 <->[ciemna  ]

052-PL-0345-13-9069 <->[niebies.]   053-PL-0345-13-9070 <->[niebies.]   054-PL-0345-13-9072 <->[niebies.]

055-PL-0345-13-9073 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-9075 <->[n-pstra ]   057-PL-0345-13-9077 <->[niebies.]

058-PL-0345-13-9078 <->[szpak   ]   059-PL-0345-13-9079 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-9080 <->[ciemna  ]

061-PL-0345-13-9082 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-9083 <->[niebies.]   063-PL-0345-13-9084 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-9085 <->[niebies.]   065-PL-0345-13-9087 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-9088 <->[n-nakrap]

067-PL-0345-13-9089 <->[niebies.]   068-PL-0345-13-9090 <->[niebies.]   069-PL-0345-13-9091 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-9092 <->[niebies.]   071-PL-0345-13-9094 <->[n-nakrap]   072-PL-0345-13-9095 <->[szpak   ]

073-PL-0345-13-9096 <->[niebies.]   074-PL-0345-13-9097 <->[niebies.]   075-PL-0345-13-9098 <->[płowa   ]

076-PL-0345-13-9099 <->[płowa   ]   077-PL-0345-13-9100 <->[n-pstra ]   078-PL-0187-13-8374 <->[n-nakrap]

079-PL-0187-13-8431 <->[niebies.]   080-PL-0187-13-8439 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    443 - MACIEJA MACIEJ          dł.=19°08'11.0" szer.=52°43'58.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-9351 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-9352 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-9353 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-9354 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-9355 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-9356 <A>[n-pstra ]

007-PL-0345-13-9357 <A>[ciemna  ]   008-PL-0345-13-9358 <A>[n-pstra ]   009-PL-0345-13-9359 <A>[n-pstra ]

010-PL-0345-13-9360 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-9361 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-9362 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-9363 <A>[ciemna  ]   014-PL-0345-13-9364 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-9365 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-9366 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-9367 <A>[ciemna  ]   018-PL-0345-13-9368 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-9369 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-9370 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-9371 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-9372 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-9373 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-9374 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-9375 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-9376 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-9377 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-9378 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-9379 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-9380 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-9381 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-9382 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-9383 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-9384 <A>[ciemna  ]   035-PL-0345-13-9385 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-9386 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-9387 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-9388 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-9389 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-9390 <A>[n-pstra ]   041-PL-0345-13-9391 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-9392 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-9393 <->[czerwona]   044-PL-0345-13-9394 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-9395 <->[ciemna  ]

046-PL-0345-13-9396 <->[ciemna  ]   047-PL-0345-13-9397 <->[ciemna  ]   048-PL-0345-13-9398 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-9399 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-9400 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-9401 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-9402 <->[czerwona]   053-PL-0345-13-9403 <->[niebies.]   054-PL-0345-13-9404 <->[niebies.]

055-PL-0345-13-9405 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-9406 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-9407 <->[niebies.]

058-PL-0345-13-9408 <->[n-pstra ]   059-PL-0345-13-9409 <->[niebies.]   060-PL-0345-13-9410 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-9411 <->[niebies.]   062-PL-0345-13-9412 <->[ciemna  ]   063-PL-0345-13-9413 <->[płowa   ]

064-PL-0345-13-9414 <->[płowa   ]   065-PL-0345-13-9415 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-9416 <->[n-nakrap]

067-PL-0345-13-9417 <->[ciemna  ]   068-PL-0345-13-9418 <->[n-pstra ]   069-PL-0345-13-9419 <->[n-nakrap]

070-PL-0345-13-9420 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-9421 <->[niebies.]   072-PL-0345-13-9422 <->[niebies.]

073-PL-0345-13-9423 <->[niebies.]   074-PL-0345-13-9424 <->[niebies.]   075-PL-0345-13-9425 <->[czerwona]

076-PL-0345-13-9426 <->[niebies.]   077-PL-0345-13-9427 <->[n-nakrap]   078-PL-0345-13-9428 <->[niebies.]

079-PL-0345-13-9429 <->[n-nakrap]   080-PL-0345-13-9430 <->[n-pstra ]   081-PL-0345-13-9431 <->[niebies.]

082-PL-0345-13-9432 <->[niebies.]   083-PL-0345-13-9433 <->[ciemna  ]   084-PL-0345-13-9434 <->[ciemna  ]

085-PL-0345-13-9435 <->[ciemna  ]   086-PL-0345-13-9436 <->[niebies.]   087-PL-0345-13-9437 <->[n-pstra ]

088-PL-0345-13-9438 <->[ciemna  ]   089-PL-0345-13-9439 <->[n-pstra ]   090-PL-0345-13-9440 <->[n-nakrap]

091-PL-0345-13-9441 <->[niebies.]   092-PL-0345-13-9442 <->[ciemna  ]   093-PL-0345-13-9443 <->[n-nakrap]

094-PL-0345-13-9444 <->[n-nakrap]   095-PL-0345-13-9445 <->[niebies.]   096-PL-0345-13-9446 <->[niebies.]

097-PL-0345-13-9447 <->[n-pstra ]   098-PL-0345-13-9448 <->[niebies.]   099-PL-0345-13-9449 <->[n-nakrap]

100-PL-0345-13-9450 <->[n-nakrap]   101-PL-0345-13-9451 <->[n-nakrap]   102-PL-0345-13-9452 <->[niebies.]

103-PL-0345-13-9453 <->[n-nakrap]   104-PL-0345-13-9454 <->[n-pstra ]   105-PL-0345-13-9455 <->[n-pstra ]

106-PL-0345-13-9456 <->[n-pstra ]   107-PL-0345-13-9457 <->[n-nakrap]   108-PL-0345-13-9458 <->[n-nakrap]

109-PL-0345-13-9459 <->[niebies.]   110-PL-0345-13-9460 <->[niebies.]   111-PL-0345-13-9461 <->[niebies.]

112-PL-0345-13-9462 <->[n-nakrap]   113-PL-0345-13-9463 <->[n-nakrap]   114-PL-0345-13-9464 <->[n-nakrap]

115-PL-0345-13-9465 <->[czerwona]   116-PL-0345-13-9466 <->[niebies.]   117-PL-0345-13-9467 <->[n-nakrap]

118-PL-0345-13-9468 <->[n-nakrap]   119-PL-0345-13-9469 <->[n-nakrap]   120-PL-0345-13-9470 <->[czerwona]

121-PL-0345-13-9471 <->[n-pstra ]   122-PL-0345-13-9472 <->[czerwona]   123-PL-0345-13-9473 <->[niebies.]

124-PL-0345-13-9474 <->[ciemna  ]   125-PL-0345-13-9475 <->[n-pstra ]   126-PL-0345-13-9476 <->[niebies.]

127-PL-0345-13-9477 <->[n-nakrap]   128-PL-0345-13-9478 <->[niebies.]   129-PL-0345-13-9479 <->[czerwona]

130-PL-0345-13-9480 <->[niebies.]   131-PL-0345-13-9481 <->[n-pstra ]   132-PL-0345-13-9482 <->[ciemna  ]

133-PL-0345-13-9483 <->[czerwona]   134-PL-0345-13-9484 <->[n-nakrap]   135-PL-0345-13-9485 <->[n-nakrap]

136-PL-0345-13-9486 <->[niebies.]   137-PL-0345-13-9487 <->[n-nakrap]   138-PL-0345-13-9488 <->[niebies.]

139-PL-0345-13-9489 <->[ciemna  ]   140-PL-0345-13-9490 <->[ciemna  ]   141-PL-0345-13-9491 <->[niebies.]

142-PL-0345-13-9492 <->[niebies.]   143-PL-0345-13-9493 <->[niebies.]   144-PL-0345-13-9494 <->[niebies.]

145-PL-0345-13-9495 <->[n-pstra ]   146-PL-0345-13-9496 <->[niebies.]   147-PL-0345-13-9497 <->[ciemna  ]

148-PL-0345-13-9498 <->[ciemna  ]   149-PL-0345-13-9499 <->[ciemna  ]   150-PL-0345-13-9500 <->[niebies.]

151-PL-162-13-15521 <->[n-pstra ]   152-PL-162-13-15522 <->[czerwona]   153-PL-162-13-15523 <->[n-nakrap]

154-PL-162-13-15524 <->[niebies.]   155-PL-162-13-15525 <->[niebies.]   156-PL-162-13-15526 <->[n-nakrap]

157-PL-162-13-15527 <->[n-nakrap]   158-PL-162-13-15528 <->[n-nakrap]   159-PL-162-13-15529 <->[niebies.]

160-PL-162-13-15530 <->[niebies.]   161-PL-162-13-15531 <->[niebies.]   162-PL-162-13-15532 <->[niebies.]

163-PL-162-13-15533 <->[ciemna  ]   164-PL-162-13-15534 <->[ciemna  ]   165-PL-162-13-15535 <->[czerwona]

166-PL-162-13-15536 <->[niebies.]   167-PL-162-13-15537 <->[niebies.]   168-PL-162-13-15538 <->[n-nakrap]

169-PL-162-13-15539 <->[niebies.]   170-PL-162-13-15540 <->[n-nakrap]   171-PL-162-13-15541 <->[n-nakrap]

172-PL-162-13-15542 <->[n-nakrap]   173-PL-162-13-15543 <->[n-nakrap]   174-PL-162-13-15544 <->[n-pstra ]

175-PL-162-13-15545 <->[n-nakrap]   176-PL-162-13-15546 <->[n-nakrap]   177-PL-162-13-15547 <->[niebies.]

178-PL-162-13-15548 <->[n-nakrap]   179-PL-162-13-15549 <->[niebies.]   180-PL-162-13-15550 <->[niebies.]

181-PL-453-13-10429 <->[płowa   ]   182-PL-453-13-10430 <->[niebies.]   183-PL-453-13-10431 <->[n-pstra ]

184-PL-453-13-10432 <->[n-pstra ]   185-PL-453-13-10433 <->[n-pstra ]   186-PL-453-13-10434 <->[niebies.]

187-PL-453-13-10435 <->[niebies.]   188-PL-453-13-10436 <->[niebies.]   189-PL-453-13-10437 <->[niebies.]

190-PL-453-13-10438 <->[n-nakrap]   191-PL-453-13-10439 <->[niebies.]   192-PL-453-13-10440 <->[n-nakrap]

193-PL-453-13-10441 <->[niebies.]   194-PL-453-13-10442 <->[niebies.]   195-PL-453-13-10443 <->[n-nakrap]

196-PL-453-13-10444 <->[n-nakrap]   197-PL-453-13-10445 <->[n-nakrap]   198-PL-453-13-10446 <->[n-nakrap]

199-PL-453-13-10447 <->[n-nakrap]   200-PL-453-13-10448 <->[niebies.]   201-PL-453-13-10680 <->[niebies.]

202-PL-453-13-10681 <->[niebies.]   203-PL-453-13-10682 <->[niebies.]   204-PL-453-13-10683 <->[niebies.]

205-PL-453-13-10684 <->[n-pstra ]   206-PL-453-13-10685 <->[n-nakrap]   207-PL-453-13-10686 <->[n-nakrap]

208-PL-453-13-10687 <->[niebies.]   209-PL-453-13-10688 <->[n-pstra ]   210-PL-453-13-10689 <->[niebies.]

211-PL-453-13-10690 <->[niebies.]   212-PL-453-13-10691 <->[n-nakrap]   213-PL-453-13-10692 <->[niebies.]

214-PL-453-13-10693 <->[niebies.]   215-PL-453-13-10694 <->[niebies.]   216-PL-453-13-10695 <->[niebies.]

217-PL-453-13-10696 <->[ciemna  ]   218-PL-453-13-10697 <->[niebies.]   219-PL-453-13-10698 <->[niebies.]

220-PL-453-13-10699 <->[n-pstra ]   221-PL-453-13-10700 <->[niebies.]   222-PL-0345-13-4503 <->[n-nakrap]

223-PL-0345-13-4504 <->[n-nakrap]   224-PL-0345-13-4506 <->[n-nakrap]   225-PL-0345-13-4507 <->[niebies.]

226-PL-0345-13-4508 <->[niebies.]   227-PL-0345-13-4518 <->[niebies.]   228-PL-0345-13-4519 <->[n-nakrap]

229-PL-0345-13-4530 <->[niebies.]   230-PL-0345-13-4535 <->[niebies.]   231-PL-345-13-13990 <->[niebies.]

232-PL-345-13-13991 <->[n-nakrap]   233-PL-345-13-13994 <->[n-nakrap]   234-PL-345-13-13995 <->[n-nakrap]

235-PL-345-13-13996 <->[n-pstra ]   236-PL-345-13-13998 <->[n-pstra ]   237-PL-345-13-13999 <->[niebies.]

238-PL-345-13-13987 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    444 - DUDKA ANDRZEJ           dł.=19°13'50.0" szer.=52°40'40.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-9691 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-9693 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-9695 <A>[n-pstra ]

004-PL-0345-13-9696 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-9697 <A>[czarna  ]   006-PL-0345-13-9698 <A>[czarna  ]

007-PL-0345-13-9699 <A>[czerwona]   008-PL-0345-13-9700 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-9761 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-9763 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-9764 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-9766 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-9767 <A>[n-pstra ]   014-PL-0345-13-9768 <A>[n-pstra ]   015-PL-0345-13-9769 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-9771 <A>[czerwona]   017-PL-0345-13-9772 <A>[płowa   ]   018-PL-0345-13-9773 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-9774 <A>[szpak   ]   020-PL-0345-13-9775 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-9776 <A>[n-pstra ]

022-PL-0345-13-9777 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-9778 <A>[ciemna  ]   024-PL-0345-13-9779 <A>[czarna  ]

025-PL-0345-13-9780 <A>[czarna  ]   026-PL-0345-13-9781 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-9783 <A>[n-pstra ]

028-PL-0345-13-9784 <A>[n-nakrap]   029-PL-0380-13-6763 <A>[n-nakrap]   030-PL-0380-13-6764 <A>[niebies.]

031-PL-0380-13-6765 <A>[n-nakrap]   032-PL-0380-13-6768 <A>[niebies.]   033-PL-0380-13-6770 <A>[niebies.]

034-PL-0380-13-6771 <A>[n-nakrap]   035-PL-0380-13-6772 <A>[n-nakrap]   036-PL-0380-13-6777 <A>[n-nakrap]

037-PL-0380-13-6783 <A>[n-nakrap]   038-PL-272-13-12552 <A>[n-nakrap]   039-PL-272-13-12553 <A>[czerwona]

040-PL-272-13-12554 <A>[niebies.]   041-PL-272-13-12556 <->[n-nakrap]   042-PL-272-13-12562 <->[n-pstra ]

043-PL-272-13-12563 <->[n-nakrap]   044-PL-272-13-12564 <->[niebies.]   045-PL-272-13-12565 <->[n-nakrap]

046-PL-272-13-12570 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    501 - FURMAŃSKI KAZIMIERZ     dł.=19°19'34.0" szer.=52°38'35.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-1901 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-1902 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-1903 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-1904 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-1905 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-1906 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-1907 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-1908 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-1909 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-1910 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-1911 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-1912 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-1913 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-1914 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-1915 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-1916 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-1917 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-1918 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-1919 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-1920 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-1921 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-1922 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-1923 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-1924 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-1925 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-1926 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-1927 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-1928 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-1929 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-1930 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-1931 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-1932 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-1933 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-1934 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-1935 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-1936 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-1938 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-1939 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-1940 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-1941 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-1942 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-1943 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-1944 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-1945 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-1948 <->[niebies.]

046-PL-0345-13-1949 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-1950 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-1951 <->[niebies.]

049-PL-0345-13-1952 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-1954 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-1955 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-1957 <->[niebies.]   053-PL-0345-13-1958 <->[niebies.]   054-PL-0345-13-1959 <->[niebies.]

055-PL-0345-13-1960 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    502 - BARSKI ZBIGNIEW         dł.=19°19'31.0" szer.=52°38'23.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-3001 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-3002 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-3004 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-3005 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-3006 <A>[c-pstra ]   006-PL-0345-13-3007 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-3008 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-3009 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-3010 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-3011 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-3013 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-3014 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-3015 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-3016 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-3017 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-3018 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-3019 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-3024 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-3025 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-3026 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-3027 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-3028 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-3029 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-3031 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-3032 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-3034 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-3035 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-3038 <A>[ciemna  ]   029-PL-0345-13-3040 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-3044 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-3045 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-3046 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-3049 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-3051 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-3052 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-3053 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-3054 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-3055 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-3056 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-3057 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-3058 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-3059 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-3060 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-3061 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-3062 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-3063 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-3064 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-3065 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-3066 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-3067 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-3068 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-3070 <->[niebies.]   053-PL-0345-13-3670 <->[ciemna  ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    504 - PIETRZAKOWSKI STEFAN    dł.=19°15'41.0" szer.=52°44'41.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-11-11501 <A>[n-nakrap]   002-PL-345-11-11502 <A>[n-nakrap]   003-PL-345-11-11503 <A>[niebies.]

004-PL-345-11-11504 <A>[niebies.]   005-PL-345-11-11505 <A>[n-nakrap]   006-PL-345-11-11506 <A>[niebies.]

007-PL-345-11-11507 <A>[n-pstra ]   008-PL-345-11-11509 <A>[niebies.]   009-PL-345-11-11510 <A>[niebies.]

010-PL-345-11-11511 <A>[niebies.]   011-PL-345-11-11512 <A>[niebies.]   012-PL-345-11-11513 <A>[niebies.]

013-PL-345-11-11514 <A>[n-nakrap]   014-PL-345-11-11515 <A>[niebies.]   015-PL-345-11-11516 <A>[n-nakrap]

016-PL-345-11-11517 <A>[niebies.]   017-PL-345-11-11518 <A>[niebies.]   018-PL-345-11-11519 <A>[n-pstra ]

019-PL-345-11-11520 <A>[n-nakrap]   020-PL-345-11-11521 <A>[n-nakrap]   021-PL-345-11-11522 <A>[niebies.]

022-PL-345-11-11523 <A>[niebies.]   023-PL-345-11-11524 <A>[niebies.]   024-PL-345-11-11525 <A>[niebies.]

025-PL-345-11-11526 <A>[n-nakrap]   026-PL-345-11-11527 <A>[ciemna  ]   027-PL-345-11-11528 <A>[niebies.]

028-PL-345-11-11529 <A>[niebies.]   029-PL-345-11-11530 <A>[niebies.]   030-PL-345-11-11532 <A>[n-pstra ]

031-PL-345-11-11533 <A>[ciemna  ]   032-PL-345-11-11534 <A>[niebies.]   033-PL-345-11-11535 <A>[n-nakrap]

034-PL-345-11-11536 <A>[n-nakrap]   035-PL-345-11-11537 <A>[niebies.]   036-PL-345-11-11538 <A>[niebies.]

037-PL-345-11-11540 <A>[n-nakrap]   038-PL-345-11-11541 <A>[n-nakrap]   039-PL-345-11-11542 <A>[niebies.]

040-PL-345-11-11543 <A>[niebies.]   041-PL-345-11-11544 <->[n-nakrap]   042-PL-345-11-11545 <->[n-nakrap]

043-PL-345-11-11546 <->[n-nakrap]   044-PL-345-11-11547 <->[niebies.]   045-PL-345-11-11548 <->[niebies.]

046-PL-345-11-11550 <->[niebies.]   047-PL-345-11-11551 <->[n-nakrap]   048-PL-345-11-11552 <->[n-nakrap]

049-PL-345-11-11554 <->[n-nakrap]   050-PL-345-11-11555 <->[niebies.]   051-PL-345-11-11556 <->[n-pstra ]

052-PL-345-11-11557 <->[n-pstra ]   053-PL-345-11-11558 <->[niebies.]   054-PL-345-11-11560 <->[n-nakrap]

055-PL-345-11-11561 <->[n-nakrap]   056-PL-345-11-11562 <->[n-nakrap]   057-PL-345-11-11563 <->[niebies.]

058-PL-345-11-11564 <->[niebies.]   059-PL-345-11-11565 <->[niebies.]   060-PL-345-11-11566 <->[n-nakrap]

061-PL-345-11-11567 <->[n-nakrap]   062-PL-345-11-11568 <->[niebies.]   063-PL-345-11-11569 <->[niebies.]

064-PL-345-11-11570 <->[niebies.]   065-PL-345-11-11572 <->[niebies.]   066-PL-345-11-11575 <->[niebies.]

067-PL-345-11-11576 <->[n-nakrap]   068-PL-345-11-11577 <->[n-nakrap]   069-PL-345-11-11578 <->[n-nakrap]

070-PL-345-11-11579 <->[n-nakrap]   071-PL-345-11-11580 <->[n-pstra ]   072-PL-345-11-11581 <->[n-nakrap]

073-PL-345-11-11582 <->[niebies.]   074-PL-345-11-11583 <->[niebies.]   075-PL-345-11-11584 <->[niebies.]

076-PL-345-11-11585 <->[n-n-pst.]   077-PL-345-11-11586 <->[n-pstra ]   078-PL-345-11-11587 <->[niebies.]

079-PL-345-11-11593 <->[niebies.]   080-PL-345-11-11595 <->[niebies.]   081-PL-345-11-11596 <->[n-nakrap]

082-PL-345-11-11598 <->[ciemna  ]   083-PL-345-11-11599 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    505 - GACHEWICZ MIECZY-CEZAR  dł.=19°23'21.0" szer.=52°38'21.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-3638 <A>[czerwona]   002-PL-0345-13-3637 <A>[czerwona]   003-PL-0345-13-3635 <A>[płowa   ]

004-PL-0345-13-3630 <A>[czerwona]   005-PL-0345-13-3628 <A>[czerwona]   006-PL-0345-13-3698 <A>[płowa   ]

007-PL-0345-13-3633 <A>[płowa   ]   008-PL-0345-13-3629 <A>[płowa   ]   009-PL-0345-13-1544 <A>[czerwona]

010-PL-0345-13-3649 <A>[płowa   ]   011-PL-0345-13-3693 <A>[płowa   ]   012-PL-0345-13-3692 <A>[czerwona]

013-PL-0345-13-3640 <A>[ciemna  ]   014-PL-0345-13-3685 <A>[szpak   ]   015-PL-0345-13-3688 <A>[szpak   ]

016-PL-0345-13-3686 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-3618 <A>[n-pstra ]   018-PL-0345-13-3675 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-3676 <A>[n-pstra ]   020-PL-0345-13-3636 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-3694 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-3695 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-3650 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-1522 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-3639 <A>[n-pstra ]   026-PL-0345-13-3680 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-3690 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-3647 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-3648 <A>[n-pstra ]   030-PL-0345-13-3749 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-3700 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-3660 <A>[ciemna  ]   033-PL-0345-13-3661 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-1549 <A>[ciemna  ]   035-PL-0345-13-1550 <A>[ciemna  ]   036-PL-0345-13-3674 <A>[szpak   ]

037-PL-0345-13-3672 <A>[szpak   ]   038-PL-0345-13-1548 <A>[n-nakrap]   039-PL-345-13-13371 <A>[niebies.]

040-PL-345-13-13372 <A>[płowa   ]   041-PL-0345-13-3553 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-3528 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-3576 <->[niebies.]   044-PL-345-13-13375 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-3521 <->[n-nakrap]

046-PL-345-13-11078 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-3611 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-3526 <->[n-nakrap]

049-PL-345-13-11081 <->[n-pstra ]   050-PL-345-13-13376 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-3605 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-3603 <->[n-pstra ]   053-PL-0345-13-3604 <->[szpak   ]   054-PL-345-13-13381 <->[czerwona]

055-PL-345-13-13378 <->[szpak   ]   056-PL-345-13-11080 <->[szpak   ]   057-PL-345-13-13377 <->[szpak   ]

058-PL-345-13-11082 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-3612 <->[ciemna  ]   060-PL-0345-13-3607 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-3627 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-3736 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-3634 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-3520 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-3658 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-3642 <->[n-pstra ]

067-PL-0345-13-3601 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-3537 <->[ciemna  ]   069-PL-0345-13-3617 <->[n-nakrap]

070-PL-0345-13-3610 <->[niebies.]   071-PL-0345-13-3602 <->[n-nakrap]   072-PL-0345-13-3613 <->[n-nakrap]

073-PL-0345-13-3623 <->[n-pstra ]   074-PL-0345-13-3696 <->[n-pstra ]   075-PL-0345-13-3707 <->[niebies.]

076-PL-0345-13-3689 <->[n-nakrap]   077-PL-0345-13-3659 <->[niebies.]   078-PL-0345-13-3609 <->[niebies.]

079-PL-0345-13-1547 <->[niebies.]   080-PL-345-13-13382 <->[czerwona]   081-PL-0345-13-3625 <->[n-nakrap]

082-PL-0345-13-3624 <->[n-pstra ]   083-PL-0345-13-3621 <->[niebies.]   084-PL-0345-13-3654 <->[n-nakrap]

085-PL-0345-13-3719 <->[n-nakrap]   086-PL-0345-13-3615 <->[niebies.]   087-PL-0345-13-3710 <->[niebies.]

088-PL-0345-13-3724 <->[szpak   ]   089-PL-0345-13-3744 <->[płowa   ]   090-PL-0345-13-3743 <->[n-nakrap]

091-PL-0345-13-3655 <->[n-nakrap]   092-PL-0345-13-3709 <->[niebies.]   093-PL-0345-13-3732 <->[niebies.]

094-PL-0345-13-3714 <->[niebies.]   095-PL-0345-13-3735 <->[n-nakrap]   096-PL-0345-13-3652 <->[n-pstra ]

097-PL-0345-13-3701 <->[szpak   ]   098-PL-0345-13-3733 <->[szpak   ]   099-PL-0345-13-3722 <->[n-nakrap]

100-PL-0345-13-3740 <->[niebies.]   101-PL-0345-13-3747 <->[n-nakrap]   102-PL-0345-13-3739 <->[niebies.]

103-PL-0345-13-3727 <->[niebies.]   104-PL-0345-13-3645 <->[niebies.]   105-PL-0345-13-3746 <->[n-nakrap]

106-PL-0345-13-3713 <->[n-nakrap]   107-PL-0345-13-3673 <->[n-nakrap]   108-PL-0345-13-3667 <->[płowa   ]

109-PL-0345-13-3741 <->[płowa   ]   110-PL-0345-13-3699 <->[płowa   ]   111-PL-0345-13-3665 <->[n-nakrap]

112-PL-0345-13-3614 <->[niebies.]   113-PL-0345-13-3669 <->[n-pstra ]   114-PL-0345-13-3681 <->[n-pstra ]

115-PL-0345-13-3748 <->[czerwona]   116-PL-0345-13-3715 <->[n-nakrap]   117-PL-0345-13-3656 <->[niebies.]

118-PL-0345-13-3697 <->[płowa   ]   119-PL-0345-13-3742 <->[niebies.]   120-PL-0345-13-3653 <->[szpak   ]

121-PL-0345-13-3608 <->[niebies.]   122-PL-0345-13-3737 <->[szpak   ]   123-PL-0345-13-3729 <->[n-nakrap]

124-PL-0345-13-3691 <->[niebies.]   125-PL-0345-13-3666 <->[niebies.]   126-PL-0345-13-3716 <->[czarna  ]

127-PL-0345-13-3745 <->[n-nakrap]   128-PL-0345-13-3712 <->[n-nakrap]   129-PL-0345-13-3671 <->[niebies.]

130-PL-0345-13-3657 <->[niebies.]   131-PL-0345-13-3631 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    506 - KOZŁOWSKI IGNACY        dł.=19°19'30.0" szer.=52°38'13.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-11701 <A>[n-nakrap]   002-PL-345-13-11702 <A>[niebies.]   003-PL-345-13-11703 <A>[n-nakrap]

004-PL-345-13-11705 <A>[ciemna  ]   005-PL-345-13-11706 <A>[niebies.]   006-PL-345-13-11707 <A>[niebies.]

007-PL-345-13-11708 <A>[n-nakrap]   008-PL-345-13-11709 <A>[n-nakrap]   009-PL-345-13-11710 <A>[czerwona]

010-PL-345-13-11711 <A>[niebies.]   011-PL-345-13-11712 <A>[niebies.]   012-PL-345-13-11713 <A>[ciemna  ]

013-PL-345-13-11714 <A>[n-nakrap]   014-PL-345-13-11715 <A>[n-nakrap]   015-PL-345-13-11717 <A>[szpak   ]

016-PL-345-13-11718 <A>[ciemna  ]   017-PL-345-13-11720 <A>[ciemna  ]   018-PL-345-13-11721 <A>[płowa   ]

019-PL-345-13-11722 <A>[n-nakrap]   020-PL-345-13-11723 <A>[ciemna  ]   021-PL-345-13-11725 <A>[ciemna  ]

022-PL-345-13-11726 <A>[n-nakrap]   023-PL-345-13-11727 <A>[n-nakrap]   024-PL-345-13-11728 <A>[ciemna  ]

025-PL-345-13-11729 <A>[n-pstra ]   026-PL-345-13-11730 <A>[czerwona]   027-PL-345-13-11731 <A>[n-nakrap]

028-PL-345-13-11733 <A>[n-nakrap]   029-PL-345-13-11734 <A>[n-nakrap]   030-PL-345-13-11735 <A>[n-nakrap]

031-PL-345-13-11737 <A>[n-nakrap]   032-PL-345-13-11739 <A>[n-nakrap]   033-PL-345-13-11740 <A>[ciemna  ]

034-PL-345-13-11741 <A>[ciemna  ]   035-PL-345-13-11743 <A>[niebies.]   036-PL-345-13-11744 <A>[n-nakrap]

037-PL-345-13-11747 <A>[n-nakrap]   038-PL-345-13-11748 <A>[szpak   ]   039-PL-345-13-11749 <A>[n-nakrap]

040-PL-345-13-11751 <A>[n-nakrap]   041-PL-345-13-11752 <->[ciemna  ]   042-PL-345-13-11753 <->[ciemna  ]

043-PL-345-13-11754 <->[ciemna  ]   044-PL-345-13-11755 <->[czerwona]   045-PL-0345-13-3127 <->[szpak   ]

046-PL-0345-13-3083 <->[n-nakrap]   047-PL-043-13-14834 <->[ciemna  ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    509 - KLUCZYŃSKI PAWEŁ        dł.=19°19'23.0" szer.=52°38'22.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-1851 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-1852 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-1853 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-1854 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-1855 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-1856 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-1857 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-1859 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-1860 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-1861 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-1862 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-1863 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-1864 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-1866 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-1868 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-1869 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-1871 <A>[ciemna  ]   018-PL-0345-13-1872 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-1873 <A>[ciemna  ]   020-PL-0345-13-1874 <A>[ciemna  ]   021-PL-0345-13-1875 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-1876 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-1877 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-1878 <A>[ciemna  ]

025-PL-0345-13-1879 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-1880 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-1883 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-1884 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-1885 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-1886 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-1887 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-1888 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-1889 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-1890 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-1891 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-1893 <A>[n-pstra ]

037-PL-0345-13-1894 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-1895 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-1896 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-1897 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-3464 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    512 - WASILEWSKI MARCIN + J   dł.=19°21'49.0" szer.=52°38'32.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0278-13-5841 <A>[niebies.]   002-PL-0278-13-5842 <A>[n-nakrap]   003-PL-0278-13-5844 <A>[n-nakrap]

004-PL-0278-13-5845 <A>[niebies.]   005-PL-0278-13-5846 <A>[n-nakrap]   006-PL-0278-13-5848 <A>[ciemna  ]

007-PL-0278-13-5849 <A>[n-nakrap]   008-PL-0278-13-5850 <A>[n-nakrap]   009-PL-0278-13-5851 <A>[n-nakrap]

010-PL-0278-13-5852 <A>[niebies.]   011-PL-0278-13-5854 <A>[n-nakrap]   012-PL-0278-13-5855 <A>[n-nakrap]

013-PL-0278-13-5858 <A>[n-nakrap]   014-PL-0278-13-5859 <A>[n-nakrap]   015-PL-0278-13-5860 <A>[ciemna  ]

016-PL-0278-13-5862 <A>[n-nakrap]   017-PL-0278-13-5863 <A>[n-nakrap]   018-PL-0278-13-5864 <A>[niebies.]

019-PL-0278-13-5865 <A>[niebies.]   020-PL-0278-13-5868 <A>[n-nakrap]   021-PL-0278-13-5869 <A>[n-nakrap]

022-PL-0278-13-5871 <A>[n-nakrap]   023-PL-0278-13-5872 <A>[n-nakrap]   024-PL-0278-13-5873 <A>[n-nakrap]

025-PL-0278-13-5874 <A>[n-nakrap]   026-PL-0278-13-5875 <A>[n-nakrap]   027-PL-0278-13-5876 <A>[n-nakrap]

028-PL-0278-13-5877 <A>[n-nakrap]   029-PL-0278-13-5878 <A>[n-nakrap]   030-PL-0278-13-5882 <A>[niebies.]

031-PL-345-13-11852 <A>[n-pstra ]   032-PL-345-13-11853 <A>[biała   ]   033-PL-345-13-11854 <A>[szpak   ]

034-PL-345-13-11855 <A>[n-nakrap]   035-PL-345-13-11856 <A>[n-pstra ]   036-PL-345-13-11857 <A>[czerwona]

037-PL-345-13-11858 <A>[czerwona]   038-PL-345-13-11860 <A>[n-nakrap]   039-PL-345-13-11861 <A>[niebies.]

040-PL-345-13-11863 <A>[n-pstra ]   041-PL-345-13-11864 <->[niebies.]   042-PL-345-13-11865 <->[n-nakrap]

043-PL-345-13-11866 <->[ciemna  ]   044-PL-345-13-11867 <->[n-pstra ]   045-PL-345-13-11868 <->[czerwona]

046-PL-345-13-11869 <->[n-pstra ]   047-PL-345-13-11870 <->[niebies.]   048-PL-345-13-11871 <->[niebies.]

049-PL-345-13-11872 <->[n-nakrap]   050-PL-345-13-11873 <->[n-nakrap]   051-PL-345-13-11874 <->[płowa   ]

052-PL-345-13-11875 <->[czerwona]   053-PL-345-13-11876 <->[czerwona]   054-PL-345-13-11877 <->[płowa   ]

055-PL-345-13-11878 <->[niebies.]   056-PL-345-13-11879 <->[szpak   ]   057-PL-345-13-11880 <->[niebies.]

058-PL-345-13-11881 <->[czerwona]   059-PL-345-13-11882 <->[n-nakrap]   060-PL-345-13-11883 <->[niebies.]

061-PL-345-13-11884 <->[n-nakrap]   062-PL-345-13-11887 <->[ciemna  ]   063-PL-345-13-11888 <->[n-pstra ]

064-PL-345-13-11889 <->[czerwona]   065-PL-345-13-11891 <->[czerwona]   066-PL-345-13-11892 <->[niebies.]

067-PL-345-13-11893 <->[n-pstra ]   068-PL-345-13-11894 <->[n-nakrap]   069-PL-345-13-11895 <->[niebies.]

070-PL-345-13-11896 <->[n-nakrap]   071-PL-345-13-11897 <->[niebies.]   072-PL-345-13-11898 <->[niebies.]

073-PL-345-13-11899 <->[niebies.]   074-PL-345-13-11900 <->[niebies.]   075-PL-345-13-11901 <->[n-nakrap]

076-PL-345-13-11902 <->[n-nakrap]   077-PL-345-13-11903 <->[n-nakrap]   078-PL-345-13-11904 <->[n-pstra ]

079-PL-345-13-11905 <->[niebies.]   080-PL-345-13-11906 <->[n-nakrap]   081-PL-345-13-11907 <->[n-pstra ]

082-PL-345-13-11908 <->[czerwona]   083-PL-345-13-11909 <->[czerwona]   084-PL-345-13-11910 <->[czerwona]

085-PL-345-13-11911 <->[niebies.]   086-PL-345-13-11912 <->[n-nakrap]   087-PL-345-13-11913 <->[n-nakrap]

088-PL-345-13-11914 <->[n-nakrap]   089-PL-345-13-11915 <->[n-nakrap]   090-PL-345-13-11917 <->[niebies.]

091-PL-345-13-11918 <->[niebies.]   092-PL-345-13-11919 <->[niebies.]   093-PL-345-13-11920 <->[niebies.]

094-PL-345-13-11921 <->[niebies.]   095-PL-345-13-11922 <->[n-nakrap]   096-PL-345-13-11923 <->[niebies.]

097-PL-345-13-11924 <->[niebies.]   098-PL-345-13-11925 <->[czerwona]   099-PL-345-13-11926 <->[ciemna  ]

100-PL-345-13-11927 <->[niebies.]   101-PL-345-13-11928 <->[niebies.]   102-PL-345-13-11929 <->[niebies.]

103-PL-345-13-11930 <->[n-nakrap]   104-PL-345-13-11931 <->[n-pstra ]   105-PL-345-13-11932 <->[ciemna  ]

106-PL-345-13-11933 <->[płowa   ]   107-PL-345-13-11934 <->[n-nakrap]   108-PL-345-13-11935 <->[n-nakrap]

109-PL-345-13-11936 <->[n-nakrap]   110-PL-345-13-11937 <->[n-nakrap]   111-PL-345-13-11938 <->[n-nakrap]

112-PL-345-13-11939 <->[niebies.]   113-PL-345-13-11940 <->[n-nakrap]   114-PL-345-13-11941 <->[n-nakrap]

115-PL-345-13-11942 <->[niebies.]   116-PL-345-13-11943 <->[n-nakrap]   117-PL-345-13-11945 <->[niebies.]

118-PL-345-13-11946 <->[n-nakrap]   119-PL-345-13-11947 <->[n-nakrap]   120-PL-345-13-11948 <->[szpak   ]

121-PL-345-13-11949 <->[niebies.]   122-PL-345-13-11950 <->[niebies.]   123-PL-345-13-11953 <->[n-pstra ]

124-PL-345-13-11954 <->[n-pstra ]   125-PL-345-13-11957 <->[n-nakrap]   126-PL-345-13-11958 <->[niebies.]

127-PL-345-13-11959 <->[n-pstra ]   128-PL-345-13-11960 <->[płowa   ]   129-PL-345-13-11961 <->[niebies.]

130-PL-345-13-11967 <->[niebies.]   131-PL-345-13-11968 <->[n-pstra ]   132-PL-345-13-11969 <->[niebies.]

133-PL-345-13-11970 <->[niebies.]   134-PL-345-13-11987 <->[niebies.]   135-PL-345-13-11988 <->[n-nakrap]

136-PL-345-13-11989 <->[n-pstra ]   137-PL-345-13-11990 <->[n-nakrap]   138-PL-345-13-11991 <->[czerwona]

139-PL-345-13-11992 <->[n-pstra ]   140-PL-345-13-11993 <->[n-nakrap]   141-PL-345-13-11994 <->[n-pstra ]

142-PL-0280-13-2052 <->[ciemna  ]   143-PL-0280-13-2053 <->[ciemna  ]   144-PL-0364-13-7507 <->[szpak   ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    514 - JUSTYŃSKI DARIUSZ       dł.=19°18'47.0" szer.=52°38'09.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-11451 <A>[czerwona]   002-PL-345-13-11452 <A>[niebies.]   003-PL-345-13-11453 <A>[niebies.]

004-PL-345-13-11454 <A>[niebies.]   005-PL-345-13-11456 <A>[n-nakrap]   006-PL-345-13-11457 <A>[niebies.]

007-PL-345-13-11458 <A>[niebies.]   008-PL-345-13-11459 <A>[niebies.]   009-PL-345-13-11460 <A>[n-nakrap]

010-PL-345-13-11462 <A>[niebies.]   011-PL-345-13-11464 <A>[niebies.]   012-PL-345-13-11466 <A>[c-nakrap]

013-PL-345-13-11468 <A>[n-nakrap]   014-PL-345-13-11474 <A>[czerwona]   015-PL-345-13-11475 <A>[czerwona]

016-PL-345-13-11476 <A>[czerwona]   017-PL-345-13-11477 <A>[czerwona]   018-PL-345-13-11481 <A>[ciemna  ]

019-PL-345-13-11482 <A>[niebies.]   020-PL-345-13-11483 <A>[niebies.]   021-PL-345-13-11484 <A>[n-nakrap]

022-PL-345-13-11485 <A>[n-nakrap]   023-PL-345-13-11486 <A>[n-nakrap]   024-PL-345-13-11487 <A>[niebies.]

025-PL-345-13-11489 <A>[niebies.]   026-PL-345-13-11490 <A>[ciemna  ]   027-PL-345-13-11491 <A>[płowa   ]

028-PL-345-13-11492 <A>[n-nakrap]   029-PL-345-13-11493 <A>[n-nakrap]   030-PL-345-13-11496 <A>[n-nakrap]

031-PL-345-13-11497 <A>[n-nakrap]   032-PL-345-13-11498 <A>[czerwona]   033-PL-345-13-11499 <A>[biała   ]

034-PL-345-13-11500 <A>[c-nakrap]   035-PL-0345-13-1063 <A>[płowa   ]   036-PL-0345-13-1064 <A>[ciemna  ]

037-PL-0345-13-1065 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-1066 <A>[ciemna  ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    515 - KACPROWICZ DARIUSZ      dł.=19°16'51.0" szer.=52°41'21.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-11955 <A>[n-nakrap]   002-PL-345-13-11962 <A>[płowa   ]   003-PL-345-13-11977 <A>[n-nakrap]

004-PL-345-13-11979 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-3100 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-3101 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-3103 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-3104 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-3105 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-3106 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-3107 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-3108 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-3109 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-3114 <A>[n-pstra ]   015-PL-0345-13-3112 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-3116 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-3117 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-3118 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-3119 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-3120 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-3121 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-3123 <A>[n-pstra ]   023-PL-0345-13-3126 <A>[n-pstra ]   024-PL-0345-13-3129 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-3130 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-3131 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-3132 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-3134 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-3135 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-3137 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-3136 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-3139 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-3142 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-3144 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-3145 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-3146 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-3149 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-3150 <A>[czerwona]   039-PL-0345-13-3151 <A>[płowa   ]

040-PL-0345-13-3152 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-3153 <->[n-pstra ]   042-PL-0345-13-3154 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-3155 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-3156 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-3158 <->[n-pstra ]

046-PL-0345-13-3159 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-3160 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-3161 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-3163 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-3164 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-3165 <->[n-pstra ]

052-PL-0345-13-3167 <->[niebies.]   053-PL-0345-13-3166 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-3171 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-3174 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-3177 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-3182 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-3072 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-3073 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-3074 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-3075 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-3076 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-3079 <->[n-nakrap]

064-PL-0345-13-3080 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-3081 <->[n-pstra ]   066-PL-0345-13-3085 <->[n-nakrap]

067-PL-0345-13-3084 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-3086 <->[niebies.]   069-PL-0345-13-3087 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-3088 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-3089 <->[n-nakrap]   072-PL-0345-13-3090 <->[n-nakrap]

073-PL-0345-13-3091 <->[czerwona]   074-PL-0345-13-3092 <->[n-nakrap]   075-PL-0345-13-3094 <->[n-nakrap]

076-PL-0345-13-3095 <->[n-nakrap]   077-PL-0345-13-3096 <->[n-nakrap]   078-PL-0345-13-3098 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    517 - SPRYSZYŃSKI ROMAN       dł.=19°13'19.0" szer.=52°39'23.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-13320 <A>[n-nakrap]   002-PL-345-13-13328 <A>[niebies.]   003-PL-345-13-13324 <A>[niebies.]

004-PL-345-13-13315 <A>[n-nakrap]   005-PL-345-13-13341 <A>[niebies.]   006-PL-345-13-13346 <A>[czerwona]

007-PL-345-13-13347 <A>[czerwona]   008-PL-345-13-13334 <A>[czerwona]   009-PL-345-13-13325 <A>[czerwona]

010-PL-345-13-13327 <A>[niebies.]   011-PL-345-13-13339 <A>[niebies.]   012-PL-345-13-13314 <A>[n-nakrap]

013-PL-345-13-13332 <A>[n-nakrap]   014-PL-345-13-13342 <A>[niebies.]   015-PL-345-13-13340 <A>[niebies.]

016-PL-345-13-13344 <A>[n-nakrap]   017-PL-345-13-13343 <A>[n-nakrap]   018-PL-345-13-13337 <A>[n-nakrap]

019-PL-345-13-13322 <A>[n-nakrap]   020-PL-345-13-13350 <A>[niebies.]   021-PL-345-13-13317 <A>[niebies.]

022-PL-345-13-13331 <A>[n-nakrap]   023-PL-345-13-13338 <A>[niebies.]   024-PL-345-13-13318 <A>[szpak   ]

025-PL-345-13-13313 <A>[n-nakrap]   026-PL-0152-13-9266 <A>[płowa   ]   027-PL-0152-13-9267 <A>[niebies.]

028-PL-0152-13-9268 <A>[n-nakrap]   029-PL-0152-13-9270 <A>[niebies.]   030-PL-0152-13-9271 <A>[niebies.]

031-PL-0152-13-9273 <A>[czerwona]   032-PL-0152-13-9272 <A>[czerwona]   033-PL-0152-13-9274 <A>[n-nakrap]

034-PL-0152-13-9275 <A>[n-nakrap]   035-PL-0255-13-9722 <A>[n-nakrap]   036-PL-0255-13-9723 <A>[n-nakrap]

037-PL-0255-13-9725 <A>[n-nakrap]   038-PL-0255-13-9728 <A>[płowa   ]   039-PL-0255-13-9727 <A>[płowa   ]

040-PL-0255-13-9717 <A>[n-nakrap]   041-PL-0255-13-9729 <->[niebies.]   042-PL-0255-13-9719 <->[n-nakrap]

043-PL-0255-13-9718 <->[n-nakrap]   044-PL-0255-13-9724 <->[czerwona]   045-PL-0255-13-9721 <->[n-nakrap]

046-PL-279-13-14955 <->[niebies.]   047-PL-279-13-14954 <->[czerwona]   048-PL-279-13-14957 <->[czerwona]

049-PL-345-13-13308 <->[płowa   ]   050-PL-345-13-13307 <->[płowa   ]   051-PL-345-13-13316 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    519 - WASIELEWSKI MAREK-JANU  dł.=19°19'08.0" szer.=52°38'17.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-3501 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-3503 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-3515 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-3519 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-3534 <A>[czerwona]   006-PL-0345-13-3536 <A>[czerwona]

007-PL-0345-13-3541 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-3546 <A>[ciemna  ]   009-PL-0345-13-3551 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-3568 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-3570 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-3581 <A>[niebies.]

013-PL-265-13-12106 <A>[n-nakrap]   014-PL-265-13-12108 <A>[n-nakrap]   015-PL-265-13-12112 <A>[ciemna  ]

016-PL-265-13-12114 <A>[n-nakrap]   017-PL-265-13-12122 <A>[niebies.]   018-PL-265-13-12126 <A>[niebies.]

019-PL-265-13-12127 <A>[niebies.]   020-PL-265-13-12133 <A>[niebies.]   021-PL-265-13-12139 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-1501 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-1502 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-1503 <A>[czerwona]

025-PL-0345-13-1504 <A>[czerwona]   026-PL-0345-13-1505 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-1506 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-1507 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-1508 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-1509 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-1510 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-1511 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-1512 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-1514 <A>[ciemna  ]   035-PL-0345-13-1515 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-1517 <A>[szpak   ]

037-PL-0345-13-1518 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-1519 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-1520 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-1521 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-1523 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-1525 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-1526 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-1527 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-1528 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-1529 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-1530 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-1531 <->[ciemna  ]

049-PL-0345-13-1532 <->[ciemna  ]   050-PL-0345-13-1534 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-1535 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-1536 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-1533 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-1538 <->[szpak   ]

055-PL-0345-13-1539 <->[ciemna  ]   056-PL-0345-13-1540 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-1541 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-1545 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-1552 <->[niebies.]   060-PL-0345-13-1554 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-1556 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-1557 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-1559 <->[n-nakrap]

064-PL-0345-13-1560 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-1562 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-1564 <->[ciemna  ]

067-PL-0345-13-1565 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-1566 <->[niebies.]   069-PL-0345-13-1971 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-1974 <->[niebies.]   071-PL-0345-13-1976 <->[niebies.]   072-PL-0345-13-1977 <->[n-nakrap]

073-PL-0345-13-1979 <->[płowa   ]   074-PL-0345-13-1981 <->[n-nakrap]   075-PL-0345-13-1982 <->[n-nakrap]

076-PL-0345-13-1983 <->[n-nakrap]   077-PL-0345-13-3676 <->[n-nakrap]   078-PL-0345-13-3725 <->[n-nakrap]

079-PL-0345-13-3750 <->[n-nakrap]   080-PL-0345-13-3598 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    520 - DERESZEWSKI MIECZYSŁAW  dł.=19°18'34.0" szer.=52°38'27.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0355-13-0302 <A>[n-nakrap]   002-PL-0355-13-0303 <A>[n-nakrap]   003-PL-0355-13-0304 <A>[niebies.]

004-PL-0355-13-0306 <A>[n-pstra ]   005-PL-0187-13-2837 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-3259 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-3260 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-3258 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-3295 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-3297 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-3298 <A>[ciemna  ]   012-PL-0345-13-3296 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-3300 <A>[n-nakrap]   014-PL-345-13-11079 <A>[n-pstra ]   015-PL-345-13-11588 <A>[niebies.]

016-PL-345-13-11600 <A>[n-nakrap]   017-PL-345-13-11771 <A>[n-nakrap]   018-PL-345-13-11772 <A>[n-nakrap]

019-PL-345-13-11773 <A>[niebies.]   020-PL-345-13-11774 <A>[niebies.]   021-PL-345-13-11776 <A>[n-nakrap]

022-PL-345-13-11777 <A>[n-nakrap]   023-PL-345-13-11778 <A>[niebies.]   024-PL-345-13-11779 <A>[n-nakrap]

025-PL-345-13-11780 <A>[n-nakrap]   026-PL-345-13-11781 <A>[n-nakrap]   027-PL-345-13-11782 <A>[n-nakrap]

028-PL-345-13-11783 <A>[n-nakrap]   029-PL-345-13-11784 <A>[n-nakrap]   030-PL-345-13-11785 <A>[n-nakrap]

031-PL-345-13-11786 <A>[n-nakrap]   032-PL-345-13-11787 <A>[niebies.]   033-PL-345-13-11788 <A>[n-nakrap]

034-PL-345-13-11789 <A>[niebies.]   035-PL-345-13-11790 <A>[n-pstra ]   036-PL-345-13-11791 <A>[szpak   ]

037-PL-345-13-11792 <A>[szpak   ]   038-PL-345-13-11794 <A>[niebies.]   039-PL-345-13-11795 <A>[n-nakrap]

040-PL-345-13-11796 <A>[n-pstra ]   041-PL-345-13-11797 <->[niebies.]   042-PL-345-13-11798 <->[n-nakrap]

043-PL-345-13-11799 <->[szpak   ]   044-PL-345-13-11800 <->[szpak   ]   045-PL-345-13-11801 <->[n-nakrap]

046-PL-345-13-11802 <->[n-nakrap]   047-PL-345-13-11803 <->[ciemna  ]   048-PL-345-13-11804 <->[niebies.]

049-PL-345-13-11805 <->[niebies.]   050-PL-345-13-11806 <->[n-nakrap]   051-PL-345-13-11807 <->[n-nakrap]

052-PL-345-13-11808 <->[niebies.]   053-PL-345-13-11809 <->[niebies.]   054-PL-345-13-11811 <->[n-nakrap]

055-PL-345-13-11812 <->[niebies.]   056-PL-345-13-11813 <->[szpak   ]   057-PL-345-13-11814 <->[szpak   ]

058-PL-345-13-11815 <->[niebies.]   059-PL-345-13-11816 <->[niebies.]   060-PL-345-13-11817 <->[niebies.]

061-PL-345-13-11818 <->[ciemna  ]   062-PL-345-13-11819 <->[ciemna  ]   063-PL-345-13-11820 <->[niebies.]

064-PL-345-13-11821 <->[n-nakrap]   065-PL-345-13-11822 <->[n-nakrap]   066-PL-345-13-11824 <->[n-nakrap]

067-PL-345-13-11825 <->[płowa   ]   068-PL-345-13-11826 <->[płowa   ]   069-PL-345-13-11827 <->[n-nakrap]

070-PL-345-13-11828 <->[niebies.]   071-PL-345-13-11829 <->[niebies.]   072-PL-345-13-11830 <->[niebies.]

073-PL-345-13-11831 <->[n-pstra ]   074-PL-345-13-11832 <->[niebies.]   075-PL-345-13-11833 <->[n-nakrap]

076-PL-345-13-11834 <->[n-nakrap]   077-PL-345-13-11835 <->[niebies.]   078-PL-345-13-11836 <->[n-nakrap]

079-PL-345-13-11837 <->[n-nakrap]   080-PL-345-13-11838 <->[n-nakrap]   081-PL-345-13-11839 <->[czerwona]

082-PL-345-13-11840 <->[czerwona]   083-PL-345-13-11841 <->[szpak   ]   084-PL-345-13-11842 <->[szpak   ]

085-PL-345-13-11843 <->[niebies.]   086-PL-345-13-11844 <->[n-nakrap]   087-PL-345-13-11845 <->[szpak   ]

088-PL-345-13-11846 <->[szpak   ]   089-PL-345-13-11847 <->[niebies.]   090-PL-345-13-11848 <->[n-nakrap]

091-PL-345-13-11849 <->[n-nakrap]   092-PL-345-13-11850 <->[n-nakrap]   093-PL-345-13-11951 <->[niebies.]

094-PL-345-13-11952 <->[n-nakrap]   095-PL-345-13-11956 <->[szpak   ]   096-PL-345-13-11963 <->[niebies.]

097-PL-345-13-11964 <->[n-nakrap]   098-PL-345-13-11973 <->[n-nakrap]   099-PL-345-13-11978 <->[niebies.]

100-PL-345-13-11982 <->[n-nakrap]   101-PL-345-13-11983 <->[n-nakrap]   102-PL-345-13-11980 <->[niebies.]

103-PL-0042-13-1974 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    523 - MURATOW ROMAN - DAWID   dł.=19°26'32.0" szer.=52°37'36.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-11201 <A>[n-pstra ]   002-PL-345-13-11205 <A>[n-pstra ]   003-PL-345-13-11206 <A>[n-pstra ]

004-PL-345-13-11207 <A>[niebies.]   005-PL-345-13-11208 <A>[niebies.]   006-PL-345-13-11209 <A>[niebies.]

007-PL-345-13-11211 <A>[niebies.]   008-PL-345-13-11212 <A>[n-pstra ]   009-PL-345-13-11214 <A>[n-pstra ]

010-PL-345-13-11218 <A>[ciemna  ]   011-PL-345-13-11219 <A>[niebies.]   012-PL-345-13-11220 <A>[n-pstra ]

013-PL-345-13-11221 <A>[n-nakrap]   014-PL-345-13-11223 <A>[n-pstra ]   015-PL-345-13-11224 <A>[ciemna  ]

016-PL-345-13-11225 <A>[czarna  ]   017-PL-345-13-11229 <A>[ciemna  ]   018-PL-345-13-11232 <A>[niebies.]

019-PL-345-13-11233 <A>[n-pstra ]   020-PL-345-13-11234 <A>[n-pstra ]   021-PL-345-13-11235 <A>[n-nakrap]

022-PL-345-13-11236 <A>[n-nakrap]   023-PL-345-13-11237 <A>[n-nakrap]   024-PL-345-13-11243 <A>[n-nakrap]

025-PL-345-13-11245 <A>[czerwona]   026-PL-345-13-11246 <A>[n-nakrap]   027-PL-345-13-11247 <A>[n-nakrap]

028-PL-345-13-11251 <A>[ciemna  ]   029-PL-345-13-11252 <A>[niebies.]   030-PL-345-13-11257 <A>[niebies.]

031-PL-345-13-11278 <A>[n-nakrap]   032-PL-345-13-11272 <A>[n-nakrap]   033-PL-345-13-11273 <A>[n-nakrap]

034-PL-345-13-11280 <A>[n-pstra ]   035-PL-345-13-11281 <A>[niebies.]   036-PL-345-13-11282 <A>[n-nakrap]

037-PL-345-13-11283 <A>[n-nakrap]   038-PL-345-13-11284 <A>[n-nakrap]   039-PL-345-13-11285 <A>[n-pstra ]

040-PL-345-13-11286 <A>[n-pstra ]   041-PL-345-13-11287 <->[n-nakrap]   042-PL-345-13-11292 <->[niebies.]

043-PL-345-13-11293 <->[n-pstra ]   044-PL-0345-13-1591 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-1592 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-1593 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-1600 <->[n-nakrap]   048-PL-345-13-11240 <->[n-pstra ]

049-PL-345-13-11249 <->[płowa   ]   050-PL-345-13-11231 <->[n-pstra ]   051-PL-345-13-11239 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    527 - WITKOWSKI TEODOR        dł.=19°17'59.0" szer.=52°38'35.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0339-13-1453 <A>[n-nakrap]   002-PL-0339-13-1464 <A>[n-nakrap]   003-PL-0339-13-1465 <A>[n-nakrap]

004-PL-0339-13-1470 <A>[niebies.]   005-PL-0339-13-1480 <A>[n-nakrap]   006-PL-0339-13-1482 <A>[c-pstra ]

007-PL-0339-13-1485 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-1602 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-1603 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-1604 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-1605 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-1606 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-1607 <A>[c-pstra ]   014-PL-0345-13-1608 <A>[c-pstra ]   015-PL-0345-13-1609 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-1610 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-1611 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-1612 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-1613 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-1615 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-1616 <A>[c-pstra ]

022-PL-0345-13-1618 <A>[n-pstra ]   023-PL-0345-13-1620 <A>[n-pstra ]   024-PL-0345-13-1621 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-1622 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-1623 <A>[szpak   ]   027-PL-0345-13-1624 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-1625 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-1626 <A>[ciemna  ]   030-PL-0345-13-1627 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-1628 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-1629 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-1630 <A>[n-n-pst.]

034-PL-0345-13-1631 <A>[szpak   ]   035-PL-0345-13-1632 <A>[ciemna  ]   036-PL-0345-13-1633 <A>[c-pstra ]

037-PL-0345-13-1634 <A>[n-n-pst.]   038-PL-0345-13-1635 <A>[szpak   ]   039-PL-0345-13-1637 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-1638 <A>[n-n-pst.]   041-PL-0345-13-1640 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-1641 <->[szpak   ]

043-PL-0345-13-1642 <->[n-n-pst.]   044-PL-0345-13-1643 <->[czarna  ]   045-PL-0345-13-1644 <->[czarna  ]

046-PL-0345-13-1646 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-1647 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-1648 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-1649 <->[szpak   ]   050-PL-0345-13-1650 <->[szpak   ]   051-PL-0345-13-1651 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-1652 <->[c-pstra ]   053-PL-0345-13-1653 <->[szpak   ]   054-PL-0345-13-1654 <->[niebies.]

055-PL-0345-13-1656 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-1657 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-1658 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-1659 <->[szpak   ]   059-PL-0345-13-1660 <->[szpak   ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    528 - ŻÓŁTOWSKI WIESŁAW       dł.=19°17'26.0" szer.=52°40'39.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-13104 <A>[niebies.]   002-PL-345-13-13102 <A>[niebies.]   003-PL-345-13-13143 <A>[niebies.]

004-PL-345-13-13146 <A>[niebies.]   005-PL-345-13-13107 <A>[niebies.]   006-PL-345-13-13119 <A>[ciemna  ]

007-PL-345-13-13103 <A>[niebies.]   008-PL-345-13-13139 <A>[szpak   ]   009-PL-345-13-13138 <A>[ciemna  ]

010-PL-345-13-13137 <A>[n-nakrap]   011-PL-285-13-16796 <A>[niebies.]   012-PL-345-13-13125 <A>[płowa   ]

013-PL-345-13-13151 <A>[płowa   ]   014-PL-345-13-13135 <A>[niebies.]   015-PL-345-13-13185 <A>[niebies.]

016-PL-345-13-13136 <A>[n-nakrap]   017-PL-345-13-13175 <A>[n-nakrap]   018-PL-345-13-13105 <A>[płowa   ]

019-PL-345-13-13111 <A>[szpak   ]   020-PL-345-13-13181 <A>[niebies.]   021-PL-345-13-13184 <A>[n-nakrap]

022-PL-345-13-13134 <A>[ciemna  ]   023-PL-345-13-13122 <A>[n-nakrap]   024-PL-345-13-13152 <A>[niebies.]

025-PL-345-13-13196 <A>[czerwona]   026-PL-345-13-13114 <A>[niebies.]   027-PL-345-13-13157 <A>[płowa   ]

028-PL-345-13-13109 <A>[szpak   ]   029-PL-345-13-13121 <A>[n-nakrap]   030-PL-345-13-13156 <A>[niebies.]

031-PL-345-13-13128 <A>[szpak   ]   032-PL-345-13-13113 <A>[n-pstra ]   033-PL-345-13-13120 <A>[płowa   ]

034-PL-345-13-13159 <A>[n-nakrap]   035-PL-345-13-13180 <A>[n-pstra ]   036-PL-345-13-13148 <A>[ciemna  ]

037-PL-345-13-13131 <A>[niebies.]   038-PL-345-13-13194 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-3141 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-3143 <A>[n-nakrap]   041-PL-0339-13-7695 <->[n-nakrap]   042-PL-0339-13-7688 <->[czerwona]

043-PL-0225-13-1679 <->[n-nakrap]   044-PL-0326-13-6796 <->[niebies.]   045-PL-345-13-13154 <->[n-pstra ]

046-PL-345-13-13200 <->[niebies.]   047-PL-345-13-13169 <->[niebies.]   048-PL-345-13-13153 <->[n-nakrap]

049-PL-345-13-13179 <->[n-nakrap]   050-PL-345-13-13190 <->[n-nakrap]   051-PL-345-13-13193 <->[niebies.]

052-PL-345-13-13198 <->[n-pstra ]   053-PL-345-13-13178 <->[ciemna  ]   054-PL-345-13-13172 <->[niebies.]

055-PL-345-13-13192 <->[n-nakrap]   056-PL-345-13-13176 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-3124 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    531 - SKIBIŃSKI KRZYSZTOF     dł.=19°19'47.0" szer.=52°38'23.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0278-13-5881 <A>[n-nakrap]   002-PL-0340-13-5563 <A>[szpak   ]   003-PL-345-13-11101 <A>[niebies.]

004-PL-345-13-11102 <A>[niebies.]   005-PL-345-13-11103 <A>[szpak   ]   006-PL-345-13-11104 <A>[szpak   ]

007-PL-345-13-11105 <A>[n-nakrap]   008-PL-345-13-11107 <A>[n-nakrap]   009-PL-345-13-11108 <A>[n-nakrap]

010-PL-345-13-11109 <A>[n-nakrap]   011-PL-345-13-11110 <A>[n-nakrap]   012-PL-345-13-11112 <A>[n-nakrap]

013-PL-345-13-11114 <A>[n-pstra ]   014-PL-345-13-11115 <A>[n-nakrap]   015-PL-345-13-11116 <A>[szpak   ]

016-PL-345-13-11117 <A>[szpak   ]   017-PL-345-13-11118 <A>[n-nakrap]   018-PL-345-13-11119 <A>[niebies.]

019-PL-345-13-11123 <A>[n-nakrap]   020-PL-345-13-11124 <A>[niebies.]   021-PL-345-13-11125 <A>[niebies.]

022-PL-345-13-11126 <A>[szpak   ]   023-PL-345-13-11127 <A>[n-nakrap]   024-PL-345-13-11128 <A>[niebies.]

025-PL-345-13-11129 <A>[n-nakrap]   026-PL-345-13-11131 <A>[czarna  ]   027-PL-345-13-11132 <A>[n-nakrap]

028-PL-345-13-11133 <A>[n-nakrap]   029-PL-345-13-11134 <A>[niebies.]   030-PL-345-13-11135 <A>[niebies.]

031-PL-345-13-11136 <A>[n-nakrap]   032-PL-345-13-11137 <A>[n-nakrap]   033-PL-345-13-11138 <A>[szpak   ]

034-PL-345-13-11139 <A>[szpak   ]   035-PL-345-13-11141 <A>[n-nakrap]   036-PL-345-13-11142 <A>[niebies.]

037-PL-345-13-11143 <A>[czerwona]   038-PL-345-13-11144 <A>[n-nakrap]   039-PL-345-13-11145 <A>[czerwona]

040-PL-345-13-11146 <A>[n-nakrap]   041-PL-345-13-11147 <->[n-nakrap]   042-PL-345-13-11148 <->[n-pstra ]

043-PL-345-13-11169 <->[n-pstra ]   044-PL-345-13-11174 <->[n-pstra ]   045-PL-345-13-11179 <->[niebies.]

046-PL-345-13-11182 <->[niebies.]   047-PL-345-13-11192 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    532 - ZŁAKOWSKI MARIUSZ       dł.=19°16'56.0" szer.=52°44'51.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-1703 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-1704 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-1705 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-1706 <A>[ciemna  ]   005-PL-0345-13-1707 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-1708 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-1709 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-1710 <A>[ciemna  ]   009-PL-0345-13-1711 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-1712 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-1713 <A>[ciemna  ]   012-PL-0345-13-1714 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-1715 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-1716 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-1717 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-1718 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-1719 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-1722 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-1723 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-1724 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-1725 <A>[płowa   ]

022-PL-0345-13-1726 <A>[ciemna  ]   023-PL-0345-13-1727 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-1728 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-1729 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-1730 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-1732 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-1733 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-1734 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-1735 <A>[ciemna  ]

031-PL-0345-13-1736 <A>[ciemna  ]   032-PL-0345-13-1737 <A>[ciemna  ]   033-PL-0345-13-1738 <A>[płowa   ]

034-PL-0345-13-1739 <A>[czerwona]   035-PL-0345-13-1741 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-1742 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-1743 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-1744 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-1745 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-1746 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-1748 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-1749 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-1751 <->[ciemna  ]   044-PL-0345-13-1752 <->[ciemna  ]   045-PL-0345-13-1753 <->[niebies.]

046-PL-0345-13-1754 <->[ciemna  ]   047-PL-0345-13-1755 <->[czerwona]   048-PL-0345-13-1756 <->[ciemna  ]

049-PL-0345-13-1757 <->[ciemna  ]   050-PL-0345-13-1758 <->[czerwona]   051-PL-0345-13-1759 <->[płowa   ]

052-PL-0345-13-1761 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-1762 <->[szpak   ]   054-PL-0345-13-1763 <->[szpak   ]

055-PL-0345-13-1764 <->[szpak   ]   056-PL-0345-13-1765 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-1766 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-1767 <->[niebies.]   059-PL-0345-13-1768 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-1769 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-1770 <->[niebies.]   062-PL-0345-13-1771 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-1772 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-1773 <->[niebies.]   065-PL-0345-13-1774 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-1775 <->[niebies.]

067-PL-0345-13-1776 <->[niebies.]   068-PL-0345-13-1777 <->[n-nakrap]   069-PL-0345-13-1778 <->[ciemna  ]

070-PL-0345-13-1780 <->[ciemna  ]   071-PL-0345-13-1574 <->[n-nakrap]   072-PL-0345-13-1575 <->[czerwona]

073-PL-0345-13-1576 <->[n-nakrap]   074-PL-0345-13-1578 <->[niebies.]   075-PL-0345-13-1583 <->[niebies.]

076-PL-0345-13-1584 <->[czerwona]   077-PL-0345-13-1585 <->[szpak   ]   078-PL-0345-13-1587 <->[ciemna  ]

079-PL-0345-13-1588 <->[ciemna  ]   080-PL-0345-13-1590 <->[niebies.]   081-PL-345-13-13353 <->[niebies.]

082-PL-345-13-13354 <->[czerwona]   083-PL-345-13-13355 <->[n-nakrap]   084-PL-345-13-13356 <->[niebies.]

085-PL-345-13-13357 <->[n-nakrap]   086-PL-345-13-13358 <->[płowa   ]   087-PL-345-13-13359 <->[ciemna  ]

088-PL-345-13-13360 <->[n-nakrap]   089-PL-345-13-13361 <->[niebies.]   090-PL-345-13-13362 <->[niebies.]

091-PL-345-13-13363 <->[szpak   ]   092-PL-345-13-13364 <->[n-nakrap]   093-PL-345-13-13365 <->[niebies.]

094-PL-345-13-13366 <->[n-nakrap]   095-PL-345-13-13367 <->[n-nakrap]   096-PL-345-13-13368 <->[niebies.]

097-PL-345-13-13370 <->[ciemna  ]   098-PL-0339-13-6355 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    533 - PERSZYŃSKI MARIUSZ      dł.=19°19'55.0" szer.=52°38'19.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-1543 <A>[n-pstra ]   002-PL-0345-13-1551 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-1988 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-1989 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-1990 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-1991 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-1992 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-1998 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-1999 <A>[n-pstra ]

010-PL-0345-13-3505 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-3506 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-3507 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-3508 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-3510 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-3511 <A>[n-pstra ]

016-PL-0345-13-3512 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-3513 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-3514 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-3516 <A>[n-pstra ]   020-PL-0345-13-3517 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-3522 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-3523 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-3524 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-3525 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-3527 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-3529 <A>[czerwona]   027-PL-0345-13-3530 <A>[czerwona]

028-PL-0345-13-3531 <A>[czerwona]   029-PL-0345-13-3532 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-3533 <A>[płowa   ]

031-PL-0345-13-3535 <A>[n-pstra ]   032-PL-0345-13-3538 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-3539 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-3540 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-3542 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-3543 <A>[n-pstra ]

037-PL-0345-13-3544 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-3549 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-3550 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-3552 <A>[n-pstra ]   041-PL-0345-13-3555 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-3556 <->[n-pstra ]

043-PL-0345-13-3558 <->[czerwona]   044-PL-0345-13-3559 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-3560 <->[szpak   ]

046-PL-0345-13-3561 <->[płowa   ]   047-PL-0345-13-3562 <->[ciemna  ]   048-PL-0345-13-3564 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-3565 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-3566 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-3567 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-3569 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-3572 <->[czerwona]   054-PL-0345-13-3573 <->[niebies.]

055-PL-0345-13-3574 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-3575 <->[płowa   ]   057-PL-0345-13-3577 <->[n-pstra ]

058-PL-0345-13-3578 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-3579 <->[n-pstra ]   060-PL-0345-13-3580 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-3582 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-3583 <->[niebies.]   063-PL-0345-13-3584 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-3585 <->[niebies.]   065-PL-0345-13-3586 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-3587 <->[n-pstra ]

067-PL-0345-13-3588 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-3589 <->[niebies.]   069-PL-0345-13-3590 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-3591 <->[niebies.]   071-PL-0345-13-3592 <->[n-nakrap]   072-PL-0345-13-3593 <->[n-nakrap]

073-PL-0345-13-3594 <->[niebies.]   074-PL-0345-13-3596 <->[n-nakrap]   075-PL-0345-13-3597 <->[n-pstra ]

076-PL-0345-13-3599 <->[niebies.]   077-PL-0345-13-3616 <->[n-nakrap]   078-PL-0345-13-3620 <->[płowa   ]

079-PL-0345-13-3622 <->[niebies.]   080-PL-0345-13-3632 <->[ciemna  ]   081-PL-0345-13-3644 <->[niebies.]

082-PL-0345-13-3646 <->[n-pstra ]   083-PL-0345-13-3651 <->[niebies.]   084-PL-0345-13-3662 <->[n-pstra ]

085-PL-0345-13-3668 <->[n-pstra ]   086-PL-0345-13-3679 <->[n-pstra ]   087-PL-0345-13-3683 <->[niebies.]

088-PL-0345-13-3684 <->[niebies.]   089-PL-0345-13-3687 <->[niebies.]   090-PL-0345-13-3702 <->[n-pstra ]

091-PL-0345-13-3721 <->[n-nakrap]   092-DV-236-00009952 <->[niebies.]   093-PL-326-13-13477 <->[czerwona]

094-PL-344-13-17416 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    535 - ZBIGNIEW BUGAJ          dł.=19°31'36.0" szer.=52°36'49.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-11301 <A>[n-nakrap]   002-PL-345-13-11302 <A>[niebies.]   003-PL-345-13-11303 <A>[niebies.]

004-PL-345-13-11304 <A>[niebies.]   005-PL-345-13-11305 <A>[n-nakrap]   006-PL-345-13-11306 <A>[niebies.]

007-PL-345-13-11307 <A>[niebies.]   008-PL-345-13-11310 <A>[szpak   ]   009-PL-345-13-11311 <A>[niebies.]

010-PL-345-13-11313 <A>[n-nakrap]   011-PL-345-13-11315 <A>[n-nakrap]   012-PL-345-13-11317 <A>[n-nakrap]

013-PL-345-13-11321 <A>[niebies.]   014-PL-345-13-11322 <A>[n-nakrap]   015-PL-345-13-11323 <A>[n-nakrap]

016-PL-345-13-11324 <A>[niebies.]   017-PL-345-13-11327 <A>[n-nakrap]   018-PL-345-13-11329 <A>[n-nakrap]

019-PL-345-13-11330 <A>[n-nakrap]   020-PL-345-13-11331 <A>[n-nakrap]   021-PL-345-13-11332 <A>[n-nakrap]

022-PL-345-13-11334 <A>[niebies.]   023-PL-345-13-11335 <A>[n-nakrap]   024-PL-345-13-11336 <A>[n-nakrap]

025-PL-345-13-11338 <A>[n-nakrap]   026-PL-345-13-11339 <A>[n-nakrap]   027-PL-345-13-11340 <A>[n-nakrap]

028-PL-345-13-11341 <A>[niebies.]   029-PL-345-13-11343 <A>[n-nakrap]   030-PL-345-13-11344 <A>[ciemna  ]

031-PL-345-13-11345 <A>[n-nakrap]   032-PL-345-13-11346 <A>[n-nakrap]   033-PL-345-13-11348 <A>[niebies.]

034-PL-345-13-11349 <A>[niebies.]   035-PL-345-13-11350 <A>[n-nakrap]   036-PL-345-13-11351 <A>[niebies.]

037-PL-345-13-11353 <A>[niebies.]   038-PL-345-13-11354 <A>[n-nakrap]   039-PL-345-13-11355 <A>[n-nakrap]

040-PL-345-13-11356 <A>[n-nakrap]   041-PL-345-13-11357 <->[niebies.]   042-PL-345-13-11358 <->[niebies.]

043-PL-345-13-11359 <->[n-nakrap]   044-PL-345-13-11360 <->[niebies.]   045-PL-345-13-11361 <->[n-nakrap]

046-PL-345-13-11362 <->[niebies.]   047-PL-345-13-11364 <->[n-nakrap]   048-PL-345-13-11366 <->[n-nakrap]

049-PL-345-13-11369 <->[szpak   ]   050-PL-345-13-11370 <->[n-nakrap]   051-PL-345-13-11371 <->[n-nakrap]

052-PL-345-13-11372 <->[niebies.]   053-PL-345-13-11373 <->[niebies.]   054-PL-345-13-11374 <->[niebies.]

055-PL-345-13-11375 <->[n-nakrap]   056-PL-345-13-11377 <->[ciemna  ]   057-PL-345-13-11378 <->[n-nakrap]

058-PL-345-13-11381 <->[n-nakrap]   059-PL-345-13-11383 <->[n-nakrap]   060-PL-345-13-11384 <->[niebies.]

061-PL-345-13-11385 <->[niebies.]   062-PL-345-13-11386 <->[n-nakrap]   063-PL-345-13-11387 <->[niebies.]

064-PL-345-13-11388 <->[niebies.]   065-PL-345-13-11389 <->[n-nakrap]   066-PL-345-13-11390 <->[n-nakrap]

067-PL-345-13-11392 <->[n-nakrap]   068-PL-278-13-10011 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    540 - KIERZKOWSKI MIROSŁAW    dł.=19°27'33.0" szer.=52°39'34.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-11603 <A>[n-nakrap]   002-PL-345-13-11604 <A>[niebies.]   003-PL-345-13-11605 <A>[niebies.]

004-PL-345-13-11609 <A>[niebies.]   005-PL-345-13-11610 <A>[niebies.]   006-PL-345-13-11614 <A>[niebies.]

007-PL-345-13-11615 <A>[n-nakrap]   008-PL-345-13-11616 <A>[szpak   ]   009-PL-345-13-11618 <A>[n-nakrap]

010-PL-345-13-11619 <A>[n-nakrap]   011-PL-345-13-11620 <A>[n-nakrap]   012-PL-345-13-11621 <A>[ciemna  ]

013-PL-345-13-11623 <A>[płowa   ]   014-PL-345-13-11624 <A>[n-nakrap]   015-PL-345-13-11625 <A>[płowa   ]

016-PL-345-13-11626 <A>[niebies.]   017-PL-345-13-11627 <A>[niebies.]   018-PL-345-13-11628 <A>[n-nakrap]

019-PL-345-13-11629 <A>[n-nakrap]   020-PL-345-13-11630 <A>[niebies.]   021-PL-345-13-11634 <A>[niebies.]

022-PL-345-13-11636 <A>[niebies.]   023-PL-345-13-11638 <A>[niebies.]   024-PL-345-13-11644 <A>[n-nakrap]

025-PL-345-13-11645 <A>[n-nakrap]   026-PL-345-13-11646 <A>[czerwona]   027-PL-345-13-11648 <A>[ciemna  ]

028-PL-345-13-11652 <A>[n-nakrap]   029-PL-345-13-11654 <A>[n-nakrap]   030-PL-345-13-11663 <A>[n-nakrap]

031-PL-345-13-11664 <A>[niebies.]   032-PL-345-13-11671 <A>[n-pstra ]   033-PL-345-13-11672 <A>[n-pstra ]

034-PL-345-13-11674 <A>[szpak   ]   035-PL-345-13-11692 <A>[szpak   ]   036-PL-280-13-13886 <A>[biała   ]

037-PL-280-13-13887 <A>[biała   ]   038-PL-280-13-13890 <A>[niebies.]   039-PL-0339-13-7505 <A>[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    541 - POKSIŃSKI SŁAWOMIR      dł.=19°21'22.0" szer.=52°43'32.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-290-13-10211 <A>[n-nakrap]   002-PL-290-13-10212 <A>[niebies.]   003-PL-290-13-10213 <A>[niebies.]

004-PL-290-13-10215 <A>[n-nakrap]   005-PL-290-13-10216 <A>[n-pstra ]   006-PL-290-13-10217 <A>[niebies.]

007-PL-290-13-10218 <A>[niebies.]   008-PL-290-13-10220 <A>[n-pstra ]   009-PL-290-13-10221 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-3781 <A>[ciemna  ]   011-PL-0345-13-3783 <A>[płowa   ]   012-PL-0345-13-3784 <A>[płowa   ]

013-PL-0345-13-3793 <A>[n-pstra ]   014-PL-0345-13-3840 <A>[płowa   ]   015-PL-0345-13-3841 <A>[płowa   ]

016-PL-0345-13-3798 <A>[czerwona]   017-PL-0345-13-3810 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-3782 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-3809 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-3845 <A>[biała   ]   021-PL-0345-13-3802 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-3788 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-3850 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-3847 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-3785 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-3790 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-3799 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-3795 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-3791 <A>[n-pstra ]   030-PL-0345-13-3806 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-3820 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-3842 <A>[n-pstra ]   033-PL-0345-13-3839 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-3848 <A>[czerwona]   035-PL-0345-13-3786 <A>[n-pstra ]   036-PL-0345-13-3789 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-3797 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-3803 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-3834 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-3844 <A>[czerwona]   041-PL-0345-13-3846 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-3813 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-3801 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    542 - KRZEMIŃSKI KRZYSZTOF    dł.=19°15'31.0" szer.=52°46'35.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-280-13-19868 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-1836 <A>[niebies.]   003-PL-281-13-17577 <A>[niebies.]

004-PL-281-13-17579 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-1787 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-1781 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-1794 <A>[n-nakrap]   008-PL-281-13-17571 <A>[n-nakrap]   009-PL-281-13-17580 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-1782 <A>[niebies.]   011-PL-281-13-17736 <A>[n-n-pst.]   012-PL-0345-13-1790 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-1799 <A>[czerwona]   014-PL-0345-13-1785 <A>[n-pstra ]   015-PL-281-13-17726 <A>[czerwona]

016-PL-281-13-17731 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-1793 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-1783 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-1797 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-1791 <A>[n-n-pst.]   021-PL-0345-13-1784 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-1795 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-1796 <A>[czarna  ]   024-PL-0345-13-1792 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-1786 <A>[n-pstra ]   026-PL-0345-13-1816 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-1835 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-1848 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-1812 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-1807 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-1833 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-1844 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-1850 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-1832 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-1814 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-1804 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-1823 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-1838 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-1815 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-1805 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-1802 <->[n-pstra ]   042-PL-0345-13-1828 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-1843 <->[n-pstra ]   044-PL-0345-13-1846 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-1817 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-1821 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-1847 <->[czarna  ]   048-PL-0345-13-1849 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-1837 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-1842 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-1822 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-1840 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-1825 <->[niebies.]   054-PL-0345-13-1806 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-1809 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-1898 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-1826 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-1827 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-1829 <->[niebies.]   060-PL-0345-13-1820 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-1834 <->[niebies.]   062-PL-0345-13-1841 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-1803 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-1839 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-1800 <->[n-n-pst.]   066-PL-0345-13-1801 <->[n-nakrap]

067-PL-280-13-19871 <->[n-nakrap]   068-PL-280-13-19873 <->[niebies.]   069-PL-0339-13-5195 <->[n-nakrap]

070-PL-0339-13-5196 <->[niebies.]   071-PL-0339-13-5193 <->[n-pstra ]   072-PL-0339-13-5194 <->[niebies.]

073-PL-0339-13-5199 <->[niebies.]   074-PL-345-13-11589 <->[n-pstra ]   075-PL-345-13-11592 <->[niebies.]

076-PL-0339-13-5200 <->[niebies.]   077-PL-280-13-19876 <->[n-pstra ]   078-PL-0345-13-1819 <->[n-pstra ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    543 - TUROWSKI WIESŁAW        dł.=19°38'53.0" szer.=52°36'38.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-3321 <A>[n-pstra ]   002-PL-0345-13-3322 <A>[n-pstra ]   003-PL-0345-13-3325 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-3326 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-3327 <A>[n-pstra ]   006-PL-0345-13-3330 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-3331 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-3332 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-3333 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-3334 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-3335 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-3336 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-3337 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-3338 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-3339 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-3340 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-3342 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-3343 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-3344 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-3345 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-3347 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-3348 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-3350 <A>[n-pstra ]   024-PL-0345-13-3351 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-3352 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-3354 <A>[czarna  ]   027-PL-0345-13-3355 <A>[czarna  ]

028-PL-0345-13-3356 <A>[czerwona]   029-PL-0345-13-3358 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-3359 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-3360 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-3361 <A>[szpak   ]   033-PL-0345-13-3362 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-3364 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-3365 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-3366 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-3368 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-3369 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-3370 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-3371 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-3372 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-3373 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-3374 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-3376 <->[ciemna  ]   045-PL-0345-13-3363 <->[niebies.]

046-PL-0345-13-3357 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-3367 <->[ciemna  ]   048-PL-0345-13-3375 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-3353 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-3377 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    546 - MASZENDA RADOSŁAW       dł.=19°37'59.0" szer.=52°36'49.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-3853 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-3854 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-3855 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-3857 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-3859 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-3860 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-3867 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-3868 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-3869 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-3870 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-3873 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-3875 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-3876 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-3877 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-3878 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-3881 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-3882 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-3883 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-3889 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-3890 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-3891 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-3892 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-3893 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-3894 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-3895 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-3896 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-3897 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-3898 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-3899 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-3900 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-3907 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-3910 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-3911 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-3914 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-3915 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-3960 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-3961 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-3962 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-3963 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-3971 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-3861 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-3862 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-3879 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-3884 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-3888 <->[niebies.]

046-PL-0345-13-3901 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-3905 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-3906 <->[niebies.]

049-PL-0345-13-3916 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-3918 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-3923 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-3924 <->[niebies.]   053-PL-0345-13-3926 <->[niebies.]   054-PL-0345-13-3927 <->[niebies.]

055-PL-0345-13-3930 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-3933 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-3934 <->[niebies.]

058-PL-0345-13-3935 <->[niebies.]   059-PL-0345-13-3936 <->[niebies.]   060-PL-0345-13-3937 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-3938 <->[niebies.]   062-PL-0345-13-3939 <->[niebies.]   063-PL-0345-13-3940 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-3941 <->[niebies.]   065-PL-0345-13-3942 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-3943 <->[niebies.]

067-PL-0345-13-3944 <->[niebies.]   068-PL-0345-13-3945 <->[niebies.]   069-PL-0345-13-3946 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-3948 <->[niebies.]   071-PL-0345-13-3947 <->[niebies.]   072-PL-0345-13-3949 <->[niebies.]

073-PL-0345-13-3950 <->[niebies.]   074-PL-0345-13-3951 <->[niebies.]   075-PL-0345-13-3952 <->[niebies.]

076-PL-0345-13-3953 <->[niebies.]   077-PL-0345-13-3954 <->[niebies.]   078-PL-0345-13-3955 <->[niebies.]

079-PL-0345-13-3956 <->[niebies.]   080-PL-0345-13-3957 <->[niebies.]   081-PL-0345-13-3958 <->[niebies.]

082-PL-0345-13-3959 <->[niebies.]   083-PL-0345-13-3964 <->[niebies.]   084-PL-0345-13-3965 <->[niebies.]

085-PL-0345-13-3966 <->[niebies.]   086-PL-0345-13-3967 <->[niebies.]   087-PL-0345-13-3968 <->[niebies.]

088-PL-0345-13-3969 <->[niebies.]   089-PL-0345-13-3972 <->[niebies.]   090-PL-0345-13-3973 <->[niebies.]

091-PL-0345-13-3974 <->[niebies.]   092-PL-0345-13-3976 <->[niebies.]   093-PL-0345-13-3977 <->[niebies.]

094-PL-0345-13-3978 <->[niebies.]   095-PL-0345-13-3979 <->[niebies.]   096-PL-0345-13-3980 <->[niebies.]

097-PL-0345-13-3981 <->[niebies.]   098-PL-0345-13-3982 <->[niebies.]   099-PL-0345-13-3983 <->[niebies.]

100-PL-0345-13-3984 <->[niebies.]   101-PL-0345-13-3985 <->[niebies.]   102-PL-0345-13-3378 <->[niebies.]

103-PL-0345-13-3379 <->[niebies.]   104-PL-0345-13-3383 <->[niebies.]   105-PL-0345-13-3381 <->[niebies.]

106-PL-0345-13-3909 <->[niebies.]   107-PL-0280-13-2827 <->[niebies.]   108-PL-0280-13-2900 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    547 - SOBOLEWSKI-JUSTYŃSKI    dł.=19°17'00.0" szer.=52°38'36.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-DV-035023-00540 <A>[niebies.]   002-DV-035023-00542 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-3201 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-3202 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-3203 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-3204 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-3206 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-3207 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-3208 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-3209 <A>[ciemna  ]   011-PL-0345-13-3210 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-3211 <A>[ciemna  ]

013-PL-0345-13-3212 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-3213 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-3214 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-3215 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-3216 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-3217 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-3218 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-3219 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-3220 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-3222 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-3223 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-3224 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-3225 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-3227 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-3228 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-3229 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-3231 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-3232 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-3233 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-3234 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-3235 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-3236 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-3238 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-3239 <A>[ciemna  ]

037-PL-0345-13-3240 <A>[czerwona]   038-PL-0345-13-3241 <A>[ciemna  ]   039-PL-0345-13-3242 <A>[ciemna  ]

040-PL-0345-13-3244 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-3248 <->[szpak   ]   042-PL-0345-13-3249 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-3250 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-3251 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-3252 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-3253 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-3254 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-3256 <->[niebies.]

049-PL-0345-13-3261 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-3262 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-3265 <->[ciemna  ]

052-PL-0345-13-3266 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-3267 <->[niebies.]   054-PL-0345-13-3268 <->[czerwona]

055-PL-0345-13-3269 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-3270 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-3272 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-3273 <->[niebies.]   059-PL-0345-13-3274 <->[ciemna  ]   060-PL-0345-13-3283 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-3284 <->[niebies.]   062-PL-0345-13-3287 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-3289 <->[n-nakrap]

064-PL-0345-13-3305 <->[czerwona]   065-PL-0345-13-3306 <->[n-nakrap]   066-PL-0345-13-3307 <->[n-nakrap]

067-PL-0345-13-3308 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-3311 <->[n-nakrap]   069-PL-0345-13-3313 <->[n-nakrap]

070-PL-0345-13-3315 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-3316 <->[czerwona]   072-PL-0345-13-3318 <->[biała   ]

073-PL-0345-13-3319 <->[niebies.]   074-PL-0345-13-3491 <->[płowa   ]   075-PL-0345-13-3492 <->[płowa   ]

076-PL-0345-13-3493 <->[czerwona]   077-PL-0345-13-3494 <->[czerwona]   078-PL-0345-13-3495 <->[niebies.]

079-PL-0345-13-3496 <->[niebies.]   080-PL-0345-13-3497 <->[niebies.]   081-PL-0345-13-3499 <->[niebies.]

082-PL-0345-13-3500 <->[n-nakrap]   083-PL-0345-13-3502 <->[n-nakrap]   084-PL-0345-13-3504 <->[n-nakrap]

085-PL-098-13-11581 <->[niebies.]   086-PL-098-13-11582 <->[n-nakrap]   087-PL-098-13-11583 <->[niebies.]

088-PL-098-13-11584 <->[niebies.]   089-PL-098-13-11585 <->[n-nakrap]   090-PL-098-13-11586 <->[niebies.]

091-PL-098-13-11587 <->[ciemna  ]   092-PL-098-13-11588 <->[ciemna  ]   093-PL-098-13-11590 <->[niebies.]

094-PL-098-13-11591 <->[n-nakrap]   095-PL-098-13-11592 <->[niebies.]   096-PL-098-13-11593 <->[niebies.]

097-PL-098-13-11594 <->[n-nakrap]   098-PL-098-13-11595 <->[n-nakrap]   099-PL-098-13-11596 <->[niebies.]

100-PL-098-13-11597 <->[niebies.]   101-PL-098-13-11600 <->[niebies.]   102-PL-098-13-11599 <->[niebies.]

103-PL-098-13-11598 <->[niebies.]   104-PL-350-13-14931 <->[niebies.]   105-PL-350-13-14933 <->[niebies.]

106-PL-350-13-14934 <->[niebies.]   107-PL-350-13-14935 <->[n-nakrap]   108-PL-350-13-14937 <->[n-nakrap]

109-PL-350-13-14938 <->[niebies.]   110-PL-350-13-14939 <->[n-nakrap]   111-PL-350-13-14940 <->[n-nakrap]

112-PL-350-13-14941 <->[n-nakrap]   113-PL-350-13-14942 <->[n-nakrap]   114-PL-350-13-14944 <->[niebies.]

115-PL-350-13-14945 <->[n-nakrap]   116-PL-350-13-14946 <->[n-nakrap]   117-PL-350-13-14949 <->[n-nakrap]

118-PL-0345-13-3255 <->[niebies.]   119-PL-345-13-11594 <->[n-nakrap]   120-PL-345-13-13384 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    548 - KARWOWSKI-REZNEROWICZ   dł.=19°19'18.0" szer.=52°38'12.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-11001 <A>[n-nakrap]   002-PL-345-13-11002 <A>[n-nakrap]   003-PL-345-13-11003 <A>[n-nakrap]

004-PL-345-13-11004 <A>[n-nakrap]   005-PL-345-13-11005 <A>[n-nakrap]   006-PL-345-13-11006 <A>[n-nakrap]

007-PL-345-13-11007 <A>[n-nakrap]   008-PL-345-13-11010 <A>[n-nakrap]   009-PL-345-13-11011 <A>[niebies.]

010-PL-345-13-11012 <A>[ciemna  ]   011-PL-345-13-11014 <A>[niebies.]   012-PL-345-13-11017 <A>[niebies.]

013-PL-345-13-11019 <A>[niebies.]   014-PL-345-13-11023 <A>[czarna  ]   015-PL-345-13-11024 <A>[czarna  ]

016-PL-345-13-11025 <A>[płowa   ]   017-PL-345-13-11026 <A>[niebies.]   018-PL-345-13-11027 <A>[n-nakrap]

019-PL-345-13-11028 <A>[n-nakrap]   020-PL-345-13-11029 <A>[niebies.]   021-PL-345-13-11031 <A>[n-nakrap]

022-PL-345-13-11032 <A>[n-nakrap]   023-PL-345-13-11034 <A>[niebies.]   024-PL-345-13-11035 <A>[n-nakrap]

025-PL-345-13-11036 <A>[n-nakrap]   026-PL-345-13-11038 <A>[niebies.]   027-PL-345-13-11040 <A>[czarna  ]

028-PL-345-13-11041 <A>[n-nakrap]   029-PL-345-13-11042 <A>[n-nakrap]   030-PL-345-13-11043 <A>[niebies.]

031-PL-345-13-11045 <A>[n-nakrap]   032-PL-345-13-11046 <A>[n-nakrap]   033-PL-345-13-11047 <A>[płowa   ]

034-PL-345-13-11048 <A>[płowa   ]   035-PL-345-13-11061 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-3469 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-3463 <A>[n-pstra ]   038-PL-0345-13-3462 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-3476 <A>[ciemna  ]

040-PL-0345-13-3471 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-3461 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-3466 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-3477 <->[ciemna  ]   044-PL-0345-13-3478 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-3475 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-3468 <->[niebies.]   047-PL-0278-13-5866 <->[ciemna  ]   048-PL-280-13-19366 <->[ciemna  ]

049-PL-280-13-19357 <->[n-nakrap]   050-PL-280-13-19354 <->[niebies.]   051-PL-280-13-19353 <->[niebies.]

052-PL-280-13-19360 <->[niebies.]   053-PL-280-13-19361 <->[niebies.]   054-PL-280-13-19362 <->[niebies.]

055-PL-280-13-19358 <->[niebies.]   056-PL-280-13-19367 <->[n-nakrap]   057-PL-280-13-19368 <->[n-nakrap]

058-PL-280-13-19369 <->[niebies.]   059-PL-280-13-19370 <->[n-nakrap]   060-PL-280-13-19355 <->[ciemna  ]

061-PL-280-13-19356 <->[ciemna  ]   062-PL-280-13-19359 <->[n-nakrap]   063-PL-280-13-19363 <->[niebies.]

064-PL-280-13-19365 <->[n-nakrap]   065-PL-280-13-19352 <->[niebies.]   066-PL-345-13-11015 <->[n-nakrap]

067-PL-345-13-11021 <->[n-nakrap]   068-PL-345-13-11050 <->[czerwona]   069-PL-0337-13-8203 <->[szpak   ]

070-PL-0085-13-9305 <->[n-nakrap]   071-PL-345-13-11473 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    549 - LEWANDOWSKI LONGIN      dł.=19°00'00.0" szer.=52°00'00.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-3401 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-3402 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-3403 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-3405 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-3407 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-3409 <A>[n-pstra ]

007-PL-0345-13-3412 <A>[n-pstra ]   008-PL-0345-13-3414 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-3415 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-3418 <A>[szpak   ]   011-PL-0345-13-3419 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-3420 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-3421 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-3422 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-3423 <A>[szpak   ]

016-PL-0345-13-3424 <A>[szpak   ]   017-PL-0345-13-3425 <A>[szpak   ]   018-PL-0345-13-3426 <A>[czerwona]

019-PL-0345-13-3427 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-3431 <A>[szpak   ]   021-PL-0345-13-3435 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-3440 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-3441 <A>[n-pstra ]   024-PL-0345-13-3442 <A>[n-pstra ]

025-PL-0345-13-3447 <A>[ciemna  ]   026-PL-0345-13-3448 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-3449 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-3450 <A>[c-pstra ]   029-PL-0345-13-3452 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-3454 <A>[czerwona]

031-PL-0345-13-3458 <A>[czarna  ]   032-PL-0345-13-3459 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-3460 <A>[n-nakrap]

034-PL-453-13-10632 <A>[czerwona]   035-PL-453-13-10633 <A>[n-nakrap]   036-PL-453-13-10635 <A>[n-nakrap]

037-PL-453-13-10636 <A>[niebies.]   038-PL-453-13-10637 <A>[niebies.]   039-PL-453-13-10640 <A>[czerwona]

040-PL-453-13-10642 <A>[niebies.]   041-PL-453-13-10643 <->[płowa   ]   042-PL-453-13-10648 <->[niebies.]

043-PL-453-13-10651 <->[czerwona]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    550 - WOZNIAK DARIUSZ         dł.=19°00'00.0" szer.=52°00'00.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-13029 <A>[niebies.]   002-PL-345-13-13037 <A>[n-nakrap]   003-PL-345-13-13044 <A>[n-nakrap]

004-PL-345-13-13047 <A>[niebies.]   005-PL-345-13-13052 <A>[szpak   ]   006-PL-345-13-13053 <A>[n-nakrap]

007-PL-345-13-13058 <A>[niebies.]   008-PL-345-13-13059 <A>[czerwona]   009-PL-345-13-13060 <A>[czerwona]

010-PL-345-13-13062 <A>[n-nakrap]   011-PL-345-13-13068 <A>[niebies.]   012-PL-345-13-13030 <A>[niebies.]

013-PL-345-13-13033 <A>[niebies.]   014-PL-345-13-13046 <A>[niebies.]   015-PL-345-13-13054 <A>[czerwona]

016-PL-345-13-13055 <A>[czerwona]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    551 - KOWALSKI ZBIGNIEW       dł.=19°00'00.0" szer.=52°00'00.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0355-13-0299 <A>[niebies.]   002-PL-0257-13-3348 <A>[niebies.]   003-PL-0257-13-3344 <A>[niebies.]

004-PL-0355-13-0309 <A>[n-nakrap]   005-PL-0355-13-0297 <A>[n-nakrap]   006-PL-0355-13-0294 <A>[niebies.]

007-PL-0257-13-3335 <A>[n-nakrap]   008-PL-0257-13-3319 <A>[niebies.]   009-PL-0257-13-3307 <A>[n-nakrap]

010-PL-0257-13-3306 <A>[niebies.]   011-PL-0355-13-0295 <A>[niebies.]   012-PL-0355-13-0291 <A>[niebies.]

013-PL-0257-13-3315 <A>[c-nakrap]   014-PL-0257-13-3337 <A>[niebies.]   015-PL-0257-13-3308 <A>[c-nakrap]

016-PL-0257-13-3346 <A>[n-nakrap]   017-PL-0257-13-3334 <A>[n-nakrap]   018-PL-0257-13-3317 <A>[n-nakrap]

019-PL-0257-13-3343 <A>[niebies.]   020-PL-0257-13-3311 <A>[niebies.]   021-PL-0257-13-3340 <A>[n-nakrap]

022-PL-0257-13-3322 <A>[n-nakrap]   023-PL-0257-13-3342 <A>[niebies.]   024-PL-0257-13-3304 <A>[niebies.]

025-PL-0257-13-3350 <A>[niebies.]   026-PL-0257-13-3312 <A>[n-nakrap]   027-PL-0355-13-0300 <A>[n-nakrap]

028-PL-053-13-11588 <A>[niebies.]   029-PL-0355-13-0310 <A>[n-nakrap]   030-PL-0257-13-3327 <A>[n-nakrap]

031-PL-0257-13-3341 <A>[n-nakrap]   032-PL-0257-13-3310 <A>[niebies.]   033-PL-0257-13-3309 <A>[n-nakrap]

034-PL-0257-13-3329 <A>[niebies.]   035-PL-0257-13-3303 <A>[niebies.]   036-PL-0355-13-0298 <A>[niebies.]

037-PL-0257-13-3316 <A>[niebies.]   038-PL-053-13-11587 <A>[niebies.]   039-PL-0257-13-3339 <A>[c-nakrap]

040-PL-0257-13-3326 <A>[płowa   ]   041-PL-0355-13-0292 <->[n-nakrap]   042-PL-0257-13-3325 <->[n-nakrap]

043-PL-0257-13-3331 <->[c-nakrap]   044-PL-0257-13-3347 <->[niebies.]   045-PL-053-13-11589 <->[niebies.]

046-PL-0257-13-3321 <->[n-nakrap]   047-PL-0257-13-3336 <->[niebies.]   048-PL-0257-13-3330 <->[niebies.]

049-PL-0257-13-3301 <->[n-nakrap]   050-PL-0257-13-3338 <->[n-nakrap]   051-PL-0355-13-0308 <->[niebies.]

052-PL-0355-13-0307 <->[n-nakrap]   053-PL-0257-13-3323 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    601 - KĘPSKI JERZY            dł.=18°53'57.0" szer.=52°44'51.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-4201 <A>[n-n-pst.]   002-PL-0345-13-4202 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-4205 <A>[n-n-pst.]

004-PL-0345-13-4206 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-4207 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-4209 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-4210 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-4211 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-4212 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-4213 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-4215 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-4217 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-4218 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-4220 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-4223 <A>[n-n-pst.]

016-PL-0345-13-4224 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-4225 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-4227 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-4228 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-4229 <A>[n-n-pst.]   021-PL-0345-13-4230 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-4231 <A>[n-pstra ]   023-PL-0345-13-4251 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-4252 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-4253 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-4254 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-4255 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-4257 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-4258 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-4259 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-4260 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-4261 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-4262 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-4263 <A>[płowa   ]   035-PL-0345-13-4264 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-4265 <A>[płowa   ]

037-PL-0345-13-4266 <A>[płowa   ]   038-PL-0345-13-4268 <A>[n-n-pst.]   039-PL-0345-13-4270 <A>[niebies.]

040-PL-0345-13-4271 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-4272 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-4273 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-4274 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-4276 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-4277 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-4279 <->[n-pstra ]   047-PL-0345-13-4280 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-4281 <->[niebies.]

049-PL-0345-13-4282 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-4283 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-4284 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-4287 <->[niebies.]   053-PL-0345-13-4288 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-4289 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-4290 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-4291 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-4441 <->[niebies.]

058-PL-0345-13-4461 <->[niebies.]   059-PL-0345-13-4462 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-4471 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-4476 <->[niebies.]   062-PL-0345-13-4483 <->[niebies.]   063-PL-0345-13-4492 <->[ciemna  ]

064-PL-0345-13-4546 <->[n-n-pst.]   065-PL-0345-13-4549 <->[n-nakrap]   066-PL-0345-13-4550 <->[n-nakrap]

067-PL-0345-13-4552 <->[niebies.]   068-PL-453-13-10459 <->[niebies.]   069-PL-453-13-10460 <->[n-pstra ]

070-PL-162-13-11866 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    602 - DĄBROWSKI PIOTR         dł.=18°54'06.0" szer.=52°46'57.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-10101 <A>[n-nakrap]   002-PL-345-13-10103 <A>[n-nakrap]   003-PL-345-13-10104 <A>[n-nakrap]

004-PL-345-13-10105 <A>[niebies.]   005-PL-345-13-10107 <A>[n-nakrap]   006-PL-345-13-10109 <A>[n-nakrap]

007-PL-345-13-10110 <A>[n-nakrap]   008-PL-345-13-10111 <A>[niebies.]   009-PL-345-13-10113 <A>[n-nakrap]

010-PL-345-13-10114 <A>[niebies.]   011-PL-345-13-10116 <A>[n-nakrap]   012-PL-345-13-10117 <A>[czerwona]

013-PL-345-13-10118 <A>[czerwona]   014-PL-345-13-10119 <A>[niebies.]   015-PL-345-13-10120 <A>[n-nakrap]

016-PL-345-13-10121 <A>[n-nakrap]   017-PL-345-13-10122 <A>[niebies.]   018-PL-345-13-10123 <A>[niebies.]

019-PL-345-13-10124 <A>[niebies.]   020-PL-345-13-10125 <A>[n-nakrap]   021-PL-345-13-10126 <A>[czerwona]

022-PL-345-13-10128 <A>[n-nakrap]   023-PL-345-13-10130 <A>[n-nakrap]   024-PL-345-13-10131 <A>[n-nakrap]

025-PL-345-13-10132 <A>[n-nakrap]   026-PL-345-13-10133 <A>[n-nakrap]   027-PL-345-13-10134 <A>[n-nakrap]

028-PL-345-13-10135 <A>[czerwona]   029-PL-345-13-10136 <A>[n-nakrap]   030-PL-345-13-10137 <A>[n-nakrap]

031-PL-345-13-10138 <A>[n-nakrap]   032-PL-345-13-10139 <A>[niebies.]   033-PL-345-13-10140 <A>[niebies.]

034-PL-345-13-10141 <A>[niebies.]   035-PL-345-13-10142 <A>[niebies.]   036-PL-345-13-10143 <A>[niebies.]

037-PL-345-13-10144 <A>[niebies.]   038-PL-345-13-10145 <A>[niebies.]   039-PL-345-13-10146 <A>[niebies.]

040-PL-345-13-10147 <A>[czerwona]   041-PL-345-13-10149 <->[n-nakrap]   042-PL-345-13-10150 <->[czerwona]

043-PL-345-13-10152 <->[niebies.]   044-PL-345-13-10153 <->[n-nakrap]   045-PL-345-13-10154 <->[n-nakrap]

046-PL-345-13-10155 <->[n-nakrap]   047-PL-345-13-10157 <->[ciemna  ]   048-PL-345-13-10160 <->[n-nakrap]

049-PL-345-13-10161 <->[n-nakrap]   050-PL-345-13-10163 <->[n-nakrap]   051-PL-345-13-10165 <->[niebies.]

052-PL-345-13-10166 <->[n-nakrap]   053-PL-345-13-10167 <->[niebies.]   054-PL-345-13-10168 <->[niebies.]

055-PL-345-13-10170 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    605 - KRZYŻANOWSKI EDWARD     dł.=18°51'44.0" szer.=52°42'35.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-343-13-10911 <A>[n-nakrap]   002-PL-343-13-10944 <A>[n-nakrap]   003-PL-0343-13-2168 <A>[płowa   ]

004-PL-0343-13-2170 <A>[ciemna  ]   005-PL-0343-13-4668 <A>[ciemna  ]   006-PL-345-13-10901 <A>[ciemna  ]

007-PL-345-13-10902 <A>[n-n-pst.]   008-PL-345-13-10904 <A>[ciemna  ]   009-PL-345-13-10907 <A>[niebies.]

010-PL-345-13-10909 <A>[n-nakrap]   011-PL-345-13-10910 <A>[n-nakrap]   012-PL-345-13-10913 <A>[czerwona]

013-PL-345-13-10914 <A>[niebies.]   014-PL-345-13-10915 <A>[niebies.]   015-PL-345-13-10916 <A>[n-nakrap]

016-PL-345-13-10917 <A>[n-nakrap]   017-PL-345-13-10920 <A>[n-nakrap]   018-PL-345-13-10921 <A>[n-nakrap]

019-PL-345-13-10922 <A>[c-nakrap]   020-PL-345-13-10923 <A>[n-n-pst.]   021-PL-345-13-10925 <A>[n-nakrap]

022-PL-345-13-10926 <A>[niebies.]   023-PL-345-13-10929 <A>[n-nakrap]   024-PL-345-13-10930 <A>[ciemna  ]

025-PL-345-13-10932 <A>[n-nakrap]   026-PL-345-13-10934 <A>[n-nakrap]   027-PL-345-13-10935 <A>[n-nakrap]

028-PL-345-13-10936 <A>[n-nakrap]   029-PL-345-13-10937 <A>[ciemna  ]   030-PL-345-13-10938 <A>[n-n-pst.]

031-PL-345-13-10939 <A>[n-nakrap]   032-PL-345-13-10940 <A>[n-nakrap]   033-PL-345-13-10941 <A>[n-nakrap]

034-PL-345-13-10942 <A>[n-nakrap]   035-PL-345-13-10943 <A>[n-nakrap]   036-PL-345-13-10944 <A>[n-nakrap]

037-PL-345-13-10945 <A>[niebies.]   038-PL-345-13-10946 <A>[c-pstra ]   039-PL-345-13-10948 <A>[n-n-pst.]

040-PL-345-13-10949 <A>[n-nakrap]   041-PL-345-13-10950 <->[n-nakrap]   042-PL-345-13-10951 <->[n-nakrap]

043-PL-345-13-10952 <->[n-nakrap]   044-PL-345-13-10953 <->[n-pstra ]   045-PL-345-13-10954 <->[szpak   ]

046-PL-345-13-10955 <->[szpak   ]   047-PL-345-13-10956 <->[n-nakrap]   048-PL-345-13-10957 <->[n-nakrap]

049-PL-345-13-10958 <->[ciemna  ]   050-PL-345-13-10959 <->[n-nakrap]   051-PL-345-13-10960 <->[n-nakrap]

052-PL-345-13-10968 <->[ciemna  ]   053-PL-345-13-10977 <->[niebies.]   054-PL-345-13-10979 <->[niebies.]

055-PL-345-13-10980 <->[n-nakrap]   056-PL-345-13-10981 <->[niebies.]   057-PL-345-13-10983 <->[czerwona]

058-PL-345-13-10984 <->[niebies.]   059-PL-345-13-10985 <->[c-pstra ]   060-PL-345-13-10986 <->[n-nakrap]

061-PL-345-13-10987 <->[ciemna  ]   062-PL-345-13-10988 <->[ciemna  ]   063-PL-345-13-10989 <->[czerwona]

064-PL-345-13-10990 <->[czerwona]   065-PL-345-13-10991 <->[niebies.]   066-PL-345-13-10992 <->[niebies.]

067-PL-345-13-10993 <->[ciemna  ]   068-PL-345-13-10994 <->[niebies.]   069-PL-345-13-10995 <->[n-nakrap]

070-PL-345-13-10996 <->[czerwona]   071-PL-345-13-10997 <->[n-nakrap]   072-PL-345-13-10999 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    606 - MATUSIAK ANDRZEJ        dł.=18°55'12.0" szer.=52°45'02.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0323-13-7597 <A>[czerwona]   002-PL-0323-13-7587 <A>[ciemna  ]   003-PL-0345-13-4301 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-4303 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-4308 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-4309 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-4310 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-4311 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-4312 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-4313 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-4314 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-4315 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-4316 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-4317 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-4318 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-4319 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-4320 <A>[szpak   ]   018-PL-0345-13-4321 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-4322 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-4323 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-4324 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-4325 <A>[n-pstra ]   023-PL-0345-13-4326 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-4327 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-4328 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-4329 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-4330 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-4331 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-4332 <A>[n-pstra ]   030-PL-0345-13-4334 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-4335 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-4336 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-4337 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-4338 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-4339 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-4340 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-4341 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-4343 <A>[ciemna  ]   039-PL-0345-13-4344 <A>[ciemna  ]

040-PL-0345-13-4345 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-4346 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-4347 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-4348 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-4350 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-4351 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-4352 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-4353 <->[n-n-pst.]   048-PL-0345-13-4354 <->[niebies.]

049-PL-0345-13-4355 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-4356 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-4357 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-4358 <->[n-pstra ]   053-PL-0345-13-4359 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-4360 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-4361 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-4362 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-4363 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-4364 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-4366 <->[niebies.]   060-PL-0345-13-4367 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-4368 <->[niebies.]   062-PL-0345-13-4369 <->[niebies.]   063-PL-0345-13-4370 <->[niebies.]

064-PL-0345-13-4371 <->[niebies.]   065-PL-0345-13-4372 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-4373 <->[n-nakrap]

067-PL-0345-13-4374 <->[n-pstra ]   068-PL-0345-13-4375 <->[niebies.]   069-PL-0345-13-4376 <->[n-nakrap]

070-PL-0345-13-4377 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-4378 <->[c-pstra ]   072-PL-0345-13-4379 <->[n-nakrap]

073-PL-0345-13-4380 <->[n-nakrap]   074-PL-0345-13-4384 <->[n-nakrap]   075-PL-0345-13-4387 <->[n-n-pst.]

076-PL-0345-13-4388 <->[c-pstra ]   077-PL-0345-13-4389 <->[n-nakrap]   078-PL-0345-13-4390 <->[n-nakrap]

079-PL-0345-13-4391 <->[n-n-pst.]   080-PL-0345-13-4392 <->[ciemna  ]   081-PL-0345-13-4393 <->[niebies.]

082-PL-0345-13-4394 <->[n-nakrap]   083-PL-0345-13-4396 <->[n-nakrap]   084-PL-0345-13-4398 <->[niebies.]

085-PL-0345-13-4399 <->[niebies.]   086-PL-0345-13-4400 <->[niebies.]   087-PL-345-13-10826 <->[niebies.]

088-PL-345-13-10827 <->[n-nakrap]   089-PL-345-13-10829 <->[n-nakrap]   090-PL-345-13-10830 <->[n-n-pst.]

091-PL-345-13-10831 <->[n-nakrap]   092-PL-345-13-10833 <->[n-pstra ]   093-PL-345-13-10834 <->[niebies.]

094-PL-345-13-10835 <->[n-nakrap]   095-PL-345-13-10836 <->[n-n-pst.]   096-PL-345-13-10837 <->[n-nakrap]

097-PL-345-13-10838 <->[n-nakrap]   098-PL-345-13-10839 <->[niebies.]   099-PL-345-13-10840 <->[niebies.]

100-PL-345-13-10841 <->[niebies.]   101-PL-345-13-10842 <->[niebies.]   102-PL-345-13-10843 <->[niebies.]

103-PL-345-13-10844 <->[niebies.]   104-PL-345-13-10845 <->[niebies.]   105-PL-345-13-10888 <->[n-nakrap]

106-PL-345-13-10889 <->[n-nakrap]   107-PL-345-13-10890 <->[n-pstra ]   108-PL-345-13-10891 <->[n-nakrap]

109-PL-345-13-10893 <->[n-pstra ]   110-PL-345-13-10894 <->[n-pstra ]   111-PL-0345-13-1293 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    608 - ZAKRZEWSKI JAC-JAN-SŁA  dł.=18°55'08.0" szer.=52°46'35.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-4001 <A>[ciemna  ]   002-PL-0345-13-4002 <A>[ciemna  ]   003-PL-0345-13-4003 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-4004 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-4005 <A>[czerwona]   006-PL-0345-13-4006 <A>[n-n-pst.]

007-PL-0345-13-4007 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-4008 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-4009 <A>[czerwona]

010-PL-0345-13-4010 <A>[płowa   ]   011-PL-0345-13-4011 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-4012 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-4013 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-4014 <A>[ciemna  ]   015-PL-0345-13-4015 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-4016 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-4017 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-4018 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-4020 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-4021 <A>[n-pstra ]   021-PL-0345-13-4022 <A>[płowa   ]

022-PL-0345-13-4023 <A>[czerwona]   023-PL-0345-13-4024 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-4025 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-4026 <A>[c-pstra ]   026-PL-0345-13-4027 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-4028 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-4029 <A>[czerwona]   029-PL-0345-13-4030 <A>[n-pstra ]   030-PL-0345-13-4031 <A>[n-pstra ]

031-PL-0345-13-4032 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-4033 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-4034 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-4035 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-4036 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-4037 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-4038 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-4039 <A>[n-n-pst.]   039-PL-0345-13-4040 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-4041 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-4042 <->[n-pstra ]   042-PL-0345-13-4043 <->[c-pstra ]

043-PL-0345-13-4044 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-4045 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-4046 <->[niebies.]

046-PL-0345-13-4048 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-4049 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-4050 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-4052 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-4053 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-4054 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-4055 <->[niebies.]   053-PL-0345-13-4056 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-4057 <->[n-n-pst.]

055-PL-0345-13-4058 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-4059 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-4060 <->[ciemna  ]

058-PL-0345-13-4061 <->[czerwona]   059-PL-0345-13-4062 <->[czerwona]   060-PL-0345-13-4064 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-4065 <->[niebies.]   062-PL-0345-13-4066 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-4067 <->[n-nakrap]

064-PL-0345-13-4068 <->[ciemna  ]   065-PL-0345-13-4069 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-4070 <->[ciemna  ]

067-PL-0345-13-4071 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-4072 <->[n-nakrap]   069-PL-0345-13-4073 <->[n-nakrap]

070-PL-0345-13-4074 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-4075 <->[niebies.]   072-PL-0345-13-4076 <->[niebies.]

073-PL-0345-13-4077 <->[n-nakrap]   074-PL-0345-13-4078 <->[niebies.]   075-PL-0345-13-4079 <->[niebies.]

076-PL-0345-13-4080 <->[n-n-pst.]   077-PL-0345-13-4081 <->[n-n-pst.]   078-PL-0345-13-4082 <->[niebies.]

079-PL-0345-13-4083 <->[n-nakrap]   080-PL-0345-13-4084 <->[n-nakrap]   081-PL-0345-13-4085 <->[n-pstra ]

082-PL-0345-13-4086 <->[n-nakrap]   083-PL-0345-13-4087 <->[n-nakrap]   084-PL-0345-13-4088 <->[niebies.]

085-PL-0345-13-4089 <->[niebies.]   086-PL-0345-13-4090 <->[niebies.]   087-PL-0345-13-4091 <->[n-nakrap]

088-PL-0345-13-4092 <->[n-nakrap]   089-PL-0345-13-4093 <->[niebies.]   090-PL-0345-13-4094 <->[niebies.]

091-PL-0345-13-4095 <->[n-nakrap]   092-PL-0345-13-4096 <->[n-nakrap]   093-PL-0345-13-4097 <->[n-nakrap]

094-PL-0345-13-4098 <->[n-nakrap]   095-PL-0345-13-4099 <->[n-nakrap]   096-PL-0345-13-4100 <->[n-nakrap]

097-PL-345-13-10880 <->[niebies.]   098-PL-345-13-10881 <->[n-pstra ]   099-PL-345-13-10878 <->[niebies.]

100-PL-345-13-10879 <->[niebies.]   101-PL-345-13-10885 <->[n-nakrap]   102-PL-345-13-10884 <->[n-nakrap]

103-PL-345-13-10883 <->[niebies.]   104-PL-345-13-10882 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    613 - MARKOWSKI HENRYK        dł.=18°52'27.0" szer.=52°47'16.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-4904 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-4906 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-4907 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-4908 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-4909 <A>[ciemna  ]   006-PL-0345-13-4910 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-4911 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-4912 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-4913 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-4914 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-4915 <A>[n-pstra ]   012-PL-0345-13-4916 <A>[n-pstra ]

013-PL-0345-13-4917 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-4919 <A>[ciemna  ]   015-PL-0345-13-4920 <A>[ciemna  ]

016-PL-0345-13-4921 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-4922 <A>[czerwona]   018-PL-0345-13-4923 <A>[ciemna  ]

019-PL-0345-13-4924 <A>[ciemna  ]   020-PL-0345-13-4926 <A>[c-pstra ]   021-PL-0345-13-4927 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-4928 <A>[n-n-pst.]   023-PL-0345-13-4930 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-4932 <A>[c-nakrap]

025-PL-0345-13-4933 <A>[n-pstra ]   026-PL-0345-13-4934 <A>[czarna  ]   027-PL-0345-13-4935 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-4936 <A>[płowa   ]   029-PL-0345-13-4937 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-4938 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-4939 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-4940 <A>[n-pstra ]   033-PL-0345-13-4944 <A>[n-pstra ]

034-PL-0345-13-4945 <A>[czerwona]   035-PL-0345-13-4948 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-4949 <A>[c-nakrap]

037-PL-0345-13-4950 <A>[c-nakrap]   038-PL-0345-13-4951 <A>[c-nakrap]   039-PL-0345-13-4952 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-4953 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-4955 <->[c-nakrap]   042-PL-0345-13-4956 <->[c-nakrap]

043-PL-0345-13-4957 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-4958 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-4960 <->[c-nakrap]

046-PL-0345-13-4961 <->[c-nakrap]   047-PL-0345-13-4962 <->[ciemna  ]   048-PL-0345-13-4963 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-4965 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-4966 <->[ciemna  ]   051-PL-0345-13-4967 <->[n-nakrap]

052-PL-0345-13-4968 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-4969 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-4972 <->[c-nakrap]

055-PL-0345-13-4973 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-4974 <->[czerwona]   057-PL-0345-13-4975 <->[c-pstra ]

058-PL-0345-13-4976 <->[n-pstra ]   059-PL-0345-13-4977 <->[czerwona]   060-PL-0345-13-4978 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-4980 <->[c-nakrap]   062-PL-0345-13-4981 <->[ciemna  ]   063-PL-0345-13-4982 <->[ciemna  ]

064-PL-0345-13-4983 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-4984 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-4985 <->[niebies.]

067-PL-0345-13-4986 <->[niebies.]   068-PL-0345-13-4987 <->[płowa   ]   069-PL-0345-13-4988 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-4989 <->[niebies.]   071-PL-0345-13-4990 <->[n-nakrap]   072-PL-0345-13-4991 <->[czerwona]

073-PL-0345-13-4994 <->[ciemna  ]   074-PL-0345-13-4995 <->[płowa   ]   075-PL-0345-13-4996 <->[n-n-pst.]

076-PL-0345-13-4997 <->[niebies.]   077-PL-0345-13-4998 <->[niebies.]   078-PL-0345-13-5000 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    616 - PRZYBYLAK ADAM          dł.=18°52'12.0" szer.=52°48'54.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-10001 <A>[niebies.]   002-PL-345-13-10002 <A>[niebies.]   003-PL-345-13-10003 <A>[niebies.]

004-PL-345-13-10004 <A>[n-nakrap]   005-PL-345-13-10005 <A>[n-nakrap]   006-PL-345-13-10010 <A>[n-n-pst.]

007-PL-345-13-10011 <A>[n-nakrap]   008-PL-345-13-10012 <A>[n-nakrap]   009-PL-345-13-10014 <A>[niebies.]

010-PL-345-13-10015 <A>[niebies.]   011-PL-345-13-10017 <A>[niebies.]   012-PL-345-13-10018 <A>[n-nakrap]

013-PL-345-13-10020 <A>[n-n-pst.]   014-PL-345-13-10023 <A>[czerwona]   015-PL-345-13-10022 <A>[czerwona]

016-PL-345-13-10024 <A>[n-nakrap]   017-PL-345-13-10025 <A>[n-nakrap]   018-PL-345-13-10028 <A>[n-nakrap]

019-PL-345-13-10029 <A>[n-nakrap]   020-PL-345-13-10027 <A>[ciemna  ]   021-PL-345-13-10026 <A>[niebies.]

022-PL-345-13-10031 <A>[n-n-pst.]   023-PL-345-13-10032 <A>[n-nakrap]   024-PL-345-13-10034 <A>[n-nakrap]

025-PL-345-13-10035 <A>[niebies.]   026-PL-345-13-10036 <A>[n-nakrap]   027-PL-345-13-10037 <A>[płowa   ]

028-PL-345-13-10038 <A>[niebies.]   029-PL-345-13-10041 <A>[niebies.]   030-PL-345-13-10043 <A>[n-nakrap]

031-PL-345-13-10044 <A>[n-nakrap]   032-PL-345-13-10045 <A>[niebies.]   033-PL-345-13-10046 <A>[niebies.]

034-PL-345-13-10047 <A>[n-n-pst.]   035-PL-345-13-10071 <A>[niebies.]   036-PL-0264-13-5747 <A>[niebies.]

037-PL-0264-13-5740 <A>[n-n-pst.]   038-PL-0264-13-5713 <A>[niebies.]   039-PL-0264-13-5739 <A>[n-nakrap]

040-PL-0264-13-5751 <A>[niebies.]   041-PL-0264-13-5746 <->[ciemna  ]   042-PL-0264-13-6072 <->[niebies.]

043-PL-0264-13-6063 <->[n-n-pst.]   044-PL-0264-13-6092 <->[n-n-pst.]   045-PL-0264-13-6054 <->[niebies.]

046-PL-0264-13-6094 <->[n-nakrap]   047-PL-0264-13-6052 <->[czerwona]   048-PL-0228-13-5807 <->[n-nakrap]

049-PL-0190-13-6643 <->[n-nakrap]   050-PL-0190-13-3322 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    617 - KASZUBSKI WOJCIE-JAKUB  dł.=18°52'20.0" szer.=52°43'07.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-1001 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-1002 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-1003 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-1004 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-1005 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-1006 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-1007 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-1008 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-1010 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-1011 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-1012 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-1013 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-1014 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-1015 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-1016 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-1017 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-1018 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-1019 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-1020 <A>[niebies.]   020-PL-0345-13-1021 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-1022 <A>[ciemna  ]

022-PL-0345-13-1023 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-1024 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-1025 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-1027 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-1028 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-1029 <A>[niebies.]

028-PL-0345-13-1030 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-1031 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-1032 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-1034 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-1035 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-1036 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-1037 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-1038 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-1039 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-1040 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-1041 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-1043 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-1046 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-1047 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-1049 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-1050 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-1051 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-1052 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-1054 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-1055 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-1056 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-1057 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-1058 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-1061 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-1063 <->[n-nakrap]   053-PL-0345-13-1065 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-1066 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-1067 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-1068 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-1071 <->[niebies.]

058-PL-0345-13-1073 <->[niebies.]   059-PL-0345-13-1074 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-1075 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-1076 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-1077 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-1078 <->[n-nakrap]

064-PL-0345-13-1079 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-1080 <->[n-nakrap]   066-PL-0345-13-1083 <->[niebies.]

067-PL-345-13-14071 <->[n-nakrap]   068-PL-345-13-14072 <->[n-nakrap]   069-PL-345-13-14073 <->[niebies.]

070-PL-345-13-14074 <->[n-nakrap]   071-PL-345-13-14075 <->[n-nakrap]   072-PL-345-13-14076 <->[n-nakrap]

073-PL-345-13-14078 <->[niebies.]   074-PL-345-13-14079 <->[n-nakrap]   075-PL-345-13-14080 <->[n-nakrap]

076-PL-345-13-14081 <->[n-nakrap]   077-PL-345-13-10396 <->[n-nakrap]   078-PL-345-13-10395 <->[niebies.]

079-PL-345-13-10400 <->[niebies.]   080-PL-345-13-11267 <->[ciemna  ]   081-PL-0340-13-8517 <->[niebies.]

082-PL-0003-13-2321 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    620 - MROCZKOWSKI WIESŁAW     dł.=18°53'12.0" szer.=52°44'43.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-4101 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-4102 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-4105 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-4106 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-4107 <A>[n-n-pst.]   006-PL-0345-13-4108 <A>[szpak   ]

007-PL-0345-13-4109 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-4110 <A>[niebies.]   009-PL-0345-13-4112 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-4113 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-4114 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-4115 <A>[n-n-pst.]

013-PL-0345-13-4116 <A>[ciemna  ]   014-PL-0345-13-4117 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-4118 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-4119 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-4120 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-4121 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-4122 <A>[n-pstra ]   020-PL-0345-13-4123 <A>[n-pstra ]   021-PL-0345-13-4124 <A>[ciemna  ]

022-PL-0345-13-4127 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-4128 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-4129 <A>[n-n-pst.]

025-PL-0345-13-4130 <A>[n-pstra ]   026-PL-0345-13-4131 <A>[niebies.]   027-PL-0345-13-4132 <A>[n-pstra ]

028-PL-0345-13-4133 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-4135 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-4136 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-4137 <A>[szpak   ]   032-PL-0345-13-4138 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-4140 <A>[n-n-pst.]

034-PL-0345-13-4144 <A>[n-pstra ]   035-PL-0345-13-4146 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-4147 <A>[czerwona]

037-PL-0345-13-4148 <A>[ciemna  ]   038-PL-0345-13-4149 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-4151 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-4153 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-4154 <->[n-pstra ]   042-PL-0345-13-4155 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-4157 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-4158 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-4159 <->[szpak   ]

046-PL-0345-13-4162 <->[n-pstra ]   047-PL-0345-13-4163 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-4164 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-4165 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-4166 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-4167 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-4168 <->[niebies.]   053-PL-0345-13-4169 <->[niebies.]   054-PL-0345-13-4171 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-4172 <->[niebies.]   056-PL-0345-13-4173 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-4175 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-4177 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-4178 <->[n-n-pst.]   060-PL-0345-13-4179 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-4180 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-4181 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-4182 <->[n-nakrap]

064-PL-0345-13-4184 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-4186 <->[n-pstra ]   066-PL-0345-13-4187 <->[n-n-pst.]

067-PL-0345-13-4190 <->[niebies.]   068-PL-0345-13-4191 <->[niebies.]   069-PL-0345-13-4192 <->[niebies.]

070-PL-0345-13-4193 <->[n-n-pst.]   071-PL-0345-13-4194 <->[czerwona]   072-PL-0345-13-4197 <->[ciemna  ]

073-PL-0345-13-4198 <->[ciemna  ]   074-PL-345-13-10801 <->[niebies.]   075-PL-345-13-10802 <->[n-nakrap]

076-PL-345-13-10803 <->[ciemna  ]   077-PL-345-13-10805 <->[n-nakrap]   078-PL-345-13-10806 <->[n-nakrap]

079-PL-345-13-10808 <->[niebies.]   080-PL-345-13-10809 <->[niebies.]   081-PL-345-13-10810 <->[n-nakrap]

082-PL-345-13-10811 <->[n-nakrap]   083-PL-345-13-10813 <->[n-nakrap]   084-PL-345-13-10814 <->[szpak   ]

085-PL-345-13-10815 <->[niebies.]   086-PL-345-13-10816 <->[n-nakrap]   087-PL-345-13-10817 <->[n-nakrap]

088-PL-345-13-10818 <->[ciemna  ]   089-PL-345-13-10819 <->[n-nakrap]   090-PL-345-13-10820 <->[szpak   ]

091-PL-345-13-10821 <->[n-pstra ]   092-PL-345-13-10822 <->[niebies.]   093-PL-345-13-10823 <->[n-n-pst.]

094-PL-345-13-10824 <->[n-pstra ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    621 - URBAŃSKI MARIUSZ        dł.=18°55'09.0" szer.=52°44'55.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-1201 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-1202 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-1203 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-1204 <A>[ciemna  ]   005-PL-0345-13-1205 <A>[c-nakrap]   006-PL-0345-13-1206 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-1207 <A>[n-pstra ]   008-PL-0345-13-1208 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-1209 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-1212 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-1214 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-1216 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-1217 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-1218 <A>[ciemna  ]   015-PL-0345-13-1219 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-1221 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-1222 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-1223 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-1224 <A>[czarna  ]   020-PL-0345-13-1225 <A>[czarna  ]   021-PL-0345-13-1226 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-1227 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-1228 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-1229 <A>[ciemna  ]

025-PL-0345-13-1232 <A>[n-pstra ]   026-PL-0345-13-1233 <A>[czerwona]   027-PL-0345-13-1235 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-1236 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-1237 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-1238 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-1239 <A>[czerwona]   032-PL-0345-13-1240 <A>[c-pstra ]   033-PL-0345-13-1241 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-1242 <A>[czerwona]   035-PL-0345-13-1244 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-1247 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-1248 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-1249 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-1250 <A>[niebies.]

040-PL-0343-13-0572 <A>[n-nakrap]   041-PL-0347-13-8311 <->[n-nakrap]   042-PL-0377-13-8316 <->[n-nakrap]

043-PL-0377-13-8359 <->[niebies.]   044-PL-0377-13-8382 <->[niebies.]   045-PL-0377-13-8383 <->[niebies.]

046-PL-0377-13-8385 <->[czerwona]   047-PL-0345-13-1257 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-1258 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-1259 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-1260 <->[n-pstra ]   051-PL-0345-13-1261 <->[n-pstra ]

052-PL-0345-13-1262 <->[n-n-pst.]   053-PL-0345-13-1264 <->[n-n-pst.]   054-PL-0345-13-1265 <->[szpak   ]

055-PL-0345-13-1266 <->[ciemna  ]   056-PL-0345-13-1267 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    622 - KRZYŻAŃSKI ANDRZEJ      dł.=18°55'02.0" szer.=52°46'20.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-10402 <A>[płowa   ]   002-PL-345-13-10404 <A>[szpak   ]   003-PL-345-13-10405 <A>[n-nakrap]

004-PL-345-13-10406 <A>[niebies.]   005-PL-345-13-10408 <A>[niebies.]   006-PL-345-13-10409 <A>[szpak   ]

007-PL-345-13-10411 <A>[ciemna  ]   008-PL-345-13-10412 <A>[niebies.]   009-PL-345-13-10413 <A>[niebies.]

010-PL-345-13-10414 <A>[płowa   ]   011-PL-345-13-10415 <A>[niebies.]   012-PL-345-13-10416 <A>[niebies.]

013-PL-345-13-10417 <A>[niebies.]   014-PL-345-13-10418 <A>[szpak   ]   015-PL-345-13-10419 <A>[czerwona]

016-PL-345-13-10420 <A>[c-pstra ]   017-PL-345-13-10421 <A>[czerwona]   018-PL-345-13-10423 <A>[szpak   ]

019-PL-345-13-10424 <A>[niebies.]   020-PL-345-13-10425 <A>[n-nakrap]   021-PL-345-13-10428 <A>[n-nakrap]

022-PL-345-13-10426 <A>[czerwona]   023-PL-345-13-10429 <A>[n-n-pst.]   024-PL-345-13-10430 <A>[n-pstra ]

025-PL-345-13-10431 <A>[n-pstra ]   026-PL-345-13-10432 <A>[n-pstra ]   027-PL-345-13-10433 <A>[płowa   ]

028-PL-345-13-10434 <A>[niebies.]   029-PL-345-13-10436 <A>[płowa   ]   030-PL-345-13-10437 <A>[szpak   ]

031-PL-345-13-10440 <A>[czerwona]   032-PL-345-13-10441 <A>[niebies.]   033-PL-345-13-10443 <A>[płowa   ]

034-PL-345-13-10446 <A>[n-nakrap]   035-PL-345-13-10447 <A>[niebies.]   036-PL-345-13-10448 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-1301 <A>[c-pstra ]   038-PL-0345-13-1302 <A>[ciemna  ]   039-PL-0345-13-1303 <A>[biała   ]

040-PL-0345-13-1304 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-1305 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-1306 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-1308 <->[biała   ]   044-PL-0345-13-1309 <->[biała   ]   045-PL-0345-13-1310 <->[n-pstra ]

046-PL-0345-13-1311 <->[czerwona]   047-PL-0345-13-1312 <->[płowa   ]   048-PL-0345-13-1314 <->[czerwona]

049-PL-0345-13-1315 <->[czerwona]   050-PL-0345-13-1316 <->[czerwona]   051-PL-0345-13-1318 <->[niebies.]

052-PL-0345-13-1319 <->[płowa   ]   053-PL-0345-13-1320 <->[czarna  ]   054-PL-0345-13-1321 <->[n-n-pst.]

055-PL-0345-13-1322 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-1324 <->[n-n-pst.]   057-PL-0345-13-1325 <->[szpak   ]

058-PL-0345-13-1326 <->[ciemna  ]   059-PL-0345-13-1327 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-1328 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-1329 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-1330 <->[czarna  ]   063-PL-0345-13-1331 <->[c-pstra ]

064-PL-0345-13-1332 <->[n-pstra ]   065-PL-0345-13-1334 <->[niebies.]   066-PL-0345-13-1335 <->[niebies.]

067-PL-0345-13-1336 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-1338 <->[niebies.]   069-PL-0345-13-1339 <->[szpak   ]

070-PL-0345-13-1340 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-1296 <->[ciemna  ]   072-PL-0345-13-1292 <->[czarna  ]

073-PL-0345-13-1277 <->[czerwona]   074-PL-0345-13-1279 <->[niebies.]   075-PL-0345-13-1276 <->[n-nakrap]

076-PL-0345-13-1290 <->[ciemna  ]   077-PL-0345-13-1297 <->[niebies.]   078-PL-0345-13-1295 <->[n-nakrap]

079-PL-0345-13-1286 <->[czarna  ]   080-PL-0345-13-1272 <->[niebies.]   081-PL-0345-13-1275 <->[n-nakrap]

082-PL-0345-13-1282 <->[czerwona]   083-PL-0345-13-1283 <->[czerwona]   084-PL-0345-13-1289 <->[ciemna  ]

085-PL-0345-13-1278 <->[niebies.]   086-PL-0345-13-1273 <->[niebies.]   087-PL-0345-13-1280 <->[płowa   ]

088-PL-0345-13-1299 <->[szpak   ]   089-PL-0345-13-1294 <->[ciemna  ]   090-PL-0345-13-1281 <->[niebies.]

091-PL-0345-13-1288 <->[n-pstra ]   092-PL-0345-13-4381 <->[niebies.]   093-PL-0345-13-4382 <->[niebies.]

094-PL-0345-13-4383 <->[n-nakrap]   095-PL-0345-13-4385 <->[n-nakrap]   096-PL-0345-13-4386 <->[c-pstra ]

097-PL-345-13-10053 <->[n-n-pst.]   098-PL-345-13-10054 <->[c-pstra ]   099-PL-345-13-10057 <->[płowa   ]

100-PL-345-13-10058 <->[czerwona]   101-PL-0214-13-9106 <->[niebies.]   102-PL-0214-13-9107 <->[niebies.]

103-PL-0214-13-9109 <->[niebies.]   104-PL-0214-13-9111 <->[niebies.]   105-PL-0209-13-8436 <->[n-n-pst.]

106-PL-0209-13-8437 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    624 - PIOTROWSKI BRONISŁAW    dł.=18°52'23.0" szer.=52°42'40.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-4401 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-4402 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-4403 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-4404 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-4405 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-4406 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-4407 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-4408 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-4409 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-4410 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-4411 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-4412 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-4413 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-4414 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-4415 <A>[niebies.]

016-PL-0345-13-4416 <A>[n-n-pst.]   017-PL-0345-13-4417 <A>[czerwona]   018-PL-0345-13-4418 <A>[szpak   ]

019-PL-0345-13-4419 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-4420 <A>[szpak   ]   021-PL-0345-13-4421 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-4422 <A>[szpak   ]   023-PL-0345-13-4423 <A>[szpak   ]   024-PL-0345-13-4424 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-4425 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-4426 <A>[n-pstra ]   027-PL-0345-13-4427 <A>[c-pstra ]

028-PL-0345-13-4429 <A>[szpak   ]   029-PL-0345-13-4430 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-4431 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-4433 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-4434 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-4437 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-4439 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-4440 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-4442 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-4445 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-4446 <A>[niebies.]   039-PL-0345-13-4447 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-4449 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-4452 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-4453 <->[n-nakrap]

043-PL-0345-13-4454 <->[niebies.]   044-PL-0345-13-4456 <->[n-nakrap]   045-PL-0345-13-4458 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-4460 <->[niebies.]   047-PL-0345-13-4465 <->[niebies.]   048-PL-0345-13-4466 <->[niebies.]

049-PL-0345-13-4468 <->[niebies.]   050-PL-0345-13-4470 <->[niebies.]   051-PL-0345-13-4475 <->[n-n-pst.]

052-PL-0345-13-4477 <->[niebies.]   053-PL-0345-13-4481 <->[niebies.]   054-PL-0345-13-4486 <->[niebies.]

055-PL-0345-13-4488 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-4494 <->[n-nakrap]   057-PL-0345-13-4499 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-4500 <->[szpak   ]   059-PL-0345-13-4510 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-4511 <->[n-nakrap]

061-PL-0345-13-4514 <->[n-nakrap]   062-PL-0345-13-4515 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-4516 <->[n-nakrap]

064-PL-0345-13-4524 <->[niebies.]   065-PL-0345-13-4527 <->[n-nakrap]   066-PL-0345-13-4528 <->[niebies.]

067-PL-0345-13-4531 <->[n-nakrap]   068-PL-0345-13-4534 <->[n-nakrap]   069-PL-0345-13-4537 <->[c-pstra ]

070-PL-0345-13-4538 <->[szpak   ]   071-PL-0345-13-4541 <->[niebies.]   072-PL-0345-13-4544 <->[niebies.]

073-PL-0345-13-4545 <->[niebies.]   074-PL-0345-13-4203 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    629 - PRUCHNICKI REMIGIUSZ    dł.=18°55'17.0" szer.=52°44'55.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-1351 <A>[niebies.]   002-PL-0345-13-1352 <A>[niebies.]   003-PL-0345-13-1353 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-1355 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-1356 <A>[ciemna  ]   006-PL-0345-13-1357 <A>[niebies.]

007-PL-0345-13-1358 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-1359 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-1361 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-1362 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-1363 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-1364 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-1365 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-1367 <A>[ciemna  ]   015-PL-0345-13-1368 <A>[ciemna  ]

016-PL-0345-13-1369 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-1370 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-1371 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-1372 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-1373 <A>[niebies.]   021-PL-0345-13-1374 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-1375 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-1376 <A>[niebies.]   024-PL-0345-13-1377 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-1378 <A>[ciemna  ]   026-PL-0345-13-1379 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-1380 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-1381 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-1382 <A>[niebies.]   030-PL-0345-13-1383 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-1384 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-1386 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-1387 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-1388 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-1390 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-1391 <A>[niebies.]

037-PL-0345-13-1392 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-1393 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-1394 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-1396 <A>[niebies.]   041-PL-0345-13-1397 <->[niebies.]   042-PL-0345-13-1398 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-1399 <->[ciemna  ]   044-PL-0345-13-1400 <->[n-nakrap]   045-PL-0343-13-3384 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    631 - KĘPSKI ADAM             dł.=18°53'20.0" szer.=52°44'50.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-1101 <A>[n-nakrap]   002-PL-0345-13-1105 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-1106 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-1109 <A>[n-nakrap]   005-PL-0345-13-1111 <A>[ciemna  ]   006-PL-0345-13-1112 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-1113 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-1115 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-1118 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-1121 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-1123 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-1124 <A>[niebies.]

013-PL-0345-13-1126 <A>[n-nakrap]   014-PL-0345-13-1128 <A>[n-pstra ]   015-PL-0345-13-1129 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-1131 <A>[n-nakrap]   017-PL-0345-13-1132 <A>[ciemna  ]   018-PL-0345-13-1133 <A>[ciemna  ]

019-PL-0345-13-1135 <A>[ciemna  ]   020-PL-0345-13-1137 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-1139 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-1141 <A>[niebies.]   023-PL-0345-13-1144 <A>[ciemna  ]   024-PL-0345-13-1145 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-1146 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-1147 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-1148 <A>[ciemna  ]

028-PL-0345-13-1154 <A>[niebies.]   029-PL-0345-13-1156 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-1341 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-1342 <A>[szpak   ]   032-PL-0345-13-1343 <A>[ciemna  ]   033-PL-0345-13-1347 <A>[n-nakrap]

034-PL-0345-13-1348 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-1349 <A>[szpak   ]   036-PL-0345-13-1350 <A>[ciemna  ]

037-PL-0343-13-3413 <A>[niebies.]   038-PL-0343-13-3443 <A>[niebies.]   039-PL-0343-13-3457 <A>[niebies.]

040-PL-0343-13-3477 <A>[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    639 - ZAKRZEWSKI JACEK-ADAM   dł.=18°54'46.0" szer.=52°43'26.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-10397 <A>[niebies.]   002-PL-345-13-10384 <A>[niebies.]   003-PL-345-13-10465 <A>[n-n-pst.]

004-PL-345-13-10486 <A>[ciemna  ]   005-PL-345-13-10365 <A>[n-nakrap]   006-PL-345-13-10373 <A>[niebies.]

007-PL-345-13-10500 <A>[n-n-pst.]   008-PL-345-13-10371 <A>[niebies.]   009-PL-345-13-10376 <A>[niebies.]

010-PL-345-13-10383 <A>[n-nakrap]   011-PL-345-13-10372 <A>[niebies.]   012-PL-345-13-10369 <A>[niebies.]

013-PL-345-13-10459 <A>[n-nakrap]   014-PL-345-13-10489 <A>[n-nakrap]   015-PL-345-13-10381 <A>[niebies.]

016-PL-345-13-10463 <A>[niebies.]   017-PL-345-13-10367 <A>[niebies.]   018-PL-345-13-10483 <A>[n-nakrap]

019-PL-345-13-10370 <A>[n-nakrap]   020-PL-345-13-10471 <A>[n-pstra ]   021-PL-345-13-10389 <A>[niebies.]

022-PL-345-13-10482 <A>[n-nakrap]   023-PL-345-13-10476 <A>[n-nakrap]   024-PL-345-13-10479 <A>[n-nakrap]

025-PL-345-13-10473 <A>[ciemna  ]   026-PL-345-13-10498 <A>[n-nakrap]   027-PL-345-13-10393 <A>[n-nakrap]

028-PL-345-13-10499 <A>[n-nakrap]   029-PL-345-13-10456 <A>[niebies.]   030-PL-345-13-10398 <A>[n-nakrap]

031-PL-345-13-10366 <A>[n-nakrap]   032-PL-345-13-10490 <A>[n-nakrap]   033-PL-345-13-10455 <A>[niebies.]

034-PL-345-13-10475 <A>[n-nakrap]   035-PL-345-13-10468 <A>[n-nakrap]   036-PL-345-13-10493 <A>[niebies.]

037-PL-345-13-10380 <A>[n-nakrap]   038-PL-345-13-10453 <A>[n-nakrap]   039-PL-345-13-10379 <A>[n-nakrap]

040-PL-345-13-10390 <A>[ciemna  ]   041-PL-345-13-10454 <->[n-nakrap]   042-PL-345-13-10374 <->[niebies.]

043-PL-345-13-10478 <->[niebies.]   044-PL-345-13-10391 <->[niebies.]   045-PL-345-13-10361 <->[n-nakrap]

046-PL-345-13-10488 <->[ciemna  ]   047-PL-345-13-10496 <->[niebies.]   048-PL-345-13-10377 <->[n-pstra ]

049-PL-345-13-10467 <->[niebies.]   050-PL-345-13-10472 <->[n-pstra ]   051-PL-345-13-10469 <->[n-n-pst.]

052-PL-345-13-10364 <->[niebies.]   053-PL-345-13-10466 <->[n-nakrap]   054-PL-345-13-10464 <->[niebies.]

055-PL-345-13-10485 <->[niebies.]   056-PL-345-13-10477 <->[n-nakrap]   057-PL-345-13-10457 <->[n-nakrap]

058-PL-345-13-10470 <->[n-nakrap]   059-PL-345-13-10480 <->[n-nakrap]   060-PL-345-13-10362 <->[ciemna  ]

061-PL-345-13-10368 <->[niebies.]   062-PL-345-13-10495 <->[ciemna  ]   063-PL-345-13-10494 <->[n-nakrap]

064-PL-345-13-10385 <->[niebies.]   065-PL-345-13-10461 <->[niebies.]   066-PL-345-13-10474 <->[n-nakrap]

067-PL-345-13-10460 <->[niebies.]   068-PL-345-13-10458 <->[n-nakrap]   069-PL-345-13-10484 <->[niebies.]

070-PL-345-13-10378 <->[n-nakrap]   071-PL-345-13-10382 <->[n-nakrap]   072-PL-345-13-10363 <->[niebies.]

073-PL-345-13-10481 <->[n-nakrap]   074-PL-345-13-10399 <->[n-nakrap]   075-PL-345-13-10497 <->[niebies.]

076-PL-345-13-10492 <->[niebies.]   077-PL-345-13-10452 <->[n-nakrap]   078-PL-0345-13-1086 <->[n-nakrap]

079-PL-0345-13-1096 <->[niebies.]   080-PL-0345-13-1094 <->[n-nakrap]   081-PL-0345-13-1095 <->[n-nakrap]

082-PL-0345-13-1087 <->[ciemna  ]   083-PL-0345-13-1088 <->[ciemna  ]   084-PL-0345-13-1081 <->[n-nakrap]

085-PL-0345-13-1085 <->[n-nakrap]   086-PL-0345-13-1084 <->[ciemna  ]   087-PL-0345-13-1082 <->[n-nakrap]

088-PL-0345-13-4342 <->[ciemna  ]   089-PL-0345-13-4302 <->[niebies.]   090-PL-0345-13-4304 <->[n-nakrap]

091-PL-0345-13-4307 <->[niebies.]   092-PL-0065-13-2351 <->[n-pstra ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    640 - ŻYCHLEWICZ EDWARD       dł.=18°52'32.0" szer.=52°42'18.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-4701 <A>[n-pstra ]   002-PL-0345-13-4702 <A>[n-pstra ]   003-PL-0345-13-4703 <A>[niebies.]

004-PL-0345-13-4705 <A>[n-n-pst.]   005-PL-0345-13-4706 <A>[n-nakrap]   006-PL-0345-13-4707 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-4708 <A>[n-nakrap]   008-PL-0345-13-4709 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-4710 <A>[n-nakrap]

010-PL-0345-13-4711 <A>[n-nakrap]   011-PL-0345-13-4712 <A>[n-nakrap]   012-PL-0345-13-4713 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-4714 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-4716 <A>[niebies.]   015-PL-0345-13-4717 <A>[czerwona]

016-PL-0345-13-4718 <A>[niebies.]   017-PL-0345-13-4719 <A>[n-nakrap]   018-PL-0345-13-4720 <A>[n-nakrap]

019-PL-0345-13-4721 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-4722 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-4723 <A>[n-nakrap]

022-PL-0345-13-4724 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-4725 <A>[czerwona]   024-PL-0345-13-4726 <A>[niebies.]

025-PL-0345-13-4728 <A>[niebies.]   026-PL-0345-13-4730 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-4731 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-4732 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-4733 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-4734 <A>[n-nakrap]

031-PL-0345-13-4737 <A>[niebies.]   032-PL-0345-13-4738 <A>[n-nakrap]   033-PL-0345-13-4739 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-4740 <A>[n-nakrap]   035-PL-0345-13-4741 <A>[n-nakrap]   036-PL-0345-13-4742 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-4743 <A>[n-nakrap]   038-PL-0345-13-4744 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-4745 <A>[n-nakrap]

040-PL-0345-13-4747 <A>[n-nakrap]   041-PL-0345-13-4748 <->[n-nakrap]   042-PL-0345-13-4749 <->[niebies.]

043-PL-0345-13-4751 <->[n-nakrap]   044-PL-0345-13-4752 <->[niebies.]   045-PL-0345-13-4753 <->[niebies.]

046-PL-0345-13-4754 <->[n-nakrap]   047-PL-0345-13-4755 <->[n-nakrap]   048-PL-0345-13-4756 <->[n-nakrap]

049-PL-0345-13-4757 <->[n-nakrap]   050-PL-0345-13-4758 <->[n-nakrap]   051-PL-0345-13-4759 <->[czerwona]

052-PL-0345-13-4760 <->[niebies.]   053-PL-0345-13-4761 <->[n-nakrap]   054-PL-0345-13-4762 <->[n-nakrap]

055-PL-0345-13-4763 <->[n-nakrap]   056-PL-0345-13-4764 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-4766 <->[n-nakrap]

058-PL-0345-13-4767 <->[n-nakrap]   059-PL-0345-13-4768 <->[n-nakrap]   060-PL-0345-13-4770 <->[niebies.]

061-PL-0345-13-4771 <->[płowa   ]   062-PL-0345-13-4772 <->[niebies.]   063-PL-0345-13-4774 <->[n-nakrap]

064-PL-0345-13-4775 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-4776 <->[n-nakrap]   066-PL-0345-13-4777 <->[n-nakrap]

067-PL-0345-13-4778 <->[niebies.]   068-PL-0345-13-4779 <->[n-nakrap]   069-PL-0345-13-4780 <->[n-nakrap]

070-PL-0345-13-4781 <->[niebies.]   071-PL-0345-13-4782 <->[n-pstra ]   072-PL-0345-13-4783 <->[n-nakrap]

073-PL-0345-13-4784 <->[n-nakrap]   074-PL-0345-13-4785 <->[n-nakrap]   075-PL-0345-13-4787 <->[niebies.]

076-PL-0345-13-4788 <->[n-nakrap]   077-PL-0345-13-4789 <->[n-nakrap]   078-PL-0345-13-4790 <->[n-nakrap]

079-PL-0345-13-4791 <->[czerwona]   080-PL-0345-13-4792 <->[niebies.]   081-PL-0345-13-4793 <->[n-nakrap]

082-PL-0345-13-4794 <->[n-nakrap]   083-PL-0345-13-4795 <->[n-nakrap]   084-PL-0345-13-4796 <->[n-nakrap]

085-PL-0345-13-4797 <->[płowa   ]   086-PL-0345-13-4798 <->[płowa   ]   087-PL-0345-13-4799 <->[n-nakrap]

088-PL-0345-13-4800 <->[czerwona]   089-PL-345-13-14086 <->[niebies.]   090-PL-345-13-14088 <->[niebies.]

091-PL-345-13-14089 <->[niebies.]   092-PL-345-13-14090 <->[n-nakrap]   093-PL-345-13-14093 <->[niebies.]

094-PL-345-13-14094 <->[n-nakrap]   095-PL-345-13-14096 <->[czerwona]   096-PL-345-13-14097 <->[niebies.]

097-PL-345-13-14098 <->[n-nakrap]   098-PL-345-13-14099 <->[n-nakrap]   099-PL-345-13-14100 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    643 - SABAŁA-SOBOLEWSKI       dł.=18°52'53.0" szer.=52°48'06.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-10201 <A>[n-nakrap]   002-PL-345-13-10203 <A>[c-pstra ]   003-PL-345-13-10204 <A>[niebies.]

004-PL-345-13-10205 <A>[n-n-pst.]   005-PL-345-13-10206 <A>[niebies.]   006-PL-345-13-10207 <A>[czerwona]

007-PL-345-13-10208 <A>[niebies.]   008-PL-345-13-10209 <A>[czerwona]   009-PL-345-13-10210 <A>[n-nakrap]

010-PL-345-13-10212 <A>[ciemna  ]   011-PL-345-13-10213 <A>[ciemna  ]   012-PL-345-13-10214 <A>[czerwona]

013-PL-345-13-10215 <A>[niebies.]   014-PL-345-13-10218 <A>[n-nakrap]   015-PL-345-13-10219 <A>[czerwona]

016-PL-345-13-10220 <A>[czerwona]   017-PL-345-13-10221 <A>[niebies.]   018-PL-345-13-10223 <A>[niebies.]

019-PL-345-13-10224 <A>[ciemna  ]   020-PL-345-13-10225 <A>[ciemna  ]   021-PL-345-13-10227 <A>[niebies.]

022-PL-345-13-10228 <A>[n-nakrap]   023-PL-345-13-10230 <A>[n-nakrap]   024-PL-345-13-10231 <A>[ciemna  ]

025-PL-345-13-10232 <A>[ciemna  ]   026-PL-345-13-10233 <A>[ciemna  ]   027-PL-345-13-10236 <A>[n-nakrap]

028-PL-345-13-10237 <A>[niebies.]   029-PL-345-13-10238 <A>[c-pstra ]   030-PL-345-13-10239 <A>[ciemna  ]

031-PL-345-13-10240 <A>[n-pstra ]   032-PL-345-13-10241 <A>[niebies.]   033-PL-345-13-10243 <A>[niebies.]

034-PL-345-13-10244 <A>[niebies.]   035-PL-345-13-10245 <A>[n-pstra ]   036-PL-345-13-10246 <A>[n-pstra ]

037-PL-345-13-10248 <A>[niebies.]   038-PL-345-13-10249 <A>[n-n-pst.]   039-PL-345-13-10250 <A>[n-nakrap]

040-PL-345-13-10251 <A>[ciemna  ]   041-PL-345-13-10252 <->[n-nakrap]   042-PL-345-13-10253 <->[n-nakrap]

043-PL-345-13-10254 <->[niebies.]   044-PL-345-13-10255 <->[niebies.]   045-PL-345-13-10256 <->[n-nakrap]

046-PL-345-13-10258 <->[n-nakrap]   047-PL-345-13-10260 <->[n-nakrap]   048-PL-345-13-10261 <->[niebies.]

049-PL-345-13-10263 <->[niebies.]   050-PL-345-13-10264 <->[ciemna  ]   051-PL-345-13-10265 <->[n-nakrap]

052-PL-345-13-10266 <->[niebies.]   053-PL-345-13-10267 <->[n-nakrap]   054-PL-345-13-10268 <->[niebies.]

055-PL-345-13-10270 <->[niebies.]   056-PL-345-13-10271 <->[niebies.]   057-PL-345-13-10272 <->[n-pstra ]

058-PL-345-13-10273 <->[ciemna  ]   059-PL-345-13-10274 <->[n-nakrap]   060-PL-345-13-10275 <->[n-nakrap]

061-PL-345-13-10276 <->[n-nakrap]   062-PL-345-13-10279 <->[ciemna  ]   063-PL-345-13-10280 <->[ciemna  ]

064-PL-345-13-10282 <->[ciemna  ]   065-PL-345-13-10283 <->[c-pstra ]   066-PL-345-13-10284 <->[niebies.]

067-PL-345-13-10285 <->[niebies.]   068-PL-345-13-10286 <->[n-nakrap]   069-PL-345-13-10287 <->[ciemna  ]

070-PL-345-13-10289 <->[niebies.]   071-PL-345-13-10290 <->[n-nakrap]   072-PL-345-13-10292 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    644 - PAWLAK STEFAN           dł.=19°00'19.0" szer.=52°40'39.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-10751 <A>[c-pstra ]   002-PL-345-13-10787 <A>[szpak   ]   003-PL-345-13-10769 <A>[n-nakrap]

004-PL-345-13-10776 <A>[niebies.]   005-PL-345-13-10799 <A>[n-pstra ]   006-PL-345-13-10764 <A>[n-nakrap]

007-PL-345-13-10761 <A>[n-nakrap]   008-PL-345-13-10783 <A>[n-nakrap]   009-PL-345-13-10765 <A>[niebies.]

010-PL-345-13-10752 <A>[niebies.]   011-PL-345-13-10755 <A>[niebies.]   012-PL-345-13-10800 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-4512 <A>[n-nakrap]   014-PL-345-13-10775 <A>[n-nakrap]   015-PL-345-13-10780 <A>[n-pstra ]

016-PL-345-13-10788 <A>[szpak   ]   017-PL-345-13-10750 <A>[czer-pst]   018-PL-345-13-10753 <A>[n-nakrap]

019-PL-345-13-10784 <A>[niebies.]   020-PL-345-13-10773 <A>[niebies.]   021-PL-345-13-10798 <A>[czer-pst]

022-PL-345-13-10759 <A>[n-nakrap]   023-PL-345-13-10754 <A>[n-nakrap]   024-PL-345-13-10796 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-4522 <A>[ciemna  ]   026-PL-345-13-10763 <A>[n-nakrap]   027-PL-345-13-10797 <A>[czerwona]

028-PL-345-13-10767 <A>[czerwona]   029-PL-345-13-10762 <A>[n-nakrap]   030-PL-345-13-10791 <A>[niebies.]

031-PL-345-13-10770 <A>[n-nakrap]   032-PL-345-13-10781 <A>[niebies.]   033-PL-345-13-10785 <A>[niebies.]

034-PL-345-13-10786 <A>[niebies.]   035-PL-345-13-10793 <A>[niebies.]   036-PL-345-13-10745 <A>[niebies.]

037-PL-345-13-10790 <A>[n-nakrap]   038-PL-345-13-10782 <A>[n-pstra ]   039-PL-345-13-10777 <A>[niebies.]

040-PL-345-13-10741 <A>[niebies.]   041-PL-345-13-10779 <->[n-nakrap]   042-PL-345-13-10794 <->[niebies.]

043-PL-345-13-10778 <->[n-nakrap]   044-PL-345-13-10756 <->[n-nakrap]   045-PL-345-13-10758 <->[n-nakrap]

046-PL-0345-13-4502 <->[n-nakrap]   047-PL-345-13-10749 <->[n-pstra ]   048-PL-345-13-10768 <->[n-nakrap]

049-PL-345-13-10760 <->[n-nakrap]   050-PL-345-13-10792 <->[c-nakrap]   051-PL-345-13-10789 <->[n-nakrap]

052-PL-0034-13-2270 <->[n-nakrap]   053-PL-0343-13-2269 <->[n-nakrap]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    645 - KOZIŃSKI JACEK          dł.=18°55'17.0" szer.=52°44'55.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-0345-13-1456 <A>[ciemna  ]   002-PL-0345-13-1470 <A>[n-nakrap]   003-PL-0345-13-1496 <A>[n-nakrap]

004-PL-0345-13-1467 <A>[niebies.]   005-PL-0345-13-1468 <A>[niebies.]   006-PL-0345-13-1472 <A>[n-nakrap]

007-PL-0345-13-1486 <A>[niebies.]   008-PL-0345-13-1487 <A>[n-nakrap]   009-PL-0345-13-1454 <A>[niebies.]

010-PL-0345-13-1452 <A>[niebies.]   011-PL-0345-13-1482 <A>[niebies.]   012-PL-0345-13-1463 <A>[n-nakrap]

013-PL-0345-13-1483 <A>[niebies.]   014-PL-0345-13-1466 <A>[n-nakrap]   015-PL-0345-13-1481 <A>[n-nakrap]

016-PL-0345-13-1471 <A>[ciemna  ]   017-PL-0345-13-1478 <A>[niebies.]   018-PL-0345-13-1485 <A>[niebies.]

019-PL-0345-13-1464 <A>[n-nakrap]   020-PL-0345-13-1460 <A>[n-nakrap]   021-PL-0345-13-1453 <A>[niebies.]

022-PL-0345-13-1473 <A>[n-nakrap]   023-PL-0345-13-1457 <A>[n-nakrap]   024-PL-0345-13-1462 <A>[n-nakrap]

025-PL-0345-13-1480 <A>[n-nakrap]   026-PL-0345-13-1479 <A>[n-nakrap]   027-PL-0345-13-1455 <A>[n-nakrap]

028-PL-0345-13-1500 <A>[n-nakrap]   029-PL-0345-13-1499 <A>[n-nakrap]   030-PL-0345-13-1492 <A>[niebies.]

031-PL-0345-13-1461 <A>[n-nakrap]   032-PL-0345-13-4976 <A>[niebies.]   033-PL-0345-13-1491 <A>[niebies.]

034-PL-0345-13-1490 <A>[niebies.]   035-PL-0345-13-1497 <A>[niebies.]   036-PL-0345-13-1459 <A>[n-nakrap]

037-PL-0345-13-1498 <A>[niebies.]   038-PL-0345-13-1494 <A>[n-nakrap]   039-PL-0345-13-1489 <A>[niebies.]

040-PL-0343-13-4977 <A>[ciemna  ]   041-PL-0345-13-1493 <->[niebies.]   042-PL-0343-13-4972 <->[niebies.]

043-PL-285-13-22601 <->[czerwona]   044-PL-285-13-22586 <->[n-nakrap]   045-PL-285-13-22590 <->[płowa   ]

046-PL-0285-13-9482 <->[ciemna  ]   047-PL-285-13-22997 <->[n-nakrap]   048-PL-285-13-22624 <->[n-nakrap]

049-PL-285-13-22605 <->[n-nakrap]   050-PL-285-13-22614 <->[niebies.]   051-PL-285-13-22591 <->[n-nakrap]

052-PL-285-13-22598 <->[n-nakrap]   053-PL-285-13-22615 <->[niebies.]   054-PL-285-13-22619 <->[niebies.]

055-PL-285-13-13486 <->[niebies.]   056-PL-285-13-13490 <->[niebies.]   057-PL-0345-13-1427 <->[niebies.]

058-PL-0345-13-1443 <->[niebies.]   059-PL-0345-13-1409 <->[niebies.]   060-PL-0345-13-1411 <->[n-nakrap]

061-PL-0343-13-4969 <->[niebies.]   062-PL-0345-13-1441 <->[n-nakrap]   063-PL-0345-13-1444 <->[ciemna  ]

064-PL-0343-13-4970 <->[n-nakrap]   065-PL-0345-13-1442 <->[n-nakrap]   066-PL-0343-13-4963 <->[n-nakrap]

067-PL-0345-13-1448 <->[czarna  ]   068-PL-0345-13-1421 <->[ciemna  ]   069-PL-0345-13-1446 <->[n-nakrap]

070-PL-0345-13-1401 <->[n-nakrap]   071-PL-0345-13-1406 <->[ciemna  ]   072-PL-0345-13-1424 <->[n-nakrap]

073-PL-0343-13-4966 <->[n-nakrap]   074-PL-0345-13-1422 <->[niebies.]   075-PL-0345-13-1432 <->[ciemna  ]

076-PL-0343-13-4968 <->[n-nakrap]   077-PL-0343-13-4964 <->[niebies.]   078-PL-0345-13-1431 <->[ciemna  ]

079-PL-0345-13-1419 <->[niebies.]   080-PL-0345-13-1447 <->[czerwona]   081-PL-0345-13-1404 <->[niebies.]

082-PL-0345-13-1423 <->[n-nakrap]   083-PL-0345-13-1416 <->[n-nakrap]   084-PL-0345-13-1405 <->[n-nakrap]

085-PL-0345-13-1437 <->[n-nakrap]   086-PL-0345-13-1415 <->[n-nakrap]   087-PL-0345-13-1429 <->[niebies.]

088-PL-0345-13-1434 <->[niebies.]   089-PL-0345-13-1428 <->[niebies.]   090-PL-0345-13-1412 <->[niebies.]

091-PL-0345-13-1430 <->[niebies.]   092-PL-0345-13-1426 <->[n-nakrap]   093-PL-0345-13-1436 <->[niebies.]

094-PL-0345-13-1403 <->[ciemna  ]   095-PL-0345-13-1420 <->[ciemna  ]   096-PL-0345-13-1445 <->[n-nakrap]

097-PL-0345-13-1402 <->[niebies.]   098-PL-0345-13-1440 <->[n-nakrap]   099-PL-0345-13-1417 <->[c-nakrap]

100-PL-0345-13-1425 <->[niebies.]   101-PL-0345-13-1408 <->[n-nakrap]   102-PL-0345-13-1449 <->[niebies.]

103-PL-0345-13-1450 <->[n-nakrap]   104-PL-0345-13-1413 <->[niebies.]   105-PL-0345-13-9035 <->[n-nakrap]

106-PL-0345-13-1439 <->[niebies.]   107-PL-0345-13-1407 <->[n-nakrap]   108-PL-0343-13-4967 <->[n-nakrap]

109-PL-0345-13-1474 <->[niebies.]   110-PL-0345-13-1418 <->[niebies.]   111-PL-0345-13-1435 <->[ciemna  ]

112-PL-0345-13-1451 <->[n-nakrap]   113-PL-0343-13-4962 <->[niebies.]   114-PL-0343-13-4965 <->[n-nakrap]

115-PL-0343-13-4961 <->[ciemna  ]   116-PL-0345-13-1476 <->[n-nakrap]   117-PL-285-13-22599 <->[niebies.]

118-PL-285-13-22623 <->[n-nakrap]   119-PL-0285-13-9483 <->[niebies.]   120-PL-285-13-22994 <->[niebies.]

121-PL-285-13722602 <->[płowa   ]   122-PL-0285-13-9485 <->[czerwona]   123-PL-285-13-22606 <->[niebies.]

124-PL-0285-13-9486 <->[niebies.]   125-PL-285-13-22996 <->[płowa   ]   126-PL-0285-13-9484 <->[n-nakrap]

127-PL-285-13-22609 <->[płowa   ]   128-PL-285-13-22597 <->[ciemna  ]   129-PL-285-13-22999 <->[niebies.]

130-PL-285-13-22592 <->[czerwona]   131-PL-285-13-22625 <->[niebies.]   132-PL-285-13-22608 <->[niebies.]

133-PL-285-13-22998 <->[n-nakrap]   134-PL-285-13-22588 <->[niebies.]   135-PL-285-13-22594 <->[płowa   ]

136-PL-0343-13-2853 <->[ciemna  ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    648 - PUCHALSKI MARCIN        dł.=18°56'13.0" szer.=52°44'59.0" SEZON LOTOWY GOŁĘBI MŁODYCH - 2013

001-PL-345-13-10601 <A>[czerwona]   002-PL-345-13-10603 <A>[płowa   ]   003-PL-345-13-10604 <A>[płowa   ]

004-PL-345-13-10606 <A>[szpak   ]   005-PL-345-13-10607 <A>[niebies.]   006-PL-345-13-10608 <A>[niebies.]

007-PL-345-13-10610 <A>[niebies.]   008-PL-345-13-10611 <A>[niebies.]   009-PL-345-13-10614 <A>[płowa   ]

010-PL-345-13-10615 <A>[c-nakrap]   011-PL-345-13-10616 <A>[n-pstra ]   012-PL-345-13-10619 <A>[niebies.]

013-PL-345-13-10620 <A>[n-pstra ]   014-PL-345-13-10621 <A>[niebies.]   015-PL-345-13-10623 <A>[niebies.]

016-PL-345-13-10624 <A>[n-nakrap]   017-PL-345-13-10626 <A>[c-nakrap]   018-PL-345-13-10627 <A>[niebies.]

019-PL-345-13-10628 <A>[szpak   ]   020-PL-345-13-10630 <A>[c-pstra ]   021-PL-345-13-10631 <A>[płowa   ]

022-PL-345-13-10632 <A>[szpak   ]   023-PL-345-13-10637 <A>[c-nakrap]   024-PL-345-13-10641 <A>[niebies.]

025-PL-345-13-10642 <A>[n-nakrap]   026-PL-345-13-10645 <A>[niebies.]   027-PL-345-13-10646 <A>[niebies.]

028-PL-345-13-10647 <A>[niebies.]   029-PL-345-13-10648 <A>[n-pstra ]   030-PL-345-13-10649 <A>[niebies.]

031-PL-345-13-10650 <A>[n-nakrap]   032-PL-345-13-10651 <A>[n-n-pst.]   033-PL-345-13-10652 <A>[niebies.]

034-PL-345-13-10653 <A>[niebies.]   035-PL-345-13-10654 <A>[niebies.]   036-PL-345-13-10656 <A>[czerwona]

037-PL-345-13-10657 <A>[niebies.]   038-PL-345-13-10658 <A>[niebies.]   039-PL-345-13-10659 <A>[niebies.]

040-PL-345-13-10660 <A>[n-nakrap]   041-PL-345-13-10661 <->[n-nakrap]   042-PL-345-13-10663 <->[n-nakrap]

043-PL-345-13-10664 <->[n-nakrap]   044-PL-345-13-10665 <->[n-nakrap]   045-PL-345-13-10666 <->[n-pstra ]

046-PL-345-13-10667 <->[niebies.]   047-PL-345-13-10668 <->[niebies.]   048-PL-345-13-10669 <->[niebies.]

049-PL-345-13-10671 <->[niebies.]   050-PL-345-13-10672 <->[niebies.]   051-PL-345-13-10673 <->[niebies.]

052-PL-345-13-10674 <->[niebies.]   053-PL-345-13-10675 <->[niebies.]   054-PL-345-13-10676 <->[czerwona]

055-PL-345-13-10677 <->[niebies.]   056-PL-345-13-10678 <->[niebies.]   057-PL-345-13-10679 <->[niebies.]

058-PL-345-13-10680 <->[n-nakrap]   059-PL-345-13-10681 <->[niebies.]   060-PL-345-13-10683 <->[niebies.]

061-PL-345-13-10684 <->[niebies.]   062-PL-345-13-10685 <->[n-n-pst.]   063-PL-345-13-10686 <->[n-nakrap]

064-PL-345-13-10687 <->[niebies.]   065-PL-345-13-10688 <->[n-nakrap]   066-PL-345-13-10689 <->[n-nakrap]

067-PL-345-13-10690 <->[niebies.]   068-PL-345-13-10691 <->[n-nakrap]   069-PL-345-13-10692 <->[n-n-pst.]

070-PL-345-13-10693 <->[ciemna  ]   071-PL-345-13-10695 <->[niebies.]   072-PL-345-13-10696 <->[n-nakrap]

073-PL-345-13-10697 <->[niebies.]   074-PL-345-13-10700 <->[n-nakrap]   075-PL-345-13-10701 <->[niebies.]

076-PL-345-13-10702 <->[niebies.]   077-PL-345-13-10703 <->[ciemna  ]   078-PL-345-13-10704 <->[ciemna  ]

079-PL-345-13-10705 <->[n-nakrap]   080-PL-345-13-10706 <->[n-n-pst.]   081-PL-345-13-10707 <->[niebies ]

082-PL-345-13-10710 <->[niebies.]   083-PL-345-13-10713 <->[płowa   ]   084-PL-345-13-10714 <->[ciemna  ]

085-PL-345-13-10716 <->[niebies.]   086-PL-345-13-10718 <->[n-nakrap]   087-PL-345-13-10719 <->[niebies.]

088-PL-345-13-10720 <->[niebies.]   089-PL-345-13-10721 <->[niebies.]   090-PL-345-13-10722 <->[n-nakrap]

091-PL-345-13-10724 <->[niebies.]   092-PL-345-13-10725 <->[n-n-pst.]   093-PL-345-13-10726 <->[niebies.]

094-PL-345-13-10727 <->[niebies.]   095-PL-345-13-10728 <->[n-nakrap]   096-PL-345-13-10731 <->[n-nakrap]

097-PL-345-13-10732 <->[n-nakrap]   098-PL-345-13-10733 <->[n-nakrap]   099-PL-345-13-10734 <->[niebies.]

100-PL-345-13-10737 <->[niebies.]   101-PL-345-13-10738 <->[płowa   ]   102-PL-345-13-10740 <->[niebies.]

103-PL-350-13-13802 <->[niebies.]   104-PL-350-13-13803 <->[n-nakrap]   105-PL-350-13-13804 <->[niebies.]

106-PL-350-13-13805 <->[n-nakrap]   107-PL-350-13-13806 <->[n-nakrap]   108-PL-350-13-13807 <->[niebies.]

109-PL-350-13-13822 <->[n-nakrap]   110-PL-350-13-13823 <->[niebies.]   111-PL-350-13-13824 <->[niebies.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------