ZAWIADOMIENIE

 

 

PZHGP Oddział Włocławek organizuje

w dniach 6-8 grudnia 2013r.

Wystewę Okręgową Gołębi Pocztowych w Włocławku

Miejsce wystawy sala gimnastyczna w Zespole Szkół Elektrycznych Włocławek.

ul Toruńska 77

 

 

 

Na wystawie będą obowiązywały Następujące kategorie :

 

 

KATEGORIA STANDARD – Samczyki

Konkursy zdobyte w latach 2012-2013r. łącznie 2500kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów pow. 100km i przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie. W roku 2012 minimum 30% obowiązującego kilometrażu (tj. 750 kkm ).

 

KATEGORIA STANDARD – Samiczki

Konkursy zdobyte w latach 2012-2013r. łącznie 2000kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów pow. 100km i przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie. W roku 2011 minimum 30% obowiązującego kilometrażu (tj. 600 kkm ).

 

UWAGA: Gołąb może być wystawiony w kategorii olimpijskiej standard jeżeli osiągnie limit kilometrów w roku wystawowym tj. 2013r.

 

 

 

KATEGORIA SPORT – A, B, C, D, E, F, G, H

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2012 – 2013 z list konkursowych sporządzonych w bazie 1:5. Kategorie F, G, H sklasyfikowane wg coefficjentu za 2013 rok.

 

KATEGORIA SPORT – WYCZYN

Gołębie sklasyfikowane wg najwyższego konkurso-kilometrażu uzyskanego w  latach 2012 – 2013 z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5.

 

 

 

 

 

 

2. KATEGORIA SPORT

 

*na dwa lata

 

Odległość

Ilość konkursów

Ilość uczestniczących gołębi

Minimalna ilość hodowców

Łączna trasa

o długości (przynajmniej) < w km >

Konkursy na bazie

A

100 do 400 km

 

 

10

 

250

 

20

 

1500

 

1 / 5

B

300 do 600 km

 

 

8

 

250

 

20

 

2800

 

1 / 5

C

Ponad 500 km

 

 

6

 

150

 

20

 

3300

 

1 / 5

D

100 do 400 km

300 do 600 km

ponad 500 km

 

11 konk.

3 do 5

2 do 6

1 do 3

 

250

250

150

 

20

20

20

 

 

3500

 

1 / 5

1 / 5

1 / 5

E – MARATON 700 km

4 kon

z 2 lat

 

250

 

50

 

---

 

1 / 5

 

 

 

** okres jednego roku (rok wystawowy)

 

Odległość

Ilość konkursów

Ilość uczestniczących gołębi

Minimalna liczba hodowców

Łączna trasa

o długości (przynajmniej)

< km >

Konkursy na bazie

F

ponad 100 km

(gołębie młode)

 

 

3

 

250

 

20

 

 

300

 

1 / 5

G

(gołębie roczne)

 

 

5

 

250

 

20

 

500

 

1 / 5

H

ponad 300 km

(gołębie dorosłe)

 

6

 

250

 

20

 

1800

 

1 / 5

 

 

 

 

 

3.KATEGORIA OKRĘGOWA STANDARD

Wystawiamy gołębie, które zdobyły konkurs z lotu Oddziałowego powyżej 300 km bez względu na płeć.

Gołębie będą oceniane za standard.

Lista oddziałowa.

 

 

4.KATEGORIA MŁODE STANDARD

Wystawiamy młode z nie mniej niż jednym konkursem powyżej 100 km., gołębie bedą oceniane za standard bez względu na płeć.

Lista oddziałowa.

 

 

5.KATEGORIA OKRĘGOWA SPORT – A, B, C, M

Wystawiamy gołębie, które zamknęły jedna z w/w kategorii w jednym roku (roku wystawowym tj.2013), bez względu na płeć. Listy  oddziałowe lub rejonowe  (przy zachowaniu limitów ilościowych wkładanych gołębi  i hodowców), liczy się coefficjent.Warunkiem otwarcia ww. klasy jest zgłoszenie minimum 3 gołębi w klasie.

 

UWAGA: Gołębie wystawiane nie mogą posiadać poza obrączką rodową żadnych akcesorii typu: obrączka kontrolna – elektroniczna, znacznik, obrączka gumowa  (obrączka adresowa musi być zasłonięta).

 

 

 

 

Nagrody z wystawy:

 

Klasa Olimpijska Standard Samce i Samice.

20% od ilości wystawionych gołębi – dyplomy

Reprezentacja na wystawę Ogólnopolską plus rezerwa – Puchary

 

Kategoria – A, B, C, D, E-MARATON, F, G, H.

20% od ilości wystawionych gołębi w danej kategorii– dyplomy

Reprezentacja na wystawę Ogólnopolską plus rezerwa – Puchary

 

 

Kategoria Okręgowa Standard

 

Kategoria Młode Standard

 

 

 

Zgłoszenia proszę przysłać na podany niżej adres do dnia 15 listopada 2013r. (liczy się data stempla pocztowego). Po tym terminie zgłoszenia nie będę przyjmowane. Dokumentacja w postaci karty ocen w ostateczności deklaracja wykonana przez Rachmistrza Oddziału.

 

 

Adres korespondencyjny:                                              Bogdan Wdowiak

                                                                                     ul. Kapitulna 88

                                                                                     87-800 Włocławek

 

Numery telefonów kontaktowych:

                                                                                     54-2341645          

                                                                                     603768055

 

 

 

Opłata za wystawionego gołębia wynosi 8 złotych.

 

Gołębie będą przyjmowane w dniu 6 grudnia 2013r. (piątek) w godz. 16 – 1700

 

 

 

 

 

                                               ŻYCZYMY SUKCESÓW NA WYSTAWIE

                                                               Komitet Organizacyjny