┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WASIELEWSKI MARIAN       67 S PL-0345-13-7189  1  9:19:05  1297.35   23.87  45.83     

 sek. 1  odl= 160980 m   116 S PL-0345-13-7103  1  9:21:10  1275.93   23.03  79.34 18.42

   UJŚCIE 2              120 S PL-0345-13-7132  2  9:21:23  1273.74   22.96  82.08 18.37

 WłG./Konk5= 1462/ 293   123 S PL-0345-13-7177  1  9:21:34  1271.90   22.91  84.13     

  W-K-S =  37-  4- 4    ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    92.77

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  23   konk. 14  pkt.   294.93

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 GAŁKOWSKI WOJCIECH      233 S PL-0345-13-7541  1  9:25:14  1230.94   21.03 159.37 16.82

 sek. 1  odl= 160310 m   270 S PL-0345-13-7521  2  9:26:38  1217.85   20.39 184.68 16.32

    UJŚCIE 2            ------------------------------------------------------

 WłG./Konk5= 1462/ 293   Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    41.42

  W-K-S =  10-  2- 2    ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  47   konk. 10  pkt.   195.03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ROGALSKI - MAZUREK      250 S PL-0345-13-0809  2  9:29:16  1223.61   20.74 171.00     

 sek. 1  odl= 164290 m   261 S PL-0345-13-0823  2  9:29:30  1221.49   20.55 178.52 16.44

   UJŚCIE 2              262 S PL-0345-13-0856  2  9:29:31  1221.34   20.53 179.21 16.42

 WłG./Konk5= 1462/ 293   266 S PL-0345-13-0802  1  9:29:36  1220.58   20.46 181.94 16.37

  W-K-S =  15-  4- 4    ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    82.28

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  46   konk.  9  pkt.   204.20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CZARNECKI JÓZEF         274 S PL-0108-13-4938  2  9:24:16  1216.01   20.33 187.41     

 sek. 1  odl= 157190 m ------------------------------------------------------

   UJŚCIE 2              Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    20.33

 WłG./Konk5= 1462/ 293 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  31-  1- 1     Po locie nr 03    poz.  44   konk. 10  pkt.   205.92

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KRUKOWSKI MARIUSZ        55 S PL-0345-13-7983  1  9:17:06  1304.42   24.08  37.62     

 sek. 1  odl= 159270 m    95 S PL-0345-13-7937  2  9:19:13  1282.20   23.39  64.98 18.71

    UJŚCIE 2            ------------------------------------------------------

 WłG./Konk5= 1462/ 293   Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    47.47

  W-K-S =  18-  2- 2    ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  36   konk. 11  pkt.   232.33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KORPALSKI-KRZESZEWSKI   278 S PL-0345-13-0799  2  9:27:25  1214.65   20.26 190.15     

 sek. 1  odl= 160840 m ------------------------------------------------------

   UJŚCIE 2              Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    20.26

 WłG./Konk5= 1462/ 293 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  16-  1- 1     Po locie nr 03    poz.  82   konk.  4  pkt.    86.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KULEWSKI SŁAWOMIR        57 S PL-0345-13-0622  2  9:18:13  1302.50   24.04  38.99 19.23

 sek. 1  odl= 160490 m    59 S PL-0345-13-0624  1  9:18:16  1301.97   24.01  40.36 19.21

   UJŚCIE 2               88 S PL-0345-13-0611  2  9:19:27  1289.59   23.51  60.19 18.81

 WłG./Konk5= 1462/ 293   193 S PL-0345-13-0647  1  9:23:57  1244.59   21.71 132.01 17.37

  W-K-S =  13-  4- 4    ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    93.27

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  24   konk. 14  pkt.   291.60

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KĘDZIERSKI-KILANOWSKI    85 S PL-0345-13-2329  1  9:18:43  1290.77   23.56  58.14 18.85

 sek. 2  odl= 159690 m    87 S PL-0345-13-2318  2  9:18:47  1290.08   23.53  59.51 18.82

   UJŚCIE 2               89 S PL-0345-13-2306  3  9:18:52  1289.21   23.49  60.88 18.79

 WłG./Konk5= 1462/ 293    93 S DV-021-13-00226  3  9:19:22  1284.03   23.42  63.61     

  W-K-S =  44- 13- 5      97 S PL-0345-13-2307  2  9:19:37  1281.45   23.36  66.35 18.68

                         129 S PL-0345-13-2304  2  9:20:51  1268.89   22.81  88.24 18.25

                         131 S PL-0345-13-2320  3  9:20:54  1268.39   22.77  89.60 18.22

                         132 S PL-0345-13-2313  2  9:20:55  1268.22   22.76  90.29 18.21

                         150 S PL-0345-13-2338  3  9:21:55  1258.23   22.45 102.60     

                         181 S PL-0345-13-2325  2  9:22:54  1248.55   21.92 123.80 17.53

                         227 S PL-0345-13-2361  3  9:24:17  1235.19   21.13 155.27     

                         279 S PL-0345-13-2382  1  9:26:29  1214.53   20.24 190.83     

                         280 S DV-021-13-00227  3  9:26:35  1213.60   20.22 191.52     

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   117.36

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.   7   konk. 15  pkt.   335.24

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CHLEBOWSKI IREN-SŁAWOM  180 S PL-345-13-12241  2  9:22:55  1248.63   21.93 123.12 17.55

 sek. 2  odl= 159720 m ------------------------------------------------------

   UJŚCIE 2              Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    21.93

 WłG./Konk5= 1462/ 293 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   6-  1- 1     Po locie nr 03    poz.  54   konk.  8  pkt.   169.81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 HARBART ERWIN,ANDRZEJ   269 S PL-0345-13-2141  1  9:27:11  1218.76   20.41 183.99 16.33

 sek. 2  odl= 161100 m ------------------------------------------------------

   UJŚCIE 2              Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    20.41

 WłG./Konk5= 1462/ 293 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  37-  1- 1     Po locie nr 03    poz.  57   konk.  8  pkt.   151.92

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KAPUŚCIŃSKI JAN I JERZ  177 S PL-0345-13-6823  3  9:23:25  1250.31   21.99 121.07 17.59

 sek. 3  odl= 160560 m   277 S PL-0345-13-6814  2  9:27:11  1214.68   20.27 189.47 16.22

    UJŚCIE 2            ------------------------------------------------------

 WłG./Konk5= 1462/ 293   Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    42.26

  W-K-S =  15-  2- 2    ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  52   konk.  9  pkt.   176.61

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 CHYLIŃSKI ZDZISŁAW      184 S PL-345-13-14184  3  9:23:31  1246.61   21.87 125.85 17.49

 sek. 3  odl= 160210 m   204 S PL-345-13-14183  3  9:24:01  1241.78   21.52 139.53 17.22

   UJŚCIE 2              283 S PL-345-13-14162  2  9:27:06  1212.79   20.17 193.57 16.14

 WłG./Konk5= 1462/ 293 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  15-  3- 3     Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    63.56

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  26   konk. 13  pkt.   269.84

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WDOWIAK-BUDZISZEWSKI     38 S PL-0345-13-5076  2  9:16:30  1319.59   24.37  25.99     

 sek. 3  odl= 160330 m    45 S PL-0345-13-5083  1  9:17:10  1312.39   24.25  30.78     

   UJŚCIE 2              128 S PL-0345-13-5100  3  9:21:21  1268.94   22.83  87.55     

 WłG./Konk5= 1462/ 293   178 S PL-0064-13-0915  2  9:23:18  1249.65   21.97 121.75     

  W-K-S =  17-  5- 5     247 S PL-0345-13-5054  3  9:26:01  1223.74   20.79 168.95 16.63

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   114.21

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  18   konk. 15  pkt.   323.53

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 JEZIORSKI EDWARD        100 S PL-0345-13-5915  2  9:22:10  1280.21   23.30  68.40 18.64

 sek. 3  odl= 162800 m   143 S PL-0345-13-5905  1  9:23:45  1264.47   22.57  97.81 18.05

   UJŚCIE 2              153 S PL-0345-13-5930  2  9:24:26  1257.79   22.40 104.65 17.92

 WłG./Konk5= 1462/ 293   285 S PL-0345-13-5959  1  9:29:16  1212.51   20.14 194.94     

  W-K-S =  23-  5- 5     292 S PL-0345-13-5961  1  9:29:23  1211.46   20.02 199.73     

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   108.43

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  16   konk. 15  pkt.   326.21

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KOSAK JÓZEF             217 S PL-0345-13-5524  1  9:24:06  1238.42   21.30 148.43 17.04

 sek. 3  odl= 159880 m   244 S PL-0345-13-5528  1  9:25:31  1224.98   20.84 166.89 16.67

    UJŚCIE 2            ------------------------------------------------------

 WłG./Konk5= 1462/ 293   Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    42.14

  W-K-S =  27-  2- 2    ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  32   konk. 12  pkt.   251.76

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BINIECKI - SOBCZAK       32 S PL-0345-13-6777  3  9:15:16  1325.64   24.47  21.89 19.58

 sek. 3  odl= 159430 m    33 S PL-0345-13-6782  3  9:15:17  1325.45   24.45  22.57     

   UJŚCIE 2              118 S PL-0345-13-6793  2  9:20:02  1275.10   23.00  80.71     

 WłG./Konk5= 1462/ 293   160 S PL-0377-13-0312  1  9:22:10  1253.71   22.28 109.44     

  W-K-S =  24-  5- 5     232 S PL-0345-13-6723  3  9:24:24  1232.07   21.04 158.69 16.84

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   115.24

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  14   konk. 15  pkt.   328.79

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KORALEWSKI ANDRZEJ       71 S PL-0345-13-5360  3  9:20:30  1295.78   23.80  48.56     

 sek. 3  odl= 162620 m    78 S PL-0345-13-5348  2  9:20:40  1294.06   23.68  53.35     

   UJŚCIE 2              199 S PL-0345-13-5357  2  9:25:51  1242.80   21.61 136.11     

 WłG./Konk5= 1462/ 293   202 S PL-0345-13-5371  3  9:25:54  1242.32   21.56 138.17     

  W-K-S =  27-  4- 4    ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    90.65

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  20   konk. 14  pkt.   306.65

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 POLITOWSKI LESŁAW        47 S PL-0345-13-6415  2  9:18:24  1308.51   24.21  32.15 19.37

 sek. 3  odl= 161470 m   119 S PL-0345-13-6462  3  9:21:41  1274.60   22.98  81.40     

   UJŚCIE 2              205 S PL-0345-13-6440  1  9:25:02  1241.76   21.51 140.22 17.21

 WłG./Konk5= 1462/ 293   210 S PL-0345-13-6475  2  9:25:12  1240.17   21.42 143.64     

  W-K-S =  29-  9- 5     216 S PL-0345-13-6453  1  9:25:22  1238.58   21.32 147.74 17.05

                         218 S PL-0345-13-6474  1  9:25:25  1238.11   21.28 149.11     

                         268 S PL-0345-13-6455  1  9:27:29  1218.80   20.43 183.31     

                         272 S PL-0345-13-6495  1  9:27:43  1216.65   20.36 186.05     

                         273 S PL-0345-13-6497  3  9:27:46  1216.19   20.34 186.73     

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   111.44

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  17   konk. 15  pkt.   324.95

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KWIATKOWSKI ADAM         28 S PL-0345-13-6927  2  9:15:35  1329.04   24.54  19.15 19.63

 sek. 3  odl= 160260 m    62 S PL-0345-13-6948  2  9:18:17  1299.93   23.96  42.41     

   UJŚCIE 2               76 S PL-0345-13-6949  2  9:18:46  1294.86   23.72  51.98     

 WłG./Konk5= 1462/ 293   101 S PL-0345-13-6901  2  9:20:11  1280.20   23.29  69.08 18.63

  W-K-S =  19-  6- 5     133 S PL-0345-13-6921  3  9:21:22  1268.21   22.74  90.97 18.19

                         259 S PL-0345-13-6930  3  9:26:11  1221.65   20.58 177.15 16.47

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   118.25

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  13   konk. 15  pkt.   329.30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 BŁASZCZYK JAN-PATRYK    276 S PL-0345-13-0155  2  9:27:26  1215.33   20.29 188.78 16.23

 sek. 3  odl= 160950 m ------------------------------------------------------

   UJŚCIE 2              Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    20.29

 WłG./Konk5= 1462/ 293 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  20-  1- 1     Po locie nr 03    poz.  38   konk. 11  pkt.   230.50

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 GRALICKI EDMUND         164 S PL-0345-13-6228  2  9:24:48  1253.24   22.21 112.18 17.77

 sek. 3  odl= 162670 m   235 S PL-0345-13-6247  3  9:27:16  1229.86   20.99 160.74 16.79

    UJŚCIE 2            ------------------------------------------------------

 WłG./Konk5= 1462/ 293   Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    43.20

  W-K-S =   8-  2- 2    ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  51   konk.  9  pkt.   179.78

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WNUKIEWICZ-KORALEWSKI    27 S PL-0345-13-6005  3  9:17:06  1330.14   24.55  18.47 19.64

 sek. 3  odl= 162410 m   117 S PL-0345-13-6043  3  9:22:20  1275.47   23.01  80.03 18.41

   UJŚCIE 2              142 S PL-0345-13-6036  2  9:23:26  1264.55   22.59  97.13     

 WłG./Konk5= 1462/ 293   163 S PL-0345-13-6097  3  9:24:35  1253.33   22.23 111.49 17.78

  W-K-S =  33- 15- 5     165 S PL-0345-13-6063  2  9:24:37  1253.00   22.19 112.86 17.75

                         167 S PL-0345-13-6096  2  9:24:38  1252.84   22.16 114.23     

                         169 S PL-0345-13-6065  2  9:24:41  1252.36   22.12 115.60 17.70

                         226 S PL-0345-13-6047  1  9:26:28  1235.37   21.15 154.58 16.92

                         228 S PL-0345-13-6042  2  9:26:30  1235.06   21.11 155.95     

                         246 S PL-0345-13-6013  2  9:27:35  1224.97   20.80 168.26     

                         251 S PL-0345-13-6038  2  9:27:46  1223.27   20.72 171.68 16.58

                         253 S PL-0345-13-6011  3  9:27:49  1222.81   20.68 173.05 16.55

                         255 S PL-0345-13-6062  1  9:27:54  1222.05   20.65 174.42 16.52

                         286 S PL-0345-13-6073  2  9:28:57  1212.47   20.12 195.62     

                         290 S PL-0345-13-6072  2  9:29:00  1212.02   20.05 198.36     

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   114.57

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  10   konk. 15  pkt.   333.64

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 GRESZKIEWICZ WIESŁAW     58 S PL-345-13-14119  1  9:20:00  1302.16   24.02  39.67     

 sek. 3  odl= 162770 m   145 S PL-345-13-14106  2  9:23:47  1263.91   22.53  99.18 18.03

   UJŚCIE 2              154 S PL-345-13-14105  3  9:24:26  1257.56   22.38 105.34 17.90

 WłG./Konk5= 1462/ 293 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   7-  3- 3     Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    68.93

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  33   konk. 12  pkt.   249.25

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WNUKIEWICZ RYSZARD       22 S PL-0345-13-6640  1  9:16:52  1332.36   24.64  15.05 19.71

 sek. 3  odl= 162370 m    23 S PL-0345-13-6611  1  9:16:55  1331.81   24.62  15.73 19.70

   UJŚCIE 2               26 S PL-0345-13-6608  3  9:16:57  1331.45   24.57  17.78 19.66

 WłG./Konk5= 1462/ 293    69 S PL-0345-13-6637  2  9:20:16  1296.20   23.84  47.20     

  W-K-S =  21- 13- 5     140 S PL-345-13-12772  3  9:23:22  1264.89   22.62  95.76     

                         144 S PL-0345-13-6653  1  9:23:27  1264.07   22.55  98.50 18.04

                         212 S PL-0345-13-6666  2  9:26:00  1239.47   21.39 145.01     

                         214 S PL-0345-13-6668  2  9:26:02  1239.15   21.35 146.37     

                         215 S PL-0345-13-6645  2  9:26:04  1238.84   21.34 147.06 17.07

                         241 S PL-0345-13-6657  2  9:27:25  1226.21   20.89 164.84     

                         284 S PL-0345-13-6670  2  9:28:54  1212.62   20.15 194.25 16.12

                         286 S PL-0345-13-6648  2  9:28:55  1212.47   20.12 195.62     

                         289 S PL-0345-13-6641  2  9:28:56  1212.32   20.07 197.67     

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   120.29

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.   5   konk. 15  pkt.   337.30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 TEŚKA ANDRZEJ            13 S PL-345-13-14265  1  9:15:24  1337.71   24.79   8.89 19.84

 sek. 3  odl= 161060 m   263 S PL-345-13-14247  2  9:26:53  1221.23   20.51 179.89 16.41

    UJŚCIE 2            ------------------------------------------------------

 WłG./Konk5= 1462/ 293   Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    45.30

  W-K-S =   6-  2- 2    ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  84   konk.  4  pkt.    81.35

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIECZKOWSKI WINCENTY     29 S PL-0345-13-2741  3  9:21:27  1328.51   24.52  19.84 19.62

 sek. 4  odl= 167990 m    30 S PL-0345-13-2766  1  9:21:29  1328.16   24.50  20.52     

   UJŚCIE 2               31 S PL-0345-13-2712  3  9:21:30  1327.98   24.49  21.20 19.59

 WłG./Konk5= 1462/ 293    36 S PL-0345-13-2731  2  9:22:03  1322.24   24.40  24.62 19.52

  W-K-S =  20- 12- 5      50 S PL-0345-13-2734  2  9:23:32  1306.98   24.16  34.20 19.33

                          52 S PL-0345-13-2728  3  9:23:34  1306.64   24.13  35.57 19.30

                          54 S PL-0345-13-2738  3  9:23:41  1305.45   24.09  36.94 19.27

                         125 S PL-0345-13-2755  3  9:27:17  1269.93   22.88  85.50 18.30

                         200 S PL-0345-13-2729  2  9:30:13  1242.38   21.59 136.80 17.27

                         219 S PL-0345-13-2707  2  9:30:45  1237.50   21.27 149.79 17.01

                         234 S PL-0345-13-2764  3  9:31:30  1230.70   21.01 160.05     

                         254 S PL-0345-13-2715  1  9:32:26  1222.34   20.67 173.73 16.53

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   122.07

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.   1   konk. 15  pkt.   344.47

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ROGOZIŃSKI DARIUSZ-PAW   21 S PL-0345-13-8501  1  9:23:13  1333.68   24.66  14.36 19.73

 sek. 4  odl= 171000 m   161 S PL-0345-13-8550  1  9:31:24  1253.67   22.26 110.12     

   UJŚCIE 2              166 S PL-0345-13-8508  2  9:31:29  1252.90   22.17 113.54 17.74

 WłG./Konk5= 1462/ 293   168 S PL-0345-13-8593  1  9:31:30  1252.75   22.14 114.91     

  W-K-S =  23-  7- 5     170 S PL-0345-13-8576  2  9:31:36  1251.83   22.11 116.28     

                         231 S PL-0345-13-8540  2  9:33:46  1232.28   21.06 158.00 16.85

                         267 S PL-0345-13-8595  2  9:35:12  1219.69   20.45 182.63     

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   113.34

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  11   konk. 15  pkt.   330.84

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MAŃKOWSKI MIECZYSŁAW    223 S PL-0345-13-8034  2  9:33:18  1236.15   21.20 152.53 16.96

 sek. 4  odl= 170960 m   275 S PL-0345-13-8078  1  9:35:38  1215.64   20.31 188.10 16.25

    UJŚCIE 2            ------------------------------------------------------

 WłG./Konk5= 1462/ 293   Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    41.51

  W-K-S =   9-  2- 2    ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  34   konk. 12  pkt.   242.84

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 DĄBEK RYSZARD           187 S PL-0345-13-9533  3  9:27:35  1246.24   21.82 127.91 17.45

 sek. 4  odl= 165230 m   194 S PL-0345-13-9513  1  9:27:46  1244.51   21.70 132.69 17.36

   UJŚCIE 2              203 S PL-0345-13-9529  1  9:28:03  1241.86   21.54 138.85 17.23

 WłG./Konk5= 1462/ 293   293 S PL-0345-13-9542  3  9:31:31  1210.33   20.00 200.41 16.00

  W-K-S =  15-  4- 4    ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    85.06

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  22   konk. 14  pkt.   296.20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 FURMAŃSKI KAZIMIERZ      40 S PL-0345-13-1922  3  9:31:04  1316.49   24.33  27.36 19.47

 sek. 5  odl= 179130 m   155 S PL-0345-13-1915  3  9:37:29  1257.20   22.36 106.02 17.89

    UJŚCIE 2            ------------------------------------------------------

 WłG./Konk5= 1462/ 293   Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    46.69

  W-K-S =  15-  2- 2    ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  35   konk. 11  pkt.   236.49

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIETRZAKOWSKI STEFAN      6 S PL-345-11-11572  1  9:22:39  1348.84   24.91   4.10     

 sek. 5  odl= 172180 m     7 S PL-345-11-11533  2  9:22:51  1346.73   24.90   4.79 19.92

   UJŚCIE 2               14 S PL-345-11-11595  3  9:23:46  1337.15   24.78   9.58     

 WłG./Konk5= 1462/ 293    56 S PL-345-11-11570  2  9:27:07  1303.24   24.06  38.30     

  W-K-S =  28-  6- 5      98 S PL-345-11-11546  1  9:29:22  1281.42   23.34  67.03     

                         159 S PL-345-11-11575  2  9:32:19  1253.89   22.29 108.76     

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   121.99

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  28   konk. 12  pkt.   260.61

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 GACHEWICZ MIECZY-CEZAR  102 S PL-0345-13-3625  3  9:38:16  1279.85   23.27  69.77     

 sek. 5  odl= 183360 m   141 S PL-0345-13-3601  2  9:39:58  1264.84   22.60  96.44     

   UJŚCIE 2              209 S PL-345-13-11082  2  9:42:51  1240.18   21.44 142.95     

 WłG./Konk5= 1462/ 293 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  18-  3- 3     Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    67.31

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  25   konk. 13  pkt.   280.22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WASILEWSKI MARCIN + J    19 S PL-0278-13-5882  1  9:31:03  1334.80   24.69  13.00 19.75

 sek. 5  odl= 181600 m   110 S PL-0278-13-5875  3  9:37:07  1277.82   23.13  75.24 18.51

   UJŚCIE 2              111 S PL-0278-13-5878  1  9:37:08  1277.67   23.12  75.92 18.49

 WłG./Konk5= 1462/ 293   112 S PL-345-13-11920  1  9:37:10  1277.37   23.10  76.61     

  W-K-S =  36- 11- 5     113 S PL-345-13-11991  3  9:37:13  1276.93   23.08  77.29     

                         114 S PL-345-13-11872  1  9:37:17  1276.33   23.07  77.98     

                         186 S PL-345-13-11865  2  9:40:43  1246.25   21.83 127.22     

                         188 S PL-345-13-11926  2  9:40:45  1245.97   21.80 128.59     

                         211 S PL-345-13-11949  2  9:41:30  1239.59   21.40 144.32     

                         213 S PL-345-13-11908  3  9:41:33  1239.17   21.37 145.69     

                         220 S PL-345-13-11881  3  9:41:48  1237.06   21.25 150.48     

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   117.12

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.   3   konk. 15  pkt.   340.23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 WASIELEWSKI MAREK-JANU  291 S PL-0345-13-1523  1  9:42:35  1211.52   20.03 199.04     

 sek. 5  odl= 178800 m ------------------------------------------------------

   UJŚCIE 2              Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    20.03

 WłG./Konk5= 1462/ 293 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  12-  1- 1     Po locie nr 03    poz.  64   konk.  7  pkt.   134.32

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 DERESZEWSKI MIECZYSŁAW   92 S PL-345-13-11811  1  9:33:42  1284.14   23.44  62.93     

 sek. 5  odl= 178110 m   106 S PL-345-13-11789  1  9:34:21  1278.15   23.20  72.50 18.56

   UJŚCIE 2              239 S PL-345-13-11804  1  9:40:05  1227.64   20.92 163.47     

 WłG./Konk5= 1462/ 293 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  20-  3- 3     Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    67.56

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  31   konk. 12  pkt.   255.35

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MURATOW ROMAN - DAWID    42 S PL-345-13-11207  2  9:37:16  1315.77   24.30  28.73 19.44

 sek. 5  odl= 187190 m   236 S PL-0345-13-1591  2  9:47:17  1229.22   20.98 161.42     

   UJŚCIE 2              258 S PL-345-13-11282  2  9:48:13  1221.73   20.60 176.47 16.48

 WłG./Konk5= 1462/ 293 ------------------------------------------------------

  W-K-S =   8-  3- 3     Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    65.88

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  40   konk. 11  pkt.   224.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZŁAKOWSKI MARIUSZ       237 S PL-0345-13-1765  2  9:36:11  1228.83   20.96 162.11     

 sek. 5  odl= 173490 m   238 S PL-0345-13-1709  1  9:36:15  1228.25   20.94 162.79 16.75

    UJŚCIE 2            ------------------------------------------------------

 WłG./Konk5= 1462/ 293   Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    41.90

  W-K-S =  11-  2- 2    ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  66   konk.  7  pkt.   128.70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PERSZYŃSKI MARIUSZ       77 S PL-0345-13-3583  3  9:33:45  1294.70   23.70  52.67     

 sek. 5  odl= 179640 m   182 S PL-0345-13-3668  1  9:38:53  1248.51   21.90 124.49     

    UJŚCIE 2            ------------------------------------------------------

 WłG./Konk5= 1462/ 293   Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    45.60

  W-K-S =  10-  2- 2    ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  49   konk.  9  pkt.   180.82

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KRZEMIŃSKI KRZYSZTOF     34 S PL-0345-13-1786  1  9:24:21  1324.24   24.43  23.26 19.55

 sek. 5  odl= 171290 m    37 S PL-0345-13-1791  3  9:24:37  1321.51   24.38  25.31 19.51

   UJŚCIE 2               39 S PL-0345-13-1804  2  9:24:53  1318.80   24.35  26.68 19.48

 WłG./Konk5= 1462/ 293    43 S PL-0345-13-1809  1  9:25:12  1315.59   24.28  29.41     

  W-K-S =  33-  6- 5      91 S PL-0345-13-1792  2  9:28:18  1285.00   23.46  62.24 18.77

                         222 S PL-0345-13-1836  2  9:33:33  1236.30   21.22 151.85 16.97

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   120.90

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  21   konk. 14  pkt.   302.93

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 TUROWSKI WIESŁAW         41 S PL-0345-13-3333  1  9:47:46  1316.45   24.32  28.04 19.45

 sek. 5  odl= 201110 m    43 S PL-0345-13-3347  1  9:47:52  1315.59   24.28  29.41 19.42

   UJŚCIE 2               90 S PL-0345-13-3365  1  9:51:26  1285.60   23.48  61.56 18.78

 WłG./Konk5= 1462/ 293   130 S PL-0345-13-3338  2  9:53:32  1268.57   22.79  88.92 18.23

  W-K-S =  18-  4- 4    ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    94.87

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  43   konk.  9  pkt.   206.91

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MASZENDA RADOSŁAW         3 S PL-0345-13-3978  3  9:41:18  1367.33   24.97   2.05     

 sek. 5  odl= 200040 m    64 S PL-0345-13-3894  1  9:49:00  1298.96   23.92  43.78 19.14

   UJŚCIE 2               66 S PL-0345-13-3963  2  9:49:04  1298.40   23.89  45.14 19.11

 WłG./Konk5= 1462/ 293    75 S PL-0345-13-3977  2  9:49:29  1294.90   23.73  51.30     

  W-K-S =  31- 12- 5      79 S PL-0345-13-3937  1  9:49:40  1293.36   23.66  54.04     

                          81 S PL-0345-13-3857  3  9:49:42  1293.08   23.63  55.40 18.90

                         172 S PL-0345-13-3961  2  9:54:52  1251.29   22.07 117.65 17.66

                         173 S PL-0345-13-3909  1  9:54:54  1251.03   22.05 118.33     

                         175 S PL-0345-13-3966  1  9:54:57  1250.64   22.02 119.70     

                         243 S PL-0345-13-3923  1  9:58:16  1225.24   20.86 166.21     

                         244 S PL-0345-13-3893  3  9:58:18  1224.98   20.84 166.89 16.67

                         265 S PL-0345-13-3946  2  9:58:51  1220.87   20.48 181.26     

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   120.17

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.   2   konk. 15  pkt.   343.21

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SOBOLEWSKI-JUSTYŃSKI     53 S PL-0345-13-3214  2  9:30:02  1305.83   24.11  36.25 19.29

 sek. 5  odl= 176330 m   162 S PL-350-13-14934  3  9:35:41  1253.38   22.24 110.81     

   UJŚCIE 2              230 S PL-350-13-14940  1  9:37:47  1234.95   21.08 157.32     

 WłG./Konk5= 1462/ 293   281 S PL-0345-13-3209  3  9:40:19  1213.42   20.21 192.20 16.16

  W-K-S =  18-  4- 4    ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    87.64

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  37   konk. 11  pkt.   231.20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KRZYŻANOWSKI EDWARD      48 S PL-345-13-10996  1  9:07:19  1308.00   24.20  32.83     

 sek. 6  odl= 146910 m   256 S PL-0343-13-4668  3  9:15:13  1222.04   20.63 175.10 16.51

    UJŚCIE 2            ------------------------------------------------------

 WłG./Konk5= 1462/ 293   Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    44.83

  W-K-S =  15-  2- 2    ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  55   konk.  8  pkt.   163.28

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZAKRZEWSKI JAC-JAN-SŁA    9 S PL-0345-13-4046  3  9:05:45  1343.93   24.86   6.16     

 sek. 6  odl= 148840 m    51 S PL-0345-13-4055  1  9:08:53  1306.95   24.14  34.88     

   UJŚCIE 2               61 S PL-0345-13-4079  3  9:09:26  1300.67   23.97  41.72     

 WłG./Konk5= 1462/ 293    94 S PL-0345-13-4015  2  9:10:59  1283.29   23.41  64.30 18.73

  W-K-S =  63- 19- 5      96 S PL-0345-13-4066  3  9:11:05  1282.18   23.37  65.66     

                          99 S PL-0345-13-4068  2  9:11:14  1280.53   23.32  67.72     

                         103 S PL-0345-13-4089  2  9:11:19  1279.61   23.25  70.45     

                         104 S PL-0345-13-4037  3  9:11:21  1279.24   23.24  71.14 18.59

                         105 S PL-0345-13-4091  1  9:11:23  1278.88   23.22  71.82     

                         106 S PL-0345-13-4009  2  9:11:27  1278.15   23.20  72.50 18.56

                         108 S PL-0345-13-4002  1  9:11:28  1277.96   23.17  73.87 18.53

                         122 S PL-0345-13-4100  3  9:12:00  1272.14   22.93  83.45     

                         127 S PL-0345-13-4042  1  9:12:16  1269.24   22.84  86.87     

                         134 S PL-345-13-10883  2  9:12:28  1267.08   22.72  91.66     

                         136 S PL-0345-13-4096  2  9:12:31  1266.54   22.69  93.02     

                         146 S PL-0345-13-4084  2  9:12:59  1261.53   22.52  99.86     

                         149 S PL-0345-13-4099  1  9:13:17  1258.33   22.47 101.92     

                         151 S PL-0345-13-4025  2  9:13:19  1257.98   22.43 103.28 17.95

                         158 S PL-0345-13-4070  2  9:13:37  1254.80   22.31 108.07     

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   119.75

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.   6   konk. 15  pkt.   336.02

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MARKOWSKI HENRYK        240 S PL-0345-13-4912  3  9:13:38  1227.48   20.91 164.16 16.73

 sek. 6  odl= 145620 m   242 S PL-0345-13-4961  2  9:13:50  1225.41   20.87 165.53     

   UJŚCIE 2              249 S PL-0345-13-4924  2  9:14:00  1223.70   20.75 170.31 16.60

 WłG./Konk5= 1462/ 293 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  29-  3- 3     Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    62.53

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  27   konk. 13  pkt.   266.01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PRZYBYLAK ADAM            2 S PL-345-13-10014  2  9:00:43  1369.13   24.98   1.37 19.99

 sek. 6  odl= 144740 m     4 S PL-345-13-10024  2  9:00:57  1366.12   24.95   2.74 19.96

   UJŚCIE 2               83 S PL-0264-13-6092  2  9:07:02  1291.94   23.60  56.77     

 WłG./Konk5= 1462/ 293   171 S PL-0264-13-5751  2  9:10:40  1251.35   22.09 116.96 17.67

  W-K-S =  15-  7- 5     176 S PL-345-13-10038  1  9:10:45  1250.45   22.00 120.38 17.60

                         197 S PL-0264-13-6063  2  9:11:21  1244.01   21.64 134.75     

                         288 S PL-345-13-10037  2  9:14:23  1212.40   20.09 196.99 16.07

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   117.62

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  42   konk. 10  pkt.   210.98

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 MROCZKOWSKI WIESŁAW       8 S PL-0345-13-4184  1  9:04:32  1346.62   24.88   5.47     

 sek. 6  odl= 147500 m    20 S PL-0345-13-4168  3  9:05:35  1333.84   24.67  13.68     

   UJŚCIE 2              124 S PL-345-13-10802  1  9:10:59  1271.73   22.89  84.82     

 WłG./Konk5= 1462/ 293   183 S PL-345-13-10814  2  9:13:17  1247.01   21.88 125.17     

  W-K-S =  30-  7- 5     224 S PL-0345-13-4173  2  9:14:21  1235.86   21.18 153.21     

                         229 S PL-0345-13-4157  2  9:14:26  1235.00   21.10 156.63     

                         248 S PL-0345-13-4132  2  9:15:32  1223.73   20.77 169.63 16.62

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   115.50

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  30   konk. 12  pkt.   255.59

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 URBAŃSKI MARIUSZ          1 S PL-0343-13-0572  3  9:03:23  1379.83   25.00   0.68 20.00

 sek. 6  odl= 149550 m   221 S PL-0345-13-1214  2  9:15:55  1236.80   21.23 151.16 16.99

    UJŚCIE 2            ------------------------------------------------------

 WłG./Konk5= 1462/ 293   Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    46.23

  W-K-S =  12-  2- 2    ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  39   konk. 11  pkt.   225.21

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KRZYŻAŃSKI ANDRZEJ       65 S PL-0345-13-1322  3  9:09:37  1298.50   23.90  44.46     

 sek. 6  odl= 148830 m    86 S PL-0345-13-1295  1  9:10:19  1290.62   23.54  58.82     

   UJŚCIE 2              109 S PL-0345-13-1304  1  9:11:28  1277.88   23.15  74.56 18.52

 WłG./Konk5= 1462/ 293   185 S PL-0345-13-1305  2  9:14:25  1246.31   21.85 126.54     

  W-K-S =  37-  5- 5     271 S PL-0345-13-1273  1  9:17:16  1217.26   20.38 185.36     

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   112.82

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  19   konk. 15  pkt.   315.16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PIOTROWSKI BRONISŁAW     15 S PL-0345-13-4495  2  9:05:26  1336.28   24.76  10.26     

 sek. 6  odl= 147570 m    17 S PL-0345-13-4481  1  9:05:31  1335.27   24.73  11.63     

   UJŚCIE 2               25 S PL-0345-13-4414  3  9:05:49  1331.66   24.59  17.10 19.67

 WłG./Konk5= 1462/ 293   147 S PL-0345-13-4426  1  9:12:11  1259.31   22.50 100.55 18.00

  W-K-S =  46-  6- 5     225 S PL-0345-13-4510  1  9:14:27  1235.41   21.16 153.90     

                         264 S PL-0345-13-4427  1  9:15:52  1220.93   20.50 180.57 16.40

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   117.74

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  15   konk. 15  pkt.   327.94

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PRUCHNICKI REMIGIUSZ     12 S PL-0345-13-1352  3  9:06:53  1337.91   24.81   8.21 19.85

 sek. 6  odl= 149690 m    35 S PL-0345-13-1365  3  9:08:10  1322.74   24.42  23.94 19.53

   UJŚCIE 2               68 S PL-0345-13-1362  2  9:10:27  1296.58   23.85  46.51 19.08

 WłG./Konk5= 1462/ 293    69 S PL-0345-13-1356  1  9:10:29  1296.20   23.84  47.20 19.07

  W-K-S =  24- 12- 5      73 S PL-0345-13-1379  3  9:10:33  1295.46   23.77  49.93 19.01

                          74 S PL-0345-13-1359  3  9:10:35  1295.08   23.75  50.62 19.00

                         135 S PL-0345-13-1364  3  9:13:09  1266.95   22.71  92.34 18.16

                         137 S PL-0345-13-1372  3  9:13:12  1266.41   22.67  93.71 18.14

                         138 S PL-0345-13-1377  2  9:13:14  1266.06   22.65  94.39 18.12

                         139 S PL-0345-13-1374  3  9:13:16  1265.70   22.64  95.08 18.11

                         257 S PL-0345-13-1357  2  9:17:30  1221.96   20.62 175.79 16.49

                         260 S PL-0345-13-1367  2  9:17:32  1221.63   20.57 177.84 16.45

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   120.69

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.   9   konk. 15  pkt.   334.25

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ZAKRZEWSKI JACEK-ADAM    16 S PL-345-13-10399  3  9:07:07  1336.11   24.74  10.94     

 sek. 6  odl= 149800 m    18 S PL-0345-13-4304  1  9:07:12  1335.12   24.71  12.31     

   UJŚCIE 2               24 S PL-345-13-10382  2  9:07:29  1331.75   24.61  16.42     

 WłG./Konk5= 1462/ 293    82 S PL-345-13-10379  3  9:10:56  1292.12   23.61  56.09 18.89

  W-K-S =  44-  9- 5     156 S PL-345-13-10492  3  9:14:17  1255.83   22.35 106.70     

                         179 S PL-345-13-10489  1  9:14:53  1249.55   21.95 122.44 17.56

                         192 S PL-0345-13-1081  3  9:15:20  1244.88   21.73 131.33     

                         196 S PL-345-13-10391  3  9:15:24  1244.19   21.66 134.06     

                         252 S PL-345-13-10380  1  9:17:30  1222.86   20.70 172.37 16.56

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   120.02

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.   4   konk. 15  pkt.   337.92

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 ŻYCHLEWICZ EDWARD        10 S PL-0345-13-4760  2  9:05:07  1343.30   24.85   6.84     

 sek. 6  odl= 147920 m    11 S PL-0345-13-4718  2  9:05:13  1342.08   24.83   7.52 19.86

   UJŚCIE 2               46 S PL-0345-13-4741  2  9:08:00  1309.03   24.23  31.46 19.38

 WłG./Konk5= 1462/ 293    49 S PL-0345-13-4776  2  9:08:07  1307.68   24.18  33.52     

  W-K-S =  45- 14- 5      80 S PL-0345-13-4723  3  9:09:23  1293.20   23.65  54.72 18.92

                          84 S PL-0345-13-4714  2  9:09:30  1291.88   23.58  57.46 18.86

                         189 S PL-0345-13-4788  2  9:13:44  1245.82   21.78 129.27     

                         190 S PL-345-13-14098  2  9:13:49  1244.94   21.76 129.96     

                         190 S PL-0345-13-4796  2  9:13:49  1244.94   21.76 129.96     

                         195 S PL-0345-13-4787  2  9:13:53  1244.25   21.68 133.38     

                         198 S PL-0345-13-4719  2  9:13:58  1243.37   21.63 135.43 17.30

                         201 S PL-0345-13-4791  1  9:14:04  1242.33   21.58 137.48     

                         206 S PL-0345-13-4774  3  9:14:08  1241.63   21.49 140.90     

                         207 S PL-0345-13-4754  2  9:14:11  1241.11   21.47 141.59     

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   121.74

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.   8   konk. 15  pkt.   334.29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 SABAŁA-SOBOLEWSKI       115 S PL-345-13-10266  1  9:09:14  1276.16   23.05  78.66     

 sek. 6  odl= 145780 m ------------------------------------------------------

   UJŚCIE 2              Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    23.05

 WłG./Konk5= 1462/ 293 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  27-  1- 1     Po locie nr 03    poz.  91   konk.  3  pkt.    66.68

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 PAWLAK STEFAN             5 S PL-345-13-10756  2  9:11:01  1354.89   24.93   3.42     

 sek. 6  odl= 157190 m    63 S PL-345-13-10790  3  9:16:00  1299.09   23.94  43.09 19.15

   UJŚCIE 2              174 S PL-345-13-10782  2  9:20:40  1250.85   22.04 119.02 17.63

 WłG./Konk5= 1462/ 293 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  10-  3- 3     Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy    70.91

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  29   konk. 12  pkt.   255.84

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│  CZAS  │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│PRZYLOTU│ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-A│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┤

 KOZIŃSKI JACEK           60 S PL-0345-13-1472  2  9:10:01  1301.46   23.99  41.04 19.19

 sek. 6  odl= 149690 m    72 S PL-0345-13-1479  3  9:10:32  1295.64   23.78  49.25 19.03

   UJŚCIE 2              121 S PL-0345-13-1413  1  9:12:37  1272.69   22.95  82.76      

 WłG./Konk5= 1462/ 293   126 S PL-285-13-22605  2  9:12:53  1269.82   22.86  86.18     

  W-K-S =  50-  9- 5     148 S PL-0345-13-1470  2  9:13:54  1258.96   22.48 101.23 17.99

                         152 S PL-0345-13-1498  1  9:14:00  1257.90   22.41 103.97 17.93

                         157 S PL-0345-13-1478  2  9:14:17  1254.91   22.33 107.39 17.86

                         208 S PL-285-13-22601  2  9:15:39  1240.70   21.46 142.27     

                         282 S PL-0345-13-1480  2  9:18:24  1213.05   20.19 192.89 16.15

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 03 z dn.31.08.2013     * pkt hodowcy   116.06

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 03    poz.  12   konk. 15  pkt.   329.52