┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 WASIELEWSKI MARIAN       48 S PL-0345-09-4130  4 2-08:24:08  8:27:26   64.98  73.06           

 sek. 1  odl= 744200 m    61 S PL-345-08-10056  3 2-09:06:56  9:10:14   63.59  92.85           

    BRAMSCHE 3          ---------------------------------------------------------

 WłG./Konk5=  657/ 132   Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   128.57

  W-K-S =  18-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  23   konk. 43    pkt.  1232.87

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ZABOROWICZ MARIU-WOJCI    7 S PL-345-09-14962  6 2- 5:23:24   755.45   69.36  10.65           

 sek. 1  odl= 742910 m    53 S PL-345-09-14945  6 2-08:39:58  8:45:00   64.44  80.67           

   BRAMSCHE 3             86 S PL-345-09-14892  4 2-10:21:47 10:26:49   60.92 130.90           

 WłG./Konk5=  657/ 132 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  14-  3- 3     Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   194.72

                        ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  17   konk. 45    pkt.  1448.12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 DZIEDZIC ANDRZEJ         32 S PL-345-08-11292  6 2-07:14:43  7:19:31   66.69  48.71           

 sek. 1  odl= 743080 m    74 S PL-0345-11-6955  1 2-09:44:53  9:49:41   62.20 112.63           

   BRAMSCHE 3             89 S PL-345-10-12843  5 2-10:31:18 10:36:06   60.60 135.46           

 WłG./Konk5=  657/ 132 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =   9-  3- 3     Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   189.49

                        ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  28   konk. 32    pkt.  1123.91

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 PIETRUSZEWSKI LUCJAN     52 S PL-0345-10-3057  6 2-08:43:04  8:42:10   64.55  79.15           

 sek. 1  odl= 747360 m    73 S PL-0345-07-8941  6 2-09:49:39  9:48:45   62.31 111.11            

   BRAMSCHE 3             83 S PL-0345-11-6496  2 2-10:23:06 10:22:12   61.24 126.33           

 WłG./Konk5=  657/ 132 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =   9-  3- 3     Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   188.10

                        ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  13   konk. 48    pkt.  1589.52

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 CHOJNACKI ANDRZEJ        69 S PL-0373-10-1539  5 2-09:36:02  9:33:28   62.73 105.02           

 sek. 1  odl= 748600 m ---------------------------------------------------------

   BRAMSCHE 3            Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy    62.73

 WłG./Konk5=  657/ 132 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =   5-  1- 1     Po locie nr 12     poz.  45   konk. 23    pkt.   651.22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 WŁADOWSKI-CZYŻNIAK       11 S PL-0345-09-4223  4 2-05:54:37  5:57:26   68.93  16.74           

 sek. 1  odl= 744570 m    40 S PL-345-08-10174  9 2-07:56:41  7:59:30   65.83  60.88           

    BRAMSCHE 3          ---------------------------------------------------------

 WłG./Konk5=  657/ 132   Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   134.76

  W-K-S =  12-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  15   konk. 47    pkt.  1553.53

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 SADOWSKI STANISŁAW       90 S PL-0345-10-4984  5 2-10:45:29 10:39:17   60.49 136.99           

 sek. 1  odl= 751330 m   102 S PL-0345-08-1552  2 2-11:36:51 11:30:39   59.21 155.25           

    BRAMSCHE 3          ---------------------------------------------------------

 WłG./Konk5=  657/ 132   Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   119.70

  W-K-S =   5-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  30   konk. 36    pkt.  1027.71

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

  NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KĘDZIERSKI-KILANOWSKI    55 S PL-0345-11-4558  7 2-08:42:46  8:49:43   64.23  83.71           

 sek. 2  odl= 741470 m    68 S PL-345-10-13043  5 2-09:25:12  9:32:09   62.84 103.50           

   BRAMSCHE 3             79 S PL-0345-12-8606  2 2-09:53:49 10:00:46   61.66 120.24           

 WłG./Konk5=  657/ 132   101 S DV-021-12-00933  3 2-11:20:07 11:27:04   59.31 153.73           

  W-K-S =  27-  9- 5     113 S PL-0345-12-8634  7 2-12:46:28 12:53:25   58.03 171.99           

                         114 S PL-345-10-13042  2 2-12:47:56 12:54:53   57.92 173.52           

                         119 S PL-0345-12-8639  4 2-12:58:38 13:05:35   57.39 181.13           

                         120 S PL-0345-11-4555  1 2-12:59:25 13:06:22   57.28 182.65           

                         123 S PL-0345-12-8610  5 2-13:04:57 13:11:54   56.96 187.21           

                        ---------------------------------------------------------

                         Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   306.07

                        ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  11   konk. 54    pkt.  1830.66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ZBONIKOWSKI HENRYK       96 S PL-345-06-15491  3 2-11:07:14 11:00:46   59.85 146.12           

 sek. 2  odl= 751530 m   107 S PL-0345-05-5507  1 2-12:03:03 11:56:35   58.67 162.86           

   BRAMSCHE 3            126 S PL-345-06-13013  1 2-13:51:47 13:45:19   56.64 191.78           

 WłG./Konk5=  657/ 132 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  16-  3- 3     Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   175.16

                        ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  64   konk. 11    pkt.   439.81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KAPUŚCIŃSKI JAN I JERZ   29 S PL-0345-10-3446  4 2-07:10:35  7:13:13   67.01  44.14           

 sek. 3  odl= 744710 m ---------------------------------------------------------

   BRAMSCHE 3            Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy    67.01

 WłG./Konk5=  657/ 132 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  12-  1- 1     Po locie nr 12     poz.  29   konk. 38    pkt.  1034.21

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 CHYLIŃSKI ZDZISŁAW        6 S PL-345-10-15071  2 2- 5:23:22   757.02   69.47   9.13           

 sek. 3  odl= 744430 m    42 S PL-345-06-10857  1 2-08:03:04  8:06:04   65.62  63.93           

   BRAMSCHE 3             51 S PL-345-07-17013  1 2-08:38:28  8:41:28   64.66  77.63           

 WłG./Konk5=  657/ 132    76 S PL-0345-10-9153  2 2-09:51:05  9:54:05   61.98 115.68           

  W-K-S =  17-  6- 5      80 S PL-0345-10-9159  2 2-10:00:49 10:03:49   61.56 121.77           

                         106 S PL-0345-11-0911  6 2-11:50:41 11:53:41   58.78 161.34            

                        ---------------------------------------------------------

                         Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   323.29

                        ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  27   konk. 33    pkt.  1129.75

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 MAJCHRZAK JERZY          70 S PL-0345-11-0860  2 2-09:33:43  9:35:14   62.63 106.54           

 sek. 3  odl= 745540 m    87 S PL-0345-11-0822  6 2-10:30:38 10:32:09   60.81 132.42            

    BRAMSCHE 3          ---------------------------------------------------------

 WłG./Konk5=  657/ 132   Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   123.44

  W-K-S =  16-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  22   konk. 45    pkt.  1347.20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 GOŁĘBIEWSKI MAREK        84 S PL-345-03-13015  1 2-10:20:14 10:22:40   61.13 127.85           

 sek. 3  odl= 744860 m    99 S PL-0345-08-7811  4 2-11:16:15 11:18:41   59.53 150.68           

   BRAMSCHE 3            116 S PL-0345-06-2252  1 2-12:57:00 12:59:26   57.71 176.56           

 WłG./Konk5=  657/ 132 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  11-  3- 3     Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   178.37

                        ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  39   konk. 26    pkt.   829.19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 BINIECKI - SOBCZAK       71 S PL-0345-09-3339  9 2-09:31:30  9:35:25   62.52 108.07           

 sek. 3  odl= 743740 m   118 S PL-0345-09-3314  3 2-13:00:53 13:04:48   57.50 179.60           

    BRAMSCHE 3          ---------------------------------------------------------

 WłG./Konk5=  657/ 132   Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   120.02

  W-K-S =  25-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  16   konk. 47    pkt.  1537.87

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 WNUKIEWICZ-KORALEWSKI    93 S PL-0345-05-4281  2 2-10:46:36 10:44:02   60.17 141.55           

 sek. 3  odl= 748610 m    95 S PL-0345-06-9028  4 2-10:58:09 10:55:35   59.95 144.60           

   BRAMSCHE 3            121 S PL-0345-04-9657  1 2-13:10:41 13:08:07   57.18 184.17           

 WłG./Konk5=  657/ 132 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  18-  3- 3     Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   177.30

                        ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  21   konk. 46    pkt.  1374.92

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 STASIŃSKI STANISŁAW       1 S PL-0345-10-2252  9 1-20:03:51   959.62   70.00   1.52           

 sek. 4  odl= 752200 m    12 S PL-0345-11-1076  5 2- 6:08:16  6:00:54   68.82  18.26           

   BRAMSCHE 3             38 S PL-0345-10-2260  4 2- 7:58:43  7:51:21   66.05  57.84           

 WłG./Konk5=  657/ 132    58 S PL-0345-11-1024  2 2- 9:06:12  8:58:50   63.91  88.28           

  W-K-S =  28-  7- 5      77 S PL-0345-10-2291  5 2-10:02:19  9:54:57   61.88 117.20           

                         103 S PL-0345-09-3073  8 2-11:44:13 11:36:51   59.10 156.77           

                         132 S PL-0345-10-2227  3 2-14:25:19 14:17:57   56.00 200.91           

                        ---------------------------------------------------------

                         Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   330.66

                        ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.   4   konk. 59    pkt.  2106.73

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 PIECZKOWSKI WINCENTY     19 S PL-0345-08-0052  7 2-06:40:04  6:32:10   68.08  28.92           

 sek. 4  odl= 752610 m    21 S PL-0345-10-4420 10 2-06:48:01  6:40:07   67.86  31.96           

   BRAMSCHE 3             66 S PL-0345-11-3014  4 2-09:34:18  9:26:24   63.05 100.46           

 WłG./Konk5=  657/ 132   108 S PL-11-000480248  6 2-12:10:59 12:03:05   58.56 164.38           

  W-K-S =  17-  5- 5     122 S PL-0345-09-9015  9 2-13:16:23 13:08:29   57.07 185.69           

                        ---------------------------------------------------------

                         Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   314.62

                        ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.   2   konk. 60    pkt.  2202.81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 LEWANDOWSKI-KRAJEWSKI    17 S PL-11-000480608  3 2- 6:19:16  6:15:39   68.29  25.88           

 sek. 4  odl= 749390 m    25 S PL-0345-06-3633  3 2- 7:06:23  7:02:46   67.44  38.05           

   BRAMSCHE 3            100 S PL-0345-08-1178  4 2-11:29:50 11:26:13   59.42 152.21           

 WłG./Konk5=  657/ 132   109 S PL-345-06-16404  5 2-12:23:45 12:20:08   58.46 165.91           

  W-K-S =  18-  4- 4    ---------------------------------------------------------

                         Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   253.61

                        ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.   9   konk. 57    pkt.  1943.78

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 MAJEWSKI WOJCIECH        30 S PL-345-10-11595  3 2-07:20:55  7:14:51   66.90  45.66           

 sek. 4  odl= 751230 m   112 S PL-345-09-10106  3 2-12:58:13 12:52:09   58.14 170.47           

    BRAMSCHE 3          ---------------------------------------------------------

 WłG./Konk5=  657/ 132   Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   125.04

  W-K-S =  10-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  52   konk. 19    pkt.   572.73

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 BRAUN KAZIMIERZ           8 S PL-0345-07-5622  2 2- 5:49:59  5:42:09   69.25  12.18            

 sek. 4  odl= 752560 m    27 S PL-0345-07-5649  3 2- 7:12:46  7:04:56   67.22  41.10           

   BRAMSCHE 3             62 S PL-345-09-10076  3 2- 9:29:16  9:21:26   63.48  94.37           

 WłG./Konk5=  657/ 132    85 S PL-345-09-10347  5 2-10:32:59 10:25:09   61.02 129.38           

  W-K-S =  20-  5- 5      88 S PL-0345-10-4310  3 2-10:43:47 10:35:57   60.70 133.94           

                        ---------------------------------------------------------

                         Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   321.67

                        ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.   7   konk. 55    pkt.  1967.03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 CHYZIŃSKI MAREK          14 S PL-345-04-12761  3 2-06:15:17  6:09:42   68.61  21.31           

 sek. 4  odl= 750870 m    18 S PL-11-000479421  8 2-06:24:33  6:18:58   68.18  27.40           

   BRAMSCHE 3             35 S PL-0339-11-5961  2 2-07:34:18  7:28:43   66.37  53.27           

 WłG./Konk5=  657/ 132    45 S PL-0339-09-0886  7 2-08:17:39  8:12:04   65.30  68.49           

  W-K-S =  24-  7- 5      78 S PL-0339-09-0876  7 2-10:02:26  9:56:51   61.77 118.72           

                          91 S PL-339-08-10967  9 2-10:45:08 10:39:33   60.38 138.51           

                         104 S PL-11-000479429  1 2-11:48:35 11:43:00   58.99 158.30           

                        ---------------------------------------------------------

                         Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   330.23

                        ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.   3   konk. 60    pkt.  2196.55

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 GACHEWICZ MIECZY-CEZAR   67 S PL-345-09-11277  1 2-09:58:51  9:30:02   62.95 101.98           

 sek. 5  odl= 768290 m ---------------------------------------------------------

   BRAMSCHE 3            Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy    62.95

 WłG./Konk5=  657/ 132 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  11-  1- 1     Po locie nr 12     poz.  33   konk. 39    pkt.   999.88

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 WASILEWSKI MARCIN + J    24 S PL-0345-11-8961  5 2- 7:24:38  6:58:08   67.54  36.53           

 sek. 5  odl= 766550 m    39 S PL-0345-11-8902  6 2- 8:22:31  7:56:01   65.94  59.36            

    BRAMSCHE 3          ---------------------------------------------------------

 WłG./Konk5=  657/ 132   Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   133.48

  W-K-S =  15-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  20   konk. 47    pkt.  1380.59

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 MURATOW ROMAN - DAWID    34 S PL-345-07-14920  8 2- 8:00:28  7:26:47   66.47  51.75           

 sek. 5  odl= 771940 m    57 S PL-280-09-12155  5 2- 9:31:41  8:58:00   64.02  86.76           

   BRAMSCHE 3             94 S PL-345-09-11767  3 2-11:27:25 10:53:44   60.06 143.07           

 WłG./Konk5=  657/ 132 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  12-  3- 3     Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   190.55

                        ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  14   konk. 51    pkt.  1556.39

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 PERSZYŃSKI MARIUSZ       49 S PL-0345-11-8583  1 2-08:58:47  8:35:08   64.87  74.58           

 sek. 5  odl= 764420 m   127 S PL-345-06-18271  2 2-14:10:51 13:47:12   56.53 193.30           

    BRAMSCHE 3          ---------------------------------------------------------

 WłG./Konk5=  657/ 132   Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   121.40

  W-K-S =   7-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  34   konk. 36    pkt.   969.80

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KRZEMIŃSKI KRZYSZTOF     72 S PL-0345-11-8768  2 2-10:00:59  9:44:37   62.41 109.59           

 sek. 5  odl= 758960 m    92 S PL-0345-10-1141  1 2-10:57:14 10:40:52   60.27 140.03           

    BRAMSCHE 3          ---------------------------------------------------------

 WłG./Konk5=  657/ 132   Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   122.68

  W-K-S =   7-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  31   konk. 35    pkt.  1006.17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KĘPSKI JERZY             82 S PL-0345-11-5471  5 2-10:05:00 10:20:53   61.34 124.81           

 sek. 6  odl= 734770 m   128 S PL-0345-08-2694  5 2-13:41:57 13:57:50   56.43 194.82           

    BRAMSCHE 3          ---------------------------------------------------------

 WłG./Konk5=  657/ 132   Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   117.77

  W-K-S =   7-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  26   konk. 43    pkt.  1155.91

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KRZYŻANOWSKI EDWARD       4 S PL-0345-10-7105  5 1-20:49:26   883.00   69.68   6.09           

 sek. 6  odl= 732390 m    37 S PL-0345-11-5832  3 2- 7:26:36  7:45:39   66.15  56.32           

   BRAMSCHE 3            105 S PL-0340-11-3414  2 2-11:24:25 11:43:28   58.89 159.82           

 WłG./Konk5=  657/ 132   130 S PL-0345-12-2267  4 2-13:53:19 14:12:22   56.21 197.87           

  W-K-S =  16-  4- 4    ---------------------------------------------------------

                         Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   250.93

                        ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  12   konk. 49    pkt.  1624.44

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ZAKRZEWSKI JAC-JAN-SŁA    3 S PL-345-11-13812  7 1-20:37:26   900.42   69.79   4.57           

 sek. 6  odl= 736030 m    43 S PL-345-10-14803  4 2-07:54:31  8:08:43   65.51  65.45            

   BRAMSCHE 3            131 S PL-345-07-13618  4 2-14:01:09 14:15:21   56.11 199.39           

 WłG./Konk5=  657/ 132 ---------------------------------------------------------

  W-K-S =  36-  3- 3     Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   191.41

                        ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.   8   konk. 56    pkt.  1954.82

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 MARKOWSKI HENRYK         13 S PL-013-09-11614  6 2- 5:43:36  6:01:51   68.72  19.79           

 sek. 6  odl= 732990 m    22 S PL-0345-11-9745  3 2- 6:29:10  6:47:25   67.76  33.49           

    BRAMSCHE 3          ---------------------------------------------------------

 WłG./Konk5=  657/ 132   Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   136.48

  W-K-S =  15-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  18   konk. 46    pkt.  1391.39

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 PRZYBYLAK ADAM           50 S PL-0345-08-2792  2 2-08:20:21  8:39:02   64.76  76.10           

 sek. 6  odl= 732670 m   111 S PL-0345-10-6321  2 2-12:32:30 12:51:11   58.24 168.95           

    BRAMSCHE 3          ---------------------------------------------------------

 WłG./Konk5=  657/ 132   Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   123.00

  W-K-S =  11-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  25   konk. 42    pkt.  1168.36

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 KASZUBSKI WOJCIE-JAKUB    9 S PL-345-07-11425  9 2-05:27:17  5:45:29   69.15  13.70           

 sek. 6  odl= 733030 m    10 S PL-0345-11-9562  2 2-05:36:19  5:54:31   69.04  15.22           

   BRAMSCHE 3             20 S PL-0345-09-8179  5 2-06:19:48  6:38:00   67.97  30.44           

 WłG./Konk5=  657/ 132    23 S PL-0345-11-9504  6 2-06:35:49  6:54:01   67.65  35.01           

  W-K-S =  33- 10- 5      26 S PL-0345-10-7336  9 2-06:46:01  7:04:13   67.33  39.57           

                          36 S PL-0343-12-8647  5 2-07:15:14  7:33:26   66.26  54.79           

                          47 S PL-0345-11-9552  6 2-08:01:47  8:19:59   65.08  71.54           

                          81 S PL-345-07-11459  5 2-09:52:34 10:10:46   61.45 123.29           

                         125 S PL-11-000480517  5 2-13:21:15 13:39:27   56.75 190.26            

                         129 S PL-0345-06-6963  3 2-13:48:23 14:06:35   56.32 196.35           

                        ---------------------------------------------------------

                         Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   341.14

                        ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.   1   konk. 60    pkt.  2239.06

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 PIOTROWSKI BRONISŁAW      5 S PL-0345-09-8023 10 2- 5:03:22   760.99   69.57   7.61           

 sek. 6  odl= 733110 m    63 S PL-0345-09-0855  6 2-09:04:04  9:22:10   63.37  95.89           

    BRAMSCHE 3          ---------------------------------------------------------

 WłG./Konk5=  657/ 132   Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   132.94

  W-K-S =  17-  2- 2    ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.   6   konk. 57    pkt.  2052.85

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ZAKRZEWSKI JACEK-ADAM    28 S PL-0345-09-8878  2 2- 6:57:49  7:12:23   67.11  42.62           

 sek. 6  odl= 735760 m    33 S PL-345-08-16120  5 2- 7:06:29  7:21:03   66.58  50.23           

   BRAMSCHE 3             46 S PL-345-12-11992  2 2- 7:58:47  8:13:21   65.19  70.02           

 WłG./Konk5=  657/ 132    56 S PL-0345-10-6294  2 2- 8:39:33  8:54:07   64.12  85.24           

  W-K-S =  31- 10- 5      59 S PL-0345-08-4380  3 2- 8:48:21  9:02:55   63.80  89.80           

                          60 S PL-0345-10-6287  3 2- 8:49:25  9:03:59   63.69  91.32           

                          64 S PL-0345-11-9482  2 2- 9:07:38  9:22:12   63.27  97.41           

                          97 S PL-0345-11-9495  6 2-10:51:30 11:06:04   59.74 147.64           

                          98 S PL-0345-12-7806  1 2-10:55:54 11:10:28   59.63 149.16            

                         115 S PL-0345-10-6286  3 2-12:40:20 12:54:54   57.82 175.04           

                        ---------------------------------------------------------

                         Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   326.80

                        ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.  10   konk. 48    pkt.  1834.24

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─ ─ ─ ─ ─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

┌──────────────────────┬────┬─┬───────────────┬──┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐

   NAZWISKO i IMIĘ    │Kol.│S│  Nr OBRĄCZKI  │Ko│   CZAS   │V[m/min]│  PKTy │COEFI-│ GMP │ GMP │

       HODOWCY            │ │    RODOWEJ    │nk│ PRZYLOTU  │ T.skor.│ GOŁĘBI│ CIENT│PKT-C│PKT-M│

├──────────────────────┼────┼─┼───────────────┼──┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤

 ŻYCHLEWICZ EDWARD         2 S PL-0345-10-7944  6 1-20:29:34   905.79   69.89   3.04            

 sek. 6  odl= 733300 m    15 S PL-0345-10-7906  5 2-05:52:42  6:10:32   68.50  22.83           

   BRAMSCHE 3             16 S PL-345-10-14041  9 2-05:55:32  6:13:22   68.40  24.35           

 WłG./Konk5=  657/ 132    31 S PL-PL-11-482419  4 2-06:57:23  7:15:13   66.79  47.18           

  W-K-S =  25- 12- 5      41 S PL-0345-11-9864  5 2-07:47:11  8:05:01   65.73  62.40           

                          44 S PL-345-07-11851  4 2-07:52:56  8:10:46   65.40  66.97           

                          54 S PL-0345-09-1132  6 2-08:28:23  8:46:13   64.34  82.19           

                          65 S PL-0342-05-0369  6 2-09:06:36  9:24:26   63.16  98.93           

                          75 S PL-0337-11-5349  7 2-09:32:55  9:50:45   62.09 114.16           

                         110 S PL-0345-10-7917  5 2-12:25:36 12:43:26   58.35 167.43           

                         117 S PL-0345-11-9890  5 2-12:44:13 13:02:03   57.60 178.08           

                         124 S PL-0345-09-1195  7 2-13:03:24 13:21:14   56.85 188.74           

                        ---------------------------------------------------------

                         Lot nr 12 z dn.20.07.2013        * pkt hodowcy   339.31

                        ---------------------------------------------------------

                         Po locie nr 12     poz.   5   konk. 55    pkt.  2094.45